ostrzezenie

Ostrzezenie Marii Bozego Milosierdzia

Szczepienie to będzie trucizną i zostanie przedstawione w ramach globalnego planu opieki zdrowotnej.

Piątek, 09.11.2012, 21:00

Moja droga, umiłowana córko, w ciągu zaledwie dwóch lat miliony dusz zostało już nawróconych i uratowanych przez tę Misję. Tylko twoje cierpienie ocaliło dziesięć milionów dusz, tak jak ci obiecałem. Podczas gdy na świecie nieszczęścia wydają się może nasilać, wiele dusz ratowanych jest poprzez wasze modlitwy.

Cierpienie w Moje Imię staje się wciąż gorsze i tak bolesne, że trudno je wytrzymać. Jest najbardziej intensywne, kiedy szatan jest rozzłoszczony. Obecnie jego złość narasta i dlatego ataki na ciebie są tak dręczące. On i jego demony krążą wokół ciebie, ale nie mogą ci zaszkodzić w sposób fizyczny, ponieważ chroni cię Ręka Mojego Ojca. To nie umniejszy doświadczenia biczowania, które znosisz w tym czasie, w drugą rocznicę tej Misji, ale wiedz o tym.

Największe cierpienie znoszone jest wtedy, gdy Misja lub działanie duszy ofiarnej odnosi sukces. Im więcej ocalonych dusz, tym bardziej agresywny staje się atak złego. Jego działania były coraz bardziej widoczne na świecie. On, który dokłada wszelkich starań, aby ukryć swoje istnienie, pracuje nad dojściem do ducha tych słabych ludzi, którzy pozostawiają samych siebie otwartymi dla niego, z powodu ich żądzy ziemskich przyjemności i miłości do władzy.

Siła szatana leży w jego umiejętności oszukania ludzkości w przekonaniu, że jest on tylko symbolem używanym przez Chrześcijan, aby wyjaśnić różnicę pomiędzy dobrem i złem.

Szatan zna niebezpieczeństwo odsłonięcia swojej obecności. Gdyby tak zrobił, wtedy więcej ludzi zaakceptowałoby, że Bóg istnieje.

Tego on nie chce uczynić, więc tworzy zdolność postrzegania swojego istnienia pośród tych, którzy składają mu hołd. Ludzie ci, którzy przyjmują istnienie szatana, oddają mu cześć, podobnie jak ludzie odprawiają Msze w Kościołach Katolickich lub wykonują posługę w kościołach, aby chwalić Boga.

Tak wiele dusz zostało skradzionych. Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, zamierza odzyskać je z powrotem poprzez Swoje Ostrzeżenie i kary, które zostaną zadane tym, którzy zbierają się, aby czcić bestię.

Mój Ojciec obnaży zwolenników szatana, którzy profanują Jego Kościoły.

Oni są celem Jego kar i jeśli nie zaprzestaną tego, co robią, z własnego wolnego wyboru, zostaną powaleni Ręką Boga.

Wzrost tych satanistycznych grup, które prezentują się światu poprzez biznesowe i powiązane sieciowo organizacje, jest gwałtowny.

Są wszędzie; intrygując, organizując spotkania, knując i tworząc nikczemne plany zniszczenia milionów niewinnych ludzi.

Oni wprowadzą formę ludobójstwa poprzez obowiązkowe szczepienia wobec waszych dzieci, z waszym lub bez waszego pozwolenia.

Szczepienie to będzie trucizną i zostanie przedstawione w ramach globalnego planu opieki zdrowotnej.

Ich plany urzeczywistniły się obecnie i już zaczęli ich wprowadzanie. Niektóre z ich planów, w jednym europejskim kraju, zostały powstrzymane przez Mojego Ojca z powodu modlitw ofiarnych dusz.

Spójrzcie przed siebie i za siebie. Przyjrzyjcie się uważnie na pozór niewinnym, nowym prawom, wprowadzanym w waszych krajach, przedstawianym tak, abyście czuli, że mają poprawić wasze życie. Wiele z nich ma was po prostu zniewolić, nakłaniając was do pisemnego zrzeczenia się waszych praw w ramach tego, co wydaje się być demokratycznymi zasadami.

Demokracja zostanie zastąpiona dyktaturą, ale nie będzie jako taka przedstawiona narodom. Gdy miliony zrzekną się pisemnie swoich wszystkich praw, w imię nowych tolerancyjnych przepisów, będzie już za późno. Staniecie się więźniami.

Główni przywódcy na świecie pracują wspólnie, aby wprowadzić swoje nowe plany. Są częścią elity, której celem jest chciwość, bogactwo, kontrola i władza. Nie akceptują Władzy Boga. Nie wierzą, że Moja Śmierć na Krzyżu była dla ocalenia ich od ogni Piekła.

Muszę sprawić, aby zobaczyli, jak bardzo są w błędzie. Nadszedł dla Mnie czas, aby udowodnić im Moje Miłosierdzie, Moją Miłość do nich.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (84) – O oświecenie dusz elit, które rządzą światem.

 „O drogi Jezu, błagam Cię, oświecić dusze elit, które rządzą światem.
Pokaż im dowód Twojego Miłosierdzia. Pomóż im, aby stali się otwartego serca i okazali prawdziwą pokorę, ku czci Twojej wielkiej Ofiary przez Twoją Śmierć na Krzyżu, gdy umarłeś za ich grzechy.
Pomóż im rozpoznać, kto jest ich Prawdziwym Stwórcą, kto jest ich Kreatorem, i napełnij ich łaskami, aby zobaczyli Prawdę.
Proszę, zapobiegnij realizacji ich planów sprawienia bólu milionom ludzi poprzez szczepienia, niedobór żywności, wymuszone adopcje niewinnych dzieci i rozbicie rodzin.
Uzdrów ich. Okryj ich Twoim Światłem i zabierz ich na łono Twojego Serca, aby ocalić ich z sideł złego. Amen.”

Wasz Jezus

Reklama

2012/11/14 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Potrzebuję waszej pomocy. Tak jak potrzebowałem Moich apostołów i uczniów, kiedy chodziłem po ziemi.

Czwartek, 08.11.2012, 15:50

Moja droga, umiłowana córko, Moi uczniowie, wyświęceni słudzy i członkowie duchowieństwa zbierają się obecnie na całym świecie w odpowiedzi na to wezwanie z Nieba.

Ja, ich ukochany Jezus Chrystus, obecny jestem w ich sercach z Moimi specjalnymi łaskami. Oni rozpoznają to Boskie powołanie, ponieważ Duch Święty okrył ich wiedzą, że to rzeczywiście jestem Ja, Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, który porozumiewa się z nimi.

Wy, Moje ukochane i drogie zgromadzenie wiernych, spleceni jesteście z Moim Najświętszym Sercem w tym czasie. Prowadzę was na drodze, tak abyście mogli oznajmiać Prawdę zagubionym duszom, potrzebującym Mojego wielkiego Miłosierdzia. To jest Mój Dar dla was. Poruszę wasze serca w taki sposób, że natychmiast będziecie wiedzieć, że jest to Boskie Natchnienie. Czy nie wiecie, jak bardzo was kocham? Jak bardzo jesteście chronieni Mocą waszego Boskiego Zbawiciela, który obiecał ocalenie świata?

Moje Powtórne Przyjście jest blisko i pragnę uratować wszystkich grzeszników, bez względu na to, jak poczerniałe są ich dusze.

Pamiętajcie, że to przez wasze oddanie, umożliwiające Mi prowadzenie was, takie biedne dusze będą mogły być zabrane z uchwytu złego.

Nie wahajcie się z odpowiedzią na Moje wezwanie, ale wiedzcie, że musicie uważać, jak to robicie. Muszę zbudować Moją armię w taki sposób, aby mogła zbierać się poufnie, łącząc się jak jedno, tak aby przedstawiać swe modlitwy przede Mną. Musicie działać szybko, a dusze te, jeśli tylko raz odmówią Moje Modlitwy Krucjaty, zostaną do was przyciągnięte.

Potrzebuję waszej pomocy. Tak jak potrzebowałem Moich apostołów i uczniów, kiedy chodziłem po ziemi. Przyjdźcie teraz. Nie obawiajcie się.

Nie słuchajcie tych, którzy stawiają wam wyzwania, którzy was wyśmiewają, lub którzy rzucają oszczerstwa na Moje Święte Słowo. Nadszedł wasz czas, aby Mi służyć.

Powstańcie z odwagą i podążajcie za Mną. Napełnię was w waszych sercach miłością i radością. Wkrótce nie będziecie mieć żadnych wątpliwości co do tego, kto składa wam tę prośbę. Dziękuję wam za odpowiedź na Moje wezwanie. Błogosławię was i prowadzę was przez cały czas.

Wasz Jezus

2012/11/12 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Duża część ludzkości zostanie oczyszczona i będzie wówczas gotowa na długo oczekiwaną Erę Pokoju.

Środa, 07.11.2012, 21:28

Moja droga, umiłowana córko, cały świat odczuje zmiany, ponieważ każdy kraj doświadczy bezruchu i poczucia oczekiwania, ale mimo to wielu nie zrozumie, dlaczego tak się dzieje.

Życie ulegnie zmianie i wy, którzy Mi ufacie, macie wiele do oczekiwania w przyszłości.

Pomyślcie o świecie tak, jak o żywej osobie cierpiącej na straszną chorobę. Musi cierpieć, odczuwać ból i znosić okres, w którym choroba leczona jest przez jego lekarza.

Wielu ludzi reaguje na leczenie szybko. Inni wolniej. Inni w ogóle. Niektórzy pacjenci mają nadzieję i akceptują fakt, że ich organizm będzie musiał znosić czasami bolesne leczenie, zanim ponownie poczuje się dobrze i zdrowo.

Świat cierpi na zakażenie spowodowane wpływem szatana, gdzie on i jego demony nakłaniają, kuszą i przekonują Boże dzieci, że grzech nie istnieje.

Zanurzają się one z jednego kryzysu ducha w następny. Jakże wywołują niezadowolenie Mojego umiłowanego Ojca. Ile bólu będą musiały znieść, zanim będą mogły żyć w sposób, jaki nakazują Boże Prawa.

Jednak kiedyś choroba ta zostanie uleczona, i gdy minie ból, duża część ludzkości będzie oczyszczona i wówczas gotowa na długo oczekiwaną Erę Pokoju. Era Pokoju, obiecana wszystkim tym, którzy podążają za Naukami Boga, oczekiwać będzie tych, którzy zrehabilitowali się w Moich Oczach.

Każdemu z was pokazana zostanie Prawda. Wówczas będziecie w stanie rozróżnić pomiędzy brzydotą grzechu i tą czystością, która jest wymagana, aby wejść do Mojego Chwalebnego Królestwa.

Kiedy każdej osobie pokazana zostanie Prawda, nikt nie będzie w nią wątpił, ale nie wszyscy ją przyjmą.

Jest to czas dla ludzkości, aby zobaczyć, co stało się ze światem z powodu chciwości, samolubstwa i egoistycznej miłości do samego siebie. Nie bierze się uwagę dobra tych, którzy są w życiu nieszczęśliwi. Niewiele jest już szacunku dla życia ludzkiego.

Musicie porzucić waszą arogancję, bo jeśli nie uczynicie tego, zostaniecie pozbawieni wszystkiego, co posiadacie.

Rozliczni przywódcy w różnych narodach wkrótce połączą szeregi i przygotują się do zniszczenia Chrześcijaństwa na całym świecie.

Z tego powodu, czasze ognia i błyskawic wylane zostaną nad całym światem dla ukarania nikczemnych.

Musicie jednak zrozumieć, że wiele z kar planowanych przez Mojego Ojca zostało złagodzonych dzięki waszym modlitwom.

Pozostańcie silni. Kontynuujcie Moje Modlitwy Krucjaty i nigdy nie traćcie nadziei.

Wasz Jezus

2012/11/11 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Ziemia będzie jęczeć z bólu, ponieważ antychryst przygotowuje swoje wejście.

Poniedziałek, 05.11.2012, 18:50

Moja droga, umiłowana córko, świat musi przygotować się teraz do wielkich zmian, na które zezwoliłem, aby przygotować ludzkość na Powtórne Przyjście.

Wiele pracy zostało wykonanej przez Moich umiłowanych wyznawców, aby uratować miliony dusz dzięki modlitwom, które im dałem.

Moi ukochani wyznawcy, wasza wierność dla Mnie, waszego Jezusa, oznacza, że przekazaliście Mi dusze, które są teraz bezpieczne, a które w przeciwnym razie wrzucone byłyby do Piekła.

Tak potężne są wasze modlitwy, że z czasem, kiedy więcej milionów przyjmie Moje Orędzia miłości i nadziei, miliardy dusz zostanie ocalonych.

Moja praca poprzez was, Moi uczniowie, ratuje codziennie tysiące ludzi. Dlatego nigdy nie pozwalajcie sobie na wątpliwości, które oczywiście nachodzą was od czasu do czasu, a które mogą uniemożliwić wam modlitwę.

Teraz musicie posłuchać.

Obecnie dużo się wydarzy. Burze nasilą się na całym świecie, a ziemia będzie jęczeć z bólu, ponieważ antychryst przygotowuje swoje wejście. To już nie będzie długo, zanim on siebie przedstawi.

Moja córko, koncentrujcie się na rozprzestrzenianiu Mojego Słowa, chociaż możecie napotkać wiele przeszkód. Niech nic nie opóźnia dawania wszystkim Moich Orędzi.

Różnicę sprawi nie liczba ludzi, którzy otrzymają Księgę Prawdy czy Moje Przekazy, ale liczba tych osób, które odmawiają Moje Modlitwy Krucjaty.

Modlitwy osłabią siłę antychrysta.

To kary wysłane na ziemię przez Mojego Ojca będą tymi, które zgładzą tych przywódców i te grupy, które ośmielają się zadawać ból Jego dzieciom.

Moc Boga okryje tych, którzy Go kochają.

Moc Boga będzie ochroni tych, którzy się nawracają.

Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, będzie nadal wylewał Swoje Łaski, aż Jego Moc okryje i ochroni wszystkie Jego dzieci na ziemi.

Idźcie w pokoju, nadziei i miłości. Zaufajcie Mi, a wszystko będzie dobrze.

Wasz Jezus

 

2012/11/07 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Droga do Mojego Wiecznego Królestwa pełna jest ostrych kamieni i głazów

Niedziela, 04.11.2012, 17:45

Moja droga, umiłowana córko, niech nikt nie myśli, że może pozostać silny w wierze, bez konieczności walki o to prawo.

Istnieje wiele przeszkód, które blokują waszą wiarę w Boga, a tylko ci, którzy wytrwają w modlitwie, mogą utrzymać płomień ich miłości do Boga płonący w ich duszach.

Droga do Mojego Wiecznego Królestwa pełna jest ostrych kamieni i głazów. Jest podobna do chodzenia boso, wiele mil, gdzie doświadczycie każdego skaleczenia, każdego ostrego bólu, i gdzie będziecie potykać się przy każdym stawianym kroku. To dlatego wiele dusz o dobrych intencjach upada po drodze, ponieważ podróż jest tak uciążliwa.

Kiedy podążacie za Mną, podróż zawsze będzie bolesna. Nigdy nie będzie łatwa, dopóki nie powiecie: „Jezu, zabierz mój ból, uzdrów mnie i weź mój krzyż”.

Tylko wtedy będzie dla was łatwiejsze podążanie Moją podróżą do Mojego Chwalebnego Królestwa.

Przez wszystkich, którzy kochają Boga, doświadczone zostanie teraz Ukrzyżowanie, każdy jego etap – aż do ostatniego dnia.

Zmierzając do Mojego Powtórnego Przyjścia, Chrześcijanie i wszyscy ci, którzy kochają Mojego Ojca, Najwyższego Boga, będą musieli znosić cierpienia Mojej Męki.

Rozpoczną się one oskarżeniami, że Bóg nie istnieje. Ja zostałem potępiony jako Syn Boży. Tym razem odrzucony zostanie Najwyższy Bóg. Wszyscy wierzący będą biczowani i prześladowani, ponieważ wprowadzone zostaną pogańskie prawa z dawnych czasów. Mimo to, wielu ludzi, którzy nie znają ścieżek Pana, nie zwróci uwagi na takie niegodziwości, tak pochłonięci będą poszukiwaniem osobistych przyjemności.

Następnie tym, którzy odważą się publicznie okazywać wierność Jedynemu Prawdziwemu Bogu, wymierzane będą kary. Nie będą tolerowani i będą musieli się ukrywać, aby czcić Mojego Ojca.

Codzienne Ofiary, Msze Święte, ostatecznie ustaną jak przepowiedziane, ponieważ fałszywy prorok oświadczy, że odbywać się będzie nowa forma Mszy, i że stary format nie będzie dłużej istotny; tak powie.

Moja Obecność w Świętej Eucharystii zostanie zapomniana i Boże dzieci nie będą dłużej karmione Pokarmem Życia. A wówczas Ręka Boga opadnie na pogan, którzy ośmielają się twierdzić, że mówią w Imię Boga. Ich lojalność wobec bestii wpłynie na wielu i zaprowadzą tych, którzy zostali wprowadzani w błąd, do pułapki ciemności.

Podziały będą się nasilały, aż w końcu wszystkie Boże dzieci będą musiały dokonać wyboru. Albo podążą za błędną iluzją, przedstawioną przez fałszywego proroka, który powie, że mówi w Imieniu Boga, albo pójdą za Prawdą.

Nigdy nie sądźcie, że będziecie wystarczająco silni, aby wytrzymać tę presję od tych fałszywych kapłanów, którzy będą reprezentować bestię. Ich wpływ będzie ogromny. Bez Mojej pomocy będziecie skłonni odwrócić się od Moich Nauk.

Obudźcie się zanim te czasy nadejdą. Wołajcie do Mnie codziennie o Moją pomoc.

Wasz Jezus

2012/11/07 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Wkrótce nie będzie grzechu. Plaga grzechu będzie przeszłością.

Sobota, 03.11.2012, 19:00

Moja droga, umiłowana córko, kiedy dusze odpadają ode Mnie, i kiedy poddają się grzechowi, nigdy nie wolno im obawiać się Mnie.

Jeśli tylko zgrzeszycie, Moi ukochani wyznawcy, musicie natychmiast zwrócić się do Mnie.

Nigdy nie bądźcie zawstydzeni lub zakłopotani, biegnąc do Mnie, kiedy popełniliście grzech. Jest to jedyny sposób, w jaki możecie uzyskać siłę, aby chodzić ze Mną ponownie.

Jeśli nie zwracacie się do Mnie i zamiast tego unikacie Mnie, będziecie jeszcze bardziej osłabieni i sami zostawicie siebie odsłoniętych na pokusy umieszczane codziennie przed wami przez złego.

Grzech jest czymś, z czym rodzi się każde dziecko. Grzech pierworodny musi być usunięty przez Sakrament Chrztu. Nawet wtedy dusze będą nadal kuszone, tak długo jak ludzkość pozostaje pod rządami szatana.

Uwolnić siebie od grzechu jest proste. Po pierwsze będziecie wiedzieć w waszym sercu, kiedy popełniliście grzech. Wielu ludzi w dzisiejszym świecie odrzuca grzech, jakby nie miał znaczenia. Mimo to, gdyby ludzie otwarcie przyznali, jak czują się po zgrzeszeniu, to okazałoby się, że ich wewnętrzny spokój został rozdarty na dwoje.

Grzech odczuwany jest przez większość dusz, zanim staną się tak zaciemnione, że tylko grzech będzie zaspokajał ich żądze. Dlatego musicie szukać przebaczenia u Boga za każdym razem, kiedy zgrzeszycie. Jeśli tak nie robicie, to grzech będzie się w was jątrzyć i będzie wam trudniej oprzeć się pokusie.

Jeśli czujecie skruchę w waszych sercach, wołajcie do Mnie, waszego ukochanego Jezusa, abym wam pomógł.

Nie ma grzechu, który nie mógłby być odpuszczony, z wyjątkiem grzechu bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Zawsze wołajcie do Mnie o pomoc, bez względu na to, jak jesteście zawstydzeni z powodu grzechów, które popełniacie.

Moje Serce współczuje wszystkim Bożym dzieciom. Jesteście Jego drogocennym Stworzeniem i On kocha was wszystkich, pomimo waszych grzechów. Walczcie z grzechem szukając odkupienia, za każdym razem, kiedy grzeszycie.

Wkrótce nie będzie grzechu. Plaga grzechu będzie przeszłością.

Wasz Jezus

2012/11/06 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Zawróćcie i poproście Mojego Syna, aby prowadził was ku Jego Wielkiemu Miłosierdziu.

Piątek, 02.11.2012, 14:00

Moje dziecko, ciemność, która zapada nad całym świecie, widoczna będzie na kilka sposobów.

Wprowadzane prawa, które dzielą jedność rodziny, będą dowodem na wpływ złego w waszych rządach.

Prawa, wprowadzane dla akceptacji aborcji, łamią Serce Mojego Ojca. Nikt nie ma prawa ingerować w Stworzenie Boga, a mimo to ludzkość czyni tak, na co dzień, bez poczucia wstydu i winy.

Moje dziecko, musicie modlić się mocno o przebaczenie win ludzkości, ponieważ bardzo niedługo zostanie ona podzielona na dwie części; tych, wiernych Bogu, i tych, którzy Go odrzucają. Brat zostanie oddzielony od brata, podzielone będą sąsiedztwa i na dwie części rozdzielone zostaną rodziny. Czas ten został przepowiedziany.

Dla zapewnienia, aby Bóg mógł uratować jak najwięcej dusz, jak to tylko możliwe, daje On im wiele możliwości, aby powróciły do Niego.

Módlcie się teraz za wasze rodziny, przyjaciół i sąsiadów, zanim rozwinie się ostateczny podział. Dzień Powtórnego Przyjścia Mojego Syna będzie potem bliski.

Wy, Moje dzieci, jesteście tak zdezorientowane. To zamieszanie i pustka w duszy, spowodowane są przez brak wiary w Boga. Żadna dusza nie może przetrwać bez Miłości Boga w ich sercach.

Są jak puste statki pływające po morzu bez żadnej idei, co do ich ostatecznego miejsca przeznaczenia. Unoszą się bez celu w rozległej pustce, gdzie nic nie zaspokaja; gdzie nic na świecie nie może przynieść im prawdziwego pokoju.

Zawróćcie i poproście Mojego Syna, aby prowadził was ku Jego Wielkiemu Miłosierdziu, a On przyniesie wam pokój, do którego dążycie. Wszystko, co musicie zrobić, to poprosić.

Proście Mnie, waszą ukochaną Matkę, o zabranie was do Mojego Syna. Będę was prowadzić i zawsze ochraniać, na każdym kroku tej drogi.

Wasza ukochana Matka

Królowa Pokoju

Matka Zbawienia

2012/11/06 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (83) – O złagodzenie kar

Czwartek, 01.11.2012, 18:00

„O Drogi Ojcze, Najwyższy Boże, my, Twoje biedne dzieci, korzymy się przed Twoim Chwalebnym Tronem w Niebie.
Błagamy Cię, uwolnij świat od zła.
Błagamy o Twoje Miłosierdzie dla dusz tych, którzy powodują straszne życiowe trudności u Twoich dzieci na ziemi.
Prosimy, wybacz im.
Prosimy, usuń antychrysta, gdy tylko da się poznać.
Prosimy Cię, Drogi Boże, o złagodzenie Twojej Ręki kary.
Zamiast tego, błagamy Cię, przyjmij nasze modlitwy i nasze cierpienia, aby złagodzić w tym czasie cierpienia Twoich dzieci.
Ufamy Tobie.
Czcimy Ciebie.
Dziękujemy Ci za wielką ofiarę, jakiej dokonałeś, gdy wysłałeś Swojego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby odkupić nas od grzechu.
Powitamy Twojego Syna, po raz kolejny, jako Zbawiciela ludzkości.
Prosimy, ochraniaj nas. Zachowaj nas od złego. Pomóż naszym rodzinom. Zmiłuj się nad nami. Amen.”

2012/11/05 Posted by | Krucjata Modlitwy | Dodaj komentarz

Został wam dany pancerz. Użyjcie go.

Czwartek, 01.11.2012, 18:00

Moja droga, umiłowana córko, musicie teraz powstać i zebrać się razem, zjednoczeni w miłości, aby przygotować się do trudnych czasów, które leżą przed wami.

Wy, Moja silna armia, zostaliście pobłogosławieni i jesteście chronieni Pieczęcią Mojego Ojca, Pieczęcią Boga Żywego.

Wobec wszystkiego, czym zostaniecie zaskoczeni, z każdej strony, pamiętajcie, że Ja jestem z wami.

Wiele wydarzeń, w tym wstrząsy żywiołowe, wojny, podział w Moim Kościele na ziemi, dyktatury w każdym z narodów – powiązane w jedno, w samym ich rdzeniu – wszystkie będą odbywać się w tym samym czasie.

Tak wiele zakłóceń spowoduje wiele łez i zgrzytania zębów, ale jedna rzecz pozostanie nienaruszona. Będzie to Moc Boga i Jego Miłość do wszystkich Jego dzieci.

Walka ta będzie rozwijać się przed światem, a wam, Moja armio, nie wolno drżeć ze strachu. W Moim Królestwie wszystko będzie dobrze, a wasze miejsce jest tam zabezpieczone. To inni są tymi, o których musicie się teraz zatroszczyć.

Został wam dany pancerz. Użyjcie go. Moje Modlitwy Krucjaty pomogą złagodzić wiele z grozy, spowodowanej przez grzechy ludzkości. Proszę, odmawiajcie tę modlitwę dla złagodzenia kar.

Modlitwa Krucjaty (83) – O złagodzenie kar

 „O Drogi Ojcze, Najwyższy Boże, my, Twoje biedne dzieci, korzymy się przed Twoim Chwalebnym Tronem w Niebie.
Błagamy Cię, uwolnij świat od zła.
Błagamy o Twoje Miłosierdzie dla dusz tych, którzy powodują straszne życiowe trudności u Twoich dzieci na ziemi.
Prosimy, wybacz im.
Prosimy, usuń antychrysta, gdy tylko da się poznać.
Prosimy Cię, Drogi Boże, o złagodzenie Twojej Ręki kary.
Zamiast tego, błagamy Cię, przyjmij nasze modlitwy i nasze cierpienia, aby złagodzić w tym czasie cierpienia Twoich dzieci.
Ufamy Tobie.
Czcimy Ciebie.
Dziękujemy Ci za wielką ofiarę, jakiej dokonałeś, gdy wysłałeś Swojego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby odkupić nas od grzechu.
Powitamy Twojego Syna, po raz kolejny, jako Zbawiciela ludzkości.
Prosimy, ochraniaj nas. Zachowaj nas od złego. Pomóż naszym rodzinom. Zmiłuj się nad nami. Amen.”

Wy, Moja armia, zostaliście przygotowani w każdy sposób. Wszystko, co musicie zrobić, to zaufać Mi. Kiedy ufacie Mi całkowicie, jesteście w stanie oddać Mi całą swoją miłość, swoje cierpienie, swoje obawy i wasz ból, dla Mnie, waszego Jezusa.

Kiedy tak się stanie, wówczas musicie pozostawić wszystko w Moich Świętych i Współczujących Rękach.

Dziękuję wam za odpowiedź na Moje wezwanie.

Wasz Jezus

2012/11/05 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

W tej chwili na świecie, samo wspomnienie o wierze we Mnie, waszego Jezusa, powoduje zakłopotanie.

Wtorek, 30.10.2012, 19:10

Moja droga, umiłowana córko, musisz wiedzieć teraz, że cierpienie, które znosisz w Moje Imię, trwać będzie aż do ostatniego dnia tej Misji.

Usłyszeć to jest trudne dla ciebie, ale wiedz o tym. Misja ta jest najtrudniejszą ze wszystkich Misji, które miały miejsce przed tobą. Zostaniesz rzucona na pustkowie i poczujesz się odizolowana i samotna. Twój głos będzie ignorowany, ale Moje Święte Słowo poruszy serca milionów.

Moja Święta Wola będzie czuwać nad tobą przez cały czas, choć często odczujesz, że nie będziesz wystarczająco silna.

Twoja słabość jest twoją siłą, ze względu na twoje zaufanie do Mnie. Z tego powodu nigdy cię nie opuszczę, ani nie zostawię cię bez pomocy innych. Mimo to, będziesz szła sama w tej Misji. Twoim jedynym towarzyszem będę Ja. Połączę nasze cierpienia w jedno.

Ty, Moja córko, zawsze będziesz potrzebowała Moich Łask wytrzymałości. Znosić tę Misję i głosić Moje Święte Słowo do niewdzięcznego świata, nie będzie łatwe. Będzie to wymagać wielkiego poczucia determinacji i odwagi.

Odnosi się to do wszystkich Moich uczniów, włącznie z tymi, którzy Mnie kochają, ale którzy nie akceptują tych Orędzi.

Przeszkody, które napotkacie w tej części Misji, nasilą się dla was wszystkich, Moja oddana armio.

Musicie zaakceptować z godnością, że kiedy podążacie za Mną, będziecie cierpieć. Bardzo niewiele dusz może znosić cierpienia dotykające każdego, kto stosuje się do Moich Nauk.

W tej chwili na świecie, samo wspomnienie o wierze we Mnie, waszego Jezusa, powoduje zakłopotanie.

Nie tylko powoduje wasze skrępowanie, gdy wasze oddanie dla Mnie jest deklarowane publicznie; z Mojego powodu będziecie cierpieć.

Pamiętajcie, cierpienie jest szczególną łaską. Jest bardzo trudne do zniesienia i wiele dusz odwraca się ode Mnie z tego powodu. Ale musicie pamiętać o tym. Kiedy cierpicie w Moje Imię, Ja was podtrzymam i wyleję na was Moje Łaski. Pomimo waszych cierpień, przyniesie wam to pokój duszy.

Moja córko, proszę, nie poddawajcie się nigdy. Nigdy nie czujcie się opuszczeni, bo Ja jestem jeszcze bliżej, kiedy czujecie się sami. Jestem jeszcze bliżej was w tych czasach udręki. Musicie nadal prosić o wszelką pomoc, którą możecie uzyskać, zwracając się do Mojej ukochanej Matki i wszystkich świętych, aby przyszli wam z pomocą.

Bardzo szybko zaakceptujecie, że nasilenie cierpienia jest bezpośrednim wynikiem oporu złego wobec tej Misji. On jest skrajnie przerażony, ponieważ kończy się jego batalia. Nienawidzi was z powodu dusz, które zostały uratowane poprzez tę Misję ocalenia.

Wasz Jezus

2012/11/04 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Jego wielkie kary o wymiarze, których świat aż do tej pory nie doświadczył nigdy przedtem, mogą zostać złagodzone.

Poniedziałek, 29.10.2012, 15:30

Moja droga, umiłowana córko, tak jak powiedziałem, fala zmian rozpoczęła się, ponieważ Ręka Mojego Ojca opada teraz w karze, nie tylko w USA, ale i w innych krajach.

Wszystkie te wstrząsy żywiołów będą nadal trwały wszędzie, aż ludzkość zostanie oczyszczona.

Musicie się modlić, aby te dusze, które odrzucają Boga, mogły być ocalone od ogni Piekła poprzez wielkoduszność innych, poprzez ich modlitwy.

Znaki te są po to, aby pokazać ludzkości, że czasy rzeczywiście się zmieniły. Nic nie będzie, ani nie może być takie samo, aż ziemia zostanie oczyszczona, aby umożliwić Powtórne Przyjście.

W tej chwili, gdy grzech pustoszy ziemię, nie jest ona godna, aby przyjąć Mesjasza.

Moi wyznawcy, to są znaki czasów ostatecznych i musicie przygotować wasze dusze.

Bardzo niedługo będzie tylko niewielu, włącznie z tymi ateistami o sercach z kamienia, którzy będą w stanie ignorować Rękę Mojego Ojca.

Jednak Jego wielkie kary o wymiarze, których świat aż do tej pory nie doświadczył nigdy przedtem, mogą zostać złagodzone i osłabione poprzez wasze modlitwy.

Niemniej jednak, będą one nadal kontynuowane, aż ludzkość zaakceptuje Prawdę.

Dzień Pański, dzień Powtórnego Przyjścia zbliża się, choć wiele wydarzeń musi mieć najpierw miejsce.

To będzie trudny okres dla wszystkich Bożych dzieci, w tym tych, które mają silną wiarę. Mimo to wielu z tych, którzy okazują miłość i wierność dla Mnie, ich Jezusa, pozostanie w pokoju, ponieważ oni wiedzą, że Ja przychodzę, aby zaprowadzić ich do Mojego Nowego Raju.

Dobrobyt tego Nowego Królestwa musi być poszukiwany i musicie dążyć do tego wielkiego Daru.

Bądźcie silni i ufajcie Mi. Musicie zrozumieć, że Ojciec musi ukarać tych, którzy planują straszliwe czyny. On obiecał, że powstrzyma ich działania i zostaną zmiecieni.

Znaki będą teraz widoczne w każdym zakątku ziemi, aby zapewnić, że ludzkość nie będzie mogła mieć żadnych wątpliwości co do tego, czyja moc jest u władzy.

Tylko Bóg dowodzi taką mocą. Każda inna siła będzie krótkotrwała. Moc Boga jest wszechmocna i nikt nie przezwycięży nigdy Kreatora i Stwórcy wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

Wasz Jezus

2012/11/03 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Bóg Ojciec: To dla ocalenia niewinnych dusz, zakażonych przez kłamców, karzę nikczemnych.

Niedziela, 28.10.2012, 18:00

Moja najdroższa córko, Boska Wiedza jest pojmowana tylko przez niektóre z Moich dzieci, a nawet wtedy, tylko na tyle, ile Ja im pozwalam wiedzieć.

Zrozumienie Mojego Świętego Słowa jest dla wielu trudne, a jednak jest to bardzo proste.

Kocham Moje dzieci, ale zostały Mi odebrane, gdy Adam i Ewa utracili swe prawo do Mojego Boskiego Królestwa. Skuszone przez zazdrosnego węża – tego, któremu zostały dane wszystkie zaszczyty i przywileje – Moje dzieci odwróciły się od Chwalebnego Królestwa na ziemi.

Odwróciły się od życia wiecznego i dlatego wszystkie ich dzieci, pokolenie za pokoleniem, cierpiały.

Następnie wysłany został Mój Syn, aby ocalić Moje dzieci od wiecznego Piekła, przez uwolnienie ich od grzechu. Obecnie przyjdzie, aby wprowadzić na ziemi pierwotny Raj, taki który miał być.

Moja córko, obecnie czynione są przygotowania do rozpoczęcia walki o dusze.

Powiedz Moim dzieciom, że Ja obdarzam ich szczególnymi łaskami.

Te łaski dadzą im dodatkową siłę, kiedy modlą się o złagodzenie kar. Poprzez modlitwy i prośby Moich dzieci, mogą one nie tylko uratować dusze pogan, którzy Mnie obrażają, ale mogą zatrzymać Moją Rękę, która spadnie dla powstrzymania tych, którzy mówią w imieniu bestii.

Karzę Moje dzieci z ciężkim sercem. Robię to, nie tylko dla ukarania tych, którzy powodują straszliwe zło, ale aby powstrzymać ich od kradzieży dusz poprzez ich kłamstwa.

To dla ocalenia niewinnych dusz, zakażonych przez kłamców, karzę nikczemnych.

Moje dzieci muszą być silne dla dobra wszystkich.

Modlitwa będzie bronią, która zgładzi bestię. To nie będzie przez wojnę, przez moc tych wybranych na wysokie stanowiska lub tych, którzy prowadzą Moje kościoły na ziemi, że zaraza zostanie powstrzymana. To, że świat zostanie oszczędzony, będzie przez wiarę tych, którzy są wierni wobec Mnie, Najwyższego Boga, i tych, którzy przyjmują Mojego Syna Jezusa Chrystusa, jako Zbawiciela.

Wy, Moje wierne dzieci, będziecie kluczem do ocalenia wszystkich Moich dzieci. Wasze modlitwy zostaną wysłuchane. Na wasze prośby, aby uratować grzeszników, otrzymacie odpowiedź.

Kocham was. Dziękuję za miłość, którą okazujecie Mojemu Synowi i błogosławię was.

Wasz kochający Ojciec

Najwyższy Bóg

2012/11/01 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

To będzie przez nich, że błyskawice, trzęsienia ziemi i tsunami uderzą ziemię.

Sobota, 27.10.2012, 21:35

Moja droga, umiłowana córko, istnieje plan rozpoczęcia nasilenia globalnego nauczania.

Nie będzie to Boże nauczanie. Zamiast tego, będzie głosić kłamstwo, które będzie twierdziło, że Bóg nie istnieje i nie może istnieć.

Powiedzą, wykorzystując ludzkie rozumowanie i naukową ocenę, że Bóg jest tylko wytworem ludzkiej wyobraźni.

To nauczanie nie jest przypadkowe, ponieważ jest to dobrze zaplanowana i skoordynowana kampania, uknuta przez tych ateistów, których lojalność należy do złego.

Ich serca, umysły i dusze zostały skradzione przez szatana, który używa pychy ich ludzkiego intelektu dla butnego głoszenia kłamstw, aby zablokować Prawdę.

Jest to plan zamienienia wszędzie serc ludzi w kamień, tak jak ich serca są zimne i pozbawione uczuć. Następnie zostanie ogłoszone, że nowa zastępcza religia wprowadzona będzie jako prawo.

Jedna światowa religia złoży hołd bestii, ponieważ ohyda ta dokona się przez ręce niewolników króla ciemności.

Ateiści, którzy zorganizują ten plan, są gorliwymi zwolennikami szatana.

Nie popełnijcie błędu, oni wielbią bestię i maja za nic ból i cierpienia, które przyniosą ich działania.

Ich zadaniem jest zniesienie wierności Jedynemu Prawdziwemu Bogu. Bogu kochającemu każde z dzieci, które On stworzył. Odrzucą wysiłki podejmowane obecnie z Nieba dla ocalenia ludzkość od ostatecznego zniszczenia.

To będzie przez nich, że błyskawice, trzęsienia ziemi i tsunami uderzą ziemię.

Zostaną powstrzymani.

Będą ogromnie cierpieć i ich bolesny koniec został przepowiedziany.

Bitwa Armageddonu będzie zacięta, ponieważ Bóg nie będzie już bezczynny i nie zezwoli na taką plagę.

Straszliwe kary ogromnego wymiaru wymażą tych pogan, którzy odrzucają Słowo Boże.

Modlitwa do Boga, poszukująca Miłosierdzia, jest jedynym sposobem, aby złagodzić takie kary.

Wasze modlitwy, błagające o przebaczenie dla ich dusz, to jedyny sposób, w jaki dusze te mogą zostać uratowane.

Moja córko, dużo zniszczenia wyniknie z powodu nikczemnych czynów, które te ateistyczne grupy mają zamiar przeforsować na ziemi.

Wielu nie zna wagi ich czynów.

Wielu jednak wie dokładnie, co robią, gdyż oni są kłamcami.

Oni nie wierzą w Boga, ponieważ wybrali Jego wroga, diabła, jako swojego boga, swoim własnym wolnym  wyborem.

Wszystko czego chcą, to ukraść dusze.

Bóg, Mój Ojciec, zainterweniuje Swoją Mocą, nie aby jedynie ich ukarać, ale aby ocalić dusze, zanim zostaną Mu one skradzione.

Wasz Jezus

2012/10/31 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Ci, którzy poniżają Moje Słowo dawane tobie, Moja córko, kaleczą Mnie na wskroś, aż do kości, w dręczącym bólu.

Piątek, 26.10.2012, 18:00

Moja droga, umiłowana córko, Moje Królestwo na ziemi stawać się będzie rzeczywistością.

Tak dawno obiecane przez Mojego umiłowanego Przedwiecznego Ojca, Nowe Królestwo, Nowy Raj, jest największym darem.

Sekret zrozumienia Mojego Nowego Królestwa leży w tajemnicy Mojego cierpienia w Ogrodzie Getsemani. Kiedy padłem na twarz przed Moim Ojcem płacząc z żalu, było to z powodu utraty dusz w przyszłości, które będą płonęły w ogniach Piekła, pomimo Mojej Ofiary na Krzyżu.

Moje upokorzenie z rąk Poncjusza Piłata nie było dla Mnie bolesne z powodu publicznej pogardy, ale dlatego, że wiedziałem, że te same dusze zostaną dla Mnie utracone. I tak płakałem łzami smutku, gdy patrzyłem na nie, oszukane przez szatana, złą siłę, której nie mogli zobaczyć, ale która poraziła każde włókno ich istnienia.

Moja córko, kiedy widzisz Mnie zmartwionego, to jest to z konkretnego powodu. Ponieważ płaczę również nad tymi duszami, które odnoszą się z pogardą do tych Przekazów. Nie są one w pełnym stanie bycia w jedności ze Mną. Z powodu ich grzechu pychy, arogancji, braku wiedzy i pokory, obrażają Moje Słowo.

Następnie będą usiłowali zapobiec, aby serca tych, których Ja chciałbym osiągnąć, przyjęły Moje Święte Słowo.

Płaczę także nad nimi, bo nie znają poważnych konsekwencji swoich działań, kiedy zdradzają Moje Prawdziwe Słowo, gdy przedstawiane jest w tym czasie dla każdego z Bożych dzieci.

Tak wiele dusz pozbawionych Mojego Słowa z powodu działań tych, którzy mówią, że reprezentują Mnie na świecie, zostanie utraconych.

Tak, jak cierpiałem straszliwą mękę, stawiając czoła szyderstwom tych, którzy stali przy złotym tronie Poncjusza Piłata, tak cierpię dzisiaj. Moja córko, ból, który cierpię przez was, nie jest dziś inny, niż był wtedy.

Ci, którzy poniżają Moje Słowo dawane tobie, Moja córko, kaleczą Mnie na wskroś, aż do kości, w dręczącym bólu.

Przebili ostatnimi gwoździami Moją cierpiącą duszę, kiedy jeszcze raz próbuję ocalić ludzkość od zagłady.

Módlcie się, aby Mój Ojciec, poprzez Jego Miłosierdzie, był łaskawy dla tych dusz, które dążą przez rękę oszusta, aby uczynić bezsilnym Słowo Boże.

Moje dzieci, miejcie się na baczności wobec tych, którzy zaciekle sprzeciwiają się Mojemu Słowu, dawanemu przez te Orędzia. Musicie modlić się za ich dusze.

Wasz Jezus

2012/10/31 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Będą kwestionować i analizować Moje Słowo z obawy przed popełnieniem wielkiego błędu.

Piątek, 26.10.2012, 11:06

Moja droga, umiłowana córko, tak wiele pracy musi być wykonanej przez Moich wyznawców, aby oczyścić ziemię z plagi, która rozprzestrzenia się, jak okrywający koc, nad wieloma ludźmi, którzy nie wierzą w Boga.

Tak wielu błądzi po świecie bez uczucia kierunku. Są opróżnieni z duchowych uczuć i nie mają pojęcia o Miłości Boga. Są to dusze, za którymi tęsknię, i które pragnę objąć Prawdą.

Wy, Moi wyznawcy, musicie pójść do nich i powiedzieć im, że Ja, Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, Mesjasz, wkrótce przyjdę. Muszą wiedzieć, że nie zostaną odrzuceni, bo to jest ze względu na was, wasze pokolenie, że przychodzę w tym czasie.

Wielu innych, którzy są duchowo świadomi istnienia Boga, będzie zaciekawionych, ale niezdecydowanych, przyjmując Moje Orędzia.

Inni, którzy głoszą Moje Słowo, i którzy są pobożnymi Chrześcijanami, będą ostrożnie i powoli przyjmować wszystko, co Ja mówię.

Będą kwestionować i analizować Moje Słowo z obawy przed popełnieniem wielkiego błędu. Oni boją się nakarmienia kłamstwem.

Następnie będą duchowni w Kościołach Chrześcijańskich, którzy powstaną i odpowiedzą na Moje Wezwanie. Niektórzy zareagują szybko, ponieważ czytając Moje Przekazy poczują przypływ Mojej Miłości w swoich żyłach.

Inni poczują natychmiastowe powołanie przez Mój Dar Ducha Świętego, zawarty w Moim Świętym Słowie. Niektórzy będą bardziej ostrożni niż inni, ale z czasem ich liczba wzrośnie do milionów.

To dlatego wy, Moi wyznawcy, musicie wytrwać. Chociaż na początku wielu odrzuci was w Moje Imię, to się zmieni. Kiedy Prawda stanie się powszechnie znana i powitana, zostaniecie odszukani. Moje Słowo będzie traktowane z miłością i szacunkiem, chociaż czyniąc tak, dusze te będą cierpieć.

To nie ma znaczenia, jak wielki będzie sprzeciw przeciwko Mnie, ponieważ Moja Misja nie zawiedzie.

Przetrwajcie ten sprzeciw. Zaakceptujcie zniewagi, które będą wam zadawane z powodu tych Orędzi.

Tego należy się spodziewać, gdy Słowo Boga wylewane jest nad ziemią. Ci, w ciemności, nie przyjmą Mojego Słowa, ponieważ będzie to zakłócać ich życie.

Spowoduje przewartościowanie ich przekonań, z którym oni nie będą chcieli mieć do czynienia.

Zaakceptowanie Mojego Słowa oznaczałoby, że musieliby zmienić swoje zasady postępowania. Oni, niestety, nie mają ochoty, aby zmienić swoje postępowanie, ponieważ to im nie pasuje.

Nie spocznę, dopóki nie otworzę ich oczu na Prawdę. Ani nie spodziewam się, że wy, Moi uczniowie, zatrzymacie się, zanim tak wielu ludzi jak to możliwe zjednoczy się jak jedno, w Oczach Boga.

Wasz Jezus

 

 

2012/10/30 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (82) – O Zwycięstwo Reszty Kościoła

Czwartek, 25.10.2012, 21:50

„Jezu, Królu i Zbawicielu świata, ślubujemy Tobie nasz honor, naszą wierność i czyny, aby głosić wszystkim Twoją Chwałę.
Pomóż nam uzyskać siłę i śmiałość, aby powstać i zawsze głosić Prawdę.
Nigdy nie pozwól nam zachwiać się lub opóźnić w naszym marszu do zwycięstwa i w naszym planie ratowania dusz.
Ślubujemy nasze poddanie, nasze serca i wszystko, co posiadamy, tak byśmy byli wolni od przeszkód, gdy będziemy kontynuować ciernistą drogę do bram Nowego Raju.
Kochamy Cię, najdroższy Jezu, nasz ukochany Zbawicielu i Odkupicielu.
Jednoczymy się w ciele, umyśle i duchu w Twoim Najświętszym Sercu.
Wylej na nas Twoją Łaskę Ochrony.
Okryj nas Twoją Drogocenna Krwią, tak byśmy zostali wypełnieni odwagą i miłością, aby powstać i głosić Prawdę Twojego Nowego Królestwa. Amen.”

2012/10/29 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Chciałbym, aby Moja armia odmawiała tę Modlitwę Krucjaty o Zwycięstwo Reszty Kościoła.

Czwartek, 25.10.2012, 21:50

Moja droga, umiłowana córko, musisz zachęcić wszystkich Moich wyznawców do kontynuowania zakładania wszędzie Grup Modlitewnych.

Nadszedł dla Mnie czas na wezwanie i zebranie was wszystkich, aby sformować Moją armię, tak żeby marsz do wiecznego zwycięstwa mógł rozpocząć się już dzisiaj.

Chciałbym, aby 9 listopada 2012r., w drugą rocznicę Mojego pierwszego wezwania do ciebie Moja córko, Moja armia odmawiała tę Modlitwę Krucjaty o Zwycięstwo Reszty Kościoła.

Modlitwa Krucjaty (82) – O Zwycięstwo Reszty Kościoła

„Jezu, Królu i Zbawicielu świata, ślubujemy Tobie nasz honor, naszą wierność i czyny, aby głosić wszystkim Twoją Chwałę.
Pomóż nam uzyskać siłę i śmiałość, aby powstać i zawsze głosić Prawdę.
Nigdy nie pozwól nam zachwiać się lub opóźnić w naszym marszu do zwycięstwa i w naszym planie ratowania dusz.
Ślubujemy nasze poddanie, nasze serca i wszystko, co posiadamy, tak byśmy byli wolni od przeszkód, gdy będziemy kontynuować ciernistą drogę do bram Nowego Raju.
Kochamy Cię, najdroższy Jezu, nasz ukochany Zbawicielu i Odkupicielu.
Jednoczymy się w ciele, umyśle i duchu w Twoim Najświętszym Sercu.
Wylej na nas Twoją Łaskę Ochrony.
Okryj nas Twoją Drogocenna Krwią, tak byśmy zostali wypełnieni odwagą i miłością, aby powstać i głosić Prawdę Twojego Nowego Królestwa. Amen.”

Proszę was, Moi drodzy wyznawcy, zbierajcie się, rozrastajcie i rozprzestrzeniajcie Moje Święte Słowo w każdym narodzie. Proszę, abyście zawsze koncentrowali się na Mnie i pracowali ze Mną dla ostatecznego Zwycięstwa Zbawienia.

Wasz Jezus

2012/10/29 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Powiększanie się Reszty Kościoła Mojego Syna będzie nadal trwało

Czwartek, 25.10.2012, 07:30

Moje dziecko, coraz więcej osób przyciąganych jest, jak nigdy przedtem, do tych Świętych Przekazów dla całego świata.

Wielu nie rozumie prawdziwego celu tych Orędzi. To, co muszą wiedzieć, to że są one Darem dla ludzkości, aby doprowadzić do nawrócenia.

Są one dawane dla świata, aby przyciągnąć dusze do zwyczaju modlitwy i tak, aby brały udział w Świętych Sakramentach.

Ponad wszystko, Orędzia te zapewniają formę ukojenia i pokoju duszy, tak że więcej Bożych dzieci stanie się godnych wejścia do Nowego Raju.

Z powodu owoców tych Przekazów doświadczać będziecie wiary Bożych dzieci.

Z powodu tych i innych Świętych Przekazów, dawanych prawdziwym wizjonerom na całym świecie, nadal będzie trwało powiększanie się Reszty Kościoła Mojego Syna.

Bóg kocha Swoje dzieci tak bardzo, że zostanie uczynione wszystko, aby zapewnić, że osiągnięte będzie ocalenie wszystkich dusz.

Mój Syn przygotowywał dobrze i spełnią się wszystkie Jego plany, które mają zostać osiągnięte przez te Orędzia.

To dlatego nie wolno wam nigdy odczuwać rozpaczy.

Wszystko, co jest ważne, to nadzieja.

Zaufanie Mojemu Synowi, gdzie całkowicie Mu się poddajecie będzie oznaczać, że przez wasze oddanie dla Niego, może On finalizować Swoje plany uratowania każdego pojedynczego grzesznika.

Dzieci, musicie ślubować waszą obietnicę zaakceptowania Jego instrukcji, a Jego Miłość obejmie was, aby uczynić was silnymi.

Wasza Matka

Matka Zbawienia

2012/10/28 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Nigdy nie wolno wam odrzucać prywatnych objawień bez niezbędnych kwalifikacji lub pokory

Środa, 24.10.2012, 21:11

Moja droga, umiłowana córko, jest ważne, abyś nie słuchała tych, którzy atakują Moje Święte Słowo.

Zasłaniaj uszy wobec prób odrzucenia Moich Najświętszych Orędzi, które zostaną teraz dokonane, szczególnie przez tych, którzy twierdzą, że są Katolickimi teologami.

Jak już ci mówiłem, największe ataki nastąpią od tych w Kościele Katolickim, którzy twierdzą, że Mnie znają, ale którzy nie rozumieją Księgi Objawienia, ani zawartych w niej tajemnic.

Oni nie mogą ich znać, ponieważ Ja, Baranek Boży, jeszcze ich wszystkich nie ujawniłem.

Jaką frustrację oni powodują u Mnie. Jak Mnie ranią. Ponieważ każdym okrutnym wzgardzeniem okazanym wobec Moich Orędzi zagłębiają kolejny gwóźdź w Moje Ciało.

Ponieważ przez gwałtowne odrzucanie każdej wskazówki, którą Ja daję dla dobra wszystkich dusz, krzyżują Mnie ponownie.

Mimo to nie ma znaczenia jak oni Mnie urażają, gdyż Ja umierałbym tysiące razy, gdyby tylko uratowało to inną duszę.

Mogą odrzucać Moje Przekazy; wyszydzać ciebie Moja córko i odrzucać Mnie, ale nie zapobiegną, aby Wola Mojego Ojca została ostatecznie doprowadzona do końca.

Te biedne dusze czasami uważają, że zachowują się odpowiedzialnie mówiąc ludziom, aby nie akceptowali Moich Orędzi.

To, co robią, jest zapobieganiem, aby Słowo Boże zostało przedstawione Bożym dzieciom. Jeśliby nadal mieli tak czynić, zostaną uciszeni przez Rękę Mojego Ojca.

Nikt nie powstrzyma Mnie w Mojej misji ratowania dusz.

Ci wyświęceni słudzy, którzy obstają przy blokowaniu wysłuchiwania Mojego Słowa, niech wiedzą to.

Wasze niezmienne słowa i wasze bluźniercze oskarżenia zabiorą wam łaski przyznane wam przy waszym powołaniu. Jeśli nie zawołacie do Mnie poprzez modlitwę o odpowiedzi, których potrzebujecie, Ja nie będę mógł wam pomóc.

Nigdy nie wolno wam odrzucać prywatnych objawień bez niezbędnych kwalifikacji lub pokory. Ale nawet wtedy, nigdy nie wolno wam osądzać takich wydarzeń. Zachowajcie milczenie.

Módlcie się zawsze o dar rozeznania. Inaczej winni będziecie najgorszego grzechu w Oczach Mojego Ojca – grzechu uniemożliwiania Mu zbawiania dusz poprzez Święte Słowo Jego Syna.

Wasz Jezus

2012/10/28 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Chcę zaapelować do wszystkich Bożych dzieci w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Wtorek, 23.10.2012, 20.30

Moja droga, umiłowana córko, chcę wezwać wszystkie Boże dzieci w Stanach Zjednoczonych Ameryki, aby modliły się o swoją wiarę.

Tak, jak to będzie w innych krajach Chrześcijańskich, wasza wiara zostanie zaatakowana i uczyniona zostanie każda próba, aby wymazać wszelkie ślady o Mnie, waszym Jezusie.

Musicie zakładać tak wiele Grup Modlitewnych, jak tylko możecie, tak abyście zjednoczeni poprzez Moje Najświętsze Serce otrzymali łaski dla wytrzymania takiego prześladowania.

Wiara Chrześcijańska zostanie z czasem zakazana, wraz z innymi religiami, które oddają cześć Mojemu Ojcu.

Wy, Moi ukochani wyznawcy, będziecie chronieni z Niebios, ale musicie modlić się o siłę, ponieważ zmiana demokracji postawi ją na głowie, do góry nogami.

Jako największemu narodowi na świecie dla głoszenia wolności poprzez demokrację, wkrótce odmówione wam zostanie prawo do bycia Chrześcijanami.

Prawo to, choć odmawiane wam, postrzegane będzie jako demokratyczny ruch. Te nowe przepisy, które niedługo zostaną wprowadzone w waszym narodzie, postrzegane będą jako obejmujące wszystkich reguły, tak żeby każdy chroniony był pod jedną światową religią.

Przepisy te bezcześcić będą Moje Święte Imię, ale Ja was nie opuszczę. Dam wam wszelką pomoc, jakiej potrzebujecie. Wszystko, co musicie zrobić, to poprosić Mnie.

Czuwam i chronię was, ponieważ czas obalania Chrześcijańskich Kościołów jest bliski.

Mogą je zamykać, Moje dzieci; ingerować w Moje Sakramenty, tak że uczynią je bezużytecznymi; zniechęcać Moje wyświęcone sługi i tyranizować was, ale będzie to bezskuteczne. Ich moc nie będzie dorównywać waszej prostocie wiary, pokory duszy i miłości do Mnie, waszego Jezusa.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

2012/10/27 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Nie wolno wam pozwolić, aby przytłoczył was lęk przed przyszłością, ponieważ nie jest to Moim pragnieniem.

Niedziela, 21.10.2012, 17.50

Moja droga, umiłowana córko, tak wielu ludzi, którzy akceptują Moje Orędzia, niepotrzebnie martwi się o przyszłość świata. Jest to zrozumiałe.

Nie wolno im nigdy odczuwać, że muszą wszystko rzucić i ignorować swoje codzienne życie, zaniedbywać swoją pracę, swoje rodziny lub bliskich, aby ratować dusze.

Ja, wasz Jezus, zawsze będę się opiekował Moimi. Z Mojej strony nie macie się czego obawiać. Wszystko, o co proszę, to wasze modlitwy dla ratowania dusz.

Nie wolno wam pozwolić, aby przytłoczył was lęk przed przyszłością, ponieważ nie jest to Moim pragnieniem.

Jakkolwiek oczekuję waszego czasu na modlitwie i ofiary, tak jak polecałem wam w tych Orędziach. Kontynuujcie wasze codzienne życie, choć Moje Święte Słowo zmieni na zawsze sposób, w jaki patrzycie na życie.

Nigdy nie będziecie odczuwać ziemskich dóbr w sposób, w jaki postrzegaliście je w przeszłości. Podczas gdy będą one nadal częścią waszego życia, nie będą już więcej nad waszym życiem panować.

Musicie pamiętać, że nie możecie służyć dwóm panom, ponieważ jest tylko jeden, i jest to Bóg.

Nie oczekuję, że Moi uczniowie wyrzekną się wszystkiego, aby podążać za Mną. Nie oczekuję, że Moi wyznawcy odwrócą się od swoich codziennych obowiązków, aby stosować się do Moich Przekazów. Nie, wszystko o co Ja proszę, to wasza miłość. Musicie postępować zgodnie z Prawami Boga. Przeżywajcie wasze życie zgodnie z Moimi Naukami. Honorujcie Sakramenty. Okazujcie sobie wzajemnie miłość i módlcie się za dusze tych, którzy nie będą pomagać samym sobie.

Idźcie w pokoju wiedząc, że Moje Miłosierdzie jest wielkie, a Moja Miłość dla ludzkości pokona czyny bestii i straszliwe cierpienia zadane przez nią temu światu.

Pozostańcie w pokoju. Błogosławię was.

Wasz Jezus

2012/10/26 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Kiedy w Moich Kościołach usiłują utworzyć Sakrament z obrzydliwości, powiedzą, że to ze względu na prawa par tej samej płci.

Niedziela, 21.10.2012, 10.05

Moja droga, umiłowana córko, wizja dusz wpadających do piekła, którą pozwoliłem ci zobaczyć, nie była po to, aby cię przestraszyć. Zamiast tego miała pokazać ci rzeczywistość. W ten sposób zrozumiesz teraz, jak Ja cierpię każdego dnia, kiedy widzę dusze rzucane w otchłanie Piekła.

Och, gdyby tylko ludzie poznali grozę Piekła i sposób, w jaki bestia pożera takie dusze, unikaliby grzechu za wszelką cenę.

Moja córko, te same dusze mogą być nadal uratowane przez modlitwę Łaski Uwolnienia. Czyniąc tak, wy, Moi uczniowie, przyniesiecie Mi ulgę w tym strasznym, rozdzierającym serce, cierpieniu.

Ci, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, przeznaczeni są do ogni Piekła. Wielu popełnia takie grzechy w przekonaniu, że jeśli Bóg rzeczywiście istnieje, to jest On miłosierny. Tak więc nadal grzeszą usprawiedliwiając swoje grzechy, tak że stają się one w końcu, w ich oczach, jakby były bez znaczenia.

Powiedzą, że nie mieli wyboru, ponieważ ich grzech był konieczny, aby przynieść korzyść innym.

Z grzechem zabójstwa powiedzą, że miało to pomścić śmierć innego.

Z grzechem prostytucji powiedzą, że miało to pomóc ich rodzinie uzyskać pożywienie.

Z grzechem aborcji powiedzą, że było to z korzyścią dla życia matki, i aby uczynić jej życie łatwiejszym. W przypadku seksualnego zboczenia, powiedzą, że to była po prostu naturalna rzecz.

W przypadku tych, którzy uczestniczą w okultystycznych praktykach, powiedzą, że jest to nieszkodliwa zabawa, ale mimo to czczą bestię, kiedy to robią.

Kiedy prześladują innych i niszczą nie tylko ich imię, ale ich środki utrzymania, powiedzą, że była to konieczna kara za ich grzechy.

Kiedy niszczą inne osoby na umyśle, ciele i duszy poprzez dyktaturę, powiedzą, że było to dla ich własnego dobra.

Kiedy w Moich Kościołach usiłują utworzyć Sakrament z obrzydliwości, powiedzą, że to ze względu na prawa par tej samej płci, które mają takie same prawa jak inni.

Kiedy niszczą Mój Kościół od wewnątrz, powiedzą, że wszystkie kościoły są równe. Skorzystają z wymówki, że jest tylko jeden Bóg, tak więc mogą wprowadzić kościół pogański.

Ci grzesznicy są zagubionymi duszami, o których mówię.

Aby im pomóc, musicie przede wszystkim spojrzeć w ich oczy. Pomyślcie o nich, jak o swoich dzieciach lub waszych braciach i siostrach. Zobaczcie ich poprzez Oczy Boga. Wówczas poczujecie miłość. Ale wypełni was przerażenie, bo w waszych sercach poznacie grozę, która ich czeka. Jakże musicie się modlić, aby oni szybko ujrzeli Prawdę.

Jakże musicie się modlić o zbawienie tych dusz.

Każde Boże dziecko, włącznie z tymi, których dusze są czarne, jest kochane.

Ich grzechy muszą zostać zniszczone, zanim wszystkie Boże dzieci będą mogły zjednoczyć się jak jedna rodzina, w Moim Nowym Królestwie.

Tobie, Moja córko, dane zostały wszystkie łaski i amunicja, aby zniszczyć grzech i uratować nie tylko swoją własną duszę, ale dusze innych.

Moja córko, dziękuję wam za reakcję na Moje Wezwanie.

Macie tak wiele do zrobienia.

Wasz Jezus

 

2012/10/26 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Miliardy dusz będących już w Piekle to ci, którzy bezwstydnie odrzucili Mnie w trakcie swojego życia.

Sobota, 20.10.2012, 23.20

Moja droga, umiłowana córko, wizja, której pozwoliłem ci doświadczyć ostatniej nocy, była dla wzmocnienia twojej duchowości i ukazania ci Prawdy o życiu po śmierci.

W ciągu pierwszych godzin po śmierci szatan wysyła swoje demony, aby kusić dusze – nawet na tym etapie.

On kusi je, aby odrzuciły stan Czyśćca. Czyni tak samo wobec tych, którzy umarli w stanie łaski, którzy są przeznaczeni do Nieba.

Pokazałem ci szybkość, z jaką dusze spadają do Piekła i przerażające prześladowanie, które je spotyka, aby ostrzec tych, którzy nie wierzą, że ono istnieje.

Znajdują się tam już miliardy dusz i jest tak wiele wchodzących w każdej sekundzie, że ukazały ci się jak deszcz spadających gwiazd, jak gradowa burza, spadające do jeziora ognia.

Pokazałem ci także szok i radość na twarzach tych dusz, gdy w ostatniej chwili zostały wyrwane i ocalone. Jest to zasługą cierpienia zaakceptowanego przez dusze ofiarne, dla ratowania takich dusz od Piekła.

Widziałaś najpierw grozę, a potem strach na ich twarzach, kiedy zaświtała im Prawda o miejscu ich ostatecznego spoczynku. Następnie pokazana ci została radość na ich twarzach, gdy zdały sobie sprawę, że zostały oszczędzone.

Miliardy dusz będących już w Piekle to ci, którzy bezwstydnie odrzucili Mnie w trakcie swojego życia. Wielu było bystrymi, inteligentnymi ludźmi, na wpływowych stanowiskach na świecie, którzy zadali sobie wiele trudu dla zapewnienia, że Słowo Boże nie będzie słyszane. Wielu było odpowiedzialnych za zarządzanie morderstw tysięcy niewinnych ludzi. Dokonywali egzekucji Bożych dzieci bez grama skrupułów w swoich sercach. Dokonywali nikczemnych aktów, obejmujących seksualne perwersje, które urażają Boga i są Mu wstrętne.

Wielu spowodowało prześladowanie Bożych Kościołów przez świecką działalność, a w niektórych przypadkach, przyłączyło się do wroga w czarnych mszach, gdzie oddawali cześć bestii.
Są to dusze, które ratujesz, Moja córko. Tych, z poczerniałymi duszami i sercami z kamienia.

W Piekle jest dziesięć razy więcej dusz niż w Czyśćcu. Miliardy dusz w Piekle, wszystkie na różnych poziomach, przewyższają liczebnie te w Niebie; trzydzieści trzy przypada na każdą pojedynczą duszę.

Nie jest łatwo pójść do Nieba i wymaga wiele zaangażowania, aby przygotować wasze dusze do wejścia do bram.

Jest to czas Prawdy. Prawda nie zawsze jest przyjemna, ale jest niezbędna dla wszystkich Bożych dzieci, aby zrozumiały.

Moje Miłosierdzie jest jednak ogromne. Kiedy prosicie o Nie dla siebie, wasze modlitwy zostaną wysłuchane. Kiedy prosicie dla innej duszy, aby została ocalona, zwłaszcza w chwili śmierci, wasze wołanie zostanie wysłuchane. Jeśli nie poprosicie o Moje Miłosierdzie, nie może być Ono udzielone.

W czasie Ostrzeżenia Moje Miłosierdzie wylane zostanie nad całym światem. Wówczas musicie prosić Mnie o Moje Wielkie Miłosierdzie dla waszej ochrony.

Co do tych, którzy odrzucą Moje Miłosierdzie, stanie się tak z ich własnej wolnej woli.

Moje Miłosierdzie jest obfite, mimo to tak niewielu o Nie prosi.

Wasz Jezus

2012/10/25 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Żydzi w końcu zaakceptują, że przyszedł Prawdziwy Mesjasz.

Sobota, 20.10.2012, 22.30

Moja droga, umiłowana córko, Moje Powtórne Przyjście stanowić będzie końcowy rozdział realizacji Mojego Przymierza. Przymierze to ujrzy narodziny Nowego Jeruzalem.

To Nowe Jeruzalem oznaczać będzie zjednoczenie wszystkich Bożych dzieci, które przyjmują Słowo Boga.

Żydzi w końcu zaakceptują, że przyszedł Prawdziwy Mesjasz, aby przynieść im ocalenie, którego tak pragną.

Ja, Jezus Chrystus, z rodu Dawida, przyjdę jako Zbawiciel, zgodnie ze Świętą Wolą Jedynego Prawdziwego Boga.

Odrzucili Mnie, Syna Bożego, który przyszedł w ciele za pierwszym razem. Tym razem przyjdę z Niebios i obejmę Mój Wybrany Naród darem Mojego Nowego Królestwa.

W końcu odnajdą pokój, ponieważ Prawda zostanie przez nich zobaczona i zaakceptują Istnienie Boga w Świętej Trójcy. Jest tylko Jeden Bóg. Nie może być więcej. Jednak Ja Jestem w Jedności z Moim Ojcem. Ja Jestem Bogiem. Przyszedłem w ciele, aby okazać ludzkości Moje Miłosierdzie i ocalić ją od ostatecznego potępienia. Mój Święty Duch jest również w Jedności z Jedynym Bogiem, gdy objawia się w duszach proroków i rozpala dusze Bożych dzieci.

Tak wiele osób będzie zaciekle zwalczać Moje Powtórne Przyjście, włącznie z tymi, którzy wierzą w Jedynego Prawdziwego Boga. Tak jak to miało miejsce w przeszłości, nie przyjmą Bożego Słowa, gdy jest objawiane przez proroków.

Wielu dobrych i pobożnych Chrześcijan będzie nadal, aż do końca, odrzucać Moje Słowo.

Moje Słowo zostanie zakwestionowane i rozdarte, w szczególności przez Kościół Katolicki. Ale wiedzcie o tym. Czas Mojego Powtórnego Przyjścia jest bliski i ci, którzy nadal odrzucają Mnie i obietnicę, którą uczyniłem Mojemu Ojcu, Utworzenia Jego Królestwa na ziemi, pozostawieni będą na jednej stronie.

Po tym, gdy Moje Wielkie Miłosierdzie zostanie objawione, i gdy tym wszystkim, którzy nie zaakceptują Prawdy podarowane zostaną ku temu wszelkie możliwości, Moja cierpliwość zostanie wyczerpana.

Wasz Jezus

2012/10/24 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (81) – Za Dar Komunii Świętej

Piątek, 19.10.2012, 09.06

„O Cudowna Hostio, napełnij moje ciało pożywieniem, którego potrzebuję.
Wypełnij moją duszę Boską Obecnością Jezusa Chrystusa.

Obdarz mnie łaskami dla wypełnienia Świętej Woli Boga.

Napełnij mnie pokojem i spokojem, który pochodzi z Twojej Świętej Obecności.

Nie pozwól mi nigdy wątpić w Twoją Obecność.

Pomóż mi przyjąć Ciebie w Ciele i Duszy, i aby podarowane mi przez Świętą Eucharystię Łaski pomogły mi głosić Chwałę Naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Oczyść moje serce.

Otwórz moją duszę i uświęć mnie, kiedy przyjmuję wielki Dar Świętej Eucharystii.

Udziel mi łask i przywilejów, którymi Ona obdarowuje wszystkie Boże dzieci i przyznaj mi zwolnienie od ogni Czyśćca.
Amen.”

2012/10/23 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Łaski przyznane, gdy przyjmujecie Ciało Mojego Syna.

Piątek, 19.10.2012, 09.06

(Orędzie odebrane podczas objawienia Najświętszej Marii Panny, które trwało 20 minut, podczas których obraz Świętej Eucharystii pojawił się na Jej czole)

Moje dziecko, Hostia, którą widzisz na Moim czole jest symbolem dla potwierdzenia wobec wszystkich Bożych dzieci Rzeczywistej Obecności Mojego Syna w Świętej Eucharystii.

Mój Syn jest obecny na świecie i znajduje się przy każdym z Bożych dzieci, każdego dnia, w nadziei, że poczują Jego Obecność.

Dzieci, tylko przez przyjmowanie prawdziwego Ciała Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, Odkupiciela ludzkości, zostaniecie pobłogosławieni specjalnymi łaskami.

Kiedy Mój Syn umarł za wasze grzechy, tak aby każde Boże dziecko było w stanie przeciwstawić się śmierci, pozostawił ważne dziedzictwo.

Obecność Chrystusa jest realna w Świętej Eucharystii, a kiedy jest Ona spożywana, przynosi wam szczególną ochronę. Przybliża was w zjednoczeniu z Nim.

On jest Chlebem Życia. Ten Dar dla was, dzieci, nigdy nie może być kwestionowany lub odrzucany.

Łaski przyznane tym, którzy przyjmują Jego Ciało i Krew, jeżeli czynią to codziennie, obejmują ocalenie od Czyśćca.

Mój Syn zabierze was w chwili śmierci w Swoje Ramiona, z dala od ogni Czyśćca.

Msza Święta, w której ofiarowane jest Prawdziwe Ciało Mojego Syna ku chwale Mojego Ojca, również niesie ze sobą ogromne korzyści.

Przez więcej codziennych Mszy, w których uczestniczycie i częstsze przyjmowanie Ciała i Krwi Mojego Syna w Świętej Eucharystii, przyznane wam zostanie zwolnienie od oczyszczania w ogniach Czyśćca.

Ci z was, którzy odrzucacie Istnienie Mojego Syna w Świętej Eucharystii, odmawiacie sobie wspaniałego Daru. Nie będziecie potępieni za odrzucenie Jego Ciała we Mszy Świętej, ale nie otrzymacie łask, którymi On pragnie obdarzyć wszystkie Boże dzieci.

Komunia Święta, którą przyjmujecie, musi być prawidłowo konsekrowana. Kiedy przyjmujecie Jego Ciało, On napełni was głęboką i pokorną miłością, która wzmocni waszą wiarę i przyniesie wam Życie Wieczne.

Święta Eucharystia jest Darem, który przyzna wam Życie Wieczne. Nigdy o tym nie zapominajcie.

Mój Syn ogromnie cierpiał, aby dać światu ten wielki Dar, paszport do Nieba. Nie odrzucajcie go. Nie kwestionujcie Jego hojności. Nie lekceważcie Mocy Świętej Hostii.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (81) – Za Dar Komunii Świętej

 „O Cudowna Hostio, napełnij moje ciało pożywieniem, którego potrzebuję.
Wypełnij moją duszę Boską Obecnością Jezusa Chrystusa.

Obdarz mnie łaskami dla wypełnienia Świętej Woli Boga.

Napełnij mnie pokojem i spokojem, który pochodzi z Twojej Świętej Obecności.

Nie pozwól mi nigdy wątpić w Twoją Obecność.

Pomóż mi przyjąć Ciebie w Ciele i Duszy, i aby podarowane mi przez Świętą Eucharystię Łaski pomogły mi głosić Chwałę Naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Oczyść moje serce.

Otwórz moją duszę i uświęć mnie, kiedy przyjmuję wielki Dar Świętej Eucharystii.

Udziel mi łask i przywilejów, którymi Ona obdarowuje wszystkie Boże dzieci i przyznaj mi zwolnienie od ogni Czyśćca.
Amen.”

Moje dzieci, musicie się modlić, aby wszyscy Chrześcijanie zaakceptowali i zrozumieli Moc Świętej Eucharystii. Jest to pancerz konieczny, aby ocalić dusze wszystkich Moich dzieci.

Przyjmijcie go z ochotą i szczodrością serca.

Wasza Najświętsza Matka
Matka Zbawienia

2012/10/23 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Bóg Ojciec: Mój Syn zostanie niedługo wysłany, aby ujawnić Prawdę o Stworzeniu ludzkości.

Czwartek, 18.10.2012, 18.00

Moja najdroższa córko, czas dla Mnie, aby z powrotem wysłać Mojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, w celu zebrania wszystkich Moich dzieci do Mojego Serca, jest blisko.

Moje Serce, Źródło wszelkiego Życia, otworzy się dla zebrania jako jedności wszystkich Moich dzieci.

Moja Obietnica, aby ocalić wszystkie Moje pociechy, jest prawie wypełniona.

Moim największym pragnieniem jest, aby objawić Siebie każdej pojedynczej osobie, włącznie z tymi, którzy nie rozumieją dlaczego i jak zostali stworzeni przez Moją Rękę.

Mój Syn zostanie niedługo wysłany, aby ujawnić Prawdę o Stworzeniu ludzkości.

Dzień ten przygotowywany był przez tak wiele dziesięcioleci. Nie mógł nastąpić aż do teraz, ponieważ zbyt wielka byłaby utrata tak wielu Moich dzieci.

Wkrótce, Moim dzieciom pokazana zostanie Prawda ich stworzenia, ich egzystencji i nieśmiertelności ich dusz.

Podczas gdy wydarzenie to wywoła wielką nadzieję i radość w wielu duszach, dla innych będzie udręką, której nie będą w stanie udźwignąć.

Moja Fontanna Miłości i Miłosierdzia wylana będzie na całą ludzkość poprzez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Potem nastąpi wielki podział, kiedy dusze, które odpowiedzą na Jego Miłosierdzie,  zostaną zabrane na stronę.

Pozostałym duszom dana zostanie każda możliwość, aby usłyszały Moje Wezwanie z Nieba.

Ja, ich Ojciec, dam się poznać poprzez moc klimatu. Doświadczą Mojej Ręki, gdy wyciągnę ją do każdego z Moich dzieci, aby uratować je od śmierci.

Moje Wezwanie zostanie usłyszane, ale nie przez wszystkich. Duszom tym Moja Miłość okazana zostanie poprzez Moich proroków, w ostatniej próbie, aby przyciągnąć je do Mojego Serca.

Niebiosa rozwiną się i zostaną zatrzymane. Jak rulon, który będzie się przewijać, aż znaki Niebios zostaną ujawnione. Dźwięki Moich Aniołów będą przyciągać te Moje słabe dusze, aż do samego końca.

Obiecuję teraz, że Moja Fontanna Miłości pokryje całą ziemię, kiedy połączę Moje Serce z sercami wszystkich Moich dzieci.

Moja Boska Interwencja doświadczona będzie przez miliardy i wielu pobiegnie z ulgą w Moje Święte Ramiona. Prawda Mojego Boskiego Planu i tajemnica życia na ziemi zostanie ujawniona i uwidoczniona dla wszystkich. Tylko wtedy człowiek zaakceptuje Prawdę Istnienia Życia Wiecznego.

Koniec cierpienia na ziemi jest bliski. Końcowe prześladowanie, gdzie zły króluje nad Moimi dziećmi, jest ukończone.

Następnie, wolność, której od początku pragnąłem dla Moich dzieci, będzie w końcu wasza.

Patrzcie na Mnie, dzieci, waszego ukochanego Ojca, ponieważ trzymam was w Moich Rękach. Przychodzę poprzez Mojego Syna, aby zabrać was do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.

To jest dziedzictwo, które obiecałem Mojemu Synowi. To jest Mój obietnica dla wszystkich Moich dzieci.

Czas tych wspaniałych cudów bardzo się przybliżył.

Błogosławię każde z Moich dzieci.
Kocham was.
Obejmuję was i jednoczę z Moim Sercem.
Wasz Ojciec
Najwyższy Bóg

2012/10/21 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Fala zmian rozpocznie się bardzo niedługo

Środa, 17.10.2012, 12.30

Moja droga, umiłowana córko, fala zmian rozpocznie się bardzo niedługo.

Tak wiele osób na świecie zrozumie ostatecznie sens ich życia i to, co jest ważne, a co nie jest.

Czas, który jest przed wami musi być potraktowany jako okres przygotowań do Nowego Raju na ziemi. Nie należy się go obawiać.

Wam, którzy Mnie znacie powiedziałem, że musicie Mi całkowicie zaufać. Tym, którzy Mnie nie znają, Prawda zostanie ujawniona po raz pierwszy.

Moi uczniowie muszą teraz rozpocząć odmawianie Moich Modlitw Krucjaty włącznie z numerem (43), dla ratowania dusz podczas Ostrzeżenia, tak żeby odnowienie Ziemi osiągnięte zostało zgodnie z Moją Najświętszą Wolą.

Gdy tylko Prawda zostanie objawiona, Moje Święte Orędzia muszą być rozprzestrzeniane na całym świecie. Kiedy to nastąpi, wielu zostanie uprzedzonych o oszustwach, z którymi będą mieć do czynienia w swoich krajach. Nauczą się, jak rozpoznać antychrysta i będą w stanie uzbroić się przeciw jego torturom.

Teraz jest czas na przyłączenie się do Mojego Najświętszego Serca.

Kiedy jesteście zjednoczeni ze Mną, będziecie chronieni przez cały czas.

Wasz Jezus

2012/10/21 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Dla wielu widzących i proroków jest to trudny i samotny czas, ponieważ każdy pracuje sam.

Wtorek, 16.10.2012, 16.20

Moja droga, umiłowana córko, kiedy mówię, że wysłałem na świat Moich proroków, oznacza to, że każdemu z nich dana została szczególna misja. Żadne dwie misje nie przecinają się.

Dla wielu widzących i proroków jest to trudny i samotny czas, ponieważ każdy pracuje sam. Ty, Moja córko, jak już powiedziałem, jesteś ostatnim prorokiem. Nikt, kto teraz występuje i twierdzi, że głosi Moje Słowo, od momentu gdy otrzymałaś te przekazy, nie otrzymał takiego upoważnienia ode Mnie.

Wiele słabych dusz zdecydowało się zwrócić na siebie uwagę, w niektórych przypadkach po to, aby odciągać od tych Świętych Orędzi danych dla świata, aby pomóc ratować Moje dusze.

Przychodzę błagać Boże dzieci, aby słuchały tego, co mam do powiedzenia, ale nie mogę ich zmusić, aby Mnie wysłuchały.

Ja nie mogę nigdy rozkazać Bożym dzieciom, aby coś uczyniły, ponieważ nie jest to możliwe, gdyż dany im został dar wolnej woli.

Wszystko, o co proszę, to abyście otworzyli swoje serca i pozwolili Mojej Miłości wypełnić wasze dusze. Chcę, abyście wszyscy wiedzieli, w tym ci, którzy popełniają złe czyny, że was kocham. Ponieważ wasze zbawienie jest Moim priorytetem. W każdym razie proroctwa przepowiedziane w Księdze Objawienia rozpoczęły się.

Ci, którzy słuchają Moich wskazówek i odpowiedzą na Moje wezwanie, mogą uratować wiele dusz.

Moim pragnieniem jest, aby każdy z was przyszedł do Mnie i miał udział w Królestwie Nowego Raju.

Nie potępiam zatwardziałych grzeszników, ani nie proszę was, abyście ich potępiali, ponieważ nie macie do tego prawa. O ile, i jeśli potępiacie drugiego, to nie mówicie w Imię Boga. Jeśli zachęcacie drugich do osądzania innych ludzi, to potępiając ich odrzucacie Mnie, waszego Jezusa.

Wzywam was wszystkich do słuchania tylko jednego głosu w tym czasie. Mój Głos jest wszystkim, na czym musicie się skupić, jeśli chcecie ocalić siebie, wasze rodziny, przyjaciół i sąsiadów. Potrzebne są teraz wszystkie modlitwy, aby pomóc wam i waszym bliskim przygotować się do Mojej Spowiedzi, Ostrzeżenia.

Czas ten jest teraz blisko.

Wasz Jezus

2012/10/21 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Ci, którzy przetrwają w czasach ostatecznych, nie umrą fizyczną śmiercią.

Wtorek, 16.10.2012, 23.30

Moja droga, umiłowana córko, ważne jest zrozumienie tajemnicy dotyczącej wskrzeszenia ze zmarłych.

Kiedy Ja umarłem, jako człowiek w ciele, unicestwiłem waszą śmiertelność. Moja śmierć nie tylko uwolniła was od śmierci, ale też od grzechu, po śmierci. Moja Śmierć na Krzyżu dała wam dar nieśmiertelności w Moim Nowym Królestwie.

Ponieważ umarłem jako człowiek; umarłem śmiercią śmiertelnika. Kiedy ktoś umiera, staje się nieśmiertelny, jeśli jest w stanie łaski.

Kiedy powstałem z martwych, przekazałem ten Dar dla tych, którzy są już w Niebie, tych którzy umarli w stanie łaski. W Moim Nowym Raju otrzymają doskonałe, nieśmiertelne ciała. Ci, na ziemi, staną się nieśmiertelni w mgnieniu oka przy Moim Powtórnym Przyjściu.

Kiedy zabrzmi trąba Mojego posłańca, powstaną zmarli, jak również ci, których imiona znajdują się w Księdze Życia, aby cieszyć się Życiem Wiecznym w 1000 latach Mojego Nowego Królestwa, obiecanego Mi przez Mojego Ojca. To jest nazwane Nowym Rajem i wszystko to, co jest śmiertelne, aż do końca już nie będzie.

Będziecie zjednoczeni ze Mną, waszym Jezusem.

Śmierć nie będzie mieć już znaczenia, ponieważ nie będzie istnieć.

Teraz, ponieważ przynoszę wam Dar Mojego ostatecznego zbawienia, musicie Mnie wysłuchać.

Uważajcie i przekonujcie tych, którzy są dziś, podobnie jak było w czasach Noego, uwikłani w swoich wypełnionych zabawą i ambicjami życiach, że byliby niemądrzy, gdyby ignorowali znaki. Podobnie jak było za dni Noego, gdy zostali porwani w przerażeniu, kiedy nadeszły powodzie. Nie pozwólcie, aby wydarzyło się tak tym razem.

Moim wyznawcom dane zostały wyczerpujące ostrzeżenia, ale nie są one wykorzystane. Problemem jest, że ci, którzy akceptują Prawdę, mieszają się z tymi, którzy Prawdy nie przyjmują, a to ma na nich wpływ.

Musicie trzymać się z dala od tych, którzy są poganami i modlić się za nich. Jeśli nie będziecie trzymać się z daleka, zostaniecie uwiedzeni przez kłamstwa i nieczyste duchy.
Ci, którzy stawiają Mi opór, zostaną odciągnięci od Mojej ochrony. Wkrótce okaże się, że ich skorumpowane życie zdobywa ich, początkowo powoli. Następnie będą Mnie blokować i staną się niewolnikami kłamstw. Kiedy pozostaniecie w ich towarzystwie, wy również będziecie zaatakowani.

Wówczas zauważycie, że sami się usprawiedliwiacie za mówienie Prawdy, Słowa Bożego. To będzie na tym etapie, gdy zobaczycie wyraźnie podział w waszym świecie. Dar, który otrzymaliście od Ducha Świętego, będzie oznaczać, że będziecie natychmiast wiedzieć, w jakim niebezpieczeństwie oni się znaleźli.

Gdyby tylko znali Prawdę, przybiegliby do was. Ponieważ z wszystkimi fałszywymi bogami, których wielbią, uczynionymi z rzeczy materialnych, stworzonych przez Boga, robią oni ten sam klasyczny błąd. Uwielbiają cudowność rzeczy materialnych, ale ignorują ich Stwórcę.

W Nowej Erze Pokoju, będą mieli tak wiele więcej, tak wiele doskonałości. Mimo to odwracają się.

Zawsze będę ich kochać, ale ich brak miłości do Mnie oznacza, że nie wejdą do nowego życia, które stworzyłem dla nich.

To nowe życie zostało stworzone i umożliwione z dwóch powodów.

Kiedy umarłem w ciele, zniszczyłem śmierć. Kiedy powstałem z martwych, dałem wam Życie Wieczne, w którym ciało nie ma już więcej władzy nad wami.

To jest Moja Obietnica dla wszystkich Bożych dzieci. Ci, którzy przetrwają w czasach ostatecznych, nie umrą fizyczną śmiercią. Są oni błogosławieni. Zostaną od razu odmienieni do idealnych fizycznych ciał, w mistycznej unii z Moim Chwalebnym Ciałem.

To wówczas spotkają tych, którzy umarli w Mojej Łasce, którzy zostaną wskrzeszeni z martwych. Wszyscy oni będą żyć w Moim Nowym Raju.

Wasz Jezus

2012/10/19 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (80) – Za dusze tych, którzy popełniają morderstwa

Niedziela, 14.10.2012, 18.10

„O drogi Jezu,
Błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy popełniają morderstwa.

Apeluję o łaskę dla tych w stanie grzechu śmiertelnego.

Ofiaruję Tobie moje własne cierpienie i trudności, tak abyś mógł otworzyć Swoje Serce i przebaczyć im ich grzechy.

Proszę, okryj Twoją Drogocenną Krwią tych wszystkich, którzy mają złe intencje w swoich duszach, tak aby mogli zostać obmyci ze swej nieprawości.

Amen.”

2012/10/18 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Ci, którzy z premedytacją popełniają morderstwo, mogą zostać uratowani poprzez wasze modlitwy.

Niedziela, 14.10.2012, 18.10

Moja droga, umiłowana córko, nigdy nie sądźcie, ani przez jedną chwilę, że ci, którzy popełniają straszne grzechy i ci, których złe czyny powodują okropności na świecie, nie mogą zostać zbawieni.

Ci, którzy z premedytacją popełniają morderstwo, dokonują egzekucji na swoich rodakach lub zabijają własne dzieci, które są jeszcze w łonie matki, mogą zostać uratowani poprzez wasze modlitwy.

Wiele z tych dusz nie będzie szukać odkupienia w Moich Oczach, ponieważ nie widzą niczego złego w tym, co robią. Ich ocalenie zależy od waszych modlitw.

Są to te dusze, o które zabiegam najbardziej.

Te zagubione dusze są tak daleko ode Mnie, że mogą zostać ocalone tylko przez cierpienie ofiarnych dusz i modlitwy Moich uczniów.

Nawet ci, którzy świadomie czczą szatana, i którzy wiedzą, że Ja istnieję, ale którzy nadal Mnie wyszydzają, również mogą zostać uratowani od wiecznego potępienia.

Wzywam was wszystkich, wołajcie do Mnie tą Modlitwą Krucjaty, aby ubiegać się o uzyskanie przebaczenia dla dusz tych, w stanie grzechu śmiertelnego, którzy popełniają morderstwa.

Modlitwa Krucjaty (80) – Za dusze tych, którzy popełniają morderstwa

 „O drogi Jezu,
Błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy popełniają morderstwa.

Apeluję o łaskę dla tych w stanie grzechu śmiertelnego.

Ofiaruję Tobie moje własne cierpienie i trudności, tak abyś mógł otworzyć Swoje Serce i przebaczyć im ich grzechy.

Proszę, okryj Twoją Drogocenną Krwią tych wszystkich, którzy mają złe intencje w swoich duszach, tak aby mogli zostać obmyci ze swej nieprawości.

Amen.”

Pamiętajcie, że nawet jeśli ich grzechy mogą was, Moi wyznawcy, oburzać, dusze te potrzebują waszej pomocy.

Zostały one zaatakowane przez złego, a wiele z nich nie zna różnicy między dobrem a złem.

Są to dusze, które powodują u Mnie największą udrękę i ból. Moje cierpienie powiększone jest tak, że każdy z nich może zostać zbawiony.

Idźcie Moi uczniowie i pozwólcie Mojej Miłości i Pokorze zalać wasze serca, tak abyście mogli, poprzez wasze wspaniałomyślne cierpienie, pomóc uratować te słabe, zagubione dzieci Boga.

Wasz Jezus

2012/10/18 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Potem nastąpi wprowadzenie globalnego szczepienia, które zabije was, jeśli je przyjmiecie.

Sobota, 13.10.2012, 16.10

Moja droga, umiłowana córko, proroctwa przepowiedziane w Fatimie zaczynają się teraz ujawniać na świecie.

Jedno-światowe rządy, utworzone w tych narodach, które niestrudzenie współdziałają razem, niemal zakończyły swą pracę, która wkrótce ma zostać przedstawiona światu.

Wynikiem tego będzie nowa jedno-światowa religia, odraza w Oczach Mojego Ojca.

Mój Kościół został wewnątrz opanowany przez wrogów, którzy są wilkami w owczej skórze. Oszukują wszystkich, z którymi się zetkną.

Potem nastąpi wprowadzenie globalnego szczepienia, które zabije was, jeśli je przyjmiecie.

Jest to czas, gdy tylko modlitwa, wiele modlitw, mogą złagodzić skutki tej strasznej nikczemności, stworzonej przez elitarną grupę ludzi u władzy.

Działają w każdej części waszych rządów, a ci, którzy ręka w rękę pracują z nimi na co dzień wiedzą, co oni robią.

Są tak przebiegli, że przedstawią każdy nikczemny uczynek jako wielką rzecz, wspaniałą pomoc dla ludzkości. Zrobią wszystko co mogą, aby zbezcześcić wszystko, co jest związane z Bogiem.

Będą szerzyć i promować pogaństwo. Boże dzieci, które zaakceptują ich prawa i ich nauki, zostaną zarażone ich złymi metodami.

Musicie modlić się o ochronę, ale przede wszystkim musicie modlić się za te dusze. Ponieważ Mój Ojciec zamierza ich ukarać. On wybierze każdego z nich i zniszczy ich. Bez waszych modlitw będę zgubieni i zostaną wrzuceni do jeziora ognia.

Wasz Jezus

2012/10/17 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

W Nowym Raju 12 narodów będą różne poziomy

Piątek, 12.10.2012, 23.15

Moja droga, umiłowana córko, Moja Miłość jest tak potężna, że jest obecnie odczuwana przez tych, którzy nie znają Boga.

Pomimo zła obecnego w świecie, ludzie czują teraz w swoich sercach miłość wobec innych, która będzie ich zaskakiwać, i która stoi w sprzeczności ze zniszczeniem obecnym w duszach.

Ta fala miłości będzie tak niespodziewanie przepływać przez ich dusze, że wielu doprowadzi do łez. Te łzy miłości, tak czyste w ich sercach, będą rozdzierać ich na połowy. Nie będą wiedzieli dlaczego tak czują wobec swoich braci i sióstr. Będę też odczuwać tę prawdziwą i wyjątkową miłość dla ich Stwórcy, Boga Ojca. Jednak nie uznają, że On istnieje. Zamiast tego, wielu będzie błądzić i zadawać sobie pytania.

Czym jest ta niesamowita, ale potężna miłość, którą czuję w swoim sercu? Jak to jest możliwe, jeśli nie ma Boga? Jak mogę czuć tę miłość, jeśli jestem tylko produktem ewolucji; produktem cząstek zbudowanych z ziemi?

Prawda, Moje dzieci, jest taka. Nie jesteście cząstką ziemi, pozostałością czasu. Jesteście żywą istotą, żywą duszą, która ma zdolność do życia wiecznego, bez końca.

Cierpicie z powodu grzechów Adama i Ewy, waszych pierwotnych rodziców. Możecie się uśmiechać, wyśmiewać lub żartować z tego, co uważacie za fikcyjną opowieść, ale prawda jest taka, że ​​żyjecie życiem niedoskonałości. Jest to życie w cierpieniu z powodu grzechów waszych pierwotnych rodziców. Splamieni ich grzechem, zostaliście oślepieni wobec Prawdy Boga przez tego samego węża, który ich zwiódł.

Uważacie, że żyjecie w realnym świecie, w świecie materii, która ma ograniczoną trwałość. Wasze życie na ziemi jest krótkie. To wiek waszego ciała. Wasze zdrowie pogarsza się. Z czasem wasze ciało umiera. Jeśli zaniedbujecie waszego ducha, waszą duszę, to jesteście niczym.

Zaakceptujcie, że jesteście dziećmi Boga, a wasze życie na ziemi nabierze większego znaczenia, jeśli będziecie żyć według Bożych Praw. Wasze życie zostanie rozszerzone i zostanie wam dany wielki Dar, Życie Wieczne.

Gdyby został wam pokazany przebłysk tego życia, przez tylko jedną godzinę, nigdy nie urażalibyście Mojego Ojca. Musicie wiedzieć, że otrzymacie te Dary.

Będziecie żyć z całą waszą rodziną, tymi, którzy umarli w stanie łaski i tymi, którzy stanowić będą Resztę Mojej Armii na ziemi.

Wasze ciało zostanie oczyszczone i odtworzone do stanu doskonałości, na podstawie wieku, w którym przyjęliście Miłość Boga.

Będziecie żyć w miłości i pokoju ze swoimi bliskimi i waszymi sąsiadami. Żadnemu z was nie będzie niczego brakowało.

W Nowym Raju 12 narodów będą różne poziomy. Na dolnym poziomie będą miasta i wsi wszystkich pracujących w dobrobycie pokoju, miłości, szczęściu i zadowoleniu. Niczego nie będzie brakowało. Ja będę ich Królem, ich Mistrzem, i będę wśród nich panował w Mistycznym Zjednoczeniu.

Następnie będą wyższe poziomy. Utrzymają one wszystkie narody razem, w jedności z Moimi Naukami, a wszyscy ludzie wymieszają się w pełnej harmonii między sobą oraz w harmonii z dzikimi zwierzętami ziemi, zarówno dużymi  jak i małymi.

Wszyscy przeżyją jedząc z Drzewa Życia. Nikomu nie zabraknie pożywienia.

Następnie będą rządy narodów. Zapewnią one, że wszystko będzie zgodne z Moimi Naukami. W Moich rządach władzę sprawować będą Moi święci i apostołowie.

Tak będzie aż do samego końca, kiedy nastąpi drugie zmartwychwstanie, dla ostatecznego starcia.

Na krótki okres czasu uwolniony zostanie szatan wraz ze swoimi demonami. Następnie wszelkie zło zostanie zniszczone. Moje Miłosierdzie będzie ostatecznie przedstawione światu, w połączonych Nowych Niebiosach i Nowej Ziemi.

Wówczas wszystko zostanie ujawnione, ponieważ tajemnica Boga okazana zostanie wszystkim, w jej pełnej i ostatecznej Chwale.

Wasz Jezus

2012/10/16 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Wielu z was wyprze się Mnie, akceptując te nikczemne nowe prawa.

Czwartek, 11.10.2012, 10.03

Moja droga, umiłowana córko, trudności spotykające w tym czasie Moich uczniów, są dwojakie.

Po pierwsze, muszą być świadkami wprowadzanych na siłę kłamstw, które zostaną im zademonstrowane przez świeckie rządy. Te kłamstwa, w formie nowych, proponowanych przepisów prawnych, nowych pomysłów i nowych zasad, realizują tylko jedną rzecz. Łamią Prawa Boże. Są to przepisy tolerancji, które bez przeszkód pozwalają, aby akty grzechu były chronione w waszych konstytucjach i kościołach.

Druga udręka powstanie z powodu presji wywieranej na was, za ośmielanie się, aby mówić Prawdę, Słowo Boże. Moja córko, gdy odważycie się mówić Prawdę, będziecie zaciekle atakowani. Następnie zostaniecie oskarżeni, że postępujecie nie po chrześcijańsku i brakuje wam tolerancji.

Czy widzicie jak działa szatan? Zwodzi te słabe dusze do uwierzenia w kłamstwa i do akceptacji grzechu, przez zaprzeczenie mu, jakby on w ogóle nie istniał.

Ludzie ci, ściśle z sobą powiązani pośród wszystkich narodów, wzmagają presję, aby zniszczyć Moje Chrześcijańskie Kościoły, i aby uczynić grzech akceptowalnym. Mają na celu uciszenie Moich wyznawców i ich zdolności do otwartego głoszenia Prawdy Mojego Świętego Słowa.

Będziecie cierpieć z powodu tych obrzydliwości. Gdy tak będzie wiedzcie, że Ja jednoczę się ściśle z waszymi sercami.

Proszę, bądźcie silni przez wzgląd na Mnie. Musicie modlić się za te słabe, zwiedzione dusze, ponieważ są one pionkami w nikczemnej grze uknutej przez tych, którzy czczą szatana.

Nie dajcie się oszukać, bo tak jak myślicie, ich nikczemność w przebraniu tolerancji i miłości dla praw innych opanowała ludzkość, a walka będzie się nasilać.

Ręka Mojego Ojca uderzy z taką siłą, że oni, sprawcy, zostaną zmiecieni. Nigdy nie wolno wam rozpaczać i sądzić, że ta grupa obezwładni Moich uczniów. Oni nigdy nie będą w stanie tego dokonać, choć czasami może się tak wydawać.

Obudźcie się, Moi wyświęceni słudzy. Nie wolno wam pozwolić się zastraszyć lub wciągnąć do tego przebiegłego planu, mającego na celu profanowanie Bożego Słowa.

Musicie zachować Moje Nauki, waszego Zbawiciela, i nigdy się Mnie nie wyprzeć. Jednak, będziecie ku temu kuszeni. Wielu z was wyprze się Mnie, akceptując te nikczemne nowe prawa.

Jeśli tak uczynicie, Ja poczekam, gdyż jeśli Mnie wezwiecie, Ja was podtrzymam. Podtrzymam was Moją Boską Interwencją.

Proszę odmawiajcie tę Litanię (3) – O obronę Bożego Słowa

„O drogi Jezu, chroń nas od kłamstw, które obrażają Boga.

Chroń nas od szatana i jego armii.

Pomóż nam kochać Cię bardziej.

Wspieraj nas w naszej walce.

Broń nas w naszej wierze.

Prowadź nas do Twojego azylu bezpieczeństwa.

Pomóż nam powstać i bronić Twoją Świętą Wolę.

Umocnij naszą determinację bycia Twoimi prawdziwymi uczniami.

Daj nam odwagę.

Daj nam zaufanie.

Prowadź na drodze Prawdy.

Broń nas przed wrogiem.

Wylej nad nami Twoje Łaski Ochrony.

Pomóż nam uniknąć pokusy.

Przyprowadź nas bliżej Twojego Najświętszego Serca.

Pomóż nam pozostać zawsze wiernymi Tobie.

Amen.”

Idźcie, Moja armio, ze spokojem i w pokoju, wiedząc, że Ja, w tych zatrważających czasach, jestem blisko waszych serc. Gdy jesteście samotni, czujecie się zagubieni lub porzuceni, wiedzcie to. To jest wtedy, gdy Ja będę najbliżej was. To jest wtedy, gdy wasza słabość zamieni się w wielką siłę, właśnie gdy postrzegana siła waszego wroga zmaleje do zera.

Wasz Jezus

2012/10/15 Posted by | Litanie Jezusa dla Ludzkości, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Pogaństwo zostanie wprowadzone we wszystkich Bożych Kościołach

Środa, 10.10.2012, 21.50

Moja droga, umiłowana córko, powiedz światu, że musi obudzić się ze swojego snu. Jeśli nie zrobią tego, nie będą w stanie ujrzeć, jak rozwijają się nikczemne plany, które przepowiedziałem jakiś czas temu.

Mówię o globalnej dominacji, która jest aranżowana, aby zniszczyć Chrześcijaństwo.

Mój Kościół jest dziesiątkowany, cegła po cegle. Na Moje wyświęcone sługi wywierana jest celowo presja ponad ich wytrzymałość.

Mój Kościół profanowany jest również przez tych, którzy praktykują wielbienie bestii.

Ci obłudni oszuści nie są Chrześcijanami. Praktykują okultyzm i przenikają wszystkie organizacje, w tym różne kościoły i różne religie. Ich celem jest w szczególności Kościół Katolicki.

Jest to Kościół, którego nienawidzą najbardziej. Ich kłamstwa sprawiły, że Katolicy są zbyt zażenowani, aby powstać i bronić swojego Kościoła.

Ich kłamstwa uczyniły bardzo trudnym dla wszystkich Kościołów Chrześcijańskich obronę Świętych Sakramentów, tak jak podyktował je Bóg.

Pogaństwo zostanie wprowadzone we wszystkich Bożych Kościołach i biada człowiekowi, który stanie w obronie Bożej Prawdy.

Nadszedł czas na podział ludzkości. Ja przyjdę i podzielę ziemię.

Ci wierni Moim Naukom, zostaną zabrani na Moje Łono. Ci, którzy przeciwstawiają się Bogu i bluźnią przeciwko Prawdzie, zostaną odrzuceni.

Bitwa już się rozpoczęła. Dowody zostaną przedstawione.

Wciąż jeszcze jest czas, aby wybrać między kłamstwami tej satanistycznej grupy, która przychodzi przebrana jak jagnięta, lub Prawdą, o której wam powiedzą, że jest kłamstwem.

Musicie być czujni przez cały czas. Miejcie oczy szeroko otwarte. Zawróćcie, kiedy będzie bluźnione przeciwko Mojemu Imieniu, Mojemu Ciału, Mojemu Słowu.

Wasz Jezus

2012/10/14 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Ta nowa, jedna światowa religia, złoży hołd bestii.

Wtorek, 09.10.2012, 21.31

Moja droga, umiłowana córko, wiele dusz staje się czujnych w tym czasie, gdyż są świadkami szybkich zmian, które teraz zaczynają się uwidaczniać w Moim Katolickim Kościele.

Wszystkie znaki, które zapowiedziałem poprzez ciebie, zaczynają być już widoczne. Można zauważyć brak dostępnych Mszy. Nie jest już łatwo dostępna Najświętsza Eucharystia. W wielu Moich Kościołach ograniczony jest Sakrament Spowiedzi.

Nie ma kapłanów w wielu Moich kościołach, aby nimi zarządzać. Jest tak wielu opuszczających Moje kościoły w tym czasie ucisku, że niedługo kościoły te zostaną przekazane dla komercyjnych firm.

Ponieważ wiara Chrześcijan jest wypróbowywana, ważne jest zatem, aby w dalszym ciągu modlić się Moimi Modlitwami Krucjaty. Wkrótce do Katolickiego i innych Kościołów Chrześcijańskich wprowadzeni zostaną nowi słudzy.

Najpierw, na krawędziach, rozmyte zostaną religijne różnice. Następnie, w krótkim czasie, nie rozpoznacie już Moich Nauk, ponieważ będą subtelnie usuwane. W ich miejsce zaistnieje seria niejasnych, ale poetyckich wypowiedzi, które promować będą tolerancję grzechu.

Kłamstwa, przedstawiane niczego nie podejrzewającym osobom regularnie chodzącym do kościoła, nie zostaną początkowo zauważone. Później Moich wyznawców dręczyć będzie głęboko niepokojące uczucie, że coś jest nie tak.

Ostatecznym oszustwem będzie to, kiedy Święte Sakramenty zastąpione zostaną przez pogańskie substytuty.

Wszystko odbędzie się pod przewodnictwem fałszywego proroka, którzy stwierdzi, że jest arcykapłanem nad wszystkimi religiami, połączonymi w jedną. Ta nowa, jedna światowa religia, złoży hołd bestii.

Wszyscy ci, którzy będą ślepo podążać, zostaną pożarci przez bestię i będą utraceni dla Mnie na zawsze.

Szybkość, z jaką to się stanie, zaskoczy Moich wyznawców. Ten plan jest starannie zorganizowany. Kampania, aby zamienić wrogość Chrześcijan w akceptację świeckich praw, jest profesjonalnie sterowana.

Jest to zaplanowane wśród wielu narodów przez jedną grupę, która, aby poprzeć swoje złe kłamstwa, wykorzystuje znane osobowości, gwiazdy i figurantów, z których wszyscy są przez większość uznawani.
Uważajcie. Nie akceptujcie kłamstw. Nie dajcie się zaangażować w plan bezczeszczenia Mojego Świętego Imienia.

Wasz Jezus
Król i Odkupiciel całej ludzkości

2012/10/13 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Zapowiedź, która zwiastować będzie Moje Powtórne Przyjście, będzie niespodziewana.

Poniedziałek, 08.10.2012, 19.00

Moja droga, umiłowana córko, wzywam wszystkich Moich wyznawców, aby byli silni w tym czasie.

Moje Święte Słowo, Mój Dar dla ludzkości, dawany poprzez te przekazy, będzie przedmiotem wielu krytyk.

Musicie pozostać silni, gdy Moje Słowo jest rozdzierane i bagatelizowane. To będzie bardzo trudne, ale musicie wytrzymać tę mękę, ponieważ jest to dopiero początek.

Wróg podniesie się i będzie niszczyć Moje Orędzia, dawane każdemu z was, tak aby dusze mogły zostać uratowane.

On liczy każdą duszę, którą uwodzi, a następnie trzyma z daleka od Moich Przekazów. Czyni to przez kuszenie wierzących, przede wszystkim dlatego, żeby nie pracowali ze mną, aby ocalić swoich braci i siostry. On nie chce, żebyście się modlili, aby ratować ich dusze.

Każdy sługa Mojego Kościoła, który zabrania wam modlenia się Moimi Modlitwami Krucjaty, potrzebuje waszych modlitw. Oni nie mogą powstrzymać rozprzestrzeniania się Moich modlitw. Jeśli to robią, potrzebują waszej pomocy. Niestety, wiele dusz zostanie odwiedzionych daleko od Mojej Misji, ostatniej tego rodzaju na ziemi.

W tych czasach uwidoczni się, jak podział w Moim Kościele będzie się stawał coraz większy. Jedna strona, cierpiąca, aby chronić Moją Ewangelię; druga, próbująca zreformować Mój Kościół, unowocześnić Moje Nauki i wprowadzić obsceniczne prawa do Mojego Kościoła.

Powstańcie z odwagą i zjednoczcie się, ponieważ chwila ta już prawie dla was nadeszła i usłyszycie o tych nowych zwyczajach, z których żadne nie stosuje się do Mojej prawdziwej Ewangelii, Moich Nauk i Prawdy.

Próby te pojawią się jak wielkie barykady. Wy, Moi uczniowie, będziecie się czuć jak w potrzasku. Będziecie czuć się bezsilni i popłyną wasze łzy.

Wasza słabość będzie waszą siłą. To poprzez wasze cierpienie, gdy doświadczycie tego strasznego biczowania, staniecie się silni.

Ponieważ z każdą próbą, którą znosicie w Moje Imię, Ja uczynię was jeszcze silniejszymi. Wytrwajcie, a pobłogosławię was łaską siły, odwagi i przekonania.

Jesteście Moją armią, Moim promieniem światła na świecie. Aby zgasić to światło uczyniona zostanie każda próba, ale będzie to bezskuteczne.

Promień waszego światła, wasza miłość do Mnie, będzie świecić tak, że stanie się jak latarnia światła, a następnie jak potężny ogień. Ten ogień Ducha Świętego, który pochwyci każdego z was, będzie rozprzestrzeniać swoje płomienie do każdego zakątka świata.

To będziecie wy, Moja drogocenna armio, którzy tego dokonacie. Będziecie prowadzeni przez Niebo. Będziecie maszerować naprzód. Stratujecie złą armię słabych dusz, które są dowodzone przez szatana, i  będą one wobec was bezsilne.

Wkrótce potem Chwała Mojej Wielkiej Zapowiedzi objawi się na świecie.

Zapowiedź, która zwiastować będzie Moje Powtórne Przyjście, będzie niespodziewana. Będzie także nieoczekiwana, choćbyście byli dobrze przygotowani. Wówczas zostanie wam przekazany wielki Dar Wiecznego Życia.

Wasz Jezus

2012/10/12 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Płaczę nad nimi krwawymi łzami i jest Mi ciężko na Sercu

Niedziela, 07.10.2012, 11.00

Moje dziecko, proszę, módlcie się za Moje zagubione dzieci, których liczba codziennie rośnie. Oni nie wierzą, ani nie mogą uwierzyć, w Mojego Syna i odwracają się w drugą stronę.

Płaczę nad nimi krwawymi łzami i jest Mi ciężko na Sercu. Jakże są zagubieni i jak pusto się czują.

Modlę się, aby Bóg w Swoim Miłosierdziu otworzył wkrótce ich zatwardziałe serca.

Moje dziecko, Ostrzeżenie jest blisko. Moje dzieci muszą się przygotować. Ci, którzy unikają tych Świętych Orędzi od Mojego Syna i Mojego Przedwiecznego Ojca, będą musieli odpowiedzieć przed Bogiem.

Wielu szkodziło tej Misji i zachęcało dusze do odwracania się. Wiele takich dusz zmarło do tej pory w stanie grzechu śmiertelnego. Gdyby zaakceptowały modlitwy dane dla ludzkości, poprzez Krucjatę Modlitw, mogłyby zostać ocalone.

Tym, którzy nie zaakceptują tych Orędzi, nie wolno współpracować ze złym, aby podważać Boże Słowo. Musicie modlić się o pomoc niezbędną, aby odnaleźć wasz wewnętrzny pokój.

Zostało przepowiedziane, że prorok czasów ostatecznych nie zostanie przyjęty, mimo że wiele nawróceń zostanie osiągniętych przez rozprzestrzenianie się Bożego Słowa.

Waszym własnym ryzykiem będzie odrzucenie pomocy, która jest w tym czasie wysyłana z Nieba, aby pomóc ratować wasze dusze.

Nie urażajcie Mojego Syna, zaniedbując słuchania. Gdy już przeczytaliście te Przekazy z Nieba, możecie je puścić mimo uszu, ale najpierw musicie ich wysłuchać.

Wasza wolna wola oznacza, że możecie wybrać, którą drogą chcecie iść.

Wasza wolna wola nie oznacza, że macie prawo celowo bluźnić przeciwko Duchowi Świętemu.

Kiedy odbędzie się Ostrzeżenie, zostaniecie napełnieni Światłem Prawdy.

Wasza dusza zostanie oświetlona i zobaczycie dobre uczynki i złe czyny, których dokonaliście w waszym życiu. Na tym etapie, wielu z was przyjmie Miłość Boga. Niestety, wielu będzie zbyt upartych, aby zaakceptować swoje przewinienia. Zostaną odrzuceni i będą strasznie cierpieć.

Bądźcie przygotowani w każdej chwili. Czas jest krótki.

Wasza ukochana Matka

Matka Boża

Matka Zbawienia

2012/10/11 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Światło Boga obecne jest w każdym z was

Sobota, 06.10.2012, 23.05

Moja droga, umiłowana córko, aby Mnie kochać prawdziwie, musicie widzieć innych poprzez Moje Oczy.

Kiedy patrzycie na inną osobę, patrzcie uważnie i spróbujcie zobaczyć Moją Obecność, gdyż Ja jestem obecny we wszystkich duszach, nawet tych poczerniałych.

Ja Jestem tam. Spójrzcie, a zobaczycie Mnie. Jest to jedna z najbardziej niezwykłych łask udzielonych przez Mojego Przedwiecznego Ojca dla każdego z Jego dzieci

Światło Boga obecne jest w każdym z was.

Jest to miłość i każda dusza posiada zdolność do miłości.

Kiedy zobaczycie innych poprzez Moje Oczy, poczujecie miłość i to poruszy waszą duszę w sposób, którego nie da się odrzucić. Ta miłość jest prawdziwa, mimo że nie możecie jej ujrzeć lub dotknąć. Będzie wam również trudno wytłumaczyć ją innym. A jednak tam jest.

Gdyby wszystkie Boże dzieci mogły uhonorować Boską Obecność Mojego Ojca na świecie w Jego dzieciach, to na ziemi zapanowałby pokój. Szukajcie miłości, a odnajdziecie ją.

Poświęćcie czas na rozmyślanie o tym, co teraz wam mówię. Światło Bożej Miłości jest jak świecąca gwiazda, obecne w każdej duszy. W niektórych świeci jaśniej i możecie poczuć jak miłość tej osoby obejmuje was. W innych istnieje, ale jak przyćmiony przebłysk, trudna do znalezienia, ale jednak tam jest.

Kiedy patrzycie na siebie nawzajem, pomyślcie o tym. Bóg stworzył każdego z was. W Jego Oczach jesteście braćmi i siostrami. Daje Mu to tak wiele radości, gdy widzi Swoje dzieci okazujące sobie nawzajem miłość i szacunek.

Kiedy walczą między sobą, powodują u innych trudności i cierpienia, On czuje straszny ból. Jak każdego rodzica rani Go to, gdy Jego dzieci nie dzielą się Jego Miłością, Miłością, przez którą On ich stworzył.

Pamiętajcie również, że gdy ranicie się nawzajem, ranicie Mojego Ojca. On czuje ból, który zadajecie Jego dzieciom.

Następnym razem pomyślcie dwa razy, gdy kogoś ostro osądzacie lub okazujecie wobec innych nienawiść. Kiedy robicie takie rzeczy, są one niemiłe dla Mojego Ojca.

Jeśli ktoś was rani, módlcie się za niego. Ponieważ, gdy istnieje napięcie i brak jest miłości między dwojgiem ludzi, jest to spowodowane przez złe duchy.

Wznieście się ponad tę pokusę. Kochajcie innych. Traktujcie ich z szacunkiem. Spójrzcie na nich, jak poprzez Oczy Boga. Jeśli tak zrobicie, odnajdziecie miłość. Będzie wam łatwiej żyć ze sobą nawzajem i akceptować wzajemne wady.

Wasz Jezus

2012/10/10 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Bóg Ojciec: Moja Ręka Sprawiedliwości czeka, aby ukarać te rządy, które planują skrzywdzenie Moich dzieci.

Czwartek, 04.10.2012, 14.55

Moja najdroższa córko, chcę, żebyście wiedzieli, że choć może świat musi znosić wielkie oczyszczenie, które może nie być przyjemne, Moje Miłosierdzie jest ogromne.

Ja Jestem Oceanem Miłosierdzia i wprowadzę wielkie zmiany, aby zapewnić, że wszystkie Moje dzieci zostaną ocalone od katastrofy. Katastrofa, o której wam mówię, wiąże się z działaniem skrytych, złych sił na świecie, które starają się kontrolować każdy naród, dla własnego nikczemnego zysku.

Tak wiele dusz odrzuca Miłosierdzie Mojego umiłowanego Syna. Tak wielu Go nie uznaje. Nadal lekkomyślnie zadają cierpienia tym, którymi rządzą i zaniedbują zaakceptowania, że ich grzechy nie pozostaną niezauważone. Mogą walczyć przeciwko Mocy Mojej Ręki, ale Moja Ręka spadnie na nich i zniszczy ich.

Z czasem uznają Władzę Boga, ale dla wielu z nich będzie już za późno.

Wkrótce cała ludzkość doświadczy wszystkich Moich Działań, w tym wielkich cudów. Zrobię wszystko co mogę w Moim Wielkim Miłosierdziu, które pochłonie ludzkość jak wielki ocean, aby ocalić ludzkość. Żaden człowiek nie pozostanie nietknięty przez Moje Dary.

Kiedy to się stanie, podążę za tymi ludźmi, którzy Mnie odepchną, chociaż będę wiedzieli, kim Ja Jestem.

Następnie, ci przywódcy na świecie, którzy zaniedbują wprowadzenie Moich Bożych Praw, i którzy biczują ziemię swoim okrucieństwem wobec Moich dzieci, zostaną powaleni. Wtedy nie pozwolę im uciec Mojej Boskiej Sprawiedliwości.

Zostali ostrzeżeni tym Orędziem, aby zatrzymać się teraz. Muszą modlić się o przewodnictwo, jeśli czują się skrępowani lub pod naciskiem, aby wprowadzać wobec narodów prawa, które spowodują trudności.

Daję im teraz ten czas, aby powstrzymali to, co robią i błagali Mnie, abym pomógł im sprzeciwić się nikczemnym reżimom, które zostały zaplanowane przeciw ich rodakom.

Oni wiedzą, o czym Ja mówię.

Ja Jestem Stwórcą ludzkiego rodzaju. Znam każde z Moich dzieci. To, co widzą. To, co czują. Jak myślą. Znam także tych spośród nich, którzy przysięgli posłuszeństwo w działaniach, które powodują olbrzymie cierpienia ludzi na całym świecie.

Moja Ręka Miłosierdzia czeka, aby przyprowadzić was z powrotem do schronienia Mojego Królestwa.

Moja Ręka Sprawiedliwości czeka, aby ukarać te rządy, które planują skrzywdzenie Moich dzieci. Nie zostanie wam dozwolone powodowanie cierpienia.

Ponieważ, gdy tylko wprowadzicie przepisy, które są dla Mnie odrażające, mające na celu kontrolę tych, którym służycie, ześlę taką karę, że nikt nie będzie miał jakichkolwiek wątpliwości co do tego, co spowodowało taką karę.

Jesteście Moimi dziećmi i to do Mnie musicie zwrócić się o ochronę. Bez Mojej ochrony pozostaniecie na łasce szatana.

Gdybyście zapomnieli – on, szatan, nienawidzi was wszystkich. Jednak, z powodu jego potężnych i subtelnych, uwodzicielskich sposobów, podążacie w jego pogoni za władzą, jak niewolnicy.

Jeśli wybierzecie moc na tej ziemi, która może was wywyższyć i przynieść wam uznanie poza drogami Pana, zostaniecie odrzuceni.

To ostrzeżenie dawane jest dla zapewnienia waszego zrozumienia, że jest tylko Jeden Stwórca. Tylko Jeden, który stworzył ludzkość. Jedyny, który ma prawo położyć kres wszystkiemu, co istnieje na ziemi.

Najwyższy Bóg

Stwórca wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych

2012/10/08 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Chrześcijaństwo jest atakowane z jednego głównego powodu

Środa, 03.10.2012, 13.30

Jestem twoim umiłowanym, mistycznym Współmałżonkiem, Synem Człowieczym, narodzonym z Niepokalanej Dziewicy Maryi.

Moja droga, ukochana córko, cała groza, której doświadczyłem w Ogrodzie Getsemani, kiedy byłem wyszydzany przez złego, rozwija się właśnie teraz na świecie przed Moimi Oczami.

Ludzie wszędzie utracili swoją wiarę. Błądzą w morzu dezorientacji, w stanie apostazji niedoświadczanej wcześniej na świecie na tak dużą skalę.

Zginęła wzajemna miłość.

Honorowanie potrzeb innych nie jest już uważane za godną podziwu cechę.

Chciwość, pożądanie i zazdrość kontrolują umysły wielu ludzi w dzisiejszym świecie. Zimni w swoich sercach, nie cenią już samego życia i nie zastanawiają się nad morderstwem. Jest ono uważane za rzecz oczywistą.

Chrześcijaństwo jest atakowane z jednego głównego powodu. Aby umożliwić wprowadzenie z łatwością w waszych krajach przepisów, które tolerują grzech.

Powszechna jest obsesja fałszywych religii i fałszywych bożków.

Mój Kościół załamuje się i Moi wyświęceni słudzy, w przeważającej części, nie kładą nacisku na niebezpieczeństwo grzechu i na prawdę życia wiecznego.

Nienawiść, wojna, chciwość, pożądanie, zazdrość i miłość własna, wszystkie powiązane są w jeden fałszywy stan, stan, który w niczym nie przypomina Prawdy Moich Nauk.

Wiedziałem wtedy, w ogrodzie Getsemani, że Moja Śmierć na Krzyżu nie będzie uważana za to, czym była, przez to pokolenie, dzisiaj. To był ból, który przedzierał się przez Moje Serce jak miecz.

Ofiara, którą uczyniłem dla człowieka, aby odkupić go w Oczach Mojego Ojca, nie jest dziś doceniana. Jak wiele oni zapomnieli. Jak wiele im nie powiedziano. Wszystko to ma do czynienia z grzechem tolerancji, przedstawionej światu jako coś dobrego.

Wojny i nienawiść rozprzestrzeniają się jak wirus, ponieważ zaplanowane zostały przez złego. Ból Moich wyznawców zjednoczy się z Moim, doświadczając plugastw, które będą wygłaszane przez tych przywódców rządów, którzy podążają za kłamstwami osadzonymi w ich duszach przez szatana.

Szatan i jego demony są bardzo potężne. Nigdy nie sądźcie, ani przez jedną minutę, że łatwo jest osłabić ich uchwyt wobec osób, która pozwoliły im infiltrować swoje dusze. Oni nie poddadzą się łatwo i będą przeszkadzać duszom, które chcą zwrócić się do Mnie, ich Jezusa, o pomoc, czyniąc je bezradnymi.

Dla tych dusz modlenie się będzie torturą. Słowa nie wyjdą z ich ust. Będą czuć całkowitą niechęć do myśli o Mnie. Nich spróbują, jeśli mogą; będzie to trudne zadanie.

Ci, którzy mówią, że są dobrymi ludźmi, którzy nie szkodzą innym, ale w swoim życiu nie akceptują Mnie, Jezusa, niech wiedzą to: Nie jesteście naśladowcami Chrystusa. Jeśli nie przyjdziecie do Mnie, nie możecie zostać przyjęci do Królestwa Mojego Ojca.

Wejście do Królestwa Mojego Ojca wymaga przygotowania. Szatan może poruszać się tak szybko, aby odciągnąć dusze, że wiele z nich zabranych zostanie niespodziewanie.

Te czasy wielkiego niepokoju na świecie i braku wiedzy o Moim Ojcu, Bogu, Stwórcy wszystkich rzeczy, mogą spowodować tylko jedną rzecz.

Katastrofę. Kara zostanie wylana na świat, aby ocalić ludzkość, aby oczyścić ludzkość.

Jeśli ludzie odmawiają słuchania, nie usłyszą Prawdy.

Prawda uratuje nie tylko ich życie na ziemi, ale da im Życie Wieczne.

Zaniechanie przyjęcia Prawdy prowadzi do śmierci, zarówno ciała jak i duszy.

Nadszedł czas dla ludzkości, aby dokonać wyboru. Nie mogę ich zmusić, aby podążali za Mną. Gdyż mimo wszystkich darów, łask i cudów, które będą im dawane, nadal będą się odwracali.

Mimo całego Mojego Wielkiego Miłosierdzia, niektórzy nadal ponad życie wybierać będą śmierć.

Wasz Jezus

2012/10/08 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria: Panna: Wielu przywódców Kościoła Mojego Syna milczy. Już nie bronią publicznie Świętego Imienia Mojego Syna.

Wtorek, 02.10.2012, 15.30

Moje dziecko, narastają działania w celu obrażania Imienia Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Nie wystarcza to, że Go odrzucają; wielu chce skazić Jego wizerunek w umysłach tych, którzy w Niego wierzą.

Eskaluje Krzyżowanie Ciała Mojego Syna, Krzyżowanie Jego Kościoła.

Wielu przywódców Kościoła Mojego Syna nie mówi nic. Już nie bronią publicznie Świętego Imienia Mojego Syna. Brakuje im odwagi, aby bronić Ciała Mojego Syna, Jego Kościoła na ziemi.

Wielu nie chce zwrócić niepożądanej uwagi, z powodu grzechów księży w przeszłości. Wielu z nich, po prostu, nie ma silnej wiary wymaganej, aby być prawdziwym świadkiem Prawdy Nauk Mojego Syna.

Tak wielu na świecie nie wierzy w Istnienie Mojego Syna i to powoduje Jego płacz.

Tak wielu tych, którzy znają Prawdę, sądzi, że jest akceptowalne okazywanie braku szacunku, gdy słuchają bluźnierstw i wciąż zachowują milczenie.

Dzieci, musicie otwarcie i bez strachu uznawać Prawdę Ukrzyżowania Mojego Syna. Ludzie będą słuchać. Zostaniecie wysłuchani. Jeśli każdy sługa Mojego Syna zachowałby milczenie, to kto będzie mówił o Moim Synu?

Kto będzie rozprzestrzeniał Jego Święte Słowo w tym czasie, gdy tak wiele Bożych dzieci zaprzecza Istnieniu Boga?

Wkrótce nie będą mieli wymówki. Gdy ujrzą stan swoich dusz zrozumieją po raz pierwszy, że mają duszę.

Módlcie się, aby stali się potem silniejsi, i aby stali się prawdziwymi żołnierzami Chrystusa.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

2012/10/08 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Boża Miłość, raz odczuwana przez człowieka, jest czymś, bez czego człowiek nie może żyć.

Poniedziałek, 01.10.2012, 16.30

Moja droga, umiłowana córko, musicie zaakceptować, że gdy Moi wyznawcy wierzą w te Przekazy, to przyniesie im to od czasu do czasu udrękę duszy.

Wielu będzie się radować czytając Moje Święte Słowo i przyjmie je jako cud.

Inni również zaakceptują Moje Orędzia, ale w niektóre dni będą rozdarci na dwoje wątpliwościami, których padną ofiarą. Te wątpliwości są naturalne.

Ponieważ będą niektóre orędzia kwestionować i zastanawiać się, czy one naprawdę pochodzą z Nieba. Wówczas będą pełni niepokoju, ponieważ wiedzą, że w ich życiu zachodzi zmiana, i że będą świadkami Powtórnego Przyjścia.

Oznacza to, że życie, jakie do tej pory prowadzili, zmieni się nie do poznania.

Dla wielu jest to zatrważające, ponieważ chcą się trzymać swojego starego, pełnego samozadowolenia życia, jakkolwiek nie byli szczęśliwi.

Dręczy ich strach przed przyszłością, strach przed Ręką Boga i strach przed armią szatana. Jednak, choć Moje Orędzia mogą czasami wzbudzać obawę w ich sercach, przyniosą również pociechę.

Ponieważ jedna rzecz jest pewna. W swoich duszach czuć będą Mojego Świętego Ducha, a jeśli tak się raz stanie, to zapoznają się z Miłością Boga.

Boża Miłość, raz odczuwana przez człowieka, jest czymś, bez czego człowiek nie może żyć. Ona przynosi pokój. Tak więc, Moi wyznawcy, bez względu na to jak może się obawiacie, musicie pamiętać, że Ja, wasz Jezus, nigdy was nie opuszczę.

Wy jesteście Moi.

Ja jestem Życiem w waszych duszach. Przeze Mnie będziecie zbawieni. Ja Jestem pełen Miłosierdzia dla dusz, które zwracają się do Mnie o pomoc. Nie pozwolę wam cierpieć z rąk zwolenników szatana. Okryję was Moją Drogocenną Krwią. Nie macie się czego obawiać.

Zamiast tego, dawane są wam łaski, abyście się przygotowali. Musicie być teraz odważni; nie pozwólcie, aby wątpliwości przyćmiły waszą miłość do Mnie lub uczyniły was ślepymi na Prawdę tych Przekazów.

One są Moim Darem dla was. Są wam dawane, tak abyście byli chronieni i zabezpieczeni od krzywdy.

Proście Mnie zawsze o rozwianie waszych obaw, ponieważ są one sadzone przez złego jak nasiona niezadowolenia w waszych umysłach, aby was rozpraszać.

Błogosławię was. Daję wam pokój. Daję wam Moją Ochroną. Ufajcie Mi zawsze.

Wasz Jezus

2012/10/05 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Tak wielu ludzi ma dzisiaj obsesję pogoni za sławą i własną chwałą

Sobota, 29.09.2012, 23.00

Moja droga, umiłowana córko, dlaczego tak wielu ludzi na świecie uważa, że ich śmiertelność jest nieokreślona?

Tak wielu ludzi ma dzisiaj obsesję pogoni za sławą i własną chwałą. Tak wielu z tych, którzy poszukują i osiągają wielkie uznanie i sukces, uwielbianych jest przez tych, którzy uważają, że to jest ta chwała, do której muszą dążyć, i która ich zaspokoi.

Bardzo mało czasu poświęcane jest na to, co się naprawdę liczy. Oni depczą po innych, aby dostać to, czego chcą, z powodu ich nienasyconego pragnienia, aby zabłysnąć w chwale przed światem.

Ich próżność zasilana jest przez świat rozrywki, media, a ich dążenie do własnej perfekcji jest aprobowane.

To jest właśnie to, do czego dążą dzisiaj zwykli ludzie. Otwarcie podziwiają taką ambicję, i staje się ona jak religia. Uwielbiają tych, którzy osiągają takie wyżyny, a następnie zabierają się do naśladowania ich życia.

Ani razu nie biorą pod uwagę, że takie rzeczy nie mają żadnego realnego znaczenia. Nigdy nie zatrzymują się, aby zadać sobie pytanie: „Czy to jest to, z czego ma się składać moje życie?”

W większości przypadków nie wierzą w Boga, bo gdyby tak było, wiedzieliby, jak drażniące w Oczach Boga jest poszukiwanie pochlebstw w taki sposób.

Kiedy ludzie stale ubiegają się o uwagę, szukają pochlebstw i mają obsesję na punkcie wizerunku ukazywanego wobec świata, to nie rozumieją, jak krótka jest ta droga. Z czasem zaniknie, a oni znajdą samych siebie pustymi i bez miłości, pozostawionej dla podzielenia się z innymi.

Spędzają tak wiele czasu kochając samych siebie, że nie będą mieli miejsca na jakąkolwiek inną miłość. Stawiają swoje własne potrzeby ponad potrzebami innych. Zrobią wszystko, włącznie z popełnianiem czynów, które obrażają Boga, w celu osiągnięcia własnej chwały.

Tej generacji powiedziane zostało tak wiele kłamstw na temat sposobu, w jaki mają przeżyć swoje życie. Zachęcani są przez świat, który uważa, że materialne korzyści, sława, kultura i ambicja, które przyniosą wielki podziw, to najważniejsze rzeczy, do których trzeba dążyć.

Jak niewiele wiedzą. Jak bardzo będą zszokowani, gdy odkryją, jak bardzo się mylili.

Ludzi, którzy prowadzą takie życie, czeka rozczarowanie, kiedy ich żądze nie zostaną zaspokojone. Żadne działanie mające im przynieść więcej przyjemności przez egoistyczną obsesję ambicji, nie przyniesie im pokoju.

Módlcie się, aby ludzie szybko uświadomili sobie, że dążenie do sławy i własnej chwały zaspokaja tylko na krótki czas. Jest tylko jeden cel, do którego powinniście dążyć, i jest to przestrzeganie Nauk Pana.

Gdy tak robicie, odzyskacie pokój.

Nadal będziecie mogli się cieszyć wieloma przyjemnościami na świecie, ale zrozumiecie, co się liczy naprawdę.

Tak wielu młodych ludzi przywiązuje taką wartość do tego, jak są postrzegani przez innych. Presja wywierana na nich, aby prowadzili swoje życie realizując takie same cele jak te gwiazdy, które podziwiają, niszczy ich dusze.

Przesłania rzeczywistość tego, co jest miłe Bogu.

Blokuje Prawdę.

Tylko Prawda sprawi, że poczują sens i przyniesie im pokój, miłość, radość i szczęście.

Ja Jestem Życiem, którego poszukują.

We Mnie odnajdą życie w Chwale.

Jest to Chwała, do której muszą dążyć.

Ponieważ, jeśli zwrócą się ku Mnie, będą żyć w Wielkiej Chwale w Nowym Raju.

Jest to jedyna Chwała, która przyniesie im niewypowiedzianą radość.

Wasz Jezus

2012/10/05 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Wierzącym nie wolno nigdy czuć się pewnie w wiedzy, że znają Prawdę.

Sobota, 29.09.2012, 19.15

Moja droga, umiłowana córko, muszę powiedzieć wszystkim, którzy wierzą we Mnie, Jezusa Chrystusa, aby się obudzili i żyli teraz swoim życiem we Mnie.

Przekazy te dawane są nie tylko, aby ostrzec tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, Odkupiciela ludzkości, ale są także dla wierzących w Boga.

Wierzącym nie wolno nigdy czuć się pewnie w wiedzy, że znają Prawdę.

Ci z was, którzy mówią, że znają Prawdę Moich Nauk, nigdy nie wolno czuć wam samozadowolenia. Jeśli tak uczynicie, może to oznaczać, że zaniedbacie pracę niezbędną dla uświęcania waszych dusz.

Wierzący mogą zostać zdezorientowani co do Moich Nauk. Tak wielu nie rozumie znaczenia Mojego Powtórnego Przyjścia.

Wielu z Moich wyznawców sądzi, że oznacza to, że cała ludzkość, tak czy tak stanie się tego świadoma, i że przez Moje Miłosierdzie zostaną zbawieni. O, jakże pragnę, aby to była prawda. Jak by Mi to przyniosło stateczną ulgę. Niestety, wielu nie będzie przygotowanych. Wiele odmówi słuchania Moich ostrzeżeń i instrukcji. Przez to zaniedbają, aby odpowiednio się przygotować.

Moje Powtórne Przyjście nastąpi. Ci wierzący, którzy mówią, że wierzą w Prawdę zawartą w Biblii, wiedzcie o tym: Jest dla was łatwe do przyjęcia to, co zostało tam przepowiedziane, i co już się spełniło. Nie jest tak łatwe zaakceptowanie przyszłych proroctw, których ludzkość nadal będzie doświadczać.

Zaakceptujcie więc fakt, że Boskie Orędzia będą wysyłane w celu przygotowania was. Zaakceptujcie, że przygotowanie to ma miejsce właśnie teraz.

Bądźcie czujni przez cały czas. Nie odrzucajcie Mnie w tej chwili, ponieważ jest to czas przygotowań.

Bądźcie wdzięczni, że ten wielki dar jest wam dawany.

Wasz ukochany Jezus

2012/10/03 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Człowiek ten powie światu, że jest Mesjaszem, i będzie popierany przez wiele wiodących światowych postaci.

Piątek, 28.09.2012, 22.15

Moja droga, ukochana córko, wielkie zmiany w świecie, zapowiedziane przed Moim Powtórnym Przyjściem, będą rozwijać się warstwa po warstwie.

Czas dla oszustów, którzy będą twierdzić, że przychodzą w Moim Imieniu i zaprezentują się światu, jest bardzo blisko.

Tak wielu ludzi da się zwieść wierząc tym fałszywym prorokom, ponieważ zapowiedzą się oni z wielkim rozmachem.

Ale jeden z nich zwiedzie wielu, gdyż przedstawi siebie jako króla w pokorny sposób, aby przekonać ludzi, że on jest Mną, Jezusem Chrystusem.

Człowiek ten powie światu, że jest Mesjaszem, i będzie popierany przez wiele wiodących światowych postaci.

Przedstawią go najpierw, jako niezwykłego i pełnego współczucia politycznego lidera.

Jak już wcześniej mówiłem, będzie on postrzegany jako utalentowany pokojowy rozjemca. Jego pycha naświetli mistyczny obraz, który wydawał się będzie boskiego pochodzenia.

Jego przystojny, dobry wygląd i jego kusząca osobowość oddziaływać będzie na masy.

Objawi się światu wkrótce, a jego pojawienie się będzie niespodziewane.

Ci przywódcy, którzy przedstawią go jako zbawcę, człowieka, który położy kres wojnie na Środkowym Wschodzie, szanowani są w wielu częściach świata. Dlatego fałszywy mesjasz zostanie tak łatwo zaakceptowany.

Po pewnym czasie jego oddziaływanie będzie się rozprzestrzeniać. Media będą chwalić jego dyplomatyczne umiejętności i jego poparcie stanie się wielkie.

To jest człowiek, który powie, że jest Mesjaszem. Powie wszystkim, że jest Jezusem Chrystusem, który przyszedł z powrotem ogłosić swoje powtórne przyjście.

On jest antychrystem.

Nie dajcie się oszukać w tym momencie. Ja, Jezus Chrystus przyszedłem w ciele, po raz pierwszy, aby zbawić ludzkość. Ale wiedzcie o tym: tym razem Ja nie przyjdę w ciele. Przyjdę, jak złodziej w nocy. Przygotuję świat, poprzez te orędzia, ale nie powiem wam dnia ani godziny, bo ich nie znam. Tylko Mój Ojciec zna tę chwilę.

Zapowiem Moje Powtórne Przyjście znakiem Mojego Przybycia, który pojawi się na niebiosach na całym świecie.

Każdy człowiek, który twierdzi, że jest Jezusem Chrystusem, i który chodzi po ziemi jako człowiek, jest kłamcą.

Umykajcie, gdyż on przyniesie nieopisaną nędzę i cierpienie. Jego podstęp uśpi dusze fałszywą miłością Boga. On przekręci Prawdę. Ci, którzy podążą za nim, znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie.

Wasz Jezus

2012/10/03 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (79) – Za 2 miliardy zagubionych dusz

Czwartek, 27.09.2012, 09.00

 „O Drogi Jezu, błagam Cię, wylej na zagubione dusze Twoje Miłosierdzie.
Przebacz im odrzucenie Ciebie i wykorzystaj moją modlitwę i cierpienie, tak abyś poprzez Twoje Miłosierdzie mógł wylać na nich Łaski, których potrzebują, aby uświęcili swe dusze.
Proszę Cię o dar ułaskawienia dla ich dusz.
Proszę Cię, otwórz ich serca, tak aby poszli do Ciebie i proszę Cię, napełnij ich Duchem Świętym, aby mogli przyjąć Prawdę Twojej Miłości i żyć na zawsze z Tobą i całą Bożą rodziną.
Amen.

2012/10/02 Posted by | Krucjata Modlitwy | Dodaj komentarz

Dwa miliardy dusz, które odrzucą Moją Rękę Miłosierdzia

Czwartek, 27.09.2012, 09.00

Moja droga, umiłowana córko, Misja ratowania tych dwóch miliardów dusz, które odrzucą Moją Rękę Miłosierdzia, musi stanowić część codziennej modlitwy dla tych wszystkich, którzy nazywają siebie Krzyżowcami Boga.

Tak wiele cudów zakończy się dawaniem dużej części ludzkości Daru Zbawienia i wejścia do Nowego Raju.

Cierpienie Mojego Najświętszego Serca jest bolesne z powodu tych zagubionych dusz. To dlatego Moi uczniowie muszą się mocno modlić, tak aby wszystkie mogły zostać zjednoczone jako jedna rodzina w Nowej Erze, bo jeśli Moja rodzina pozostanie rozdzielona, przyniesie Mi to straszliwą mękę.

Wzywam was wszystkich, aby ratować te dusze, które będą uparcie odrzucać akceptację Boga, poprzez odmawianie tej Modlitwy Krucjaty (79) – Za 2 miliardy zagubionych dusz.

 „O Drogi Jezu, błagam Cię, wylej na zagubione dusze Twoje Miłosierdzie.

Przebacz im odrzucenie Ciebie i wykorzystaj moją modlitwę i cierpienie, tak abyś poprzez Twoje Miłosierdzie mógł wylać na nich Łaski, których potrzebują, aby uświęcili swe dusze.

Proszę Cię o dar ułaskawienia dla ich dusz.

Proszę Cię, otwórz ich serca, tak aby poszli do Ciebie i proszę Cię, napełnij ich Duchem Świętym, aby mogli przyjąć Prawdę Twojej Miłości i żyć na zawsze z Tobą i całą Bożą rodziną.

Amen.

Przyjęcie Bożego Miłosierdzia jest dla wielu ludzi trudne. Dzieje się tak ze względu na władzę, jaką posiada nad nimi szatan, tylko w wielu przypadkach oni o tym nie wiedzą.

Jednak w niektórych przypadkach nie mają wątpliwości, co do egzystencji Boga, ale wybierają szatana w pełnej świadomości faktu, że Bóg istnieje, i że On ich stworzył. Oni odwracają się od Królestwa Bożego.

Królestwem, które wybrali, jest to obiecane im przez szatana. Wierzą, że królestwo to, w ostatecznym czasie, oferuje wielkie bogactwa, wspaniałe cuda, i że będzie to lśniący świat, z tym, że on taki nie jest. Wszystko, co znajdą, będzie wielkim jeziorem ognia, gdzie będą cierpieć z ręki złego. Będzie ich dręczyć przez wieczność i będą cierpieć ból w każdej sekundzie, ponieważ to nigdy nie będzie mogło się skończyć.

Teraz wiecie, dlaczego Ja cierpię taką mękę, ponieważ sama myśl o cierpieniu, które jest przed takimi duszami, jest nie do zniesienia.

Tylko wasze modlitwy, Moi wyznawcy, i Moje Miłosierdzie mogą zaofiarować im jakąkolwiek nadzieję.

Pomóżcie Mi je ocalić.

Wasz Jezus

2012/10/02 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Grzech może być odpuszczony, gdy żyjecie. Nie po śmierci.

Środa, 26.09.2012, 22.12

Moja droga, umiłowana córko, zezwalam na twoje intensywne fizyczne cierpienie, aby uratować dzisiaj więcej dusz. Ofiaruj ten ból za te wybrane dusze, które musisz Mi pomóc ocalić. Ten ból nie będzie trwał długo, ale gdy zostaniesz od niego uwolniona wiedz, że wiele dusz zostało uratowanych od ognia piekielnego i znajdują się teraz w Czyśćcu oczekując na oczyszczenie.

Jako dusza ofiarna musisz zaakceptować, że Ja mogę pozwolić ci na chwile cierpienia, aby pomóc ratować dusze Bożych dzieci. Pewnego dnia spotkasz te dusze i wtedy zrozumiesz, jak wiele radości przyniosło to Mojemu Ojcu. Wiedzcie, że kiedy cierpicie, Ja cierpię z wami dla złagodzenia waszego bólu. Nie jesteście sami. Kiedy czujecie, że nie możecie oddychać, jest to takie samo uczucie duszenia odczuwane przez dusze, które po śmierci znajdują się w dymach ogni Piekła.

Gdyby tylko ludzie znali Prawdę o życiu po śmierci. Po tym jak dusza opuszcza ciało, czy jest w stanie Łaski, czy też nie, szatan dręczy ją mocą uwodzenia. Nawet wtedy próbuje on przyciągnąć dusze do siebie. Modlitwa za takie dusze jest bardzo ważna.

Ja przyciągam dusze do Mojego Światła. Ale tylko ci, którzy są w Stanie Łaski, mogą wytrzymać Moc Mojego Światła Miłosierdzia. Jeśli ich dusze nie są czyste, muszą zostać oczyszczone w Czyśćcu.

Moja córko, w Czyśćcu jest wiele poziomów i w zależności od grzechów popełnionych przez duszę, zostaną one wypełnione oczyszczającym ogniem Ducha Świętego.

Czyściec jest bolesny dla duszy i ci, którzy muszą tam spędzić czas, czują to jak fizyczny ból, jak gdyby jeszcze żyli.

Niech nikt nie lekceważy ofiar niezbędnych dla utrzymania waszych dusz w stanie godnym Królestwa Mojego Ojca.

Mój Ojciec kocha wszystkie Swoje dzieci, ale dusze muszą zasłużyć na prawo zdolności wejścia do Królestwa Mojego Ojca. Aby były tego godne, muszą zrehabilitować się w Moich oczach, gdy jeszcze żyjecie. Muszą odpokutować za swoje grzechy ze szczerego serca.

Nawet w chwili śmierci grzesznik może skorzystać z Mojego Wielkiego Miłosierdzia, prosząc Mnie o wybaczenie mu jego grzechów. Pochwycę go i wezmę w Moje Ramiona. Wyleję wówczas na niego Moje Miłosierdzie, a następnie zaprowadzę za rękę do bram Raju.

Grzech może być odpuszczony, gdy żyjecie. Nie po śmierci.

Wasz Jezus

 

2012/10/01 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz