ostrzezenie

Ostrzezenie Marii Bozego Milosierdzia

Moja armia rozrośnie się w grupę ponad 20 milionów

Orędzie nr 182 z serii Ostrzeżenie.

Otrzymano środa 31 sierpnia 2011, godz. 21.00

Moja najmilsza córko, miłość jaką żywię do ciebie i tych którzy podążają za Mną wzbiera we Mnie i przynosi mi taką radość. Jakże ja was kocham. Wasze oddanie, pokora, zaufanie i czysta miłość dla Mnie stają się silniejsze z dnia na dzień. Czy nie czujecie tego? To jest Mój dar dla każdego i każdej z was, Moje biedne dusze, które zostałyście pociągnięte z waszego codziennego życia, by iść za Mną na Drodze do Raju.

Moje dzieci, które zostały przebudzone przez Ducha Świętego, który został wylany nad światem w maju, będą czuły takie oddanie dla Mnie jak nigdy dotąd przez wielu z nich nie było znane. Gromadzę teraz moją armię szybko, a jej szeregi już niedługo powiększą się do grupy ponad 20 milionów. Im większa będzie ta armia, tym silniejsza będzie moc Ducha Świętego w zjednoczeniu Moich dzieci, by zwalczać oszusta. Moje boskie kierownictwo jest teraz zaszczepione w waszych duszach niezależnie od tego czy sobie to uświadamiacie, czy nie. Jest ono jak wewnętrzny przełącznik. Kiedy Moja miłość zawoła, naturalnie odpowiecie, aby nawracać innych. To jest moc Ducha Świętego i w tej chwili jest odczuwalna na każdym krańcu ziemi.

Wszystkie religie, wszystkie wyznania, wszystkie rasy i wszystkie narody odpowiedzą teraz na Światło Prawdy. Jesteście tak cenni dla Mojego Przedwiecznego Ojca. On w tej chwili wychodzi naprzeciw każdemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku tak, aby usłyszeli Jego wołanie.  Szatan nie będzie w stanie przeciwstawić się modlitwom, które odmawiane są przez Moich wyznawców. Jego uścisk będzie rozluźniony i to niedługo. Modlitwy i wiara Moich wyznawców złoszczą go. Dlatego, że nie ma mocy w swoich próbach umieszczenia wątpliwości w umysłach Moich wiernych, zwróci swoją uwagę na słabych grzeszników. Te dzieci są już tak zdezorientowane i zniszczone przez grzech śmiertelny, że będą się skłaniać ku niemu.  Z powodu ciemności ich dusz nie będą w stanie bronić się sami. Módlcie się mocno, aby ich dusze mogły być uratowane.

To jest czas, kiedy Mój Kościół, mimo że stawia czoło niewiarygodnym przeszkodom sprowadzanym przez grzech, będzie teraz odbudowany przez Moich wiernych na ziemi. Potrzeba będzie na to trochę czasu, ale kiedy to się stanie, Mój Kościół powróci do swojej dawnej świetności i będzie odnowiony w sile.

Będzie, razem ze wszystkimi Moimi wybranymi ludźmi połączony we wspaniale królestwo Mojego Ojca. Słodycz tego wydarzenia, kiedy świat pozbędzie się szatana i wszystkiego zła, należy przyjąć z zadowoleniem. To jest nowa era pokoju, której musicie oczekiwać na ziemi. Nadchodzące czasy mogą być dla was trudne. Skupcie się na Mnie, a przeżyjecie. Wtedy przyjdzie pokój, którego oczekujecie.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Reklama

2011/08/31 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Wybierzcie ludzi, których znacie i przyjdźcie przed tron Mojego Ojca, aby ich uratować

Orędzie nr 181 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 30 sierpień 2011, godz.14.30

Moja droga, ukochana Córko, Moje serce pulsuje smutkiem, gdy patrzę na Moje drogie dzieci, które są obojętne na oczekujące ich zmiany.

Kocham je tak bardzo, że płaczę z głębokim żalem, gdy widzę je tułające się w poszukiwaniu Mnie, ale niezdolne, aby tego dokonać. Wiedzą, że istnieje brakujące ogniwo w ich życiu, ale nie mogą zidentyfikować, co nim jest. Tym ogniwem jest Miłość. Ja Jestem Miłością. Jestem tym, czego szukają, ale nie wiedzą, gdzie szukać. Jednak Ja stoję tam i czekam, czekam cierpliwie na nich, aby zwrócili się do Mnie.

Moja córko, tak wiele czasu jest marnowane. Moje dzieci zaglądają do wszystkich niewłaściwych miejsc, w poszukiwaniu szczęścia i pokoju, których potrzebują. Ale nie będą w stanie ich odszukać, chyba, że zaakceptują, że znalezienie możliwe będzie tylko przez pokorę.

Zanim Moje dzieci uświadomią sobie, że nie mogą istnieć bez Miłości do Mojego Ojca, Najwyższego Boga, umrą puste miłości i pokoju w swych sercach. Jestem zmęczony Moja córko. Jeśliby tylko ci, którzy wyrzekli się Mnie, zwrócili się do Mnie. Gdyby tylko zatrzymali się w ich dążeniu do władzy, pieniędzy i chwały, do ziemskich dóbr, wtedy poznaliby Prawdę.

Potrzebuję was wszystkich Moi wyznawcy, trwających w modlitwie za te ślepe, zagubione dusze. Nigdy nie poddawajcie się, gdyż wasze modlitwy w tym tygodniu zostaną wniesione przed tron Mojego Ojca. Proszę módlcie się następująco:

Najwyższy Boże, przychodzę przed Twój tron w tym tygodniu, by wstawić się za duszami moich braci i sióstr, którzy odmawiają uznania Twojego Istnienia. Usilnie błagam, aby wypełnić je łaskami tak, by otworzyły swe serca dla wysłuchania Najświętszego Słowa.

Proszę, wybierzcie te znane wam dusze, które nie chcą znać Boga Ojca i umieśćcie ich imiona przed Moim Ojcem. Wasz dar modlitwy zostanie nagrodzony ich ratunkiem. Idźcie teraz Moja armio i przygotowujcie się do następnego etapu w tej duchowej walce przeciwko złemu.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

2011/08/30 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Ci, którzy dzięki wizjonerom głoszą Moje Prawdziwe Słowo, będą wyśmiewani

Orędzie nr 179 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 28 sierpień 2011, godz. 23.00

Moja droga, ukochana Córko, szatan i jego demony próbują cię teraz dręczyć. Musisz uświadomić sobie ten fakt, ale pozostać obojętna. Nie odpowiadaj, ani nie angażuj się, gdyż w przypadku odpowiedzi dajesz złemu więcej przewagi nad tobą. Ignoruj jego zaczepki i trzymaj Moją rękę, gdyż Ja stoję obok ciebie, aby zabezpieczyć się przed takimi krzywdami.

Powiedz Moim wyznawcom, że gdy wzięli Mój kielich i wyruszyli, aby szerzyć Prawdę Mojego Powrotu na ziemię, także oni będą cierpieć. Będą obrażani, wyśmiewani i wyszydzani, gdy będą mówić w Moim Imieniu. Powiedz im, że kiedy tak się stanie, znikną jakiekolwiek wątpliwości, które mogli mieć w odniesieniu do tych przekazów. Moje dzieci, zawsze rozumiejcie, że ci, którzy dzięki prawdziwym wizjonerom głoszą Moje Prawdziwe Słowo, będą cierpieć szyderstwa, tak jak cierpi wybrana dusza, której rolą jest przekazywanie Mojego boskiego orędzia dla świata. Wy, Moja armio, nie będziecie się w tym różnić. To będzie dla was trudna lekcja do przyjęcia. Wiedzcie, że zawsze będziecie cierpieć w tym życiu, gdy idziecie ze Mną. Wiedzcie też, że tylko wtedy poznacie, że nosicie Mój Krzyż. Tylko wtedy będzie uprawnieni do głoszenia Mojego Słowa. Dla żadnego proroka, ani żadnego Mojego apostoła, droga ta nie była łatwa. Musicie się modlić o siłę dla przetrwania tych prób, które aż do ostateczności testować będą waszą wiarę.

Gdy trzymacie Mój Krzyż, aby Mi ulżyć, zostaniecie obciążeni ciężarami. Jeśli zaufacie Mi całkowicie i złączycie swoje ramiona z Moimi, podtrzymam was, dając wam energię potrzebną w tej podróży. Podróż tak wypełnioną cierniami, że wasze stopy mogą krwawić, ale wasza wiara będzie tak silna, że nie będziecie w stanie przeżywać waszego życia bez Mojej Czystej Miłości.

Wy, Moje ukochane dzieci, jesteście Moją drogocenną armią. Pewnego dnia staniecie w chwalebnym cudzie na drogach w Niebie, gdzie aniołowie będą śpiewać na cześć pracy, którą wykonaliście dla Mnie, w życiu na ziemi.  Wynagrodzę wszystkich Moich pobożnych wyznawców za ich wierność i niezachwianą miłość do Mnie. Błogosławione jesteście Moje wybrane dusze, którym dany został dar widzenia prawdy, podczas gdy inni po prostu się odwracali.

Pamiętajcie, że obecnie dawany jest wam dar Ducha Świętego, a w rezultacie nie będziecie w stanie się Mnie wyprzeć. Droga ta będzie jednak pełna kamieni, które mogą zranić wasze stopy, pełna głazów, o które możecie się potknąć, i tych, którzy staną zuchwale, aby zablokować waszą drogę przez znęcanie się i groźby, mające was skłonić do powrotu drogą, którą przyszliście.

Podnieście rękę w łagodnym pouczeniu i powiedzcie:

Nigdy nie wyprę się ścieżki Pana, ani też nigdy nie zaprzeczę istnieniu Jezusa Chrystusa, którego ludzkość próbowała zabić nie tylko podczas Jego cierpienia na krzyżu, ale także później. Jestem w Jedności z Jezusem Chrystusem. Mówię w Jego Imieniu. Idę z Nim. On podnosi mnie tak, abym także ja, na mój skromny sposób, mógł pomóc otworzyć twoje serce dla Czystej Miłości, którą On posiada w Swoim Sercu dla was i dla ciebie samego.

Moja droga armio, powstańcie teraz, kiedy prowadzę was wzdłuż wyboistej, ale boskiej drogi do Nowego Raju na Ziemi, który na was oczekuje. Zapewnijcie proszę, abyście zabrali ze sobą jak najwięcej Moich dzieci wędrując po tej drodze tak, abyśmy mogli zjednoczyć się jak jedna Rodzina.

Wasz kochający Jezus

Zbawiciel i Przewodnik całej ludzkości

2011/08/28 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Wiele dusz zginie w piekle z powodu grzechu pornografii

Orędzie nr 178 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 28 sierpień 2011, godz.17.00

Moja droga, ukochana Córko, usłuchajcie Mojego Najświętszego Słowa, gdy ostrzegam ludzkość o pilnej konieczności błagania Mojego Ojca, o przebaczenie waszych grzechów.

Czasu jest mało, gdyż Ostrzeżenie jest teraz tuż przed wami. Nigdy nie odkładajcie na jutro tego, co musicie zrobić dzisiaj. Zanim poprosicie o wybaczenie win, niezbędny jest żal za grzechy, bo bez prawdziwej skruchy nie będzie to miało sensu.

Widzę tak wiele poczerniałych dusz w waszym świecie, Moja córko. Istnieje tak mało światła i bylibyście zszokowani będąc świadkami głębi w jaką spadł człowiek. Tak wiele milionów Moich dzieci wtłaczanych jest codziennie w otchłań grzesznej korupcji, z której nie są w stanie się wydostać, chyba, że będziecie się za nich modlić. Ślepe na prawdę, nawet jeśliby miały teraz pokazane Moje Światło, odwracałyby się i ukrywały przede Mną. Módlcie się za nie.

Te Moje dzieci, które winne są nienawistnego grzechu cieszy fakt, że ich złe zachowanie oklaskiwane jest jak rozrywkowy efekt. Pornografia sączy się do tak wielu domów na całym świecie poprzez kanały telewizyjne, które przedstawiają złe okrucieństwa jako nieszkodliwe, wesołe zabawy. Te same kanały, które wzbraniają się wymówić Moje Imię. Również przemoc jest gloryfikowana, nie tylko w telewizji, ale też w grach, co czyni ją tak akceptowalną, że akt przemocy ludzie uważają teraz za rzeczą naturalną.

Demony szatana, w momencie ich wejścia do dusz, manifestują się w organizmie człowieka tak, że ich działania stają się wyraźnie widoczne dla Moich wyznawców, wzdrygających się z przerażenia wobec tego, czego są świadkami. Ludzkie ciało, w którym roi się od szatańskich demonów, zachowywać się będzie groteskowo. Jego ruchy będą zniekształcone i będzie emulować szatańskie wiadomości wymuszane przez złego, aby uwieść podobnie myślących, słabych ludzi. Słabe dusze, bez miłości do Boga, zostaną do nich przyciągnięte i ostatecznie będą ich naśladować, tak że i one, również przez sposób zachowania się, będą czcić szatana i wszystko co za nim stoi.

Dzieci, czy nie możecie zobaczyć, jak działa szatan? Moi wyznawcy, musicie powiedzieć tym, którzy nie rozumieją, jak on pracuje w pornograficznym interesie. Jest tak, gdyż szatan ma na celu zniszczenie dusz i wessanie uczestniczących w wieczny ogień. Winni dewiacyjnych seksualnych zachowań i ci, którzy afiszują swe ciała w obsceniczny, niemoralny sposób, będą cierpieć przez wieczność rozdzierający ból.

Dzieci, pomóżcie je teraz uratować, gdyż nie mają pojęcia, jak brzydzi Mnie ich niemoralna nieczystość. Pokrywa je ciemność. Przynieście je do Mnie tak, aby Moje Światło mogło je objąć i uratować od ognia piekielnego.

Grzechy ciała są dla Mnie odrażające. Tak wiele dusz ginie w piekle z powodu grzechu pornografii i aktów seksualnych dewiacji. Uświadomcie im, jaki będzie ich los, jeśli nie okażą skruchy.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

2011/08/28 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Orędzie do duchowieństwa – nie pozwólcie na zastraszenie was przez świeckie społeczeństwa

Orędzie nr 177 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 27 sierpień 2011

Moja Córko, jeśli tylko więcej księży i członków Chrześcijańskiego Kościoła otworzyłoby swe umysły i zaakceptowało fakt, że teraz Ja mówię do świata przez te przekazy, to lżej byłoby Mojemu Sercu.

To Moi pobożni wyznawcy są tymi, którzy trzymają świecę światła, gdy idą naprzód by rozprzestrzeniać Moje ostrzeżenia dla świata, aby zachęcić Moje dzieci do rehabilitacji w Moich oczach.

Ach, jak zasmuca Mnie, gdy widzę jak zamknięte są umysły tych wyświęconych sług, którzy uważają, że przekazują Moje Słowo, Moje Nauki dla świata. Łamią Moje Serce, tak bardzo zatwardziałe stały się ich własne serca.

Moje Nauki ukazują fakt, że boskie objawienia mają miejsce i miały miejsce od początku istnienia czasu. Czy oni myślą, że Moja Matka lub Ja nie komunikowalibyśmy się z Moimi dziećmi na przestrzeni wieków? Są szczęśliwi  zwracając uwagę na słowa świętych z przeszłości, długo po tym, jak ich przekazy podane zostały do świata. Ale dzisiaj tak nie jest. Różnica obecnie jest taka, że nie zostanie przyznany im czas umożliwiający im przeanalizowanie tych orędzi po Wydarzeniu. Ponieważ jak już wiecie, więcej czasu nie będzie.

Wzywam was, Moi wyświęceni słudzy, i Mojego pobożnego Wikariusza, do czytania teraz Moich Słów wobec ludzkości. Nigdy dotąd nie potrzebowaliście Mojej interwencji w światowych wydarzeniach, tak jak potrzebujecie teraz. Pamiętajcie, że powstałem z martwych i obiecałem, że wrócę. Jak jesteście teraz przygotowani? Jak często przypominaliście Moim dzieciom, że muszą zrehabilitować się w Moich oczach? Jak często skłonni jesteście wysłuchać grzechów Moich dzieci, gdy jesteście tak zajęci? Czas nie został przeznaczony na wysłuchiwanie spowiedzi. Zawiedliście Mnie Moi wyświęceni słudzy i dlatego urażacie Mnie bardzo. Odmawianie Moim dzieciom prawa do Sakramentów jest niewybaczalne. Obudźcie się i postępujcie zgodnie z Moimi instrukcjami. Czyńcie waszą powinność wobec Moich dzieci tak, jak obiecaliście Mi przez wasze Święte Ślubowanie. Proszę, nie odwracajcie się od Moich Nauk.

Wiara, a zwłaszcza wiara Moich ukochanych wyświęconych sług znacznie osłabła. Jest to spowodowane przez przekleństwo szatana, który chodził pośród was od jakiegoś czasu, siejąc spustoszenie wewnątrz i na zewnątrz Mojego Kościoła. Pamiętajcie o tym Moi wyświęceni słudzy. To jest szatan, który działa. Nigdy nie możecie ulec jego dręczeniu, gdyż to was odciągnie od waszych obowiązków wobec Mnie.

Słuchajcie Mnie teraz. Przestrzegajcie Moich ostrzeżeń i przygotowujcie Moje stado tak, aby teraz mogło szukać ratunku za swoje grzechy. Spowodujcie, aby Mój Kościół kontynuował walkę o prawdę Moich Nauk i nie pozwólcie zastraszyć się przez świeckie społeczeństwa, by wepchnięci w kąt ukrywać się ze strachu. Bo jeśli to zrobicie, ulegać będziecie pokusom złego, którego kłamstwa zniszczyły już znaczną część Mojego Kościoła.

Jesteście Moją liną ratunkową Moi wyświęceni słudzy i potrzebuję was teraz do pomocy Mi w ratowaniu Moich drogich dzieci, gdy napotykają udręki odwracające ich umysły od prawdy Mojej Nauki i Istnienia Mojego Przedwiecznego Ojca.

Wzywam was teraz do usłuchania Mnie, gdy was zawołam.

Wasz  ukochany Nauczyciel

Jezus Chrystus

2011/08/27 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Klimatyczny chaos doświadczy teraz wiele krajów. Mój Ojciec jest rozgniewany

Orędzie nr 176 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 25 sierpień 2011, godz.20.00

Moja Najmilsza, zaapeluj do wszystkich Moich wojowników modlitwy, aby modlili się za innych, w tym niewierzących oraz tych uwikłanych w przemoc i nienawiść. Wędrują, starając desperacko się znaleźć miłość i pokój w swym życiu, i uważają to za niemożliwe. Musicie modlić się za nich mocno, ponieważ bez waszych modlitw zanurzą się w ognie piekielne. Nie wolno do tego dopuścić. Jeśli tylko będą mogli być zachęceni do uczynienia kroku w Moim kierunku i będą gotowi, aby wysłuchać Mojego Słowa, dane im będą łaski tak, że będę mógł wziąć ich w Moje ramiona.

Moja Córko, świat musi teraz poświęcić Mi swoją uwagę. Wkrótce będziecie świadkami serii trzęsień ziemi i powodzi. Poprzez klimatyczne katastrofy chaos doświadczy wiele krajów. Są to kary zrzucone na ludzkość przez Mojego Ojca. Moja Córko, grzech będzie ukarany i te kraje, które są winne propagowania aborcji, nie unikną ręki Mojego Ojca, gdy ona opadnie. Modlitwa zapobiegła wielu takim aktom kary, jednak ludzie kontynuują grzeszenie i obrażają Mojego Ojca podłymi i oburzającymi działaniami człowieka przeciwko człowiekowi, w tym przeciwko niewinnym dzieciom w łonach matek.

Wzywam was teraz do modlitwy za Moje dzieci w krajach, które nie unikną kary. Mój Ojciec jest rozgniewany. Nie będzie już dłużej bezczynnie patrzył, jak człowiek niszczy ludzkość. Ziemia zapadłaby się, jeśli człowiek nie zostałby powstrzymany. On, Mój Umiłowany Ojciec, aż do Ostrzeżenia powstrzyma wiele z tej kary. Później, pomimo nawróceń ludzi, które nastąpią, człowiek ciągle będzie kontynuował powracanie do grzechu. Wymierzone kary są po to, aby pokazać człowiekowi jak surowy może być Mój Ojciec. On kocha wszystkie Swoje dzieci, ale On stworzył ten świat i człowiekowi po prostu nie zostanie dozwolone, aby go zniszczył.

Moje dzieci, módlcie się teraz za wszystkich waszych braci i siostry.

Jezus Chrystus

2011/08/25 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Proroctwa zapowiedziane poprzez tą wizjonerkę ujawnią się teraz

Orędzie nr.175 z serii Ostrzeżenie.

Otrzymano środa, 24 sierpień 2011, godz.16.38

Moja droga, ukochana Córko, każdy naród na świecie będzie dążyć, aby czytać Moje orędzia dawane tobie. Dlatego, gdy będą świadkami Ostrzeżenia, szukać będą Moich rad dających im siłę.

Jesteś zmęczona Moja córko teraz, gdy narasta cierpienie, ale za kilka dni dane ci będzie wytchnienie. Wszystko to wymagane jest od ciebie, bo potrzebuję cierpienia, aby pomóc Mi uratować tych ludzi, którzy są w stanie okropnego grzechu. Spróbuj zobaczyć jakie korzyści to przynosi, a pewnego dnia cieszyć się będziesz ze Mną, jako świadek owoców tej pracy.

Rośnijcie w siłę Moje dzieci, bo gdy proroctwa zapowiedziane poprzez tą wizjonerkę ujawnią się teraz, tak też uwierzone będzie w autentyczność tej strony.

Moje dzieci, módlcie się teraz, abyście wy, Moja armia, powiększyli swą liczbę i zjednoczyli się do nadchodzącej duchowej walki.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

2011/08/24 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Żaden grzech nie jest tak poważny, żeby nie mógł być wybaczony

Orędzie nr 174 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 23 sierpień 2011, godz.23.45

Moja Córko, zaczynasz teraz rozumieć prawdę o cierpieniu. Kiedy proszę wybrane dusze o cierpienie, cierpią tak, jak Ja podczas Mojej tortury w czasie Mojego ukrzyżowania. Tak jak Moja śmierć odkupiła człowieka z grzechu, tak też wasze cierpienie może uratować człowieka od wiecznego potępienia. Oferując dobrowolnie wasze cierpienie, możecie złożyć ofiarę tak, że ludzkim duszom okazane zostanie Boże Miłosierdzie.

Gdybym poprosił o to więcej dusz, mogłyby okazać obawę i odmówić. Jednak wiele dusz, które nie są świadome, że również one są duszami wybranymi, cierpi. Wiele Moich dzieci może zapytać, dlaczego niektórzy ludzie cierpią, a inni nie? Moją odpowiedzią jest, że wybieram ten rodzaj serca, które okazuje pokorę w życiu, tych, którzy przedkładają potrzeby innych nad swoje własne. Dusza miłosiernego serca przejmuje rolę cierpienia dla Mnie. To jest dar ode Mnie. Może się nie wydawać prezentem, ale gdy otrzymacie ten dar, ratujecie codziennie tysiące dusz w Moim imieniu.

Chcę teraz poprosić Moich wyznawców, aby uczynili jedną ofiarę na dobę, zbliżoną do cierpienia, aby pomóc Mi ratować dusze znajdujące się w grzechu śmiertelnym, w momencie śmierci podczas Ostrzeżenia. Poproście Mnie proszę o ten dar. Tych, pokornego serca, będę również prosić, aby dokonali jednego osobistego poświęcenia dla Mojej Chwały. Tych, którzy czują, że może nie potrafią tego zrobić, pobłogosławię wtedy szczególnymi łaskami, bo wiem, że wasza istniejąca miłość do Mnie, i wasze modlitwy, ratują już dusze waszych braci i sióstr.

Moje dzieci, wiedzcie, że Moja armia wyznawców rośnie codziennie z powodu tych przekazów. Wkrótce urośnie do armii wielomilionowej. Wołam tylko tych, którzy są wystarczająco odważni, by podjąć Moje wyzwanie. Odwaga rodzi się z miłości. Interpretacja odwagi jednego człowieka różni się od drugiego, więc po prostu proszę was, abyście powiedzieli światu o Mojej miłości. Przypomnijcie prawdę zawartą w Piśmie Świętym. Powiedzcie, że wracam, by zaoferować wkrótce Wielki Dar Mojego Miłosierdzia, bo gdybym tak samo wkrótce przyszedł sądzić wasz świat, niebo byłoby opustoszałe, tak powszechny jest dziś grzech.

Rozprzestrzeniajcie Moje dobre wiadomości. Przypominajcie innym, że gdy czują do kogoś miłość, prawdziwą czystą miłość, nawet jeśli jest to tylko przelotne spojrzenie lub dobry uczynek, są świadkami, że Jestem wtedy obecny.

Powiedzcie im, że bez miłości uschną i staną się niczym.

Powiedzcie im, że gdy widzę ich bez dóbr doczesnych, są jak nadzy w Moich oczach. Widzę tylko ich dobro i zło w duszy.

Tym biednym, przestraszonym duszom, wstydzącym się swego stylu życia powiedzcie, że Jestem wyrozumiały, dla wszystkich miłosierny i powitam ich z otwartymi i pełnymi miłości ramionami. Wszystko, co muszą zrobić, to pójść w Moim kierunku i poprosić Mnie, aby im pomóc. Nigdy nie zamknę się na błagania grzeszników, nieważne jak ciemne są ich grzechy. Wybaczę tym wszystkim, którzy są naprawdę pełni skruchy za wcześniej popełnione przewinienia.

Ich serca staną się lżejsze, a Moja miłość przyniesie z powrotem Światło do ich życia. Dzieci, przyjdę znowu w chwale, nie aby was przerazić, ale aby przynieść wam Moje dary, te same dary odmówione wam przez dzieła szatana.

Przybywajcie. Pochylcie wasze głowy. Odłóżcie na bok wstyd i poproście Mnie teraz o wybaczenie. Nic Mnie nie zszokuje, dzieci. Żaden grzech nie jest tak poważny, żeby nie mógł być przeze Mnie wybaczony, jeśli okazany zostanie prawdziwy żal. Nie zwlekajcie. Szukajcie ratunku teraz, zanim będzie za późno.

Wasz kochający Jezus Chrystus

Zbawiciel ludzkości

2011/08/23 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Zło przedstawiane jest jako dobro, podczas gdy dobro przedstawiane jest jako zło.

Orędzie nr 173 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 22 sierpień 2011, godz.20.10

Kiedy człowiek stawia pod znakiem zapytania swą wiarę, musi się zastanowić. Jeśli ma wątpliwości, musi poprosić Mnie, abym otworzył jego oczy. Jeśli sądzi, że trudno jest mu się modlić, musi poprosić Mnie, abym otworzył jego usta. Ale jeśli nie chce słuchać prawdy, wtedy potrzebuje modlitwy innych.

Moje dzieci, Jestem głęboko zaniepokojony sposobem, w jaki zło przedstawiane jest jako dobro, a dobro przedstawiane jest jako zło. Wszystko w waszym świecie jest zamienione miejscami. Ci z was, bez głębokiego nabożeństwa do Mnie, nie staną się wcale mądrzejsi.

Obecnie dokonywane są na świecie w waszym imieniu działania na wszystkich szczeblach władzy, kościoła i państwa, a wy jesteście tego nieświadomi.

Wprowadzane są złe prawa i przedstawione ludzkości, jakby były w jej najlepszym interesie. Obejmuje to nowe rygory, medycynę, pomoc zagraniczną, szczepienia oraz głoszenie nowych doktryn religijnych i innych. Nigdy nie było tak wiele zamieszania wśród Moich dzieci.

Na powierzchni wszystko jest postrzegane, jakby było pod kontrolą i w porządku, i w pewnym sensie tak jest. Ale w rzeczywistości jedyny porządek jaki istnieje, pochodzi z ręki tych, którzy ukryci w zaciszu swoich nikczemnych knowań za zamkniętymi drzwiami, kontrolują wydarzenia na świecie.

Dzieci, nie dajcie się oszukać. Musicie zwrócić się do Mnie o pomoc, aby podłe wydarzenia zaplanowane przez skryte globalne siły mogły być osłabione. Waszą jedyną drogą do prawdziwej wolności jest ożywienie waszej wiary we Mnie. Stanie się to wkrótce, Moje drogie dzieci, kiedy zaprezentuję Siebie wobec świata podczas Ostrzeżenia, które jest coraz bliżej i bliżej.

Wzywam was do modlitwy za tych, którzy mają wzrok, ale są ślepi na Moje Święte Słowo. Módlcie się za tych, którzy nie ustają w przekręcaniu Moich Nauk i za Moje wyświęcone sługi, które przez tchórzostwo poddają się żądaniom stawianym im przez rządy.

Teraz jest tylko jeden Władca, który kieruje przyszłością i jest to Mój Przedwieczny Ojciec, Bóg Stwórca, Stworzyciel Wszystkiego. Jemu okazujcie wierność ponad wszystko, a znajdziecie solidne oparcie podczas wędrówki naprzód, na drodze prawdy.

Wasz ukochany Zbawiciel, Jezus Chrystus

2011/08/22 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Pieniądze i ich nadmiar demoralizują duszę

Orędzie nr 172 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 21 sierpnia 2011, godz.23.00

Moja droga, ukochana Córko, odwiedzam cię dziś wieczorem, gdy świat zaczyna wybuchać w ciągłej przemocy, gdy naród po narodzie bombarduje się nawzajem w poszukiwaniu władzy i sławy. Módlcie się za te wszystkie dusze, które zginą podczas tej przemocy, aby mogły znaleźć łaskę w Królestwie Mojego Ojca.

Moja Córko, świat będzie podlegał teraz zapowiedzianym zmianom dla oczyszczenia, aby człowiek mógł stać się godny Mojej Obietnicy. Nadal będzie możliwe pozbawianie ludzi rzeczy materialnych przez te chciwe osoby, które odpowiedzialne są za ich nagły upadek. Gdy procesy te nasilą się, dzieci uwolnią się od kajdan, które wiążą je z pustymi obietnicami szatana. On, który uwodzi bogatych, obiecując im jeszcze więcej, będzie teraz kontynuował obsceniczny pokaz demonstracyjnej wulgarności widocznej dla całego świata. Zrobi to tak, że Moje dzieci nie tylko będą zazdrość sławnym i bogatym, ale zrobią wszystko, aby ich naśladować. Wciągając Moje dzieci w to gniazdo, gdzie oznaki znacznego majątku wydawać się będą ważnym celem, do którego należy dążyć, uda mu się odciągnąć je od prawdy.

Bez niczego i nagie, przyodzieję was dzieci znowu, tylko tym razem będzie to płaszcz, zbroja służąca do ochrony przed niegodziwością złych ludzi. Tak opancerzeni będziecie gotowi do ponownego wejścia do świata, z innym poglądem na życie. Życie, gdzie jako pierwszy wasz cel liczyć się będzie miłość do bliźniego. Kiedy okażecie sobie wzajemną miłość, udowodnicie waszą prawdziwą miłość do Mnie.

Fasada dobrobytu i bogactw, do których ma dostęp niewiele Moich dzieci na świecie, jest tylko tym – fasadą. Bowiem za nią nie ma treści. Wyszydzani, będziecie poszukiwali podobnego dobrobytu, a oszust będzie was przekonywał, że musicie dążyć do wielkich bogactw i sławy. Prawda jest taka, że gdy będziecie zajęci pogonią za pustymi i bezsensownymi pragnieniami, zignorujecie wasze obowiązki wobec Mnie.

Nigdy nie dopuście, aby pokazywanie bogactwa i sława uwiodły was dzieci; wiedzcie, że pieniądze i ich nadmiar demoralizują duszę. Ci, którzy mają tyle pieniędzy, że jest mało prawdopodobne, by kiedykolwiek byli w stanie wydać je w tym życiu, muszą dać je tym nieszczęsnym ludziom, którzy mają niewiele do jedzenia. Zróbcie to, a wówczas możecie uratować wasze dusze. Jeśli jesteście nienasyceni nadmiaru, chociaż już macie dość, aby wykarmić i ubrać cały naród, wówczas będziecie głodować. Pokarmem życia jest wasza pokorna akceptacja, że wzajemna miłość jest tym, czego was uczyłem. Miłość bliźniego oznacza troskę o tych, którzy nie mają nic.

Obudźcie się i zaakceptujcie prawdę, zanim będzie dla was za późno. Jest dużo trudniej dla osób z ogromnym materialnym bogactwem znaleźć łaskę u Mojego Ojca, jeżeli nie podzielą się z innymi. Pamiętajcie o tym. Ci, którzy mają mało i którzy zazdroszczą tym, co wydają się mieć wszelkie materialne wygody, i których życzyliby też dla siebie, muszą być ostrożni. Jest tylko jedna rezydencja, do której powinniście próbować uzyskać dostęp i jest to dom, który czeka na was w Nowym Raju na ziemi. Klucz otrzymają tylko pokorni w sercu, umyśle i duszy.

Wasz ukochany Zbawiciel, Jezus Chrystus

2011/08/21 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Co powoduje, że młodzi ludzie tak się Mnie wstydzą?

Orędzie nr 171 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano piątek, 19 sierpień 2011, godz.23.00

Moja droga, ukochana Córko, Moja Miłość do młodych ludzi, szczególnie do młodzieży i rozpoczynających etap dorosłości, jest bardzo głęboka. Tak jak ich rodzice odczuwam miłość, szczęście, troskę i czasem gniew w czasie, gdy widzę ich dorastanie. Ach, jak Mi to łamie Serce, kiedy słyszę jak mówią, że nie wierzą w Boga, Mojego Przedwiecznego Ojca. One, Moje małe Dzieci, są pod takim wpływem, że wypierają się Go, aby zapewnić, że pasują do swych przyjaciół i nie różnią się od nich.

Jest faktem, że dla młodej osoby nie jest już łatwo przyznawać się do miłości do Mnie, nawet wówczas, gdy osoba ta rzeczywiście akceptuje Moją egzystencję. Przyznanie takie może doprowadzić do zakłopotania, jeżeli wiara we Mnie, Jezusa Chrystusa lub Mojego Przedwiecznego Ojca, zostanie zlekceważona na korzyść wiary w tzw. „wyższy byt”. Co powoduje, że młodzi ludzie tak się Mnie wstydzą? Dlaczego uważają, że muszą dopasować się do świata bez duchowości lub bez troski o dusze?

Muzyka i sztuki mają wielki wpływ na te cenne, małe dusze, którym przemilczano prawdę o Niebie i Piekle. Dla nich, podobnie jak dla Moich pozostałych Dzieci, które uporczywie unikają Mnie, Mojej Nauki lub jakiejkolwiek wzmianki o egzystencji Mojego Przedwiecznego Ojca, jest równie prawdopodobne, że zagubią się na tym pustkowiu.

Rodzice, wzywam was, abyście powiedzieli swoim dzieciom prawdę o ich egzystencji na tej ziemi. Skąd pochodzą, oraz o losie, który czeka je po życiu. Waszym zadaniem jest, pomóc im otworzyć serca dla Mojej Miłości. Przyprowadźcie je do Mnie delikatnie, ale użyjcie każdego możliwego sposobu, aby pomóc przy tym uratować ich dusze. Uczyńcie to z miłości do nich. Być może z biegiem lat porzuciliście swe obowiązki, ale teraz nadszedł czas na zadośćuczynienie. Możecie im pomóc przez modlitwę za ich dusze Koronką do Bożego Miłosierdzia. Lepiej jest, jeśli w tym życiu z własnej woli przyjdą do Mnie z otwartymi ramionami.

Młodym ludziom mówię: jeżeli wierzycie we Mnie, nie obawiajcie się otwarcie przyznać do tego. Nie wypierajcie się Mnie, gdyż Ja jestem waszą liną ratunkową, a beze Mnie nie ma życia. Kiedy inni zobaczą, jak silna jest wasza wiara, staną się bardziej skłonni, by otworzyć wobec Mnie swoje serca. Wymaga to z waszej strony wiele odwagi, ale łaski, które otrzymacie ode Mnie zdecydowanie przeważą nad waszą obawą.

Gdy tylko opowiecie ludziom, że Ja naprawdę istnieję, gdy tylko okażecie im wasz szacunek, miłość i przyciągniecie ich do siebie, zyskacie ich respekt, ponieważ mówicie o Mnie. Może wydawać się to dziwne, jednym tchem mówić o Mnie, a następnie o rzeczach tego świata, ale staniecie się silniejsi w waszej wierze, jeśli tak uczynicie. Doświadczycie w waszych sercach nie tylko wielkiej miłości do Mnie, ale także uratujecie dusze waszych przyjaciół.

Wykorzystajcie Internet, aby rozprzestrzeniać Moje orędzia. Rozmawiajcie o Mnie. Nie ma znaczenia, kto was wyśmiewa, gdyż jeśli tak robicie, to na skutek nawrócenia, które będzie tego efektem, wielu, wielu młodych ludzi na całym świecie osiągnie życie wieczne.

Idźcie teraz w drogę, Moja droga, młoda armio. Jest to teraz czas dla was, by nabrać odwagi dla rozgłaszania Moich przekazów, które dane zostały tej generacji na świecie dla przypomnienia kim Jestem, dlaczego ratuję was przed głębinami piekła i dlaczego wyciągam teraz rękę, aby was jeszcze raz uratować.

Jest to czas dla Mnie, by podać wam Moją rękę i trzymać w Mojej – wasze ręce.

Kocham was.

Wasz ukochany Zbawiciel i Przyjaciel

Jezus Chrystus

2011/08/19 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Wielki Ucisk łagodzony jest przez modlitwę

Orędzie nr 170 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 18 sierpnia 2011, godz.20.45

Moja Córko, ci Moi wyznawcy, którzy są biegli w sprawach Pisma Świętego, mają skłonność by dać się ponieść emocjom swej ludzkiej interpretacji tak, że lekcja, którą głosiłem, abyście się wzajemnie miłowali, jest tak łatwo zapominana. Abyście się wzajemnie miłowali. Czcili ojca i matkę swoją. Czcili Stwórcę, Boga Ojca, i żyli tak, jak wam powiedziałem – w miłości i bojaźni wobec Mojego Ojca.

Tak wielu uczonych, pochłoniętych swoimi analizami Mojej Nauki zapomina o jednej rzeczy, a mianowicie – kiedy znowu przyjdę, aby sądzić. Nigdy, ani przez chwilę nie biorą pod uwagę, że czas ten może się zdarzyć w ich własnym życiu, a nie w odległej przyszłości. Dlaczego więc poszukują i nadal kontynuują poszukiwanie dalszych znaczeń w Piśmie Świętym, jeżeli prawda jest taka prosta. Dlaczego nie pamiętają, że miłość jest wszystkim, o co proszę? Miłość do Mnie, waszego Zbawiciela. Miłość do Boga Ojca i wasza wzajemna miłość?

Tym intelektualnym ekspertom, którzy głoszą, że są w stanie przeanalizować Moje nauki, a następnie idąc dalej, usiłują przewidzieć datę Mojego powtórnego przyjścia, mówię: Jeśli próbujecie założyć, że jesteście w stanie dostrzec rok Mojego powrotu, to niestety jesteście w błędzie. Data ta nie będzie podana nikomu, ani nawet aniołom w Niebie lub Mojej ukochanej Matce. Ale to mogę ujawnić. Ucisk zaczął się jakiś czas temu. Wielki Ucisk rozpocznie się pod koniec 2012 roku. Ten straszny okres łagodzony jest przez modlitwy Moich drogich, ukochanych wyznawców. Będzie również złagodzony poprzez dokonane nawrócenia po tym, jak nastąpi Ostrzeżenie. Wydarzenie to jest dobrą wiadomością, Moje Dzieci. Pomoże wyeliminować niewolenie człowieka przez złego.

Religijni eksperci okazują odrażającą arogancję

Niestety, wielu zignoruje Mój apel o przygotowanie się, gdyż tak są pochłonięci tzw. intelektualną religijną debatą, bazującą na ludzkim pojmowaniu. Prześcigają się, by udowodnić innym, że on lub ona, są bardziej biegli w wiedzy. Eksperci ci okazują arogancję, którą uważam za odrażającą. Nie są lepsi, niż byli faryzeusze. Ich ignorancja blokuje prawdę, kiedy prezentowana jest bezpośrednio przed ich oczami.

Moje Słowo ignorowane jest przez Moje wyświęcone sługi

Moje Słowo trafia na głuche uszy. Moje Słowo jest ignorowane przez Moje wyświęcone sługi, gdy w tym momencie w historii próbuję się z nimi skomunikować. Jednak po Ostrzeżeniu nie będzie dla nich żadnego usprawiedliwienia, by nie powstać i nie słuchać moich poleceń. Wówczas trzymać będą wyciągnięte ręce błagając Mnie, by poprowadzić ich przez Wielki Ucisk. Wtedy, gdy proroctwa te zostaną odsłonięte dla tych, którzy wątpią w Moje Słowo przekazane za pomocą tej wizjonerki, wzywam ich do podjęcia Mojego Świętego Kielicha: pijcie z niego i walczcie, aby ratować dusze.

Apeluję do wszystkich, w tym samozwańczych ekspertów biblijnych, by usiedli w pokorze i zadali sobie to pytanie: Dlaczego miałbym zachęcać zwykłych wiernych do uwikłania się w spór o Mój powrót na ziemię? Liczy się teraz tylko to, że przyjdę. Bądźcie zawsze przygotowani. Nigdy nie osądzajcie innych w Moim Imieniu. Poszukujcie za wszelką cenę daru pokory, gdyż to będzie wasz paszport do nieba.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

2011/08/18 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Jak prosić Mnie o pomoc w rozwiązaniu waszych zmartwień

Orędzie nr 169 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 17 sierpnia 2011, godz.23.00

Moja droga, ukochana Córko, łaski wylane nad tobą były ci dane, aby wzmocnić cię w tej pracy przez obdarzenie cię dodatkowym zaufaniem.

Dzieci, zaufanie do Mnie jest bardzo ważne. Tak, gdy czuję waszą miłość do Mnie, przynosi to wiele radości Mojemu Świętemu Sercu. Jednak tylko wtedy, gdy naprawdę Mi zaufacie i porzucicie wszystkie swoje obawy, przekazując je Mnie. Wówczas mogę się wami zaopiekować tak, abyście mogli poczuć sens prawdziwego pokoju.

Tak wiele Moich Dzieci modli się w specjalnych intencjach. Słucham każdego z was. Ale kiedy modlicie się do Mnie o coś bardzo dla was ważnego, musicie pozbyć się swoich obaw. Strach nie pochodzi ode Mnie. Podrzucany jest wam przez szatana jako metoda dręczenia was. Nie rozumiecie tego? Jeżeli obawiacie się czegoś, co jak czujecie, posiada wpływ na wasze życie, to im bardziej się boicie, tym bardziej problem narasta.

Dopiero, kiedy się zatrzymacie i powiecie do Mnie:

„Jezu, z zaufaniem oddaję w Twoje ręce wszystkie moje obawy w tej sprawie, tak, że problem ten jest teraz Twój, do rozwiązania według Twojej Najświętszej Woli”

wasz umysł może być spokojny. To jest, co mam na myśli, Dzieci, mówiąc: zaufanie.

Zaufanie do Mnie oznacza, że okazujecie całkowite zawierzenie. Zawierzenie Mi. Umarłem za wasze grzechy – za każdego z was żyjących dzisiaj, nawet w obecnym stuleciu. Dlaczego nie mielibyście Mi zaufać?

Kocham was jak nikt inny na tej ziemi. Nikt nie będzie lub nie może kochać was, tak jak Ja. Pamiętajcie o tym zawsze.

Idźcie teraz w miłości i pokoju. Jestem z wami rano, w południe i wieczorem, i czekam na wasze wołanie.

Wasz ukochany Przyjaciel i Zbawiciel

Król Miłosierdzia

Jezus Chrystus

2011/08/17 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Pomóżcie Mi uratować wszystkich młodych ludzi – najbardziej narażonych w waszym społeczeństwie

Orędzie nr 168 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 15 sierpnia 2011

Moja droga, najmilsza Córko, w czasie gdy Mój Przedwieczny Ojciec, Najwyższy Bóg, przygotowuje świat do przyszłych zmian, jest On obciążony troską o człowieka, który wciąż jest ślepy na prawdę o Jego istnieniu.

Kiedy Mój Ojciec włącza się teraz w zmiany dla przygotowania Mojego powrotu na Ziemię widzi tyle grzechów na świecie, że płacze z żalu wobec nieuchronności ostatecznej dla Niego utraty dusz. Modlitwa, dla ratowania tych, którzy dziś jeszcze żyją na tym świecie, którzy dobrowolnie, z czystego uporu odwracają się od Niego, choć akceptują i mają świadomość Jego istnienia, może pomóc ocalić ich dusze. Módlcie się nadal i dokonujcie osobistych wyrzeczeń dla tych dusz, Moja Córko, gdyż bez modlitwy należy obawiać się o ich przyszłość.

Polegam na Moich wyznawcach, że będą się modlić za zagubione dusze. Czas, aby przekonać ślepych do wiary, aby otworzyć ich oczy na Prawdę o istnieniu Boga Ojca, jest teraz krótki.

Połączcie swe ręce Moje Dzieci Światła tak, aby wasz krąg miłości i oddania dla Mnie był wystarczająco silny, aby przyciągnąć te dusze, które nie wierzą lub nie akceptują Mojego istnienia i Mojego umiłowanego Ojca. Nie przerywajcie tego łańcucha wiary, kiedy możecie osiągnąć ratunek dla waszych braci i sióstr, którzy nie podążają już drogą do Prawdy Życia Wiecznego. Ponieważ są oni osłabieni przynętą ziemskich zajęć, potrzebowali będą mocnego przewodnictwa, aby im pomóc.

Nie naciskajcie na tych, którzy nie wierzą w Boga. Nakłaniajcie ich łagodnie, opowiedzcie im o Moim Ukrzyżowaniu i jak Mój Przedwieczny Ojciec złożył Najwyższą Ofiarę, aby uratować Swoje Dzieci, dając im dar łaski Zbawienia przez przebaczenie grzechów.

Mój Ojciec wzywa teraz wszystkich, którzy czytają te orędzia po raz pierwszy: każdy przekaz musicie odczytywać wnikliwie. Następnie módlcie się do Ducha Świętego o łaskę, byście mogli zobaczyć, że wiadomości te są boskiego pochodzenia. Otwórzcie swoje serca, aby odebrać Moje Słowo. Poczujcie Mnie w swojej duszy prosząc następująco:

„Jezu, jeśli jest to prawdą, napełnij proszę moją duszę znakiem Twojej miłości, abym mógł uznać Cię tym, kim Jesteś. Nie pozwól mi być oszukanym kłamstwami. Zamiast tego okaż mi Twoje Miłosierdzie przez otwarcie mych oczu na Prawdę i drogę do Twojego Nowego Raju na ziemi „.

Pamiętajcie Dzieci, przychodzę do świata komunikując się z wami w ten sposób, tylko ze względu na Moją głęboką, czułą miłość. Nie, aby was zaszokować, wywołać wrażenie, kontrowersje lub debaty. Dzieje się tak, aby pomóc uratować wszystkie dusze, a zwłaszcza młodego pokolenia, które nie ma żadnego zainteresowania dla religii, tak zajęte jest swoim życiem, w którym Bóg ma niewiele miejsca. Mam nadzieję, że mówiąc do nich w języku, który rozumieją, zwrócę ich uwagę na rozwijające się wydarzenia. Są jednymi z najbardziej narażonych w społeczeństwie, Dzieci. Jest niezmiernie istotne, abym dotarł do nich tak szybko, jak to możliwe.

Moje Dzieci, zgromadźcie się teraz ze Mną, aby uratować wszystkich młodych ludzi w dzisiejszym świecie. Pomóżcie Mi przyjąć ich do Mojego Królestwa, aby ani jedna cenna dusza nie była dla Mnie utracona.

Wasz ukochany Zbawiciel całej ludzkości

Jezus Chrystus

2011/08/15 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Cieszcie się chwalebnym życiem, które oczekuje was przez 1000 lat

Orędzie nr 167 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 14 sierpnia 2011, godz.14.25

Moja droga, ukochana Córko, nadal kontynuujesz obronę Mojego Słowa, chociaż w rzeczywistości nie jest to konieczne.

Moje Słowo przeniknie serca wierzących jak miecz, gdy zastanowią się nad Moimi orędziami danymi dla świata. Poznają Prawdę, gdy przeczytają Moje Słowo, gdyż Moje Boskie Światło wpłynie na nich w sposób trudny do zignorowania. Wielu zapytuje i kontynuuje pytania tak samo, jak czynili w czasach Noego. Byli ostrzegani, ale nie chcieli słuchać. Blokowali głos Mojego Ojca, gdy słał przekazy przez Noego i innych proroków. Tylko ci, którzy słuchali i posłuchali zostali uratowani.

Usłyszcie teraz Moje orędzia. Dzieci, otwórzcie wasze serca i pozwólcie Mojemu Słowu przemawiać do waszych dusz. Ignorujcie w świecie to, co was rozprasza. Skoncentrujcie się tylko na Moim Głosie. W ten sposób możecie uratować wasze dusze.

Ci, którzy nie chcą słuchać, ponieważ odwracają się plecami, z czasem przyjdą z głodnymi ustami, by połykać Moje Najświętsze Słowo, po tym jak nastąpi Ostrzeżenie. Wówczas będziecie gotowi podążać pod Moim przewodnictwem tak, że będę mógł właściwie kierować was w stronę nowego raju na ziemi, gdzie przez 1000 lat chwalebne życie oczekuje was, wasze rodziny i waszych ukochanych. Żadne choroby. Żaden brak żywności. Żadne zmartwienia. Tylko miłość w swej najczystszej postaci. Chwalebny byt, który jest waszym prawowitym dziedzictwem.

Proszę, módlcie się teraz mocno o rozpoznanie, by zaakceptować Moje Święte Słowo, gdy jest wam, Dzieci, prezentowane. Potraktujcie Je jako jeden z największych Darów w waszym życiu. Przyjmijcie Je swoim ciałem, umysłem i duszą, gdyż tylko wtedy znajdziecie prawdziwy pokój.

Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus

2011/08/14 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Bóg stworzył świat – żadna inna planeta nie może być zamieszkiwana przez człowieka

Orędzie nr 166 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 13 sierpnia 2011, godz.17.00

Moja Córko, nawrócenie musi się teraz stać priorytetem dla Moich dzieci, gdy mówią innym o Moich orędziach dla świata. Moje dzieci, nawet tylko jedna dusza dziennie przynosi mi wielką radość, kiedy inni zaczynają otwierać swe oczy na Prawdę.

Moja ukochana Córko, gdy człowiek każdego dnia jest tak bardzo zajęty, ma w swoim życiu mało czasu na modlitwę. Modlitwa, Moje dzieci, może oznaczać chwilę, godzinę, słowo lub jakikolwiek rodzaj komunikacji ze Mną. Nie ma znaczenia, gdzie człowiek zwraca się do Mnie. Może być w domu, w ogrodzie, w samochodzie, w pracy, jak również w Moim kościele. Nie jest ważne gdzie mówicie do Mnie, chociaż sprawiacie Mi więcej radości, kiedy rozmawiacie ze Mną w Moim Domu.

Wiele ludzi błędnie uważa, że nie mogę słyszeć ich myśli, czuć bólu, smutku i radości. Czy nie rozumieją, że zostali stworzeni przez Mojego Wszechmogącego Ojca, Stworzyciela Wszystkich Rzeczy? On, który wie wszystko, wzywa was wszystkich, abyście zatrzymali się tylko na jedną chwilę dnia. Poproście Mnie o pomoc w celu wzmocnienia was. Wszystko o co proszę, to po prostu jedna chwila, ten cenny moment, kiedy wołacie Mnie, aby umożliwić Mi poprzez moc Ducha Świętego wejście do waszej duszy. Nawet tylko szept, gdy wołacie o Moją pomoc, będzie usłyszany. Jeśli nie zwracacie się do Mnie, nie mogę odpowiedzieć, gdyż nigdy nie ingerowałbym w waszą wolną wolę.

Jestem jak ojciec patrzący na grupę bawiących się dzieci. Wszystkie zajęte, biegają, rozmawiają ze sobą, niektóre śmieją się, a w innych przypadkach walczą między sobą. Większość dzieci reaguje na dorosłych, gdy wzywane są o uwagę. Ale niektóre są uparte, odwracają się plecami i nie chcą zrobić tego, o co są proszone. Niektóre dzieci są czułe. Niektóre nie. Kilka pokaże nawet w tak młodym wieku bezwzględną nienawiść.

Lecz kiedy patrzę na te Moje dzieci na świecie, widzę nienawiść, a nawet gorzej, kompletną obojętność wobec Mojego istnienia, Jezusa Chrystusa, ich ukochanego Zbawiciela. Wielu nienawidzi nawet dźwięku Mojego Imienia.

Dzieci, czasy, w których żyjecie widziały niesforną grupę Moich dzieci z małą dyscypliną, które wierzą, że świat należy do nich, aby rządzić, kontrolować, wykorzystywać, a nawet szkodzić, tak jak im pasuje. Wobec Ojca, Stworzyciela Wszystkich Rzeczy okazywane jest mało szacunku. Człowiek jest dzisiaj tak arogancki, że wierzy, że wynurzył się z jeszcze wyższej hierarchii niż Mój Przedwieczny Ojciec. Więc nadal dąży, aby dowiedzieć się więcej na temat swego pochodzenia, mimo że prawda jest dla niego tutaj, cały czas widoczna. Tak dużo czasu marnowane jest więc na bezwartościowe zajęcia, bezwartościowe marzenia, wytwarzane przez umysły tych naukowców, których duma z własnej inteligencji – daru od Boga Ojca – oznacza, że człowiek wierzy, że znajdzie nowe fakty dotyczące swego pochodzenia.

Dlaczego dzieci te nie zdają sobie sprawy, że dla człowieka stworzona została ziemia? Żadna inna planeta nie może być zamieszkiwana przez człowieka, gdyż nie jest to częścią planu Mojego Ojca. Jak naiwny może być człowiek podczas próby wypełnienia duchowej pustki w swej duszy. Cały niezbędny pokarm i spełnienie może być jego, jeśli usiądzie i zaakceptuje Prawdę. Prawdę o istnieniu Boga Ojca, Przedwiecznego Stwórcy wszechświata.

Wasz ukochany Zbawiciel, Nauczyciel i Sprawiedliwy Sędzia

Jezus Chrystus

2011/08/13 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Moim wyznawcom dany został teraz Dar Wstawiennictwa

Orędzie nr.165 z serii Ostrzeżenie.

Otrzymano piątek, 12 sierpień 2011,  godz.23.45

Moja ukochana Córko, miłość Moich wyznawców wspiera Mnie. Płaczę łzami radości, gdy jestem świadkiem miłości tych Moich wyznawców, którzy otaczają i obejmują Ciebie swoją modlitwą.

Oni, Moja Córko, powołani zostali przez dar Ducha Świętego do głoszenia światu Mojego Najświętszego Słowa poprzez te ważne orędzia.

Gdyby tylko te inne dusze, które za Mną podążają i wiedzą, że przekazuję za pomocą różnych wizjonerów, otworzyły oczy i słuchały tego, co mam do powiedzenia, wówczas ich modlitwy przyniosłyby korzyść tym biednym duszom, które muszą być przygotowane do Ostrzeżenia.

Moja Miłość jaśnieje poprzez Moje wierne Dzieci na całym świecie. Światło Mojej Miłości, która poprzez nie promieniuje, skutkuje właśnie teraz wieloma nawróceniami na świecie.  Choć Moje Dzieci może nie są tego świadome, w tym miesiącu, dzięki oddaniu Moich umiłowanych wyznawców, uratowanych zostało miliony dusz. Moje drogie Dzieci podążyły za Moim poleceniem modlitwy i pobożności w sierpniu, miesiącu ratunku dusz. Powiedz Moim Dzieciom, że ich modlitwy i post wywołały wiele szczęścia we wrażliwym Sercu Mojego Ojca. Obfitość łask spływa teraz na te drogie uświęcone dusze, tak że posiadają one od dzisiaj Dar Wstawiennictwa za dusze zagubione.

Tak pragnę trzymać każde z nich w Moich ramionach, blisko Mojego Świętego Serca, abym mógł im pokazać, jak bardzo je wszystkie kocham. Tak odważne, tak wierne i pomimo, od czasu do czasu grzesznego błądzenia – tak dobre. Ich serca i dusze są teraz natchnione Moim współczuciem, a Duch Święty poprowadzi Moją drogą armię do zwycięstwa, aby pomóc Mi ogarnąć więcej dusz.

Wasz ukochany, wierny Zbawiciel

Król Ludzkości

Jezus Chrystus

2011/08/12 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Módlcie się za tych, którzy nie widzą nic, poza materialnymi korzyściami

Orędzie nr.164 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 11 sierpień 2011

Moja droga, ukochana Córko, musisz wytrwać w tym cierpieniu, ponieważ ratujesz w ten sposób dusze. Twoje cierpienie ujawnia teraz tortury, które znosiłem przez grzechy człowieka.

Zachłanność człowieka zwiększyła się teraz do tego stopnia, że moralność nie liczy się więcej w waszym społeczeństwie. Grzech chciwości człowieka oznacza, że nie obchodzi go kto cierpi z jego ręki tak długo, jak jego żądze są zaspokojone. Mówię wam, że ci, którzy powodują cierpienie innych poprzez chciwość i skąpstwo, nie umkną przed Moim wzrokiem. Obserwuję i widzę. Jestem wstrząśnięty, gdy jestem świadkiem obrzydliwej drogi, którą człowiek zniżając się wybiera, w celu zdobycia bogactwa kosztem innych.

Oni, Moja Córko, zostaną pozbawieni dóbr materialnych, chyba że będą błagać o Moje miłosierdzie. Ich pieniądze będą bezwartościowe. Ludzie, którzy skłonni są torturować dusze, aby ukraść to, co prawnie należy do ich braci i sióstr,  pozostaną z niczym oprócz popiołów. Módlcie się za tych, którzy nie widzą nic poza materialnymi korzyściami, bo jeśli nie odwrócą się od tych złych czynów, zostaną odrzuceni i nie wejdą do Królestwa Mojego Ojca.

Czyniąc na tym świecie zło innym, będziecie odrzuceni i wtrąceni do jaskini szatana. To, co może wydawać się waszymi uzasadnionymi roszczeniami do bogactwa zdobytego kosztem innych, przyniesie wam mękę na wieki.

Porzućcie teraz wasz oręż chciwości i obżarstwa. Szukajcie zbawienia, a jeśli tak uczynicie, pokój powróci do społeczeństwa.

Wasz Zbawiciel

Król Sprawiedliwości

Jezus Chrystus

2011/08/11 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Obawa przed Ostrzeżeniem nie jest czymś, do czego zachęcam

Orędzie nr 163 z serii Ostrzeżenie

Środa, 10 sierpnia 2011, godz.23.00

Moja droga, ukochana Córko, prędkość globalnych wydarzeń prowadzących do Ostrzeżenia, jak przepowiedziane, w dalszym ciągu narasta. Moje dzieci, modlitwa jest niezbędna teraz, gdy Moi wyznawcy na całym świecie, pełni łaski Ducha Świętego, formują Moją armię. Chociaż armia ta jest całkiem mała, tak że wielu Moich wyznawców musi jeszcze zrozumieć, że teraz nawet każdy z nich odgrywa ważną rolę, wzrośnie i poprowadzi Moje dzieci do samego końca.

Wszystkie Moje dzieci muszą Mnie teraz wysłuchać. Wobec każdej zbrodni popełnionej w tych czasach przez człowieka przeciw człowiekowi, w każdym przypadku musicie modlić się za sprawców. Konieczna jest teraz modlitwa za grzeszników. Poprzez modlitwę możecie odwołać się do Ducha Świętego, aby przyniósł Boże Światło do tych biednych dusz. Wiele z nich jest tak ślepych na prawdę o Miłości Mojego Ojca, że tułają się bez celu, wtłaczane z jednego kryzysu w drugi tak, że każdy kto wejdzie z nimi w kontakt odnosi obrażenia. Jeżeli więcej z was poprosi o Moje Miłosierdzie dla tych grzeszników, wpływ czynów złego zostanie znacznie osłabiony. To jest sekret Moje dzieci, jak zmniejszyć nienawiść szatana, którą nadal wypluwa jak ogień z paszczy smoka, próbując ogarnąć świat w swych nienawistnych oparach.

On, oszust, i jego demony są wszędzie. Ponieważ wiara Moich dzieci w skali globalnej jest tak słaba, złe czyny szatana ścisnęły ludzkość jak w imadle, z którego trudno jest się jej wyzwolić. Gdyby Moje dzieci na całym świecie uwierzyły w istnienie Boga Ojca Wszechmogącego, nie stałoby się tak. Wówczas uchwyt szatana byłby słabszy, zwłaszcza jeśli Moje dzieci modliłyby się o pomoc i poprosiły o Miłosierdzie Mojego Ojca.

Modlitwa jest teraz waszym pancerzem dzieci, pomiędzy chwilą obecną, a czasem Ostrzeżenia. Użyjcie modlitwy dla ratowania dusz w ciemności. Po Ostrzeżeniu wasze modlitwy będą potrzebne, aby pomóc Moim dzieciom zachować nabożeństwo do Mego Przedwiecznego Ojca, i do wielbienia Jego chwały.

Cierpliwość, codzienna cicha modlitwa, tworzenie grup modlitewnych, codzienne odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia, post i modlitwa Różańca Świętego do Mojej ukochanej Matki działają w połączeniu jako doskonały sposób na ratowanie dusz.

Obawa przed Ostrzeżeniem nie jest czymś, do czego zachęcam. Módlcie się teraz za dusze własne i innych, poprzez akt skruchy, przed waszym spotkaniem twarzą w twarz ze Mną, waszym ukochanym Zbawicielem.

Uśmiecham się z radości i szczęścia, kiedy myślę o chwili, gdy ten wielki Dar Mojego Miłosierdzia objawi się Moim dzieciom. Jest to powrót do domu, którego nie da się opisać. Tak będzie wtedy, gdy wasze serca wypełnione zostaną Moją Bożą Miłością. Wasze dusze zostaną w końcu rozświetlone w przygotowaniu do nowego Raju na ziemi. Kiedy będziecie w jedności ze Mną, przyniosę wam pocieszenie, którego do tej pory brakowało w waszym życiu.

Dzieci, pamiętajcie o przyczynie, dla której przekazuję teraz dla świata. Pragnę zapewnić, aby wszystkie Moje dzieci zostały uratowane ze szponów szatana. Także ze względu na Moją głęboką niezmierzoną Miłość dla każdego z was, muszę podać wam Moją rękę, dzięki czemu możecie dołączyć do Mnie w przygotowaniu was na powrót do domu, waszego prawowitego domu.

Strach nie pochodzi ode Mnie. Kocham was dzieci. Przynoszę wam wspaniały Dar Mojej Miłości. Radujcie się, uśmiechajcie i witajcie Mnie, gdy pojawi się znak na niebie. Unieście wasze ramiona i uwielbiajcie Boga Ojca za umożliwienie Mi tej ostatniej szansy, aby was uratować.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Król Miłosierdzia

2011/08/10 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Zamieszki w świecie spowodowane brakiem miłości do Mnie

Orędzie nr 162 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 9 sierpień 2011, godz.20:30

Moja Ukochana córko, nadszedł czas zamieszek na świecie, gdy człowiek powstanie przeciw człowiekowi, brat przeciwko bratu, bliźni przeciw bliźniemu, tak jak to było przepowiedziane. Te wydarzenia będą teraz wybuchać jedno po drugim. Doświadczy tego wiele państw. W świecie jest teraz dużo gniewu, rozczarowań i strachu pośród Moich dzieci. Powiedz im, że te wydarzenia są inicjowane przez szatana, a wydarzenia w przyszłości będą nasilać się przed Ostrzeżeniem.

Wszystko to Moja córko było przepowiedziane, jako jeden ze znaków, które ludzkość doświadczy podczas roku 2011, roku Oczyszczenia. Moje dzieci z przerażeniem staną się świadkami zła, które istnieje na świecie w duszach napędzanych czystą nienawiścią i złością, jednych przeciwko drugim. Moja córko, nie będzie zwycięzców w tej bitwie, która będzie w dalszym ciągu trwać. Wszystkie te okrucieństwa, które się wydarzą, pochodzą z ręki ludzi. Wszystko to spowodowane jest ich brakiem miłości do Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca tak, że stali się oni dobrowolnymi zwolennikami szatana.

Moje dzieci, módlcie się za tych, którzy będą cierpieć z powodu niepokojów na świecie. Ponieważ tylko kilka państw uniknie takich wybuchów furii i zniszczeń. Wojna nienawiści widziana będzie w różnych krajach i narodach. Wielu odczuje zamieszanie, terror i ból.

Dzieci proszę, zaufajcie Bogu, Mojemu Przedwiecznemu Ojcu, bo tylko Jego Ręka pomoże powstrzymać te katastrofy.  Bądźcie mocni, czujni i wierni Mnie, waszemu Ukochanemu Zbawicielowi. Wszystko się poprawi, gdy tylko zrozumiecie ważność Miłości w waszym życiu oraz zgody i troski o waszych bliźnich. Modlitwa pomoże zredukować skutki tych zamieszek.

Zapamiętajcie, że wojny, przemoc i morderstwa nie są od Boga.  Są one wytworem szatana. Jego złość doszła do niespotykanego poziomu, jego wściekłość sprawuje władzę wśród Moich dzieci poprzez wniknięcie do tych, którzy są słabego ducha i nie mają miłości w swoich sercach.

Słuchajcie Mnie teraz. Miłujcie się nawzajem tak, jak Ja was umiłowałem.  Odrzućcie teraz szatana, jego sługi i jego marionetki. Módlcie się do Archanioła Michała, aby strzegł wasze wspólnoty.  Módlcie się do Mnie o przewodnictwo.  Módlcie się wzywając Ducha Świętego, aby zstąpił na wasze kraje.

Wasz Miłosierny Zbawiciel

Jezus Chrystus

2011/08/09 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Dzieci, nie zniechęcajcie się tragicznymi przepowiedniami o rozpaczy, przed którą stoi ludzkość

Orędzie nr 161 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 8 sierpień 2011, godz.19:45

Moja najukochańsza córko, to już kilka dni od czasu, kiedy ostatni raz przemawiałem do ciebie.  Było to po to, aby dać ci szansę wysłuchania porad Najwyższego Boga, Mojego umiłowanego Ojca, aby dopomóc ci zrozumieć rolę cierpienia w ratowaniu dusz.

Dni ubywa i czas Ostrzeżenia przybliża się.  Wszystko już jest gotowe na płomienie Mojej Miłości, które w jedności otoczą cały świat. Aniołowie w Niebie z radością oczekują tego dnia Chwały Mojego Powrotu, aby dać człowiekowi ostatnią szansę zaakceptowania Mojego Istnienia i Mojego Wiekuistego Ojca.

Dzieci nie zniechęcajcie się plotkami i opowiastkami o rozpaczy czekającej ludzkość.  Zamiast tego patrzcie na Mnie i powierzcie Mi swoje obawy.  Ponieważ ludzkość otrzyma najwspanialszy Dar.  Nie tylko, że człowiek spotka Mnie twarzą w twarz, lecz również będzie uszczęśliwiony z poznania i ujrzenia Prawdy na własne oczy.

Bedzie to wspaniały dzień w historii, gdy nadzieja i miłość okazana będzie każdemu.  Nawet najzatwardzialsi grzesznicy upadną i będą wylewać łzy skruchy.  Dzieci, jest to wspaniała wiadomość, ponieważ każdy może zostać uratowany, jeżeli tylko porzuci swoją pychę i samolubstwo.  Wszyscy z własnej wolnej woli muszą się zjednoczyć, by pozwolić Mi wejść do waszych serc tak, abym mógł poprowadzić was w kierunku Światła.

Wielu grzeszników w grzechu śmiertelnym Światło to będzie paliło ich oczy i dusze.  Będzie to bolesne.  Jeżeli mogliby tylko opanować swoje przerażenie z powodu poznania, w jaki sposób Mnie znieważali, staliby się mocniejsi i nawróciliby się.

Dzieci Mojej armii, mówię wam teraz: Cieszcie się, ponieważ wydarzenie to będzie nadzwyczajnym w waszym życiu i wasza dotychczasowa miłość do Mnie i Mojego Wiekuistego Ojca napełni wasze dusze. Ogrom miłości wypełni wasze myśli, ciało i dusze tak, że zostaniecie odnowieni na duchu na wieki. Módlcie się teraz za siebie nawzajem, ponieważ czasu jest już niewiele.  Świat jest teraz przygotowywany na Ostrzeżenie tak, aby wszystko było gotowe na Mój wielki Dar.

Moje dzieci kontynuujcie wasze poświęcenie tego miesiąca na ratunek dusz, ponieważ do końca sierpnia miliony dusz zostanie uratowanych poprzez wasz wysiłek.

Pamiętajcie dzieci, że jestem obecny w was, w każdym waszym dniu.  Obserwuję, prowadzę, kocham was wszystkich. Pozostawajcie wierni Mojemu życzeniu, by ratować dręczone dusze.

Jezus Chrystus

2011/08/08 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Czas oczekiwania – powiedz innym, aby wiedzieli, czego się mają spodziewać

Orędzie nr 159 z serii Ostrzeżenie.

Otrzymano czwartek, 4 sierpień 2011, godz.21:40

Moja najukochańsza córko, każdego dnia świat doznaje dalszego rozpadu.  Wśród Moich dzieci można odczuć mieszaninę nadziei, troski, złości i rozpaczy z powodu wojen i braku pieniędzy na odpowiednie wyżywienie i okrycie waszych rodzin.  Ale pomimo tego, nie będziecie musieli bronić się dłużej, ponieważ w bardzo bliskim czasie, zaraz po Ostrzeżeniu rozpocznie się bardziej pozytywne poczucie Jasności i Miłości w świecie.  Nie wszystko jest stracone Moja córko.

Módlcie się za tych, którzy się nawrócą podczas Ostrzeżenia, aby pozostali na drodze Prawdy.  Módlcie się, aby miłość do Mnie i Mojego Wiekuistego Ojca wzmacniała się wśród tych Moich wiernych, którzy już znają Prawdę.

Gdy tylko Moje dzieci przyjmą dar Ostrzeżenia, nie będą miały się już czego obawiać.

Ci jednak, którzy nie pozostaną na drodze Prawdy i zawrócą na drogę grzechu, ci mają się czego bać.  Ojciec Mój nie pozwoli im zarażać drugich poprzez ich samowolne chodzenie złymi drogami.  Zostaną zatrzymani.  Jest to smutne, ale wielu odwróci się od Prawdy i będzie kontynuować próbę pozyskania władzy i kontroli nad Moimi pozostałymi dziećmi.

Módlcie się, aby kara została złagodzona.  Wasze modlitwy dopomogą odwrócić i zapobiec takim sytuacjom.  To już jest czas oczekiwania, modlenia się, przygotowania i upewnienia się, aby możliwie jak najwięcej ludzi wiedziało, czego się spodziewać.

Dzieci, miesiąc sierpień, ten „miesiąc ratowania dusz” jest bardzo ważny.  Proszę, byście wytrwali w waszym poświeceniu tego miesiąca dla dusz, a będzie mnóstwo tych dusz, które uratujecie.  Niebiosa radują się z powodu miłości i hojności serc i dusz wszystkich Moich wiernych, którzy dokonali tego zobowiązania, ofiarowania tego wspaniałego daru dla Mnie po to, aby ludzie zostali uratowani podczas Ostrzeżenia.

Idź już Moja córko i rozpowszechniaj Moje Słowo. Idź w pokoju i miłości.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

2011/08/04 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Moje urodziny – jest to specjalne święto

Orędzie nr 158 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 4 sierpień 2011, godz.20:30

Jutro Moje dziecko jest specjalne święto dla Mnie, twojej ukochanej Matki, bo są to Moje urodziny.

Moje serce pulsuje bólem z powodu udręki, jaką Mój ukochany Syn cierpi za grzechy człowieka.  Uśmiecham się, gdy widzę Moje oddane dzieci czyniące wszystko, co tylko są w stanie, aby ratować dusze, ale moje łzy wciąż płyną, bo nie mogę znieść widoku cierpień w waszym świecie.

Moje dziecko, nie odwracaj się nawet na moment od rozpowszechniania przesłań Mojego Syna Jezusa Chrystusa i Najwyższego Boga, ponieważ czas się kończy.  Przeznacz cały czas, jaki tylko możesz na tą Misję.  Nie poddawaj się Moje dziecko.  Ja będę cię okrywać Moim Świętym płaszczem przez cały czas.

Twoja ukochana Matka

Królowa Niebios

2011/08/04 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Przesłanie od Dziewicy Maryi – jeszcze tylko kilka razy ukażę się na świecie

Orędzie nr 157 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa,  3 sierpień 2011, godz.9:45

Moje dziecko, nie masz się czego bać w tej pracy, ponieważ było przepowiedziane, że nawrócenia będą miały miejsce.  Smutne jest to, że nie każdy człowiek będzie lub może być zbawiony. Ci, którzy obecnie na świecie prześladują Mojego Najdroższego Syna, są gorsi od tych, którzy skazali Go podczas Ukrzyżowania.  Ponieważ Mój Syn umarł po to, aby wybawić ludzkość od grzechu, pewna mądrość została z tego wyciągnięta – o potrzebie czci do Mojego Syna na całym świecie. Wielu, którzy znają Prawdę, zdecydowało się ją zignorować.

Byłam posyłana tak wiele razy, aby zachęcać do modlitwy na całym świecie, lecz Moje ostrzeżenia przekazywane dzieciom przez ten cały czas zostały zapomniane.  Dzisiaj, gdy objawiam się poprzez wizjonerów w wielu krajach, nie tylko, że są oni ignorowani, ale cierpią z powodu ośmieszania.  Moja obecność i znaki, które pokazuję na niebie oraz inne dowody są odrzucane.  Zarówno księża jak i biskupi ignorują Moje ostrzeżenia.  Oni też odwrócili się od wiary w Boską interwencję.  Jakże są zaślepieni, aby odrzucać pomoc ode Mnie, ich Błogosławionej Matki.

Mój Syn cierpi bardzo, serce Mi pęka, gdy Go widzę dzisiaj w agonii z powodu zła i grzechów.  Moje dzieci nawet nie zdają sobie sprawy, jakie męki On cierpi widząc okrucieństwa człowieka.

Moje dziecko, przypomnij Moim dzieciom, że Ja się  ukażę jeszcze tylko kilka razy w świecie, ponieważ nadszedł czas ostatecznej bitwy, w której Ja zmiażdżę głowę węża.

Moje dzieci muszą wiedzieć jak bardzo Mój Umiłowany Syn je kocha i jak się o nie troszczy.  Nalegam, aby otworzyli swoje serca i okazali Mu miłość i współczucie, na które zasługuje.  On, wasz Zbawiciel, który dobrowolnie przyjął śmierć w najbardziej okrutnej formie, aby was odkupić, teraz chce uratować tą generacje z sideł szatana.

Moje dzieci,  diabeł śmieje się, ponieważ wie, że odniósł sukces kradnąc drogocenne dusze.  Módlcie się, módlcie się, módlcie się teraz tak, aby Mój Syn był wysłuchany podczas Ostrzeżenia i aby jego Dar Ratunku został przyjęty z pokorą i otwartymi ramionami.

Zapamiętajcie, że Ja, jako wasza Matka zawsze będę błagać o łagodność dla Moich dzieci.  Moje łzy płyną z powodu tych, którzy nie chcą słyszeć Prawdy, których dusze mogą być uratowane tylko poprzez nieustanną modlitwę.

Wasza ukochana Matka

Królowa Bolesna

2011/08/03 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Jedna z najbardziej pilnych wiadomości dla ludzkości (pilne!)

Orędzie nr 156 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano 2 sierpnia 2011, godz.20.15

Przychodzę w Imię Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Ja Jestem Bóg Ojciec i chcę to zakomunikować całemu światu. Moją intencją jest pomniejszenie ostrości Kary, aby dać ludzkości szansę otwarcia serc na Prawdę Mojego Istnienia. Moje dzieci muszą wiedzieć, że Ja Jestem najpierw Bogiem Miłosierdzia, a następnie Bogiem Sprawiedliwości.

Moje Miłosierdzie zostało rozszerzone do niewyobrażalnego limitu. Jednakże z powodu potęgi modlitwy będę litościwie powstrzymywał Moją rękę. Także człowiek może uśmierzyć nienawiść, która manifestuje się w tylu duszach na całym świecie.

Bądźcie przezorni Moje dzieci, gdyż Ja was ostrzegam, że jeśli nie powiedzie wam się powstrzymanie rozprzestrzeniania się grzechu, to spowoduje to nadejście Kary, która zniszczy większość ludzkości. Kara taka nigdy nie była zaznana od czasu potopu, który zniszczył ziemię w czasach Noego.

Już więcej nie pozwolę wam, Moje niewdzięczne dzieci, na niszczenie tych, którzy okazują Mi posłuszeństwo. Także już nie będę stał z boku i pozwalał by Nowy Porządek Świata zatruwał Moje Stworzenie. Moje dzieci. Moją ziemię.

Zważcie teraz na to, jako jedną z ostatnich przestróg danych ludzkości. Zawróćcie teraz z drogi grzechu, a będziecie uratowani. Odwróćcie się od waszego ślepego uwielbienia przynęt  szatana i jego uwodzicielskiego uroku, który przyciąga was poprzez waszą miłość własną i materialne cuda. Jeśli będziecie kontynuować bezczeszczenie tego pięknego świata stworzonego z miłości dla was, w taki sposób jak dotychczas, to nie zostanie z niego nic, by zadawać mu dalsze zniszczenia.

Ja jestem Bogiem Miłości, nieskorym do gniewu, ale Moja cierpliwość się kończy. Ci, którzy kontynuują okaleczanie i niszczenie Moich dzieci poprzez wojny i kontrolę światowych finansów wiedzcie, że wasze dni są policzone. Teraz, jest wasza ostatnia szansa na ratunek. Jeśli nie zareagujecie odpowiednio podczas Wielkiego Daru Miłosierdzia, którym jest Ostrzeżenie, wtedy wy i wasi poddani zostaną unicestwieni.

Moja Chwała będzie poznana przez każdego mężczyznę, kobietę i dziecko. Ci, którzy wybiorą ścieżkę do Mojego Królestwa otrzymają Życie Wieczne. Ci, którzy jej nie wybiorą, doświadczą takiej ciemności, jakiej sobie nigdy nie wyobrażali i nie chcieliby wyobrazić.

Wyznawcy szatana, którzy świadomie czczą jego nikczemność, słuchajcie teraz Mojego przyrzeczenia. Wam, Moje zagubione dzieci, będzie zaoferowana pomocna dłoń Miłości i Pokoju raz jeszcze podczas Ostrzeżenia. Uchwyćcie się jej, gdyż będzie to dla was lina ratunku do powrotu na  łono Mojej Miłości. Jeśli zignorujecie Moje błagania, będziecie cierpieć na wieki nie mając powrotu do owczarni Mojej umiłowanej rodziny.

Moja córko, jest to jedno z najważniejszych ostrzeżeń, aby uratować waszych braci i siostry z tortur ognia i wiecznego potępienia.

Król Najwyższy

Bóg Ojciec Wszechmogący

2011/08/02 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Pytania do Jezusa

Orędzie nr155 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 1 sierpień 2011, godz. 23.30

Po otrzymaniu wiadomości zatytułowanej “ Bądźcie przygotowani w każdej chwili” wizjonerka zobaczyła postać Jezusa, gdzie wyglądał na bardzo smutnego. Zadała mu wtedy kilka pytań, na które On odpowiedział.

Pytanie do Jezusa: “Jesteś bardzo smutny?”

Odpowiedź: “Tak, i bardzo zmęczony. Grzechy człowieka rozrywają na połowy Moje serce”

Pytanie do Jezusa: “Jak można pomóc”

Odpowiedź: “Modlitwą i jeszcze raz modlitwą. Oddanie Moich wyznawców poprzez codzienne odmawianie  Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz Różańca Świętego uratuje Moje dzieci. Oni, Moi wierni, muszą być wytrwali i nie ustawać, nawet kiedy jest ciężko.”

Pytanie do Jezusa: “ Co Cię smuci najbardziej?”

Odpowiedź: “ Ci, którzy nie tylko Mnie nienawidzą, ale którzy wielbią szatana w obscenicznych rytuałach, tak że nie są w stanie zobaczyć jak są okłamywani.
“Moi wyświęceni słudzy, którzy zagubili miłość do Mnie”.

“Ci, którzy znęcają się nad drugimi”

“Ci, mordercy bez szacunku dla życia Moich dzieci.”

“Aborcja, najgorsza forma ludobójstwa. Wylewam łzy w każdej chwili za Moje małe duszyczki, które nigdy nie będą mogły zaczerpnąć pierwszego oddechu.”

“Wojna i łatwość w jaki jest wydawana zazwyczaj przez tych, którzy, jeśli byliby postawieni w środku pola walki, uciekliby tchórzliwie. Wielu z tych ludzi, którzy wydaja wojny, robią to tylko dla zdobycia władzy. Oni obrażają Mnie najbardziej.”

Pytanie do Jezusa: ”Co sprawia Ci przyjemność?”

Odpowiedź: “ Wiara Moich wiernych i ci, którzy są zdeterminowani, by Mi pomóc w ratowaniu dusz. Kocham ich tak bardzo z taką tkliwością i współczuciem! Oni będą wspaniale wynagrodzeni  w Królestwie Mojego Ojca.”

Koniec

2011/08/01 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Bądźcie przygotowani w każdej chwili

Orędzie nr 154 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 1 sierpień 2011, godz.23.00

Moja najukochańsza córko, w końcu jesteś prawdziwie zjednoczona ze Mną.  Teraz dopiero widzisz, dlaczego jest takie pilne, aby dopomóc ludziom otworzyć oczy, aby się nawrócili i mogli wejść do Królestwa Mojego Ojca.

Tak wielu ludzi w obecnych czasach gardzi Mną.  Kiedy Moi wierni wypowiadają Moje Imię też są pogardzani, oczerniani i wyśmiewani.  Są i tacy którzy denerwują się, gdy są konfrontowani w Moje Imię.  Są i tacy, którzy nie tylko, że zaprzeczają Mojemu istnieniu, lecz również Mnie nienawidzą. Nigdy przedtem nie było tylu ludzi na świecie, którzy odwrócili się od wiary.

Tak wiele dusz odrzuca nawet myśl, że Ja lub Mój Wiekuisty Ojciec możemy istnieć.  Myślą, że to czy wierzą czy nie jest to nieistotne w ich życiu.  Wielu z tych obojętnych w wierze swobodnie odrzuca Moje nauki i jedynie wymawia frazesy.  Oni wierzą, że będą mieli mnóstwo czasu w późniejszym okresie życia, by przeznaczyć go dla swojej wiary.  Jest to  szczególnie wyraźne u młodszej generacji, która myśli, że wiara nie jest tym, czym się muszą teraz zajmować.  Oni wierzą, że mają tak wiele lat przed sobą na to, by oddać cześć ich umiłowanemu Zbawicielowi i Wiekuistemu Ojcu.  To dlatego starsi ludzie w późniejszym okresie swojego życia zaczynają o tym myśleć i rozpalają swoją wiarę.

To, czego człowiek nie pojmuje jest, że może umrzeć w każdej chwili, w każdym czasie, w każdym momencie życia od urodzenia aż do starości.  To nie ma znaczenia.  On musi być gotowy w każdym czasie.

Błagam wszystkich wiernych, aby modlili się o wnikliwe uczenie młodych ludzi, by otworzyli swoje oczy na miłość, jaką Ja i Mój Wiekuisty Ojciec mamy do każdego z nich.  Pomóżcie im otworzyć oczy na obietnicę raju.  Jest to wasz obowiązek w stosunku do Mnie, po to abym nie utracił młodszych dzieci na rzecz kłamstwa, które szatan rozpowszechnia dzisiaj w świecie.

Pomóżcie Mi zbawić tych wszystkich, którzy myślą że jest jeszcze bardzo dużo czasu na to, by się zająć przygotowaniem duszy do Nowego Raju na ziemi, który się przybliża i który może stać się rzeczywistością w mgnieniu oka i to wtedy, kiedy większość z was najmniej się tego spodziewa.

Wasz umiłowany Nauczyciel

Jezus Chrystus

2011/08/01 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz