ostrzezenie

Ostrzezenie Marii Bozego Milosierdzia

Błagam was. Nie ukrzyżujcie Mnie ponownie.

Orędzie nr 387 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 30.03.2012, godz.15.00

Moja droga, umiłowana córko, jest ważne, aby wszystkie Boże dzieci zrozumiały, dlaczego umarłem dla ocalenia świata od wiecznego potępienia.

Szatan, który zapanował w sercach ludzkości od upadku Adama i Ewy, sprawił, że z powodzeniem kradł dusze.

Większa część ludzkości nie zaakceptowałaby Słowa Boga, a szczególnie Przykazań danych jej poprzez Mojżesza.

Zostałem wówczas wysłany, aby zapewnić danie ludzkości Prawdy w nadziei, że świat Ją przyjmie i powróci do Ojca.

Podczas gdy wielu przyjęło Moje Najświętsze Słowo, to większość odrzuciła zaakceptowanie Mnie jako Mesjasza.

Prawda jest taka, że oni nie zaakceptowaliby nikogo, w tym proroków, ponieważ byli zadowoleni z życia w grzechu, który usidlił ich dusze.

Gdyby Mnie przyjęli, panowałbym na ziemi i cała ludzkość mogłaby się cieszyć wiecznym Zbawieniem.

Zamiast tego zostałem odrzucony.

Żydzi, Mój własny naród, wzgardzili Mną.

Faryzeusze pogardzali Mną, ale mimo to, kiedy usłyszeli Moje Święte Słowo, nie mogli Mnie tak po prostu zignorować.

To dlatego, że Moje Słowa wywołały Światło w ich duszach, które trudno im było odrzucić.

Tak więc powracali do Mnie znowu i znowu, aby zadawać Mi pytania.

Dzisiaj prawdziwe jest to samo. Ci z was, którzy twierdzą, że odrzucają Moje Słowo wypowiadane poprzez Mojego proroka, nie mogą po prostu odejść.

Pomimo waszych twierdzeń o odrzuceniu, wciąż powracacie, znowu i znowu.

Z czasem przyjmiecie Moje Słowo mówione do was dzisiaj.

Nie wolno wam popełnić tego samego błędu, uczynionego przez tych, którzy nie tylko Mnie odrzucili, ale którzy Mnie ukrzyżowali.

Błagam was. Nie ukrzyżujcie Mnie ponownie.

Pozwólcie Mi poprowadzić was do Zbawienia przez słuchanie Mnie teraz, kiedy wołam do was z Niebios, aby przygotować was do Zbawienia i Mojego Nowego Raju.

Wasz ukochany Jezus

Reklama

2012/03/31 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Jezus ujawnia szczegóły Swojego Ukrzyżowania

Orędzie nr 386 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 29.03.2012, godz.13.15

Moja droga, umiłowana córko, czas nasilenia się Mojego cierpienia nadejdzie, gdy upamiętniana będzie Moja Męka na Krzyżu.

Żaden człowiek nie rozumie rozmiaru Mojego cierpienia podczas Mojego Ukrzyżowania ani sposobu, w jaki byłem biczowany.

Najgorsze było Moje biczowanie. Zostałem brutalnie pobity przez dziesięciu mężczyzn i pocięty został każdy cal Mojego Ciała.

Ciało na Moich plecach zostało rozdarte i widoczne były Moje łopatki.

Ledwo mogłem stać, a jedno oko zostało podbite i zmiażdżone.

Widzieć mogłem tylko na Moje lewe oko.

Kiedy zabierali Mnie przed Poncjusza Piłata i umieścili koronę cierniową na Mojej głowie, ledwo mogłem się podnieść.

Następnie obnażyli Mnie, zanim nałożyli krótki czerwony płaszcz przez Moją głowę, a następnie umieścili palmową gałąź w Mojej prawej ręce.

Każdy cierń był igła, tak były ostre. Jeden z tych cierni przebił również Moje prawe oko, tak że ledwo mogłem widzieć.

Straciłem tyle krwi, że wymiotowałem i cierpiałem na zawroty głowy, a gdy zacząłem Moją wspinaczkę na Kalwarię, nie mogłem utrzymać krzyża.

Upadałem tak wiele razy, że minęło wiele godzin, zanim dotarłem na szczyt wzgórza.

Na każdym kroku tej drogi byłem biczowany i bity.

Całe Moje Ciało było zakrwawione i pokryte grubą warstwą potu spowodowanego przez upalne słońce.

Kilka razy zemdlałem.

To, co było bardziej niż to bolesne i rozdzierające, najbardziej przerażające ze wszystkiego, to była okazywana wobec Mnie nienawiść, nie tylko przez dorosłych wzdłuż drogi, ale też przez małe dzieci, które kopały Mnie biorąc przykład z rodziców.

Okrzyki wydawane z ich ust i ich nienawiść, były niczym w porównaniu ze strachem, który czuli wobec Mnie.

Bo poza tym wszystkim, wciąż jeszcze nie byli pewni, czy nie byłem w rzeczywistości Mesjaszem, na którego oni tak długo oczekiwali.

Dlatego było im łatwiej nienawidzić Mnie i potępić Mnie, zamiast Mnie takim zaakceptować, gdyż to oznaczałoby, że musieliby zmienić swoje postępowanie.

Najbardziej rozdzierający moment dla Mnie nastąpił, gdy leżąc na Moim boku na ziemi, znowu ponownie kopany po plecach, zobaczyłem Moją ukochaną Matkę patrzącą na Mnie.

Miała złamane serce i musiała być podtrzymywana przez dwóch Moich uczniów.

Mogłem zobaczyć Ją tylko jednym, pozostałym Mi okiem, i nie mogłem znieść widoku Jej udręki.

Szyderstwa, krzyki i wycie tłumu setek ludzi odczuwalne były z ziemi, na której leżałem, a sześciuset żołnierzy zajętych było organizowaniem i nadzorowaniem ukrzyżowania Mnie i sześciu innych.

Ja byłem głównym celem ich uwagi, więc inni nie cierpieli tak, jak Ja.

Kiedy Moje nadgarstki, u podstawy Moich kciuków, zostały przybite do krzyża, nie mogłem już nic odczuwać.

Moje ciało było tak poobijane i posiniaczone, że znajdowałem się w szoku.

Moje barki były przemieszczone, a Moje ręce zostały wyrwane ze stawów.

Najgorsze fizyczne uszkodzenia zadane zostały Mojemu Ciału, zanim zostałem przybity do krzyża.

Nie wydałem żadnego okrzyku.

Żadnego protestu.

Tylko szept.

To rozzłościło Moich katów, którzy chcieli reakcji, aby zaspokoić swoje żądze.

Nigdy nie zajmowałem się nimi, gdyż uczynienie tak oznaczałoby, że musiałbym zająć się szatanem i jego demonami, które zaatakowały ich dusze.

To dlatego ich brutalność wobec Mnie była tak intensywna.

Przez pięć godzin wisiałem na krzyżu.

Było upalne słońce, bez chmur, które pomogłyby zmniejszyć rozognienie Mojej skóry.

Gdy tylko wydałem ostatnie tchnienie, Mój Ojciec zesłał czarne chmury oraz grzmoty i błyskawice.

Burza, która miała miejsce była tak przerażającej skali i tak nagła, że Moim obserwatorom nie zostały pozostawione na tym etapie żadne wątpliwości, że to rzeczywiście Ja byłem Zbawicielem, który został posłany przez Boga Ojca.

Ujawniam ci to Moja córko, jako dar dla ciebie w zamian za twój ogromny akt cierpienia już ofiarowany dla Mnie.

Powiedz Moim dzieciom, że nie żałuję Mojej Męki na Krzyżu.

To, czego żałuję, to że Moja Ofiara została zapomniana, i że tak wielu zaprzecza, że Moje Ukrzyżowanie miało miejsce.

Wielu nie ma pojęcia, co Ja musiałem wycierpieć, gdyż wielu Moich Apostołów nie było świadkami Mojej wspinaczki na Kalwarię.

To, co Mnie dzisiaj rani, to że tak wielu nadal się Mnie wypiera.

Mój apel do was, Moi wyznawcy, jest następujący: Nie pozwólcie, aby Moje Ukrzyżowanie poszło na marne.

Umarłem za WSZYSTKIE grzechy, włącznie z tymi popełnianymi dzisiaj.

Chcę i muszę ocalić nawet tych, którzy wypierają się Mnie nawet dzisiaj.

Wasz Ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

2012/03/30 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (42) – Módlcie się poszcząc, aby powstrzymać jedną światową walutę

Wtorek, 27.03.2012, godz.18.00

„O Najwyższy Boże,
Ofiaruję Tobie mój dar postu,
Tak abyś powstrzymał uchwyt zła na świecie,
Planującego pozbawienie mojego kraju żywności, włącznie z Chlebem Życia.


Przyjmij moją ofiarę i wysłuchaj moich błagań dla innych narodów, aby zapobiec ich
Cierpieniom, zaplanowanym przez antychrysta.
Uratuj nas Drogi Boże od tej nikczemności i ochroń naszą wiarę,
Tak abyśmy mogli czcić Ciebie w wolności, której potrzebujemy, by kochać i wielbić Ciebie
Na wieki wieków. Amen.”

Moje dziecko, jeden dzień postu w Wielki Piątek przyniesie narodom wiele wolności od złego i tych, którzy podążają za jego nikczemnymi żądzami kontrolowania finansów wszystkich narodów.

Wasza ukochana Matka

Matka Ocalenia

Matka Boża

2012/03/29 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Poproś Moje dzieci o jeden dzień postu w Wielki Piątek, aby zapobiec jednej światowej walucie

Orędzie nr 385 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 27.03.2012, godz.18.00

Moje dziecko, twoje cierpienie oraz innych wybranych dusz, nasili się podczas Wielkiego Tygodnia.

Jest to tydzień, w którym oszust będzie sprawiał ból tak wielu Bożym dzieciom, jak tylko może, poprzez wojny, prześladowania i przemoc.

To jest ten czas, gdy zadaje on wielkie cierpienie, właśnie wtedy, gdy Mój drogi Syn znosił je podczas Swojej Męki na krzyżu.

Moje dziecko, musisz powiedzieć wszystkim tym, którzy wszędzie zachęcali dusze do odmawiania Mojego Różańca w każdy piątek aż do Wielkanocy, że jestem bardzo zadowolona.

Dusze, które oni ratują razem z cierpieniem ich własnych narodów – poprzez te modlitwy pomoc otrzymali wszyscy.

Miłość Mojego Syna odczuwana jest teraz, w czasie wielkiego cierpienia, przez więcej osób na całym świecie.

On łagodzi ich ból Swoimi szczególnymi łaskami i uspokaja ich dusze mocą Ducha Świętego.

Dzieci, wasze modlitwy, które są z taką miłością przedstawiane przez was w Niebiosach, są wysłuchiwane.

Musicie zawsze szukać pomocy u Mojego Syna i Mojego Przedwiecznego Ojca. Każda pojedyncza modlitwa, nieważne jak mała, jest usłyszana i jest na nią odpowiedziane zgodnie z wolą Najwyższego Boga.

Moje dziecko, poproś Moje dzieci o jeden dzień postu w Wielki Piątek, aby zapobiec wprowadzeniu jednej światowej waluty.

Wasze modlitwy i post mogą to sprawić.

Gdy tylko wasza modlitwa odmówiona zostanie podczas waszego postu, Mój Przedwieczny Ojciec zatrzyma tych ludzi przed wprowadzeniem ograniczeń planowanych przez nich, tak aby mogli was kontrolować.

Ci sami ludzie chcą zlikwidować Chrześcijaństwo, tak że jest ważne, abyście powstrzymali to wydarzenie, poprzez specjalne wyrzeczenia.

Krucjata Modlitwy (42) – Módlcie się poszcząc, aby powstrzymać jedną światową walutę

„O Najwyższy Boże,
Ofiaruję Tobie mój dar postu,
Tak abyś powstrzymał uchwyt zła na świecie,
Planującego pozbawienie mojego kraju żywności, włącznie z Chlebem Życia.

Przyjmij moją ofiarę i wysłuchaj moich błagań dla innych narodów, aby zapobiec ich
Cierpieniom, zaplanowanym przez antychrysta.
Uratuj nas Drogi Boże od tej nikczemności i ochroń naszą wiarę,
Tak abyśmy mogli czcić Ciebie w wolności, której potrzebujemy, by kochać i wielbić Ciebie
Na wieki wieków. Amen.”

Moje dziecko, jeden dzień postu w Wielki Piątek przyniesie narodom wiele wolności od złego i tych, którzy podążają za jego nikczemnymi żądzami kontrolowania finansów wszystkich narodów.

Wasza ukochana Matka

Matka Ocalenia

Matka Boża

2012/03/29 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Nawet Ostrzeżenie nie nawróci wszystkich niewierzących

Orędzie nr 384 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 25.03.2012, godz.15.30

Moja droga, ukochana córko, wzywam dzisiaj wszystkich Moich wyznawców, aby poświęcili swój czas na modlitwę za tych, którzy nie wierzą we Mnie Jezusa Chrystusa lub Wieczne Zbawienie.

Dusze te są bliskie Mojemu Sercu i są właśnie tymi, które potrzebują nawrócenia, tak aby mogły być jako pierwsze ocalone.

Ci, którzy są ślepi, nie mogą zobaczyć, że ich życie nie kończy się na ziemi.

Wielu nie akceptuje, że będą istnieć wiecznie.

Dusze te ranią Mnie głęboko i czuję przerażenie, gdy widzę je, jak niszczą życie w swoich duszach, w tym życiu na ziemi.

Nawet Ostrzeżenie nie nawróci wielu z tych, którzy ogłaszają, że są ateistami.

Ich jedynym ratunkiem są modlitwy i cierpienie ofiarnych dusz.

Wzywam was do modlitw za te dusze, tą Krucjatą Modlitwy (41) – Za dusze niewierzących

”O mój Jezu, pomóż Twoim słabym dzieciom,
Które są ślepe na Twoją obietnicę Zbawienia.
Błagam Cię, abyś z pomocą moich modlitw i cierpień
Otworzył oczy niewierzących, tak aby mogli zobaczyć
Twoją czułą Miłość i pobiegli po ochronę w Twoje Święte Ramiona.

Pomóż im zobaczyć Prawdę i ubiegać się o przebaczenie za ich wszystkie grzechy,
Tak aby mogli być uratowani i wejść jako pierwsi do bram Nowego Raju.
Modlę się za te słabe dusze, mężczyzn, kobiet i dzieci, i apeluję o odpuszczenie im ich grzechów.
Amen.”

Idźcie teraz, Moja droga armio, i skoncentrujcie się na Moich biednych, zagubionych dzieciach. Pomóżcie Mi, waszemu Jezusowi, ocalić ich dusze.

Wasz  ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

2012/03/27 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (41) – Za dusze niewierzących

Niedziela, 25.03.2012, godz.15.30

”O mój Jezu, pomóż Twoim słabym dzieciom,
Które są ślepe na Twoją obietnicę Zbawienia.
Błagam Cię, abyś z pomocą moich modlitw i cierpień
Otworzył oczy niewierzących, tak aby mogli zobaczyć
Twoją czułą Miłość i pobiegli po ochronę w Twoje Święte Ramiona.

Pomóż im zobaczyć Prawdę i ubiegać się o przebaczenie za ich wszystkie grzechy,
Tak aby mogli być uratowani i wejść jako pierwsi do bram Nowego Raju.
Modlę się za te słabe dusze, mężczyzn, kobiet i dzieci, i apeluję o odpuszczenie im ich grzechów.
Amen.”

2012/03/27 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (40) – Modlitwa dla Duchowieństwa, aby przygotować dusze na Powtórne Przyjście

Sobota, 24.03.2012, godz.11.45

Zwróćcie się do Mnie o przewodnictwo przez tę modlitwę Krucjaty Modlitwy (40), Modlitwę dla Duchowieństwa o przygotowanie dusz na Powtórne Przyjście

„O mój Jezu,
Jestem tylko pokornym sługą i potrzebuję Ciebie, abyś prowadził mnie,
tak abym mógł przygotować dusze na Twoje Chwalebne Powtórne Przyjście.

Pomóż mi nawracać dusze i przygotować je
Zgodnie z Twoją Świętą Wolą, tak żeby były gotowe,
aby wejść do Nowego Nieba i Ziemi, które obiecałeś całej
Ludzkości przez Twoją Śmierć na krzyżu.

Daj mi niezbędne łaski, tak abym mógł przekazywać
Twoje Słowo dla spragnionych dusz, i abym nigdy nie odstąpił od mojego
Obowiązku wobec Ciebie, drogi Jezu, któremu przyrzekłem moją wierność poprzez moje Święte Śluby.
Amen.”

2012/03/25 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Nie macie za wiele czasu, zanim Ja przyjdę, aby sądzić

Orędzie nr 383 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 24.03.2012, godz.11.45

Moja droga, ukochana córko, przychodzę dzisiaj do ciebie, aby poinformować świat o Moim Wielkim Miłosierdziu.

Pragnę także poinformować świat o Mojej Sprawiedliwości.

Dzieci, nie macie za wiele czasu, zanim Ja przyjdę, aby sądzić.

Jest to okres pomiędzy czasem teraz a Dniem Mojego Sądu, który odbędzie się przy Moim Powtórnym Przyjściu, który musicie mądrze użyć, aby przygotować wasze dusze.

Jest to Mój obowiązek, jako waszego Boskiego Zbawiciela, aby prowadzić was, pouczać i ujawniać wam sposoby, jak możecie zapewnić, abyście byli gotowi do wejścia do Mojego Raju.

Nie odrzucajcie Moich proroków. Odnoszę się tu w szczególności do Moich wyświęconych sług.

Musicie poprosić Mnie o okrycie was Moim Duchem Świętym dla rozeznania, z pokorą i czystością duszy.

Kiedy tak uczynicie, ujawnię wam Prawdę Mojego Najświętszego Słowa dawanego wam teraz poprzez tego proroka.

Następnie, to waszym obowiązkiem będzie zapewnić, aby wszystkim tym duszom, które poszukują u was wskazówek, udzielona została pomoc dla przygotowania ich dusz na Moje Powtórne Przyjście.

Nigdy nie obawiajcie się wypowiadać zwrotu Powtórne Przyjście Chrystusa, gdyż wielu Moich wiernych nie wie, co to oznacza.

Tak niewielu z nich nauczano o tym Wielkim i Wspaniałym Wydarzeniu lub o ważności przygotowania ich dusz, tak aby znajdowały się w stanie łaski.

Nigdy nie bójcie się głosić o istnieniu Czyśćca lub Piekła. Waszym obowiązkiem jest powiedzieć Prawdę Mojemu ludowi.

Zwróćcie się do Mnie o przewodnictwo przez tę modlitwę Krucjaty Modlitwy (40), Modlitwę dla Duchowieństwa o przygotowanie dusz na Powtórne Przyjście

„O mój Jezu,
Jestem tylko pokornym sługą i potrzebuję Ciebie, abyś prowadził mnie,
tak abym mógł przygotować dusze na Twoje Chwalebne Powtórne Przyjście.

Pomóż mi nawracać dusze i przygotować je
Zgodnie z Twoją Świętą Wolą, tak żeby były gotowe,
aby wejść do Nowego Nieba i Ziemi, które obiecałeś całej
Ludzkości przez Twoją Śmierć na krzyżu.

Daj mi niezbędne łaski, tak abym mógł przekazywać
Twoje Słowo dla spragnionych dusz, i abym nigdy nie odstąpił od mojego
Obowiązku wobec Ciebie, drogi Jezu, któremu przyrzekłem moją wierność poprzez moje Święte Śluby.
Amen.”

Idźcie teraz Moi wyświęceni słudzy i zaakceptujcie rolę, dla której zostaliście wybrani.

Wyzwanie przygotowania dusz na Moje Powtórne Przyjście jest największym, jakie kiedykolwiek mieliście w waszej posłudze i musicie przyjąć je z miłością i radością w waszych sercach.

Zaakceptujcie również dar zostania wybranymi, jako wyświęcone sługi, w tych ostatecznych czasach, kiedy Nowe Niebo i Ziemia wyłonią się jako Mój Nowy Raj.

Zostaliście pobłogosławieni, żyjąc w tych czasach.

Ale pomagając ratować dusze na ziemi będziecie dręczeni i wstrzymywani w każdej części waszej podróży przez oszusta i wszystkich tych, których on kusi, aby odwrócić wasze serca ode Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela.

Nigdy się nie poddawajcie się w waszej Świętej Misji i wiedzcie, że Ja, wasz Jezus, będę szedł z wami na każdym kroku tej drogi.

Wasz Ukochany Jezus

2012/03/25 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Sprzeciw odnośnie Mojego Powtórnego Przyjścia będzie zacięty

Orędzie nr 382 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 22.03.2012, godz.23.00

Moja droga, umiłowana córko, Mój ból stał się teraz twoim w pełnej jedności ze Mną. Choć będzie to bardzo trudne dla ciebie, przyniesie Ci to wiele radości i wiele nowych łask.

Obdarzam cię teraz darem, przez który będziesz w stanie odczytać dusze. Tego szczególnego daru udzielam z dwóch powodów. Pierwszym jest ofiarowanie ci ochrony jakiej potrzebujesz, kiedy zaczniesz przebywać z niektórymi z Moich wyznawców.

Drugim jest nawracanie tych zatwardziałych serc, które staną do konfrontacji z tobą, podważając Moje Najświętsze Słowo.

Musisz zaakceptować to nowe, doświadczające cię cierpienie i wiedzieć, że będzie się ono nasilać z powodu zwiększonej nikczemności na świecie.

Ty, Moja córko, i wiele Moich innych wybranych dusz, doświadczacie teraz wszyscy w tym samym czasie zarówno fizycznego, jak i wewnętrznego cierpienia.

Jest to powód cierpień, doświadczanych także przez Mojego Najświętszego Wikariusza w tych dniach, kiedy stawi czoła swojej największej próbie.

Moja córko, przyjmijcie Mój Kielich, a wy wszyscy, którzy akceptujecie Moje Święte Słowo poprzez te przekazy, wiedzcie, że wasza szczodrość ducha ratuje każdego dnia miliony dusz.

Ani jedna minuta waszego cierpienia nie idzie na marne.

Moje dzieci, wiem, że jeśli weźmiecie Mój Krzyż i podążycie za Mną, będziecie w wyniku tego cierpieć.

Ale wiedzcie, że czyniąc to, pomagacie Mi ocalić większość ludzkości. Pomożecie Mi także w Moim królowaniu na ziemi, kiedy oszust zostanie wygnany, i gdy wyłoni się Mój Nowy Raj na ziemi.

Wiedzcie także, że ci, którzy cierpią wraz ze Mną podążając Moją drogą do Raju, obiorą tę samą drogę na Kalwarię, jak Ja wtedy, gdy przyszedłem po raz pierwszy.

Dzisiejsi Chrześcijanie może wierzą, że gdybym przybył znów, drugi raz, nigdy nie byłbym potraktowany ponownie z takim okrucieństwem. No cóż, mylą się.

Sprzeciw odnośnie Mojego Powtórnego Przyjścia będzie zacięty.

Moje Święte Słowo będzie, i już jest, wyśmiewane i kwestionowane.

Moje dzieci, zwłaszcza te z sztywną i twardą wiarą, nie rozumieją, że Moi prorocy będą pozornie odrzuceni przez większość, tak jak byli w przeszłości.

Moje Słowo dawane wam tym razem, jest już ignorowane w wielu kręgach Kościoła i odrzucone, tak jak było odrzucone przez faryzeuszy podczas Mojego pobytu na ziemi.

Prawda Moich Nauk, które nigdy się nie zmieniły, zostanie uznana za kłamstwo.

Dlaczego tak jest? Powiem wam. To dlatego, że tak wielu przekręcało Prawdę Moich Nauk do tego stopnia, że oni już więcej nie wierzą w grzech śmiertelny.

Tak wielu zdecydowało się ignorować Prawdę zawartą w Piśmie Świętym.

Dlaczego, na przykład, zaprzeczacie istnieniu 1000 lat Nowego Nieba i Ziemi?

To objawienie jest bardzo konkretne i Prawda widoczna jest dla wszystkich.

Ale Moje Święte Słowo jest kwestionowane.

Księga Apokalipsy, podobnie jak proroctwa zawarte w Księdze Daniela, zostały wam dane tylko w częściach. Wielu z was jest zdezorientowanych.

Ale jest tak dlatego, że zawartość objawiona obydwu tym prorokom została zamknięta i ukryta aż do końca czasów.

Tylko Ja, Jezus Chrystus, Baranek Boży, mam władzę ujawnienia zawartości dla ludzkości.

Jak możecie utrzymywać, że wiecie wszystko o Moim Powtórnym Przyjściu, jeśli znacie jedynie części? Jeśli nie zostały one jeszcze ujawnione?

Musicie słuchać Mojego Świętego Słowa, gdyż jest wam Ono dawane, aby ratować wasze dusze.

Jeśli będziecie kontynuować odrzucanie Mojego Słowa, po tym jak odbędzie się Ostrzeżenie, kiedy te Moje orędzia dla świata nadal się będą rozwijać, winni będziecie odrzucenia Mojej Ręki Miłosierdzia.

Bez względu na to, jak bardzo wierzycie we Mnie lub utrzymujecie, że Mnie znacie, popełniać będziecie grzech wyparcia się Mnie. Jako tacy, będzie dla Mnie utraceni i nie będziecie gotowi do wejścia do bram Raju.

Jest to Mój obowiązek, spełniany z czystej Miłości i współczucia dla was, że próbuję was teraz przygotować na Czasy Ostateczne.

Proszę, nie odrzucajcie Mnie, ten drugi raz, kiedy przyjdę ocalić ludzkość od wiecznego potępienia i ofiarować wam klucze do Wiecznego Zbawienia.

To dlatego, że was kocham, muszę być stanowczy i prowadzić was do Prawdy.

Nie czekajcie aż do Dnia Mojego Sądu, aby odkryć Prawdę.

Chodźcie ze Mną teraz i pomóżcie Mi ratować dusze całej ludzkości.

Wasz Nauczyciel i Odkupiciel

Jezus Chrystus

2012/03/24 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Powiedz ludzkości, że wszystko jest teraz w Moich Najświętszych Rękach

Orędzie nr 381 z serii Ostrzeżenie

Środa, 21.03.2012, godz.20.30

Moja droga, umiłowana córko, przychodzę do ciebie tego wieczoru, aby powiedzieć ludzkości, że wszystko jest teraz w Moich Najświętszych Rękach.

Nawiązuję tu do będących w trakcie planów globalnej grupy, która chce kontrolować wasze pieniądze, wasze systemy opieki zdrowotnej i waszą suwerenność.

Kontrolowanie was nie zostanie im dozwolone i Ręka Mojego Ojca opadnie szybko, jeśli próbowaliby skrzywdzić was, dzieci.

Wszystkich wierzących, którzy mają Pieczęć Ochrony Mojego Przedwiecznego Ojca, Pieczęć Boga Żywego, nie spotka żadna krzywda.

To dlatego ty, Moja córko, musisz zapewnić, aby jak największej liczbie Bożych dzieci dany był do Niej natychmiastowy dostęp, od zaraz, w każdym zakątku ziemi.

Dzieci, wasze modlitwy były bardzo silne, a szczególnie tych z was, którzy codziennie odmawiają Moją Krucjatę Modlitwy, Moją Koronkę do Bożego Miłosierdzia i Święty Różaniec.

Już opóźniły one i zapobiegły wojnie nuklearnej, uratowały miliony dusz od piekielnych ogni, a także zapobiegły wielu trzęsieniom ziemi.

Nigdy nie zapominajcie, że to wasze modlitwy są waszą największą bronią przeciwko złu.

Wasza miłość do Mnie, Jezusa Chrystusa, rozprzestrzeniła się z powodu waszej wierności wobec Mnie.

Wy, dzieci, jesteście Moimi współczesnymi uczniami i dane wam zostało teraz upoważnienie i Dar Ducha Świętego dla szerzenia Mojego Najświętszego Słowa.

Aby otrzymać moc Ducha Świętego, musicie odwoływać się do Mojej pomocy, tak abyście w każdej chwili mówili Prawdę, głosząc Moje Święte Słowo.

Podarowana jest wam teraz Modlitwa Krucjaty 39, tak abyście mogli chodzić wśród wszystkich dzieci Bożych i pomóc im przygotować ich dusze do Nowego Raju i Mojego Powtórnego Przyjścia.

„O Jezu, mój ukochany Zbawicielu,
Proszę Cię, okryj mnie Twoim Świętym Duchem,
Tak abym mógł z przekonaniem mówić Twoje Najświętsze Słowo,
Dla przygotowania wszystkich Bożych dzieci na Twoje Powtórne Przyjście.
Błagam Cię, Panie Jezu, o wszystkie łaski, jakich potrzebuję, tak abym
Mógł dotrzeć do wszystkich wyznań, wiar i narodowości, gdziekolwiek pójdę.

Pomóż mi mówić Twoim językiem,
Uspokajać biedne dusze Twoimi ustami
I kochać wszystkie dusze tą szczególną Boską Miłością, która wypływa
Z Twojego Najświętszego Serca.
Pomóż mi ratować dusze tak bliskie Twojemu Sercu
I pozwól mi pocieszyć Cię, drogi Jezu, kiedy zagubione dusze nadal
Odrzucają Twoje Miłosierdzie.

Jezu, bez Ciebie jestem nikim, ale z Twoją hojną pomocą
Będę walczył w Twoim Imieniu, aby pomóc uratować całą ludzkość.
Amen.”

Moja armia, która wyłoniła się dzięki tym Moim Świętym Orędziom, osiągnęła już siedemset tysięcy dusz.

Pomóżcie mi nawrócić więcej Bożych dzieci, aby ani jedna dusza nie została utracona na rzecz szatana w momencie Sądu.

Dzieci, dam wam siłę dla wszystkich waszych dzieł dla Mnie.

Kocham was, Moja droga Reszto Kościoła.

Wasz ukochany Jezus

2012/03/22 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (39) – O Pomoc Ducha Świętego w przygotowaniu dusz na Nowy Raj

Środa, 21.03.2012, godz.20.30

„O Jezu, mój ukochany Zbawicielu,
Proszę Cię, okryj mnie Twoim Świętym Duchem,
Tak abym mógł z przekonaniem mówić Twoje Najświętsze Słowo,
Dla przygotowania wszystkich Bożych dzieci na Twoje Powtórne Przyjście.
Błagam Cię, Panie Jezu, o wszystkie łaski, jakich potrzebuję, tak abym
Mógł dotrzeć do wszystkich wyznań, wiar i narodowości, gdziekolwiek pójdę.

Pomóż mi mówić Twoim językiem,
Uspokajać biedne dusze Twoimi ustami
I kochać wszystkie dusze tą szczególną Boską Miłością, która wypływa
Z Twojego Najświętszego Serca.
Pomóż mi ratować dusze tak bliskie Twojemu Sercu
I pozwól mi pocieszyć Cię, drogi Jezu, kiedy zagubione dusze nadal
Odrzucają Twoje Miłosierdzie.

Jezu, bez Ciebie jestem nikim, ale z Twoją hojną pomocą
Będę walczył w Twoim Imieniu, aby pomóc uratować całą ludzkość.
Amen.”

2012/03/22 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Czas schizmy w Kościele już prawie nadszedł i musicie być teraz przygotowani

Orędzie nr 380 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 20.03.2012, godz.21.20

Moja droga, ukochana córko, pragnę w tej chwili objąć Moimi ramionami wszystkich Moich uczniów i wyznawców na całym świecie.

Dzieci, potrzebuję waszego pocieszenia.

Potrzebuję waszej pociechy w Moim cierpieniu, gdy wylewam łzy nad Moim Kościołem na ziemi.

Niektórzy z Moich wyświęconych sług odsunęli się już tak daleko, że wielu nie wierzy w Moje Powtórne Przyjście.

Ci kapłani, biskupi i kardynałowie, którzy wierzą, zostali zepchnięci na bok i zmuszeni do milczenia.

Jakże płaczę nad tymi Moimi biednymi, drogimi uczniami, którzy ślubowali swoje życie Mnie i rozprzestrzenianiu Moich Nauk dla ludzkości.

Wkrótce będą musieli uważać na to, co mówią o Moim Świętym Słowie, gdyż będą zmuszeni do głoszenia nauk kłamcy, którego dusza nie pochodzi ze światła.

Zjednoczcie się teraz Moje dzieci, Moi ukochani kapłani i wszyscy ci, którzy Mnie kochacie, i pomóżcie Mi ratować dusze.

Aby to zrobić, nie wolno wam tracić ani jednej chwili. Musicie poinformować innych o Wielkiej Chwale, która jest przed każdym z was przy Moim Powtórnym Przyjściu.

To wspaniałe i chwalebne Wydarzenie będzie momentem, kiedy w końcu zjednoczycie się ze Mną, waszym drogim Jezusem, który was wszystkich tak bardzo kocha.

Wy, Moi drodzy wyznawcy musicie się mieć cały czas na baczności.

Będziecie kuszeni, aby Mnie opuścić, aby odrzucić Moje prawdziwe Nauki i będziecie zmuszani do oddawania czci, i do posłuszeństwa wilkowi w owczej skórze.

Tak wiele biednych dusz nie tylko ulegnie urokowi fałszywego papieża – tak dawno przepowiedzianego fałszywego proroka – ale będzie on was przekonywał do uwierzenia, że posiada boskie moce.

Dzieci, czas schizmy w Kościele już prawie nadszedł i musicie być teraz przygotowani.

Zjednoczcie się jak jedno.

Trzymajcie się razem.

Chrońcie siebie nawzajem i módlcie się za tych, którzy podążą złą drogą i złożą hołd fałszywemu prorokowi.

Potrzebnych jest wiele modlitw, ale jeśli uczynicie, tak jak wam powiem, możecie ratować dusze.

Wy, Moi drodzy wyznawcy, będziecie stanowić Resztę Kościoła na ziemi i będziecie kierowani przez te odważne wyświęcone sługi, którzy rozpoznają fałszywego proroka, jakim on jest.

Nie obawiajcie się, ponieważ obdarzam łaskami mądrości, spokoju i rozeznania każdego z was, kto prosi, abym to uczynił, tą modlitwą:

O Jezu, pomóż mi zawsze widzieć Prawdę Twojego Świętego Słowa i pozostać wiernym wobec Twoich Nauk, bez względu na to, jak bardzo zmuszany jestem, aby Cię odrzucić.

Powstańcie teraz i bądźcie odważni, każdy z was, gdyż Ja was nigdy nie opuszczę.

Będę szedł z wami ciernistą drogą i poprowadzę was bezpiecznie do bram Nowego Raju.

Wszystko, co musicie zrobić, to zaufać Mi całkowicie.

Wasz Ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

2012/03/22 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (38) – O ocalenie Kościoła Katolickiego

Wtorek, 20.03.2012, godz.20.30

Moja Krucjata Modlitwy (38) musi być odmawiana przez następny miesiąc, każdego dnia, aby zapewnić, że pobożni kapłani Boga nie padną ofiarą podstępnego oszustwa, które jest planowane przez fałszywego proroka i jego zwolenników.

”O Najświętsza Matko Ocalenia
Proszę, módl się w tych trudnych czasach
Za Kościół Katolicki i za naszego ukochanego Papieża Benedykta XVI,
Aby złagodzić jego cierpienie.

Prosimy Cię Matko Ocalenia
Okryj wyświęcone Boże sługi
Twoim Świętym płaszczem,
Tak aby dane im były łaski bycia silnymi, wiernymi i odważnymi
Podczas prób, które napotkają.

Módl się także, aby opiekowali się swoim stadem
Zgodnie z prawdziwymi naukami Kościoła Katolickiego.
O Najświętsza Boża Matko, daj nam, Twojej Reszcie Kościoła na ziemi,
Dar przywództwa, tak abyśmy mogli pomóc prowadzić dusze
w kierunku Królestwa Twojego Syna.

Prosimy Cię, Matko Ocalenia, utrzymuj oszusta daleko
Od wyznawców Twojego Syna w ich poszukiwaniu zabezpieczenia
swoich dusz, tak aby byli gotowi do wejścia do bram Nowego Raju na Ziemi.
Amen.”

Idźcie dzieci i módlcie się o odnowę Kościoła i o bezpieczeństwo tych wyświęconych sług,
którzy będą cierpieć za wiarę pod rządami fałszywego proroka.

Maryja, Matka Ocalenia

2012/03/21 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Módlcie się za Papieża Benedykta XVI, któremu zagraża niebezpieczeństwo wygnania z Rzymu.

Orędzie nr 379 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 20.03.2012, godz.20.30

Moje dziecko, jest spokój, jak cisza przed burzą, ponieważ Kościół Katolicki wkrótce pogrąży się w kryzysie.

Wzywam wszystkie Moje dzieci na całym świecie do modlitwy za Papieża Benedykta XVI, któremu zagraża niebezpieczeństwo wygnania z Rzymu.

On, Najświętszy Wikariusz Kościoła Katolickiego, jest znienawidzony w wielu kręgach w Watykanie.

Zły spisek, zaplanowany przed ponad rokiem, wkrótce zostanie ujrzany przez cały świat.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za wszystkie wyświęcone sługi Boże w Kościele Katolickim, którzy będą prześladowani z powodu wielkiego podziału w Kościele, który wkrótce nastąpi.

Świadkiem Wielkiej Schizmy będzie cały świat, ale nie będzie ona postrzegana natychmiast jako fakt.

Fałszywy papież oczekuje, aby ujawnić się światu.

Dzieci nie dajcie się zwieść, bo on nie będzie od Boga.

Klucze Rzymu zostały zwrócone Mojemu Ojcu, Bogu Najwyższemu, który będzie zarządzał z Niebios.

Wielka odpowiedzialność spocznie na tych wszystkich pobożnych kapłanach, biskupach i kardynałach, którzy kochają Mojego drogiego Syna.

Będą potrzebowali dużo odwagi i boskiego męstwa w prowadzeniu dusz do Nowego Raju.

Każdy wysiłek tych pobożnych uczniów, aby przygotować dusze na Powtórne Przyjście Mojego najmilszego Syna, spowoduje sprzeciw po drugiej, ciemnej stronie.

Wzywam wszystkie Moje dzieci, aby modliły się o niezbędne siły, ponieważ antychryst i jego partner fałszywy prorok, wzrosną w siłę.

Musicie prosić Mnie, Matkę Ocalenia, o modlitwę, aby zapewnić, że Kościół Katolicki będzie uratowany, i że Prawdziwe Słowo Mojego Syna zostanie ocalone.

Prawda obietnicy Mojego Syna, Powrotu w wielkiej Chwale, będzie zmieniana.

Wam, Moje drogie dzieci, podawanych będzie szereg nieprawd i będzie oczekiwane, że uznacie je i zaakceptujecie w Święte Imię Mojego Syna.

Moja Krucjata Modlitwy (38) musi być odmawiana przez następny miesiąc, każdego dnia, aby zapewnić, że pobożni kapłani Boga nie padną ofiarą podstępnego oszustwa, które jest planowane przez fałszywego proroka i jego zwolenników.

”O Najświętsza Matko Ocalenia
Proszę, módl się w tych trudnych czasach
Za Kościół Katolicki i za naszego ukochanego Papieża Benedykta XVI,
Aby złagodzić jego cierpienie.

Prosimy Cię Matko Ocalenia
Okryj wyświęcone Boże sługi
Twoim Świętym płaszczem,
Tak aby dane im były łaski bycia silnymi, wiernymi i odważnymi
Podczas prób, które napotkają.

Módl się także, aby opiekowali się swoim stadem
Zgodnie z prawdziwymi naukami Kościoła Katolickiego.
O Najświętsza Boża Matko, daj nam, Twojej Reszcie Kościoła na ziemi,
Dar przywództwa, tak abyśmy mogli pomóc prowadzić dusze
w kierunku Królestwa Twojego Syna.

Prosimy Cię, Matko Ocalenia, utrzymuj oszusta daleko
Od wyznawców Twojego Syna w ich poszukiwaniu zabezpieczenia
swoich dusz, tak aby byli gotowi do wejścia do bram Nowego Raju na Ziemi.
Amen.”

Idźcie dzieci i módlcie się o odnowę Kościoła i o bezpieczeństwo tych wyświęconych sług, którzy będą cierpieć za wiarę pod rządami fałszywego proroka.

Maryja, Matka Ocalenia

2012/03/21 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Przyjdę w obłokach, w otoczeniu wszystkich aniołów i świętych w Niebie

Orędzie nr 378 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 18.03.2012, godz.16.00

Moja droga, umiłowana córko, Moje dzieci muszą wiedzieć, że powodem, dla którego świat jest pusty duchowo jest fakt, że nie znają już one różnicy pomiędzy dobrem a złem.

Gdyby nie Moje Światło, które wypełnia każdą duszę, w tym grzeszników, świat przestałby istnieć.

To jest Moje Światło, które utrzymuje świat przy życiu.

Wielu Moich wyznawców, którzy poświęcają się, aby cierpieć w zjednoczeniu ze Mną, także pomaga zachować żywym to Światło.

Tuż przed Moim Powrotem, Moje Światło zniknie na świecie przez okres trzech dni.

Stanie się to na samym końcu i nie należy tego mylić z Ostrzeżeniem.

To w ciągu tych trzech dni będzie płacz i zgrzytanie zębów, a ludzie będą się szamotać szukając Mojego Światła, pomimo że Mnie odrzucili.

To będzie czas dla Prawdy.

Moim wyznawcom nie wolno obawiać się tych trzech dni, bo choć może nie będziecie świadomi Mojej obecności, Ja będę z wami.

Następnie, po trzech dniach powrócę na ziemię dokładnie w taki sposób, jak wstąpiłem do Nieba.

Przyjdę w obłokach, w otoczeniu wszystkich aniołów i świętych w Niebie, w wielkiej Chwale.

Jak piękny i radosny będzie ten dzień, kiedy przyjdę królować nad ziemią, zgodnie z wolą Mojego Ojca.

Nikt nie będzie miał żadnych wątpliwości, że to Jestem Ja.

Nie będziecie też mieć żadnych wątpliwości co do waszej przyszłości.

To będzie dzień, kiedy Ja przyjdę sądzić.

Podzielę Moich ludzi na tych, którzy Mnie kochają i tych, którzy Mnie nienawidzą.

Ci, którzy odrzucili Mnie i złożyli hołd wszystkim rzeczom zła, zostaną wygnani do wiecznych ogni piekła.

Reszta pójdzie i będzie żyć ze Mną w Raju, razem ze zmartwychwstałymi sprawiedliwymi.

Taki jest cel, na który z niecierpliwością musi oczekiwać każda dusza, kiedy Ja powrócę, tak jak wam obiecałem.

Chrześcijanom mówię to:

Wiedzcie, że to wspaniałe i chwalebne Wydarzenie odbędzie się już wkrótce.

Wasze pokolenie będzie świadkiem Mojego chwalebnego Powrotu.

Nigdy nie ujawnię dnia, gdyż zna go tylko Mój Ojciec, ale mogę was zapewnić, że czas na Moje Powtórne Przyjście jest bliski.

Moje wyświęcone sługi, wam mówię, że jest waszym obowiązkiem przygotować Moich ludzi, te dusze, za które jesteście odpowiedzialni, tak aby zostały one włączone do księgi życia.

Błagam was, pracujcie ciężko poprzez moc komunikacji i modlitwy, aby przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Odkupiciel całej Ludzkości

2012/03/19 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Małżeństwo osób tej samej płci jest grzechem ciężkim

Orędzie nr 377 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 16.03.2012, godz.22.20

Moja droga, umiłowana córko, ból i cierpienie Moich biednych wyznawców, którzy muszą bezradnie patrzeć, ponieważ nowe przepisy prawa są sprzeczne z Moimi Naukami, osiągają bezprecedensowy poziom na świecie.

Dzieci, nie tylko musicie być świadkami grzechu, ale musicie następnie patrzeć, jak grzech jest wam przedstawiany, gdy zmuszani jesteście do zaakceptowania go, jakby był czymś humanitarnym.

Odnoszę się tu w szczególności do jednego grzechu, małżeństwa osób tej samej płci, które jest przedstawiane jako naturalne prawo.

Następnie jest od was oczekiwane, że zaakceptujecie tę obrzydliwość, ponieważ jest ona ustanawiana przed tronem Mojego Ojca w kościele. Nie wystarczy dla tych ludzi, że małżeństwa tej samej płci przyzwalane są w oczach prawa, ale chcą oni następnie zmusić Boga Ojca, aby dał im swoje błogosławieństwo. On nie mógłby tego nigdy uczynić, ponieważ jest to grzech ciężki w Jego oczach.

Jak ośmielają się ci ludzie myśleć, że akceptowalne jest demonstrowanie tego obrzydliwego aktu w Kościołach Mojego Ojca?

Dzieci, Ja kocham każdą duszę.

Kocham grzeszników.

Czuję wstręt do ich grzechów, ale kocham grzeszników.

Akty seksualne osób tej samej płci są nieakceptowalne w oczach Mojego Ojca.

Módlcie się za te dusze, ponieważ kocham je, ale nie mogę dać im łask, których pragną.

Muszą wiedzieć, że bez względu na to, jak bardzo się starają uzyskać akceptację małżeństwa osób tej samej płci, nie są one uprawnione do udziału w świętym sakramencie małżeństwa.

Sakrament musi pochodzić od Boga. Zasady otrzymywania sakramentów muszą wynikać z Nauk Mojego Ojca.

Nie możecie zmusić Mojego Ojca, Najwyższego Boga, aby dał Swoje błogosławieństwo lub dostęp do Jego świętych sakramentów, jeśli nie są one przestrzegane w taki sposób, jak powinny być.

Grzech jest teraz przedstawiany w świecie, jako coś dobrego.

Jak już wcześniej powiedziałem, świat odwrócił się tyłem do przodu.

Dobro przedstawiane jest jako zło i wyszydzani są ludzie, którzy starają się żyć według praw Boga Ojca.

Zło, bez względu na sposób ubierania go, nie może być obrócone w akt dobroci w oczach Mojego Ojca.

Mój Ojciec ukarze tych, którzy nadal będą afiszować przed Nim swoje grzechy.

Uważajcie na to ostrzeżenie, gdyż wasze grzechy, które są popełniane, kiedy odrzucacie posłuszeństwo Bogu, nie będą i nie mogą być odpuszczone.

Jest tak, ponieważ odmawiacie uznania grzechu takim, jaki jest.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

2012/03/18 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (37) – O zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych

Środa, 14 marca 2012, godz. 15.30

„O drogi Jezu
Zjednocz wszystkich Twoich ukochanych wyznawców w miłości
Tak abyśmy mogli rozprzestrzeniać na całym świecie
Prawdę Twojej obietnicy Wiecznego Zbawienia.

Modlimy się, aby te letnie dusze
Obawiające się ofiarować siebie Tobie w myśli, ciele i duszy
Porzuciły swoją zbroję pychy i otworzyły swoje serca dla Twojej Miłości
I stały się częścią Twojej świętej rodziny na ziemi.

Obejmij te wszystkie zagubione dusze drogi Jezu
I pozwól naszą miłością, jako ich braci i sióstr
Podnieść ich z pustyni i zabrać z nami
Na łono Miłości i Światła Przenajświętszej Trójcy.

Składamy całą naszą nadzieję, zaufanie i miłość w Twoje Święte Ręce
Błagamy Cię, powiększaj naszą pobożność, tak abyśmy mogli pomóc ocalić więcej dusz.
Amen.”

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

2012/03/15 Posted by | Krucjata Modlitwy | Dodaj komentarz

Miłość jest silniejsza niż nienawiść

Orędzie nr 376 z serii Ostrzeżenie

Środa, 14 marca 2012, godz. 15.30

Moja droga, ukochana córko, przytulam cię mocno do Mojej piersi, abyś w jedności ze Mną przetrwała ten ból.

Moje dzieci, a szczególnie Moi wyznawcy, czują względem siebie wrażliwość, której nie mogą wytłumaczyć.

Mogą być obcy, mieszkać w przeciwległych stronach świata, a jednak miłość, którą odczuwają, jest Moją Miłością.

Miłują się wzajemnie, jak rodzeni bracia i siostry, jak w każdej kochającej się rodzinie.

Ja Jestem Światłością, która tworzy tę naturalną Miłość łączącą razem dusze.

To jest Mój Święty Duch, który jednoczy wszystkie Boże dzieci, jak jedną rodzinę.

Wy, Moje dzieci, jesteście Moją rodziną.

Przenajświętsza Trójca kieruje rodziną, a kiedy wasza miłość jest czysta i pokorna, stajecie się częścią tej świętej rodziny.

Miłość Ojca przechodzi przeze Mnie.

Kiedy Mnie kochacie, Ja wezmę was w ramiona Mojego Ojca, który postawi Pieczęć Ochrony nad wami i waszymi rodziną.
*(patrz Pieczęć Ochrony, Krucjata Modlitwy 33)

Moje Serce rozczula się, gdy doświadczam z radością miłości, jaką macie dla siebie nawzajem.

Przynosicie Mi takie pocieszenie w udręce, którą muszę znosić, ponieważ Moje biedne dzieci są prześladowane w krajach rozdartych wojnami.

Zjednoczcie się teraz ze Mną, aby ta Moja rodzina wiernych wyznawców połączyła się w jedno, bez względu na waszą przeszłość, ani z jakiego kraju pochodzicie, w celu pokonania nienawiści na świecie.

Miłość jest silniejsza niż nienawiść.

Nienawiść jest osłabiana, jeśli odpowiada się na nią miłością.

Jeśli ktoś traktuje was niesprawiedliwie, musicie odpowiedzieć z miłością, a szatana przeniknie ból.

Gdy czujecie pokusę szukania zemsty na tych, którzy was zranili, musicie zamiast tego modlić się za nich, wybaczyć im i okazać miłość.

Miłość, która przenika Moją rodzinę na ziemi jest bardzo potężną siłą.

Nigdy nie wolno wam sądzić, nawet przez chwilę, że nienawiść może pokonać miłość.

Moc, którą posiada nienawiść, choć doświadczana jest groźna i bolesna, może być pokonana przez siłę miłości.

Jak miłość może osłabić nienawiść w dzisiejszym świecie? Odpowiedzią jest modlitwa.

Kochajcie Mnie.

Słuchajcie Mnie.

Odpowiadajcie na prośby Mojej ukochanej Matki i Moje, Jej Syna, poprzez różne, dawane wam modlitwy.

Oto specjalna Krucjata Modlitwy dla zjednoczenia dzieci Bożych.

Rozprzestrzeni ona miłość w każdym zakątku ziemi i rozproszy nienawiść wzrastającą każdego dnia.

Tej nienawiści, spowodowanej przez szatana poprzez ludzkie słabości, która kreuje zbrodnie takie jak tortury, zabójstwa, aborcje i samobójstwa, można zapobiec przez tę
Krucjatę Modlitwy numer 37 o zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych:

O drogi Jezu
Zjednocz wszystkich Twoich ukochanych wyznawców w miłości
Tak abyśmy mogli rozprzestrzeniać na całym świecie
Prawdę Twojej obietnicy Wiecznego Zbawienia.

Modlimy się, aby te letnie dusze
Obawiające się ofiarować siebie Tobie w myśli, ciele i duszy
Porzuciły swoją zbroję pychy i otworzyły swoje serca dla Twojej Miłości
I stały się częścią Twojej świętej rodziny na ziemi.

Obejmij te wszystkie zagubione dusze drogi Jezu
I pozwól naszą miłością, jako ich braci i sióstr
Podnieść ich z pustyni i zabrać z nami
Na łono Miłości i Światła Przenajświętszej Trójcy.

Składamy całą naszą nadzieję, zaufanie i miłość w Twoje Święte Ręce
Błagamy Cię, powiększaj naszą pobożność, tak abyśmy mogli pomóc ocalić więcej dusz.
Amen.

Kocham was dzieci.

Nigdy nie wolno wam czuć się zniechęconymi, kiedy widzicie nikczemność wokół siebie.

Wasze modlitwy mogą osłabić tą nikczemność.

Wasza miłość pokona ją.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

2012/03/15 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Teraz w pewnych częściach Mojego Kościoła czynione są wspólne wysiłki, aby cię uciszyć.

Orędzie nr 375 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 13 marca 2012, godz. 18.30

Moja droga, ukochana córko, dziś ostatecznie uświadomiłaś sobie, jak bardzo Moje Najświętsze Słowo nie tylko wywołuje sprzeciw, ale jest Ono odrzucane przez pewnych członków Mojego Kościoła.

Ci, którzy nie są gotowi, aby upaść do Moich Stóp i błagać o miłosierdzie, ogłaszają się zdolnymi, by osądzać Moje Święte Słowa dawane ludzkości dla ratowania dusz.

Jestem Bogiem pełnym miłosierdzia, pełnym pragnienia ocalenia wszystkich Moich dzieci i nieskorym do gniewu.

Dziś Moja cierpliwość została wystawiona na próbę w kolejnym ataku, tym razem przez człowieka, który oświadcza, że mówi w Moim Imieniu, podważającego wiarygodność tych przekazów.

Ty, Moja córko nie możesz od dzisiaj kontaktować się z jakimikolwiek przedstawicielami bez uprzedniej prośby o Moją zgodę.

Teraz właśnie w pewnych częściach Mojego Kościoła czynione są wspólne wysiłki, aby cię uciszyć.

Moje dzieci, teraz są czasy, kiedy wiara Moich najbardziej żarliwych wyznawców, włącznie z członkami Mojego Kościoła, wystawiona będzie na taką próbę, jakiej nie widziano od czasu Mojego Ukrzyżowania.

Właśnie tak, jak Ja zostałem brutalnie potraktowany i skazany na śmierć za odwagę mówienia Prawdy, kiedy przyszedłem pierwszy raz, tak też będą traktowani Moi prorocy przygotowujący Moje Powtórne Przyjście.

Będą wyszydzani, ośmieszani i traktowani jak głupcy, kiedy będą głosić Moje Słowo.

Będą oskarżani o herezje przez tych, którzy głoszą Moją Naukę, ale nie są w stanie rozpoznać Mojego Słowa dawanemu światu dzisiaj.

Obawiajcie się wy, którzy usiłujecie zablokować ścieżkę, którą Ja wam teraz przedkładam dla ratowania ludzkości.

Zostaniecie ukarani.

Będziecie musieli odpowiedzieć przede Mną za niesprawiedliwość, którą wyrządzacie tym, których posłałem do głoszenia Słowa Bożego w tych Ostatecznych Czasach.

Odrzucając proroków Pana, odrzucacie Słowo Pana.

Wasza arogancja czyni was ślepymi na Prawdę, więc nie macie prawa Mnie reprezentować.

Obrażacie Mnie ogromnie, a wasze odrzucenie Mojego Świętego Słowa rani Mnie głęboko.

Płaczę nad waszym okrutnym odrzuceniem Mnie wówczas, gdy w tym samym czasie głosicie rozmytą wersję Prawdy Mojej Nauki.

Musicie teraz poświęcić czas na Adorację Najświętszego Sakramentu zanim będziecie mogli zwrócić się do Mnie, aby umożliwić Mi prowadzenie was drogą rozeznania.

Zbadajcie wasze powody odrzucenia Mojego Słowa.

Czy to dlatego, że nie chcecie słyszeć prawdy o schizmie, która ogarnia Kościół Katolicki?

Czy to dlatego, że nie akceptujecie tego, że Kościół został zainfekowany przez oszusta?

Nie rozumiecie, że to wszystko zostało przepowiedziane?

Musicie się modlić, tak aby ujrzeć Prawdę i przyjść do Mnie po przewodnictwo, zanim będzie za późno.

Wasz Jezus
Odkupiciel całej Ludzkości

2012/03/15 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Maryja Dziewica: Nigdy przedtem nie było tak silnego sprzeciwu wobec Bożych objawień

Orędzie nr 374 z serii Ostrzeżenie (na podst.tłum. http://www.internetgebetskreis.com/pl/)

poniedziałek, 12 marca 2012, godz. 19:00

Moje dziecko, teraz wszyscy wizjonerzy, widzący i dusze wybrane Boga będą cierpieli największe prześladowania.

Dni szatana nieomalże się kończą i będzie on wykorzystywał każdą broń, zwłaszcza niektórych wyświęconych kapłanów, aby starać się zdyskredytować słowo Moje, Twojej ukochanej Matki i Mojego drogiego Syna, Jezusa Chrystusa.

Nigdy przedtem nie było tak silnego sprzeciwu wobec Bożych objawień, jak jest dzisiaj.

Ciemność kontynuuje atak na Kościół i wielu wewnątrz Kościoła czyni wszystko, co tylko może, aby wyciszyć słowa wizjonerów.

Oni nie chcą ujawnienia prawdy i będą uniemożliwiali udostępnianie modlitw dawanych wizjonerom dla uratowania dusz.

Módlcie się dzieci, żeby ich wysiłki nie blokowały pracy Mojego Syna, ani też nie zaślepiały wiernych wobec daru Ducha Świętego, który nieustannie jest wylewany na dusze, do których docierają te posłania.

Wasze modlitwy i lojalność wobec Mojego drogiego Syna nigdy nie były tak ważne, podczas gdy na Kościół Mojego Syna nieustannie spada ta chmura ciemności.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby Światło Mojego Syna prześwitywało, i żeby zagubione dusze mogły być oświecone Jego Przenajświętszym Słowem.

Dziękuję ci, Moje dziecko, że odpowiedziałaś na Moje wezwanie, zwłaszcza w tym czasie wielkiego smutku w twojej duszy, spowodowanego przez męki, jakie musisz znosić z rąk tych, którzy twierdzą, że wypowiadają się w Imieniu Pana.

Wasza Niebieska Matka
Matka Odkupienia

2012/03/14 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Czas już na otworzenie drugiej pieczęci, bo wojny będą się nasilały

Orędzie nr 373 z serii Ostrzeżenie (na podst.tłum. http://www.internetgebetskreis.com/pl/)

sobota, 10 marca 2012, godz. 15:30

Moja droga, ukochana córko, czas już, żeby otworzyć drugą pieczęć, bo wojny będą się nasilały i rozprzestrzeniały.

Czarny anioł zemsty przybywa z tego samego źródła, Moja córko, i wszystkie te wojny są połączone.

Nie są one wynikiem regionalnych niepokojów, były one zaplanowane przez Zachód.

Te wojny wywołano z całą premedytacją, dla sprawowania kontroli, wiele z tych narodów jest odmalowywanych jako demoniczne i szerzone są kłamstwa na temat ich politycznych przywódców.

Dzieci, te wojny zostały sprytnie zorganizowane, wszystkie na raz, w celu usunięcia przywódców, jednego po drugim.

Zaprezentowane będą i oklaskiwane pokojowe rozwiązania, ale one nie są prawdziwe.

Wy, Moje dzieci, jesteście oszukiwane.

Pogłoska o wojnie jest tylko – pogłoską. A jak zaczynają się pogłoski? Kto je zaczyna i dlaczego?

Jak myślicie, dlaczego tak wiele krajów zostało w tym samym czasie wplątanych w tą wojnę?

To nie był przypadek.

Istnieje plan, zorganizowany przez antychrysta, aby kontrolować i podbić narody, które mają bogactwa naturalne.

Gdy już będą je kontrolowali, staną się bardzo silni.

A wojny, gdy wzmogą się na sile i staną się żmudne, to wtedy antychryst da się poznać jako pokojowy negocjator.

Niewielu z was powiedziano prawdę, a to z powodu kontroli, jaką antychryst i jego organizacje sprawują w świecie komunikacji.

Módlcie się teraz, żeby – gdy wojny będą się nasilały – uczynić ich plany bezsilnymi.

Wiedzcie, że Izrael, tak podatny na wpływy z Zachodu, będzie w najmniej spodziewanym momencie, odrzucony i zdradzony przez USA.

To wtedy, holokaust, o jakim mówię, będzie miał miejsce.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za ludzi Izraela, bo będą oni nadal cierpieli za swoje grzechy, aż do Mojego Powtórnego Przyjścia.
Wasz ukochany Jezus

2012/03/13 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Maryja Dziewica: Niech wszystkie narody modlą się Różańcem od teraz do Niedzieli Zmartwychwstania

Orędzie nr 372 z serii Ostrzeżenie (na podst.tłum. http://www.internetgebetskreis.com/pl/)

piątek, 9 marca 2012, godz. 19:15

Moje słodkie dziecko, Ja płaczę, gdy widzę jak wzrasta nienawiść, nie tylko przeciwko tobie, ale przeciwko Świętemu Słowu Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Teraz już wiesz, jak On cierpiał w Ogrodzie Getsemani i jak On nadal cierpi dzisiaj, gdy każda Jego próba interwencji w uratowaniu dusz, jest udaremniana przez diabła.

Gdy zawiązywane są spiski, żeby wywołać wojny, ważnym jest, aby Mój Różaniec Święty był odmawiany każdego dnia teraz przed Wielkanocą.

Dzieci, jeśli mogłybyście poświęcić [czas] w każdym dniu tygodnia na odmówienie Mojego Różańca Świętego a w każdy piątek na odmówienie Czterech Tajemnic, od teraz aż do Wielkanocy, to wiele zniszczeń na świecie może zostać i będzie złagodzonych.

Mój Syn jest tak bardzo zadowolony z tych, którzy przyjmują Jego Święte Słowo z miłością i z czystością serca.

Wielkie łask dawanych jest tym czystym duszom, które ufają Mu całkowicie, bez żadnych wątpliwości w swoich sercach.

Wy, Moje dzieci, jesteście Resztą, małym żołędziem wierzących, którzy pomogą rozbudować się armii, potrzebnej teraz dla usunięcia grzechu za świata.

Wasze modlitwy, a zwłaszcza Mój Najświętszy Różaniec, to jest broń, potrzebna, aby zniszczyć diabła i tych, których on opanował w każdym zakątku ziemi.

Idźcie teraz, Moje dzieci i zorganizujcie światowe modlitwy, aby Mój Różaniec był odmawiany przez wszystkie narody od teraz aż do Niedzieli Zmartwychwstania.

Idź w pokoju Moje dziecko. Łaski, jakie teraz otrzymujesz pomogą ci radzić sobie z codziennymi atakami szatana, gdy wraz z nakładem pracy wzrasta jego gniew.
Wasz Niebieska Matka
Matka Odkupienia

2012/03/12 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Moja Pieczęć Ochrony jest zapowiedziana, również druga pieczęć jest złamana

Orędzie nr 371 z serii Ostrzeżenie (na podst.tłum. http://www.internetgebetskreis.com/pl/)

czwartek, 8 marca 2012, godz. 19:52
Moja najdroższa córko, świat oczekiwał na ten moment od dwóch tysięcy lat.

Niektórzy z lękiem w swoich sercach, inni z oczekiwaniem i zadziwieniem, co do tego, kiedy ten moment przyjdzie i teraz oto nadszedł.

Jest to czas, kiedy Ja posyłam Mojego proroka końca czasu, ciebie Mario, aby ostatecznie przedstawić Księgę Prawdy, która ujawnia zawartość Księgi Objawienia.

Ja jestem Bogiem, którego w tych strasznych czasach z płaczem wzywają wszystkie Moje dzieci.

To jestem Ja, do którego Moje udręczone dzieci muszą teraz wołać.

Ja w tym czasie gromadzę Moją rodzinę, abyśmy mogli zjednoczyć się w końcowej bitwie, dla powalenia smoka, który tak długo zadręczał ziemię.

Dzieci, nie bójcie się. Żadna krzywda nie spotka tych, którzy noszą Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego.

Szatan i jego upadli aniołowie, którzy zakażają w tym czasie świat, nie mają władzy nad tymi, którzy mają znak Boga Żywego.

Wy dzieci, musicie Mnie posłuchać i zaakceptować Moją Pieczęć, bo to ocali nie tylko wasze życie, ale i wasze dusze.

Każdego dnia odmawiajcie Modlitwę, aby otrzymać Moją Pieczęć* (patrz na końcu posłania oraz Modlitwy Krucjaty)

Upewnijcie się, że każdy z waszej rodziny i waszych bliskich rozumie znaczenie Mojej Pieczęci.

Wasza miłość do Mnie, Waszego Ojca Niebieskiego, będzie waszą łaską ocalenia i da wam moc, jakiej potrzebujecie.

Moja Pieczęć Ochrony jest zapowiedziana, również druga pieczęć jest złamana.

Jeździec na czerwonym koniu jest mściwym ciemnym aniołem, który zabije Moje dzieci w wielu wojnach, które nadchodzą. Ale on pominie te z Moich dzieci, która mają pieczęć na swoich czołach.

Przygotujcie się teraz, bo te wojny już się toczą a jeszcze więcej jest zaplanowanych w każdym zakątku ziemi, szczególnie na Środkowym Wschodzie i na tych terenach, po których chodził Mój drogi Syn, Jezus Chrystus, gdy przebywał na ziemi.

Wasz ukochany Ojciec
Bóg Najwyższy

*(Pieczęć Ochrony – Modlitwa do Boga Ojca otrzymana przez Marię Bożego Miłosierdzia dn.20.02.2012)

Krucjata Modlitwy (33) – Prośba o Pieczęć Ochrony i przyjęcie jej z miłością, radością i wdzięcznością.

O Mój Boże, Mój kochający Ojcze,
Przyjmuję z miłością i wdzięcznością
Twoją Boską Pieczęć Ochrony.

Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.
Kłaniam się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Tobie moją głęboką miłość i lojalność
Dla Ciebie, mój Ukochany Ojcze.

Błagam Cię, abyś chronił mnie i moich ukochanych tą specjalną Pieczęcią
I ślubuję moje życie Twojej służbie teraz i na zawsze.
Kocham Cię Drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach Drogi Ojcze.

Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego
Na przebłaganie za grzechy świata i dla Ocalenia wszystkich Twoich dzieci.

Amen.

2012/03/11 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Mojemu Powtórnemu Przyjściu nie można zapobiec, ani nie może być powstrzymane

Orędzie nr 370 z serii Ostrzeżenie

Środa, 07.03.2012, godz.20.30

Moja droga, umiłowana córko, będę cię chronił specjalnymi łaskami potrzebnymi, aby dać ci siłę radzenia sobie z mocami zła, które są w drodze, aby zatrzymać tę świętą misję.

Ważne jest, aby zrozumieć, że ludzka opinia nie jest istotna.

Wszystko, co się liczy, to jedynie Moje Najświętsze Słowo.

Moje Słowo jest Prawdą. Ja Jestem Prawdą. Każdy, kto ci mówi, że te przekazy nie są zgodne z Moimi Naukami jest kłamcą.

Oni Mnie nie znają. Mogą myśleć, że tak jest, ale poznać Mnie mogą tylko wtedy, jeśli zachowują pokorne serce.

Ci, których opinia przeczy Mojemu Słowu winni są grzechowi pychy.

Nawet Moje wyświęcone sługi zaślepia pycha na Prawdę Mojego Świętego Słowa.

Moje obietnice dla ludzkości, ponownego Przyjścia w chwale, aby sądzić żywych i umarłych, muszą się wypełnić.

Mojemu Powtórnemu Przyjściu nie można zapobiec, ani nie może być powstrzymane.

Ważne są Moje ostrzeżenia dla ludzkości, dawane wam, ponieważ kocham każdą duszę.

Do tego najbardziej chwalebnego Wydarzenia muszę odpowiednio przygotować wszystkie dzieci Boże.

Wielu będzie próbowało cię zablokować. Wielu będzie próbowało podważyć Moje Święte Słowo i wielu będzie próbowało cię skrzywdzić, aby zapobiec wysłuchaniu Mojego Świętego Słowa.

Wszystkie te próby będą bezcelowe.

Tylko ja, Jezus Chrystus, mam władzę, aby zapewnić Wieczne Zbawienie dla całej ludzkości.

Tylko Ja mam moc przygotowania dusz wszystkich ludzi na ich dziedzictwo w Raju.

Nikt, nawet szatan, król ciemności lub jego podwładni, nie mogą powstrzymać, aby to się wydarzyło.

Zawsze o tym pamiętajcie. Będę chronił wszystkich tych, którzy przestrzegają Mojego Świętego Słowa.

Możecie być przestraszeni globalnymi wydarzeniami, ponieważ siły zła okrywają wasze kraje.

Wydarzenia te przygnębią was, ale nigdy nie wolno się wam obawiać, ponieważ Ja wezmę was ze Sobą do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.

Wszystko o co was proszę, to zaufajcie Mi.

Pozwólcie Mi prowadzić was.

Pozwólcie Mi pokazać wam drogę oczyszczenia waszych dusz poprzez Krucjatę Modlitw, które wam daję.

Następnie pozostawcie wszystko Mnie.

Pamiętajcie, Moja Miłość do was wszystkich jest tak silna, że nikt i nigdy nie może osłabić tej czystej Miłości i Współczucia, które zachowuję dla każdego Bożego dziecka w Moim Najświętszym Sercu.

Wasz ukochany Jezus
Odkupiciel ludzkości

2012/03/09 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (36) – Pomóż mi czcić prawdziwego Boga

Modlitwa podana w orędziu „Pierwszą pieczęcią jest apostazja” , aby pomóc oderwać się od New Age i innych okultystycznie ukierunkowanych doktryn.

Środa, 07.03.2012, godz.15.40

Wam i wszystkim tym, którzy teraz świadomie wycofają się od króla ciemności, dany będzie dar rozeznania, jeżeli poprosicie Mnie w tej Krucjacie Modlitwy (36) – Pomóż mi czcić prawdziwego Boga

”Jezu, pomóż mi, gdyż jestem zagubiony i zdezorientowany.
Nie znam prawdy o życiu po śmierci.
Wybacz mi, jeśli obraziłem Cię czcząc fałszywe bóstwa, które nie są prawdziwym Bogiem.
Ocal mnie i pomóż mi dostrzec z klarownością Prawdę, i uratuj mnie od ciemności mojej duszy.
Pomóż mi wejść do Światła Twojego Miłosierdzia.
Amen.”

Wasz Jezus

2012/03/08 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Pierwszą pieczęcią jest apostazja

Orędzie nr 369 z serii Ostrzeżenie

Środa, 07.03.2012, godz.15.40

Moja najdroższa, umiłowana córko, powiedz Moim dzieciom, że żaden człowiek nie posiada wiedzy ani upoważnienia, aby odkryć Prawdę zawartą w Księdze Objawienia.

Nieważne, jak bardzo mogą uważać siebie za znających się na rzeczy, to tylko Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel i Odkupiciel ludzkości, jestem tym, który ma władzę ujawnienia światu, co jest zawarte w Księdze Prawdy.

Tylko Ja, Baranek Boży, mam prawo ogłoszenia dzisiejszemu światu Prawdy, danej Mojemu uczniowi Janowi Ewangeliście, który był narzędziem Prawdy.

Pierwszą pieczęcią jest odstępstwo od wiary, widoczne nie tylko wśród niewierzących, ale też wśród tych, którzy wyznają, że Mnie znają i tych, którzy publicznie głoszą swoją miłość do Mnie.

Jest to czas, kiedy prawdziwa wiara będzie przeinaczana; kiedy wam, Moje dzieci, przedstawiana jest stonowana doktryna, która jest obrazą dla Mojej Nauki.

Ostrzegam was dzieci, że kiedy ujrzycie pojawiające się nowe fałszywe wierzenia i religijne doktryny, będziecie wiedzieć, że teraz jest moment ujawnienia pierwszej pieczęci.

Rozejrzyjcie się wokół, i co widzicie? Religie składające hołd nowym bóstwom, o których nigdy nie słyszeliście. Fantastykę naukową bazującą na religiach równoznacznych nonsensowi i pozbawionych substancji. Duchowe istoty, które nie są z tego świata, ale o których wielu uważa, że reprezentują Niebieskie Królestwo Mojego Ojca.

Strzeżcie się teraz, gdyż żyjecie w fantazji.

Żadne z tych metafizycznych przekonań nie reprezentuje prawdy.

Jakakolwiek doktryna, która uczy was ważności stawiania siebie na pierwszym miejscu, jest doktryną, która wypływa od szatana.

Nie słuchajcie. Odwróćcie się plecami do tego okrutnego oszustwa.

Ci, którzy poszukują fałszywych bogów i poświęcają swoje życie czcząc fałszywe bóstwa, są dla Mnie zagubieni.

Jeśli nie zatrzymacie się i nie będziecie się modlić do Mnie o przewodnictwo, nie mogę was uratować.

Wam i wszystkim tym, którzy teraz świadomie wycofają się od króla ciemności, dany będzie dar rozeznania, jeżeli poprosicie Mnie w tej Krucjacie Modlitwy (36) – Pomóż mi czcić prawdziwego Boga

”Jezu, pomóż mi, gdyż jestem zagubiony i zdezorientowany.
Nie znam prawdy o życiu po śmierci.
Wybacz mi, jeśli obraziłem Cię czcząc fałszywe bóstwa, które nie są prawdziwym Bogiem.
Ocal mnie i pomóż mi dostrzec z klarownością Prawdę, i uratuj mnie od ciemności mojej duszy.
Pomóż mi wejść do Światła Twojego Miłosierdzia.
Amen.”

Istnieje tylko Jeden Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty, w Jednej Trójcy Świętej.

Jakikolwiek inny bóg, nieważne jak atrakcyjnie przebrany, pochodzi od szatana.

Proszę, nie zmarnujcie swojego wiecznego życia przez ślubowanie waszej wierności tym wierzeniom, które honorują praktyki New Age, w tym Reiki, Yoga, medytacje New Age, karty tarota, jasnowidztwo, psycho-interpretację i wielbienie aniołów powiązane z wyniesionymi mistrzami.

Te praktyki okultyzmu powoli, ale pewnie, akceptowane są nie tylko przez wasze społeczeństwo, ale też przez Katolicki i Chrześcijańskie Kościoły.

Te fałszywe doktryny religijne rozprzestrzeniają się tak szybko. Pochłonęły one miliardy Bożych dzieci, które znalazły w nich teraz tak wiele fałszywego pocieszenia, że nie uznają dłużej istnienia Jedynego Prawdziwego Boga.

Wasz Jezus

2012/03/08 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Uważajcie teraz, jak człowiek pokoju przedstawi się światu

Orędzie nr 368 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 06.03.2012, godz.15.20

Moja droga, ukochana córko, musisz nadal działać zgodnie z Moimi świętymi poleceniami i nie pozwolić nikomu powstrzymać cię w tej misji, choć dalej będziesz atakowana ze wszystkich stron.

Nigdy nie wątp w Moje Słowo, nawet jeśli nie rozumiesz, co Mój przekaz wyraża.

Moja córko, wszystko, co podawane jest tobie, aby świat usłyszał, zostało przepowiedziane.

Tylko, że ludzkość musi zrozumieć, co jest zawarte w Księdze Jana.

Wszystkie przepowiedziane rzeczy muszą się wydarzyć.

Uważajcie teraz, jak człowiek pokoju przedstawi się światu.

Będzie widziany, jak kreuje pokój na Środkowym Wschodzie.

To będzie fałszywy pokój i maska dla kłamstwa, które on przedstawia, aby ukryć prawdziwą przyczynę popełnianej nieprawdy.

Módlcie się za Mojego Świętego Wikariusza, Papieża Benedykta XVI, ponieważ stawi czoła strasznemu prześladowaniu. Czas ten jest teraz blisko.

Módlcie się wszyscy, ponieważ wasze modlitwy złagodzą srogość tych czasów, która może być osłabiona.

Moja córko, niewiele jest znane o czasach ostatecznych.

Wielu jest przestraszonych, i powinni też być, ale tylko wtedy, jeśli ich dusze są nieczyste.

Ci z was, znajdujący się w świetle Boga, macie wiele do oczekiwania z niecierpliwością, ponieważ będzie to oznaczało wygnanie grzechu z ziemi.

W końcu świat wyłoni się w Nowym Początku, wypełnionym Moim Boskim Światłem.

Nie upłynie wiele czasu, zanim te rzeczy będą miały miejsce.

Liczy się tylko, aby wszystkie Boże dzieci w porę ujrzały Prawdę i nawróciły się.

W przeciwnym razie nie będą częścią Nowego Nieba i Nowej Ziemi, które połączą się stając się jednym.

Gdyż potem Ja przyjdę, aby sądzić.

Tak więc tylko ci, którzy uznają Mnie, ich Zbawiciela, Jezusa Chrystusa i Mojego Przedwiecznego Ojca otrzymają życie.

Módlcie się za dusze was wszystkich. To wszystko, na czym teraz musicie się skupić oraz całkowicie Mi zaufać.

Wasz Jezus

2012/03/07 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Księga Prawdy wyjawiana jest tobie, siódmemu posłańcowi na czasy ostateczne

Orędzie nr 367 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 05.03.2012, godz.15.30

Moja droga, umiłowana córko, przychodzę dzisiaj pocieszyć cię w tym czasie udręki, która nęka cię z każdej strony.

Wiedz, że Janowi Ewangeliście została dana niezapieczętowana księga – Księga Prawdy, aby świat usłyszał ją teraz, w tych czasach.

Księga ta nie była mu przekazana już dłużej opieczętowana, ponieważ pieczęcie były już otworzone. Następnie zostały zamknięte i miały być nie wyjawione, aż do końca.

Moment ten nadszedł dla ciebie, aby otworzyć Księgę Prawdy i ujawnić jej treści dla wszystkich Bożych dzieci, dla przygotowania ich dusz na wieczne życie.

Księga Prawdy wyjawiana jest tobie, siódmemu posłańcowi na czasy ostateczne.

Brzmieniem twojego głosu Prawda zostanie ostatecznie ujawniona i tajemnice zawarte w Księdze Apokalipsy przedstawione zostaną niedowierzającemu światu.

Ale nie na długo. Pomimo odstępstwa od wiary, które dotknie nie tylko wierzących, ale też wyświęcone sługi wewnątrz Kościoła, czas Wielkiej Spowiedzi jest blisko.

Kiedy tylko ona się odbędzie, na całym świecie nastąpi wielkie nawrócenie.

Wówczas będą głodni Prawdy, zawartej w odpieczętowanej Księdze, obiecanej światu na te ostateczne czasy.

Jesteś posłańcem, któremu dane zostało zadanie, aby nie tylko przygotować świat na ocalenie dusz, ale który również zapowiadać będzie Moje Panowanie.

Wasz ukochany
Jezus

2012/03/06 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Kościół Katolicki i Dom Izraela będą prześladowane

Orędzie nr 366 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 05.03.2012, godz.13.11

Moja droga, ukochana córko, czas otwierania pieczęci, który kończy się otwarciem tobą siódmej pieczęci, już prawie dla was nadszedł.

Ze względu na wasze modlitwy, wiele wstrząsów zostało oddalonych.

Wy, Moi wyznawcy, przyjmujecie Mój Krzyż i zjednoczycie się z Niepokalanym Sercem Mojej Matki, kiedy będziecie kroczyć w kierunku Mojego Chwalebnego Królestwa.

Tak jak eskalują fałszywości i deprawacje świata, tak też będzie rosła wiara tych, którzy prowadzą Moją armię.

Prześladowane będą Kościoły, a mianowicie Kościół Katolicki i Dom Izraela.

Wielu będzie usatysfakcjonowanych. Te dwie religie będą dręczone i uczyniony zostanie każdy wysiłek, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, w celu wykorzenienia jakichkolwiek ich śladów.

Na całym świecie będzie wielka radość, kiedy upadną.

Wielu będzie uważać, że zostały zniszczone. Wówczas ludzie zignorują ich szczątki.

Ale to okaże się pochopne, gdyż powstaną ponownie, aby formować Nowe Niebo i Nową Ziemię, kiedy otwarte zostaną bramy Mojego Raju.

Nikt nie może zniszczyć, ani nie zniszczy Mojego wybranego narodu na ziemi.

Może być im zadany ból, tortury, śmierć i burzone same budynki i świątynie postawione przez nich na cześć Mojego Ojca.

Potem powstaną i odzyskają swoje prawowite trony, kiedy będą ze Mną panować w Raju.

Nigdy nie wyrzekajcie się Boga.

Nigdy nie odrzucajcie Jego Kościołów.

Bo jeśli to uczynicie, będziecie podążać drogą oszustwa do wiecznego potępienia.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

2012/03/05 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Obudźcie się dzieci. Musicie przyjąć prawdę.

Orędzie nr 365 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 03.03.2012, godz.14.33

Moje dziecko, cierpienie Mojego Syna jest dzisiaj równe Jego cierpieniu, kiedy był na ziemi.

Ból, który znosił, który sprawił Mu największą mękę, to nie było Jego ukrzyżowanie, ale sposób, w jaki został odrzucony.

Dzisiaj Jego Słowo jest odrzucane, tak jak wtedy.

Jest dziś wyszydzany w sposób, który przynosi łzy i cierpienie nie tylko Mnie, Jego umiłowanej Matce, ale też Jego oddanym wyznawcom na ziemi.

Jakże to jest bolesne, widzieć jak wiele dzieci Boga odwróciło się od Świętych Sakramentów i nauczania Kościoła.

Tak wiele dusz jest zagubionych. Błagam was, dzieci, podnieście Krzyż Mojego Syna i dawajcie przykład.

Przyjmujcie Mojego Syna z prostotą serca.

Dzieci, kochać Mojego Syna i czcić Mojego Przedwiecznego Ojca jest bardzo prosto.

Nigdy nie badajcie Słowa Mojego Syna.

Po prostu postępujcie zgodnie z Jego Nauczaniem, które nigdy się nie zmieniło.

Słuchajcie Słów Mojego Syna, kiedy obecnie mówi do was z Niebios.

Wzywa was, abyście przygotowali wasze dusze na Jego Powtórne Przyjście.

Kiedy mówi teraz z wami, czyni to z powodu Swej Miłości dla ludzkości.

Jego Święte Słowo nakarmi wasze dusze i uczyni je ponownie silnymi.

Nie odrzucajcie teraz Jego apelu do was.

On chce ocalić każdą duszę. Ale, aby to uczynić, musi przypominać wam o różnicy pomiędzy dobrem a złem.

Tak wielu z was nie jest prowadzonych lub poinformowanych o powadze grzechu.

Tolerancja w waszym społeczeństwie i wewnątrz Kościołów oznacza, że to, o czym wielu z was myśli, iż nie ma znaczenia, może okazać się poważnym grzechem w oczach Boga.

Kościół jest w tym czasie w ogromnej ciemności i przez wiele lat był celem zwodziciela.

Mój Syn musi interweniować i prowadzić was teraz, ponieważ wkrótce wybuchnie rozłam w Kościele.

Obudźcie się dzieci. Musicie przyjąć prawdę.

Świat zmieni się teraz nie do poznania.

W przeszłości zostało wysłanych wam wielu posłańców, aby przygotować was do tego wydarzenia.

Są to ostatnie ostrzeżenia dawane ludzkości, aby umożliwić jej przygotowanie się na Wielkie Miłosierdzie Mojego Syna.

Po Jego Boskim Miłosierdziu, kiedy otworzy On oczy wszystkich ludzi, aby byli świadomi swoich grzechów, da im trochę więcej czasu na ubieganie się o odkupienie win.

Następnie, dany wam będzie kierunek, aby przygotować wasze dusze na Powtórne Przyjście Chrystusa, Mojego Umiłowanego Syna, który powróci w Chwale, jak przepowiedziane.

Matka Ocalenia

2012/03/04 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Bóg Ojciec: Ostrzeżenie o kultach satanistycznych i doktrynach New Age

Orędzie nr 364 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 02.03.2012, godz.00.20

Moja córko, doświadczanie ludzkości nasili się podczas ostatecznego oczyszczania, koniecznego przed Powtórnym Przyjściem Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Ziemia jest przygotowywana do tego Chwalebnego Wydarzenia obiecanego, jako Mojego Największego Daru od stworzenia Raju.

Oczekujcie na to Wydarzenie z wielką niecierpliwością, gdyż do tego nowego Raju dążyć będzie każdy mężczyzna, kobieta i dziecko.

Przygotujcie się tak, żebyście wy, wasze rodziny i przyjaciele byli gotowi, aby chodzić po ziemi w Moim Nowym Królestwie, pod panowaniem Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Dzieci, jeśli ignorujecie tę prośbę, to zaprzepaszczacie swoje prawowite dziedzictwo.

Gdyby grzesznicy ujrzeli tylko przez jedną minutę to cudowne dzieło, upadliby na ziemię błagając o miłosierdzie, aby wejść do bram.

Tylko ci, którzy zachowują prostą i czystą Miłość do Mnie, ich Niebieskiego Ojca i Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, będą zdolni cieszyć się tym nowym, pełnym pokoju i chwalebnym bytem.

Niestety, szatan zaciemnił dusze wielu Moich dzieci, tak że nie będą w stanie odróżnić prawdy od fikcji.

Moja córko, okropne kłamstwa popełniane są przez kulty sataniczne i doktryny New Age.

Moje biedne dzieci, uwiedzione przez kłamstwa, które zostały sformułowane w barwnym mirażu, wierzą w nową planetę.

Obiecany im został inny, różny rodzaj raju. Ale on nie istnieje.

Gdy szatan kusi i zdobywa serca tych, którzy w niego wierzą, torturuje ich przez wieczność.

Gdybyście zobaczyli przerażenie na ich twarzach, kiedy oni, po śmierci, znajdują siebie w szponach szatana, rozdarłoby to na pól wasze serca.

Są tak pożałowania godni, że jest ważne, abyście wy ostrzegali te dusze przed męką, która leży przed nimi.

Módlcie się za nich. Nigdy nie przestawajcie. W wielu przypadkach tylko cierpienie ofiarnych dusz może ocalić ich od piekła.

Tych z was, którzy wierzycie we Mnie, Boga Ojca, wzywam teraz, piętnujcie fałszywych bożków, fałszywych idoli i fałszywe doktryny, wróżbitów i doktrynę New Age, z czego wszystkie równoznaczne są zeru.

Wszystkie zostały utworzone przez króla oszustwa, szatana, przebiegłego kłamcę.

On nie powstrzyma się przed niczym, aby odciągnąć ode Mnie Moje drogie dzieci.

Błagam was dzieci o modlitwę za te dusze, jako pocieszenie dla Mnie, waszego umiłowanego Ojca.

Pocieszajcie Mnie. Z czasem zrozumiecie misterium Mojego Niebieskiego Królestwa.

Z czasem ujawniona zostanie tajemnica Mojej Bożej Woli.

Z czasem wy, poprzez waszą wierność i miłość do Mnie, pomożecie Mi w końcu zjednoczyć Moją rodzinę w Królestwie stworzonym na początku dla wszystkich Moich dzieci.

Moja córko, dziękuję ci za twoje cierpienie. Wam Moje dzieci dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie z Niebios.

Daję teraz wszystkim Moje Błogosławieństwo, ale musicie Mnie prosić:

„Ojcze Niebieski, pomóż mi stać się małym jak dziecko, w Twoich oczach.
Proszę, aby Twoje łaski spadły na mnie, tak abym mógł odpowiedzieć na Twoje wezwanie, aby ratować wszystkie Twoje dzieci.
Amen.”

Wasz umiłowany Niebieski Ojciec
Bóg Najwyższy

2012/03/03 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Zjednoczcie się, podczas gdy wchodzimy do bram Nowego Raju

Orędzie nr 363 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 01.03.2012, godz.19.55

Moja droga, ukochana córko, wiele Moich dzieci zostanie teraz uratowanych przez modlitwy i cierpienia Moich umiłowanych wyznawców, których miłość do Mnie przewyższa tę, znaną większości ludzkości.

W tym okresie nasilenia opieram się i polegam na Moich wyznawcach, że pomogą Mi w ocalaniu dusz.

Wiele z tych dusz nie przetrwa aktu Mojego Boskiego Miłosierdzia i umrze w stanie grzechu śmiertelnego.

Tak wielu z was odpowiedziało na Moje wezwanie z takim posłuszeństwem i szczodrością serca.

Przynosicie Mi ogromne pocieszenie.

Błogosławię was Moi drodzy wyznawcy i proszę, abyście nadal modlili się za dusze innych.

Całej ludzkości dany będzie wkrótce Dar Mojego Miłosierdzia.

Nikomu nie umknie Prawda o Moim Istnieniu. Ale nie wszyscy zechcą Mnie przyjąć, nawet gdy Prawda zostanie im ujawniona.

Są to dusze, za którymi Ja tęsknię.

Są to zagubione dusze, dla których Moja umiłowana Matka wylewa łzy.

Są to grzesznicy, których musicie Mi pomóc uratować, ponieważ Ja chcę ocalić wszystkie Boże dzieci.

Módlcie się i zjednoczcie się, aby wspólnie pomóc Mi przyciągnąć każdą duszę, podczas gdy wchodzimy do bram Nowego Raju.

Krucjata Modlitwy (35) – Modlitwa, aby dusze weszły do Raju

„O mój Jezu,
Wspomóż mnie, abym pomógł Tobie w ratowaniu reszty Twoich dzieci na ziemi.
Modlę się, abyś Ty, przez Twoje Miłosierdzie, ocalił dusze od ducha ciemności.
Przyjmij moje utrapienia, cierpienia i smutki w tym życiu, aby ratować dusze od piekielnych ogni.
Napełnij mnie łaskami, abym ofiarował Tobie te cierpienia z miłością i radością w moim sercu, tak abyśmy wszyscy zjednoczyli się jak jedno

W miłości do Przenajświętszej Trójcy i żyli z Tobą, jak jedna święta rodzina, w Raju.
Amen.”

Dzieci, wiecie jak bardzo was kocham.

Wy, którzy Mnie znacie, zrozumiecie głębię Mojego bólu i cierpienia z powodu ilości ludzi, którzy odrzucają Moją Rękę Miłosierdzia.

Tylko wy, poprzez wasze modlitwy, możecie pomóc tym duszom i w ten sposób przynieść Mi pocieszenie, którego pragnę.

Pozostańcie teraz blisko Mnie.

To już nie potrwa długo.

Bądźcie cierpliwi i módlcie się.

Uspokójcie się, poczujcie Moją Miłość.

Wszystko będzie dobrze.

Wasz umiłowany Jezus Chrystus

2012/03/03 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (35) – Modlitwa, aby dusze weszły do Raju

Czwartek, 01.03.2012, godz.19.55

Modlitwa, aby dusze weszły do Raju

„O mój Jezu,
Wspomóż mnie, abym pomógł Tobie w ratowaniu reszty Twoich dzieci na ziemi.
Modlę się, abyś Ty, przez Twoje Miłosierdzie, ocalił dusze od ducha ciemności.
Przyjmij moje utrapienia, cierpienia i smutki w tym życiu, aby ratować dusze od piekielnych ogni.
Napełnij mnie łaskami, abym ofiarował Tobie te cierpienia z miłością i radością w moim sercu, tak abyśmy wszyscy zjednoczyli się jak jedno

W miłości do Przenajświętszej Trójcy i żyli z Tobą, jak jedna święta rodzina, w Raju.
Amen.”

Wasz umiłowany Jezus Chrystus

2012/03/03 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz