ostrzezenie

Ostrzezenie Marii Bozego Milosierdzia

Katolicy będą musieli odprawiać Msze Święte w bezpiecznych miejscach lub Kościołach bezpieczeństwa.

Niedziela, 11.11.2012, 22:00

Część 2

Moja droga, umiłowana córko, musicie zebrać się razem i szukać tych dusz, które w ogóle nie znają Prawdy.

Podajcie im wasze ręce. Zachęcajcie ich do słuchania Prawdy. Ich życie i ich dusze mogą zostać utracone, jeśli nie pomożecie im przyjść do Mnie.

Krucjata, Misja Reszty Kościoła na ziemi, stawiać będzie tak samo wysokie wymagania, jak ta w Średniowieczu. Nie będzie ona dotyczyć fizycznej walki, kiedy armia stacza bitwy w normalnej wojnie.

Będzie to wojna duchowa, chociaż niektóre wojny będą powodem dla tworzenia milionów grup modlitewnych, aby osłabić siłę antychrysta.

Modlitwy te zostały napisane w Niebie i obiecują nadzwyczajne Łaski.

Mają tylko jeden cel i jest nim ocalenie wszystkich dusz; każdego dziecka, każdego wyznania, każdej płci, każdej religii oraz ateistów. To jest Moje największe pragnienie.

Wy, Moi uczniowie, jesteście pod Moim kierownictwem. Łaski, które na was wylewam, przynoszą już owoce. Wkrótce siły, które dam poprzez Łaski Modlitw Krucjaty, przyciągną tysiące nowych dusz.

Może myślicie, jak mała grupa modlitewna może osiągnąć takie nawrócenia? Odpowiedź jest prosta. To dlatego, że jesteście chronieni przez Mojego Ojca i kierowani bezpośrednio przeze Mnie, osiągniecie sukces. Nie możecie zawieść. Chociaż będziecie doświadczać wielu zakłóceń i zamieszania, a także wewnętrznej walki, której należy spodziewać się przy tej pracy, Ja zawsze będę przy was.

Pamiętajcie, że teraz przygotowujemy się na negatywne skutki rozejścia się Moich biednych wyświęconych sług, które będzie rezultatem nadchodzącej schizmy, jaka ma wybuchnąć w Chrześcijańskich Kościołach.

Tak więc, chociaż Reszta Armii prowadzona będzie przez księży i innych Chrześcijańskich duchownych, wielu będzie świeckimi sługami, ponieważ będzie to czas niedoboru kapłanów.

Wy, Moi uczniowie, będziecie musieli zebrać i przechowywać Hostie Komunii, ponieważ będą one trudno dostępne. Ci z was, którzy są Katolikami, będą musieli odprawiać Msze Święte w bezpiecznych miejscach lub Kościołach bezpieczeństwa.

Utworzona zostanie misja, podobna do niemieckiego nazistowskiego prześladowania, gdzie ścigani byli Żydzi, w celu wykorzenienia tak zwanych zdrajców Nowego Światowego Kościoła, o którym powiedzą wam, że jest dla wszystkich religii.

Zostaniecie oskarżeni o profanowanie Mszy i ich nowo ukształtowanej prezentacji Mszy, gdzie Ja nie będę obecny w Eucharystii, ponieważ będzie to ohyda w Oczach Mojego Ojca.

Moje Ciało i Krew obecne będą w Mszach odprawianych w tych ośrodkach i bezpiecznych miejscach, gdzie będziecie ślubować wierność Przeistoczeniu chleba i wina w Ciało i Krew Pańską, aby uczynić Sakrament Najświętszej Ofiary Mszy autentycznym i akceptowanym przez Mojego Ojca.

Ja będę nadal udzielał wam instrukcji, gdy będziecie kontynuować na całym świecie zakładanie Grup Modlitewnych Jezusa do Ludzkości.

Wiele z nich jest już tworzonych każdego dnia. Dziękuję tym, którzy podążyli za Moimi instrukcjami i okazali posłuszeństwo.

Zostańcie w pokoju. Musicie być bardziej pewni siebie. Zostawcie na boku strach, ponieważ on nie pochodzi ode Mnie. Rośniecie teraz i rozprzestrzeniacie się w każdym zakątku ziemi. Wkrótce podążą wszyscy, a kiedy tak się stanie, modlitwy zmienią świat poprzez nawrócenie.

Kocham was wszystkich. Jestem wdzięczny i wzruszony, że natychmiast odpowiedzieliście Mi poprzez tę ważną Misję, największą zorganizowaną w celu doprowadzenia wszystkich grzeszników do domu Ojca i zabezpieczenia od wpływu i kuszenia bestii.

Wasz Jezus

Reklama

2012/11/16 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Uroczyście obiecuję, że przejście będzie szybkie.

Niedziela, 11.11.2012, 18:00

Część 1

Moja droga, umiłowana córko, jest zawsze ważne, abyś pamiętała, że gdy cierpisz, to jest nie tylko twój ból, który odczuwasz. To jest Mój ból, który znosisz. Ból, o którym mówię, nie jest tym, który Ja znosiłem podczas Mojego Ukrzyżowania, ale jest to ten, który spotyka Mnie dzisiaj, kiedy widzę i czuję ból ludzkości.

Ludzie cierpią na świecie ze względu na ich ciemność duszy. Cierpią nawet ci, którzy żyją prostym życiem, i którzy próbują podążać za Moimi Naukami. Mogą czuć się nieszczęśliwi, kiedy usilnie starają się o wzajemną miłość. Cierpią także z powodu wątpliwości, których doświadczają w swojej wierze.

Tak wielu nie rozumie sensu wiecznego życia lub faktu, że życie nie kończy się, kiedy osoba umiera na tej ziemi. To dlatego tak wielu z nich nie przygotowuje się do następnego życia.

Wielu ludzi w przeszłości nie przygotowało się odpowiednio i są albo w Piekle, albo w Czyśćcu.

Temu pokoleniu dany jest Dar, z którego nie korzystała żadna inna generacja. Wielu po prostu dokona przejścia z tego życia natychmiast, bez doświadczenia śmierci, tak jak to znacie.

Moje Powtórne Przyjście przyniesie ze sobą ten niezwykły Dar. Tak więc, nie obawiajcie się. Radujcie się, ponieważ przychodzę do was, aby przynieść wam pomyślną przyszłość.

Pomyślcie o tym w ten sposób. Chociaż będziecie znosić pewne trudności i będziecie musieli doświadczać metod, jakimi Moje Istnienie zostanie napiętnowane, to nie potrwa długo.

Zdaję sobie sprawę, że wielu z was martwi się, ale uroczyście obiecuję, że przejście będzie szybkie. Następnie, gdy będziecie świadkami Nowego Jeruzalem zstępującego na Nową Ziemię, Nowy Raj, wypełni was ekstaza.

Żadne słowa nie mogą opisać tego pięknego Stworzenia. Moje Serce wybucha Miłością, kiedy myślę o tym, jak wy i wasi bliscy będą ze zdumieniem reagować. Będzie tak, kiedy tajemnica Ostatecznego Przymierza stanie się dla was jasna.

Jasność Mojej Obietnicy Powtórnego Przyjścia zostanie w końcu zrozumiana.

Świat stanie się jedną, świętą rodziną i będzie żył egzystencją zgodnie i w unii z Boską Wolą Mojego Ojca.

Będzie to czas ponownego zjednoczenia, kiedy odbędzie się pierwsze zmartwychwstanie. Ci, którzy zostali oczyszczeni na ziemi, poprzez Oczyszczanie, dołączą do tych, którzy również zostali oczyszczeni w Czyśćcu, aby żyć w Nowym Raju.

Wiele się zmieni, ale wszyscy ci, którzy podążają za Mną i dołączą do Mnie w Mojej Nowej Erze Pokoju, nad którą Ja będę królować poprzez Moje duchowe kierownictwo, odnajdą pokój duszy.

W końcu nie będzie więcej cierpienia doświadczanego pod panowaniem szatana na tej ziemi.

Każdy ból, każde cierpienie, każda modlitwa, każdy wysiłek znoszony przez was, aby zebrać dusze, które upadają, i które opierają się i cały czas walczą, będą tego warte.

Nowy Raj jest gotowy. Wszystko, co musicie zrobić, to przygotować wasze dusze i iść w kierunku jego bram. Tym z was, którzy zrehabilitują się w Moich Oczach, zostaną dane klucze do otwarcia bram.

Wytrwajcie podczas tego nadchodzącego ucisku, ponieważ jest tym, co musi się wydarzyć, tak jak zostało przepowiedziane w Księdze Mojego Ojca.

Wasze modlitwy złagodzą wiele z tego, a Mój Ojciec będzie interweniować na każdym możliwym etapie, aby zapobiec popełnianu złych czynów wobec Jego drogich dzieci.

Wasz Jezus

2012/11/16 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz