ostrzezenie

Ostrzezenie Marii Bozego Milosierdzia

Będę sądził Żywych i Umarłych, ale tylko ci, którzy będą tego godni, mogą wejść do Mojego Królestwa.

Poniedziałek, 10.12.2012, 22:22

Moja droga, umiłowana córko, proszę powiedz wszystkim, którzy przestrzegają Moich Nauk, aby przypomnieli sobie o Mojej Obietnicy.

Wyraziłem się jasno, że przyjdę ponownie, aby ocalić Moje Królestwo.

Moje Powtórne Przyjście jest oczekiwane i ci, którzy twierdzą, że znają Prawdę zawartą w Księdze Mojego Ojca, będą wiedzieli, że ona nie zawiera kłamstw.

Przyjdę ponownie, jak przepowiedziane, a ten moment już prawie dla was nadszedł.

Będę sądził Żywych i Umarłych, ale tylko ci, którzy będą tego godni, mogą wejść do Mojego Królestwa.

Zostało także przepowiedziane, że zły przygotuje wojnę na ziemi, aby walczyć z Moim Ojcem o dusze.

Jest to wojna, której on nie może wygrać, a jednak wielu z tych, którzy przeżywają swoje życie w oparciu o fałszywe obietnice wierzy, że ich ziemskie życie jest wszystkim, co ma znaczenie. Oszustwo, na które złapanych zostało wielu ludzi, będzie ich upadkiem.

O, jak Ja pragnę, aby na czas otworzyć tym duszom oczy na Prawdę, zanim będzie dla nich za późno.

Mój ból i cierpienie teraz, gdy wyobrażam sobie te biedne zwiedzione dusze, które zostaną dla Mnie utracone, nie były nigdy aż tak intensywne. To dlatego dusze ofiarne, wybrane dusze i ci, którzy są blisko Mojego Najświętszego Serca, czują właśnie teraz taki ból. Cierpię z ich powodu, ponieważ czas się zbliża.

Wszystkie plany Mojego Ojca, aby objąć Swoje dzieci i okryć je Jego Pieczęcią Ochrony, są na swoim miejscu.

Każda dusza jest przez Niego poszukiwana. Duch Święty obejmuje tak wiele dusz w tym momencie historii, aby przyciągnąć je do Moich Świętych Ramion.

Proszę, nie odrzucajcie Mojej Obietnicy. Zaakceptujcie, że wy, z tego pokolenia, będziecie świadkami Mojego Powtórnego Przyjścia.

To jest dobra wiadomość. Mój Powrót będzie momentem Mojej Gloryfikacji, która odnowi wszystkich tych, którzy Mnie kochają i rozpoczną nowe życie, czas wielkiej świetności, gdzie będą się cieszyć Światłem i Miłością.

Proszę, nie obawiajcie się.

Przychodzę z Wielką Miłością.

Przychodzę z Wielkim Darem.

Będziecie zabrani do waszego prawdziwego domu i zostaniecie zjednoczeni z waszą własną rodziną.

Wszystkie Boże dzieci, wyróżnione wstępem do tego Chwalebnego Istnienia, staną się jak jedno.

Wszędzie będzie Miłość. Pokój, radość, śmiech, przyjaźń, cuda i Adoracja Boga, będą częścią każdej chwili.

Śmierć nie będzie istnieć. Martwa będzie nienawiść.

Zło zostanie wygnane.

Cała ludzkość nie będzie już dłużej cierpieć lub doświadczać bólu albo niedoskonałości wszelkiego rodzaju. To jest Mój Nowy Raj. Nie będzie już więcej czasu łez.

Zaufajcie Mi, Moi wyznawcy, ponieważ ból i cierpienie, których doświadczacie, dobiegają prawie końca. Wiem, jak bardzo cierpicie z powodu niesprawiedliwych reżimów, pod którymi musicie żyć. Jest to ostatni okres, gdyż Ręka Mojego Ojca będzie teraz interweniować.

Świat się zmieni. Stary zostanie odrzucony i pojawi się Nowy Początek w pełnej Chwale Boga, gdy zapanuje Jego Władza, tak jak miało być od Stworzenia świata.

Wasz Ukochany Jezus

Reklama

2012/12/13 - Posted by | Orędzia Ostrzeżenia

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogerów lubi to: