ostrzezenie

Ostrzezenie Marii Bozego Milosierdzia

Gdy odebrana jest wolność słowa, Prawda jest ukryta.

Piątek, 30.11.2012, 15:55

Moja droga, umiłowana córko, przepowiednie o końcu wolności narodów, która pozwala im mówić bez kajdan, zaczną się wypełniać.

W Moim Orędziu do was z 1 stycznia 2011 powiedziałem, że głos ludzi poprzez media zostanie ukryty przed ludzkością i odebrany jej.

Kiedy wolny głos mediów zostaje wyciszony, to wiecie, że żyjecie w dyktaturze.

Wiele zmian zostało narzuconych narodom poprzez kontrolę nad mediami. Gdy odebrana jest wolność słowa, Prawda jest ukryta. Następnie naród po narodzie karmiony będzie kłamstwami podyktowanymi przez pogan.

Księga Prawdy została dana światu, tak żeby ludzkość mogła czuć Miłość Boga i była kierowana ku Prawdzie, abyście znaleźli wolność.

Wolność dokonywania własnego wyboru została wam odebrana przez elitarną grupę. Jesteście jak jagnięta prowadzone na rzeź i wielu z was zostanie wprowadzonych w błąd oraz stanie się ślepymi na Prawdę.

Wolność jest Darem danym każdemu człowiekowi przez Boga, który szanuje wolną wolę Swoich dzieci.

Poprzez waszą wolną wolę możecie dokonać wielu wyborów. Niektóre z tych wyborów nie są mile widziane przez Mojego Ojca, a jednak On nigdy nie ingeruje w waszą wolną wolę, ponieważ nie może, ani nigdy wam jej nie zabierze.

Niewolnicy szatana zawsze będą atakować waszą wolną wolę. Robią to kusząc narody, aby zabierać wolność tym, którymi rządzą. Robią to z wielu powodów.

Jednym z powodów jest, aby uczynić z was niewolników dla ich własnej samolubnej korzyści. Drugim jest kontrolowanie wzrostu populacji. Trzecim powodem jest wymazanie wszelkich śladów Boga.

Od Mojej Śmierci na Krzyżu, wiele krajów doświadczyło tego planu. Jednak zachodniemu światu udało się pozostać wolnym od dyktatury, na ile to możliwe. Wszystko to zmieni się teraz.

Poszczególne narody zostaną opanowane przez inne. Będą walczyć między sobą o władzę. Wiele narodów zacznie wprowadzać prawa, które są równoznaczne z komunizmem.

Następnie nadejdzie czas, kiedy Czerwony Smok i Niedźwiedź kontrolować będą wszystko, ale wiele osób nie zda sobie z tego sprawy, ponieważ znaczna część tej dyktatury zostanie ukryta przed publicznymi oczami.

Wiedzcie o tym. Kiedy próby wymazania Imienia Boga zaczną być akceptowane, a wy staniecie się niewolnikami kłamstw, wtedy uderzy Ręka Mojego Ojca.

Jedna trzecia świata zostanie wymazana, a Boska Interwencja będzie kontynuowana aż do ostatniego dnia.

Aby złagodzić te złe prawa, które będą wprowadzane w waszych krajach, gdzie Prawda zostanie przed wami ukryta, musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty (87) o ochronę narodów przed złem.

Modlitwa Krucjaty (87) – Chroń nasz naród przed złem

„O Ojcze, w Imię Twojego Syna uratuj nas od komunizmu.
Wybaw nas od dyktatury.
Chroń nasz naród przed pogaństwem.
Ocal nasze dzieci od krzywdy.
Pomóż nam ujrzeć Światło Boga.
Otwórz nasze serca na Nauki Twojego Syna.
Pomóż wszystkim Kościołom pozostać wiernymi Bożemu Słowu.
Błagamy Cię, zachowaj nasze narody bezpieczne od prześladowań.
Najdroższy Panie, patrz na nas z Miłosierdziem, bez względu na to, jak Cię urażamy.
Jezu, Synu Człowieczy, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.
Wybaw nas z sideł złego.
Błagamy Cię, Najdroższy Boże, zainterweniuj i powstrzymaj zło od ogarnięcia świata w tym czasie. Amen.”

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, ponieważ Serce Mojego Ojca jest łamane przy szybkości, z jaką grzeszne prawa zostają wprowadzane w tym czasie w każdym narodzie na ziemi.
Miejcie nadzieję. Módlcie się i ufajcie Mi, aby to spustoszenie mogło być osłabione.

Módlcie się, aby jak najwięcej Bożych dzieci trzymało swoje oczy cały czas otwarte i pozostało wiernymi Prawdzie Moich Nauk.

Wasz Jezus

Reklamy

2012/12/04 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Kochający Bóg nie wywołałby konfliktu lub powodował rozdźwięku.

Czwartek, 29.11.2012, 15:20

Moje kochane dzieci, musicie modlić się w tym czasie za wszystkich Bożych wizjonerów na świecie. Cierpią bardzo, a niezgoda stworzona została w ramach ich misji i poza nimi.

Wielu ludzi odrzuci ich. Jeszcze więcej odrzuci tych wizjonerów i proroków, którzy dali poznać światu swoje misje.

Musicie zjednoczyć się jak jedno, jeśli naprawdę kochacie Mojego Syna. Nie może być pośród was miejsca na zazdrość, oszczerstwa i nienawiść. Kiedy tak się dzieje, to zły kusi was do odrzucenia, nie proroka, ale Świętego Słowa Mojego Syna.

Jest to czas, gdy nie wolno dopuścić do podziału, aby powstały bariery wśród tych, którzy podążają za Naukami Mojego Syna.

Gdy istnieje podział, następuje rozproszenie uwagi. To zatrzymuje przepływ modlitw i opóźnia was w pomocy dla ratowania dusz.

Kochający Bóg nie wywołałby konfliktu lub powodował rozdźwięku. Oczernianie innych w Imię Boga jest grzechem w Oczach Mojego Ojca.

Jeśli tak robicie, obrażacie Mojego Syna, który zawsze mówił, że musicie się wzajemnie miłować, jak bracia i siostry.

Jeśli używacie Imienia Mojego Syna, aby zniszczyć reputację innych, musicie błagać Mojego Syna, aby wam przebaczył.

Dzieci, jest to czas, aby być silnym i czcić Mojego Syna, pamiętając o wszystkim, czego On was uczył.

Wiele przepowiedzianych wydarzeń będzie teraz dostrzeganych na świecie.

Nie ma czasu na podziały wśród tych, którzy oddają cześć Mojemu Synowi.

Wkrótce rozłamy będą wymuszone wśród Chrześcijan. To dlatego zjednoczeni, staniecie się silną armią, godną głosić Boże Słowo.

Podzieleni, zostaniecie wessani w próżnię, gdzie wasz Kościół zmuszany będzie do pogańskich praw.

Jeśli powodujecie podział, nie może być jedności.

Tylko ci z silną wiarą, zjednoczeni z Sercem Mojego Syna, posuną się naprzód w armii Mojego Syna.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

2012/12/04 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz