ostrzezenie

Ostrzezenie Marii Bozego Milosierdzia

Nie dopuszczajcie, by ludzkie słabości Mojego Kościoła odwróciły was ode Mnie

Orędzie nr 129 z serii Ostrzeżenie.

Czwartek, 30 czerwca 2011, godz.20.00

Moja droga, ukochana Córko, uśmiecham się tego wieczoru z radością w Moim Sercu, gdyż w końcu młodsi ludzie słyszą Moje Słowo za pośrednictwem internetu, tak jak zostało przepowiedziane.

W ten sposób więcej osób będzie w stanie powiedzieć światu, jak przygotować się do Ostrzeżenia. Moje Serce rozpiera radość, kiedy widzę Miłość, jaką Moje Dzieci mają dla Mnie w każdym zakątku ziemi. Moja Miłość nigdy nie umiera. Moi ukochani wyznawcy pełni są Mojej Miłości, którą czują w swych sercach. Teraz mogą powiedzieć światu, w tym cynikom, jak bardzo czczą Mnie, wysławiając wobec wszystkich Moją Chwałę.

Te odważne i kochające Moje Dzieci będą teraz przyciągnąć tych, którzy odrzucają Mnie i prawdę, dlaczego oni pierwotnie w ogóle są na tej ziemi. Niebo raduje się z tych, którzy otwarcie głoszą swoją miłość do Mnie w internecie. Moja miłość do nich wzbiera tak, że Moje łaski obsypią każdego z nich, na wszystkich krańcach świata.

Przyjdę teraz, by was uratować, zanim nadejdzie Dzień Sądu

Dzieci, pamiętajcie o jednej lekcji. Prawda Mojej Nauki nigdy się nie zmieniła. Ludzki błąd, grzechy Moich wyświęconych sług i tych, którzy sprzeniewierzyli prawdę dla potrzeb swoich własnych ambicji, być może zabrudziły Moje Imię, ale nigdy nie zmieniły, kim jestem. Ja Jestem Zbawicielem ludzkości. Po raz pierwszy przyszedłem odkupić was, by umożliwić przebaczenie grzechów. Teraz przyjdę powtórnie, by uratować was, zanim nadejdzie Dzień Sądu.

Ponieważ Moja Miłość jest tak silna, przenikać będzie teraz cały świat przez moc Ducha Świętego, aby przyciągnąć was z powrotem do owczarni Mojej Czułej Miłości. Poczujcie teraz Moją Miłość, Dzieci. Nie dopuszczajcie, aby wasze rozczarowanie ludzkimi słabościami Mojego Kościoła odwróciło was ode Mnie, Jezusa Chrystusa lub Mojego Przedwiecznego Ojca.

Dla tych, którzy odwrócili się ode Mnie ze względu na grzechy Kościoła

To właśnie z powodu grzechu byliście skłonni do blokowania prawdy. Ci z was, którzy winią Kościół za brak wiary we Mnie, nie są uczciwi wobec siebie. Jeśli kochalibyście Mnie naprawdę, nie szukalibyście wymówek. Dzieci, szatan jest teraz wszędzie na świecie i stara się przekonać was przy każdej okazji, że wasza wiara nie ma znaczenia; że nie jest ważna; że wasza wiara nie gwarantuje wam miejsca w niebie. W niektórych przypadkach uważacie, że ponieważ Miłosierdzie Boże jest nieskończone możecie być uratowani, jeśli tylko wasze życie nie powoduje szkody dla innych. Bardzo często rzucacie Mi wyzwanie, gdy winicie Mnie za zło na świecie. Jest tak, gdy złościcie się na Mnie i Boga Przedwiecznego Ojca: Jak Bóg może stać z boku i pozwolić na takie zło, które objawia się na świecie, gdzie istnieją morderstwo, gwałt, aborcja, tortury, chciwość i ubóstwo? Musicie zatrzymać się teraz i Mnie wysłuchać.

Pamiętajcie, że grzech, spowodowany przez szatana, o którym większość ludzi dziś nie wierzy, że istnieje, może zaatakować każdego z was, i to ze względu na dar, który został wam dany przez Stwórcę, Boga Ojca. Ten Dar Wolnej Woli jest dostępny dla wszystkich. Niektórzy używają tego daru dla dobrych czynów, przez co okazują wszystkim miłość, podczas gdy inni sprzeniewierzają go, dla wykorzystania innych. Gdy szatan przyciągnie ich przez ich słabą wolną wolę, stają się w następstwie zdolni do popełnienia wielkich zbrodni.

Wolna wola należy do was, Dzieci. Kiedy staje się zanieczyszczona przez grzech, wynikiem jest spustoszenie na świecie. Bóg Ojciec nie może zmusić was do zaprzestania robienia czegoś, czy to jest dobre, czy złe. Bo nie zakłóci waszej wolnej woli. On zawsze zachęci was do modlitwy w celu uzyskania łaski potrzebnej dla uniknięcia grzechu. Poprzez waszą wolną wolę podejmiecie jedną z dwóch decyzji. Nawróćcie się do Boga lub pozwolicie uwieść się kłamstwom szatana, który odwiedzie wasze umysły od prawdy.

Pamiętajcie, Ja jestem Prawdą. Szatan nie chce, abyście ujrzeli Prawdę. Będzie używał waszej inteligencji i przedkładał wyrafinowane argumenty, aby was zwieść. Może nawet was przekonać, że coś jest złe, choć jest to dobre. Więc jeśli uważacie, że hipokryzją jest modlić się dla chwały Boga Ojca z powodu grzechów Kościoła,  musicie rozpoznać to oszustwo, jakim jest: innym sposobem zachęcenia was do odwrócenia się ode Mnie, od Prawdy. Dzieci, pokażcie Mi teraz waszą miłość podnosząc się w niewierzącym świecie dla obrony Mojego Imienia.

Już wkrótce zachęcicie innych, by wysłuchali waszych poglądów. Podobnie jak ci, którzy twierdzą, że nie wierzą we Mnie, krzycząc głośno, że bardzo Mnie nienawidzą, musicie teraz powiedzieć światu, że Mnie kochacie. Tylko wtedy nastąpi masowe nawrócenie na świecie. Pozwólcie Mi podźwignąć was teraz, byście mogli przygotowywać Moje Dzieci na wejście do Mojego Nowego Raju na ziemi. Pamiętajcie, tylko ci, którzy wierzą we Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca, mogą wejść do tego Raju.

Idźcie teraz i przyprowadźcie do Mnie tłumy.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Reklama

2011/06/30 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Wyznajcie teraz swoje grzechy – nie bójcie się

Orędzie nr 128 z serii Ostrzeżenie.

Środa, 29 czerwca 2011, godz.19.00

Moja droga, ukochana Córko, pomoc, którą ci wysłałem, spowoduje teraz szybkie rozpowszechnianie Mojego Słowa na całym świecie, przy wykorzystaniu współczesnych środków komunikacji. Moje Serce płonie z Miłości do Moich wyjątkowych Dzieci, które zareagowały na Moje wezwanie. One są armią, która będzie prowadzić Moje Dzieci. Wszystkie Moje Błogosławieństwa otaczają każdego z tych, którzy pomagają nieść Mój Krzyż dla dobra ludzkości. Obdarowani są Duchem Świętym, aby umożliwić im szybkie jak wirus rozpowszechnianie tych przekazów, z rzeczywiście silnym efektem.

Moje Dzieci i wszyscy Moi wyznawcy, pamiętajcie o jednej rzeczy i chcę, abyście się na tym skoncentrowali. Napominajcie innych, aby szukali odpuszczenia win przed Ostrzeżeniem. Muszą teraz wyznawać swoje grzechy i nie mogą się bać. Zamiast tego muszą się cieszyć. Tylko kilka miesięcy pozostało do tego Wielkiego Aktu Mojego Miłosierdzia. Nie traćcie czasu. Idźcie w miłości i pokoju. Nie cofajcie się w waszej pracy. Jest to dla dobra wszystkich Moich Dzieci. Wszyscy ci, którzy pracują dla rozprzestrzeniania Mojej Prawdy, zostaną wynagrodzeni za ich oddanie i wiarę. Moje Błogosławieństwo chronić będzie każdego z nich i ich rodziny.

Radujcie się teraz, gdyż nadszedł czas, aby świat wreszcie usłyszał Mój Głos tak, jak powinien.

Wasz ukochany Zbawiciel

Odkupiciel i Król ludzkości

Jezus Chrystus

2011/06/29 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Nadal rozprzestrzeniaj Moje Słowo – Posyłam ci wielu ochotników

Orędzie nr 127 z serii Ostrzeżenie.

Wtorek, 28 czerwca 2011, godz.19.30

Moja najmilsza Córko, przeszkody, które musisz pokonać, gdy cierpisz dla Mnie, są coraz wyższe. Próby oszusta odciągnięcia cię od tej pracy nigdy nie były tak potężne. Musisz być silna i zdecydowana wobec takich ataków. Wiedz, że on, oszust, nigdy nie zabierze cię ode Mnie, choć próbuje i nadal jeszcze będzie próbował. Jest to jeden z najtrudniejszych etapów w twojej misji. Samotny, trudny i powodujący w tobie głęboki ból fizyczny oraz ból duszy. Musisz zaufać Mi, by pomóc ci uporać się z tymi atakami i rozpoznać, czym one są.

Posłuchaj Mnie teraz Moja Córko. Musisz rozprzestrzeniać Moje Słowo szybko na całym świecie korzystając z każdej pomocy, który zostanie wysłana do ciebie. Posyłam ci wielu ochotników, a ich praca przynosi już owoce.

Wszystko, co musisz teraz zrobić, to przekazywać dalej Moje Słowo dla ratowania dusz. Nigdy się nie poddawaj. Wiem, że jest to kuszące oraz, że poniżenie, które musisz wytrzymać, nie jest dla ciebie łatwe. Pozwól mi trzymać cię mocno za rękę i prowadzić teraz w kierunku siły, której wymagasz.

Moje błogosławieństwo rozproszone zostało wokół ciebie dla wzmocnienia twojej obrony tak, że obecnie nic nie stoi na przeszkodzie dla zapewnienia, by świat mógł usłyszeć Mój Głos.

Twój kochający Zbawiciel Jezus Chrystus

2011/06/28 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Ostrzeżenie jest przejawem Mojego Boskiego Miłosierdzia danego Siostrze Faustynie

Orędzie nr 126 z serii Ostrzeżenie.

Niedziela, 26 czerwca 2011, godz.18.00

Moja droga, ukochana Córko, czas jest blisko. Jest bardzo mało czasu, by ostrzec i przygotować wszystkie te biedne dusze, które będą tak zszokowane podczas Ostrzeżenia, że nie będą pojmować, czego są świadkami. Muszą być poinformowane tak, żeby wiedziały, czego się spodziewać. Jeżeli otworzą serca dla tej wielkiej chwili Boskiego Miłosierdzia, dana im będzie szansa na Wieczne Życie.

Wielkie Ostrzeżenie jest przejawem Mojego Boskiego Miłosierdzia danego Siostrze Faustynie. Ten Wielki Akt Miłosierdzia został przepowiedziany i odbędzie się podczas Ostrzeżenia, gdy Moje Wielkie Miłosierdzie ogarnie cały świat. Moja krew i woda trysną naprzód tak, że w końcu wszyscy poznają Prawdę. Powiedzcie tym, którzy nie wierzą we Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca, że wydarzenie to nastąpi. Wówczas będą oni w stanie wytrzymać wstrząs Mojego Miłosierdzia, które podczas Ostrzeżenia pozwoli uratować miliony dusz z uchwytu szatana. Prawda, gdy będzie ujawniona, uratuje wielu od ognia piekielnego.

Duch Święty, który następnie będzie obecny wszędzie w Moich Dzieciach, pomoże pokonać dzieła złego. Musicie wszyscy rozpowszechniać Słowo o tym, jak ludzkość najpierw musi przygotować swe dusze. Gdyż nawet wierzący muszą zrozumieć, że również oni będą emocjonalnie zaniepokojeni, gdy zobaczą własne grzeszne zachowanie w przeszłości, tak jak się ono Mnie ukazuje.

Wzywam teraz was wszystkich, aby skorzystać ze spowiedzi. Wszyscy pozostali chrześcijanie, musicie uklęknąć i modlić się o przebaczenie win. Tych, którzy nie są pewni tego proroctwa proszę, miejcie wasze serca otwarte, bo kiedy będziecie świadkami tego ekologicznego, ale nadprzyrodzonego Wydarzenia ważne jest, byście zrozumieli, że jest to Największy Cud, jaki kiedykolwiek zobaczycie; i że jest Moim Wielkim Darem dla was wszystkich. Rozważcie to. To jest, jak rozwinie się Dzień Sądu Ostatecznego, tylko tym razem nie będziecie potępieni. Dana wam będzie nowa szansa na życie, kiedy wasze dusze zostaną uratowane, aby umożliwić wam przywrócenie stanu, którego pragnę.

Wierzący, módlcie się teraz z całego serca za innych, aby zostali uratowani.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

2011/06/26 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Pierwsze orędzie od Boga Ojca – Teraz nadszedł czas dla Mnie, aby odzyskać Moje Chwalebne Królestwo – Nowy Raj na ziemi trwać będzie 1000 lat

Orędzie nr 125 z serii Ostrzeżenie.

Sobota, 25 czerwca 2011, godz.16.00

(Uwaga od wizjonerki „Tuż przed otrzymaniem tego orędzia skończyłam właśnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego, gdy nagle Duch Święty zapowiedział mi, że mam otrzymać komunikat od Boga Ojca. Drżałam z nerwów. Zadałam wtedy pytanie: „W czyim imieniu przychodzisz?” To była odpowiedź:)

Przychodzę w Imię Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego. Ja Jestem Bogiem Ojcem i mówię do ciebie po raz pierwszy. Moja wybrana Córko, mówię do ciebie dzisiaj i w ten sposób mogę poinformować ludzkość o Miłości, którą mam dla wszystkich.

Wielu Mnie nie zna. Myślą, że Mnie znają, ale dla milionów Moich Dzieci jestem tylko anonimową Istotą. Tak niewiele wiedzą o Moim pragnieniu umożliwienia im Miłości do Mnie w sposób, który zawsze był Moim zamiarem.

Moje Imię używane jest dowolnie na świecie przez wielu, którzy nie uznają, że to Moją ręką świat i jego mieszkańcy zostali stworzeni. Ci, którzy tak robią, są zdezorientowani kim Ja jestem i nieco się Mnie obawiają. Nie należy się Mnie obawiać, gdyż Moja Miłość do wszystkich Moich Dzieci jest czysta. Tak bardzo was kocham, że dokonałem Największej z możliwych Ofiar, by spowodować wasz powrót w Moje Ramiona i dać wam możliwość uratowania się od oszusta. Wysłałem Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa na świat, abyście mogli zrozumieć Prawdę Miłości. Miłość ta, jeżeli Ją przyjmiecie, zbawi was wszystkich.

Moje Serce jest złamane, gdyż tak wielu z was nie powróci do Mnie i nie okaże mi swej miłości. Pragnę tego, abyście po prostu wrócili i poprosili Mnie o pomoc. Mojej Miłości nie trzeba się obawiać, gdyż przez Moją Miłość dany wam został wasz pierwszy oddech. Stworzyłem każdego z was na Moje podobieństwo, abym mógł mieć Rodzinę. Stworzyłem świat z czystej Miłości tak, abyście wy Moje Dzieci mogły dzielić się tym Rajem ze Mną. Tak pięknie był stworzony, każdy szczegół był tak starannie dopracowany. Tak byłem szczęśliwy, gdy powstał Raj na ziemi, że anioły radowały się i niebo jaśniało w Płomieniach Miłości; pojęcie tego dla człowieka jest chyba niemożliwe. A potem został zniszczony przez grzech spowodowany przez węża.

Moje Dzieci, pozwólcie Mi wyjaśnić. Nadszedł czas dla Mnie, aby odzyskać Raj, stworzony przeze Mnie z taką miłością, abyśmy mogli znowu stać się Jedną Rodziną. Rodziną, która stanie się bliska ze względu na silne więzy Miłości razem ją scalające.

Ten Nowy Raj na ziemi jest obecnie zaplanowany dla wszystkich Moich Dzieci.

Potrwa na ziemi 1000 lat i nikt nie może być wykluczony, gdyż to złamałoby Moje Serce. Mój ukochany Syn, Jezus Chrystus i Duch Święty starają się bardzo doprowadzić was z powrotem do Mej umiłowanej Owczarni tak, żeby Raj, stworzony na początku, mógł jeszcze raz okazać się największym z darów dla pocieszenia wszystkich Moich Dzieci.

Raj ten będzie miejscem miłości, piękna, chwały i będzie domem dla wszystkich, którzy mają czyste serca i dusze. Jest on dla każdej duszy na ziemi oraz jest celem, który zawarty jest wewnątrz każdej duszy na ziemi, w tym tych, którzy nie zdają sobie z tego sprawy.

Podczas gdy Mój Syn mówi do świata i przygotowuje was do okazania Swojego Wielkiego Miłosierdzia podczas Ostrzeżenia, by wszystkim grzesznikom dać szansę cieszenia się Nowym Rajem na ziemi, musicie usłyszeć Mój Głos.

Wzywam was wszystkich do zwrócenia uwagi. Wróćcie do Mnie. Zaakceptujcie, że Ja istnieję; że Ja Jestem źródłem wszelkiego życia, wszelkiego stworzenia, wszelkiej chwały. Jeśli to uczynicie, będziecie powitani w Moim Raju na ziemi, który oferuje wszystko, o czym można marzyć. Posłuchajcie Mojego Syna i przekazów, które daje światu, aby nawrócić was wszystkich. Tym, którzy nawet wtedy nie będą słuchać lub nadal pozostaną na ścieżce ohydnego grzechu, nie zostanie okazane Miłosierdzie.

Jestem Bogiem całego Stworzenia. Jestem Bogiem Miłości i Współczucia. Jestem też Bogiem Sprawiedliwości. Moja ręka spadnie na ludzkość, która przez upartą wierność złemu, odmawia podążenia drogą Miłości i Prawdy. Gdyż teraz nadszedł czas dla Mnie, aby odzyskać Moje Chwalebne Królestwo, czego przez grzech nikt nie zatrzyma. Ci, którzy staraliby się spróbować, będą na zawsze zgubieni.

Ja Jestem waszym Bogiem, Waszym Stwórcą. Moja Miłość nigdy nie umiera. Płonie pełna głębokiej czułości, aby doprowadzić was do Mnie, do Dziedzictwa, które z taką miłością stworzyłem. Z powodu grzechu, wiele Moich Dzieci zmuszonych będzie do rezygnacji ze swojego prawa do tego Dziedzictwa i cofnięcia się, aby ci, którzy naprawdę Mnie kochają, mogli wejść przez bramę bez przeszkód.

Proszę, Dzieci, nie odrzucajcie Mojego apelu do ludzkości. Zaakceptujcie Miłosierdzie oferowane teraz przez Mojego umiłowanego Syna.

Przyjmijcie je z otwartymi ramionami.

Bóg Ojciec

Stwórca i Przyczyna Wszystkich Rzeczy

(Uwaga wizjonerki: „w czasie orędzia płakałam nieprzerwanie, podczas gdy moja ręka pisała i pisała, bez przerwy”)


2011/06/25 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: szatan traci swoją moc, gdy odmawiacie Mój Różaniec

Orędzie nr 124 z serii Ostrzeżenie.

Sobota, 25 czerwca 2011, godz.15.00

Moje Dziecko zawsze koncentruj się na Moim Synu, gdyż On potrzebuje twojej uwagi. Zaufaj Mu całkowicie i nigdy nie pozwól, by ktoś spowodował, że odwrócisz swe oczy od Niego.

On, Moje Dziecko, wybrał ciebie jako jednego z ważnych posłańców na te czasy, by zagubione dusze zostały uratowane. Powiedz ludziom, aby modlili się Moim Najświętszym Różańcem, powiedz to nawet niekatolikom, bo jest to największa broń przed wpływem oszusta, który jęczy z bólu, kiedy to robicie. Jego moc jest osłabiona, gdy Moje Dzieci odmawiają tą modlitwę. Im więcej Moich Dzieci modli się na Różańcu, tym więcej dusz może być zbawionych.

Ty, Moje Dziecko, masz bardzo trudną misję, o wiele trudniejszą niż któryś z proroków w przeszłości. Jest tak z powodu ciemności ducha na świecie. Nigdy dotąd nie zapadła taka ciemność, gdzie Moje Dzieci odwracają się od Mojego Syna – od Niego, który umarł straszną śmiercią, aby je uratować. Nie tylko zapomnieli o tym, ale także decydują się zaprzeczyć całkowicie Jego istnieniu.

Modlitwa do Mnie, waszej Błogosławionej Matki, boli złego, który kuli się i traci moc, kiedy odmawiany jest Mój Różaniec. Jest to broń, którą została Mi dana tak, że mogę pomóc uratować zagubione dusze, zanim ostatecznie zmiażdżę głowę węża. Nigdy nie lekceważcie potęgi Różańca, gdyż nawet tylko jedna jedyna grupa ludzi, oddana regularnemu nabożeństwu Mojego Świętego Różańca, może uratować swój naród.

Powiedz Moim Dzieciom, by były ostrożne, jeśli odwracają się od modlitwy, gdyż robiąc to, stają się szeroko otwarte dla oszusta usidlającego je na jego czarownej, ale niebezpiecznej drodze do ciemności. Zabierzcie Dzieci do Światła przez szerzenie nabożeństwa Mojego Świętego Różańca.

Wasza ukochana Matka

Maria Królowa Pokoju

2011/06/25 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Ludzie nie wiedzą, czym jest ich dusza – odpowiedź jest prosta

Orędzie nr 123 z serii Ostrzeżenie.

Sobota, 25 czerwca 2011, godz.1.30

Moja ukochana Córko, chociaż twój głos usłyszą w końcu Moi wyświęceni Słudzy na całym świecie, to jednak pozostanie cichy w kręgach nieświadomych istnienia Boga, Wszechmogącego Ojca.

Możesz powiedzieć, że nie słuchają, ale nie mogą słuchać, jeśli nie słyszą. Bądź teraz odważna i mów do tak wielu, jak tylko możesz. Proś ludzi, by publikowali informacje o Moim Słowie. Dzwoń do nich. Pytaj ich. Wyjaśnij im, że muszą przeczytać Moje orędzia zanim je odrzucą. Kiedy tylko poczują siłę, która pochodzi z Moich Boskich ust, kiedy Mój Duch będzie przyciągać ich ducha, zrozumieją w końcu, że to Ja Jestem, który przekazuje światu.

Jestem smutny, Moja Córko, ze względu na głębokie podziały i barykady, które blokują dziś każdą próbę – Mojej Błogosławionej Matki i Mnie, Jej drogiego Syna – rozmawiania ze światem przez wizjonerów. W przeszłości pokora była trochę bardziej powszechna. Dziś ta ważna cecha zanikła. Zamiast tego mamy świat, gdzie wszystko, co wynika z ludzkiej inteligencji, uroku i fizycznego pociągu, akceptowane jest jako priorytet w życiu ludzi. Ich duchowość umarła. Są oni, Moja Córko, tylko pustymi łupinami. Łupiny, które jeśli pękną, są niczym. Stan duszy jest tym, o co muszą zabiegać Moje Dzieci. Jest to trudne dla wielu ludzi, a zwłaszcza tych, których umysły pełne są ludzkiej mądrości, gdzie na duchową mądrość pozostało niewiele miejsca.

Tak brak jest duchowości, brak podsycany przez moc szatana, że ludzie padli tego ofiarą, pozostawiając swe dusze otwarte dla popełniania grzechu. Brak duchowości lub wiary w Boga, umożliwia skażenie duszy przez oszusta. Król oszustwa wprowadza dusze w przekonanie, że tylko same ciało i umysł łączą się w całość. Niestety, bez duszy nie możecie być całością.

Czym jest wasza dusza?

Wielu ludzi nie wie, czym jest ich dusza. Jak ją poczuć lub rozpoznać. Czy jest waszym umysłem? Waszym sumieniem? Odpowiedź jest prosta. Twoja dusza jest Tobą. Ona jest, kim Ty jesteś. Waszym sumieniem. Waszą wiarą. Waszym zrozumieniem – czy to, co jest, przedstawia prawdę, czy prawda to coś, w co chcecie wierzyć, że nią jest. Dusza nie jest waszą oddzielną częścią, Drogie Dzieci, czymś, co należy do innego świata. Jest obecna wewnątrz każdej ludzkiej istoty.

Wasza dusza może pozostawać pod opieką przez podążanie za Moimi Naukami. Może być zaniedbywana przez grzech, który jest bardzo trudny do uniknięcia; ale może być odnowiona przez spowiedź lub wyrażenie skruchy i woli nowego początku. Lub może zostać zniszczona. Niektórzy celowo niszczą swoją duszę przez grzeszenie dla przyjemności lub nałogów tego świata, w pełnej świadomości tego, co robią. Inni zaprzeczają, że mają duszę. Ich arogancja przekonuje ich, że wiedzą wszystko; że życie zaczyna się i kończy na tej ziemi.

Są też te młode dusze, które, nie z własnej winy, zostały wychowane przez rodziców w materialistycznym sensie, w czasach dostatku, gdzie nie brakowało niczego. Ich religia oparta jest na korzyści materialnej. Poprzez dążenie do silniejszych bodźców ich ambicje stale rosną, aż w końcu, nie pozostaje im nic więcej, do czego mogliby dążyć, dopóki nie spotka ich śmierć. Wtedy są zagubieni, bezradni, zdezorientowani. Z głębokim, wewnętrznym uczuciem odrazy wiedzą, że coś poszło źle. Dusza mówi im to, ale nie wiedzą jak odpowiedzieć. Oni są tymi, których musicie ratować.

Wzywam wszystkich Moich wyznawców na całym świecie, aby pomogli Mi uratować wszystkie Moje nieszczęsne Dzieci. Wiem, że proszę o nadzwyczajny akt wielkoduszności z waszej strony. Jest to ogromna odpowiedzialność. Ale przez posłuszeństwo Mojej Najświętszej Woli pomożecie Mi uratować wielką część świata ze szponów szatana i jego terroru.

Moi wyznawcy, idźcie teraz wszyscy i rozpowszechniajcie Moje Słowo w tym znużonym, wprowadzonym w błąd i rozczarowanym świecie. Obleję Moimi Łaskami każdego z was, nawet za tylko jedno nawrócenie, jedną duszę, która może uciec od horroru piekła.

Kocham was wszystkich. Obejmuję was Moi wyznawcy, Moje drogie Dzieci na całym świecie. Jak bardzo przynosicie Mi codziennie radość. Jak bardzo Mnie pocieszacie. Teraz przyprowadźcie więcej dusz do Mnie.

Wasz Boski Odkupiciel

Zbawiciel ludzkości

Jezus Chrystus

2011/06/25 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Zwyczajni ludzie, dobrzy ludzie odwracają się od Mnie

Orędzie nr 122 z serii Ostrzeżenie.

Czwartek, 23 czerwca 2011, godz.22.10

Moja droga, ukochana Córko, radość, którą czujesz dzisiaj jest wynikiem łaski, którą obdarzona zostałaś wczoraj podczas Adoracji. Teraz już wiesz, jak ważne jest umożliwienie Mi wylewania łask na dusze, podczas tego najbardziej wyjątkowego czasu, osobistego spotkania ze Mną.

Jak zidentyfikować zagubione dusze

Dziś chcę porozmawiać z tobą o duszach zagubionych na świecie i jak je zidentyfikować. Moi wyznawcy często błędnie sądzą, że zagubione dusze są w stanie grzechu śmiertelnego. To niekoniecznie jest prawdą. Zagubiona dusza może być osobą, która nie wierzy we Mnie lub Mojego Przedwiecznego Ojca. Zagubionymi duszami mogą być także dzieci zagonione w ich codziennym dążeniu do zarabiania pieniędzy, budowania bogactwa, kariery i pragnące materialnych rzeczy. Wszystko z powodu radości, którą jak sądzą, przyniosą im te rzeczy w ich przyszłe życie. Są to zwykli ludzie, dobrzy ludzie, ale odwracają się od Mnie.

Wiele z tych Moich Dzieci ma dobre serca. Mogą być pełne miłości dla bliźnich, swoich rodzin i przyjaciół. Mogą być popularne i lubiane – a mimo to mogą być zagubionymi duszami. Jak to możliwe, moglibyście zapytać? Gdyż nie wierzą, że ich dusza jest tak samo ważna, jak ich potrzeby fizyczne i dlatego ją zaniedbują. Przez zaniedbywanie swych dusz, są one podatne na pokusy spotykane na drodze każdego dnia. Za trudno jest im się oprzeć światowym dobrom bez wzięcia pod uwagę, że czas inwestowany w ich ambicje, mógłby być spożytkowany na okazywanie miłości innym, przez sztukę dzielenia się. W pogoni za pieniędzmi, mogą stać się wyniosłymi. Pycha sprawia, że trudno zachować się jak Mój prawdziwy wyznawca.

Dzieci, jeśli spędzacie cały swój czas goniąc marzenia, które, jak uważacie, ten świat ma do zaoferowania – bogactwo, majątek i pozycje u władzy – to mało czasu pozostaje, aby się modlić i pielęgnować wasze dusze dla następnego życia. Tak wiele z Moich Dzieci nie może nigdy zrozumieć, dlaczego dobra ziemskie pozostawiają je wewnątrz pustymi. Nie słuchają tych Moich wyznawców, którzy znają Prawdę. Przy braku uznania istnienia Boga, Wszechmogącego Ojca, nie mogą odnieść sukcesu w zadowoleniu nikogo, poza sobą. Na zewnątrz ludzie ci żyją aktywnym, zdrowym, pełnym zabawy życiem, bez trosk na świecie. Ale ten rodzaj stylu życia nie może być prawidłowo osiągnięty bez wiary w Życie Wieczne. W ich życiu brakuje pokory.

Możecie powiedzieć w ich obronie: Ale oni muszą wyżywić swoje rodziny i dbać o innych, którzy na nich polegają; i tak oni pracują dla osiągnięcia tych celów? Moja odpowiedź brzmi: Nie, nie czynią tego. Ich celem nie jest wyżywienie ich rodzin. W wielu przypadkach dążą do nadmiernych dóbr, aby zaspokoić własne żądze. Im bardziej tak robią, tym bardziej stają się zagubieni dla Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca.

Jeśli Moje Dzieci nie obudzą się i nie rozpoznają, w jaki sposób szatan wykorzystuje wszystkie wychwalane atrakcje świata, aby wciągnąć was w fałszywe poczucie materialistycznego bezpieczeństwa, nie będą mogły przyjść do Mnie. W tym życiu czas musi być spędzony w chwale waszego Stwórcy. W opiece nad bliźnimi przez dzieła charytatywne. W zaspokajaniu potrzeb innych przed własnymi. Przez podążanie Moimi śladami.

Jeśli Moje Dzieci nie wierzą w Boga Ojca lub w Niego wierzą, ale wybrały wygodnie odrzucenie jakiegokolwiek hołdu dla Niego, bo są bardziej zainteresowane ziemskimi sprawami, będzie im trudno wejść do bram nieba, prawdziwego Raju, którego pragną. Ziemia jest tylko przejściową fazą w całym waszym bycie. Nieba – nawet przy małym wglądzie w to, co oferuje – nie możecie doświadczyć w waszym życiu na ziemi. Żadna z ziemskich atrakcji nie jest warta pogoni, jeśli oznacza to, że stracicie Klejnot, którym jest Niebo.

Niezbędnymi cechami, by wejść do Mojego Chwalebnego Królestwa są wiara, miłość, pokora i pragnienie sprawienia Mi radości.

Wasz ukochany Nauczyciel i Zbawiciel całej ludzkości

Jezus Chrystus

2011/06/23 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Ostrzeżenie udowodni, że Bóg istnieje

Orędzie nr 121 z serii Ostrzeżenie.

Środa, 22 czerwca 2011, godz.19.00

Moja droga, najmilsza Córko, silna teraz, gdy zniosłaś najgorszą z prób do tej pory, przejdź do przekazania Mojego pilnego apelu całemu światu.

Moje ukochane Dzieci muszą wiedzieć, że gdy wkrótce przyjdę, wówczas staną naprzeciw Mnie. Jak bardzo pragnę pokazać im, że rzeczywiście istnieję i jak oczekuję radości na ich obliczach, gdy będą świadkami Mojej Miłości i Miłosierdzia.

Wiele z Moich Dzieci upadnie i zapłacze łzami ulgi. Łzami radości i szczęścia. Łzami zachwytu i miłości. Bo w końcu będzie możliwe, by żyć potem nowym życiem, gdzie wszyscy podążać mogą za Prawdą Moich Nauk.

Moje Dzieci nie ogarną znaczenia tego Wielkiego Aktu Miłosierdzia, największego Daru kiedykolwiek przyznanego ludzkości, od Mojego Ukrzyżowania. Przez ten Dar Ostrzeżenia, w końcu otworzą się oczy ludzi na Prawdę ich całej egzystencji na ziemi i poza nią.

Ci, którzy dziś żyją na tym świecie, muszą zrozumieć jak są uprzywilejowani, że dany im będzie dowód na istnienie Boga, Przedwiecznego Ojca i Jego umiłowanego Syna – choć jest to ponad ich zrozumienie.

Po Ostrzeżeniu nie wracajcie do waszych starych zwyczajów

Napominam was wszystkich, kiedy widzieliście Mnie i pokazane wam było, jak grzech nie tylko Mnie obraża, ale wyprawia was w drogę do głębin piekła, nie wolno wam wrócić do starych zwyczajów.

Okres po Ostrzeżeniu ma kluczowe znaczenie dla światowego pokoju i waszego Zbawienia. Nie odrzucajcie tego Daru. Chwyćcie Go obiema rękami. Niech Ostrzeżenie przyniesie wam Jedność we Mnie. Jeśli uczynicie tak i będziecie się modlić o prowadzenie, zostaniecie nagrodzeni Nowym Rajem na Ziemi, gdzie niczego nie będziecie potrzebować.

Cieszcie się. Słuchajcie Mnie. Zastosujcie się do Mojego orędzia i pozwólcie Mojej Miłości ogarnąć was w kierunku Mojego Chwalebnego Królestwa.

Kocham was wszystkich. Następnym razem, gdy doznacie w sercu uczucia miłości do kogoś, pamiętajcie, że ten dar pochodzi ode Mnie. Bez Miłości nie ma Życia.

Wasz Boski Król Miłosierdzia

Jezus Chrystus

Syn Boga, Przedwiecznego Ojca

2011/06/22 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Orędzie Najświętszej Marii Panny o przekazywaniu do młodzieży

Orędzie nr 120 z serii Ostrzeżenie.

Środa, 22 czerwca 2011, godz.18.00

(Po prywatnym objawieniu, w którym ukazała się wizjonerce ponad 30 minut)

Przybywam w imię Jezusa Chrystusa. Ja, Matka Boska, twoja ukochana Matka, Królowa wszystkich Aniołów.

Moje Dziecko, właśnie zostałaś wypróbowana ze względu na pracę, którą wykonujesz dla Mojego Umiłowanego Syna i stałeś się przez to silniejsza. Wiesz teraz, co musi być zrobione, aby tak wielu młodych ludzi jak to możliwe zrozumiało, kim jest Mój Syn. On, Mój Drogi Syn, Zbawiciel świata, zrobi wszystko, aby uratować wszystkich, którzy chodzą po ziemi w nieświadomości Jego Miłosierdzia.

Tym Dzieciom, które uparcie nie chcą słuchać, musi być powiedziana Prawda i to bardzo szybko. Należy powiedzieć młodym ludziom na całym świecie, że Jezus idzie z nimi w każdej sekundzie dnia. On troszczy się o nich tak bardzo. Nie mają pojęcia o Głębi Jego Miłości. Chce objąć ich w Swoim Najświętszym Sercu tak, żeby mogli skorzystać z nowej ery pokoju na ziemi. Gdyby tylko odpowiedzieli.

Moje Dziecko, tak trudno jest ludziom zrozumieć Prawdę o istnieniu Boga Ojca. Bardzo trudno jest ich przekonać o Prawdzie Ofiary Jego Umiłowanego Syna. To, Moje Dziecko, musi być twoim celem.

Idź w pokoju i miłości.

Twoja ukochana Matka

Królowa Aniołów

2011/06/22 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Moje Dzieci staną naprzeciw Mnie po raz pierwszy podczas Ostrzeżenia

Orędzie nr.119 z serii Ostrzeżenie.

Poniedziałek, 20 czerwca 2011 godz.11.45

Moja ukochana Córko, przygotowuj Moje Dzieci teraz, gdyż bardzo szybko przyjdą przede Mnie w całej Mej Chwale i Współczuciu. Wkrótce ujawnię się każdemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku powyżej odpowiedniego wieku.

Ten cudowny dzień, kiedy pokażę im Moje Miłosierdzie, jako przeciwstawne do Mojej Sprawiedliwości, musi być powitany przez wszystkich. Cieszcie się, albowiem wszyscy, każdy z was, po raz pierwszy staniecie naprzeciw Mnie.

Dla wielu będzie to pełne miłości i szczęścia, gdyż jest to cudowne Spotkanie. Inni będą się obawiać. Ale nie ma się czego bać, bo Ja kocham was wszystkich. Grzech będzie jedynym podziałem, ale jeśli będziecie żałować i zaakceptujecie prawdę swoich przewinień przeciwko Mnie i Mojemu Przedwiecznemu Ojcu, uświadomicie sobie wspaniałe Miłosierdzie, które jest wam dawane. Tym, którzy będą się bać mówię: strach wynika z grzechu. Z grzechem w waszej duszy oddalacie się ode Mnie. Przyznajcie to, czym wasze grzechy są – ludzką słabością. Wtedy spójrzcie na Mnie, a ja poprowadzę was do Wiecznego Życia i Prawdy.

Moje Wielkie Miłosierdzie przynosi cudowną wiadomość

Moje Wielkie Miłosierdzie przynosi cudowną wiadomość dla Moich Dzieci na całym świecie. Bo kiedy nastąpi Wielkie Ostrzeżenie, dostaniecie szansę by zmienić na lepsze wasze życie. Gdy ujawniona będzie Prawda o Moim Istnieniu, rozprzestrzeni się nawrócenie.

Wtedy i tylko wtedy, po przebytym Ostrzeżeniu, świat będzie mieć szansę, aby przetrwać Wielką Karę, która nastąpi, jeśli grzesznicy masowo nie okażą skruchy. Gdyż wówczas Ręka Mojego Ojca spadnie wszędzie na tych, którzy wzbraniają się, by słyszeć prawdę – tych, którzy odwracają się od miłości, Miłości do Mnie i waszych braci i sióstr. Na tym etapie wasze grzeszne drogi nie będą już akceptowane. To dopełni miary. Silnemu wpływowi szatana nie będzie zezwolone zachowanie jego występków jako kontroli nad ludzkością. Ci, którzy uparcie kroczą po złych ścieżkach, prześladując Moje Dzieci, zostaną powstrzymani.

Wielka Kara

Wielka Kara, jakiej nie było od czasów Noego, zostanie uwolniona przez Boga, Przedwiecznego Ojca. Moi wyznawcy, którzy mogą powiedzieć, że to nie jest sposób, w jaki Jezus mówi, muszą teraz zadać sobie to pytanie. Jeśli Jezus jest pełen Miłosierdzia, dlaczego On, albo Bóg Ojciec miałby pozwolić armii szatana kontynuować i stosować terror wobec Swoich Dzieci? To z Miłości do wszystkich Dzieci Bożych, odbędzie się ta Wielka Kara.. Okazujcie wszyscy skruchę. Odrzućcie puste obietnice szatana. Odrzućcie fałszywe, puste życie, które on wam proponuje. Przyjmijcie, że gdy słyszycie jak Moje Imię odrzucane jest w dzisiejszym świecie, pochodzi to wprost z wpływu szatana. Do czasu gdy Moje Dzieci nie odwrócą się od niego, nie może być pokoju na tym świecie.

Przyjmijcie to Ostrzeżenie jako orędzie Czystej Miłości. Tym u władzy mówię: odrzućcie kłamstwa, którym jesteście wierni, albo ponoście konsekwencje.

Wielkie Miłosierdzie, które pokażę wam podczas Ostrzeżenia jest rozwiązaniem dla nowej ery pokoju. Przyjmiecie Je, a kara będzie zażegnana. Odrzucicie Je, a tylko Moi Wierni będą uratowani. Dla pozostałych będzie za późno.

Wasz kochający Zbawiciel

Sprawiedliwy Sędzia

Jezus Chrystus

2011/06/20 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Komunikacja z młodym, materialistycznym i zmiennym społeczeństwem

Orędzie nr 118 z serii Ostrzeżenie.

Środa, 15 czerwca 2011, godz.23.00

Moja ukochana Córko, próby i duchowa jałowość, które znosisz w obecnej chwili, są dozwolone przeze Mnie i przyniosą cię jeszcze bliżej do Jedności ze Mną. Czasami, gdy cierpisz, muszę zwrócić się w inną stronę, by nie być świadkiem twego smutku. Jednak właśnie przez to, że wytrzymujesz każdą próbę i przechodzisz dalej, do następnego etapu, stajesz się jeszcze silniejsza niż wcześniej. Im głębsze jest twoje cierpienie z powodu okrucieństwa i nadużyć innych, którzy wyśmiewają się z powodu twej świętej pracy, tym więcej otrzymasz łask.

Jak cierpieć w Moje Imię

Jednak cierpieć w Moje Imię nie wystarczy. Nie wolno narzekać otwarcie na te udręki. By Mnie przekonać, trzeba cierpieć w milczeniu Moja Córko. Bądź radosna na zewnątrz. Dopiero wtedy twoja dusza zostanie wzmocniona i podniesiona do poziomu świętości, której wymagam od ciebie dla twojej misji. Gdy rozwijasz się w ten sposób owocem będzie, że gdy głosisz Moje Słowo, ​​Moje orędzia będą skuteczniej słyszane w każdym zakątku świata.

Tym razem, ponieważ przygotowuję wszystkie Moje Dzieci na Największe Wyzwanie od Mojego Ukrzyżowania, ważne jest, aby jak najwięcej ludzi usłyszało Moje Najświętsze Słowo.

Prawda, która będzie obecnie objawiona, słyszana będzie nie tylko przez wierzących, ale także przez tych, którzy nie chcą Mnie znać lub nie chcą zaakceptować prawdy o istnieniu Boga, Przedwiecznego Ojca.

Komunikacja z młodym, materialistycznym i zmiennym społeczeństwem

Moja Córko, musicie użyć metod, które przekażą Moje Słowo do młodego, materialistycznego i zmiennego społeczeństwa. Upewnijcie się, że przekazujecie w sposób, który oni rozumieją, który przyciąga uwagę i wywołuje rozmowę. Na cóż jest dobra praca, jeżeli jest po prostu umacnianiem Mojego Świętego Słowa tylko u wierzących? Tak, ważne jest, aby Moim wyznawcom przypomnieć obietnice, które zrobiłem, gdy powiedziałem, że przyjdę jeszcze raz, ale muszę za wszelką cenę osiągnąć te dusze bez wiedzy, zrozumienia lub zainteresowania dla Mojego Współczucia wobec ludzkości.

Ty, Moja Córko i Moi wyznawcy, macie teraz obowiązek poinformować o Prawdzie agnostyków, ateistów i całe młode pokolenie. Mówcie do nich delikatnie. Nigdy nie bądźcie agresywni. Użyjcie słów otuchy. Uczyńcie Moje Słowo interesującym.

To nie koniec świata

Rozmawiajcie z nimi o Mojej obietnicy Nowego Raju na Ziemi. To nie oznacza, że nastąpi koniec świata, ale raczej, że będzie się teraz rozwijać nowa era pokoju, radości i szczęścia. Nie mogą i nie wolno im odwrócić się od tej Chwały. Módlcie się za nich. Przynieście ich do Mnie, a otrzymacie specjalne przewodnictwo i łaski.

Jako waszą broń wybierzcie prostotę i prawdę. Dawajcie przykład. Moja Córko, musicie zaplanować teraz korzystanie z różnych i nowych metod przekazywania Mojego Słowa. Do osiągnięcia tego celu zostanie wam wysłana pomoc.

Rozprzestrzeniajcie Moje Słowo za pomocą współczesnych środków komunikacji

Współczesne metody komunikacji muszą być wykorzystane, aby zapewnić szybkie rozprzestrzenianie Mojego Słowa. Módlcie się. Proście wydawców w tak wielu krajach jak możliwe, o publikowanie przekazów w jak największej ilości języków. Użyjcie metod audio, wideo i innych, do szybkiego szerzenia Mojego Słowa. Wezwijcie ochotników do przekazywania Moich orędzi do tłumów.

To, Moja Córko, będzie ratować dusze. Kocham was. Wasza siła i determinacja w osiągnięciu sukcesu w tej pracy, wynikająca z czystej miłości do Mnie i Mojej ukochanej Matki, przyniesie dusze – które w innym wypadku trafiłyby do piekła – z powrotem w Moje ramiona i do Wiecznego Zbawienia.

Zignorujcie ​​tych, którzy okazują brak szacunku dla Mojego Imienia

Bądźcie odważni. Zignorujcie drwiny. Nie odpowiadajcie tym, którzy okazują brak szacunku dla Mojego Imienia. To Moi wyznawcy będą tymi, którzy najbardziej was urażą. Bo wielu, mających dobre intencje, prawdziwych wyznawców, od czasu do czasu popełnia błędy. Ich znajomość Moich Nauk może stworzyć poczucie dumy, która prowadzi do arogancji. Następnie wkrada się intelektualna pycha. Tym Moim słabym, umiłowanym i poważnym duszom, których miłość dla Mnie nie podlega dyskusji, nie wolno nigdy patrzeć z góry na te, które – według ich odczucia – są na fałszywej drodze. Nie mogą wpaść w pułapkę szatana przyjmowania pozycji wyższości i poważnego usztywnienia. Wówczas staje się to walką umysłów, aby zobaczyć kto, w kategoriach ludzkich, jest bardziej kompetentny niż inni lub kto ma więcej zrozumienia dla Prawdy Mojej Nauki.

Pamiętajcie, czego uczyłem was wszystkich. Prawda jest prosta. Prawda jest miłością. Jeśli w waszym dążeniu, aby udowodnić waszą interpretację Mojego Świętego Słowa, nie wykażecie miłości i cierpliwości, to powstaje wasza wersja prawdy, która nie jest ode Mnie.

Miłujcie się nawzajem. Jesteście wszyscy równi w Moich oczach. Ale ci z was, którzy wyruszają swoją drogą, aby pomóc przynieść Moje zagubione dusze z powrotem do Mnie, ci w Moich oczach urosną.

Wasz Boski Zbawiciel

Król całej ludzkości

Jezus Chrystus

2011/06/15 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Intelektualny religijny snobizm obraża Mnie

Orędzie nr 117 z serii Ostrzeżenie.

Środa, 15 czerwca 2011, godz.10.00

Moja córko, dzisiaj chcę ostrzec tych Moich oddanych wyznawców, którzy publicznie głoszą Moje Imię, by przestrzegali Prawdy Moich Nauk i postępowali ostrożnie.

Kocham wszystkich Moich wyznawców, a zwłaszcza tych, którzy zawsze okazują pokorę. Jestem jednak zawiedziony, gdy poważni i gorliwi chrześcijanie, którzy głoszą Moje Słowo próbują analizować Moje Nauki w głośny i dyktatorski sposób. Nie wystarczy im rozprzestrzenianie Mojego Słowa, oni uważają, że muszą przenieść Moje Nauki do ludzkiej intelektualnej debaty, która służy tylko jednemu celowi. Udowodnić innym, że są bardziej kwalifikowani do zrozumienia Mojego Najświętszego Słowa. Tak są pochłonięci zamiarem udowodnienia, że mają rację w swym rozeznaniu, że dzielą Moich prawdziwych wyznawców. Ich poważne i głębokie oddanie Mi często czyni ich niezdolnymi w ich prawdziwej Miłości dla Mnie, która zawsze powinna wynikać z pokory.

Muszą przyciszyć swoje donośne głosy, pełne intelektualnej krytyki. Muszą się zatrzymać, słuchać Mojego Głosu i oprzeć się pokusie udowodnienia innym swej wiedzy o sprawach duchowych. Bo kiedy to robią, są winni grzechu pychy. Nie znają Mnie wcale, gdyż nie znajdują czasu by pozostać cichymi i skromnymi w Moich oczach, które widzą wszystko. Jeśli ci Moi poważni wyznawcy nie staną się mniejsi w Moich oczach i nie ukorzą się przede Mną, nie będę w stanie przyciągnąć ich do Mnie.

Wysławiajcie Mnie. Honorujcie Moje Słowo. Idźcie za Moim przykładem. Nigdy nie prześladujcie innych w Moim Imieniu, a w szczególności waszych sióstr i braci chrześcijan.

Wasz ukochany Nauczyciel i Zbawiciel

Jezus Chrystus

2011/06/15 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Moi wyznawcy muszą wykazać odwagę, by przygotować innych na Ostrzeżenie

Orędzie nr 116 z serii Ostrzeżenie

Wtorek 14 czerwca 2011, godz.19.00

Moja ukochana Córko, wiele pracy musi być wykonane przez Moich wyznawców, by powiedzieć ludziom, czego muszą się spodziewać podczas Ostrzeżenia.

Podajcie im szczegóły z wyprzedzeniem tak, że gdy zobaczą jak rozbłyśnie czerwone niebo, odbicie Mojego Wielkiego Miłosierdzia, będą wiedzieć, że nie ma się czego bać. Zamiast tego muszą się cieszyć, gdyż tutaj nareszcie dla wielu Moich Dzieci na całym świecie będzie dowód, którego szukali przez całe swoje życie.

Wielka radość wśród Moich Dzieci jest tym, czego pragnę, a nie łzy smutku. Kiedy zobaczycie Mój Krzyż, wszyscy poznacie pasję Mojej Miłości do was wszystkich.

Wielu będzie ronić łzy wielkiej radości, gdyż będą wiedzieć, że mam przyjść dla napełnienia ich dusz Łaską Zbawienia. Inni, którzy mnie nie znają, będą się bać, gdyż prawdziwa świadomość powagi ich grzechów stanie się oczywista.

Wzywam Moich wyznawców wszędzie, aby pokazali wielką odwagą, mówiąc Moim Dzieciom, że nie muszą się obawiać, gdy będą świadkami tej spektakularnej Boskiej manifestacji Mojego Wielkiego Miłosierdzia dla ludzkości. Przynieście je z powrotem do mojej owczarni poprzez ich przygotowanie. Jeśli nie będą słuchać, módlcie się za nie.

Wasz Wieczny Zbawiciel i Odkupiciel ludzkości

Jezus Chrystus

2011/06/14 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Przekażcie Mi wasze kłopoty, a Ja zmniejszę wasze brzemię

Orędzie nr 115 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 13 czerwiec 2011, godz.18.00

Moja droga, ukochana Córko, modlitwa rozprzestrzenia się obecnie w szybszym tempie ze względu na dar Ducha Świętego, który przeniknął dusze wszystkich Moich wyznawców na całym świecie. Ich uszy są teraz wyczulone na Moje Przenajświętsze Słowo.

Módlcie się za wszystkie Moje biedne, udręczone Dzieci, które cierpią na świecie wielkie życiowe trudności na skutek okropności czynów, których są ofiarami. Wszystko z powodu grzechów ludzkości.

Przypominam wszystkim Moim Dzieciom na całym świecie o modlenie się każdego dnia Koronką do Mojego Bożego Miłosierdzia. Módlcie się też, i włączam tu wszystkie chrześcijańskie wyznania, modlitwą Różańca Świętego do Mojej ukochanej Matki, gdyż ta potężna modlitwa osłabi moc szatana wobec Moich Dzieci.

Wszystko, o co proszę, wszystkich z was, zasmuconych utrapieniami i zmartwieniami , to przekażcie Mi teraz wszystkie te obawy i pozwólcie Mi zająć się nimi. Zaufajcie Mi, a wasze brzemię stanie się lżejsze. Pozwólcie Mi zaprowadzić w was większy spokój. Odprężcie się Moje Dzieci i pozwólcie Mojemu Pokojowi wlać się w wasze delikatne, głodujące dusze. Ciemność, którą czujecie, wynika ze strachu. Strach wynika z braku zaufania. Kiedy tracicie zaufanie do Mnie, szatan zasiewa wątpliwości w waszych umysłach.

Nigdy nie lekceważcie tego, co on robi, gdyż ciągle rozgrywa swe partie, aby nastawić was przeciwko waszym sąsiadom. To oszukiwanie jest zawsze najpierw skierowane w Moich najpobożniejszych wyznawców. Nienawidzi was, jeśli Mnie kochacie. On nigdy nie spocznie, dopóki was nie zaniepokoi. Śmieje się, kiedy się wahacie. Nie dawajcie mu tej mocy, ponieważ kiedy to robicie, osłabiacie waszą wiarę we Mnie.

Modlitwa do Świętego Michała i modlitwa Różańca Świętego są waszą najpotężniejszą bronią przeciw szatanowi.

Idźcie teraz z większą pewnością siebie i przekażcie Mi wasze problemy i zmartwienia, bo czekam tu na was cały czas, by zaprowadzić was do Światła.

Kocham was wszystkich, Dzieci. Zaufajcie Mi bardziej.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

2011/06/13 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Obfitość Miłości przy Adoracji uczyni was silniejszymi i spokojniejszymi

Orędzie nr 114 z serii Ostrzeżenie.

Niedziela, 12 czerwca 2011, godz.19.00

Moja ukochana Córko, łaski otrzymywane przez Moje Dzieci podczas eucharystycznej Adoracji są potężne. Nie tylko dają wam siłę znoszenia cierpień życia, ale wzmacniają was w miłości do Mnie, waszego oddanego i wiernego Zbawiciela.

Miłość, która rozlewa się nad duszami podczas Adoracji, dawana jest obficie. Dusze czują ten przypływ łask na tak wiele różnych sposobów. Pierwszym darem jest pokój w waszych duszach. Poczujecie to natychmiast po zakończeniu czasu w ścisłej Jedności ze Mną.

Tak wiele, wiele Moich Dzieci, odmawia sobie wielu darów, które mam do zaoferowania podczas Adoracji, gdy spędzacie jedną godzinę waszego czasu wobec Mojej Obecności na ołtarzu. Podczas gdy katolicy zdają sobie sprawę z mocy Eucharystii, wielu nie docenia znaczenia tego najważniejszego czasu ze Mną, w rozmyślaniach. Po prostu ignorują ten dar. To ich nudzi, gdy muszą spędzić ten dodatkowy czas ze Mną.

Ach gdybyście tylko wiedzieli, jak silnymi uczyniłoby to was. Wasze obawy i niepokoje zostałyby rozproszone, gdybyście po prostu dotrzymali mi towarzystwa w spokojnej, intymnej refleksji. Gdyby Moje Dzieci mogły zobaczyć Światło, które otacza ich dusze podczas tej specjalnej Świętej Godziny, byłyby zdziwione.

Dzieci, podczas tej godziny, jesteście bardzo, bardzo blisko Mnie. Wtedy wasz głos, wasze prośby, wasze obietnice miłości dla Mnie, będą słyszane. Wiele wspaniałych łask będzie wam Dzieci, w tym czasie danych, proszę więc, nie ignorujcie Mojej prośby, aby spędzać ten czas w Moim towarzystwie.

Nagrody uwolnią was od zmartwień

Nagrody uczynią was wolnymi od zmartwień, lżejszymi na sercu, umyśle i duszy, i wewnętrznie spokojniejszymi. Gdy przyjmiecie Mnie podczas Eucharystii, napełnię wasze dusze. Ale gdy przyjdziecie do Mnie w Adoracji, ogarnę was do tego stopnia, że upusty Mojej Łagodnej Miłości nasycą wasze umysły, ciało i dusze. Poczujecie siłę, która przyniesie wam, trudne do zignorowania, spokojne zaufanie.

Przyjdźcie teraz do Mnie, Dzieci. Potrzebuję waszej obecności. Potrzebuję, byście mówili do Mnie, gdy Moja Boża Obecność jest najsilniejsza. Kocham was i chcę przelać na was wszystkie Moje łaski. Dzięki temu możecie włączyć wasze dusze do Mojego Najświętszego Serca.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

2011/06/12 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Moje Duchowe Przewodnictwo blokować będzie dzieła zniszczenia szatana

Orędzie nr 112 z serii Ostrzeżenie.

Sobota, 11 czerwca 2011, godz.15.30

Moja ukochana Córko, to był kolejny trudny tydzień, gdy Moje Słowo zostało z jednej strony przyjęte przez tak wielu, a jednocześnie jako całkowite oszustwo odrzucone przez innych. Czy ci, którzy zaprzeczają Mojemu Słowu nie czytali Prawdy? Prawdy zawartej w Mojej Świętej Księdze? Księga Objawienia (Apokalipsa – przyp.tłum.) dana była wszystkim Moim Dzieciom, aby pomóc im zrozumieć chaos, który zostanie wywołany pod koniec czasów przez rozprzestrzenianie kłamstw tworzonych przez Szatana i jego demony. Jeśli nie rozumiecie Prawdy zawartej w Księdze Objawienia, to jak możecie ewentualnie zrozumieć przekazy, które przynoszę wam dzisiaj? Czy myślicie, że mógłbym odwrócić się od was i zostawić was na pastwę szatana i jego armii zła? Czy nie zdajecie sobie sprawy, że próbowałbym was ostrzec, a następnie pomóc?

Moje Wielkie Miłosierdzie zniweczy wpływ, jaki szatan ma na Moje Dzieci. Przychodzę jeszcze raz uratować was z jego szponów. Mój Dar Ostrzeżenia osłabi terror, który nadal nabierałby rozpędu, gdyby ten Akt się nie odbył.

Komunikuję się teraz z wami nie tylko, by przygotować was wszystkich na ten Wielki Akt Mojego Miłosierdzia, ale, aby poprowadzić was przez labirynt zniszczenia planowany przez złą grupę, której królem jest szatan. Mój Duchowy Wpływ będzie znacząco blokować dzieła zniszczenia szatana. Słuchajcie Mojego Słowa. Przestrzegajcie Moich instrukcji. Prowadźcie i wspierajcie się nawzajem w waszej wierze, a otrzymacie pomoc niezbędną do szybkiego podążania drogą w kierunku obietnic, które dla was zrobiłem.

Wielu z was, Moje drogie Dzieci, będzie się bać, ale nie pozwólcie strachowi zablokować Prawdy. Szatan będzie wykorzystywać strach do powstrzymania was przed przyjęciem Mojego Przesłania Miłości. Wiele z tego, co teraz mówię, jest dla was bardzo trudne do zrozumienia. Ale zrozumcie to. Gdybym nie przyszedł teraz i nie pokazał wam Prawdy, bylibyście zgubieni. Byłby to dla was bardzo trudny okres do przeżycia. Jak wcześniej przygotowywałem was przez Moich proroków, tak teraz będę przygotowywać was dzisiaj za pośrednictwem tej wizjonerki na czas, kiedy przyjdę znowu.

Jest to Dar przyniesiony z Mojej głębokiej Miłości do wszystkich Moich Dzieci dla poradzenia sobie ze zbliżającym się panowaniem antychrysta i jego sojusznika, podstępnego fałszywego proroka, którzy wprowadzą w błąd Mój Kościół na ziemi.

Przestańcie się wzbraniać. Otwórzcie oczy na Prawdę. Moje Słowo jest dziś dawane, by po prostu przypomnieć wam Prawdę Moich Nauk. Moje Pismo Święte jest Prawdą. Prawda znajduje odzwierciedlenie w Moim Piśmie Świętym. Jeśli przypominam wam dziś o wcześniej uczynionych obietnicach i o drodze do Zbawienia, to jest to tylko powtórzeniem Mojego Świętego Słowa. Prawda zawsze pozostanie taka sama. Nigdy nie może być zmieniona lub dostosowana, by pasowała ludzkości. Pozostanie zawsze taka sama.

Pozwólcie Mi pomóc zrozumieć wam, co się teraz dzieje. Nie kulcie się ze strachu. Kocham was wszystkich i po prostu chcę trzymać wasze ręce Dzieci, i chronić was. Moim celem jest zapewnić, by każdy z was żył ze Mną w Nowym Raju na ziemi.

Wasz zawsze kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

2011/06/11 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Przesłanie miłości do wszystkich Moich wyznawców

Orędzie nr 111 z serii Ostrzeżenie.

Środa, 8 czerwca 2011, godz.21.00

Moja droga, ukochana Córko, cieszę się dziś z wiary okazywanej przez Moich umiłowanych wyznawców na całym świecie, którzy przez te orędzia słuchają Mojego apelu. Cieszę się z powodu głębokiej wiary, którą okazują Moje ukochane Dzieci w świecie, który Mnie odrzuca. Moje drogie Dzieci, ci, którzy wierzą we Mnie, przynoszą Mi łzy radości w chwilach smutku. Gdyby nie ci z głębokim nabożeństwem do Mnie, byłbym niepocieszony.

Moje Dzieci, które Mnie kochają, muszą Mnie teraz posłuchać. Pozwólcie Mi wziąć was w ramiona i wyjaśnić ważność waszej wiary. Wasza wiara jest jak Płomień w Moim Sercu, który nigdy nie umiera. Może ona migotać od czasu do czasu, ale zaszczepię w was energię dla podtrzymania tego płomienia. Wy, Moje Dzieci Światła, zwyciężycie ciemność, ale musicie trzymać się razem, by jako jedność walczyć z antychrystem.

Szatan nie może wygrać, bo to jest niemożliwe

Zawsze rozumiejcie ten ważny fakt: on, oszust, nie może wygrać i nie wygra, bo to jest niemożliwe. Dlatego zawsze musicie przyjąć, że Moje Światło i Mojego Przedwiecznego Ojca, nigdy się nie zmniejszy. Gdyż to nie jest światło, które zgaśnie. Ale jest to ciemność, która przyciągnie te biedne dusze, zwabione w jej kierunku. Te biedne, wprowadzone w błąd Dzieci są w Moim Sercu i znaczą dla Mnie tak samo wiele, jak wy. Wy, Moje Dzieci, jak w każdej rodzinie musicie się troszczyć o upartych braci i siostry. Nie ważne jak ciężkie są ich grzechy, nie osądzajcie ich nigdy. Przyprowadźcie ich z powrotem do Mnie. Rozmawiajcie z nimi. Módlcie się o Moje Boże Miłosierdzie dla nich. W ten sposób, w chwili śmierci, mogą być uratowani z sideł złego.

Wołajcie teraz wszędzie. Przypominajcie wszystkim Prawdę. Ignorujcie jakiekolwiek zaczepki. Ale gdy wyjaśniacie Moim Dzieciom, jak bardzo je kocham, nie narzucajcie im swoich poglądów. Zamiast tego, po prostu wyjaśniajcie, że zostały one stworzone przez Boga Ojca. Powiedzcie im, że posłał Mnie, Swego Jedynego Syna, aby je uratować. Aby dać im szansę na życie Wiecznym Życiem. Następnie powiedzcie im, że ich kocham, i że idę z każdym z nich w każdej minucie dnia.

Nawet wtedy, gdy jestem świadkiem ich odrzucenia i zła czynionego innym, jestem nadal tutaj, obok nich, mając nadzieję, że zwrócą się do Mnie i poproszą Mnie o pomoc. Bo gdy tak uczynią, obejmę ich ze łzami radości i ulgi. Pomóżcie Mi uratować te cenne dusze. Nie pozwólcie oszustowi odebrać ich Mnie. One są waszą rodziną. Moją rodziną. Jesteśmy Jednym. Nawet jedna zgubiona dusza, jest tą jedną za dużo.

Dziękuję Moje ukochane Dzieci na całym świecie. Wiedzcie, że poprzez Ducha Świętego jestem teraz z wami o wiele silniej obecny, niż w jakimkolwiek innym momencie historii. Trzymajcie Mnie za rękę i chodźcie ze Mną do Nowego Raju na Ziemi, który będzie waszym wspaniałym domem w przyszłości.

Wasz ukochany Zbawiciel, Jezus Chrystus, Król Miłosierdzia

2011/06/08 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Przygotujcie wasze rodziny, że będą świadkami Mojego Krzyża na niebie

Orędzie nr 110 z serii Ostrzeżenie

Środa, 8 czerwca 2011, godz.16.45

Moja droga, ukochana Córko, muszę dzielić z tobą uczucia, które znoszę teraz. Pierwsze, jest uczuciem szczęścia, bo mam przynieść tak wiele Miłosierdzia Moim Dzieciom podczas Oświetlenia Sumienia, które jest blisko. Następnym są Moje łzy wielkiego smutku dla nieświadomych tego Wydarzenia i tych, którzy są  nieprzygotowani. Moje Dzieci będą musiały powiedzieć o tym Wielkim Wydarzeniu tak wielu swoim przyjaciołom i rodzinom, aby uratować ich dusze. Nieważne, że będą się oni uśmiechać lub wyśmiewać wasze twierdzenia, potem podziękują wam. Powiedzcie im prawdę. Poproście, aby otworzyli swe umysły. Powinni być świadomi tego, czego będą świadkami, a gdy ujrzą Mój Krzyż na niebie, będą przygotowani. To wszystko, co potrzebują zrozumieć. Zaakceptują wtedy dyskomfort, który będą znosić, gdy ich wcześniejsze życie odtworzone zostanie przed ich oczami. Powiedzcie im, aby przemyśleli swe życie i przypomnieli sobie krzywdy, jakie może wyrządzili swoim bliźnim, braciom i siostrom.

Rozprzestrzeniajcie Moje Słowo po Ostrzeżeniu

Moje Dzieci, jak tylko nastąpi Ostrzeżenie i będzie miało miejsce Nawrócenie, ruszajcie szybko, by rozprzestrzeniać Moje Najświętsze Słowo. Istnieje ku temu pilna potrzeba, bo będzie to decydujący okres. Wtedy to, za sprawą Moich ukochanych wyznawców na całym świecie, Moje Dzieci pozostaną na właściwej drodze. Będzie to czas, kiedy modlitwa i nawrócenie mogą osłabić wpływ spustoszenia, które nastąpi przez panowanie zarówno antychrysta, jak i fałszywego proroka.

Zaakceptujcie teraz Prawdę, jaka jest. Nie bójcie się Prawdy. Przyjmijcie Ją. W przypadku, gdy tak uczynicie, zostaniecie uwolnieni i wasze zaufanie do Mnie pozwoli wam prawidłowo bronić Mojego Słowa. Strach was powstrzyma, Moje drogie Dzieci. Odwaga zdobędzie dusze. Wasza walka w Moim Imieniu złagodzi Moje cierpienie i przyniesie Wieczne Życie dla tak wielu więcej dusz, które rozpaczliwie potrzebują waszej pomocy.

Moja Miłość do was, Dzieci, jest wszechogarniająca i nigdy osłabia swej intensywności. Mój Krzyż jest ciężki, ale jeśli weźmiecie go z miłością w waszych sercach, wasz ciężar będzie lekki. Moi ukochani wyznawcy, wyświęceni Słudzy i świeccy, bądźcie Moją przyszłą armią, która pomoże pokonać szatana. Módlcie się teraz o siłę, aby stawić czoła wyzwaniom w wierze. Dawanie przykładu i Dar, który przyznam każdemu z was ślubujących Mi wierność, spowoduje natychmiastowe nawrócenie, kiedy tylko będziecie głosić Moje Najświętsze Słowo. Pamiętajcie, Ja Jestem teraz z wami cały czas. Wielu z was, którzy przez pewien czas byli blisko Mnie, będzie teraz doświadczać silniejszego poczucia Ducha Świętego i mocy rozeznania, które was zadziwią. Przyjmijcie to, jako jeden z największych Darów dawanych dziś człowiekowi. Nie obdarzałem mnóstwem takich łask, odkąd Moi Apostołowie otrzymali cenne Dary za pośrednictwem Ducha Świętego.

Wy, Moi wyznawcy, w tym wyświęceni Słudzy, jesteście Moim Prawdziwym Kościołem. Z pomocą Boga, Przedwiecznego Ojca, chcę was tak prowadzić, byście mogli maszerować z wszystkimi Moimi Dziećmi w kierunku Nowego Raju, który czeka na was wszystkich.

Wasz Kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

2011/06/08 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Orędzie do kapłanów, biskupów i kardynałów o fałszywym proroku

Orędzie nr 109  z serii Ostrzeżenie.

Wtorek, 7 czerwca 2011, godz.15.15

Moja najmilszego Córko, cierpiałaś, gdyż byłaś dręczona przez oszusta. Musisz się mocno modlić, aby odeprzeć jego ataki na ciebie. Złóż całe swoje zaufanie we Mnie i pozwól Mi działać. Zamiast tego denerwujesz się, gdy musisz ofiarowywać Mi to cierpienie z radością w sercu. Jeśli będziesz pamiętać, że cierpienia te nastąpiły dlatego, że jesteś w Jedności ze Mną, i że ty jako wybrana dusza jesteś naprawdę błogosławiona, wtedy poczujesz się inaczej.

Wielu moich wyznawców zaczyna teraz zdawać sobie sprawę z tego, co dzieje się na świecie i przez łaskę Ducha Świętego mobilizują się dla wyzwania, jakim jest obrona Mojego Słowa. Ta armia wiernych stanie się teraz silniejsza i bez lęku prowadzić będzie grzeszników do ocalenia.

Mój Święty Wikariusz Papież Benedykt potrzebuje waszych modlitw. Módlcie się za niego codziennie, gdyż  potrzebuje on ochrony na każdym poziomie, aby przetrwał udrękę, która go czeka. Ważne jest, aby Moi wierni zachowali czujność wobec nowego papieża, który może wystąpić, bo nie będzie on od Boga. Proszę i  napominam wszystkie Moje wyświęcone Sługi, aby przygotowali się do strasznego wyzwania, najbardziej zatrważającego, jakie ich kiedykolwiek spotka w ich posłudze. Będzie wymagało wielkiej odwagi, aby wystąpić dla Prawdy Moich Nauk. Tak wielu z Moich wyświęconych Sług jest ślepych na obietnice, które zrobiłem, gdy powiedziałem, że przyjdę ponownie. Myśleli, że kiedy to nastąpi? Tak nawykli do recytowania Moich Nauk, że zapomnieli, że może kiedyś mogą być świadkami tych wydarzeń, a być może nawet za ich własnego życia? Dlatego jest to dziś jedno z największych wyzwań.

Jeżeli wysyłałem proroków w świat tysiące lat temu, to oczywiście poślę ich ponownie dla przygotowania świata w czasie, gdy znowu przyjdę.

Obudźcie się na nauki, których uczycie waszych wiernych. Zrozumcie, że to Ja Jestem, który mówi do was. Wielu przyjdzie w Moim Imieniu, ale niewielu będzie mówić Prawdę. To orędzie pochodzi ode Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela. Módlcie się o zdolność rozpoznania Mojego Prawdziwego Głosu, gdy jest On wam dawany. Otwórzcie wasze serca teraz i słuchajcie, co mam wam do powiedzenia. Nadszedł czas, aby was poinformować, że proroctwa zawarte w Księdze Apokalipsy są w trakcie spełniania się przed waszymi oczami.

Wy, Moi ukochani Słudzy, musicie walczyć z odwagą przez waszą miłość do Mnie, przeciwko przeszkodom postawionym przez oszusta, co będzie dla was wyzwaniem aż do kresu wytrzymałości. Musicie uznać, że fałszywy prorok jest w trakcie uwodzenia was. Oczarowuje was i przekonuje, że to on stanowi prawdę. Musicie teraz okazać waszą wierność wobec Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca. Proszę, nie traćcie nadziei. Bo choć wydarzenia zaszkodzą i przestraszą was, wasza wierność i lojalność musi być ze Mną.

Po raz pierwszy w waszej posłudze, teraz naprawdę zostanie sprawdzona wasza wiara. Kościół Piotrowy jest Moim Kościołem. Gdy jednak klucze zwracane są do Boga Ojca, co stanie się teraz, Kościół staje się częścią Mojego Królestwa. Ja jestem Prawdą. Podążajcie za Prawdą w każdym czasie.

Módlcie się teraz do Mnie o łaski niezbędne dla zapewnienia, byście z czasem mogli przezwyciężyć oszustwa szatana. W przeciwnym wypadku fałszywy prorok usidli Moje ukochane Dzieci, przez jego charyzmatyczny, czarujący sposób. Sposób oszusta, który jest z nim związany. Szatan nie zwycięży Mojego Kościoła, jeśli Moi Słudzy są świadomi oszustwa i widzą je takim, jakim jest: szatańskim kłamstwem, od którego, jeśli się angażujecie i składacie przysięgę wierności tej nowej odrazie, nie będzie żadnego odwrotu!

Słuchajcie Mnie teraz. Zwracajcie się do Mnie o przewodnictwo i specjalne łaski, niezbędne do prowadzenia Mojego Stada z powrotem do Mnie i Mego Niebieskiego Ojca. Gdy uczynicie to, obdarzę was takimi łaskami, że nie będzie trwało długo, a znajdziecie siły, by za wszelką cenę bronić Mojego Słowa.

Kocham was wszystkich i tęsknię za waszym wsparciem podczas tych Ostatecznych Czasów.

Jezus Chrystus

2011/06/07 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Orędzie Dziewicy Maryi odnośnie Jej zagubionych dzieci

Orędzie nr 108  z serii Ostrzeżenie.

Wtorek, 7 czerwca 2011, godz.14.45

Moje dziecko, kilka ostatnich dni nie było łatwych. Jeśli jesteś posłuszna Mojemu Synowi, jest to wszystko co się liczy. Proszę nie pozwól, aby na tym etapie wkradły się do twojego serca wątpliwości lub obawy, bo jeśli tak się dzieje oznacza to, że oszust pracuje.

Otwórz swoje serce, aby umożliwić Łaskom wlanie się do twej duszy, tak byś mogła zbliżyć się do Mojego Drogiego Syna. Teraz jesteś blisko twojej Błogosławionej Matki, która cały czas wspiera cię i prowadzi. Ta część misji jest trudna do zniesienia, ale pamiętaj, że praca dla Mojego Syna nie jest łatwa. Staniesz się silniejsza, mimo swojego wahania, gdyż wciąż przestrzegasz Jego instrukcji; i to jest dobre.

Módlcie się teraz wszędzie za wszystkie Moje zagubione dzieci, gdyż brak im miłości, prawdziwej Miłości, którą oferuje im Mój Syn. Ta Miłość jest ich Zbawieniem. Ofiarujcie wiec proszę wszystkie wasze modlitwy za te biedne zagubione dusze.

Idź teraz w pokoju i czyń nadal wszystko, o co prosi przez cały czas Mój Syn.

Twoja Błogosławiona Matka

Maria, Królowa Nieba

2011/06/07 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Klucze Rzymu zwracane są obecnie do Boga, Wszechmogącego Ojca

Orędzie nr 107  z serii Ostrzeżenie.

Poniedziałek, 6 czerwca 2011, godz.10.30

Moja droga, ukochana Córko, bądź teraz silna. Treść Moich przekazów do Ciebie powoduje u ciebie obawę, której nie powinnaś ulegać. Czasami czujesz się tak samotna w tej pracy, jednak Ja stoję przy tobie każdego dnia i nie oddalam się od ciebie. Moje orędzia, jak już ci wcześniej mówiłem, nie zawsze przynoszą radość do duszy. Wierzący jednak zrozumieją, że kara jest konieczna, aby oczyścić świat.

Wiem, że zawartość jest czasem trudna do przyswojenia, ale musisz Mi całkowicie zaufać. Po raz kolejny zwracam ci uwagę, abyś nie angażowała się wobec tych ludzi, Moich wiernych, którzy podważają, analizują i szukają luk w Moim Świętym Słowie. W tym przypadku ani ty, ani te dusze, nie mają prawa tego robić. Musisz być Mi posłuszna teraz. Nie zwracaj uwagi na tych, którzy nadal mają w pogardzie i potępiają Moje Słowo; nie jest to już twoja sprawa.

Tak, oczywiście, będziesz krytykowana, gdy głosisz Moje Słowo. Ignoruj tych, którzy próbują cię teraz absorbować. Czas jest zbyt krótki, aby był tracony na takie odwracanie uwagi. Osoby, o które musisz się teraz martwić to Moje biedne Dzieci, którym brak wiary lub ci, którzy nie znają Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca. To oni są tą wielką troską dla Mnie, podczas gdy rozumiani jako dobrzy chrześcijanie ci, którzy zawsze starają się dostrzegać Moje Słowo, poświęcają swój czas na analizy, zamiast po prostu stosować Moje Nauki i modlić się za ich biednych braci i siostry. Cenny czas jest w ten sposób zmarnowany,

Moja Córko powiedz światu, że przepowiedziane katastrofy ekologiczne uderzą w ziemię teraz. Wszystko rozpocznie się teraz, tak wiele, tak szybko. A wszystko z powodu zamkniętych na Słowo Boga Ojca oczu grzeszników, schowanych w swych gniazdach rozpusty.

Wierzący, nie obawiajcie się

Wierzący, módlcie się teraz. Nie obawiajcie się. Zaoferuję wam w każdym czasie Moją Boską Ochronę, jeśli nawet będziecie wyśmiewani w Moje Imię. Modlitwa da wam siłę i odwagę, gdy szatan i jego słudzy wyleją teraz swój jad na Moje Dzieci. Gdy ich ohydne akty wojny przeciwko ludzkości zaczynają eskalować przez terroryzm, monopol walut światowych i zatrucie ziemi poprzez umyślne zanieczyszczenia, słuchajcie mnie teraz: Gniew Boga Ojca będzie spadać teraz i szybko. Modlitwa musi być prowadzona w grupach na całym świecie, gdyż to pomoże uniknąć niektórych z tych wydarzeń.

Módlcie się za Mojego ukochanego Papieża Benedykta. Jest on otoczony przez bardzo potężnych wrogów Boga, żarłoków władzy i kontroli Mojego Kościoła. Modlitwa może pomóc opóźnić jego bliskie odejście, gdy będzie zmuszony, jak przepowiedziane, do opuszczenia Watykanu. Módlcie się, módlcie się, módlcie się na czas za ten okres, gdyż będzie najciemniejszym, jaki kiedykolwiek spotka Moje wyświęcone Sługi, biskupów, kardynałów i wszystkich Moich prawdziwych wyznawców. Klucze Rzymu zostaną teraz zwrócone Bogu, Wszechmogącemu Ojcu.

Nadszedł czas na walkę przeciw szatanowi i jego złym zwolennikom. Ich próby sabotażu ludzkości zostaną surowo potraktowane; będą znosić wielkie cierpienia za swoje złe czyny.

Podnieście się teraz Moje Dzieci. Dajcie pierwszeństwo waszemu pełnemu zaufaniu, zawierzeniu i oddaniu dla Mnie. Codzienna modlitwa, Eucharystia i Msza pomoże Mi i Mojemu Ojcu wykorzenić zło. Podążajcie za Mną. Weźcie Mój Kielich, a kiedy to uczynicie, będziecie się cieszyć Wiecznym Życiem.

Wasz Kochający Zbawiciel

Król Ludzkości Jezus Chrystus

2011/06/06 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Dwie komety zderzą się, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie

Orędzie nr 106  z serii Ostrzeżenie.

Niedziela, 5 czerwca 2011, godz.16.30

Moja droga, ukochana Córko, czas jest bliski. Ostrzeżenie jest teraz blisko. Z wielkim smutkiem muszę ci powiedzieć, że wiele dusz nie zwróciło uwagi na przekazy o Ostrzeżeniu. Moje Słowo trafia na głuche uszy. Dlaczego nie słuchają? Nie tylko daję im Mój Wielki Dar Miłosierdzia, gdy obleję Moimi Łaskami cały świat, ale również próbuję przygotować ich do tego Wydarzenia. Wiele milionów grzeszników ucieszy się, gdy pokazane im będzie Moje Wielkie Miłosierdzie. Inni nie będą mieli szansy, by uzyskać zbawienie w tym czasie, ponieważ umrą od wstrząsu.

Moja córko, musisz zrobić wszystko, aby ostrzec świat, bo to Wielkie Wydarzenie będzie wstrząsem dla każdego. Będziecie widzieć wielkie znaki na niebie zanim Ostrzeżenie będzie miało miejsce. Gwiazdy kolidować będą z takim impetem, że człowiek mylnie oceni spektakl widziany na niebie, jako katastrofalny. Wynikiem zderzenia komet będzie wielkie czerwone niebo, a znak Mojego Krzyża stanie się widoczny dla wszystkich na całym świecie. Wielu będzie się bać, ale Ja mówię: radujcie się, bo po raz pierwszy w swoim życiu zobaczycie prawdziwie Boski Znak, oznaczający wspaniałą wiadomość dla grzeszników na całym świecie.

Ujrzycie Mój Krzyż i będziecie wiedzieć, że Moje Wielkie Miłosierdzie dawane jest każdemu z was, Moich drogich Dzieci. Bo z tej głębokiej trwałej Miłości, którą zachowuję dla was, ​​umarłem dobrowolnie na krzyżu, aby was zbawić. Gdy zobaczycie krzyże na niebie podczas Ostrzeżenia, będziecie wiedzieć, że jest to znak Mojej Miłości do was.

Módlcie się Moi ukochani wyznawcy, aby wasi bracia i siostry mogli się cieszyć, gdy także im pokazany zostanie Dowód Mojego Istnienia. Módlcie się, aby zaakceptowali, że jest to ich szansa rehabilitacji w Moich oczach; że ten Wielki Akt Miłosierdzia będzie ratować ich dusze, jeżeli pozwolą Mi sobie pomóc.

Pokazane wam zostanie jak to jest – umrzeć w stanie grzechu śmiertelnego

Ostrzeżenie będzie oczyszczającym doświadczeniem dla was wszystkich. Zwłaszcza dla tych w stanie grzechu ciężkiego może być w części nieprzyjemne, ponieważ po raz pierwszy pokazane zostanie wam, jakie to uczucie, kiedy Boże Światło znika z waszego życia. Wasze dusze poczują rezygnację odczuwaną przez tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego. Przez te nieszczęsne dusze, które dopuściły, aby już było za późno, żeby prosić Boga o przebaczenie za grzechy. Pamiętajcie, że to ważne, gdy pozwolę wam wszystkim poczuć tą pustkę duszy. Tylko wtedy możecie w końcu zrozumieć, że bez Bożego Światła w waszych duszach przestajecie odczuwać. Wasza dusza i ciało byłyby tylko pustymi naczyniami. Nawet grzesznicy czują Boże Światło, ponieważ jest Ono obecne w każdym z Jego Dzieci na ziemi. Ale kiedy umieracie w stanie grzechu śmiertelnego, Światło to już nie istnieje.

Przygotujcie się na to Wielkie Wydarzenie. Ratujcie wasze dusze, dopóki możecie. Bo jeśli tylko Boże Światło opuści was, wtedy ostatecznie uświadomicie sobie pustkę, jałowość i ciemność, które oferuje szatan, pełne bólu i przerażenia.

Odnówcie wasze dusze. Cieszcie się teraz z Ostrzeżenia, które pozwoli wam uratować się i zbliżyć do Mojego Najświętszego Serca.

Przyjmijcie Ostrzeżenie z zadowoleniem. Dany wam będzie przez Nie dowód Życia Wiecznego i zrozumienie, jak ono jest ważne.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus Król ludzkości

2011/06/05 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Szatan werbuje młodych ludzi przez pop-kulturę

Orędzie nr 105 z serii Ostrzeżenie.

Sobota 4 czerwca 2011 godz.17.00

Moja droga, ukochana Córko, nawrócenie rozprzestrzenia się na całym świecie, jako bezpośredni skutek Moich Przekazów dawanych tobie. Cieszcie się, bo powiedziałem wam, że Moje Słowo, gdy jest czytane, rozpali dusze wszędzie, w tym te letnie, grzeszników. Gdy tysiące lat temu dałem światu Moje Słowo do Moich umiłowanych Apostołów, wywarli oni głęboki wpływ na ludzkość. Dziś, z wyjątkiem wyznawców Boga, Przedwiecznego Ojca i Jego Syna, Jezusa Chrystusa, wiele z tego co uczono, zostało niestety zapomniane.

Moje przekazywanie przez ciebie, Moja Córko, jest próbą i uproszczeniem Moich Nauk. Ale co najważniejsze, powodem dla którego teraz mówię, jest przypominać, uczyć i zaszczepić Moje Najświętsze Słowo w umysłach Moich Dzieci, aby mogły być uratowane ze szponów szatana.

Moja Córko, poprzez dar Ducha Świętego napełniłem twoją duszę mocą rozeznania. Zdolność ta została ci dana nie tylko, abyś mogła zrozumieć te przekazy, ale także by ujawnić ci zło grzechu. Teraz, gdy jesteś świadkiem grzechu czujesz odrazę wzbudzoną do tego stopnia, że czujesz się wstrząśnięta. Daję ci teraz smak tego, co cierpię, kiedy widzę Moje Dzieci zarażone grzechem.

Wiele z tego, co widzisz w codziennym życiu, w mediach, kinie i telewizji dezorientuje ciebie. Grzech, jeśli jest obecny w duszach, przejawia się w sposób, który widoczny jest poprzez pewne znaki. Ty, Moja Córko, możesz teraz dzięki Mojej Łasce, natychmiast dostrzec grzech u kogoś. Pierwszym znakiem jaki zobaczysz jest arogancja i pycha, gdy jeden człowiek uważa się za ważniejszego niż inny. Inne oznaki, które są okazywane, wywodzą się z grzechu pychy i chciwości.

Jednym z najbardziej szerzących się grzechów w dzisiejszym świecie jest seksualna perwersja. Gdy jest prezentowana światu, zawsze będzie kamuflowana humorem. Jest to sprytny sposób próby przekonania innych, że jest to naturalna część ludzkiej natury. Widzisz, Moja Córko, każdy człowiek na świecie lubi się śmiać i potrzebuje poczucia humoru, który jest darem od Boga. Więc kiedy propagowane jest dewiacyjne zachowanie seksualne, zwykle będzie tak przedstawiane, aby was rozśmieszyć. To jest nie tylko wtedy, kiedy poniżane są kobiety, ale także, gdy wpływa się na młode dzieci, by zaakceptowały złe dekadenckie zachowanie jako normalną pop-kulturę.

Szatan lubi rekrutować młode dusze. Więc wykorzystuje nowoczesne metody, by wziąć na cel te Moje drogie, małe Owieczki. One, Moje małe Dzieci, będą nieświadomie naśladować wstrętne zachowanie, które będzie dalej potęgowane przez presję rówieśników.

Ostrzeżenie dla tych, w przemyśle muzycznym

Ostrzegam teraz wszystkich w przemyśle muzycznym, filmowym i branży artystycznej. Jeśli kontynuować będziecie zanieczyszczanie Moich Dzieci, zostaniecie surowo ukarani. Wy, Moje zbłąkane Dzieci, jesteście marionetkami w arsenale szatana. Wykorzystuje was, uwodząc najpierw przez urok bogactwa, sławy i dobrobytu. Potem atakuje waszą duszę. Później wciągnie was w głębiny deprawacji, gdzie jego demony wejdą do waszego ciała, dzięki czemu mogą wykonywać swa własne straszliwe żądze i seksualnie zdeprawowane akty.

Od początku pomyślicie, że jest to tylko nieszkodliwa rozrywka. Czy nie wiecie, że wasze dusze są kradzione? Czy nie obchodzi was to? Czy nie zdajecie sobie sprawy, że jeśli popełniacie te obsceniczne czyny seksualnej deprawacji będziecie zgubieni na zawsze? Jeśli mocno pragniecie więcej emocji, jeśli ostatni akt już wam nie daje podniety, staniecie się nienasyceni. Potem zniszczycie siebie samych. Jak myślicie, dlaczego tak wielu z was, którzy mieszkają za tą fałszywą fasadą, którą jest kultura gwiazd, popełnia samobójstwo, przedawkowuje narkotyki, doznaje uczucia depresji i rozpaczy rozdzierającej wasze serca? Nie wiecie, że szatan chce mieć wasze dusze szybko? Im szybciej umieracie w stanie grzechu śmiertelnego, tym szybciej szatan może ukraść Bogu, Ojcu Wszechmogącemu, waszemu Stwórcy, waszą duszę.

Jest to trudne dla zrozumienia dla Moich Dzieci, które uwikłane są w tym kłamstwie. Ale pomyślcie o tym tak: Nawet jeśli jesteście w grzechu, Światło Boga jest jeszcze obecne w was. Wielu grzeszników i ateistów nie pojmuje tego. Kontynuują swą spiralę grzechu i zbliżają się do piekła. I tylko ze względu na Światło Boga, utrzymują się przy zdrowych zmysłach. Bez Bożego Światła ziemia byłaby w ciemności. Ta ciemność, raz doświadczona, sterroryzuje was. Wasze grzeszne czyny nie tylko będą dla was odpychające, ale będziecie chcieli uciec i ukryć się. A nawet wtedy, gdyby Boże Światło nagle się pojawiło, nie bylibyście w stanie wytrzymać Jego oślepiającego blasku i siły.

Bez Światła Boga jest kompletna ciemność duszy. Ponieważ wy, Moje Dzieci nigdy nie musiałyście obejść się bez tego Światła, nie będziecie w stanie przetrwać, jeśli, i kiedy to Światło gaśnie.

Pielęgnujcie swoją duszę, jest ona wszystkim, co będziecie mogli zabrać ze sobą do następnego Życia

Ostrzeżenie da wam poznać sens, jakie to uczucie. Jeżeli podczas Ostrzeżenia znajdować się będziecie w stanie grzechu śmiertelnego, nie bójcie się, gdyż jest właśnie jedynie tym: ostrzeżeniem. Niestety, tak szokujące będą wasze grzechy, gdy pojawią się w ich surowym i okropnym stanie, że może to mieć na was wpływ fizycznego wstrząsu. Nie czekajcie, aż dotąd. Uczyńcie coś teraz dla waszego duchowego życia. Rozważcie godność waszej duszy. Pielęgnujcie waszą duszę, ponieważ jest wszystkim, co będziecie mogli zabrać ze sobą do następnego Życia. Wasze ciała nie mają znaczenia. Jeśli jednak używacie waszego ciała, danego wam jako dar przez Boga, Wszechmogącego Ojca, w grzeszny sposób tak, że stajecie się przyczyną grzechu innych, to wasze ciało spowoduje upadek duszy.

Moje Dzieci, pomyślcie o waszym przyszłym szczęściu. Wasz czas na ziemi jest tylko ułamkiem czasu, którego  będziecie doświadczać w waszej egzystencji. Brak zadbania o duszę gwarantuje wam samotne porzucenie do piekła, w którym nie istnieje życie poza wiecznym bólem i mękami.

Każdego dnia miliony szybko zdążają w kierunku bram piekła

Każdego dnia, w chwili śmierci, miliony dusz szybko kroczy w kierunku bram piekła. Potężni ludzie, przywódcy, bogaci, biedni, piosenkarze, aktorzy, terroryści, mordercy, gwałciciele i ci, którzy są winni aborcji. Jedynym wspólnym mianownikiem ich wszystkich jest to: żaden z nich nie wierzył, że istnieje piekło.

Wasz kochający Zbawiciel i Nauczyciel

Jezus Chrystus

2011/06/04 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Dni Papieża Benedykta są teraz policzone

Orędzie nr 104  z serii Ostrzeżenie.

Czwartek, 1 czerwiec 2011, godz.11.00

Moja ukochana Córko, właśnie po raz kolejny zostałaś wypróbowana, by w Moje Najświętsze Imię rozmijać się z prawdą. Będzie się to zdarzać regularnie, gdyż nie minie ani jeden dzień, w którym oszust nie przestanie próbować odwieść cię od tej pracy, poprzez zasiewanie wątpliwości w twoim umyśle.

Nie wolno ci patrzeć na przekazy innych wizjonerów lub słuchać innej osoby twierdzącej, że przychodzi w Moim Imieniu, jeśli dają ci wiadomość, która jest sprzeczna ze Słowem otrzymanym ode Mnie.

Moje proroctwa są dokładnie przekazywane tobie, Moja Córko. Szatan nadal będzie cię podchodził i zadawał ból, gdy się tego najmniej spodziewasz. Tak więc miej się cały czas na baczności. Dni Mojego ukochanego  Wikariusza są już policzone. Zostawi Watykan zanim nastąpi Ostrzeżenie. Zaufaj mi. Bądź Mi posłuszna. Robisz teraz dobre postępy. Ale nigdy nie odwracaj oczu ode Mnie.

Nie bój się jednak żyć tak, jak czyniłabyś to zwykle, jak długo modlitwa i oddanie Mi są integralną i istotną częścią. Mam zamiar zapewnić, żebyś od tej pory nie była sama w tej pracy i tylko ci, którzy są kierowani przeze Mnie, mogli mieć jakikolwiek wpływ na twoją opinię.

Zaufaj mi, kiedy mówię, że szatan nie będzie sabotować Moich Słów, ani zanieczyszczać tych przekazów, które otrzymujesz ode Mnie. W tym przypadku to się nie stanie, gdyż Misja ta jest najważniejsza i zaoferowana ci będzie Moja Córko, każda ochrona. Jeśli kiedykolwiek poczujesz się zaniepokojona którymś z przekazów, po prostu poproś Mnie o odpowiedź, a na pewno ją otrzymasz. Nie proś jeszcze innych o ich poglądy, bo nie są kompetentni, by komentować Moje Boskie Słowo.

Nie angażuj się nigdy w wiadomości innego wizjonera. Jest to bardzo ważne, gdyż zaszkodzi to twojej pracy.

Już wiesz, że Ja, wasz Zbawiciel i Król Ludzkości sprawuję władzę. Nikt nie skala Mojego Słowa – nigdy. Bądź wdzięczna, że udzielony ci został dar prorokowania. Bądź Mi posłuszna cały czas. Nigdy nie obrażaj Mnie przez zwątpienie. Te czasy są całkowicie za tobą. Szukaj Mnie z pokorą w sercu i duszy. Zachowaj milczenie, gdy Moje Słowo jest wyśmiewane, atakowane, odrzucane, zaprzeczane i kwestionowane, gdyż nie jesteś w stanie odpowiedzieć za Mnie. Dowiesz się ode Mnie o wiele więcej, Moja Córko, jeśli usiądziesz i będziesz Mnie słuchać. Nasycę twój umysł darem rozeznania. Przyjmij ten dar. Nie miej wątpliwości. Ciesz się ze Mną.

To jest bardzo ważna Misja, różna od wszystkiego, co posyłałem do ludzi od czasów wczesnych proroków. Będzie wymagać z Twojej strony siły, w ludzkim rozumieniu. Co jest ważne w tej chwili, to po prostu komunikować się ze Mną poprzez modlitwę, adorację i Najświętsze Sakramenty. Wszystko inne musi zostać poza tobą. Twoja rodzina jest bardzo ważna przez cały czas. Wszystko poza tymi dwiema sprawami należy do znacznie niższej kategorii. Spróbuj się odprężyć i poczuć Moją Miłość. Nie marnuj cennego czasu na zamartwianie się. Dołącz do Mnie w pełnej Jedności, a będziesz zabezpieczona przed krzywdą. Kocham cię Moja Córko i ufam ci.

Twój oddany Zbawiciel i Nauczyciel

Jezus Chrystus

2011/06/01 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz