ostrzezenie

Ostrzezenie Marii Bozego Milosierdzia

Nie na Mnie umieszczą koronę ze szmaragdów lub szlachetnych kamieni.

Niedziela, 25.11.2012, 17:25

Moja droga, umiłowana córko, Jam Jest Chrystus, Zbawiciel ludzkiego rodzaju i wkrótce podejmę Moją Koronę oraz ostateczne panowanie nad ziemią.

Jednakże Cierniowa Korona nadal pozostanie na miejscu, na Mojej Świętej Głowie, aż nadejdzie wielki dzień, gdy ostatecznie zasiądę na tronie obiecanym Mi przez Mojego Ojca.

Ja Jestem jedynym Prawdziwym Królem, Jedynym Prawdziwym Bogiem, ale mimo to noszę Cierniową Koronę, tak okrutnie umieszczoną rękami niewdzięcznego człowieka.

Nie na Mnie umieszczą koronę ze szmaragdów lub szlachetnych kamieni. Nawet dzisiaj nie. Nie, zamiast tego oni wciąż Mnie ranią przez okrutne odrzucanie zbawienia, które osiągnąłem dla nich, kiedy Mnie ukrzyżowali.

Czekałem i czekałem na ludzkość, aby podniosła oczy i otworzyła je w celu zobaczenia Prawdy.

Jednak tak niewielu Chrześcijan podąża za Moimi Naukami. Są osłabieni przez zewnętrzne naciski i milczą, kiedy świat przyjmuje grzech jako coś dobrego.

Moja Korona została przygotowana, a Ja przybędę w Chwale. Nie będzie człowieka, który nie zobaczyłby Mnie, jak przychodzę z Nieba.

Wydarzenie to będzie trwało pewną ilość godzin i spowoduje u silnie wierzących, że będą krzyczeć i radować się.

Tak wielu będzie zawstydzonych i zalęknionych, kiedy Mnie zobaczą. Nawet wtedy, jeśli poproszą Mnie o przebaczenie im, zrobię tak, aż do ostatniej sekundy.

Strzeżcie się tych, którzy twierdzą, że są Mną. Jest to bardzo ważne, ponieważ Ja przyjdę tylko w jednym dniu.

Ja nie będę chodził po ziemi jako człowiek, ponieważ nie zostało to przyzwolone przez Mojego Ojca. Niech taki człowiek nie zwiedzie was.

Moje panowanie jest blisko i niech wszyscy ci, którzy nie uznają Mnie, Mojego Istnienia, czy proroctw zawartych w Księdze Mojego Ojca wiedzą, że nie może zostać ono powstrzymane.

Szatan i ci, którzy idą za nim, nie mają nade Mną władzy. Jedyna Moc, która ma znaczenie, to Władza Boga, który kocha wszystkie Swoje dzieci.

Przygotujcie się na Moje Nowe Królestwo i bądźcie radośni. Oczekujcie tego dnia, ponieważ będzie to dzień, kiedy na dobre zakończą się wszystkie ludzkie cierpienia.

Tylko ci, którzy podążają za Moimi Naukami doświadczą Mojego Nowego Raju.

Moi uczniowie muszą utworzyć krąg modlitwy, aby ocalić dusze tych, którzy nie przyjdą do Mnie, nawet w ostatnim dniu.

Proszę, módlcie się Krucjatą Modlitwy o Łaskę Uwolnienia dla tych, którzy nie mają siły, aby pomóc samym sobie.

Wasz Jezus

Reklama

2012/11/29 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Moi ukochani kapłani i wyświęceni słudzy, nie bójcie się Mojego Słowa.

Piątek, 23.11.2012, 21:45

Moja droga, umiłowana córko, prześladowanie Moich proroków i wizjonerów nasila się obecnie jako sprzeciw wobec wzmożenia tych przekazów.

Mówię do tych z was, zwłaszcza Moich ukochanych kapłanów i wyświęconych sług, nie bójcie się Mojego Słowa. Strach i niepewność, których doświadczacie, nie pochodzą ode Mnie. Jeśli nie pochodzą ode Mnie, to musicie zadać sobie pytanie, skąd one pochodzą?

Moje Święte Słowo zawsze budzi sprzeciw.

Podczas Mojego pobytu na ziemi, kapłani tamtych czasów, faryzeusze, zrobili wszystko, co mogli, aby sprzeczać się ze Mną. Próbowali przy każdej okazji spowodować Moje potknięcie; zadawali Mi pytania tak skonstruowane, aby wykazać, że Ja zaprzeczam Bożemu Słowu; jednak to im się nie powiodło.

Zachowałem milczenie, gdy próbowali nakłonić Mnie do odpowiedzi na pytania, o których wiedzieli, że nie byłem gotów na nie odpowiedzieć.

Zauważcie, że chociaż praktykowali swoją religię, odprawiali wiele drobiazgowych ceremonii ubrani w kosztowne szaty, to brakowało im jednej rzeczy. Nie posiadali ani grama pokory, ponieważ błędnie uważali, że z powodu ich roli wyświęconych sług, znaleźli się ponad swoimi braćmi.

Rozmawiali, głosili i przedstawiali w publicznych miejscach, jak prorocy, Święte Słowo Mojego Ojca. Mimo to, tak naprawdę nie rozumieli Obietnicy uczynionej przez Mojego Ojca, ani lekcji, jakich On udzielił im przez proroków.  Nie zdołali zaakceptować, że moment przyjścia obiecanego Mesjasza miał miejsce w ich własnym czasie.

Uważali, że wydarzenie to będzie miało miejsce w przyszłości.

Czuli się zmieszani Moimi odpowiedziami, Moimi Naukami i prostym życiem, które prowadziłem. Jednak czuli się do Mnie przyciągani i wracali, znowu i znowu, aby rzucać Mi wyzwanie.

Następnie poczuli się zagrożeni z powodu Mojej znajomości duchowych spraw, faktu, któremu nie mogli zaprzeczyć.

Torturowali Mnie. Odpowiadałem na ich pytania zgodnie ze Świętą Wolą Mojego Ojca. Potem zachowywałem milczenie, gdy z wściekłością wskazywali na Mnie swoimi palcami.

Przy całej oznajmianej przez nich wiedzy Bożego Słowa, wpadli w pułapkę zastawioną przez oszusta. Uważali, że ich wiedza była lepsza od Mojej.

Warstwowa hierarchia Kościoła, którą utworzyli, była jak królewska monarchia. Królem, którego czcili, nie był Bóg, lecz ich właśni, mianowani przez nich królowie. Górna warstwa miała niewielką łączność z niższymi sługami, którzy kierowali ich plemionami. Dla biednego, skromnego człowieka, mieli mało czasu.

Jak bardzo obrazili Mojego Ojca. Jakże Mnie torturowali. Mieli krew wielu na swoich rękach, ale mimo to, w oczach opinii publicznej udało im się utrzymać je w czystości.

Ich wykształcenie oznaczało, że uważali, że tylko oni mogli poprawnie interpretować Pismo Święte. Moje Słowo było traktowane jak herezja.

To samo prawdziwe jest dzisiaj. Tak niewielu z Moich wyświęconych sług przygotowanych jest na Moje Powtórne Przyjście. Ich świadectwo, jako Pobożnych Kapłanów w Moim Kościele, może wytworzyć podział, na który Ja nie zezwoliłem.

Tym uczonym w teologii ludziom, z wieloma latami szkolenia, nie udaje się zrozumieć Moich Nauk, proroctw czy sposobu, w jaki Ja mówię.

Ci z was, którzy kwestionujecie Moje Słowo lub próbujecie wytworzyć różnice, porównując je do swojej własnej, błędnej znajomości Pisma Świętego, musicie się teraz zatrzymać.

Niczego się nie nauczyliście. Czy nie możecie zaakceptować, że czas jest bliski, i że to Ja was przygotowuję?

Wielu jest wrogów tej Mojej Świętej Misji przygotowania was do Mojego Powtórnego Przyjścia.

Ataki są zaciekłe. Każdy zwrot, każdy zakręt i każdy krok, który stawiam poprzez te Orędzia, napotyka przeszkody.

Jeśli nie akceptujecie Mojej Obietnicy Powtórnego Przyjścia, to musicie sami sobie postawić to pytanie. Jaka jest moja rola w Imię Boga? Czy jest to tylko administrowanie Świętymi Sakramentami? Nie, to nie jest tylko ta rola, dla której zostaliście powołani.

Kiedy atakujecie Moje Przekazy w taki sposób, sprawiacie, że płaczę ze smutku i frustracji.

Czy nie zostaliście ostrzeżeni, aby zachować czujność, ponieważ nie znacie dnia ani godziny, kiedy Ja powrócę? Jest to dla was chwila, aby obudzić waszego ducha, aby czytać Słowa zawarte w Księdze Mojego Ojca, a następnie modlić się, abym Ja pobłogosławił was darem rozeznania.

Tym z was, którzy odrzucacie Mnie, ponieważ jesteście ostrożni i martwicie się, że to nie jestem Ja, wasz Jezus, który przemawia, Ja wam wtedy wybaczam. Rozumiem, jak to jest trudne, ale z czasem poczujecie, jak ogarnia was Moja Miłość.

Ci z was, którzy odmawiacie wysłuchania Mnie, jesteście wtedy winni grzechu pychy.

Ci z was, którzy publicznie potępiacie Moje Słowo, rozdzielacie je na części i twierdzicie, że Moje Orędzia pochodzą od złego, jesteście wówczas dla Mnie zgubieni. Tak daleko odsunięci ode Mnie, pomimo waszego aroganckiego przekonania, że wasza książkowa wiedza na temat spraw duchowych, czyni was bardziej godnymi, aby mówić w Moim Imieniu, musicie wiedzieć to.

Przyniesiecie Mi prostą duszę, z czystym sercem, która kocha Mnie z tego powodu, kim Ja Jestem, a dołączycie do Mnie w Raju.

Przyniesiecie Mi duszę pełną pychy, która wykrzykuje na całe gardło Słowo Boże, a odrzucę was na bok.


Zaufajcie Mi z pokornym sercem, a Ja wyleję na was Moje Łaski.

Kochajcie Mnie bez żadnych warunków, a rozpoznacie w tym czasie Mój Głos. Jesteście duszami, które mają szczęście. Ale te dusze, które same odsunęły się od mnie są tymi, których pragnę, i za którymi tęsknię najbardziej.

O, przyjdźcie do Mnie, Moi wyświęceni słudzy. Daję wam Prawdę, ponieważ chcę, abyście odnowili waszą wierność dla Mnie. Nieposłuszeństwo wobec Moich Nauk i zaniechanie uznania waszej własnej słabości, wbija pomiędzy nas klin.

Ci wyświęceni słudzy, którzy popełniliście ciężkie grzechy ciała, musicie przyjść do Mnie, tak żebym mógł was podtrzymać. Uznajcie swoje grzechy, a Ja odnowię wasze dusze, tak że będziecie gotowi, aby pomóc ratować inne dusze, zanim Ja przyjdę ponownie.

Musicie posłuchać. Jeśli macie wątpliwości, wtedy Ja akceptuję to. Jeśli jednak próbujecie skrzywdzić Moich proroków, będziecie za to cierpieć. Jest dla was znacznie lepiej zachować milczenie. Musicie być gotowi słuchać i ukorzyć się w Moich Oczach. Tylko wówczas będziecie zdolni do reprezentowania Mojego Ciała na ziemi.

Wasz Jezus

2012/11/29 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Bóg Ojciec: Ofiaruję wam najdoskonalszą przyszłość.

Czwartek, 22.11.2012, 19:00

Moja najdroższa córko, Światło Mojej Miłości pada dzisiaj na ziemię, w nadziei, że serca Moich dzieci mogą zostać poruszone.

Ci, którzy Mnie nie znają, a wielu jest takich, którzy boją się zbliżyć do Mnie, wy powinniście wiedzieć, że pragnę was zabrać do Królestwa Mojego Syna.

Ja Jestem Bogiem Miłości i Bogiem, który przekazał wam Dar Zbawienia.

Nie wolno wam odrzucić tego Daru, ponieważ dany został ludzkości, tak aby mogła zjednoczyć się ponownie, by cieszyć się Rajem, który najpierw dla niej stworzyłem.

Jest to czas na Dzień Pański i wy, Moje dzieci, jesteście do tego wspaniałego dnia przygotowywane.

Moment Mojej Bożej Interwencji, tak abyście mogli zostać ocaleni, żeby wejść do bram Królestwa Mojego Syna, nastąpi wkrótce.

Kiedy rozpocznie się wypełnianie proroctw przepowiedzianych w Mojej Świętej Księdze, w końcu zaakceptujecie Prawdę.

Prawda, która obiecałem dla ludzkości w tych czasach, dawana jest wam teraz.

Możecie zapytać, czy Ja potrzebuję, aby Prawda Mojego Świętego Słowa dawana była Moim dzieciom ponownie?

Jest tak dlatego, gdyż tak niewielu w dzisiejszym świecie wierzy w Moje istnienie. Nie przestrzegają już dłużej Moich Dziesięciu Przykazań.

Arogancja zastąpiła pokorę wśród Moich dzieci, w tym pośród wielu wyświęconych sług, którzy zostali powołani do przekazywania Prawdy. Wielu ignoruje Prawdę Mojego Słowa, a nawet więcej, nigdy nie zostali nauczeni o sensie ich istnienia na ziemi.

Tak wiele dusz może zostać obecnie uratowanych z powodu Mojej Miłości i dlatego dawałem wam instrukcje, poprzez Mojego umiłowanego Syna, co do tego, co jest od was oczekiwane.

Przyjmijcie Prawdę. Przypomnijcie waszym bliskim o Mojej Wielkiej Miłości do Moich dzieci.

Jak każdy dobry Ojciec będę ostrzegał Moje dzieci przed niebezpieczeństwami, które napotykają.

Nigdy nie pozwolę im chodzić po omacku w sieci fałszu, która spadła na ludzkość, jak sieć rybaka na niczego niepodejrzewającą ławicę ryb.

Nie pozwolę powstrzymać wysłuchiwania Mojego Świętego Słowa tym, którzy tego próbują lub tym, którzy starają się przeszkodzić Słowu Mojego Syna. Ani nie zaniecham, jako Mojego obowiązku, ostrzeżenia Moich dzieci o karach, które je spotkają, jeśli nadal będą Mnie urażać swoim traktowaniem innych.

Ja Jestem waszym Ojcem. Jestem odpowiedzialny za ponowne zebranie razem Moich dzieci i użyję wszystkiego, co konieczne, dla ocalenia Moich dzieci od krzywdy.

Każda możliwa taktyka i każdy podstęp wykorzystane zostaną przez szatana i jego oddanych zwolenników, aby powstrzymać was od słuchania Prawdy.

To obiecuję wam uroczyście. Zostaniecie zabrani szybko w Moje Ramiona i pod ochronę Wielkiego Miłosierdzia Mojego Syna.

Bitwa o dusze rozpoczęła się, choć dla wielu z was może to nie być oczywiste.

Aby cieszyć się Moim Nowym Rajem na ziemi, musicie przyjąć Moją Rękę wyciągniętą do was. Nie obawiajcie się, ponieważ zabezpieczę Moją Pieczęcią wszystkich tych, którzy honorują Mnie, ich Przedwiecznego Ojca i Mojego drogiego Syna.

Zważajcie na Moje Wezwanie. Bądźcie silni. Zasłońcie wasze uszy na podszepty bestii, kiedy wykorzystuje te dusze, które są splamione grzechem pychy, aby zabrać was ode Mnie.

Ofiaruję wam najdoskonalszą przyszłość. Nie wolno wam odrzucać tego Raju, ponieważ jest to wasze dziedzictwo. Ilu z was odrzuciłoby spadek wielkiego bogactwa na świecie? Bardzo niewielu. Nie popełnijcie błędu odwracając się od tego Daru.

Każdy, kto stara się was zatrzymać, potrzebuje waszych modlitw, ponieważ Ja kocham wszystkie Moje dzieci.

Ja, wasz Ojciec, zapewnię, że Mój wielki plan ogłoszenia Powtórnego Przyjścia Mojego Syna, nie zostanie opóźniony.

Przyjdźcie do Mnie, poprzez Mojego Syna, a będziecie mieć wszystko, co trzeba. Kocham was. Płaczę za wielu z was, zbyt upartych, aby zobaczyć, że jest to rzeczywiście wołanie z Nieba, obiecane dla przygotowania was do Nowej Ery Pokoju.

Wasz ukochany Ojciec

Najwyższy Bóg

2012/11/27 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Jedna połowa nie będzie zbaczać od Prawdy. Pozostała połowa przekręci Prawdę.

Środa, 21.11.2012, 23:30

Moja droga, umiłowana córko, przy każdej surowej Wiadomości, jaką daję wszystkim Bożym dzieciom, stale pamiętajcie, że Moja Miłość jest zawsze Miłosierna.

Moja cierpliwość znosi wszystko i ocalę każdego człowieka, który wzywa Mojego Miłosierdzia, niezależnie od wagi jego grzechów.

Jakże pragnę uwolnić wszystkich z uścisku zwodziciela, który zacieśnia swój uchwyt na każdej uwiedzionej przez niego duszy, tak że wiele z nich jest bezradnych wobec jego siły.

Niech nikt nie zaniedba zrozumienia tego. Jeśli sprzedaliście z własnej woli wasze dusze szatanowi, on nie pozwoli odejść wam dobrowolnie. Tylko Ja mogę was wyzwolić.

Kiedy te dusze, które zostały utracone dla Mnie z powodu grzesznego życia, które prowadzą, spróbują zmienić swoje postępowanie, będą walczyć również z bestią. Ponieważ bestia będzie urażona, a jest ona bezwzględna.

Dla wielu, nawet tych, którzy są oddani Mnie, ich Jezusowi, będzie od czasu do czasu jak cierń w ich boku. Nic jej nie zadowoli, dopóki nie ulegniecie jej pokusie, która różnić się będzie w zależności od osoby.

Ponieważ każdy z was jest grzesznikiem i nadal nim będzie, dopóki nie zostaniecie oczyszczeni z grzechu, przyjmijcie grzech jako fakt, ale walczcie z nim.

Ci z was, którzy znacie Mnie bliżej, wiecie, że zawsze możecie zaufać Mojemu Miłosierdziu.

Znacie znaczenie utrzymania codziennej komunikacji ze Mną. To może być tak proste, jak pogawędka ze Mną w trakcie waszego dnia pracy. To idealny czas, aby ofiarować Mi wasze małe poświęcenia.

Jeśli ktoś was rani, ofiarujcie Mi tę udrękę, tak abym mógł przez to ratować dusze.

Jeśli jesteście zaniepokojeni w zmaganiach, którym stawiacie czoła, gdyż nie macie nad nimi kontroli, musicie pozwolić Mi zabrać wasz ciężar.

Wiele osób ciężko pracuje przez długie godziny, zarówno w domu, jak i poza domem. Wszystko, o co proszę, to abyście zwrócili się do Mnie w waszych myślach, kiedy potrzebujecie wsparcia i pomocy, ponieważ Ja odpowiem na waszą modlitwę.

Nigdy nie popełniajcie błędu, sądząc, że można się ze Mną porozumiewać tylko podczas pobytu w Kościele, albo przed lub po otrzymaniu Świętych Sakramentów. Ja jestem obecny w każdym momencie dnia. Odpowiem na każdą prośbę, jeśli jest zgodna z Moją Świętą Wolą.

Moi drodzy uczniowie, wszyscy jesteście dziećmi Boga. Łączę was, naród z narodem, tak abym mógł przynieść pokój i jedność wśród chaosu, który nadejdzie.

Pozwólcie Mi przyprowadzić was do Mojej Świętej Rodziny, a zostaniecie wzmocnieni.

Wtedy powstaniecie i ruszycie do przodu, odnowieni i z nowymi siłami, aby prowadzić Moją armię, która jeszcze w wielu krajach nie została utworzona.

Bądźcie wierni Moim instrukcjom.

Proszę, rozprzestrzeniajcie wszędzie Pieczęć Boga Żywego. Nie wolno jej sprzedawać. Musi być dostępna dla wszystkich. Przekażcie kopie dla wszystkich osób, które potrzebują ochrony.

Podział między wiernymi wyznawcami, tymi, którzy akceptują Księgę Mojego Ojca, Najświętszą Biblię, i tymi, którzy chcą zmienić Prawdę, będzie się poszerzał.

Jedna połowa nie będzie zbaczać od Prawdy.

Pozostała połowa przekręci Prawdę.

Zrobią to, aby odpowiadała ich własnym politycznym i osobistym motywacjom, które będą ukryte za językowymi sformułowaniami.

Prawda zostanie wkrótce uznana za kłamstwo, a Bóg zostanie obarczony winą.

Będą lekceważąco oświadczać, że prawa ustanowione przez Mojego Świętego Wikariusza są staroświeckie i nie pasują do współczesnego społeczeństwa.

Każdy przebiegły argument będzie w bezpośrednim konflikcie z Prawami Bożymi, i będzie z nim równoznaczny.

Ludzie ci chcą wprowadzić prawa, które legalizują grzech. Oni nie kochają Boga. Mówią, że tak robią, a wielu z tych, którzy promują takie prawa, jest ateistami, ale nie ujawniają swoich prawdziwych przekonań.

Wiele z ich planów zawiera zakazanie Chrześcijańskich praw.

Z jednej strony, tolerują przepisy, które umożliwiają kobietom przerywanie ciąży z powodu wyboru stylu życia. Używają argumentów wyboru, ale wybór ten stosuje się do potrzeb matki, ale nie dzieci.

Wiele kobiet będzie później udręczonych, gdy zniszczą życie w ten sposób. Wiele poczuje znaczenie straty, ponieważ będą wiedziały w swoich sercach, że życie, które zniszczyły, stworzone zostało przez Boga.

Każdy mocny i przekonujący argument użyty zostanie dla spowodowania ustawodawstwa aborcji. Wykorzystana zostanie każda sztuczka dla zgromadzenia poparcia, co równoznaczne będzie z wprowadzeniem aborcji dla wszystkich.

Za ten grzech zburzę wasze kraje.

Grzech aborcji powoduje ogromny ból u Mojego Ojca, a On nie pozwali na to, aby był on kontynuowany.

Narody, które ciągle starają się udostępnić go dla większej liczby kobiet i które promują go, jakby był dobrą rzeczą, zostaną wyjęte i poddane karze, z której nie będą mogły się odnowić.

Będą winni grzechu zabójstwa i będą jedną z pierwszych grup, które ucierpią ból podczas Ostrzeżenia.

Bóg nie pozwoli wam dotknąć życia, które On stworzył.

Jego kara zostanie wam wymierzona w postaci trzęsień ziemi i wiele narodów będzie nadal otrzymywać karę za karą, aż do dnia Pańskiego.

Aborcja i morderstwo będą dwoma grzechami, za które Mój Ojciec rzuci na świat surowe kary.

Grzech, Moi uczniowie, jest czymś jak plama, która kładzie się cieniem na wasze dusze każdego dnia. Ale kiedy jesteście w stanie łaski, grzech zmniejsza się. Im więcej przyjmujecie Sakramentów Komunii Świętej i Spowiedzi, tym większe otrzymujecie łaski.

Tym z was, którzy codziennie uczestniczą we Mszy Świętej, dawane są bardzo szczególne łaski. Ponieważ wy, Moi pobożni wyznawcy, szybko przejdziecie przez Bramy Mojego Raju.

Idźcie teraz i spędzajcie trochę więcej czasu ze Mną. Rozmawiajcie ze Mną. Lubię tę cichą pogawędkę i ona zbliża was do Mnie. Tęsknię za wami. Pragnę zażyłości, o którą zabiegam, tak abym mógł przyciągnąć was bliżej do Mnie.

Możecie zbudować cudowny związek ze Mną, po prostu gdy najpierw zostaniemy przyjaciółmi. Następnie nasza miłość będzie narastać aż do takiego momentu, że wasze serca wybuchną z miłości do Mnie, a Moje, do was.

To nie jest skomplikowane. Aby rozpocząć nowy, świeży początek, aby przygotować się do Mojego Królestwa, zacznijcie już teraz. Zawołajcie do Mnie.

Jeżeli Mnie kochacie, to wkrótce Mi zaufacie, a to doprowadzi was do oczyszczenia duszy. Będziecie szczęśliwsi, w pokoju, i nic z zewnętrznego świata nie będzie miało znaczenia, z wyjątkiem bólu grzechu, którego będziecie świadkami.

Ja Jestem właśnie tutaj. Czekam na was. Chcę, aby ludzkość mogła poznać Mnie właściwie.

Kocham was.

Wasz Jezus

2012/11/25 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Musicie się modlić, aby te biedne dusze, które nadal krzyżują Mojego Syna, odwróciły się od grzechu.

Środa, 21.11.2012, 18:45

Moje dziecko, wszystkie Moje dzieci, które kochają Mojego Syna, muszą zjednoczyć się w modlitwie w tym czasie konfliktów na świecie.

Musicie się modlić, aby te biedne dusze, które nadal krzyżują Mojego Syna, odwróciły się od grzechu i błagały Mojego Syna o przebaczenie.

Czas jest krótki, a tylko ci w stanie łaski mogą wejść do Królestwa Mojego Syna.

Podczas gdy wcześniej, modlitwy, poświęcenie i oddanie dla Mnie, waszej Najświętszej Matki, zajęły wiele lat,  teraz pozostanie wam tylko bardzo krótki czas, aby szukać odkupienia.

Módlcie się mocno, Moje małe dzieci, za tych, którzy obrażają Mojego Syna, i którzy odmawiają uznania Mojego Ojca, Najwyższego Boga.

Tak wielu odwróciło się od Boga. Złemu udało się zamienić ich serca w kamień.

Bardzo niewielu szanuje życie, które zostało dane Bożym dzieciom. Wasze życie jest w Rękach Boga. Każdy, kto ingeruje w Boże Stworzenie, zostanie ukarany.

Moje dziecko, musisz wezwać wszystkich tych, którzy otrzymali Księgę Prawdy, aby modlili się do Mnie, Matki Zbawienia. Mnie zostało przyznane zadanie pomagania Mojemu Synowi w zbawieniu ludzkości.

Pozwólcie Mi pomóc wam, dzieci, zobaczyć drogę do Mojego Syna z czystością i miłością w waszych sercach.

Pomogę wam pokonać każdą przeszkodę, która blokuje waszą podróż do Miłosierdzia Mojego Syna.

Proszę, pamiętajcie, że Mój Syn jest całkowicie wybaczający. On kocha wszystkie Boże dzieci, bez względu na to, jak one Go dręczą.

Wszystko, co musicie zrobić, to zwrócić się do Niego i poprosić, aby Jego Miłosierdzie przybliżyło was do Niego.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za tych wszystkich, którzy urazili Mojego Syna, i którzy zbezcześcili Jego Kościoły, ponieważ oni potrzebują waszej pomocy.

Są zagubionymi duszami i muszą zostać przywróceni na Łono Mojego Syna. W przeciwnym razie Jego Serce zostałoby złamane.

Dziękuję za waszą odpowiedź na to wezwanie z Nieba.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

2012/11/24 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Ta grupa dwunastu, reprezentująca potężne narody, jest obrazą dla istnienia Moich 12 apostołów.

Wtorek, 20.11.2012, 23:50

Moja droga, umiłowana córko, wiele zniewag zostało rzuconych przeciwko Mnie, Zbawicielowi człowieka, i są one ukryte za zasłoną kłamstwa.

Szatan zaatakował w tym czasie szczególnie Chrześcijan na całym świecie. Czyni to w najbardziej przebiegły sposób. On przekonuje ich, że muszą okazywać oddanie dla swoich braci i sióstr, zachęcając ich do wierzenia w kłamstwa.

Ludzie, przez swoją naturę, posiadają troskliwą stronę zrodzoną z naturalnej miłości dla innych. Jest to dar od Boga. Szatan wykorzystuje to uczucie, aby wciągnąć człowieka w sieć fałszu, nad którą  ma on niewielką kontrolę. Udaje mu się ich przekonać, aby uwierzyli w prawa, które są równoznaczne z poważnymi grzechami przeciwko Bogu.

Poprzez wspieranie innych w ich dążeniu do wprowadzenia praw, które tolerują morderstwo, wojnę i bluźnierstwa przeciwko Bogu, wielu ludzi wierzy, że czyni dobrze.

Jeśli uważacie, że grzech jest akceptowalny i jest usprawiedliwiony, ponieważ jest on dla dobra innych, to wpadliście w starannie zaaranżowaną pułapkę.

To nie jest zbieg okoliczności, że narastają usprawiedliwienia dla podziału w Kościołach Chrześcijańskich. To nie jest przypadek, że w tym czasie przedstawiany jest wam każdy pretekst dla zaakceptowania aborcji.

Powiązany jest każdy naród, a każde oburzenie opinii publicznej dla wprowadzenia aborcji, akceptowania wojny i spowodowania zmian w Kościołach Chrześcijańskich, planowane jest przez jeden podmiot. Grupa ta planowała te wydarzenia przez wiele lat. Oni wiedzą dokładnie, kim są i co robią. Są bardzo potężni i niebezpieczni.

Zatrzymajcie się, patrzcie i słuchajcie, ponieważ powinniście już do tej pory zaakceptować, że to, co mówię wam Ja, jest w Imieniu Boga. Wszystkie te potworne i odrażające czyny, przedstawiane wam jako przekonywujące i opiekuńcze zmiany w waszym społeczeństwie, zostały zaplanowane i skoordynowane w światowej skali przez grupę dwunastu.

Ta grupa dwunastu, reprezentująca potężne narody, jest obrazą dla istnienia Moich dwunastu apostołów.

Będą oni prezentować i wspierać antychrysta na świecie, tak jak Moich dwunastu apostołów reprezentowało publicznie Mnie, podczas Mojego pobytu na ziemi.

Ich moc oznacza, że wszystkie potężne narody wspierają się nawzajem przy wprowadzaniu grzesznych praw, dla zapewnienia, że zostaną one zaakceptowane.

Jakże wy, Moi umiłowani uczniowie, będziecie cierpieć z powodu waszego dostępu do Prawdy. Prawda otworzy wasze oczy na zło wokół was. Nigdy nie wolno wam bać się Prawdy. Tylko wówczas, kiedy ją przyjmiecie, może was ona chronić od tych nikczemnych praw, aktów i czynów.

Wiedzcie, że te narody, które biorą udział we wprowadzaniu nikczemnych praw, ucierpią najbardziej w końcowym oczyszczaniu.

Mogą sądzić, że są bez zarzutu, ale zdołają osiągnąć tylko jedno. Będzie to kara, tak surowa, że nie będą w stanie ukryć się lub zakryć swoich twarzy, aby jej uniknąć. Przede wszystkim będą musieli odpowiadać przede Mną. Nawet wówczas wielu napluje Mi w Twarz. A następnie dołączą do antychrysta, bestii i wszystkich tych upadłych aniołów, na wieczność bólu.

Ostrzegam was teraz. Tych z was, którzy starają się wprowadzić aborcję w waszych narodach; tych, którzy bezczeszczą Moje Chrześcijańskie Kościoły i tych, którzy oddają cześć bestii; wasze dni są nieliczne.

Dla was nie będzie żadnej przyszłości, żadnego wiecznego życia, żadnego wstępu do Mojego Królestwa.

Wasz Jezus

2012/11/23 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Zamieszanie będzie widoczne w każdym zakątku ziemi i tylko niewidomy nie zdoła zobaczyć zmian.

Poniedziałek, 19.11.2012, 09:00

Moja droga, umiłowana córko, jest tylko jedna droga do Wiecznego Życia i prowadzi ona przeze Mnie, Jezusa Chrystusa. Istnieje jednak wiele ścieżek, które prowadzą do Mnie.

Dla wielu, którzy podążają Moją Prawdą będzie to łatwiejsze, niż dla tych, którzy znają Prawdę, ale nie składają hołdu Bogu.

Moi wyznawcy, musicie zrozumieć, że ci z was, którzy znają Prawdę, ale siedzą wygodnie i pozwalają, aby Słowo Boże uznawane było za kłamstwo, mają obowiązek wobec Mnie.

Nigdy nie akceptujcie praw, które honorują szatana. Kiedy będą wam demonstrowane, będziecie wiedzieć w waszych sercach, które prawa mam na myśli. Ponieważ wzbudzą w was obrzydzenie, tak jak powodują wstręt u Mnie.

Niech będzie wiadomym, że rozpoczęła się walka przeciwko Bożemu Słowu. Sposób, w jaki to nastąpi, stanie się dla was jasny.

Wiele zmian w Moich Kościołach na ziemi; wiele udręki pośród Moich wyświęconych sług; zatargi między narodami oraz konflikt w Izraelu; wszystko będzie się nasilać w swojej intensywności, wszystko w tym samym czasie.

Zamieszanie będzie widoczne w każdym zakątku ziemi i tylko niewidomy nie zdoła zobaczyć zmian wokół was. W pewien sposób będą miały wpływ na każdego z was, ale wiedzcie o tym.

Obiecałem, że będę z wami, prowadząc was na każdym kroku, łagodząc wasz ból przy każdym kamieniu, na który staniecie w waszym dążeniu do pokoju, miłości i harmonii.

Trzymajcie się Mnie. Stójcie blisko Mojego Najświętszego Serca i pozwólcie Mi zachować was silnymi.

Wędrujcie przez tę dżunglę bólu i zamętu z wiarą w sercu i zaufaniem do Mnie, waszego Jezusa, a przetrwacie.

Nigdy nie pozwólcie, aby ktokolwiek, bez względu na to, jak przekonująco brzmi, wywarł wpływ na wasze sumienie lub oddanie dla Bożej Prawdy. Bez względu na to, jak bardzo będą was zmuszać do akceptacji tak zwanych tolerancyjnych praw.

W waszych sercach rozpoznacie różnicę między prawdą i fikcją.

Wasz Jezus

2012/11/22 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (85) – O ocalenie Stanów Zjednoczonych Ameryki z ręki oszusta

Sobota, 17.11..2012, 19:00

„O drogi Jezu, obejmij nasz naród Twoją najdroższą ochroną. Przebacz nam nasze grzechy przeciwko Bożym Przykazaniom. Pomóż Amerykańskiemu narodowi powrócić do Boga. Otwórz ich umysły na Prawdziwą Drogę Pana.

Odblokuj ich zatwardziałe serca, tak żeby powitali Twoją Rękę Miłosierdzia. Pomóż temu narodowi przeciwstawić się bluźnierstwom, którymi może zostać zaatakowany, aby zmusić go do odrzucenia Twojej Obecności.

Błagamy Cię, Jezu, ocal nas, chroń nas od wszelkiej krzywdy i przyjmij nasz naród do Twojego Najświętszego Serca. Amen.”

2012/11/21 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Mam Wiadomość, którą muszę przekazać Narodowi Amerykańskiemu.

Sobota, 17.11..2012, 19:00

Moja droga, umiłowana córko, mam Wiadomość, którą muszę przekazać Narodowi Amerykańskiemu.

Moi ukochani wyznawcy, musicie teraz zważać na Moje Święte Słowo i posłuchać.

Spotyka was wiele prześladowań z powodu grzechów waszych rodaków i tych, którzy sterują waszymi przepisami o aborcji. Ten największy grzech, którego jesteście winni miliony razy, skaleczył Moje Serce, jak kłujący Go wiele razy miecz.

Wasze grzechy niemoralności i wasza miłość do materialnego bogactwa, urażają Mnie głęboko. Nie okazujecie Mi wierności w sposób, którym jest od was oczekiwany. Ci z was, którzy odpadli od Prawdy, musicie wezwać Mnie, tak abym mógł otworzyć wasze oczy.

Kocham wszystkie Boże dzieci w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ale obawiam się, że grzech wbił klin tak szeroki, że wielu z was wpadnie w otchłań rozpaczy, jeśli nie zaakceptujecie Istnienia Boga.

Ważne jest, abyście się mocno modlili, ponieważ moc szatana przeniknęła wiele waszych praw. Przepisy te, i więcej z nich, które mają być wprowadzone przez ateistów pośród was, będą odrażające w Oczach Mojego Ojca.

Jakże płaczę z powodu oszustwa, które zostało wam przedstawione. Moi biedni wyświęceni słudzy pośród was zostaną zgnieceni, jak owady pod stopami tych przywódców, którzy wypierają się Mnie, waszego Jezusa.

Jest to czas, kiedy modlitwa musi być waszym codziennym celem, tak żeby wasz naród mógł zostać ocalony i uwzględniony wśród Moich dwunastu narodów w Nowym Raju.

Oto Krucjata Modlitwy (85) – O ocalenie Stanów Zjednoczonych Ameryki z ręki oszusta

„O drogi Jezu, obejmij nasz naród Twoją najdroższą ochroną. Przebacz nam nasze grzechy przeciwko Bożym Przykazaniom. Pomóż Amerykańskiemu narodowi powrócić do Boga. Otwórz ich umysły na Prawdziwą Drogę Pana.

Odblokuj ich zatwardziałe serca, tak żeby powitali Twoją Rękę Miłosierdzia. Pomóż temu narodowi przeciwstawić się bluźnierstwom, którymi może zostać zaatakowany, aby zmusić go do odrzucenia Twojej Obecności.

Błagamy Cię, Jezu, ocal nas, chroń nas od wszelkiej krzywdy i przyjmij nasz naród do Twojego Najświętszego Serca. Amen.”

Idź, Mój ludu, i nigdy nie obawiaj się okazywać swojej miłości do Mnie, ani nie wypieraj się swojego Chrześcijaństwa.

Wasz Jezus

2012/11/21 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Zacznie ujawniać się pewna Ilość wydarzeń dotyczących kościołów, które honorują Mnie na świecie.

Środa, 14.11.2012, 20:30

Moja droga, mistyczna współmałżonko, Moja najmilsza córko, twoje doświadczenia dały Ci nowe siły i pasję potrzebną, aby poruszyć serca wielu.

Jest to jeden ze sposobów, w jaki Ja osiągam dusze tych, którzy potrzebują Moich Łask. Dokonam tego dzięki twojej pracy dla Mnie, tak żeby nawrócenie mogło się szybko rozprzestrzeniać.

W tym czasie zacznie ujawniać się pewna ilość wydarzeń dotyczących kościołów, które honorują Mnie na świecie. Wkrótce zostanie ogłoszony rozłam w Moim Katolickim Kościele. Kiedy to nastąpi, zabrzmi dźwięk oklasków tych, którzy rozdzielili Prawdę Moich Nauk od Przykazań ustanowionych przez Mojego Ojca.

Planowanie i koordynacja tego wielkiego spisku zabrały jakiś czas, ale wkrótce ogłoszą schizmę wobec światowych mediów.

Wielu, krzycząc na cały głos, przedstawi kłamstwa nie tylko przeciwko zasadom ustanowionym przez Moje Nauki. To, czego oni tak naprawdę chcą, jest utworzeniem nowego boga. Nowy przywódca figurant Mojego Kościoła będzie promowany, jak w jakichś głośnych wyborach przywódców politycznych.

Będą działać tak, abyście zechcieli uwierzyć, że Słowa z dawnych czasów są kłamliwe. Następnie powiedzą wam, abyście nie wierzyli w Nie. Zmienią sposoby przeżywania Moich Nauk i zmienią sposób oddawania Mi czci.

Będą teraz spychać Moje Prawa na bok i stawiać ponad wszystko prawa ich własnej produkcji.

Zmienią swoje uroczyste śluby, aby usprawiedliwić ich udział w budowie nowej świątyni – nowej świątyni oddanej rządom fałszywego proroka. Wówczas nie będą już dłużej Moimi sługami, ponieważ zmienią swą wierność i uhonorują fałszywego proroka.

Następnie będą wielbić fałszywego boga, zupełnie nową koncepcję, która pozwoli, aby niektóre Boże Prawa zostały zniesione i zastąpione plugawościami w Moich Oczach.

To jest Moje ostrzeżenie dla tych kapłanów pośród was, którzy oderwą się od Katolickiego Kościoła.

Jeśli przestaniecie Mi całkowicie ufać, wasze głowy zostaną zwrócone ku wierzeniu w kłamstwa. Jeśli zaufacie kłamliwym przywódcom, popadniecie w straszny grzech. Uhonorujecie bestię, która pohańbi Mój Kościół wciskając cierniową koronę na Głowę Mojego Kościoła, Mojego prawdziwego Świętego Wikariusza, Papieża Benedykta.

Będziecie strasznie cierpieć służąc bestii, ponieważ będziecie pozbawiać Boga Jego dzieci. Powróćcie do swoich prawdziwych korzeni. Nie dopuście, aby Mój Kościół został pohańbiony grzechami planowanymi przez ludzi, którzy chcą zniszczyć Chrześcijaństwo i inne religie, które oddają cześć Mojemu Ojcu.

Wy, Moi wyświęceni słudzy, którzy nie przestrzegacie waszych Kapłańskich Święceń, odcinacie wasze serca ode Mnie, podczas gdy oszuści kraść będą wasze dusze.

Największym grzechem, który macie zamiar popełnić, jest uczczenie fałszywego boga. Ustrojony klejnotami, będzie czarujący, subtelny i z pozornie dobrym zrozumieniem Nauk Księgi Mojego Ojca. Ulegniecie jego urokowi. On przekręci Moje Nauki, tak że staną się herezją.

Ta religia, alternatywa wobec Bożej Prawdy, jest bezwartościowa. Jednak będzie miała zewnętrzną otoczkę czaru, miłości i cudu, i przystrojona w nowe złoto i szlachetne kamienie, zostanie przedstawiona na wszystkich ołtarzach jako nowa, jedna światowa religia.

Do wiernych kapłanów, mówię to. Będę wam błogosławił Łaskami dla zrozumienia Prawdy w każdym momencie.

Takie bożki, prezentowane wam jako Prawda, są jednak gliną. Są przedmiotami wykonanymi z drewna. Są niczym. Nie mają żadnego znaczenia. Nie emitują żadnych łask. Bóg, Jedyny Prawdziwy Bóg, po prostu nie będzie obecny w ich kościołach.

Tylko Żywy Bóg jest obecny.

Kiedy Bóg Ojciec będzie świadkiem tej ostatecznej zniewagi, wygna tych, którzy ożywiają te pogańskie praktyki. Następnie zażąda wyjaśnień od tych, którzy powodują rozłam w Jego Świętym Kościele na ziemi – tych samych sług, którzy arogancko lekceważą Słowo Boże, tak beztrosko.

Kiedy staną naprzeciw Mnie podczas Ostrzeżenia, będą wiedzieć, jak urazili Mojego Ojca. Żadna osoba, czy wyświęcony sługa, nie dysponuje kontrolą, ponieważ jest tylko jeden Mistrz. Tylko Jeden Bóg. Wprowadzają boga zrobionego przez człowieka. On nie istnieje, ale mimo to będą Mi kraść Moje stado. Zostaną im dane wszelkie łaski i okazane będzie wiele cierpliwości. Jeśli nie okażą skruchy, zostaną zniszczeni.

Każdemu z was zostanie odpłacone, za każdą duszę, którą utraciliście dla Mnie.

Wasz Jezus

2012/11/21 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Ukoronowanie Cierniem podczas Mojego Ukrzyżowania jest symboliczne dla czasów ostatecznych

Wtorek, 13.11.2012, 17:00

Moja droga, umiłowana córko, Ukoronowanie Cierniem podczas Mojego Ukrzyżowania jest symboliczne dla czasów ostatecznych.

Ponieważ Kościół jest Moim Ciałem na ziemi, dlatego również on uwieńczony zostanie cierniami biczowania, tak jak to było podczas Mojej drogi na Kalwarię. Cierniowa Korona oznacza Głowę Mojego Świętego Kościoła na ziemi. Papież Benedykt wiele wycierpi, kiedy będzie prześladowany za mówienie Prawdy.

Zostanie zdruzgotany jako Głowa Mojego Kościoła i nie zostanie mu okazana żadna litość. Szybko zorganizuje się opozycja, ponieważ zostanie uznany za nie mającego dłużej znaczenia.

Ci, którzy będą twierdzić, że są bardziej współcześni w swoim podejściu do apostolskich metod, uderzą w niego i wyszydzą jego słowa. Następnie Głowa Mojego Kościoła zostanie zastąpiona przez Głowę Węża.

Biczowanie, które znosiłem podczas Mojego Ukrzyżowania, zostanie obecnie ponownie odtworzone w Moim Katolickim Kościele. Wąż porusza się teraz szybko, ponieważ będzie próbował pochłonąć Moje Ciało – Mój Kościół na ziemi. Następnie wszystkie Kościoły Chrześcijańskie zostaną połknięte i zmuszone do uhonorowania fałszywego proroka jako prawej ręki bestii.

Chociaż wielu z was może się obawiać, pamiętajcie, że wasze modlitwy opóźniają te wydarzenia, a w wielu przypadkach łagodzą takie fakty.

Modlitwy, wystarczająca ich ilość, opóźnią i osłabią pracę złego na ziemi.

Jest to antidotum na prześladowanie zaplanowane przez złą grupę rządzoną przez szatana. Nawróceniem i waszymi modlitwami, Moi uczniowie, wiele może zostać obalone. Modlitwa może zniszczyć tę nikczemność. Modlitwa może nawrócić i nawróci ludzkość. Następnie, jeśli wystarczająca ilość dusz podąży za Mną, wszystko będzie proste. Wówczas przejście do Mojego Nowego Raju będzie łatwiejsze.

Wasz Jezus

2012/11/18 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Katolicy będą musieli odprawiać Msze Święte w bezpiecznych miejscach lub Kościołach bezpieczeństwa.

Niedziela, 11.11.2012, 22:00

Część 2

Moja droga, umiłowana córko, musicie zebrać się razem i szukać tych dusz, które w ogóle nie znają Prawdy.

Podajcie im wasze ręce. Zachęcajcie ich do słuchania Prawdy. Ich życie i ich dusze mogą zostać utracone, jeśli nie pomożecie im przyjść do Mnie.

Krucjata, Misja Reszty Kościoła na ziemi, stawiać będzie tak samo wysokie wymagania, jak ta w Średniowieczu. Nie będzie ona dotyczyć fizycznej walki, kiedy armia stacza bitwy w normalnej wojnie.

Będzie to wojna duchowa, chociaż niektóre wojny będą powodem dla tworzenia milionów grup modlitewnych, aby osłabić siłę antychrysta.

Modlitwy te zostały napisane w Niebie i obiecują nadzwyczajne Łaski.

Mają tylko jeden cel i jest nim ocalenie wszystkich dusz; każdego dziecka, każdego wyznania, każdej płci, każdej religii oraz ateistów. To jest Moje największe pragnienie.

Wy, Moi uczniowie, jesteście pod Moim kierownictwem. Łaski, które na was wylewam, przynoszą już owoce. Wkrótce siły, które dam poprzez Łaski Modlitw Krucjaty, przyciągną tysiące nowych dusz.

Może myślicie, jak mała grupa modlitewna może osiągnąć takie nawrócenia? Odpowiedź jest prosta. To dlatego, że jesteście chronieni przez Mojego Ojca i kierowani bezpośrednio przeze Mnie, osiągniecie sukces. Nie możecie zawieść. Chociaż będziecie doświadczać wielu zakłóceń i zamieszania, a także wewnętrznej walki, której należy spodziewać się przy tej pracy, Ja zawsze będę przy was.

Pamiętajcie, że teraz przygotowujemy się na negatywne skutki rozejścia się Moich biednych wyświęconych sług, które będzie rezultatem nadchodzącej schizmy, jaka ma wybuchnąć w Chrześcijańskich Kościołach.

Tak więc, chociaż Reszta Armii prowadzona będzie przez księży i innych Chrześcijańskich duchownych, wielu będzie świeckimi sługami, ponieważ będzie to czas niedoboru kapłanów.

Wy, Moi uczniowie, będziecie musieli zebrać i przechowywać Hostie Komunii, ponieważ będą one trudno dostępne. Ci z was, którzy są Katolikami, będą musieli odprawiać Msze Święte w bezpiecznych miejscach lub Kościołach bezpieczeństwa.

Utworzona zostanie misja, podobna do niemieckiego nazistowskiego prześladowania, gdzie ścigani byli Żydzi, w celu wykorzenienia tak zwanych zdrajców Nowego Światowego Kościoła, o którym powiedzą wam, że jest dla wszystkich religii.

Zostaniecie oskarżeni o profanowanie Mszy i ich nowo ukształtowanej prezentacji Mszy, gdzie Ja nie będę obecny w Eucharystii, ponieważ będzie to ohyda w Oczach Mojego Ojca.

Moje Ciało i Krew obecne będą w Mszach odprawianych w tych ośrodkach i bezpiecznych miejscach, gdzie będziecie ślubować wierność Przeistoczeniu chleba i wina w Ciało i Krew Pańską, aby uczynić Sakrament Najświętszej Ofiary Mszy autentycznym i akceptowanym przez Mojego Ojca.

Ja będę nadal udzielał wam instrukcji, gdy będziecie kontynuować na całym świecie zakładanie Grup Modlitewnych Jezusa do Ludzkości.

Wiele z nich jest już tworzonych każdego dnia. Dziękuję tym, którzy podążyli za Moimi instrukcjami i okazali posłuszeństwo.

Zostańcie w pokoju. Musicie być bardziej pewni siebie. Zostawcie na boku strach, ponieważ on nie pochodzi ode Mnie. Rośniecie teraz i rozprzestrzeniacie się w każdym zakątku ziemi. Wkrótce podążą wszyscy, a kiedy tak się stanie, modlitwy zmienią świat poprzez nawrócenie.

Kocham was wszystkich. Jestem wdzięczny i wzruszony, że natychmiast odpowiedzieliście Mi poprzez tę ważną Misję, największą zorganizowaną w celu doprowadzenia wszystkich grzeszników do domu Ojca i zabezpieczenia od wpływu i kuszenia bestii.

Wasz Jezus

2012/11/16 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Uroczyście obiecuję, że przejście będzie szybkie.

Niedziela, 11.11.2012, 18:00

Część 1

Moja droga, umiłowana córko, jest zawsze ważne, abyś pamiętała, że gdy cierpisz, to jest nie tylko twój ból, który odczuwasz. To jest Mój ból, który znosisz. Ból, o którym mówię, nie jest tym, który Ja znosiłem podczas Mojego Ukrzyżowania, ale jest to ten, który spotyka Mnie dzisiaj, kiedy widzę i czuję ból ludzkości.

Ludzie cierpią na świecie ze względu na ich ciemność duszy. Cierpią nawet ci, którzy żyją prostym życiem, i którzy próbują podążać za Moimi Naukami. Mogą czuć się nieszczęśliwi, kiedy usilnie starają się o wzajemną miłość. Cierpią także z powodu wątpliwości, których doświadczają w swojej wierze.

Tak wielu nie rozumie sensu wiecznego życia lub faktu, że życie nie kończy się, kiedy osoba umiera na tej ziemi. To dlatego tak wielu z nich nie przygotowuje się do następnego życia.

Wielu ludzi w przeszłości nie przygotowało się odpowiednio i są albo w Piekle, albo w Czyśćcu.

Temu pokoleniu dany jest Dar, z którego nie korzystała żadna inna generacja. Wielu po prostu dokona przejścia z tego życia natychmiast, bez doświadczenia śmierci, tak jak to znacie.

Moje Powtórne Przyjście przyniesie ze sobą ten niezwykły Dar. Tak więc, nie obawiajcie się. Radujcie się, ponieważ przychodzę do was, aby przynieść wam pomyślną przyszłość.

Pomyślcie o tym w ten sposób. Chociaż będziecie znosić pewne trudności i będziecie musieli doświadczać metod, jakimi Moje Istnienie zostanie napiętnowane, to nie potrwa długo.

Zdaję sobie sprawę, że wielu z was martwi się, ale uroczyście obiecuję, że przejście będzie szybkie. Następnie, gdy będziecie świadkami Nowego Jeruzalem zstępującego na Nową Ziemię, Nowy Raj, wypełni was ekstaza.

Żadne słowa nie mogą opisać tego pięknego Stworzenia. Moje Serce wybucha Miłością, kiedy myślę o tym, jak wy i wasi bliscy będą ze zdumieniem reagować. Będzie tak, kiedy tajemnica Ostatecznego Przymierza stanie się dla was jasna.

Jasność Mojej Obietnicy Powtórnego Przyjścia zostanie w końcu zrozumiana.

Świat stanie się jedną, świętą rodziną i będzie żył egzystencją zgodnie i w unii z Boską Wolą Mojego Ojca.

Będzie to czas ponownego zjednoczenia, kiedy odbędzie się pierwsze zmartwychwstanie. Ci, którzy zostali oczyszczeni na ziemi, poprzez Oczyszczanie, dołączą do tych, którzy również zostali oczyszczeni w Czyśćcu, aby żyć w Nowym Raju.

Wiele się zmieni, ale wszyscy ci, którzy podążają za Mną i dołączą do Mnie w Mojej Nowej Erze Pokoju, nad którą Ja będę królować poprzez Moje duchowe kierownictwo, odnajdą pokój duszy.

W końcu nie będzie więcej cierpienia doświadczanego pod panowaniem szatana na tej ziemi.

Każdy ból, każde cierpienie, każda modlitwa, każdy wysiłek znoszony przez was, aby zebrać dusze, które upadają, i które opierają się i cały czas walczą, będą tego warte.

Nowy Raj jest gotowy. Wszystko, co musicie zrobić, to przygotować wasze dusze i iść w kierunku jego bram. Tym z was, którzy zrehabilitują się w Moich Oczach, zostaną dane klucze do otwarcia bram.

Wytrwajcie podczas tego nadchodzącego ucisku, ponieważ jest tym, co musi się wydarzyć, tak jak zostało przepowiedziane w Księdze Mojego Ojca.

Wasze modlitwy złagodzą wiele z tego, a Mój Ojciec będzie interweniować na każdym możliwym etapie, aby zapobiec popełnianu złych czynów wobec Jego drogich dzieci.

Wasz Jezus

2012/11/16 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Globalne szczepienie: Jedna z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, doświadczanego kiedykolwiek od śmierci Żydów pod rządami Hitlera.

Sobota, 10.11.2012, 23:45

Moja droga, umiłowana córko, jak Prawda może cię zaszokować. Chociaż akceptujesz Moje Święte Słowo, to dopiero, gdy urzeczywistniają się przepowiednie, które ci wyjawiam, rozumiesz wagę tej Misji ratowania ludzkości.

Wprowadzenie globalnej szczepionki przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci, będzie jedną z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, doświadczanego kiedykolwiek od śmierci Żydów pod rządami Hitlera.

Ten perfidny plan będzie możliwy, ponieważ wiele waszych rządów zmusiło ludzi do przyjęcia zmian w waszych ustawach, udzielających waszym rządom władzy wprowadzenia w życie praw wobec waszych niewinnych dzieci.

Pamiętajcie, że jedyną rzeczą, która powstrzymała Mojego Ojca od położenia kresu temu światu, jest miłość tych wiernych sług pośród was.

Mój Ojciec, ze względu na Jego Miłość do każdego dziecka i każdego Jego Stworzenia, powstrzymał Swoją Rękę. Teraz nadszedł dla Niego moment ostatecznego rozwiązania czasów, tak żeby świat, który On stworzył z Miłości i według Jego Boskiej Woli, mógł być w pokoju kontynuowany.

On zniszczy obecnie tych, którzy popełniają taką nikczemność wobec Jego dzieci. Nie będzie już dłużej tolerował zła i Jego Ręka opadnie teraz z karą.

Jego Gniew objawi się obecnie na świecie, który zostanie zaskoczony ogromem kary, jaka spotka ziemię.

Ci z was, odpowiedzialni za spowodowanie strasznego cierpienia u swoich rodaków i współobywateli, wiedzcie o tym.

Zostaniecie ostatecznie powaleni plagą chorób, a następnie wy, i ci, którzy oddają hołd jednej światowej grupie, zostaniecie usunięci, zanim rozpocznie się Bitwa Armageddonu.

Nie będziecie tolerowani przez Mojego Ojca i nie pozwoli On już dłużej atakować Swoich dzieci. Biada wam i tym spośród was, którzy w tym czasie powodujecie Jego Gniew.

Moment dla Mojego Ojca, aby pokazać wam, czyja Moc utrzyma się wiecznie, zostanie wam teraz dowiedziony. Zostanie wam w końcu pokazane, czym są wasze błędne teorie na temat waszej kreacji. Prawda, jak zostało wam obiecane w Księdze Prawdy przepowiedzianej prorokowi Danielowi, zostanie ostatecznie ujawniona.

Tak wielu ludzi nieświadomych jest Bożej Prawdy. Wiele dusz, pełnych najlepszych intencji, nie szuka niczego w swoim życiu, poza przyjemnymi podnietami. Wielu traci czas, który został im przyznany w ich życiu na ziemi, ponieważ nie znają Prawdy Istnienia Boga.

Teraz Prawda zostanie przedstawiona. Nadchodzi czas rozliczenia.

Mój Ojciec sprawi, że świat będzie w końcu świadomy Prawdy. Ci, którzy ignorują Prawdę, sami sobie odmówią dostępu do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.

Zamiast żyć wiecznym, chwalebnym życiem, pełnym cudów, radości, miłości i dobrobytu, zostaną odrzuceni, aby gnić w głębinach Piekła.

Wzywam wszystkie Boże dzieci, aby wzięły pod rozwagę to ostrzeżenie.

Być może jest ono ostre. Wielu tych, którzy mówią: „To nie pochodzi od Boga, ponieważ On jest Miłosierny”, niech zważa na to.

Nadszedł czas, aby oddzielić plewy od ziarna. Dzień ten jest bardzo blisko. Którykolwiek wybór dokonany przez człowieka, będzie ostatecznym wyborem.

Wolna wola będzie zawsze honorowana przez Mojego Ojca, aż do ostatniego dnia. Dnia Sądu Ostatecznego.

Wasz Jezus

2012/11/15 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (84) – O oświecenie dusz elit, które rządzą światem.

Piątek, 09.11.2012, 21:00

„O drogi Jezu, błagam Cię, oświecić dusze elit, które rządzą światem.
Pokaż im dowód Twojego Miłosierdzia. Pomóż im, aby stali się otwartego serca i okazali prawdziwą pokorę, ku czci Twojej wielkiej Ofiary przez Twoją Śmierć na Krzyżu, gdy umarłeś za ich grzechy.
Pomóż im rozpoznać, kto jest ich Prawdziwym Stwórcą, kto jest ich Kreatorem, i napełnij ich łaskami, aby zobaczyli Prawdę.
Proszę, zapobiegnij realizacji ich planów sprawienia bólu milionom ludzi poprzez szczepienia, niedobór żywności, wymuszone adopcje niewinnych dzieci i rozbicie rodzin.
Uzdrów ich. Okryj ich Twoim Światłem i zabierz ich na łono Twojego Serca, aby ocalić ich z sideł złego. Amen.”

2012/11/14 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Szczepienie to będzie trucizną i zostanie przedstawione w ramach globalnego planu opieki zdrowotnej.

Piątek, 09.11.2012, 21:00

Moja droga, umiłowana córko, w ciągu zaledwie dwóch lat miliony dusz zostało już nawróconych i uratowanych przez tę Misję. Tylko twoje cierpienie ocaliło dziesięć milionów dusz, tak jak ci obiecałem. Podczas gdy na świecie nieszczęścia wydają się może nasilać, wiele dusz ratowanych jest poprzez wasze modlitwy.

Cierpienie w Moje Imię staje się wciąż gorsze i tak bolesne, że trudno je wytrzymać. Jest najbardziej intensywne, kiedy szatan jest rozzłoszczony. Obecnie jego złość narasta i dlatego ataki na ciebie są tak dręczące. On i jego demony krążą wokół ciebie, ale nie mogą ci zaszkodzić w sposób fizyczny, ponieważ chroni cię Ręka Mojego Ojca. To nie umniejszy doświadczenia biczowania, które znosisz w tym czasie, w drugą rocznicę tej Misji, ale wiedz o tym.

Największe cierpienie znoszone jest wtedy, gdy Misja lub działanie duszy ofiarnej odnosi sukces. Im więcej ocalonych dusz, tym bardziej agresywny staje się atak złego. Jego działania były coraz bardziej widoczne na świecie. On, który dokłada wszelkich starań, aby ukryć swoje istnienie, pracuje nad dojściem do ducha tych słabych ludzi, którzy pozostawiają samych siebie otwartymi dla niego, z powodu ich żądzy ziemskich przyjemności i miłości do władzy.

Siła szatana leży w jego umiejętności oszukania ludzkości w przekonaniu, że jest on tylko symbolem używanym przez Chrześcijan, aby wyjaśnić różnicę pomiędzy dobrem i złem.

Szatan zna niebezpieczeństwo odsłonięcia swojej obecności. Gdyby tak zrobił, wtedy więcej ludzi zaakceptowałoby, że Bóg istnieje.

Tego on nie chce uczynić, więc tworzy zdolność postrzegania swojego istnienia pośród tych, którzy składają mu hołd. Ludzie ci, którzy przyjmują istnienie szatana, oddają mu cześć, podobnie jak ludzie odprawiają Msze w Kościołach Katolickich lub wykonują posługę w kościołach, aby chwalić Boga.

Tak wiele dusz zostało skradzionych. Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, zamierza odzyskać je z powrotem poprzez Swoje Ostrzeżenie i kary, które zostaną zadane tym, którzy zbierają się, aby czcić bestię.

Mój Ojciec obnaży zwolenników szatana, którzy profanują Jego Kościoły.

Oni są celem Jego kar i jeśli nie zaprzestaną tego, co robią, z własnego wolnego wyboru, zostaną powaleni Ręką Boga.

Wzrost tych satanistycznych grup, które prezentują się światu poprzez biznesowe i powiązane sieciowo organizacje, jest gwałtowny.

Są wszędzie; intrygując, organizując spotkania, knując i tworząc nikczemne plany zniszczenia milionów niewinnych ludzi.

Oni wprowadzą formę ludobójstwa poprzez obowiązkowe szczepienia wobec waszych dzieci, z waszym lub bez waszego pozwolenia.

Szczepienie to będzie trucizną i zostanie przedstawione w ramach globalnego planu opieki zdrowotnej.

Ich plany urzeczywistniły się obecnie i już zaczęli ich wprowadzanie. Niektóre z ich planów, w jednym europejskim kraju, zostały powstrzymane przez Mojego Ojca z powodu modlitw ofiarnych dusz.

Spójrzcie przed siebie i za siebie. Przyjrzyjcie się uważnie na pozór niewinnym, nowym prawom, wprowadzanym w waszych krajach, przedstawianym tak, abyście czuli, że mają poprawić wasze życie. Wiele z nich ma was po prostu zniewolić, nakłaniając was do pisemnego zrzeczenia się waszych praw w ramach tego, co wydaje się być demokratycznymi zasadami.

Demokracja zostanie zastąpiona dyktaturą, ale nie będzie jako taka przedstawiona narodom. Gdy miliony zrzekną się pisemnie swoich wszystkich praw, w imię nowych tolerancyjnych przepisów, będzie już za późno. Staniecie się więźniami.

Główni przywódcy na świecie pracują wspólnie, aby wprowadzić swoje nowe plany. Są częścią elity, której celem jest chciwość, bogactwo, kontrola i władza. Nie akceptują Władzy Boga. Nie wierzą, że Moja Śmierć na Krzyżu była dla ocalenia ich od ogni Piekła.

Muszę sprawić, aby zobaczyli, jak bardzo są w błędzie. Nadszedł dla Mnie czas, aby udowodnić im Moje Miłosierdzie, Moją Miłość do nich.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (84) – O oświecenie dusz elit, które rządzą światem.

 „O drogi Jezu, błagam Cię, oświecić dusze elit, które rządzą światem.
Pokaż im dowód Twojego Miłosierdzia. Pomóż im, aby stali się otwartego serca i okazali prawdziwą pokorę, ku czci Twojej wielkiej Ofiary przez Twoją Śmierć na Krzyżu, gdy umarłeś za ich grzechy.
Pomóż im rozpoznać, kto jest ich Prawdziwym Stwórcą, kto jest ich Kreatorem, i napełnij ich łaskami, aby zobaczyli Prawdę.
Proszę, zapobiegnij realizacji ich planów sprawienia bólu milionom ludzi poprzez szczepienia, niedobór żywności, wymuszone adopcje niewinnych dzieci i rozbicie rodzin.
Uzdrów ich. Okryj ich Twoim Światłem i zabierz ich na łono Twojego Serca, aby ocalić ich z sideł złego. Amen.”

Wasz Jezus

2012/11/14 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Potrzebuję waszej pomocy. Tak jak potrzebowałem Moich apostołów i uczniów, kiedy chodziłem po ziemi.

Czwartek, 08.11.2012, 15:50

Moja droga, umiłowana córko, Moi uczniowie, wyświęceni słudzy i członkowie duchowieństwa zbierają się obecnie na całym świecie w odpowiedzi na to wezwanie z Nieba.

Ja, ich ukochany Jezus Chrystus, obecny jestem w ich sercach z Moimi specjalnymi łaskami. Oni rozpoznają to Boskie powołanie, ponieważ Duch Święty okrył ich wiedzą, że to rzeczywiście jestem Ja, Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, który porozumiewa się z nimi.

Wy, Moje ukochane i drogie zgromadzenie wiernych, spleceni jesteście z Moim Najświętszym Sercem w tym czasie. Prowadzę was na drodze, tak abyście mogli oznajmiać Prawdę zagubionym duszom, potrzebującym Mojego wielkiego Miłosierdzia. To jest Mój Dar dla was. Poruszę wasze serca w taki sposób, że natychmiast będziecie wiedzieć, że jest to Boskie Natchnienie. Czy nie wiecie, jak bardzo was kocham? Jak bardzo jesteście chronieni Mocą waszego Boskiego Zbawiciela, który obiecał ocalenie świata?

Moje Powtórne Przyjście jest blisko i pragnę uratować wszystkich grzeszników, bez względu na to, jak poczerniałe są ich dusze.

Pamiętajcie, że to przez wasze oddanie, umożliwiające Mi prowadzenie was, takie biedne dusze będą mogły być zabrane z uchwytu złego.

Nie wahajcie się z odpowiedzią na Moje wezwanie, ale wiedzcie, że musicie uważać, jak to robicie. Muszę zbudować Moją armię w taki sposób, aby mogła zbierać się poufnie, łącząc się jak jedno, tak aby przedstawiać swe modlitwy przede Mną. Musicie działać szybko, a dusze te, jeśli tylko raz odmówią Moje Modlitwy Krucjaty, zostaną do was przyciągnięte.

Potrzebuję waszej pomocy. Tak jak potrzebowałem Moich apostołów i uczniów, kiedy chodziłem po ziemi. Przyjdźcie teraz. Nie obawiajcie się.

Nie słuchajcie tych, którzy stawiają wam wyzwania, którzy was wyśmiewają, lub którzy rzucają oszczerstwa na Moje Święte Słowo. Nadszedł wasz czas, aby Mi służyć.

Powstańcie z odwagą i podążajcie za Mną. Napełnię was w waszych sercach miłością i radością. Wkrótce nie będziecie mieć żadnych wątpliwości co do tego, kto składa wam tę prośbę. Dziękuję wam za odpowiedź na Moje wezwanie. Błogosławię was i prowadzę was przez cały czas.

Wasz Jezus

2012/11/12 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Duża część ludzkości zostanie oczyszczona i będzie wówczas gotowa na długo oczekiwaną Erę Pokoju.

Środa, 07.11.2012, 21:28

Moja droga, umiłowana córko, cały świat odczuje zmiany, ponieważ każdy kraj doświadczy bezruchu i poczucia oczekiwania, ale mimo to wielu nie zrozumie, dlaczego tak się dzieje.

Życie ulegnie zmianie i wy, którzy Mi ufacie, macie wiele do oczekiwania w przyszłości.

Pomyślcie o świecie tak, jak o żywej osobie cierpiącej na straszną chorobę. Musi cierpieć, odczuwać ból i znosić okres, w którym choroba leczona jest przez jego lekarza.

Wielu ludzi reaguje na leczenie szybko. Inni wolniej. Inni w ogóle. Niektórzy pacjenci mają nadzieję i akceptują fakt, że ich organizm będzie musiał znosić czasami bolesne leczenie, zanim ponownie poczuje się dobrze i zdrowo.

Świat cierpi na zakażenie spowodowane wpływem szatana, gdzie on i jego demony nakłaniają, kuszą i przekonują Boże dzieci, że grzech nie istnieje.

Zanurzają się one z jednego kryzysu ducha w następny. Jakże wywołują niezadowolenie Mojego umiłowanego Ojca. Ile bólu będą musiały znieść, zanim będą mogły żyć w sposób, jaki nakazują Boże Prawa.

Jednak kiedyś choroba ta zostanie uleczona, i gdy minie ból, duża część ludzkości będzie oczyszczona i wówczas gotowa na długo oczekiwaną Erę Pokoju. Era Pokoju, obiecana wszystkim tym, którzy podążają za Naukami Boga, oczekiwać będzie tych, którzy zrehabilitowali się w Moich Oczach.

Każdemu z was pokazana zostanie Prawda. Wówczas będziecie w stanie rozróżnić pomiędzy brzydotą grzechu i tą czystością, która jest wymagana, aby wejść do Mojego Chwalebnego Królestwa.

Kiedy każdej osobie pokazana zostanie Prawda, nikt nie będzie w nią wątpił, ale nie wszyscy ją przyjmą.

Jest to czas dla ludzkości, aby zobaczyć, co stało się ze światem z powodu chciwości, samolubstwa i egoistycznej miłości do samego siebie. Nie bierze się uwagę dobra tych, którzy są w życiu nieszczęśliwi. Niewiele jest już szacunku dla życia ludzkiego.

Musicie porzucić waszą arogancję, bo jeśli nie uczynicie tego, zostaniecie pozbawieni wszystkiego, co posiadacie.

Rozliczni przywódcy w różnych narodach wkrótce połączą szeregi i przygotują się do zniszczenia Chrześcijaństwa na całym świecie.

Z tego powodu, czasze ognia i błyskawic wylane zostaną nad całym światem dla ukarania nikczemnych.

Musicie jednak zrozumieć, że wiele z kar planowanych przez Mojego Ojca zostało złagodzonych dzięki waszym modlitwom.

Pozostańcie silni. Kontynuujcie Moje Modlitwy Krucjaty i nigdy nie traćcie nadziei.

Wasz Jezus

2012/11/11 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Ziemia będzie jęczeć z bólu, ponieważ antychryst przygotowuje swoje wejście.

Poniedziałek, 05.11.2012, 18:50

Moja droga, umiłowana córko, świat musi przygotować się teraz do wielkich zmian, na które zezwoliłem, aby przygotować ludzkość na Powtórne Przyjście.

Wiele pracy zostało wykonanej przez Moich umiłowanych wyznawców, aby uratować miliony dusz dzięki modlitwom, które im dałem.

Moi ukochani wyznawcy, wasza wierność dla Mnie, waszego Jezusa, oznacza, że przekazaliście Mi dusze, które są teraz bezpieczne, a które w przeciwnym razie wrzucone byłyby do Piekła.

Tak potężne są wasze modlitwy, że z czasem, kiedy więcej milionów przyjmie Moje Orędzia miłości i nadziei, miliardy dusz zostanie ocalonych.

Moja praca poprzez was, Moi uczniowie, ratuje codziennie tysiące ludzi. Dlatego nigdy nie pozwalajcie sobie na wątpliwości, które oczywiście nachodzą was od czasu do czasu, a które mogą uniemożliwić wam modlitwę.

Teraz musicie posłuchać.

Obecnie dużo się wydarzy. Burze nasilą się na całym świecie, a ziemia będzie jęczeć z bólu, ponieważ antychryst przygotowuje swoje wejście. To już nie będzie długo, zanim on siebie przedstawi.

Moja córko, koncentrujcie się na rozprzestrzenianiu Mojego Słowa, chociaż możecie napotkać wiele przeszkód. Niech nic nie opóźnia dawania wszystkim Moich Orędzi.

Różnicę sprawi nie liczba ludzi, którzy otrzymają Księgę Prawdy czy Moje Przekazy, ale liczba tych osób, które odmawiają Moje Modlitwy Krucjaty.

Modlitwy osłabią siłę antychrysta.

To kary wysłane na ziemię przez Mojego Ojca będą tymi, które zgładzą tych przywódców i te grupy, które ośmielają się zadawać ból Jego dzieciom.

Moc Boga okryje tych, którzy Go kochają.

Moc Boga będzie ochroni tych, którzy się nawracają.

Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, będzie nadal wylewał Swoje Łaski, aż Jego Moc okryje i ochroni wszystkie Jego dzieci na ziemi.

Idźcie w pokoju, nadziei i miłości. Zaufajcie Mi, a wszystko będzie dobrze.

Wasz Jezus

 

2012/11/07 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Droga do Mojego Wiecznego Królestwa pełna jest ostrych kamieni i głazów

Niedziela, 04.11.2012, 17:45

Moja droga, umiłowana córko, niech nikt nie myśli, że może pozostać silny w wierze, bez konieczności walki o to prawo.

Istnieje wiele przeszkód, które blokują waszą wiarę w Boga, a tylko ci, którzy wytrwają w modlitwie, mogą utrzymać płomień ich miłości do Boga płonący w ich duszach.

Droga do Mojego Wiecznego Królestwa pełna jest ostrych kamieni i głazów. Jest podobna do chodzenia boso, wiele mil, gdzie doświadczycie każdego skaleczenia, każdego ostrego bólu, i gdzie będziecie potykać się przy każdym stawianym kroku. To dlatego wiele dusz o dobrych intencjach upada po drodze, ponieważ podróż jest tak uciążliwa.

Kiedy podążacie za Mną, podróż zawsze będzie bolesna. Nigdy nie będzie łatwa, dopóki nie powiecie: „Jezu, zabierz mój ból, uzdrów mnie i weź mój krzyż”.

Tylko wtedy będzie dla was łatwiejsze podążanie Moją podróżą do Mojego Chwalebnego Królestwa.

Przez wszystkich, którzy kochają Boga, doświadczone zostanie teraz Ukrzyżowanie, każdy jego etap – aż do ostatniego dnia.

Zmierzając do Mojego Powtórnego Przyjścia, Chrześcijanie i wszyscy ci, którzy kochają Mojego Ojca, Najwyższego Boga, będą musieli znosić cierpienia Mojej Męki.

Rozpoczną się one oskarżeniami, że Bóg nie istnieje. Ja zostałem potępiony jako Syn Boży. Tym razem odrzucony zostanie Najwyższy Bóg. Wszyscy wierzący będą biczowani i prześladowani, ponieważ wprowadzone zostaną pogańskie prawa z dawnych czasów. Mimo to, wielu ludzi, którzy nie znają ścieżek Pana, nie zwróci uwagi na takie niegodziwości, tak pochłonięci będą poszukiwaniem osobistych przyjemności.

Następnie tym, którzy odważą się publicznie okazywać wierność Jedynemu Prawdziwemu Bogu, wymierzane będą kary. Nie będą tolerowani i będą musieli się ukrywać, aby czcić Mojego Ojca.

Codzienne Ofiary, Msze Święte, ostatecznie ustaną jak przepowiedziane, ponieważ fałszywy prorok oświadczy, że odbywać się będzie nowa forma Mszy, i że stary format nie będzie dłużej istotny; tak powie.

Moja Obecność w Świętej Eucharystii zostanie zapomniana i Boże dzieci nie będą dłużej karmione Pokarmem Życia. A wówczas Ręka Boga opadnie na pogan, którzy ośmielają się twierdzić, że mówią w Imię Boga. Ich lojalność wobec bestii wpłynie na wielu i zaprowadzą tych, którzy zostali wprowadzani w błąd, do pułapki ciemności.

Podziały będą się nasilały, aż w końcu wszystkie Boże dzieci będą musiały dokonać wyboru. Albo podążą za błędną iluzją, przedstawioną przez fałszywego proroka, który powie, że mówi w Imieniu Boga, albo pójdą za Prawdą.

Nigdy nie sądźcie, że będziecie wystarczająco silni, aby wytrzymać tę presję od tych fałszywych kapłanów, którzy będą reprezentować bestię. Ich wpływ będzie ogromny. Bez Mojej pomocy będziecie skłonni odwrócić się od Moich Nauk.

Obudźcie się zanim te czasy nadejdą. Wołajcie do Mnie codziennie o Moją pomoc.

Wasz Jezus

2012/11/07 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Wkrótce nie będzie grzechu. Plaga grzechu będzie przeszłością.

Sobota, 03.11.2012, 19:00

Moja droga, umiłowana córko, kiedy dusze odpadają ode Mnie, i kiedy poddają się grzechowi, nigdy nie wolno im obawiać się Mnie.

Jeśli tylko zgrzeszycie, Moi ukochani wyznawcy, musicie natychmiast zwrócić się do Mnie.

Nigdy nie bądźcie zawstydzeni lub zakłopotani, biegnąc do Mnie, kiedy popełniliście grzech. Jest to jedyny sposób, w jaki możecie uzyskać siłę, aby chodzić ze Mną ponownie.

Jeśli nie zwracacie się do Mnie i zamiast tego unikacie Mnie, będziecie jeszcze bardziej osłabieni i sami zostawicie siebie odsłoniętych na pokusy umieszczane codziennie przed wami przez złego.

Grzech jest czymś, z czym rodzi się każde dziecko. Grzech pierworodny musi być usunięty przez Sakrament Chrztu. Nawet wtedy dusze będą nadal kuszone, tak długo jak ludzkość pozostaje pod rządami szatana.

Uwolnić siebie od grzechu jest proste. Po pierwsze będziecie wiedzieć w waszym sercu, kiedy popełniliście grzech. Wielu ludzi w dzisiejszym świecie odrzuca grzech, jakby nie miał znaczenia. Mimo to, gdyby ludzie otwarcie przyznali, jak czują się po zgrzeszeniu, to okazałoby się, że ich wewnętrzny spokój został rozdarty na dwoje.

Grzech odczuwany jest przez większość dusz, zanim staną się tak zaciemnione, że tylko grzech będzie zaspokajał ich żądze. Dlatego musicie szukać przebaczenia u Boga za każdym razem, kiedy zgrzeszycie. Jeśli tak nie robicie, to grzech będzie się w was jątrzyć i będzie wam trudniej oprzeć się pokusie.

Jeśli czujecie skruchę w waszych sercach, wołajcie do Mnie, waszego ukochanego Jezusa, abym wam pomógł.

Nie ma grzechu, który nie mógłby być odpuszczony, z wyjątkiem grzechu bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Zawsze wołajcie do Mnie o pomoc, bez względu na to, jak jesteście zawstydzeni z powodu grzechów, które popełniacie.

Moje Serce współczuje wszystkim Bożym dzieciom. Jesteście Jego drogocennym Stworzeniem i On kocha was wszystkich, pomimo waszych grzechów. Walczcie z grzechem szukając odkupienia, za każdym razem, kiedy grzeszycie.

Wkrótce nie będzie grzechu. Plaga grzechu będzie przeszłością.

Wasz Jezus

2012/11/06 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Zawróćcie i poproście Mojego Syna, aby prowadził was ku Jego Wielkiemu Miłosierdziu.

Piątek, 02.11.2012, 14:00

Moje dziecko, ciemność, która zapada nad całym świecie, widoczna będzie na kilka sposobów.

Wprowadzane prawa, które dzielą jedność rodziny, będą dowodem na wpływ złego w waszych rządach.

Prawa, wprowadzane dla akceptacji aborcji, łamią Serce Mojego Ojca. Nikt nie ma prawa ingerować w Stworzenie Boga, a mimo to ludzkość czyni tak, na co dzień, bez poczucia wstydu i winy.

Moje dziecko, musicie modlić się mocno o przebaczenie win ludzkości, ponieważ bardzo niedługo zostanie ona podzielona na dwie części; tych, wiernych Bogu, i tych, którzy Go odrzucają. Brat zostanie oddzielony od brata, podzielone będą sąsiedztwa i na dwie części rozdzielone zostaną rodziny. Czas ten został przepowiedziany.

Dla zapewnienia, aby Bóg mógł uratować jak najwięcej dusz, jak to tylko możliwe, daje On im wiele możliwości, aby powróciły do Niego.

Módlcie się teraz za wasze rodziny, przyjaciół i sąsiadów, zanim rozwinie się ostateczny podział. Dzień Powtórnego Przyjścia Mojego Syna będzie potem bliski.

Wy, Moje dzieci, jesteście tak zdezorientowane. To zamieszanie i pustka w duszy, spowodowane są przez brak wiary w Boga. Żadna dusza nie może przetrwać bez Miłości Boga w ich sercach.

Są jak puste statki pływające po morzu bez żadnej idei, co do ich ostatecznego miejsca przeznaczenia. Unoszą się bez celu w rozległej pustce, gdzie nic nie zaspokaja; gdzie nic na świecie nie może przynieść im prawdziwego pokoju.

Zawróćcie i poproście Mojego Syna, aby prowadził was ku Jego Wielkiemu Miłosierdziu, a On przyniesie wam pokój, do którego dążycie. Wszystko, co musicie zrobić, to poprosić.

Proście Mnie, waszą ukochaną Matkę, o zabranie was do Mojego Syna. Będę was prowadzić i zawsze ochraniać, na każdym kroku tej drogi.

Wasza ukochana Matka

Królowa Pokoju

Matka Zbawienia

2012/11/06 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (83) – O złagodzenie kar

Czwartek, 01.11.2012, 18:00

„O Drogi Ojcze, Najwyższy Boże, my, Twoje biedne dzieci, korzymy się przed Twoim Chwalebnym Tronem w Niebie.
Błagamy Cię, uwolnij świat od zła.
Błagamy o Twoje Miłosierdzie dla dusz tych, którzy powodują straszne życiowe trudności u Twoich dzieci na ziemi.
Prosimy, wybacz im.
Prosimy, usuń antychrysta, gdy tylko da się poznać.
Prosimy Cię, Drogi Boże, o złagodzenie Twojej Ręki kary.
Zamiast tego, błagamy Cię, przyjmij nasze modlitwy i nasze cierpienia, aby złagodzić w tym czasie cierpienia Twoich dzieci.
Ufamy Tobie.
Czcimy Ciebie.
Dziękujemy Ci za wielką ofiarę, jakiej dokonałeś, gdy wysłałeś Swojego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby odkupić nas od grzechu.
Powitamy Twojego Syna, po raz kolejny, jako Zbawiciela ludzkości.
Prosimy, ochraniaj nas. Zachowaj nas od złego. Pomóż naszym rodzinom. Zmiłuj się nad nami. Amen.”

2012/11/05 Posted by | Krucjata Modlitwy | Dodaj komentarz

Został wam dany pancerz. Użyjcie go.

Czwartek, 01.11.2012, 18:00

Moja droga, umiłowana córko, musicie teraz powstać i zebrać się razem, zjednoczeni w miłości, aby przygotować się do trudnych czasów, które leżą przed wami.

Wy, Moja silna armia, zostaliście pobłogosławieni i jesteście chronieni Pieczęcią Mojego Ojca, Pieczęcią Boga Żywego.

Wobec wszystkiego, czym zostaniecie zaskoczeni, z każdej strony, pamiętajcie, że Ja jestem z wami.

Wiele wydarzeń, w tym wstrząsy żywiołowe, wojny, podział w Moim Kościele na ziemi, dyktatury w każdym z narodów – powiązane w jedno, w samym ich rdzeniu – wszystkie będą odbywać się w tym samym czasie.

Tak wiele zakłóceń spowoduje wiele łez i zgrzytania zębów, ale jedna rzecz pozostanie nienaruszona. Będzie to Moc Boga i Jego Miłość do wszystkich Jego dzieci.

Walka ta będzie rozwijać się przed światem, a wam, Moja armio, nie wolno drżeć ze strachu. W Moim Królestwie wszystko będzie dobrze, a wasze miejsce jest tam zabezpieczone. To inni są tymi, o których musicie się teraz zatroszczyć.

Został wam dany pancerz. Użyjcie go. Moje Modlitwy Krucjaty pomogą złagodzić wiele z grozy, spowodowanej przez grzechy ludzkości. Proszę, odmawiajcie tę modlitwę dla złagodzenia kar.

Modlitwa Krucjaty (83) – O złagodzenie kar

 „O Drogi Ojcze, Najwyższy Boże, my, Twoje biedne dzieci, korzymy się przed Twoim Chwalebnym Tronem w Niebie.
Błagamy Cię, uwolnij świat od zła.
Błagamy o Twoje Miłosierdzie dla dusz tych, którzy powodują straszne życiowe trudności u Twoich dzieci na ziemi.
Prosimy, wybacz im.
Prosimy, usuń antychrysta, gdy tylko da się poznać.
Prosimy Cię, Drogi Boże, o złagodzenie Twojej Ręki kary.
Zamiast tego, błagamy Cię, przyjmij nasze modlitwy i nasze cierpienia, aby złagodzić w tym czasie cierpienia Twoich dzieci.
Ufamy Tobie.
Czcimy Ciebie.
Dziękujemy Ci za wielką ofiarę, jakiej dokonałeś, gdy wysłałeś Swojego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby odkupić nas od grzechu.
Powitamy Twojego Syna, po raz kolejny, jako Zbawiciela ludzkości.
Prosimy, ochraniaj nas. Zachowaj nas od złego. Pomóż naszym rodzinom. Zmiłuj się nad nami. Amen.”

Wy, Moja armia, zostaliście przygotowani w każdy sposób. Wszystko, co musicie zrobić, to zaufać Mi. Kiedy ufacie Mi całkowicie, jesteście w stanie oddać Mi całą swoją miłość, swoje cierpienie, swoje obawy i wasz ból, dla Mnie, waszego Jezusa.

Kiedy tak się stanie, wówczas musicie pozostawić wszystko w Moich Świętych i Współczujących Rękach.

Dziękuję wam za odpowiedź na Moje wezwanie.

Wasz Jezus

2012/11/05 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

W tej chwili na świecie, samo wspomnienie o wierze we Mnie, waszego Jezusa, powoduje zakłopotanie.

Wtorek, 30.10.2012, 19:10

Moja droga, umiłowana córko, musisz wiedzieć teraz, że cierpienie, które znosisz w Moje Imię, trwać będzie aż do ostatniego dnia tej Misji.

Usłyszeć to jest trudne dla ciebie, ale wiedz o tym. Misja ta jest najtrudniejszą ze wszystkich Misji, które miały miejsce przed tobą. Zostaniesz rzucona na pustkowie i poczujesz się odizolowana i samotna. Twój głos będzie ignorowany, ale Moje Święte Słowo poruszy serca milionów.

Moja Święta Wola będzie czuwać nad tobą przez cały czas, choć często odczujesz, że nie będziesz wystarczająco silna.

Twoja słabość jest twoją siłą, ze względu na twoje zaufanie do Mnie. Z tego powodu nigdy cię nie opuszczę, ani nie zostawię cię bez pomocy innych. Mimo to, będziesz szła sama w tej Misji. Twoim jedynym towarzyszem będę Ja. Połączę nasze cierpienia w jedno.

Ty, Moja córko, zawsze będziesz potrzebowała Moich Łask wytrzymałości. Znosić tę Misję i głosić Moje Święte Słowo do niewdzięcznego świata, nie będzie łatwe. Będzie to wymagać wielkiego poczucia determinacji i odwagi.

Odnosi się to do wszystkich Moich uczniów, włącznie z tymi, którzy Mnie kochają, ale którzy nie akceptują tych Orędzi.

Przeszkody, które napotkacie w tej części Misji, nasilą się dla was wszystkich, Moja oddana armio.

Musicie zaakceptować z godnością, że kiedy podążacie za Mną, będziecie cierpieć. Bardzo niewiele dusz może znosić cierpienia dotykające każdego, kto stosuje się do Moich Nauk.

W tej chwili na świecie, samo wspomnienie o wierze we Mnie, waszego Jezusa, powoduje zakłopotanie.

Nie tylko powoduje wasze skrępowanie, gdy wasze oddanie dla Mnie jest deklarowane publicznie; z Mojego powodu będziecie cierpieć.

Pamiętajcie, cierpienie jest szczególną łaską. Jest bardzo trudne do zniesienia i wiele dusz odwraca się ode Mnie z tego powodu. Ale musicie pamiętać o tym. Kiedy cierpicie w Moje Imię, Ja was podtrzymam i wyleję na was Moje Łaski. Pomimo waszych cierpień, przyniesie wam to pokój duszy.

Moja córko, proszę, nie poddawajcie się nigdy. Nigdy nie czujcie się opuszczeni, bo Ja jestem jeszcze bliżej, kiedy czujecie się sami. Jestem jeszcze bliżej was w tych czasach udręki. Musicie nadal prosić o wszelką pomoc, którą możecie uzyskać, zwracając się do Mojej ukochanej Matki i wszystkich świętych, aby przyszli wam z pomocą.

Bardzo szybko zaakceptujecie, że nasilenie cierpienia jest bezpośrednim wynikiem oporu złego wobec tej Misji. On jest skrajnie przerażony, ponieważ kończy się jego batalia. Nienawidzi was z powodu dusz, które zostały uratowane poprzez tę Misję ocalenia.

Wasz Jezus

2012/11/04 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Jego wielkie kary o wymiarze, których świat aż do tej pory nie doświadczył nigdy przedtem, mogą zostać złagodzone.

Poniedziałek, 29.10.2012, 15:30

Moja droga, umiłowana córko, tak jak powiedziałem, fala zmian rozpoczęła się, ponieważ Ręka Mojego Ojca opada teraz w karze, nie tylko w USA, ale i w innych krajach.

Wszystkie te wstrząsy żywiołów będą nadal trwały wszędzie, aż ludzkość zostanie oczyszczona.

Musicie się modlić, aby te dusze, które odrzucają Boga, mogły być ocalone od ogni Piekła poprzez wielkoduszność innych, poprzez ich modlitwy.

Znaki te są po to, aby pokazać ludzkości, że czasy rzeczywiście się zmieniły. Nic nie będzie, ani nie może być takie samo, aż ziemia zostanie oczyszczona, aby umożliwić Powtórne Przyjście.

W tej chwili, gdy grzech pustoszy ziemię, nie jest ona godna, aby przyjąć Mesjasza.

Moi wyznawcy, to są znaki czasów ostatecznych i musicie przygotować wasze dusze.

Bardzo niedługo będzie tylko niewielu, włącznie z tymi ateistami o sercach z kamienia, którzy będą w stanie ignorować Rękę Mojego Ojca.

Jednak Jego wielkie kary o wymiarze, których świat aż do tej pory nie doświadczył nigdy przedtem, mogą zostać złagodzone i osłabione poprzez wasze modlitwy.

Niemniej jednak, będą one nadal kontynuowane, aż ludzkość zaakceptuje Prawdę.

Dzień Pański, dzień Powtórnego Przyjścia zbliża się, choć wiele wydarzeń musi mieć najpierw miejsce.

To będzie trudny okres dla wszystkich Bożych dzieci, w tym tych, które mają silną wiarę. Mimo to wielu z tych, którzy okazują miłość i wierność dla Mnie, ich Jezusa, pozostanie w pokoju, ponieważ oni wiedzą, że Ja przychodzę, aby zaprowadzić ich do Mojego Nowego Raju.

Dobrobyt tego Nowego Królestwa musi być poszukiwany i musicie dążyć do tego wielkiego Daru.

Bądźcie silni i ufajcie Mi. Musicie zrozumieć, że Ojciec musi ukarać tych, którzy planują straszliwe czyny. On obiecał, że powstrzyma ich działania i zostaną zmiecieni.

Znaki będą teraz widoczne w każdym zakątku ziemi, aby zapewnić, że ludzkość nie będzie mogła mieć żadnych wątpliwości co do tego, czyja moc jest u władzy.

Tylko Bóg dowodzi taką mocą. Każda inna siła będzie krótkotrwała. Moc Boga jest wszechmocna i nikt nie przezwycięży nigdy Kreatora i Stwórcy wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

Wasz Jezus

2012/11/03 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Bóg Ojciec: To dla ocalenia niewinnych dusz, zakażonych przez kłamców, karzę nikczemnych.

Niedziela, 28.10.2012, 18:00

Moja najdroższa córko, Boska Wiedza jest pojmowana tylko przez niektóre z Moich dzieci, a nawet wtedy, tylko na tyle, ile Ja im pozwalam wiedzieć.

Zrozumienie Mojego Świętego Słowa jest dla wielu trudne, a jednak jest to bardzo proste.

Kocham Moje dzieci, ale zostały Mi odebrane, gdy Adam i Ewa utracili swe prawo do Mojego Boskiego Królestwa. Skuszone przez zazdrosnego węża – tego, któremu zostały dane wszystkie zaszczyty i przywileje – Moje dzieci odwróciły się od Chwalebnego Królestwa na ziemi.

Odwróciły się od życia wiecznego i dlatego wszystkie ich dzieci, pokolenie za pokoleniem, cierpiały.

Następnie wysłany został Mój Syn, aby ocalić Moje dzieci od wiecznego Piekła, przez uwolnienie ich od grzechu. Obecnie przyjdzie, aby wprowadzić na ziemi pierwotny Raj, taki który miał być.

Moja córko, obecnie czynione są przygotowania do rozpoczęcia walki o dusze.

Powiedz Moim dzieciom, że Ja obdarzam ich szczególnymi łaskami.

Te łaski dadzą im dodatkową siłę, kiedy modlą się o złagodzenie kar. Poprzez modlitwy i prośby Moich dzieci, mogą one nie tylko uratować dusze pogan, którzy Mnie obrażają, ale mogą zatrzymać Moją Rękę, która spadnie dla powstrzymania tych, którzy mówią w imieniu bestii.

Karzę Moje dzieci z ciężkim sercem. Robię to, nie tylko dla ukarania tych, którzy powodują straszliwe zło, ale aby powstrzymać ich od kradzieży dusz poprzez ich kłamstwa.

To dla ocalenia niewinnych dusz, zakażonych przez kłamców, karzę nikczemnych.

Moje dzieci muszą być silne dla dobra wszystkich.

Modlitwa będzie bronią, która zgładzi bestię. To nie będzie przez wojnę, przez moc tych wybranych na wysokie stanowiska lub tych, którzy prowadzą Moje kościoły na ziemi, że zaraza zostanie powstrzymana. To, że świat zostanie oszczędzony, będzie przez wiarę tych, którzy są wierni wobec Mnie, Najwyższego Boga, i tych, którzy przyjmują Mojego Syna Jezusa Chrystusa, jako Zbawiciela.

Wy, Moje wierne dzieci, będziecie kluczem do ocalenia wszystkich Moich dzieci. Wasze modlitwy zostaną wysłuchane. Na wasze prośby, aby uratować grzeszników, otrzymacie odpowiedź.

Kocham was. Dziękuję za miłość, którą okazujecie Mojemu Synowi i błogosławię was.

Wasz kochający Ojciec

Najwyższy Bóg

2012/11/01 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz