ostrzezenie

Ostrzezenie Marii Bozego Milosierdzia

Jedna połowa nie będzie zbaczać od Prawdy. Pozostała połowa przekręci Prawdę.

Środa, 21.11.2012, 23:30

Moja droga, umiłowana córko, przy każdej surowej Wiadomości, jaką daję wszystkim Bożym dzieciom, stale pamiętajcie, że Moja Miłość jest zawsze Miłosierna.

Moja cierpliwość znosi wszystko i ocalę każdego człowieka, który wzywa Mojego Miłosierdzia, niezależnie od wagi jego grzechów.

Jakże pragnę uwolnić wszystkich z uścisku zwodziciela, który zacieśnia swój uchwyt na każdej uwiedzionej przez niego duszy, tak że wiele z nich jest bezradnych wobec jego siły.

Niech nikt nie zaniedba zrozumienia tego. Jeśli sprzedaliście z własnej woli wasze dusze szatanowi, on nie pozwoli odejść wam dobrowolnie. Tylko Ja mogę was wyzwolić.

Kiedy te dusze, które zostały utracone dla Mnie z powodu grzesznego życia, które prowadzą, spróbują zmienić swoje postępowanie, będą walczyć również z bestią. Ponieważ bestia będzie urażona, a jest ona bezwzględna.

Dla wielu, nawet tych, którzy są oddani Mnie, ich Jezusowi, będzie od czasu do czasu jak cierń w ich boku. Nic jej nie zadowoli, dopóki nie ulegniecie jej pokusie, która różnić się będzie w zależności od osoby.

Ponieważ każdy z was jest grzesznikiem i nadal nim będzie, dopóki nie zostaniecie oczyszczeni z grzechu, przyjmijcie grzech jako fakt, ale walczcie z nim.

Ci z was, którzy znacie Mnie bliżej, wiecie, że zawsze możecie zaufać Mojemu Miłosierdziu.

Znacie znaczenie utrzymania codziennej komunikacji ze Mną. To może być tak proste, jak pogawędka ze Mną w trakcie waszego dnia pracy. To idealny czas, aby ofiarować Mi wasze małe poświęcenia.

Jeśli ktoś was rani, ofiarujcie Mi tę udrękę, tak abym mógł przez to ratować dusze.

Jeśli jesteście zaniepokojeni w zmaganiach, którym stawiacie czoła, gdyż nie macie nad nimi kontroli, musicie pozwolić Mi zabrać wasz ciężar.

Wiele osób ciężko pracuje przez długie godziny, zarówno w domu, jak i poza domem. Wszystko, o co proszę, to abyście zwrócili się do Mnie w waszych myślach, kiedy potrzebujecie wsparcia i pomocy, ponieważ Ja odpowiem na waszą modlitwę.

Nigdy nie popełniajcie błędu, sądząc, że można się ze Mną porozumiewać tylko podczas pobytu w Kościele, albo przed lub po otrzymaniu Świętych Sakramentów. Ja jestem obecny w każdym momencie dnia. Odpowiem na każdą prośbę, jeśli jest zgodna z Moją Świętą Wolą.

Moi drodzy uczniowie, wszyscy jesteście dziećmi Boga. Łączę was, naród z narodem, tak abym mógł przynieść pokój i jedność wśród chaosu, który nadejdzie.

Pozwólcie Mi przyprowadzić was do Mojej Świętej Rodziny, a zostaniecie wzmocnieni.

Wtedy powstaniecie i ruszycie do przodu, odnowieni i z nowymi siłami, aby prowadzić Moją armię, która jeszcze w wielu krajach nie została utworzona.

Bądźcie wierni Moim instrukcjom.

Proszę, rozprzestrzeniajcie wszędzie Pieczęć Boga Żywego. Nie wolno jej sprzedawać. Musi być dostępna dla wszystkich. Przekażcie kopie dla wszystkich osób, które potrzebują ochrony.

Podział między wiernymi wyznawcami, tymi, którzy akceptują Księgę Mojego Ojca, Najświętszą Biblię, i tymi, którzy chcą zmienić Prawdę, będzie się poszerzał.

Jedna połowa nie będzie zbaczać od Prawdy.

Pozostała połowa przekręci Prawdę.

Zrobią to, aby odpowiadała ich własnym politycznym i osobistym motywacjom, które będą ukryte za językowymi sformułowaniami.

Prawda zostanie wkrótce uznana za kłamstwo, a Bóg zostanie obarczony winą.

Będą lekceważąco oświadczać, że prawa ustanowione przez Mojego Świętego Wikariusza są staroświeckie i nie pasują do współczesnego społeczeństwa.

Każdy przebiegły argument będzie w bezpośrednim konflikcie z Prawami Bożymi, i będzie z nim równoznaczny.

Ludzie ci chcą wprowadzić prawa, które legalizują grzech. Oni nie kochają Boga. Mówią, że tak robią, a wielu z tych, którzy promują takie prawa, jest ateistami, ale nie ujawniają swoich prawdziwych przekonań.

Wiele z ich planów zawiera zakazanie Chrześcijańskich praw.

Z jednej strony, tolerują przepisy, które umożliwiają kobietom przerywanie ciąży z powodu wyboru stylu życia. Używają argumentów wyboru, ale wybór ten stosuje się do potrzeb matki, ale nie dzieci.

Wiele kobiet będzie później udręczonych, gdy zniszczą życie w ten sposób. Wiele poczuje znaczenie straty, ponieważ będą wiedziały w swoich sercach, że życie, które zniszczyły, stworzone zostało przez Boga.

Każdy mocny i przekonujący argument użyty zostanie dla spowodowania ustawodawstwa aborcji. Wykorzystana zostanie każda sztuczka dla zgromadzenia poparcia, co równoznaczne będzie z wprowadzeniem aborcji dla wszystkich.

Za ten grzech zburzę wasze kraje.

Grzech aborcji powoduje ogromny ból u Mojego Ojca, a On nie pozwali na to, aby był on kontynuowany.

Narody, które ciągle starają się udostępnić go dla większej liczby kobiet i które promują go, jakby był dobrą rzeczą, zostaną wyjęte i poddane karze, z której nie będą mogły się odnowić.

Będą winni grzechu zabójstwa i będą jedną z pierwszych grup, które ucierpią ból podczas Ostrzeżenia.

Bóg nie pozwoli wam dotknąć życia, które On stworzył.

Jego kara zostanie wam wymierzona w postaci trzęsień ziemi i wiele narodów będzie nadal otrzymywać karę za karą, aż do dnia Pańskiego.

Aborcja i morderstwo będą dwoma grzechami, za które Mój Ojciec rzuci na świat surowe kary.

Grzech, Moi uczniowie, jest czymś jak plama, która kładzie się cieniem na wasze dusze każdego dnia. Ale kiedy jesteście w stanie łaski, grzech zmniejsza się. Im więcej przyjmujecie Sakramentów Komunii Świętej i Spowiedzi, tym większe otrzymujecie łaski.

Tym z was, którzy codziennie uczestniczą we Mszy Świętej, dawane są bardzo szczególne łaski. Ponieważ wy, Moi pobożni wyznawcy, szybko przejdziecie przez Bramy Mojego Raju.

Idźcie teraz i spędzajcie trochę więcej czasu ze Mną. Rozmawiajcie ze Mną. Lubię tę cichą pogawędkę i ona zbliża was do Mnie. Tęsknię za wami. Pragnę zażyłości, o którą zabiegam, tak abym mógł przyciągnąć was bliżej do Mnie.

Możecie zbudować cudowny związek ze Mną, po prostu gdy najpierw zostaniemy przyjaciółmi. Następnie nasza miłość będzie narastać aż do takiego momentu, że wasze serca wybuchną z miłości do Mnie, a Moje, do was.

To nie jest skomplikowane. Aby rozpocząć nowy, świeży początek, aby przygotować się do Mojego Królestwa, zacznijcie już teraz. Zawołajcie do Mnie.

Jeżeli Mnie kochacie, to wkrótce Mi zaufacie, a to doprowadzi was do oczyszczenia duszy. Będziecie szczęśliwsi, w pokoju, i nic z zewnętrznego świata nie będzie miało znaczenia, z wyjątkiem bólu grzechu, którego będziecie świadkami.

Ja Jestem właśnie tutaj. Czekam na was. Chcę, aby ludzkość mogła poznać Mnie właściwie.

Kocham was.

Wasz Jezus

Reklama

2012/11/25 - Posted by | Orędzia Ostrzeżenia

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogerów lubi to: