ostrzezenie

Ostrzezenie Marii Bozego Milosierdzia

Najświętsza Maria Panna: Musicie się modlić, aby te biedne dusze, które nadal krzyżują Mojego Syna, odwróciły się od grzechu.

Środa, 21.11.2012, 18:45

Moje dziecko, wszystkie Moje dzieci, które kochają Mojego Syna, muszą zjednoczyć się w modlitwie w tym czasie konfliktów na świecie.

Musicie się modlić, aby te biedne dusze, które nadal krzyżują Mojego Syna, odwróciły się od grzechu i błagały Mojego Syna o przebaczenie.

Czas jest krótki, a tylko ci w stanie łaski mogą wejść do Królestwa Mojego Syna.

Podczas gdy wcześniej, modlitwy, poświęcenie i oddanie dla Mnie, waszej Najświętszej Matki, zajęły wiele lat,  teraz pozostanie wam tylko bardzo krótki czas, aby szukać odkupienia.

Módlcie się mocno, Moje małe dzieci, za tych, którzy obrażają Mojego Syna, i którzy odmawiają uznania Mojego Ojca, Najwyższego Boga.

Tak wielu odwróciło się od Boga. Złemu udało się zamienić ich serca w kamień.

Bardzo niewielu szanuje życie, które zostało dane Bożym dzieciom. Wasze życie jest w Rękach Boga. Każdy, kto ingeruje w Boże Stworzenie, zostanie ukarany.

Moje dziecko, musisz wezwać wszystkich tych, którzy otrzymali Księgę Prawdy, aby modlili się do Mnie, Matki Zbawienia. Mnie zostało przyznane zadanie pomagania Mojemu Synowi w zbawieniu ludzkości.

Pozwólcie Mi pomóc wam, dzieci, zobaczyć drogę do Mojego Syna z czystością i miłością w waszych sercach.

Pomogę wam pokonać każdą przeszkodę, która blokuje waszą podróż do Miłosierdzia Mojego Syna.

Proszę, pamiętajcie, że Mój Syn jest całkowicie wybaczający. On kocha wszystkie Boże dzieci, bez względu na to, jak one Go dręczą.

Wszystko, co musicie zrobić, to zwrócić się do Niego i poprosić, aby Jego Miłosierdzie przybliżyło was do Niego.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za tych wszystkich, którzy urazili Mojego Syna, i którzy zbezcześcili Jego Kościoły, ponieważ oni potrzebują waszej pomocy.

Są zagubionymi duszami i muszą zostać przywróceni na Łono Mojego Syna. W przeciwnym razie Jego Serce zostałoby złamane.

Dziękuję za waszą odpowiedź na to wezwanie z Nieba.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

Reklama

2012/11/24 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz