ostrzezenie

Ostrzezenie Marii Bozego Milosierdzia

Ostrzeżenie oczyści Boże dzieci w przygotowaniu na Moje Powtórne Przyjście

Sobota, 08.12.2012, 11:40

Moja droga, umiłowana córko, tak jak Mój Ojciec przygotował świat na Moje Pierwsze Przyjście, tak też przygotowuje On teraz Swoje dzieci na Moje Powtórne Przyjście.

Całe Niebo cieszyło się, kiedy się urodziłem, ponieważ wiedzieli, że zostałem wysłany, aby ocalić ludzkość od wiecznego potępienia. Teraz raduje się Hierarchia wszystkich aniołów i wszyscy święci, ponieważ obecnie trwają przygotowania, aby przyszykować świat na ponowne powitanie Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego.

Tylko Mój Ojciec zna terminy, ale Ja mogę wam powiedzieć, że będzie to miało miejsce niezbyt długo po tym, gdy nastąpi Ostrzeżenie.

Jest to moment, na który Mój Ojciec czekał cierpliwie. Wreszcie może rzucić w otchłań bestię i jej demony, które chodzą po ziemi dręcząc Jego dzieci.

Ostrzeżenie oczyści Boże dzieci w przygotowaniu na Moje Powtórne Przyjście.

Jest to niezbędne, ponieważ będzie to oznaczać, że obecnie wielu ludzi, którzy inaczej nie uczyniliby tego, ubiegać się będzie o przebaczenie za swoje grzechy.

Trzęsienia ziemi, burze, powodzie i nietypowa dla sezonu pogoda połączą się, aby oczyścić ziemię z trucizny. Ziemia, morza i powietrze również zostaną oczyszczone w gotowości do Nowego Raju, kiedy Niebiosa i Ziemia połączą się w jedno.

Wszystko zostało starannie zorganizowane, zgodnie z Boskimi Planami Mojego Ojca. Wśród ludzi jest bardzo mało wiadome o Bożych Prawach, które rządzą w Królestwie Mojego Ojca na ziemi i w Niebiosach.

Dużo nauczono was poprzez proroków i przez Moje Nauki. Jednak wiele pozostaje dla was tajemnicą. Kiedy tajemnice zostaną wam z czasem ujawnione, wtedy zrozumiecie przyczynę ludzkiego cierpienia.

Wielu z was, uczonych badaczy Boga, stosuje się najlepiej jak potrafi do Praw ustanowionych przeze Mnie.

Wiedzcie zatem, że Miłość, którą Bóg ma dla Swoich dzieci, przewyższa jakiekolwiek teologiczne uzasadnienie.

To samo prawdziwe jest dla prostej duszy, która czuje prawdziwą miłość dla Mnie, jej ukochanego Jezusa, bez analizowania dlaczego.

Ufając we Mnie i przyjmując, że Moja Miłość jest Miłosierna i Cierpliwa, wiedzcie, że Ja spełnię Obietnice złożone przez Mojego Ojca.

Jego Boska Wola zostanie w końcu wypełniona. Tylko Jego Wola może zapewnić pokój pośród Jego dzieci. Będzie ona Manifestacją, tak aby wszystkie Jego Stworzenia pokochały Go, przyjęły Jego Miłość i Dary, które On chce wylać na Swoje dzieci.

Świat dostrzegł jedynie ułamek cudów stworzonych przez Mojego Ojca.

Jego dzieci mają być jeszcze świadkami Prawdziwej Chwały Królestwa, z którym On oczekuje na nich.

Po wielu bólach i cierpieniu, spowodowanym przez nienawiść zadaną ziemi przez upadłe anioły kierowane przez szatana, wszystko zostanie teraz rozwiązane.

Ostateczna bitwa pokaże, że zniszczenie zła zostało w końcu ukończone.

Ostrzeżenie jest Cudem zezwolonym przez Mojego Ojca dla zapewnienia, aby tak wiele Jego dzieci jak to tylko możliwe, mogło wejść do Mojego Nowego Królestwa.

Ze względu na apostazję i błędy doktrynalne szerzone w ciągu ostatnich czterech dekad przez wprowadzone w błąd wyświęcone sługi, jest to jedyny sposób, aby szybko zjednoczyć ludzkość.

Wielkość populacji na świecie w tej chwili oznacza, że przez ten Cud Oświetlenia Sumienia można ocalić miliardy.

Ponieważ czas zmierza teraz ku Wielkiemu Uciskowi, Ja, Baranek Boży, ujawnię światu prawdziwe znaczenie treści Pieczęci, podanych Janowi.

Księga Prawdy jest Słowem Bożym danym już ludzkości przez Księgę Mojego Ojca. Przypomina ona Bożym dzieciom o Prawdzie, gdyż tak wielu o Niej zapomniało.

Ujawni również niektóre tajemnice czasów ostatecznych podanych Danielowi, tak aby wszyscy z was zostali przygotowani do wejścia, ze swojej własnej woli, do Nowego Raju.

Nie odrzucajcie Prawdy, kiedy jest wam obecnie dawana, ponieważ byłoby to podobne do chorego, który odmawia leczenia choroby. Bez Prawdy nie będziecie wystarczająco przygotowani, aby wejść do Mojego Nowego Raju.

Wasz Jezus

Reklama

2012/12/11 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz