ostrzezenie

Ostrzezenie Marii Bozego Milosierdzia

Krucjata Modlitwy (24) – Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia

Wtorek, 31 styczeń 2012, godz.21.30

Mojej armii, z powodu jej miłości do Mnie, dawane będą teraz bardzo szczególne łaski.

Przyznaję im Odpust Zupełny, w celu umożliwienia im niesienia pochodni Mojego Ognia, tak żeby mogli rozprzestrzeniać nawrócenie.

Ten Dar ode Mnie umożliwi im szerzenie Prawdy Mojego Świętego Słowa, tak że poruszy Ono serca wszędzie tam, dokąd pójdą.

Muszą odmawiać tą modlitwę przez siedem kolejnych dni i dany im będzie Dar całkowitego rozgrzeszenia oraz moc Ducha Świętego.

„O Mój Jezu, Ty jesteś Światłem ziemi.
Jesteś Płomieniem, który porusza wszystkie dusze.
Twoje Miłosierdzie i Miłość nie zna granic.
Nie jesteśmy godni Ofiary dokonanej przez Twoją Śmierć na krzyżu,
Wiemy jednak, że Twoja Miłość do nas jest większa niż miłość, którą mamy dla Ciebie.

Udziel nam, o Panie, daru pokory, abyśmy zasłużyli na Twoje Nowe Królestwo.
Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię,
aby głosić Prawdę Twojego Świętego Słowa i przygotować naszych braci i siostry
na Chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.

Czcimy Ciebie,
Wysławiamy Ciebie,
Ofiarujemy samych siebie, nasze utrapienia, nasze cierpienia, jako dar dla Ciebie dla ratowania dusz.
Kochamy Cię Jezu.
Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi, gdziekolwiek są.
AMEN”

Idźcie naprzód w pokoju Moi ukochani wyznawcy i pamiętajcie, że wasza miłość do Mnie rozpala Moje Serce i przynosi ogromną radość Mojemu Przedwiecznemu Ojcu, Mojej Świętej Matce, aniołom i wszystkim Świętym w niebie.

Kocham was wszystkich. Czekam na moment, kiedy obejmę Moimi ramionami każdego z was, tak że odnajdziecie pokój, miłość i radość, na które oczekiwaliście przez całe wasze życie na ziemi.

Wasz Ukochany Jezus Chrystus

Reklama

2012/01/31 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Jezus objawia Odpust Zupełny dla całkowitego rozgrzeszenia

Orędzie nr 330 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 31 styczeń 2012, godz.21.30

Orędzie to zostało przekazane Marii Bożego Miłosierdzia po upływie półtorej godziny, podczas Adoracji Eucharystii.

Moja umiłowana córko, jakże raduję się z miłości okazywanej Mi przez Moich drogich wyznawców, których miłość jest tak ściśle powiązana z Moim Najświętszym Sercem.

Czerpię radość z Moich wiernych dzieci, których miłość do Mnie daje Mi taką przyjemność pośród Mego bólu.

Są oni światłem, które przynosi Mi moc potrzebną do prowadzenia Mojej armii.

Te Moje wybrane dzieci uważają, że to była wyłącznie ich wiara, która je do Mnie przyniosła.

To, z czego one sobie nie zdają sobie sprawy jest, że Mój Święty Duch zstąpił na nie, szczególnie na te z otwartymi sercami, tak aby mogły dołączyć do Reszty Mojego Kościoła na ziemi.

Oni, Moi ukochani wyznawcy, którzy okazują posłuszeństwo, determinację woli i czystą miłość w swoich duszach, będą fundamentem, na którym odbuduję teraz Mój Kościół na ziemi.

Mojej armii, z powodu jej miłości do Mnie, dawane będą teraz bardzo szczególne łaski.

Przyznaję im Odpust Zupełny, w celu umożliwienia im niesienia pochodni Mojego Ognia, tak żeby mogli rozprzestrzeniać nawrócenie.

Ten Dar ode Mnie umożliwi im szerzenie Prawdy Mojego Świętego Słowa, tak że poruszy Ono serca wszędzie tam, dokąd pójdą.

Muszą odmawiać tą modlitwę przez siedem kolejnych dni i dany im będzie Dar całkowitego rozgrzeszenia oraz moc Ducha Świętego.

„O Mój Jezu, Ty jesteś Światłem ziemi
Jesteś Płomieniem, który porusza wszystkie dusze
Twoje Miłosierdzie i Miłość nie zna granic
Nie jesteśmy godni Ofiary dokonanej przez Twoją Śmierć na krzyżu
Wiemy jednak, że Twoja Miłość do nas jest większa niż miłość, którą mamy dla Ciebie.
Udziel nam, o Panie, daru pokory, abyśmy zasłużyli na Twoje Nowe Królestwo
Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię,
by głosić Prawdę Twojego Świętego Słowa i przygotować naszych braci i siostry
na Chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.
Czcimy Ciebie
Wysławiamy Ciebie
Ofiarujemy samych siebie, nasze utrapienia, nasze cierpienia jako dar dla Ciebie dla ratowania dusz
Kochamy Cię Jezu
Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi, gdziekolwiek są.
AMEN”

Idźcie naprzód w pokoju Moi ukochani wyznawcy i pamiętajcie, że wasza miłość do Mnie rozpala Moje Serce i przynosi ogromną radość Mojemu Przedwiecznemu Ojcu, Mojej Świętej Matce, aniołom i wszystkim Świętym w niebie.

Kocham was wszystkich. Czekam na moment, kiedy obejmę Moimi ramionami każdego z was, tak że odnajdziecie pokój, miłość i radość, na które oczekiwaliście przez całe wasze życie na ziemi.

Wasz Ukochany Jezus Chrystus

2012/01/31 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna apeluje o dzień modlitwy i postu, aby przygotować się do Ostrzeżenia

Orędzie nr 329 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 30 styczeń 2012, godz.13.00

Orędzie to zostało odebrane przez Marię Bożego Miłosierdzia po dwóch oddzielnych objawieniach Matki Bożej, z których jedno odbyło się o północy 29 stycznia, a drugie o 13.00 w poniedziałek 30 stycznia 2012, podczas których Matka Boska ukazała się cały czas przeniknięta smutkiem.

Moje dziecko, pomimo że Mój Syn przychodzi teraz, aby okryć cały świat Swoimi promieniami Miłosierdzia, to z ciężkim sercem muszę ci powiedzieć, że wielu ludzi umrze podczas Ostrzeżenia.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za ich dusze.

Ty, Moje dziecko, musisz poprosić wszystkich wyznawców tych Boskich orędzi, aby przeznaczyli jutrzejszy dzień, wtorek 31 stycznia 2012, jako specjalny dzień modlitwy.

W tym dniu musicie odmawiać Najświętszy Różaniec i modlitwę do Bożego Miłosierdzia.

Tam, gdzie to możliwe, każdy musi spróbować, i pościć w ciągu tego dnia. W ten sposób więcej dusz, zwłaszcza tych w grzechu śmiertelnym w momencie śmierci, może zostać uratowanych przez Miłosierdzie Mojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa.

Płaczę łzami żalu za tych słabych ludzi, którzy nie mają pojęcia, jak wiele bólu i cierpienia ich grzechy powodują u Mojego Syna.

Radość z Daru, który Mój Syn przynosi teraz światu, ma odcień smutku dla tych, którzy z własnego wyboru nie mogą być ocaleni.

Kłamstwa, które wypłyną i będą szerzone na całym świecie przez ciemne dusze, po tym jak Ostrzeżenie będzie miało miejsce, muszą być powstrzymane poprzez wasze modlitwy.

Módlcie się, aby nikt nie odrzucił Boskiego Miłosierdzia Mojego Syna w trakcie lub po Ostrzeżeniu, gdyż każda dusza zagubiona przez takie kłamstwa jest duszą, która będzie zajęta przez złego.

Dzieci, rozprzestrzeniajcie wszędzie nawrócenie. Zaakceptujcie, że Ja jestem Współodkupicielką i Pośredniczką ściśle współpracującą z Moim ukochanym Synem Jezusem Chrystusem, aby ocalić wszystkie dusze od wiecznego upadku.

Moja miłość do was dzieci jest bardzo silna. Błagam o Miłosierdzie dla każdej duszy w każdej sekundzie dnia, upraszając Mojego Ojca o łaskę.

Dzieci, ale musicie Mi pomóc, łącząc się ze Mną w modlitwie i ofierze, aby pomóc wszystkim Bożym dzieciom wejść do bram Nowego Raju.

Wasza Niebieska Matka
Matka Ocalenia

2012/01/30 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Moje Boskie Miłosierdzie urzeczywistni się, tak jak zostało ujawnione świętej Faustynie

Orędzie nr 328 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 29 styczeń 2012, godz.21.18

Ja, wasz Jezus, pragnę poinformować świat, że Moje Boskie Miłosierdzie urzeczywistni się, tak jak zostało ujawnione Mojej córce Helenie, świętej Faustynie.

Tajemnica ta zostanie ujawniona, kiedy wszyscy będą świadkami ostatecznego ukazania się Moich promieni Miłosierdzia dla ocalenia ludzkości.

Moja córko, ci, którzy drwią z ciebie i mówią, że tajemnica ta została już światu wyjawiona, muszą wiedzieć to:

Ilu ludzi w dzisiejszym świecie wie o Mojej obietnicy Boskiego Miłosierdzia? Bardzo niewielu, włącznie z tobą, Moja córko.

Czyż Moi wyznawcy nie wiedzieli, że wróciłbym, aby przygotować świat na to Wielkie Wydarzenie?

Ja zawsze przygotowuję Moje dzieci na takie wydarzenia. Mój Przedwieczny Ojciec wysyła proroków na świat w jednym celu, aby dać wam odpowiednie ostrzeżenie, tak żeby dusze nie zostały zaskoczone. Cieszcie się z tego daru proroctwa. Nie odrzucajcie go.

Nigdy nie myślcie, że wiecie wszystko o Moich sposobach, bo chociaż możecie Mnie kochać, ale nie zawsze Mnie znacie lub rozumiecie Moje metody.

Wszyscy z was, którzy wyśmiewacie się z Moich proroków, pamiętajcie, że to nie z nich drwicie, ale ze Mnie. Oni są tylko instrumentami.

Wy, Moje dzieci, nigdy nie możecie zakładać, że naprawdę Mnie znacie, bo gdyby tak było, nie wypierałybyście się Mnie. Jednak dzisiaj wy, tak jak czynili to Moi uczniowie, gdy chodziłem wśród nich, wciąż zaprzeczacie, że to jestem Ja, który zaprasza was do Siebie.

Wyciągacie do Mnie swoją lewą rękę, a prawą wymierzacie Mi policzek.

Czy nie słyszycie Mnie jak teraz do was mówię? Jeśli nie, to usiądźcie spokojnie i módlcie się do Mnie, abym mógł wypełnić wasze znużone serca ogniem Mojego Świętego Ducha.

Kocham was i jeśli pozwolicie Mi wejść do waszego serca bez waszej stalowej zbroi, która Mnie blokuje, uczynię was wolnymi.

Kiedy otworzycie wasze oczy i ujrzycie, że to Ja, wasz Boski Zbawiciel z wami mówię, wówczas podążycie za Mną na drodze do Nowego Raju z miłością i radością w waszym sercu.

Nie pozwólcie złemu na sianie wątpliwości w waszym umyśle. Módlcie się, abyście byli wystarczająco silni i pokorni w umyśle i duchu, aby pobiec w Moje ramiona.

Tylko wtedy, gdy przychodzicie do Mnie jak dziecko, znajdziecie naprawdę pokój w waszej duszy. Jest to jedyny sposób, aby pozwolić Mi wejść do waszego serca.

Wasz ukochany Jezus

2012/01/30 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Módlcie się z całego serca za Papieża Benedykta

Orędzie nr 327 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 28 styczeń 2012, godz.21.00

Moje dziecko, moc szatana słabnie z dnia na dzień, ponieważ Duch Święty nadal rozpościera Swoje Skrzydła nad wszystkimi dziećmi Bożymi.

Wiara i miłość do Boga rośnie wszędzie z powodu modlitw i szczególnych łask dawanych Moim dzieciom przez Mojego Ojca, Najwyższego Boga. Nasilają się nawrócenia. Wiele z Moich dzieci może nie być tego świadomych, ale zobaczycie to, jeśli otworzycie wasze oczy.

Moje dziecko, proszę, musicie modlić się z całego serca za Papieża Benedykta. Cierpi tak bardzo i pod wieloma względami jest sam w swojej zgryzocie wobec apostazji (odstępstwa od wiary – przyp.tłum.), którą widzi zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz Świętego Watykanu.

Jego dni w Stolicy Apostolskiej zostały przedłużone i dlatego zapobiegło to wielu spustoszeniom powodowanym przez złego.

Modlitwa Moich dzieci jest jak huk grzmotu w Niebiosach. Dzieci, wasze modlitwy są w Niebie wysłuchiwane i jest na nie odpowiadane.

To jest dobre. Moje dziecko, kontynuujcie modlenie się dawaną wam Krucjatą Modlitwy.

Oto specjalna modlitwa Krucjaty Modlitwy (23) o bezpieczeństwo Papieża Benedykta:

„O mój Przedwieczny Ojcze, w Imieniu Twojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa
i przez cierpienia, jakie zniósł, aby ocalić świat od grzechu,
modlę się teraz, abyś chronił Twojego Świętego Wikariusza, Papieża Benedykta, Głowę Twojego Kościoła na ziemi,
tak żeby on również mógł pomóc ratować Twoje dzieci i wszystkie Twoje wyświęcone sługi
od zmory szatana i jego zwierzchnictwa upadłych aniołów, którzy chodzą po ziemi kradnąc dusze.
O Ojcze, chroń Twojego Papieża, tak aby Twoje dzieci mogły być kierowane na prawdziwą drogę w kierunku Twojego Nowego Raju na ziemi.
Amen.”

Wasza Niebieska Królowa Ziemi
Matka Ocalenia

2012/01/30 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata modlitwy (23) – Modlitwa o bezpieczeństwo Papieża Benedykta

Objawiona Marii Bożego Miłosierdzia przez Naszą Świętą Matkę w sobotę, 28 stycznia 2012 o godz.21.00.

Oto specjalna modlitwa Krucjaty Modlitwy (23) o bezpieczeństwo Papieża Benedykta:

„O mój Przedwieczny Ojcze, w Imieniu Twojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa
i przez cierpienia, jakie zniósł, aby ocalić świat od grzechu,
modlę się teraz, abyś chronił Twojego Świętego Wikariusza, Papieża Benedykta, Głowę Twojego Kościoła na ziemi,
tak żeby on również mógł pomóc ratować Twoje dzieci i wszystkie Twoje wyświęcone sługi
od zmory szatana i jego zwierzchnictwa upadłych aniołów, którzy chodzą po ziemi kradnąc dusze.
O Ojcze, chroń Twojego Papieża, tak aby Twoje dzieci mogły być kierowane na prawdziwą drogę w kierunku Twojego Nowego Raju na ziemi.
Amen.”

Wasza Niebieska Królowa Ziemi
Matka Ocalenia

2012/01/30 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (22) – Dla Katolickich Księży, aby stali na straży nauk Kościoła

Otrzymano piątek, 27 styczeń 2012, godz.23.50

Potrzebuję was, aby przygotować Moje stado na powitanie Mnie podczas Mojego długo oczekiwanego Powtórnego Przyjścia na ziemię.

Musicie wytrwać i nie dopuścić, aby odwieść was od waszej miłości do Mnie, bez względu na to, jakiej presji zostaniecie poddani.

Jesteście Moimi prawdziwymi uczniami i muszę wezwać was, abyście podjęli waszą broń dla ratowania Mojego Kościoła. Ten właśnie Kościół, oparty na Skale przez Mojego ukochanego ucznia Piotra, nigdy nie zawiedzie.

Wróg może sądzić, że zostanie zniszczony, ale byłoby to pochopne założenie.

Nikt nie może zniszczyć i nie zniszczy Mojego Kościoła. Powstanie z popiołów, aby głosić Moją Chwałę, kiedy powrócę, aby ocalać Moje Królestwo na ziemi.

Nigdy, przenigdy, nie wolno wam opuścić Mnie, waszego ukochanego Zbawiciela.

Gdyż beze Mnie nie ma Światła. Bez Światła nie ma przyszłości.

Moja córko, daję światu tą Krucjatę Modlitwy (22) dla Katolickiego Duchowieństwa, do odmawiania:

„O Mój ukochany Jezu,
zachowaj mnie silnym i rozpalaj płomień mojej miłości do Ciebie
w każdym momencie mojego dnia.
Nigdy nie pozwól temu płomieniowi miłości do Ciebie migotać lub zgasnąć.
Nigdy nie pozwól mi osłabnąć w obecności pokus.
Daj mi łaski potrzebne do wypełnienia mojego powołania, mojego oddania, mojej wierności
i do stania na straży nauk ortodoksyjnego Kościoła Katolickiego.
Ofiaruję Ci moją wierność na zawsze.
Ślubuję moje poświęcenie, aby walczyć w Twojej armii,
tak żeby Kościół Katolicki mógł znów powstać w chwale,
aby powitać Cię, drogi Jezu, kiedy ponownie powrócisz.
AMEN”

Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus
Król całej ludzkości

2012/01/29 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Ostatnia tajemnica fatimska ujawnia prawdę o złej sekcie szatana wkraczającej do Watykanu

Orędzie nr 325 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 26 styczeń 2012, godz.21.40

Moja droga, ukochana córko, nadszedł czas ujawnienia światu pełnej Prawdy o tajemnicach Bożego Królestwa.

Prawda została ukryta na jakiś czas. Uznanie Mojej Boskiej interwencji w świecie poprzez cuda, objawienia i boskie komunikacje do wybranych dusz, zostały spychane na bok przez Mój Kościół przez wiele lat.

Dlaczego Mój Kościół odczuwał potrzebę tłumienia prawdy, kiedy była potrzebna, aby wzmocnić wiarę Moich  dzieci na całym świecie, jest tylko jemu wiadome.

Każdy prawdziwy wizjoner, Mój i Mojej Najświętszej Matki, był na początku przez Mój Kościół ignorowany i traktowany z pogardą.

Moja córko, nawet ostatnia tajemnica fatimska nie została podana światu, ponieważ ujawniała prawdę o złej sekcie szatana wkraczającej do Watykanu.

Ostatnia część tajemnicy nie została ujawniona w celu ochrony nikczemnej sekty, która od czasu Objawienia Mojej Matki w świętym sanktuarium w Fatimie, w wielkiej liczbie weszła do Watykanu.

Moja córka Łucja została uciszona przez siły, które kontrolują część Watykanu, nad którą Moi biedni, ukochani Papieże mają niewielką władzę.

Zobaczcie, jak nie tylko przekręcili Prawdę Mojej Nauki, ale wprowadzili nowe metody katolickiego kultu, który obraża Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca.

Kościół Katolicki jest jedynym Prawdziwym Kościołem i jako taki jest głównym celem szatana i jego podłej sekty.

Prawda pochodzi ode Mnie.

Prawda jest dla ludzkości niewygodna, ponieważ może wymagać osobistego poświęcenia.

Prawda powoduje w niektórych przypadkach oburzenie i w wielu przypadkach traktowana jest jako herezja.

Jednak tylko Prawda może wyzwolić was od kłamstw. Kłamstw, które pochodzą od szatana, i które tworzą ciężkie brzemię na waszej duszy.

Nadszedł czas dla Prawdy, aby została zaprezentowana w świecie, który jest pełen kłamstw.

Moja córko, tak wiele kłamstw przedstawionych zostało Moim dzieciom przez fałszywe religie, fałszywych bogów, fałszywych przywódców Kościoła, fałszywych politycznych przywódców i organizacje, jak również fałszywe media.

Tak wiele prawdy jest ukryte. Mimo to, jeśli prawda o tym, co się dzieje na świecie zostałaby dziś ujawniona, zaakceptowałoby ją bardzo niewielu ludzi.

To samo odnosi się do Dziesięciu Przykazań Mojego Ojca. Są to zasady ustanowione przez Mojego Przedwiecznego Ojca i dane Jego prorokowi Mojżeszowi.

Prawda nigdy nie zmienia się, nieważne jak bardzo ludzkość próbuje ją zmienić.

Przykazania Mojego Ojca nie są już akceptowane nawet wśród Kościołów Chrześcijańskich.

Nie zabijaj – oznacza, że nie możecie zabijać innej ludzkiej istoty. Nie odnosi się do samoobrony, ale każdej innej sytuacji.

Nikt nie może usprawiedliwiać morderstwa – aborcji, egzekucji lub eutanazji. Nikt.

Jest to grzech śmiertelny i karą jest życie w piekle na wieki.

Czy Moje dzieci akceptują to Moja córko? Nie, oni nawet uchwalili prawa, które czynią to nie tylko dopuszczalnym, ale wybaczalnym w oczach Boga. Ale tak nie jest.

Codziennie łamane jest każde z Dziesięciu Przykazań Mojego Ojca.

Jednak Mój Kościół nigdy nie głosi o powadze grzechu. Nigdy nie mówi ludziom, że pójdą do piekła, jeśli popełniwszy grzech śmiertelny nie okazują skruchy.

Moje Serce jest głęboko zranione.

Oni, Moje kościoły na całym świecie, nie głoszą prawdy.

Wielu Moich wyświęconych Sług już nie wierzy w piekło lub czyściec.

Nie akceptują Przykazań Mojego Ojca. Usprawiedliwiają każdy grzech.

Mówią o Miłosierdziu Mojego Ojca, ale zaniedbują wyjaśniania konsekwencji umierania w stanie grzechu śmiertelnego. Przez niewykonywanie swoich obowiązków, do których zostali powołani, urażają Mnie bardzo.

Są oni w wielu przypadkach odpowiedzialni za utratę tak wielu dusz.

Obudźcie się dla Prawdy wy wszyscy, którzy wyznajecie, że jesteście wierzącymi w Boga, Wszechmogącego Ojca, Stworzyciela wszystkich rzeczy i wiedzcie o tym, że:

Istnieje tylko Jedna Prawda.

Nie może być więcej, niż Jednej Prawdy.

Wszystko inne niż Prawda jest kłamstwem i nie pochodzi od Mojego Niebieskiego Ojca, Wszechmogącego Boga,  Stworzyciela wszystkich rzeczy.

Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus

2012/01/27 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Potajemnie planowana jest wojna atomowa obejmująca Iran

Orędzie nr 324 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 25 styczeń 2012, godz.13.50

Moje dziecko, wiele dzieje się na świecie właśnie teraz, ponieważ armia szatana nadal rozprzestrzenia wszędzie zamęt.

Próbują przejąć kontrolę nad wszystkimi finansowymi instytucjami, tak aby mogli sprawić Moim dzieciom straszne okrucieństwo.

Oni, zła grupa napędzana przez żądzę i moc, próbują także wywołać wojnę atomową w Iranie.

Moje dziecko, musicie się modlić, żeby Bóg Ojciec w Swoim Wielkim Miłosierdziu otworzył ich serca dla powstrzymania tych wydarzeń.

Nigdy nie traćcie wiary, dzieci, gdyż wasze modlitwy skutkują.

Wielkie zła, w tym aborcja, eutanazja, prostytucja i perwersje seksualne zaczynają teraz słabnąć na świecie.

Dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się Moim Najświętszym Różańcem w grupach wszędzie, jeśli to możliwe.

Szatan szybko traci swą moc, ponieważ Moja pięta zaczyna zgniatać głowę węża.

Teraz nie będzie długo trwało do przybycia Mojego Syna na ziemię.

On najpierw da wam ostatnią szansę na nawrócenie.

Następnie szybko przygotuje świat na Swoje Powtórne Przyjście.

Czas jest teraz krótki.

Dzieci, modlitwa jest bronią, aby powstrzymać armię szatana od ostatecznego prześladowania, które on planuje przeciwko ludzkości.

Pamiętajcie, że Mój Przedwieczny Ojciec przez Swoją Miłość i Litość ochroni was wszystkich, którzy w Niego wierzycie.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się o ocalenie tych, którzy nadal będą Mu nieposłuszni i zaprzeczą Prawdzie Istnienia Mojego umiłowanego Syna.

Czas jest gotowy. Otwórzcie wasze serca dla Boskiego Miłosierdzia Mojego Syna.

Niebiosa zaczną się teraz zmieniać i następnie wszyscy zobaczycie ten Wielki Cud rozwijający się przed wami.

Bądźcie gotowi.

Przygotujcie wasze domy i módlcie się Moim Świętym Różańcem przy każdej okazji, aby rozluźnić uścisk złego.

Wasza ukochana Matka

Matka Ocalenia

2012/01/26 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Dobre Nowiny – Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, usankcjonował ocalenie znacznej części ludzkości

Orędzie nr 323 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 24 styczeń 2012, godz.16.55

Moja droga, ukochana córko, to Ja, twój Jezus, który przychodzi do ciebie dzisiaj, aby dać ci Dobre Nowiny dla świata.

Dużo modlitw i cierpienia, ofiarowanych przez wiele Moich wybranych dusz na ziemi sprawiło, że o wiele więcej Bożych dzieci może być teraz uratowanych.

Dzieci, gdybyście zrozumiały moc poświęcenia się i modlitwy, nigdy nie przestawałybyście się modlić.

Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, usankcjonował ocalenie znacznej części ludzkości.

Oznacza to, że wielu nawróci się podczas Ostrzeżenia, a ci, którzy nie uczynią tego, mogą być uratowani ze względu na moc modlitwy.

Nie oznacza to, że wszyscy zostaną ocaleni, ponieważ, niestety, oni nie zechcą tego.

Ci zatwardziali ludzie, dla których najważniejsza jest wierność szatanowi i złym sektom, które on kontroluje na świecie, nie chcą być ocaleni.

Zamiast tego wybiorą inny raj. Zostali zwiedzieni, aby uwierzyć, że raj ten istnieje poza Jedynym, obiecanym ludzkości przez Mojego Ojca.

Ten fałszywy raj, w który wierzą zwolennicy satanistycznej bestii, nie istnieje.

Został on utworzony przez szatana w umysłach jego uczniów i jest po prostu iluzją. Aż tyle jest obiecane.

Ciemne dusze wierzą w inny wszechświat, inny podmiot, w którym Bóg nie istnieje.

Wierzą w inne formy życia, inne istoty i pokojowy reżim, z czego wszystko oparte jest na kłamstwie.

Nic z tego nie jest prawdziwe, dzieci. Nie może być, ani nie może istnieć, ponieważ nie zostało stworzone przez Mojego Ojca.

Bóg, Wszechmogący Ojciec, stworzył cały wszechświat – gwiazdy, planety i Ziemię, jak również całą przestrzeń pomiędzy nimi.

Módlcie się za tych, którzy podążają za takimi kultami.

Módlcie się więcej za te Moje dzieci, które, ponieważ odczuwają ból, poszukują tych duchowych ujść, które nie są od Boga.

Módlcie się teraz w dziękczynieniu za ten szczególny Dar, który jest obecnie ofiarowany ludzkości przez Mojego Ojca, tą Modlitwą Krucjaty numer 21.

„Chwalimy Cię i dziękujemy Ci

O Święty Boże, Wszechmogący Stwórco rodzaju ludzkiego za Miłość i Litość, jakie masz dla ludzkości

Dziękujemy za Dar Ocalenia, którym obdarzasz Twoje słabe dzieci

Błagamy Cię o Panie, abyś uratował tych, którzy podążają za złym

I aby ich serca zostały otwarte dla Prawdy ich wiecznego życia.

Amen.”

Cieszcie się dzieci z tego Wielkiego Daru.

Ale wciąż macie wiele pracy do wykonania, aby pomóc duszom tak wielu braci i sióstr, którzy pozostaną uparcie przeciwni Prawdzie Mojego Świętego Słowa.

Wasz Ukochany Jezus

Zbawiciel całej Ludzkości

2012/01/26 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (21) – Dziękczynienie Bogu Ojcu za ocalenie ludzkości

Otrzymano wtorek, 24 styczeń 2012, godz.16.50

Módlcie się teraz w dziękczynieniu za ten szczególny Dar, który jest obecnie ofiarowany ludzkości przez Mojego Ojca, tą Modlitwą Krucjaty numer 21.

„Chwalimy Cię i dziękujemy Ci

O Święty Boże, Wszechmogący Stwórco rodzaju ludzkiego za Miłość i Litość, jakie masz dla ludzkości

Dziękujemy za Dar Ocalenia, którym obdarzasz Twoje słabe dzieci

Błagamy Cię o Panie, abyś uratował tych, którzy podążają za złym

I aby ich serca zostały otwarte dla Prawdy ich wiecznego życia.

Amen.”

Cieszcie się dzieci z tego Wielkiego Daru.

Ale wciąż macie wiele pracy do wykonania, aby pomóc duszom tak wielu braci i sióstr, którzy pozostaną uparcie przeciwni Prawdzie Mojego Świętego Słowa.

Wasz Ukochany Jezus

Zbawiciel całej Ludzkości

2012/01/26 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Wysłuchajcie Mojego pilnego apelu, aby modlić się za dusze ateistów

Orędzie nr 322 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 23 styczeń 2012, godz.15.20

Moja droga, ukochana córko, świat będzie się właśnie zmieniać nie do poznania.

Ponieważ Mój czas jest teraz nieomal tutaj.

Apeluję do wszystkich wierzących we Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, i w Mojego Przedwiecznego Ojca, abyście wstrzymali wasze zajęcia i posłuchali.

Bez względu na to, czy wierzycie w te Moje przekazy dla świata na te czasy, wysłuchajcie teraz Mojego naglącego apelu.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się z całą miłością jaką posiadacie w waszych sercach dla Mnie, za dusze ateistów.

Wielu umrze podczas Ostrzeżenia.

Wielu nie będzie mieć okazji, aby na czas żałować za grzechy.

Nakłaniam was do ofiarowania całego waszego cierpienia i modlitw za te dusze, tak abym mógł je uratować od ogni piekła.

Módlcie się za tych, którzy nie powrócą do Mnie nawet wtedy, gdy Prawda zostanie im ukazana.

Módlcie się także za tych, dla których czyściec na ziemi, pokuta, która przyjęta zostanie przez nich z dobrym sercem, okaże się być bardzo trudna.

Wielu będzie uważać ją za bardzo bolesną.

Módlcie się, aby otrzymali siłę, której potrzebują, żeby wytrwać.

Idźcie dzieci i uczyńcie wszystko, o co was poprosiłem, gdyż pozostało niewiele czasu.

Kocham was. Pamiętajcie, że nie macie się czego bać, jeśli Mnie kochacie.

Po prostu módlcie się za tych, którzy Mnie odrzucają teraz, dzisiaj, i za tych, którzy odwrócą się od Prawdy.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

2012/01/23 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Fałszywy prorok będzie traktowany jak żyjący święty. Ci, którzy mu się sprzeciwią, zostaną uznani za heretyków.

Orędzie nr 321 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 21 styczeń 2012, godz.13.15

Moja droga, ukochana córko, każdemu z Moich posłańców dla świata, wyznaczonych do rozprzestrzeniania Mojego Świętego Słowa, została dana inna rola. Nie ma dwóch takich samych.

To dlatego Moi posłańcy nie muszą nigdy wpadać w dezorientację przy każdym przekazie, porównując je ze sobą.

Ty, Moja córko, jako siódmy posłaniec, zostałaś wybrana do informowania Moich dzieci o Prawdzie. Wiele Mojej Prawdy zostało już ci dane, jednak znacznie więcej nadejdzie teraz.

Ze względu na zawarte tam tajemnice, kiedy zostaną objawione, będziesz ośmieszana, wyszydzana i przedstawiana jako głupiec.

Przekazy te mają pomóc oczyścić Mój lud, włącznie z tymi, którzy akceptują apele, aby podążać za Mną, jak również z tymi duszami, o opróżnionych z miłości i zimnych sercach.

Bez tego oczyszczania, nie może być oczyszczona ziemia. Ona musi zostać oczyszczona, aby stała się Mnie godna, by chodzić po niej ponownie.

Moje dzieci, musicie się radować. Strach nie jest czymś, co pochodzi ode Mnie.

Strach pochodzi ze zła. Jednak to byłoby usprawiedliwione i wybaczone wam, jeśli boicie się o te dusze, które chodzą w zaślepieniu. Nie dlatego, że one nie mogą widzieć, ale ponieważ postanowiły, aby nie zobaczyć.

Waszym obowiązkiem wobec Mnie, Moja ukochana armio wyznawców, jest pomóc Mi przygotować drogę dla Mojego nadchodzącego Boskiego Królowania na ziemi.

Potrzebuję waszej pomocy. Potrzebuję waszych modlitw. Wasze modlitwy osłabią dzieło antychrysta oraz fałszywego proroka, który zajmie miejsce w Stolicy Apostolskiej w Rzymie.

Wszystkie Moje dzieci musicie wiedzieć, że Ja jestem wyrozumiały całkowicie. Nawet ci, którzy są związani z grupami satanistycznymi, o których mówię, mogą być ocaleni od dalszego zstępowania w dół do bram piekła.

Grzech może być osłabiony poprzez modlitwy. Nie musicie iść do boju i walczyć z uniesionymi pięściami, ale wszystko co musicie zrobić, to modlić się.

Mój Nowy Raj jest wspaniały, dzieci. Tak wiele przygotowań zostało zakończonych, z tymi samymi cudami podarowanymi Adamowi i Ewie, które odrzucili przez grzech. Wszystko jest gotowe.

Wy, Moi wyznawcy, będziecie czerpać korzyści z pięknego Nowego Raju na ziemi, nad którym Ja będę królować.

Ponieważ wy, z tego pokolenia, zostaliście wybrani do korzystania z tego Raju, nie możecie zatrzymać się w waszej pracy, aby pomóc Mi zabrać ze Sobą wszystkie Moje dzieci do Mojego Chwalebnego Królestwa.

Moje dzieci, bądźcie jednak świadome, że fałszywy prorok będzie was zmuszał do uwierzenia, że on również przygotowuje wam podobne miejsce w raju.

Jego kłamstwa zafascynują naiwne grupy katolickich wyznawców. Zaprezentuje on wspaniałą i czułą zewnętrzną charyzmę i wszystkie Moje dzieci w Kościele Katolickim będą zdezorientowane.

Jedną z oznak, uważajcie, będzie jego pycha i arogancja ukryta za zewnętrzną, fałszywą pokorą. Moje dzieci będą tak oszukane, że będą myśleć, że jest on wyjątkową i czystą duszą.

Będzie traktowany jak żyjący święty. Ani jedno słowo z jego ust nie będzie kwestionowane.

Będzie również sprawiał wrażenie, że posiada nadprzyrodzone umiejętności i ludzie natychmiast uwierzą, że potrafi czynić cuda.

Każdy, kto mu się sprzeciwi będzie krytykowany i uznany za heretyka.

Wszystkie takie dusze oskarżone o bycie heretykami zostaną odrzucone i skazane na zatracenie.

Cała prawda związana z Moimi Naukami zostanie przekręcona. Wszystko będzie kłamstwem. Prześladowanie rozwinie się początkowo powoli i subtelnie.

Moi prawdziwi Wyświęceni Słudzy będą musieli odprawiać Mszę prywatnie i w wielu przypadkach nie w Kościele Katolickim.

Będą musieli dokonywać ofiar Mszy w bezpiecznych miejscach. Dzieci, kiedy to się wydarzy nie możecie tracić nadziei. Tak będzie przez krótki okresu czasu.

Po prostu módlcie się za te dusze, które w swoim ślubowaniu wobec fałszywego proroka, zapomną o Przenajświętszej Trójcy, która jest właśnie tym fundamentem, na którym Kościół Katolicki jest zbudowany.

Wiele religii podąża tylko za jedną Istotą Trójcy Świętej. Niektórzy oddają cześć Ojcu, inni Synowi, ale wszyscy są Jednością, Moja córko.

Jest tylko Jeden Prawdziwy Bóg. To jest Ojciec, Syn i Duch Święty, trzy różne Osoby w Jednej Boskiej Istocie. Wszystkim religiom wkrótce dana będzie Prawda i wielu zaakceptuje tą Świętą Tajemnicę wiary.

Podążajcie za Mną w kierunku drogi Zbawienia, gdyż wy, Moi wyznawcy, macie przed sobą chwalebną przyszłość, ale musicie pozostać silni.

Jest to wybrane pokolenie dla Mojego Nowego Raju na ziemi.

Nie odrzucajcie tego cudownego Daru życia, który błyszczy w całej swojej wspaniałości. Ani jedna dusza nie będzie chciała niczego innego. Mój Nowy Raj na ziemi, będzie Erą Pokoju i Szczęścia bez grzechu.

Jest to Boska Wola Mojego Ojca i była Jego obietnicą dla ludzkości od samego początku.

Dzieci, bądźcie radośni i szczęśliwi, gdyż macie na co oczekiwać z niecierpliwością.

Czekające was próby stracą znaczenie, kiedy doświadczycie Chwalebnego Królestwa oczekującego na was.

Kocham was dzieci. Wiem, że Mnie kochacie. Dlatego też proszę was, abyście okazali Miłość tym, którzy są ślepi na Mojego Świętego Ducha.

Módlcie się za nich przy każdej okazji, tak aby mogli ponownie zobaczyć Prawdę Mojej obietnicy uczynionej dla ludzkości, kiedy umarłem, aby zapewnić wasze Wieczne Zbawienie.

Wasz ukochany Jezus

Zbawiciel całej ludzkości

2012/01/22 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Zapieczętowana Księga Prawdy zostanie otwarta w przygotowaniu na Moje Powtórne Przyjście

Orędzie nr 320 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano piątek, 20 styczeń 2012, godz.20.15

Moja droga, ukochana córko, martwić się o ludzką opinię nie jest konieczne.

Poglądy ludzkości są niczym w porównaniu do Mojego Świętego Słowa dawanego tobie.

Moje Słowo jest najważniejsze. Żadne inne opinie o Moim Słowie nie powinny cię niepokoić.

Moja córko, czas aby ocalić ludzkość, jest teraz dla Mnie bardzo krótki.

Moja córko, tak wiele i tak szybko będzie teraz od ciebie oczekiwane, że nie będziesz w stanie złapać oddechu.

Przekazywanych ci będzie obecnie wiele objawień, aby Moje dzieci wiedziały, jak się właściwie przygotować.

Jeśli zezwalasz na takie rozpraszanie się przez opinie lub poglądy ludzi, zabiera to niepotrzebnie twój czas i odciąga cię od pracy, która jest naprawdę ważna.

Moja córko, pozwól Mi w tym czasie napełnić cię Miłością i ukojeniem.

Ostrzeżenie jest bardzo blisko. Gdy tylko Moje Promienie Miłosierdzia okryją cały świat, każdy kto wierzy we Mnie odczuje żal za grzechy.

Ci, którzy potępiają Moje przekazy dawane tobie, ale Mnie kochają, będą powracać do Mojego Najświętszego Serca z miłością i radością w swych duszach.

Zaledwie Ostrzeżenie będzie miało miejsce, gdy nastąpi pewna ilość wydarzeń.

Antychryst i jego grupa, choć osłabiona w wyniku globalnego wyznania win, rozpoczną plan swojego przejęcia Mojego Świętego Kościoła od wewnątrz.

Moja armia zajmie pozycję i zacznie walczyć, aby ratować Święty Katolicki Kościół od upadku. Moja córko, fałszywy prorok i jego zwolennicy nie wygrają, ale płaczę nad tymi Moimi wyświęconymi sługami, którzy upadną po drodze.

Będą tak zwiedzeni, że będą myśleć, że podążają za ortodoksyjnym Kościołem Katolickim.

W rzeczywistości znajdą się na bocznicy z fałszywym prorokiem, który panował będzie nad Moją Stolicą Apostolską z pychą i pogardą w swoim sercu.

Ty, Moja córko, musisz prosić Moje dzieci, aby modliły się mocno w celu złagodzenia tej odrazy.

Potrzebuję modlitw, aby ocalić dusze Moich słabych, wprowadzonych w błąd kapłanów, biskupów i kardynałów, ślepych wobec Prawdy.

Święty Tron Piotrowy zostanie zbezczeszczony przez upadłych aniołów szatana w przymierzu z antychrystem i jego różnymi organizacjami.

Moja córko, wszyscy oni są jednym potomstwem szatana.

Wiem, że jest to przerażające, ale to nie potrwa długo. Modlitwa, wiele modlitw, złagodzi i pomoże oddalić te wydarzenia.

Dzieci, przygotujcie teraz wasze dusze idąc do spowiedzi, jeśli jesteście katolikami, tak szybko jak tylko możecie. W innym przypadku wzywam was wszystkich do poszukiwania przebaczenia za wasze grzechy w czystości serc.

Złagodzi to wasze pokutne cierpienia podczas Ostrzeżenia. Później musicie modlić się o pokój na ziemi.

Przygotowania do Mojego Powtórnego Przyjścia rozpoczną się natychmiast po tym, jak Ostrzeżenie będzie miało miejsce.

Zapieczętowana Księga Prawdy zostanie otwarta a tajemnice objawione poprzez ciebie, Moja córko, dla całego świata, aby je ujrzał.

Moja Księga Prawdy zostanie dana światu, tak aby wasze dusze zostały oczyszczone w Jedności ze Mną.

Tylko wtedy będziecie gotowi, aby pójść ze Mną do Ery Boskiej Woli Mojego Ojca, Ery Pokoju, Mojego Nowego Raju na ziemi.

Wasz ukochany Jezus

Zbawiciel ludzkości

2012/01/21 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (20) – O powstrzymanie antychrysta od zniszczenia świata

Otrzymano czwartek, 19 styczeń 2012, godz.20.30

Oto Krucjata Modlitwy (20), aby pomóc powstrzymać antychrysta od zagłady Moich dzieci.

„O Boże Ojcze, w Imię Twojego drogiego Syna, wołam do Ciebie, abyś zapobiegł usidlaniu dusz Twoich dzieci przez antychrysta.

Błagam Cię, Wszechmogący Ojcze, abyś powstrzymał go od wprowadzania terroru wobec Twoich dzieci.

Błagam Cię, abyś powstrzymał go od skażania Twoich Stworzeń i proszę Cię, zmiłuj się nad tymi słabymi duszami, które będą wobec niego bezsilne.

Wysłuchaj mojej modlitwy drogi Ojcze i uratuj wszystkie Swoje dzieci od tego strasznego zła.”

Wasz ukochany Jezus Chrystus

2012/01/21 Posted by | Krucjata Modlitwy | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Nikczemny plan wewnątrz Watykanu w celu zniszczenia Kościoła Katolickiego

Orędzie nr 318 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 18 styczeń 2012, godz. 9.50

Moje dziecko, w tym czasie odstępstwa od wiary na świecie niezbędna jest wytrwałość wszystkich dzieci Boga.

Tak niewielu wierzy w ich Boskiego Stwórcę, Mojego Ojca, Najwyższego Boga.

Wkrótce ujrzą Prawdę, ale wielu nadal będzie twierdziło, że Boga nie ma. Dzieci, niezbędne jest teraz dużo modlitwy.

Zła sekta spiskuje przeciwko Papieżowi Benedyktowi XVI w obrębie jego własnych korytarzy.

Wiadomo jest, że sekta ta istnieje pośród wyświęconych sług w Watykanie, jednak są oni bezsilni wobec tej złej grupy, która przez wieki infiltrowała Kościół Katolicki.

Są oni odpowiedzialni za przeinaczenie Prawdy nauk Mojego Syna. Tak mało wiadomo jest o nich i ich podłych dziełach.

Wyprowadzili z Kościoła Katolickiego prawdziwą doktrynę i na jej miejsce umieścili letnią, nijaką wersję, wpajaną na siłę katolikom przez ostatnie czterdzieści lat.

Tak wiele zamieszania zostało rozprzestrzenione przez tą nikczemną, lecz ukrytą sektę, że Moje dzieci odeszły od prawdziwego Kościoła.

Módlcie się, aby nie przepędzili Papieża.

Módlcie się, żeby fałszywy prorok nie zajął miejsca Ojca Świętego, aby móc rozprzestrzeniać kłamstwa.

Módlcie się, żeby ci wyświęceni słudzy w Watykanie byli wystarczająco silni, aby przeciwstawić się temu złemu spiskowi, który ma na celu zniszczenia Kościoła Katolickiego.

Oni planują zastąpienie Świętego Wikariusza, Papieża Benedykta XVI, przez dyktatora kłamstw. Utworzy on nowy kościół w przymierzu z antychrystem i jego grupą, w celu oszukania świata.

Niestety, wiele Moich dzieci, w ich lojalności do katolickiej wiary, podąży ślepo w nieświadomości niebezpieczeństwa, za tą nową fałszywą doktryną.

Dzieci, obudźcie się dla Prawdy. Ten nikczemny plan zmienił przez lata fundamentalną autentyczność Katolickiej doktryny.

Znieważacie Mojego Syna, kiedy przyjmujecie Świętą Komunię na rękę.

To było ich dziełem.

Obrażacie Mojego Syna, jeśli nie przystępujecie regularnie do Sakramentów. Jednak ci, od których jesteście zależni, nie zapewniają wam dobrego duchowego samopoczucia, gdyż nie udostępniają Sakramentów dla wszystkich.

Moje dziecko, ogromne zło, ukryte przez wieki w korytarzach Stolicy Apostolskiej ukaże się wkrótce widoczne dla świata. Te z Moich dzieci, które są okryte Duchem Świętym, dostrzegą prawdę, gdy nikczemne kłamstwo przedstawione będzie światu.

Inne podążą na oślep w dół ciemnej alei.

W szeregach kapłanów, biskupów, arcybiskupów i kardynałów pojawi się wielki podział. Jedna strona przeciwko drugiej.

Ci prawdziwi uczniowie będą musieli się ukrywać i nauczać prywatnie, albo zostaną zabici.

Prawdziwy Kościół będzie tak ukryty, że prawdziwi wierni będą musieli łączyć się razem, aby praktykować swoją wierność dla Mojego Przedwiecznego Ojca.

Ziemia zadrży w każdym zakątku z powodu gniewu Mojego Niebieskiego Ojca wobec tej trawestacji.

Moje dziecko, oni nie mogą wygrać. To będzie przez wiarę i odwagę reszty Chrześcijańskiej wiary, że w efekcie ci nikczemni oszuści zostaną zniszczeni na zawsze.

Oczekujcie teraz i przygotujcie się na ogłoszenie tych zmian w Kościele Katolickim.

Wówczas poznacie prawdę, o której wam mówię.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za Papieża Benedykta i jego prawdziwych uczniów.

Wasza ukochana Matka
Matka Ocalenia

2012/01/21 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Wyświęceni słudzy, będziecie prowadzeni w stronę fałszywego proroka

Orędzie nr 317 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 17 styczeń 2012, godz.14.00

Moja najdroższa, ukochana córko, nadszedł moment, aby powiedzieć światu, żeby dusze przygotowały się na Mój Powrót na ziemię, tak jak przepowiedziane.

Mój lud podniesie się i powita Mnie kiedy znów powrócę, tym razem, aby objąć Mój prawowity tron, jako Król ludzkości.

Wy, którzy rozpoznajecie Mój Głos, musicie zaufać Mi całkowicie.

Będę kierował was na drogę Prawdy, tak że każdy z was stanie się godny, aby wejść do Nowego Raju na ziemi.

Odrzućcie głos ciemności, który przy każdej okazji zaślepia was i kusi, aby odwrócić się ode Mnie.

Jestem waszym umiłowanym Zbawicielem, który w okrutny sposób umarł na krzyżu. Jednak Moje cierpienie trwać będzie nadal, dopóki nie uratuję pozostałości Mojego Kościoła na ziemi.

Przychodzę, aby ocalić was raz jeszcze. Pozwólcie Mi uczynić to bez przeszkód.

Już tak wielu z was stało się głuchymi na Moje apele do ludzkości, aby przygotowywać wasze dusze do tej Chwalebnej Ery Pokoju. Czy nie wiecie, że was kocham?

To właśnie z powodu współczującej Miłości, którą mam dla każdego z was przyjdę, nie tylko aby was ostrzec, ale aby pomóc wam przygotować się na ten Wielki Moment.

Wiem, że ci, którzy Mnie miłują, a zwłaszcza Moi wyświęceni słudzy, zachowują rezerwę ze względu na fałszywych proroków, którzy mogą się pojawić. Jest to bardzo ważne. Przyjdźcie teraz i poproście Mnie o napełnienie was Duchem Świętym, tak aby Prawda mogła być, i żeby była wam objawiona.

Jeśli nie zwrócicie się do Mnie, nie uda wam się zrozumieć, czego od was oczekuję.

Przyjdźcie do Mnie. Usłyszcie Mnie teraz. Wasze cierpienie będzie trudne, gdyż szatan nie da wam ani chwili spokoju.

On wie, że dam się poznać nie tylko dzięki Mojemu prorokowi czasów ostatecznych, Marii, ale przez wiele dusz. Te Moje dusze, wybrane na posłańców czasów ostatecznych będą tymi, które będą najbardziej blokowane przez Moje wyświęcone sługi.

Wy natomiast, niestety, prowadzeni będziecie przez oszusta w stronę fałszywego proroka i jego sługusów, którzy rozsiewają wszędzie kłamstwa i nieprawdy.

Ci z was, którzy szybko odrzucacie Moich posłańców, bądźcie bardzo ostrożni. Wy, Moi wyświęceni słudzy, będziecie głównym celem oszusta.

To wasze umysły będą tymi, które zostaną w pierwszej kolejności odwrócone w inną stronę, gdyż jeśli odwrócicie się ode Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, to wówczas będziecie sterować Moim ludem w złym kierunku.

Nieświadomie zapobiegać będziecie wysłuchaniu przez niego Prawdy z Moich Boskich ust.

Pozbawicie Moich dzieci pożywienia niezbędnego dla ich duchowego rozwoju.

Wiedzcie teraz, że nadeszły czasy ostateczne. Nie zmarnujcie czasu, który wam pozostał, żyjąc w próżni kłamstw i zamieszania.

Batalia się rozpoczęła i pozostałość Mojego kościoła zostanie uratowana, idąc ze Mną do Mojego Chwalebnego Nowego Panowania.

Módlcie się, aby ani jedna dusza nie pozostała w tyle.

Módlcie się także, abyście wy, Moi wyświęceni słudzy, nie byli odpowiedzialni za odciąganie Moich dzieci daleko od Prawdy, od Światła, od Zbawienia, do którego mają prawo.

Pójdźcie za Mną teraz i pomóżcie Mi ratować dusze.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

2012/01/19 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Bóg Ojciec: Ostatni posłaniec, aby zapowiedzieć Powtórne Przyjście

Orędzie nr 316 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 16 styczeń 2012, godz.13.20

Moja córko, kiedy wysyłam w świat proroków, zazwyczaj będą oni tymi, których najmniej oczekujecie.

Nie znajdziecie ich nigdy na najwyższych szczeblach Mojego kościoła. Także, na pozór, nie będą tymi o najbardziej świętych duszach. W wielu przypadkach nie będą zasługiwać na ten szczególny dar.

Mimo to wybieram niedoskonałe dusze z nietypowych, ale prostych środowisk społecznych, tak że mogę kształtować je na istoty, których tak pragnę.

Moi prorocy na czasy ostateczne nie są inni. Nie będą łatwo akceptowani. Tak samo jak na początku, kiedy po raz pierwszy wysłałem Moich proroków, aby przygotować ludzkość na przybycie Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, Mesjasza, było im trudno, aby ich głosy były usłyszane.

Głosy Moich prawdziwych posłańców czasów ostatecznych na początku ich misji nie będą słuchane. Jednak z czasem będą uznawane, gdyż Mój Głos sprawi, że staną się łatwo rozpoznawalne.

Ty, Moja córko, jesteś ostatnim posłańcem wysłanym, aby zapowiedzieć nadejście Mojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, Jego tak bardzo oczekiwane Powtórne Przyjście.

Jest to dla Ciebie zatrważające i czasami bardzo trudne do przyjęcia. Ale taka jest prawda.

Praca ta, kiedy dawane ci będą Boskie przekazy dla przygotowania pozostałości Mojego kościoła na ziemi, na Powtórne Przyjście, będzie trudna.

Pomimo, że do tej pory wytypowałem wiele dusz wybranych i będę się z nimi porozumiewał dla dobra całej ludzkości, ich los będzie łatwiejszy.

Twoja część będzie skrajnie trudna i będziesz z tego powodu prześladowana.

Błogosławię cię wszystkimi łaskami z Mojego Niebieskiego Królestwa.

Będziesz iść do przodu, jako wybrany instrument do przekazywania Mojego Najświętszego Słowa dla świata.

Praca ta będzie zawsze chroniona.

Tak, będziesz prawie codziennie atakowana, ale wiedz to – jeśli ta praca jest tak ważna, to czy myślisz, że mogłaby umknąć uwadze szatana i jego dominium upadłych aniołów?

Oni, Moja córko, przeniknęli ziemię i wpełzli do – w wielu przypadkach niczego nie podejrzewających – serc i dusz wielu Moich dzieci.

Święty kierunek twojej pracy, ciebie, ostatniego posłańca wysłanego na ziemię, aby pomóc uratować ludzkość z ostatecznego uścisku szatana, został przepowiedziany w Piśmie Świętym.

Świat oczekiwał na te instrukcje z Mojego Świętego Polecenia.

Wielu fałszywych proroków będzie próbowało zablokować to Moje Święte Słowo poprzez szerzenie kłamstw i zamieszania.

Orędzia te będą kwestionowane i badane przez Mój kościół w poszukiwaniu błędów, mimo że przekazują one wyłącznie Prawdę.

Wiele z Prawdy, ignorowanej przez wieki przez Moje kościoły, wyjdzie na jaw ponownie.

Dzieci, zostanie wam wyjawione więcej objawień co do Prawdy waszego wiecznego życia.

Praca ta będzie powodować oburzenie, Moja córko. Będziesz opluwana, ośmieszana, traktowana z pogardą i blokowana w każdy możliwy sposób.

Ci z was, którzy mają trudności z Prawdą dawaną wam poprzez ostatniego proroka czasów ostatecznych, wysłuchajcie teraz Mojego apelu.

Musicie poprosić Mnie o dar Ducha Świętego, zanim będziecie mogli otworzyć wasze uszy dla usłyszenia Mojego Głosu, dla Prawdy Mojego Świętego Słowa i dla instrukcji, które dam wam wszystkim, abyście mogli posiąść wieczne życie.

Moje Słowa będą tak proste, że każdy mężczyzna, kobieta i dziecko będą mogli podążać za Moim Świętym Słowem. Ale musicie to wiedzieć – chociaż wiele Miłości i Światła promieniować będzie przez Moje Słowo, będzie też atmosfera Boskiego Autorytetu, którego nie będziecie mogli zignorować.

W ten sposób będziecie wiedzieć, że to Jestem Ja, wasz Bóg, wasz Przedwieczny Ojciec, który przemawia. Moja Miłość zajmie wasze dusze i wzniesie wasze serca w Jedności ze Mną.

Wszystkie przygotowania są kompletne. Po Wielkim Miłosierdziu Mojego ukochanego Syna dany będzie czas, aby przygotować świat na Jego Powtórne Przyjście.

Tak, dzieci. Teraz organizuję ocalenie Moich dzieci z ciemności. Przywracam do pierwotnego stanu Moje Stworzenia, Moje Dzieci, i zabieram was do waszego prawowitego domu, waszego dziedzictwa, Nowego Raju.

Bądźcie cierpliwi, dzieci. Po prostu pamiętajcie, że was kocham. Zaufajcie Mi i Mojemu Świętemu Słowu dawanemu wam poprzez Mojego proroka czasów ostatecznych, Marię Bożego Miłosierdzia.

Wasz Przedwieczny Ojciec

Bóg Najwyższy

Stwórca wszystkich rzeczy

2012/01/17 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Naukowcy publicznie zaprzeczą, że ten Cud miał miejsce

Orędzie nr 315 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano piątek, 13 styczeń 2012, godz.21.35

Moja najdroższa, ukochana córko, Moje Boskie Miłosierdzie zostanie wam ostatecznie uświadomione i w końcu będzie zrozumiane.

Moje Promienie Miłosierdzia, które rozpoczną się wraz z różowym niebem, zaleją ziemię, aby ocalić ludzkość.

Ani jedna osoba nie zostanie wykluczona. Prezydenci, królowie, królowe, książęta, biedacy, sławni ludzie, żebracy, złodzieje, mordercy, ateiści i wierzący w Boga Ojca i we Mnie, Jego umiłowanego Syna, wszyscy zostaną poruszeni przez Mój Dar.

Butni upadną z pokorą, gdy ujrzą swoje ciężkie grzechy, tak jak ukazują się one przed Moimi oczami.

Nikczemni ujrzą Światło Mojego Boskiego istnienia i będą musieli dokonać wyboru. Przyjmą Moją Miłość i Miłosierdzie lub wymierzą Mi policzek. Tak czy inaczej wszystkie Boże dzieci zobaczą Moje promienie Miłosierdzia i trudno im będzie zignorować ten Cud.

Wzywam was wszystkich do modlitwy, aby Moje Miłosierdzie zostało powitane i przyjęte, tak jak głodny człowiek chwyta chleb życia. Bez tego chleba umrze.

Istnieją tylko dwie drogi. Pójść ze Mną, waszym Boskim Zbawicielem lub stanąć wobec ogni piekła.

Jestem zawsze miłosierny, ale będzie dla was tak mało czasu, aby okazać skruchę po Ostrzeżeniu.

Wielu naukowców i tych w armii szatana zostanie wykorzystanych, aby publicznie zaprzeczyć, że ten wielki Cud miał miejsce. Módlcie się za nich, aby oszustwo to nie zwiodło tych oziębłych dusz, które mogą być skuszone, aby jeszcze raz odwrócić się ode Mnie.

Przygotujcie się dzieci. Pamiętajcie, że ta interwencja z Nieba jest jedynym sposobem, abym mógł ocalić większość ludzkości.

Gdybym nie wylał Mojego Miłosierdzia nad całym światem, bardzo niewiele dusz mogłoby wejść do Mojego Nowego Raju na ziemi.

Wszystkich was kocham i powitam na łonie Mojej Miłości i Miłosierdzia.

Nie obawiajcie się; wasze dusze zostaną wypełnione Moim Świętym Duchem. Was, wierzących, uczyni to jeszcze silniejszymi w waszej Miłości do Mnie i wtedy dołączycie do Mojej armii, aby nawracać tych, którzy potrzebują więcej czasu, aby zwrócić się ku Mnie.

Wasz Zbawiciel i Król Miłosierdzia

Jezus Chrystus

2012/01/15 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna – Moje dziecko, wkrótce na ziemi zapanuje pokój

Orędzie nr 314 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano piątek, 13 styczeń 2012, godz.20.15

Moje dziecko, wkrótce na ziemi zapanuje pokój.

Będą zawirowania i konflikty, ale jest to konieczne, aby usunąć z ziemi ostateczną niegodziwość.

Ręka Mojego Ojca spadnie szybko na tych, którzy ignorują Miłosierdzie Mojego Syna. On nie będzie tolerował ich nieposłuszeństwa od chwili, gdy Prawda została im ujawniona.

Tym, którzy odwracają się od Mojego Syna, po Ostrzeżeniu przyznany będzie pewien okres czasu, w którym mogą okazać skruchę za swoje grzechy, ale to nie potrwa długo.

Módlcie się za te dusze, których zawziętość będzie ich upadkiem.

Moje dziecko, zmiany są już w toku i wiele wydarzy się szybko.

Dzieci, obserwujcie niebo na pierwsze znaki Miłosierdzia Mojego Syna.

Ci z was, o pokornych i skruszonych sercach nie bójcie się, ponieważ jest to moment, na który oczekiwaliście.

Te dusze, które nie uznają istnienia Mojego Syna będą zaskoczone i zasmucone, kiedy Prawda zostanie im ostatecznie przedstawiona.

Te dręczone dusze, które zadeklarowały wierność złemu, będą przytłoczone rozpaczą, podczas gdy inne ukryją się przed Prawdą, gdyż nie będą w stanie wytrzymać Światła.

Módlcie się, aby wszystkie te dusze, poprzez modlitwy innych, mogły być i były zrehabilitowane w oczach Mojego drogiego Syna.

Nawrócenie zapobiegnie karze i osłabi będące w toku nikczemne plany antychrysta, aby zniszczyć ludzkość.

Módlcie się, aby w wyniku batalii pomiędzy Niebem i złym, wszystkie dzieci Boże mogły być uratowane i oszczędzone od piekielnych ogni.

Wasza ukochana Matka

Królowa Róż

Matka Ocalenia

2012/01/14 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Krucjata Modlitwy (19) – Modlitwa za młodych ludzi

Orędzie nr 313 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano piątek, 13 styczeń 2012, godz.08.00

Moje dziecko, jestem dziś pełna smutku, ponieważ bardzo cierpię, gdy myślę o tych biednych duszach, które umrą podczas Ostrzeżenia.

Musisz prosić o żarliwą modlitwę za te dusze, które rozgniewały Mojego Ojca. Ich zachowanie jest okropnością w Jego oczach.

Proszę, módlcie się, módlcie się, módlcie się za te dzieci ciemności, z których wiele nie wie, co czyni.

Ich nikczemność powoduje, że Mój Syn płacze i Jego rany się jątrzą. Ważne jest, aby jak najwięcej dusz, jak to tylko możliwe, objętych zostało ramionami Mojego Syna w Jego Boskim Miłosierdziu. Proszę, módlcie się tą Modlitwą Krucjaty skierowaną do Mnie, Matki Ocalenia, aby uratować te biedne dzieci.

„Matko Ocalenia, proszę Cię, módl się o Miłosierdzie

dla młodych dusz, które są w strasznej ciemności, tak aby rozpoznały

Twojego ukochanego Syna, kiedy przyjdzie, aby wybawić całą ludzkość.

Niech nie przepadnie ani jedna dusza.

Niech ani jedna dusza nie odrzuci Jego Wielkiego Miłosierdzia.

Modlę się, Matko, aby wszystkie zostały ocalone i proszę o okrycie tych dusz Twoim Świętym Płaszczem,

aby zapewnić im ochronę przed oszustem, której potrzebują.”

Moje dziecko, wszystkie dusze są ważne dla Mojego Syna, ale to młode dusze w stanie grzechu śmiertelnego sprawiają Mu największy ból.

Módlcie się, aby Światło Miłosierdzia zaświeciło w ciemnościach ich umysłów i dusz. Módlcie się, aby odrzucili swe straszne życie, które wiodą w deprawacji i pustce. Módlcie się, aby wznieśli ręce i błagali o miłosierdzie, gdyż w przeciwnym razie nigdy nie otrzymają łask, których potrzebują, aby wejść do Nowego Raju.

Jakaż to strata tych młodych ludzi będzie dla reszty z was, którzy przyjmiecie Dar Ostrzeżenia i wejdziecie do Nowej Ery Raju na ziemi. To złamie Serce Mojemu Synowi, jeśli oni nie będą mogli być uratowani.

Wasza ukochana Matka

Maryja, Królowa Nieba

Matka Ocalenia

2012/01/13 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Módlcie się za dusze w stanie grzechu śmiertelnego, które być może nie będą miały szansy poproszenia o odkupienie win

Orędzie nr 312 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 12 styczeń 2012, godz.15.30

Moja najdroższa, ukochana córko, potrzebne jest, aby wszyscy modlili się teraz z całego serca za dusze, które być może nie przeżyją wstrząsu, gdy będą świadkami Ostrzeżenia i Mojego Wielkiego Miłosierdzia.

Niektóre z tych biednych dusz w stanie grzechu śmiertelnego, być może nie będą miały szansy poproszenia o odkupienie win, więc proszę zapewnijcie, aby za takie dusze ofiarowane były wasze modlitwy.

Modlitwa jest pilnie potrzebna, aby prosić za te dusze w ciemności. W swojej nikczemności są one tak zdeterminowane, aby zniszczyć ludzkość poprzez kontrolę finansową i inne, że Ostrzeżenie będzie dla nich strasznym szokiem.

Chcę, aby dana im była szansa nawrócenia, ale wiele odrzuci Mnie. Proszę, módlcie się za te dręczone dusze.

Na koniec chciałbym prosić wszystkich Moich wyznawców, aby przy każdej okazji modlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego, ponieważ czas Mojego Wielkiego Ostrzeżenia zbliża się teraz coraz bardziej.

Ci wszyscy wierzący, którzy odmawiają zaakceptowania, że to Ja, Jezus Chrystus, wasz Zbawiciel mówię do nich poprzez te orędzia, usłyszcie Mnie teraz.

Nie bądźcie jak te słabe dusze, które żyły w czasach Noego, kiedy szydzono z niego.

Otwórzcie wasze umysły i poświęćcie ze szczodrością wasz czas na modlitwę. To wszystko, o co was w tej chwili proszę. Wy, Moje dzieci, będziecie płakać łzami skruchy, gdy zdacie sobie sprawę z waszej pomyłki. Tak, Ja wam wybaczę, pomimo że zraniłyście Mnie głęboko.

Wasze obelgi ranią Mnie.

Wasze drwiny są jak nóż borujący Mnie na wylot, ponieważ uważacie, że Mnie znacie, ale tak nie jest.

Wasze umysły są zamknięte na Mój prawdziwy Głos, który jest jak wołanie na puszczy.

Wasza pycha uraża Mnie.

Musicie zaakceptować, że fakt Mojego Powtórnego Przyjścia planowany jest teraz.

Może nie słuchacie Mnie obecnie, gdy błagam was, abyście modlili się za dusze, które inaczej zostaną dla Mnie utracone. Ale zrobicie tak, kiedy zostanie wam to udowodnione, po tym Wielkim Wydarzeniu.

Wówczas oczekuję od was, że podążycie za Mną i sformujecie pozostałość Mojego Kościoła. Wtedy będzie tak, że wszyscy zjednoczymy się, aby pozbierać pozostałe części, idąc w kierunku Mojego Nowego Raju.

Wasz ukochany Jezus Chrystus

Zbawiciel i Odkupiciel całej ludzkości

2012/01/13 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (18) – O powstrzymanie antychrysta i jego grupy

Otrzymano środa, 11 styczeń 2012, godz.15.00

Módlcie się nową Modlitwą Krucjaty (18), aby pomóc powstrzymać antychrysta i jego grupę.

„O ukochany Jezu, ocal świat od antychrysta

Ochroń nas przed nikczemnymi sidłami szatana

Uratuj od zła ostatnie resztki Twojego kościoła

Daj wszystkim Twoim kościołom moc i łaski potrzebne, aby bronić się przed wojnami i prześladowaniami zaplanowanymi przez szatana i jego armię terrorystów

Amen.”

Jezus Chrystus

2012/01/12 Posted by | Krucjata Modlitwy | Dodaj komentarz

Największa okropność od czasu Holokaustu knuta jest przeciwko Żydom

Orędzie nr 311 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 11 styczeń 2012, godz.15.00

Moja droga, ukochana córko, uważajcie teraz na wysiłki podejmowane przez globalną siłę nie pochodzącą od Światła, która próbuje zmontować kampanię przeciwko Mojemu ludowi.

Mówię o Chrześcijanach i Moim narodzie wybranym, Żydach.

Knute są nikczemne plany, aby znieść praktykę Chrześcijaństwa w perfidny, ale subtelny sposób. Rozpocznie się to od zmiany w konstytucjach państw, w całym zachodnim świecie.

Każda próba zostanie uczyniona, aby rzucić oszczercze twierdzenia przeciwko Moim Chrześcijańskim Kościołom. Moi wyświęceni słudzy będą się powoli wycofywać, pozostawiając Mój lud z niewielkim duchowym wsparciem. Wszystkie te prawa będą miały przebiegłą powłokę tolerancji.

Wasza wiara, Moje dzieci, jest wystawiana na próbę, jak nigdy dotąd.

Chrześcijaństwo i wszelkie próby publicznego głoszenia Mojego Imienia będą udaremniane. W miejsce to pojawi się pusta doktryna i ludzie zostaną zdezorientowani. Będą sądzić, że doktryna ta jest dobrym i sprawiedliwym zamiennikiem dla Prawdy, gdy w rzeczywistości będzie to kłamstwo.

Ta nikczemna grupa jest tak potężna, a bardzo niewielu wie, że istnieje. Mimo to, wszędzie pociągają za sznurki. Moje dzieci są jak marionetki.

Mój wybrany naród, Żydzi, staje jeszcze raz wobec strasznych prześladowań. Plany ich pokonania są w toku.

Ci, których uważają za swoich przyjaciół, są ich wrogami.

Będą cierpieć tak ciężkie doświadczenia. Apeluję do całej ludzkości, aby modlić się za Izrael.

Największa okropność od czasu Holokaustu knuta jest przeciwko Mojemu ludowi.

Módlcie się, módlcie się, aby grupa antychrysta została powstrzymana przed popełnieniem tych złych czynów.

Te ciemne dusze potrzebują waszych modlitw, tak aby podczas Ostrzeżenia rozpoznały swoje winy. Módlcie się, aby zrzuciły swoje pancerze i błagały o Moje Miłosierdzie.

Jeśli tak uczynią, to wojny i niepokoje w Izraelu mogą zostać osłabione.

Wiele proroctw będzie się teraz rozwijać przed waszymi oczami. Tym, ślepym na Moje obietnice, musi być dane Światło Mojego Miłosierdzia, aby jeszcze raz przejrzeli.

Nie łudźcie się dzieci. To, co wydaje się być dobrym na zewnątrz, nie zawsze jest tym, na co wygląda. Siły pokojowe, wiele z nich to niewinne pionki, także są okłamywane.

Nie bójcie się nigdy, ponieważ Moje Miłosierdzie będzie miało wielki wpływ na tą sektę, która spiskowała przeciwko Mojemu Kościołowi od wieków.

Oni nie mogą zwyciężyć i nie zwyciężą, ale mogą spowodować ogromny terror, chyba że modlitwa złagodzi ich nikczemną dominację.

Módlcie się nową Modlitwą Krucjaty (18), aby pomóc powstrzymać antychrysta i jego grupę, o której mówię.

„O ukochany Jezu, ocal świat od antychrysta

Ochroń nas przed nikczemnymi sidłami szatana

Uratuj od zła ostatnie resztki Twojego kościoła

Daj wszystkim Twoim kościołom moc i łaski potrzebne, aby bronić się przed wojnami i prześladowaniami zaplanowanymi przez szatana i jego armię terrorystów

Amen.”

Wasz ukochany Jezus

Zbawiciel i Odkupiciel całej ludzkości

2012/01/12 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Tak wiele dusz wybiera ignorowanie znaków, które daję

Orędzie nr 310 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 10 styczeń 2012, godz.20.30

Moje dziecko, musisz powiedzieć światu o znaczeniu modlitwy w tym czasie.

Moje dzieci cierpią wszędzie, w każdym kraju.

Ważne jest, żeby wszystkie Boże dzieci zjednoczyły się w tym czasie, aby ciemność została ostatecznie usunięta z ziemi.

Jakże płaczę z żalu, gdy dusze decydują się zignorować Moje odwiedziny u wizjonerów na ziemi. Tak wielu wybiera ignorowanie znaków, które daję aby zapewnić, że wiara może zostać przywrócona.

Tak zimne są ich serca, w tym księży i duchownych, którzy są ślepi na Prawdę, że wiele czasu zostało zmarnowane.

Gdyby tylko otworzyli swoje serca dla orędzi, które dałam światu, to większej ilości dusz dany byłby pokarm, którego potrzebują.

Są to końcowe dni, kiedy Moje słowa zachęty muszą być brane pod uwagę.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby Głos Mojego Syna został usłyszany tak, jak powinien być.

Czy nie pomyślałyście, dzieci, że On przygotowałby ludzkość na Swoje Wielkie Miłosierdzie?

On postanowił osiągnąć to teraz poprzez nawrócenie tak wielu dusz jak możliwe.

Jego plany są kompletne, z jednym wyjątkiem. On potrzebuje więcej modlitw, gdyż bez tych modlitw dusze zostaną utracone na rzecz oszusta.

Moje dziecko, Mój Syn przyniesie wkrótce Swoim ukochanym dzieciom wiele potrzebnego ukojenia.

W Swoim Miłosierdziu przygotuje teraz także świat na Swoje Powtórne Przyjście.

Módlcie się, aby wszyscy ci, którzy wierzą w Mojego Syna otworzyli swoje serca dla Prawdy Jego Świętych przekazów.

Jeśli będą słuchać i przestrzegać Jego instrukcji, wszystko będzie dobrze.

Jeśli zignorują przestrogę, dawaną im z czystej miłości, odmówią innym szansy na ratunek.

Błagam o szczodrość dusz, aby ślubowały swoją wierność Mojemu umiłowanemu Synowi przy kroczeniu wraz z Nim w kierunku pełnego Chwały panowania w Nowym Raju.

Na pewien czas zostali wysyłani na świat posłańcy, aby przygotować świat na to Wielkie Wydarzenie.

Ostatnie fazy są na swoim miejscu.

Słuchajcie teraz Głosu Mojego Syna, kiedy rozmawia z wami. Nie odrzucajcie Go.

Wasza kochająca Matka

Królowa Nieba

Matka Ocalenia

2012/01/11 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Po Globalnej Spowiedzi przygotuję Moje Powtórne Przyjście

Orędzie nr 309 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 9 styczeń 2012, godz.08.10

Moja najdroższa, ukochana córko, czas biegnie szybko i Ostrzeżenie zapowie Moje Powtórne Przyjście.

Po globalnej spowiedzi, gdy większości ludzkości dane będą szczególne łaski i błogosławieństwa, przygotuję drogę na Moje Powtórne Przyjście.

Ludzkość musi zaakceptować, że czas tego Wielkiego Wydarzenia już prawie nadchodzi.

Nie marnujcie czasu w przygotowaniu waszych dusz i dusz waszych rodzin na Mój Chwalebny Powrót.

Moje Powtórne Przyjście przyniesie kres udręki, którą znosiliście na ziemi przez tysiące lat.

To Chwalebne Wydarzenie jest tak wspaniałe, że każdy wstrzyma oddech z podziwu i zdumienia, kiedy objawię się w Niebiosach.

Jesteście tym pokoleniem, które zostało wybrane, aby skorzystać z tej podróży ze Mną do Mojego Nowego Raju, podczas Ery Pokoju, nad którą Ja będę panować.

Nikt nie może być wykluczony. Ani jednej duszy nie wolno wypaść przez zbyt duże oka sieci. To jest Moje największe pragnienie, aby zabrać was wszystkich ze Mną do Mojego Królestwa.

To jest Chwała, na którą ludzkość czekała od Mojej śmierci na krzyżu.

Tych z was, którzy przymykają oczy na Moje apele wzywam, aby rozpoczęli przygotowanie teraz.

Mój czas jest coraz bliżej. Wysłałem teraz na świat Mojego ostatniego posłańca, aby pomóc wam przygotować wasze dusze. To było prorokowane.

Nie ignorujcie Mojej przestrogi, bo jeśli tak zrobicie, nie obudzicie się i nie uda wam się odpowiedniego przygotować.

Od tej chwili będę przekazywał wiele wiadomości, tak aby świat był gotowy przyjąć Mnie jako swego Władcę.

Wasz ukochany Jezus

Odkupiciel całej ludzkości

2012/01/11 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Jezus woła do dzieci na całym świecie

Orędzie nr 308 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 8 styczeń 2012, godz.15.30

Moja najdroższa, ukochana córko, zwracam się dzisiaj do wszystkich dzieci w wieku powyżej siedmiu lat i do każdego Mojego dziecka na całym świecie.

Wy, Moje małe dzieci, jesteście w Moich oczach jak klejnoty.

Przynosicie Mi taką czułą miłość i czerpię radość z waszego towarzystwa.

Wiedzcie, że kocham was bardzo. Niektórzy z was już Mnie znają i to jest dobre.

Zapraszam was do częstszej pogawędki ze Mną. Waszymi własnymi słowami. Jak przyjaciel.

Nigdy nie odczuwajcie, że musicie się uczyć lub odmawiać modlitwy, które może uważacie za trudne.

Zamiast tego przyjdźcie do Mnie i podzielcie się wszystkimi waszymi myślami, lękami, wiadomościami i problemami.

Jestem zawsze przy was, nawet jeśli Mnie ignorujecie. Zawsze jestem pełen nadziei.

Ci słabi młodzi ludzie, których życie wypełnione jest fałszem, lub którzy uwikłani są w alkohol lub narkotyki, muszą wiedzieć to:

Chociaż może czujecie wewnętrzną pustkę, musicie podać Mi rękę, a Ja ją uchwycę. Uratuję was od utonięcia w morzu zamieszania.

Wielu z was czuje się bezwartościowymi i bez znaczenia. Jesteście tak przytłoczeni przez tych, których  bałwochwalczo wielbicie w świecie muzyki i sławy, że czujecie się całkowicie nieprzydatni.

Nigdy się tak nie czujcie Moje małe dzieci, ponieważ w Moich oczach jesteście nadzwyczajni.

Każdy z was posiada wyjątkowe miejsce w Moim sercu. Pozwólcie Mi wziąć was w podróż do wspaniałej nowej przyszłości.

Wkrótce wprowadzę nową wspaniałą Erę Pokoju i Chwały na ziemi.

Musicie być silni. Nigdy nie poddawajcie się, kiedy czujecie przygnębienie. Nigdy nie rozpaczajcie, kiedy czujecie się bezwartościowi.

Pamiętajcie, że urodziliście się nie bez powodu. Bez względu na okoliczności wokół was, powód waszych narodzin jest następujący. Urodziliście się, aby dołączyć do Mnie jako część Mojego nowego chwalebnego Królestwa.

Wiem, że trudno jest wam usłyszeć Mój Głos, ponieważ tak wielu fałszywych bogów próbuje przyciągnąć waszą uwagę.

Oto jest Moja obietnica dla was. Przeżywajcie swoje życie w nadziei i miłości do Mnie, waszego Jezusa, a dam wam Dar Raju. Ten Raj jest tym, co oczekuje na was, gdybyście tylko poprosili Mnie, aby pomóc wam w podróży do Mnie.

Jestem miłością, której brakuje w waszym życiu.

Jestem pokojem, którego szukacie.

Jestem pomocą, której potrzebujecie, aby ponownie poczuć miłość w waszym sercu.

Jestem Miłością.

Jestem Światłością.

Beze Mnie pozostaniecie w ciemności.

Kocham was bez względu na to, jak może Mnie ranicie lub urażacie.

Odmówcie tą krótką modlitwę, a przybiegnę do was natychmiast.

Jezu, jeśli możesz mnie usłyszeć,

to wysłuchaj mojego wołania o pomoc.

Proszę, pomóż mi poradzić sobie z tymi, którzy sprawiają mi ból.

Pomóż mi powstrzymać zawiść opanowującą moje życie i powstrzymać mnie od pragnienia

rzeczy, których nie mogę mieć.

Zamiast tego, otwórz moje serce dla Ciebie, drogi Jezu.

Pomóż mi poczuć prawdziwą Miłość – Twoją Miłość,

i poczuć prawdziwy Pokój w moim sercu. Amen.

Cieszcie się Moje dzieci, ponieważ teraz Ja mówię do waszego serca z Nieba.

Ja jestem realny.

Ja istnieję.

Kocham was i nigdy nie zrezygnuję z Mojej walki, aby uratować was, tak abym mógł zabrać was, wasze rodziny i przyjaciół do Nowego Raju na Ziemi.

Ten Raj został stworzony dla Adama i Ewy, a teraz powróci na ziemię.

Chcę, abyście byli częścią tego nowego Chwalebnego Życia, wykraczającego poza wasze marzenia.

Błogosławię was teraz.

Wasz ukochany Przyjaciel

Jezus

2012/01/10 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Osądzając i przeklinając innych w Moim Imieniu, plujecie Mi w twarz

Orędzie nr 306 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 7 styczeń 2012, godz.15.40

Moja droga, ukochana córko, podczas gdy Moi wyznawcy kontynuują walkę między sobą, co do autentyczności tych Moich Świętych przekazów dla świata, coraz więcej i więcej dusz trwać będzie w oddzieleniu ode Mnie.

Ci, którzy twierdzicie, że Mnie znacie, bądźcie pewni, że wasza miłość do Mnie musi zostać udowodniona.

Nie wystarczy powiedzieć, że Mnie kochacie. Najpierw musicie miłować waszych bliźnich.

Jak kochacie waszych bliźnich? Traktując ich z miłością i szacunkiem bez względu na to, jak was urażają.

Biada tym z was, którzy oczerniają innych w Moim Imieniu. Jesteście dla Mnie utraceni. Wy, bez pokory w waszych sercach, kiedy osądzacie i przeklinacie innych w Moim Imieniu, plujecie Mi w twarz.

Pamiętajcie, że nie reprezentujecie Mnie, kiedy rzucacie oszczerstwa i okazujecie nienawiść wobec innych.

Mimo to, wielu z tych, którzy przedstawiają samych siebie, jako Moich świętych apostołów, wpada w tą pułapkę zastawioną na nich przez szatana, aby popełnili błąd.

Ja mówię, odejdźcie i módlcie się o przebaczenie. Znacznie lepiej, gdy więcej czasu spędzicie na modlitwie o ocalenie waszych braci i sióstr.

Och, jakże pragnę, aby ci wyznawcy, którzy twierdzą, że przychodzą w Moim Imieniu, zachowywali się w taki sposób, jak Ja ich nauczałem. Jakże oni ranią te biedne dusze, które dokładają wszelkich starań, aby pozostać pokornymi w Moich oczach.

Istnieje ogromna potrzeba rozeznania w odniesieniu do tych Świętych orędzi z Moich boskich ust, ostatnich takich przekazów tego rodzaju w tych ostatecznych czasach.

Nigdy nie kreujcie waszej własnej opinii w oparciu o błędne rozumienie tego, kim Jestem Ja i Moje Nauki.

Ja Jestem ponad wszystko najpierw Bogiem Miłosierdzia, zanim przyjdę jako Sędzia.

Kocham was wszystkich, ale cierpię taki sam ból dzisiaj, jak ten, którego doznałem podczas Mojego pobytu w ogrodzie Getsemani. Nigdy nie spocznę, dopóki nie ocalę was od złego.

Każdy człowiek, który mówi, że Ja nie cierpię, nie zna Mnie.

Każdy, kto myśli, że zostało mu dane upoważnienie do osądzania innych w Moim Imieniu, nie kocha Mnie naprawdę. Zamiast tego, kocha siebie i jest wypełniony pychą.

Każdy, kto grozi palcem innym, aby zmusić ich do uwierzenia we Mnie, również źle zrozumiał Moje Nauki miłości, pokory i cierpliwości.

Wielu mających dobre chęci chrześcijan wierzy również, że ich rolą jest analiza i ponowna ocena Moich Nauk. Jednak w znacznej części ich analiza opiera się na ludzkim i logicznym rozumowaniu, które mają małe znaczenie w Moim Królestwie.

Kiedy wzywam was, abyście stali się mali w Moich oczach, to mam na myśli, jak dziecko, które nie wątpi. Mam na myśli, jak dziecko, które całkowicie ufa swojemu Ojcu, bez lęku w swoim sercu.

Dopóki nie staniecie się mali w Moich oczach, nie jesteście gotowi do mówienia w Moim Imieniu.

Tylko wtedy, kiedy odnajdziecie pokorę, której Ja szukam, możecie Mi pomóc ratować dusze.

Wasz Nauczyciel
Odkupiciel ludzkości
Jezus Chrystus

2012/01/07 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Usiłowanie wojny nuklearnej na Wschodzie

Orędzie nr 305 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 4 styczeń 2012, godz.19.20

(fragment z otrzymanego przekazu, który w większości przeznaczony był osobiście dla Marii Bożego Miłosierdzia)

Moja droga, umiłowana córko, posłuchaj Mnie teraz, gdy informuję świat, że narody będą usiłowały rozpocząć na Wschodzie wzajemne zniszczenie się.

Potrzebnych jest więcej modlitw, aby ta nuklearna wojna i inne zbrodnie zostały zażegnane. Nigdy nie zapominajcie, że modlitwa jest potężna i może złagodzić wiele złych zdarzeń.

Muszę przypomnieć wam o Moim pragnieniu, abyście odmawiali modlitwy dla ratowania dusz.

Moja córko, potrzebuję ich więcej zwłaszcza dla tych dusz, którym przeznaczone jest umrzeć podczas Ostrzeżenia.

Musisz wiedzieć, że teraz jest to Moje największe pragnienie, i że to będą modlitwy Moich wyznawców, które mogą doprowadzić do ocalenia tych dusz.

Wzywam wszędzie grupy modlitewne, aby modliły się mocno teraz za takie dusze.

Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, będzie odpowiednio reagował na wasze prośby i ofiaruje ostatnią deskę ratunku dla tych biednych dusz.

Jesteś teraz zmęczona Moja córko. Idź w pokoju. Odpocznij.

Twój Jezus

2012/01/07 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Czas triumfu Mojego Niepokalanego Serca nie jest daleki

Orędzie nr 302 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 2 styczeń 2012, godz.12.00

Moje dziecko, czas triumfu Mojego Niepokalanego Serca nie jest daleki.

Ponieważ moc szatana maleje, staje się on bardziej bezwzględny w swoim pościgu za duszami.

Nawet dla silnych dusz okres ten będzie trudny, gdy ich wiara wypróbowana będzie do granic możliwości.

Moje dziecko, gdy wiara Moich dzieci jest w ten okrutny sposób poddawana próbie, nie mogą się one wahać, lecz muszą być czujne. Cały czas muszą zachować czyste serca.

Muszą także zachować milczenie, kiedy czują zazdrość w swoich duszach. Zawiść i zazdrość prowadzą do nienawiści. Zazdrość o wybrane dusze narasta nawet wśród tych, którzy kochają Mojego Syna.

Dzieci, nigdy nie możecie ulegać tej pokusie, która umieszczana jest w waszych sercach przez złego.

Teraz wzrośnie powszechna zawiść wobec wszystkich wizjonerów i błogosławionych wysłanników na świecie. Zostało to przepowiedziane tym, którzy znajdą się wśród wielu świętych czasów ostatecznych.

Ich los jest ciężki i będą mocno cierpieć z powodu przyznanych im zadań.

Moje dziecko, wzywam wszystkich, którzy czczą Mnie, waszą Najświętszą Matkę, aby modlili się do Mnie o ochronę wizjonerów i proroków czasów ostatecznych.

Oni potrzebują waszych modlitw. Jeśli macie wątpliwości co do tych dusz, które zostały wybrane dla przekazywania Prawdy dla świata, módlcie się za nie pomimo to.

Wszyscy jesteście Dziełem Bożym. Musicie okazywać sobie wzajemną miłość. Głoście Święte Słowo Mojego Syna, ale nigdy kosztem znieważania innych Dzieci Bożych.

Zniewagi nie rodzą się z miłości. Pochodzą one od oszusta, którego nienawiść do ludzkości nie zna granic.

Jeśli kochacie Mojego Syna i krytykujecie inną duszę, musicie zamknąć wasze usta.

Nigdy nie szkalujcie innych w Imię Mojego Syna.

Moje Serce jest jak mieczem przebite, gdy widzę te oddane Mi, Świętej Bożej Matce dusze, odnoszące się z pogardą do wizjonerów, wybranych aby pomóc w ratowaniu dusz.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za wizjonerów wybranych przez Boga Ojca w dzisiejszym świecie.

Bądźcie pewni, że to oni, którzy mówią w Imieniu Mojego Syna, są tymi cierpiącymi największe zniewagi.

Ci, których przekazy są zaciekle kwestionowane, źle widziane i rozdzierane, są zazwyczaj wybranymi duszami.

Są oni głównymi celami złego, który poprzez innych, prowokuje szyderstwem wierzących do odrzucania tych widzących.

Pamiętajcie, że posłańcy ci reprezentują Mojego Syna i Jego Święte Słowo.

Odrzucając autentycznych widzących, odrzucacie Słowo Mojego drogiego Syna.

Zawsze módlcie się o rozeznanie. Nigdy jednak nie możecie publicznie pogardzać tymi boskimi orędziami, przekazywanymi ludzkości w celu ocalenia dusz od piekielnych ogni.

Blokując pracę tych wizjonerów, blokujecie ratunek dusz.

Wasza ukochana Matka
Królowa Nieba
Matka Ocalenia

2012/01/03 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Istnieje tylko jedna Prawda. Jedno Światło. Cokolwiek innego jest kłamstwem.

Orędzie nr 301 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 1 styczeń 2012, godz.17.30

Moja droga, ukochana córko, wiedz, że bez względu na to jak trudna jest ta misja, Ja nie zaniedbam prowadzenia Ciebie.

Mój Głos dodaje ci cały czas otuchy. Mój Duch porusza twoje serce tak, że jesteś wobec tego bezsilna. Moja Miłość jest tak obejmująca, że nie jesteś w stanie odwrócić się ode Mnie lub wyprzeć się Mnie. Mimo to uważasz, że potykasz się po drodze.

Kiedy próbujesz analizować Moje Słowo, stwierdzasz, że nie jesteś w stanie zrobić tego z powodzeniem. Żadna ilość analiz nie może zmienić Prawdy tego, co Ja mówię.

Nikt, łącznie z tobą Moja córko, nie ma upoważnienia do przekręcania sensu Mojego Świętego Słowa, tak aby stało się bardziej akceptowalne w waszych oczach.

Dotyczy to Mojego Słowa zawartego w Piśmie Świętym i Mojego Słowa zawartego w tych przekazach.

Zaufaj Mi bardziej, Moja córko. Poproś Moje dzieci i wszystkich Moich ukochanych wyznawców, aby zaufali Mi całkowicie.

Ja nie zawiodę ludzkości nigdy. Nigdy nie odwrócę się wobec próśb Moich umiłowanych dzieci. Zawsze odpowiem słabym duszom, które błagają o Moje Miłosierdzie.

To, czego Ja nigdy nie będę robić Moja córko, to mówić do Moich dzieci, tak aby dopasować się do ich potrzeb i dawać im to, co chcą usłyszeć.

Prawda musi być powiedziana. Moje Święte Słowo nigdy nie może być osłabiane lub Prawda fałszowana.

Moje Święte Słowo nigdy nie może być zmieniane, poprawiane lub przekręcane, tak że staje się kłamstwem.

Wiedzcie, że czas Mojej Sprawiedliwości jest blisko. Zrozumcie, że Moje Miłosierdzie jest wielkie, ale nikczemność, którą widzę w waszym świecie, brzydzi Mnie.

To zło jest nawet uzasadniane przez tych, którzy wyznają Moje Słowo, i którzy twierdzą, że Mnie znają.

Oni przekręcali Moje Nauki przez wieki, by pasowały do ich chciwości, żądzy, pychy i zachłanności.

Jak Mi to łamie Serce, widzieć akty deprawacji demonstrowane przede Mną i być świadkiem, jak Moje dzieci zostały zwiedzione wierząc, że czyny te są dopuszczalne w Moich oczach.

Obudźcie się dla Prawdy. Moje Wielkie Miłosierdzie jest osiągalne dla każdej pojedynczej duszy podczas Ostrzeżenia.

Ale uważajcie. Ci chrześcijanie, którzy wierzą, że skrzywiona prawda Mojej Nauki będzie akceptowalna w Moich oczach, doznają wstrząsu podczas Ostrzeżenia. Oni przeciwstawią się Prawdzie kiedy ujawnię, jak ich grzechy ogromnie Mnie urażają.

Wzywam tych ludzi, aby zaakceptowali, że Ja Jestem Prawdą i Światłem. Istnieje tylko jedna Prawda. Jedno Światło. Cokolwiek innego jest kłamstwem.

Dzieci, zbadajcie uczciwie swoje sumienia, zanim nastąpi Ostrzeżenie. Nauczcie się rozpoznawać Prawdę, zanim staniecie przede Mną, gdyż wtedy i tylko wtedy wasze cierpienie będzie mniejsze.

Wasz Nauczyciel i Odkupiciel

Zbawiciel całej ludzkości

Jezus Chrystus

2012/01/02 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Tymczasowy pokój na świecie, jeśli ciemne dusze nawrócą się

Orędzie nr 300 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 1 styczeń 2012, godz.15.00

Moje dziecko, chwila jest bliska, ale Moje dzieci muszą wykazać cierpliwość. Wszystko odbywa się zgodnie ze Świętą Wolą Mojego Ojca.

Dzieci, musicie zdać sobie sprawę, że siły zła w waszym świecie zagrażają waszej wierze w Boga Ojca. Te siły zła nie zwyciężą, bo nie mają żadnej władzy nad Moim Niebieskim Ojcem. Będą jednak dręczyć swoich bliźnich, braci i siostry, poprzez morderstwa, wojnę i kontrolę.

Módlcie się, aby te ciemne dusze ujrzały wkrótce Światło Mojego Syna. Jeśli ujrzą je i nawrócą się podczas Ostrzeżenia, wówczas na ziemi zapanuje tymczasowy pokój.

Mój Syn, Jezus Chrystus, na którym polegać muszą wszystkie dusze, aby dostąpić Zbawienia, niecierpliwi się już, aby przynieść ludzkości Swoje Wielkie Miłosierdzie.

Módlcie się mocno Moje dzieci o ocalenie tych ciemnych dusz, które mogą nie przetrwać Ostrzeżenia.

Te słabe dusze będą przerażone nie tylko wtedy, kiedy staną się świadkami swoich grzechów, ale kiedy ujrzą ciemność, w jakiej tkwią. Ciemność ta przyćmiła te dusze tak bardzo, że Światło Miłosierdzia Mojego Syna wywoła w nich uczucie słabości i bezsilności.

Wiele będzie za słabych, aby uchwycić zaofiarowane im Miłosierdzie Mojego Syna.

Wzywam was, módlcie się za te dusze. Mój Syn jest zdecydowany, aby dusze te ratować w pierwszej kolejności. Dzieci, On potrzebuje więcej modlitw. Musicie błagać o Miłosierdzie dla tych zaciemnionych dusz.

Moje dziecko, poproś Moje dzieci, aby ofiarowały tą Modlitwę Krucjaty Mnie, Matce Ratunku.

„O Niepokalane Serce Maryi
Matko Ratunku i Pośredniczko wszystkich łask
Ty, która będziesz brać udział w Zbawieniu ludzkości
od nikczemności szatana
Módl się za nami

Matko Ratunku módl się, aby wszystkie dusze mogły być ocalone
i przyjęły Miłość i Miłosierdzie okazane przez Twojego Syna
Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przychodzi ponownie, aby ratować ludzkość
i dać nam szansę Wiecznego Zbawienia. Amen.”

Wasza ukochana Matka
Matka Ratunku

2012/01/01 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (17) – Modlitwa Matki Ratunku za ciemne dusze

Otrzymano niedziela, 1 styczeń 2012, godz.15.00

Najświętsza Maria Panna: Wielu będzie za słabych, aby uchwycić zaofiarowane im Miłosierdzie Mojego Syna.

Wzywam was, módlcie się za te dusze. Mój Syn jest zdecydowany, aby dusze te ratować w pierwszej kolejności. Dzieci, On potrzebuje więcej modlitw. Musicie błagać o Miłosierdzie dla tych zaciemnionych dusz.

Moje dziecko, poproś Moje dzieci, aby ofiarowały tą Modlitwę Krucjaty Mnie, Matce Ratunku.

„O Niepokalane Serce Maryi
Matko Ratunku i Pośredniczko wszystkich łask
Ty, która będziesz brać udział w Zbawieniu ludzkości
od nikczemności szatana
Módl się za nami

Matko Ratunku módl się, aby wszystkie dusze mogły być ocalone
i przyjęły Miłość i Miłosierdzie okazane przez Twojego Syna
Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przychodzi ponownie, aby ratować ludzkość
i dać nam szansę Wiecznego Zbawienia. Amen.”

Wasza ukochana Matka
Matka Ratunku

2012/01/01 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz