ostrzezenie

Ostrzezenie Marii Bozego Milosierdzia

Niedowierzanie tych, którzy utrzymują, że Mnie znają, rani Mnie najbardziej

Orędzie nr 237 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 31 październik 2011, godz.03.30

Moja droga, ukochana Córko, Moje Święte Słowo dawane światu, który jest nieświadomy Mojego Istnienia, rozpali dusze wkrótce po tym, gdy odbędzie się Ostrzeżenie.

W końcu ludzkość usłyszy Moje Słowo, aby umożliwić Mi poprowadzenie jej do Mojej nowej Ery Pokoju na ziemi. Wzywam wszystkie Moje dzieci na całym świecie do porzucenia obronnej postawy i usłyszenia, gdy mówi wasz Zbawiciel.

Chociaż nigdy nie objawię wam terminu Mojego Ponownego Przyjścia na ziemię, mogę powiedzieć wam, że w Duchu powrócę teraz. Przychodzę teraz uratować was po raz kolejny podczas Ostrzeżenia tak, aby człowiek nawrócił się. Proszę, pozwólcie Mi prowadzić was oraz pozwólcie, aby Moja Najświętsza Misja rozszerzyła się na cały świat przynosząc pocieszenie Moim dzieciom. Nie zagłuszajcie Mnie. Nie odrzucajcie Mojej Ręki Miłosierdzia. Nie pozwólcie, aby na przeszkodzie stanęła wasza pycha.

Obudźcie się i zaakceptujecie, że teraz Ja rozmawiam z wami, abym mógł zabrać was na łono Mojego Wielkiego Miłosierdzia. W końcu wasze dusze rozświetlą się ogniami Moich Boskich Łask, które wylane zostaną nad wami wszystkimi.

Znikną wszelkie wątpliwości. Moc szatana szybko osłabnie, mimo że on nie zrezygnuje ze swego uścisku, aż do samego końca.

Gdy będziecie rozmyślać nad Moimi prośbami, musicie zadać sobie pytanie: Jeśli wierzycie we Mnie, dlaczego odrzucacie Mnie teraz? Dlaczego okazujecie gniew i nienawiść wobec tych, którzy przychodzą w Moim Imieniu? Dlaczego wywyższacie siebie w Moim Kościele kosztem Moich dzieci? Pamiętajcie, że w Moich oczach wszyscy jesteście równi.

Przyjdźcie do Mnie teraz z pokornymi sercami, bo dopóki nie zrobicie tego, nie możecie skorzystać z Mojego Miłosierdzia lub otrzymać łask, które pragnę wam zapewnić.

Mój Głos woła teraz do wszystkich niewierzących, aby zaakceptowali Istnienie Mojego Przedwiecznego Ojca.

Po Ostrzeżeniu pozwólcie Mi pomóc wam na drodze do wiecznego życia. Serce Mi się kraje, kiedy widzę zagubione dusze, ale wiedzcie o tym: to niedowierzanie tych, którzy utrzymują, że Mnie znają, rani Mnie najbardziej.

Wasz kochający Zbawiciel Jezus

Reklama

2011/10/31 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Otwórzcie wasze serca dla Prawdy

Orędzie nr 236 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 29 październik 2011, godz.16.49

Moje dziecko, musisz modlić się o Moją opiekę przez cały czas. Jesteś prowadzona i całe swoje zaufanie musisz złożyć w Moim umiłowanym Synu.

Módlcie się o nawrócenie wszędzie. Tak wiele zagubionych dusz potrzebuje waszych modlitw. Nigdy o tym nie zapominajcie, nieważne jak trudna jest dla was ta podróż.

Duch złego przykrywa znaczną część ludzkości w sposób, jaki wcześniej nie miał miejsca. Działania oszusta nasilają się i dławią Moje dzieci na całym świecie.

Nawet ci, którzy wyznają swą wierność Mojemu umiłowanemu Synowi, udają że nie słyszą Jego próśb, aby ratować dusze. Stali się tak aroganccy, gdyż przez pychę zapominają, że Święte Słowo Mojego Syna jest jedynym Życiem, którego one potrzebują. Modlitwa w tym czasie jest niezbędna. Ci, którzy wywyższają się w oczach innych, ponieważ głoszą Słowo Mojego drogiego Syna, a mimo to odmawiają Jego wezwaniu, utwardzili swe serca dla Prawdy.

Dzieci, musicie usłyszeć Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, teraz. Słuchajcie tego, co On wam mówi. Duch Święty, jeśli Mu pozwolicie, otworzy wasze serca dla Prawdy, gdy On mówi do was przez te Święte przekazy.

Płaczę z żalu, gdy widzę jak Jego Święte Słowo zostaje dziś odrzucone. Ci, którzy Go potępiają muszą sobie uświadomić, że On przychodzi teraz nie tylko po to, aby was uratować. Przychodzi także, aby pocieszyć was w tych dniach ciemności. Jeśli naprawdę wierzycie, że On jest Chlebem Życia, pozwólcie Mu obudzić waszego ducha miłości.

Módlcie się o nawrócenie wszędzie. Czasu nie ma zbyt wiele.

Wasza ukochana Matka

Maria, Królowa Nieba i Ziemi

2011/10/29 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Największy atak na Mój Kościół od czasu Mojej Śmierci na Krzyżu

Orędzie nr 235 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano piątek, 28 październik 2011, godz.23.30

Moja droga, ukochana Córko, wierność Mojego Kościoła wobec Mnie, jego ukochanego Zbawiciela, zostanie wkrótce wypróbowana aż do granic jego wytrzymałości. Mój Kościół został uśpiony i w swym śnie nie przygotował się na nadejście antychrysta. On i jego sługusi wpełzli już w każdą szczelinę kościołów Mojego Ojca na całym świecie.

Kościół katolicki jest pierwszym celem dla antychrysta, który nie zatrzyma się dopóki nie odwróci głów przynajmniej połowy Mojego Kościoła na tej ziemi. Moi kardynałowie, biskupi i kapłani są tak nieprzygotowani, że nie zauważają subtelnych zmian zachodzących w ich własnych szeregach. To nie potrwa długo, zanim podział wewnątrz Mojego Kościoła stanie się naprawdę widoczny.

Jest to największy atak na Mój Kościół od czasu Mojej Śmierci na Krzyżu. Moi słabi, ukochani słudzy. Wielu z nich jest niewinnymi pionkami na łasce ciemnej mocy, która uważa, by się nie ujawnić.

Proszę wszystkie Moje sługi, aby modlili się mocno dla wytrzymania odrazy, która nadchodzi. Muszą modlić się do Mnie w następujący sposób:

 „O Mój Ukochany Jezu, odwołuję się do Twojej Ochrony i proszę o Twoje Miłosierdzie dla ratowania moich braci i sióstr wewnątrz Twojego Kościoła, aby nie stali się ofiarami antychrysta. Udziel mi łask i chroń mnie zbroją Twojej Mocy, abym wytrwał wobec złych czynów, które mogą być popełniane w Twoim Świętym Imieniu. Błagam o Twoje Miłosierdzie i ślubuję moją wierność w każdej chwili dla Twojego Świętego Imienia”

Powstańcie Moi wyświęceni słudzy wobec tego zła i bestii, z której ust wyjdą plugastwa i kłamstwa.

Uważajcie na zmiany w sposobie konsekracji Mojego Ciała i Krwi. Jeżeli słowa zmienią się tak, że będą zaprzeczać istnieniu Mojego Ciała w Świętej Eucharystii, wtedy musicie bronić Mojej Boskiej Obietnicy: Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew, będzie miał Życie Wieczne.

Bądźcie odważni Moi wyświęceni słudzy. Módlcie się o siłę, której będziecie potrzebować, gdy wasza wiara i posłuszeństwo wypróbowane będą aż do granic wytrzymałości.

Kocham was i ochraniam przez cały czas. Z Mojej Świętej Ochrony skorzystają tylko ci z was, którzy są łagodnego serca i pokornej duszy.

Módlcie się za wszystkie Moje wyświęcone sługi wszędzie, żeby nie odrzucili Światła Prawdy na rzecz ducha ciemności, który ma się pojawić w Moim Kościele.

Wasz Zbawiciel i Obrońca

Jezus Chrystus

2011/10/28 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Wy, Moje dzieci, jesteście błogosławione, jeśli cierpicie w Moje Imię

Orędzie nr 234 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 27 październik 2011, godz.15.30

Moja droga, umiłowana Córko, narastająca ilość prób, którym poddawana jesteś teraz w Moje Imię, nie jest przypadkiem. Gdy szatan nadal cię dręczy, pomyśl tylko o duszach uratowanych przez to cierpienie. Spróbuj być ponad tymi trudnościami i bądź myślami przy Mnie cały czas. Módl się do Mojej Ukochanej Matki o ochronę i tak często jak możesz odmawiaj Święty Różaniec.

Ważne jest, aby wszyscy Moi wyznawcy prosili o ochronę przed oszustem, który czeka na każdą okazję, aby zasiać wątpliwości w ich umysłach.

On i jego demony są wszędzie. Wykorzystają każdą możliwą taktykę, aby spowodować zamieszanie w waszym życiu. Kiedy tak się stanie wiedzcie, że zostaliście poruszeni Moimi Naukami i nosicie teraz Mój krzyż.

Dzieci, nie bójcie się nigdy, bowiem wszyscy jesteście w stanie podźwignąć się z tej matni ze względu na siłę, którą obdarzam teraz każdego z was, Moja armio. Zatriumfujecie nad złym i jego niegodziwością. Im więcej w zgodzie będziecie się modlić, tym mocniejszy będzie obronny mur. Żadne z Moich dzieci, które cierpią prześladowania jako bezpośredni skutek pracy dla Mnie, nie może być dotknięte przez złego.

Wy, Moje dzieci, jesteście błogosławione, jeśli cierpicie w Moje Imię, choć będzie wam to trudno zrozumieć.

Ignorujcie takie szyderstwa. Odwróćcie się. Nie reagujcie. Zachowajcie milczenie. Módlcie się o siłę. Ja jestem z wami.

Wasz ukochany Jezus Chrystus

2011/10/27 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Oczekujcie teraz naszego wspaniałego spotkania

Orędzie nr 233 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 26 październik 2011, godz.22.00

Moja ukochana Córko, nie wolno ci przejmować się ciągłymi atakami na Moje Orędzia dokonywanymi przez fałszywych wizjonerów.

Musisz już wiedzieć, że kiedy mówię do wybranych posłańców, zawsze staną się celem nienawiści. Gdy jesteś atakowana ty, pamiętaj, że również Ja jestem wyzwany. Moje Święte Słowo zostaje rozebrane, analizowane, kwestionowane, krytykowane i uznane za niegodne, aby przyszło z Moich ust.

Och, jak mało wiedzą Moje dzieci. Strach i podejrzenie czynią je ślepymi na Prawdę. Będziecie również zaskoczeni, jak łatwo Moje Słowo odrzucane jest na korzyść fałszywych wiadomości.

Ponieważ Ostrzeżenie jest prawie przy was, w końcu Prawda będzie ostatecznie poznana przez wszystkich Moich wyznawców. Będzie to na tym etapie, gdy przyjmą Moje Słowo w celu uświęcenia swych słabych dusz. Jakże przywitam ich i przytulę do Siebie, gdy ich łzy w miłości i jedności zmieszają się z Moimi. Przed Ostrzeżeniem będą mieć nadal wątpliwości, ale po tym, jak przyjdą przede Mnie, nie wyprą się Mnie. Gdy tylko przyjdą przede Mnie i zobaczą miłość, jaką mam dla nich, nie będą chcieli zostawić Mnie ani na chwilę, tak głęboki będzie nasz związek.

Oczekujcie teraz naszego wspaniałego spotkania.

Wasz Jezus

2011/10/26 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Fałszywi prorocy próbują odwrócić uwagę od Mojego Świętego Słowa

Orędzie nr 232 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 26 październik 2011, godz.15.30

Moja droga, umiłowana Córko, powiedz proszę Moim dzieciom, aby wystrzegały się fałszywych wizjonerów, którzy mówią w Moim Imieniu, ale którzy rozpowszechniają słowa niepochodzące z Moich ust.

Wielu z tych samozwańczych wizjonerów, którzy występują wobec otoczenia jako katolicy z wszystkimi atrybutami związanymi z tą i pozostałymi chrześcijańskimi doktrynami, w rzeczywistości są zwolennikami New Age.

Zwolennicy New Age będą teraz penetrować świat, aby przekonać Moje dzieci, że zostali wysłani dla szerzenia Mojego Świętego Słowa. W pierwszym momencie ich słowa będą wydawać się prawdą. Język, którego używają, będzie wyrafinowany, troskliwy, dobrze przemyślany, ale będzie maskował kłamstwo.

Jest to era wyłaniających się fałszywych proroków i wielu Moim dzieciom trudno będzie odróżnić prawdę od fikcji.

Ty, Moja córko, zostałaś obecnie wzięta na cel przez tych wizjonerów, którzy będą starali się odwrócić uwagę od Mojego Świętego Słowa. Nie pozwólcie na to, bo Moje dzieci zostaną wciągnięte w ciemność, z której trudno będzie się im wydostać.

Pamiętajcie o tym. Ci fałszywi prorocy są również Moimi ukochanymi dziećmi, więc proszę, módlcie się za nich. Niestety, zostali wprowadzeni w błąd wierząc w zmyślony wszechświat i hierarchię, które nie istnieją.

Miejcie się na baczności przed tymi, którzy odwołują się do wniebowstąpionych mistrzów lub, którzy mówią o nowej erze światła, w której Bóg Ojciec postrzegany jest po prostu jako inny aspekt. Dusze te nie odbierają wskazówek ode Mnie. Opowiadają się za przekonaniami wpojonymi przez oszusta. W wielu przypadkach te zwiedzione dusze wierzą, że otrzymują boskie wiadomości. W ten sposób działa szatan. Jego łagodne, kojące słowa przyniosą silną, zimną, ale przekonywującą litanię wiadomości. Nie pochodzą one od Boga Najwyższego.

Jak już wam wcześniej mówiłem, Ja przemawiam do świata w prosty sposób. Nie używam barwnego języka w postaci zimnego władczego głosu. Staram się nie wzbudzać strachu w waszych sercach. Po prostu próbuję prowadzić was do prawdy i znaczenia miłości bliźniego.

Jakże trudne jest to dla was dzieci w tych mylących czasach.

Módlcie się, módlcie się, abyście nie stali się ofiarami serii kłamstw, które będą rozpowszechniane przez fałszywych proroków. Jeżeli ich wiadomości wydają się wydumane, są trudne do zrozumienia i budzą strach w waszych sercach, nie są one ode Mnie.

Dzieci, pozostańcie skupieni tylko na Mnie. Mam wam wiele do powiedzenia. Nie dajcie się rozpraszać, nawet na minutę, ponieważ przeszkadza wam to w ratowaniu dusz tak bardzo potrzebujących waszych modlitw.

Wasz Jezus

2011/10/26 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Moje przyjście nastąpi szybciej, niż sądzicie

Orędzie nr 230 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 24 październik 2011, godz.19.09

Moja droga, ukochana Córko, nie pozwól zamartwiać się przez tych, którzy nadal kwestionują i osądzają Moje Najświętsze Słowo. Ignoruj takie przesłuchania. Zachowuj milczenie. Módl się za nich i idź dalej, gdyż nie pozostało już wiele czasu.

Wzywam was wszystkich, drogie dzieci, usiądźcie spokojnie i módlcie się do Mnie o Miłosierdzie. Proszę, nie popadajcie w panikę, ponieważ przyjdę, aby was tylko ratować, a nie sądzić. Czyż nie wiecie o tym? Nie macie się czego obawiać, po prostu zaufajcie Mi całkowicie.

Moje przyjście nastąpi szybciej, niż sądzicie, więc proszę, przygotujcie wasze dusze. Módlcie się za wszystkie te dusze, które mogą się Mnie wyrzec lub odrzucić Mój Dar Bożego Miłosierdzia. Wy, Moje drogocenne dusze, przynosicie Mi takie pocieszenie oraz łagodzicie udrękę i cierpienia, które znoszę, gdy widzę nienawiść wszędzie na waszym świecie.

Zbliżcie się do Mnie dzieci i pozwólcie Mi objąć was dla dania wam siły i zaufania, których potrzebujecie, aby Mnie powitać. Wy, Moja specjalna armio, jesteście zjednoczeni ze Mną i czy zdajecie sobie z tego sprawę, czy nie, jesteście prowadzeni przez Ducha Świętego do walki o ratowanie dusz.

Siedźcie spokojnie Moje małe dzieci i pamiętajcie, że jestem z wami przez cały czas. Cieszcie się i oczekujcie na Moje przyjście, kiedy wyleję wszędzie Moje łaski dla osłonięcia wszystkich Moich umiłowanych wyznawców.

Nieważne gdzie żyjecie, nieważne z jakiej jesteście części świata, jesteście Moi. Kocham was. Patrzcie z otwartym sercem i zaufaniem, ponieważ zbliżamy się do Ostrzeżenia.

Wasz Jezus

2011/10/24 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Pragnę utworzyć armię grup modlitewnych

Orędzie nr 229 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 23 październik 2011, godz.19.15

Moja droga, ukochana Córko, musi stać się wiadomym, że pragnę utworzyć armię grup modlitewnych na całym świecie. Wam, Mojej armii, przekażę modlitwy, które powinny być odmawiane dla ratowania dusz. Te grupy modlitewne będą się rozwijały i spośród ich szeregów urośnie prawdziwa armia wiernych wyznawców, aby nieść Prawdę Mojej Boskiej Obietnicy Zbawienia dla wszystkich.

Grupy te będą tworzyć armię zgodnie z wytycznymi Mojego umiłowanego Ojca, który powstrzyma ciemność zła spowodowaną przez szatana oraz jego zwolenników i naśladowców.

Tak, Moja Córko, choć jest to ciężko zrozumieć, ale jest wiele osób, które nie tylko mają uznanie dla szatana, ale też okazują mu wierność. Istnieje wiele dusz w ciemności, które składają hołd i wielbią króla ciemności. Wiele kościołów, ukrytych przed oczami Moich dzieci światła, zbudowanych zostało na cześć szatana. Kłaniają się przed nim, odprawiają czarne msze i obrażają Mnie każdym rodzajem bluźnierstwa i zniewagi, które wywołałyby u was szok i obrzydzenie. Ich liczba rośnie i wielu zagorzałych i oddanych szatanowi zwolenników pracuje na bardzo uznanych, wysokich stanowiskach w biznesie, bankowości i politycznych kręgach. Jednoczą się przeciwko Bogu, Mojemu Przedwiecznemu Ojcu, z pełną świadomością tego, co robią.

Tak jak szatan nienawidzi ludzkości, ponieważ została stworzona przez Boga Ojca, Stworzyciela wszystkich rzeczy, tak też ci szatańscy wielbiciele nienawidzą ludzkiego rodzaju. Nienawiść, którą czują jest tak głęboka, że spróbują sformować elitarne wojsko, aby pozbawić życia milionów ludzi na ziemi. W swej pogoni za władzą i bogactwem zamierzają otworzyć drogę dla swych własnych potrzeb i żądzy kontrolowania ludzkości.

To są ci wśród zatwardziałych grzeszników, dla których proszę o waszą pomoc dzieci. Potrzebuję waszych modlitw, aby otworzyć ich serca na kłamstwa, które podane im zostały do wierzenia przez oszusta. Są dla Mnie utraceni, chyba że będą błagać o Moje Miłosierdzie. To dlatego modlitwa może być ich jedyną ratującą łaską.

To potężne wojsko dowodzone przez oszusta spróbuje spowodować straszne zniszczenia. Oni już próbują truć Moje dzieci w najbardziej przebiegły sposób, poprzez waszą wodę, lekarstwa i żywność. Proszę, zawsze zachowujcie czujność.

Ręka Mojego Ojca spadnie wkrótce po Ostrzeżeniu na te podłe dusze, jeśli nadal odrzucać będą Moje Miłosierdzie. W międzyczasie, dzieci, musicie powstać i nie pozwolić na zastraszenie waszych narodów. Módlcie się o Moją ochronę i prowadźcie wasze zwykłe życie. Módlcie się i przyjmujcie Sakramenty. Proście o Moją pomoc we wszystkim, a Ja odpowiem na wasze prośby zgodnie z Moją Najświętszą Wolą.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby złagodzić złe plany kontroli nad światem, które kreśli ta podła grupa. Uzyskują władzę na Środkowym Wschodzie i czynią próby kontrolowania Europy, zanim wezmą na cel inne części świata. Wrogowie ujawniani wam przez nich w mediach, nie są rzeczywistymi wrogami. Kreują wrogów w celu usprawiedliwienia środków odwetowych, które zawsze będą miały te same cele: kontrolę, posiadanie i budowanie bogactwa.

Módlcie się za nich o nawrócenie, gdyż bez nawrócenia ich podłe czyny wywołają wiele bólu i udręki. Chociaż Mój Przedwieczny Ojciec ześle swoją karę, oni wciąż mogą wyrządzić szkody, które spowodują niewyobrażalne cierpienia wśród Moich dzieci.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

2011/10/23 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Ostrzeżenie jest formą globalnej spowiedzi

Orędzie nr 228 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano piątek, 21 październik 2011, godz.20.30

Moja droga, umiłowana Córko, napisz to. Doznajesz teraz intensywnych cierpień dla ratowania tych dusz ciemności, które odrzucają Mnie i Mojego Ojca.

Tak zamknięte i zatwardziałe są te dusze, że uratowanie ich możliwe będzie tylko dzięki modlitwie innych i przez cierpienie dusz ofiarnych; gdyż one nie chcą szukać zbawienia. Ich upór powstrzyma je od poczucia wystarczających wyrzutów sumienia, aby wyznać swoje grzechy i błagać o przebaczenie.

Ostrzeżenie jest formą globalnej spowiedzi. Będzie to czas, gdy od każdego należy oczekiwać, że poprosi o przebaczenie za swoje grzechy, albo pogodzi się z odrzuceniem. Tak wiele dusz w ciemności nie przyjmie Mojej Ręki Miłosierdzia. Odwrócą się ode Mnie. Ty, Moja córko, wraz ze wszystkimi Moimi pobożnymi wyznawcami, możecie pomóc uratować ich dusze od wiecznego potępienia.

Nigdy nie zmuszałbym Moich dzieci do cierpienia w Moje Imię, ale przez tych, którzy ofiarują Mi jako dar swoją pomoc poprzez cierpienie, mogę uratować dużą część ludzkości.

Cierpienie wyniknie z ataków szatana, kiedy dręczy dusze, które są blisko Mnie i tych, którzy są przeze Mnie powołani, aby prowadzić Świętą Misję nawracania dusz. Wiedzcie, że jesteście w Jedności ze Mną, gdy nadejdą te ataki. Wtedy poznacie Mnie tak dobrze. Będziecie wiedzieć, co Ja czuję  – Moją radość, Mój smutek, Mój żal, Mój ból i przerażenie, gdy tracę duszę na rzecz szatana.

Nie martwcie się. Dotychczas miliony dusz zostało już uratowanych przez te przekazy.

Modlitwy Mojej wiernej armii już złagodziły globalne katastrofy i odejście Mojego Pobożnego Wikariusza z Watykanu. Wasze posłuszeństwo w modlitwie Koronką do Mojego Boskiego Miłosierdzia ratuje dusze w tym momencie.

Moja córko, upewnij się, że wszystkie Moje dzieci rozumieją, że poprzez te orędzia mówię do wszystkich religii i wyznań. Nie wykluczam nikogo, gdyż wszyscy jesteście dziećmi Boga. Jest tylko Jeden Bóg i jest to Mój Przedwieczny Ojciec, Bóg Najwyższy.

Chodźcie razem ze Mną dzieci i pracujmy zjednoczeni, aby szybko ratować Moje dusze na całym świecie. Tylko wy, przez modlitwy, możecie Mi pomóc uratować świat.

Wasz Jezus

Zbawiciel całej ludzkości

2011/10/21 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Śmierć Mojego syna Muammara Gaddafi

Orędzie nr 227 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 20 październik 2011, godz.15.15

Moja droga, ukochana Córko, wszelkie pozostające wątpliwości, które może czasami mieliście w związku z Moim Najświętszym Słowem, będą się teraz zmniejszały.

Ujawniam proroctwa, aby udowodnić światu, że to Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel całej ludzkości, przekazuję teraz do Moich dzieci na całym świecie.

Moim zamiarem nie jest wywoływanie sensacji, ale zapewnienie, aby nikt nie został wykluczony z wysłuchania Mojego najbardziej naglącego apelu do świata.

Śmierć Mojego syna Muammara Gaddafi, za którego duszę ty i bliskie ci osoby modliły się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, jest jednym z pierwszych proroctw, które udowodnią światu autentyczność tych przekazów. Jest to Mój znak dla ciebie Moja córko, abyś pozbyła się wątpliwości utrzymujących się w twoim umyśle (szczegóły dotyczące następnych dwóch przywódców, którzy zostaną zamordowani oraz czas tych zbrodni, zostały jeszcze raz podane wizjonerce. Pierwotnie, wiadomość ujawniona była w lutym 2011).

Ty, Moja Córko, chociaż tak wiele z tego przytłacza ciebie, zostałaś wybrana dla przygotowania ludzkości do Mojej nowej Ery pokoju. Jest to czas, który nastąpi kiedyś po Ostrzeżeniu.

Idź i przygotuj się na następną część twojej Świętej Misji, ratowanie dusz po Ostrzeżeniu. Dane ci zostały łaski, abyś była silna. Moje dzieci na całym świecie nareszcie słuchają Mojego wołania o nawrócenie.

To, co Mnie rani najbardziej

Nigdy nie okazuj strachu w tej pracy, gdyż nie masz się czego obawiać. Nigdy nie wahaj się i nie pozwalaj, aby niepowodzenia lub słowne zaczepki spowolniły twoją pracę dla Mnie. Moja córko, jestem zawsze przy tobie. Pamiętaj o tym. W przypadku, gdy jesteś atakowana za Moje Święte Słowo, zachowuj milczenie. Moje Święte Słowo zawsze będzie atakowane. Ci, którzy zranili Mnie najbardziej, są to dusze wyświęconych, którzy przez strach i ostrożność są niestety pierwszymi, którzy obrażają Mnie za te przekazy. Szatan wie, że to Moi wybrani i pobożni wyznawcy, kiedy odwracają się ode Mnie są tymi, którzy ranią Mnie najbardziej.

Moja Córko, zaczynasz teraz odczuwać fizyczny ból Mojego cierpienia, ale gotowa jesteś teraz zaakceptować to w Jedności ze Mną. Próby te nie potrwają długo, ale przez cały czas ich trwania poczujesz dokładnie tą Mękę, którą Ja czuję, kiedy jestem świadkiem grzechu. Jak powiedziałem ci wcześniej, jest to Darem, który otrzymało bardzo mało wybranych dusz. Czasami obawiacie się, ale musicie zrozumieć, że wasze cierpienie nie tylko przyniesie was blisko Mojego Najświętszego Serca, ale uratuje miliony dusz podczas Ostrzeżenia.

Cierpienie to, w miarę zbliżania się Ostrzeżenia, stawać się będzie bardziej intensywne. Znoście je w milczeniu. W ten sposób możecie Mi pomóc uratować cenne dusze, które inaczej byłyby porwane przez oszusta.

Powiedz Moim dzieciom, że cieszę się okazywaną przez nich silną wiarą. Powiedz im, że są coraz bliżej Mojego Najświętszego Serca. Powiedz im, że błogosławię ich teraz i obdarzam Wielkim Błogosławieństwem, aby dać im siłę, której będą potrzebowały podążając za Moimi wskazówkami z tych świętych przekazów. Będą potrzebowały siły, ponieważ nie będzie łatwo dla Moich dzieci pojąć ogrom zmian, które teraz rozwijać się będą w waszym świecie.

Módlcie się i połączcie w Jedność. Patrzcie razem na Niebo tak, jak małe dzieci, z prostą ufnością w Boga Ojca. Poproście Go w Moje Święte Imię, aby zjednoczył was w Swoją chwalebną Armię, dla zwycięstwa Wiecznego Zbawienia.

Błogosławię was Moje dzieci z całej Mojej Boskiej Miłości.

Wasz Jezus

2011/10/20 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Mój powrót dla ratowania was odczuwalny będzie w każdym zakątku świata

Orędzie nr 225 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 17 październik 2011, godz.21.30

Moja droga, ukochana Córko, czasy zmieniają się wokół ciebie. Świat wstrząsany jest niepokojami spowodowanymi przez ducha ciemności. Otoczeni jesteście wszystkimi dowodami na to, co zło grzechu może wyrządzić ludzkości. W tym duchu ciemności rozpromieni się Duch Mojej Boskiej obecności, kiedy przyjdę, aby jeszcze raz ratować ludzkość.

Wy, Moje drogie dzieci, które znacie Prawdę, musicie powiedzieć innym, jakie mają szczęście, że dany im będzie ten wspaniały Boży Dar. Moja miłość trafi ziemię w taki sposób, że upadniecie w pokorze i na kolanach będziecie płakać z żalu za spowodowane przez was krzywdy obrażające Mojego Przedwiecznego Ojca.

To dzięki Najwyższemu Bogu okazany wam będzie teraz ten Wielki Akt Miłosierdzia. Cieszcie się, gdyż teraz na świecie istnieje Światło, które pociągnie dusze naprzód, w ramiona Boga Ojca.

Przyjdę ponownie dać wam życie, którego potrzebujecie, aby jeszcze raz umożliwić wam podniesienie oczu w adoracji i uwielbieniu Chwały Boga Ojca i podziękowanie Mu za sprawiedliwość okazywaną teraz Swoim drogim, ale zagubionym dzieciom.

Ja, Jezus Chrystus, przygotowuję was teraz, aby umożliwić wam doświadczenie Prawdy Miłosierdzia dla każdej duszy, w tym zatwardziałych grzeszników i niewierzących na całym świecie.

Dowód Mojej egzystencji i istnienia Boga Ojca objawi się w swej całej Niebieskiej Chwale każdemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku.

Moja obecność objawi się tak, że nikt jej nie zignoruje, ani nie będzie mógł zignorować. Niebiosa otworzą się, a gwiazdy będą kolidować tak, że Mój powrót dla ratowania was odczuwalny będzie w tej samej chwili, w każdym zakątku świata.

Och, jak Moje dzieci będą się radować, gdy doświadczą Mojej Boskiej obecności. Nawet te w ciemności poczują Moją Miłość dotykającą ich zimne dusze, która zapali je ponownie.

Przygotujcie się. Oczekujcie Mojego chwalebnego powrotu. Módlcie się za tych, którzy czują lęk w swoich sercach. Nie bójcie się Mnie. Oczekujcie na to Wielkie Wydarzenie z miłością i pokorą w waszych sercach.

Kocham was dzieci. Udowodni wam to ten Wielki Akt Mojego Miłosierdzia.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Król ludzkości

2011/10/17 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Wasz czas na ziemi jest w kluczowym punkcie

Orędzie nr 224 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 16 październik 2011, godz.15.30

Moja droga, ukochana Córko, dlaczego, kiedy Moje Słowo jest interpretowane, jest to tak odpychające dla tak wielu z Moich dzieci. Chociaż Moje dzieci zawsze muszą rozpoznawać takie wiadomości publikowane przez tych, którzy twierdzą, że przychodzą w Moim Imieniu, muszą także nauczyć się gotowości do otwarcia w każdej chwili swoich serc i umysłów.

Och, jak chciałbym, aby szczególnie Moi wyznawcy otworzyli swe oczy i powitali Mnie w swoich sercach. To jestem Ja, Jezus, który wzywa was do usłyszenia Mojego Głosu, kiedy zachęcam was do przyjścia do Mnie w modlitwie.

Wasz czas na ziemi jest w kluczowym punkcie. Nie upłynie zbyt wiele czasu, zanim obwieszczę nową erę pokoju i dlatego potrzebuję was, aby teraz przygotować wasze dusze.

Nie dopuście, aby arogancja uczyniła was ślepymi na Prawdę. Czyż nie wiecie, że Ja nie oszukałbym was nigdy? Słuchajcie Moich wskazówek, aby zablokować złego w zaciemnianiu waszego rozeznania. Nie pozwólcie mu utrzymywać was na dystans, bo gdybyście tylko usłyszeli Moje Najświętsze Słowo, wiedzielibyście, że to jestem Ja, Jezus Chrystus, który was woła.

Dzieci, gdybyście wiedzieli ile zarazy zrzuconej zostało na Moje cenne dusze na całym świecie, bylibyście zszokowani. Ciemność ta okrywa od czasu do czasu nawet Moich drogich wyznawców. Ból, który czuję, zwłaszcza wśród tych dusz, które regularnie modlą się i okazują prawdziwe nabożeństwo, przynosi łzy wielkiego smutku, kiedy jestem świadkiem ich wątpliwości.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się o prowadzenie przez Ducha Świętego. Odpowiem na wasze wołanie, jeśli otworzycie wasze zatwardziałe serca i poprosicie o dar rozeznania.

Jakże smutni będziecie, gdy podczas Ostrzeżenia objawiona wam zostanie Prawda. Teraz proszę o wasze modlitwy, aby uratować inne dusze. Z pewnością, jeśli nawet wątpicie w Moje Słowo dane przez te orędzia, wciąż możecie odnaleźć Go w waszym sercu, aby modlić się za zagubione dusze.

Kocham was i oczekuję waszej reakcji na Moje apele o modlitwę.

Wasz Jezus

2011/10/16 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Nie mogę zmusić ludzi do nawrócenia lub powrotu

Orędzie nr 223 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 15 październik 2011, godz.19.00

Moja droga, ukochana Córko, jeśli więcej ludzi usłyszy Moje Słowo, Moja Miłość przeniknie ich dusze, gdy tylko będą czytać Moje Orędzia. Przemówię do ich dusz i obudzę ich ze snu, aby zjednoczyli się ze Mną tak, że wszędzie będę mógł ratować dusze. Liczebna siła pomoże Mi osiągnąć ratunek dusz na tak wielką skalę. Ze względu na wolną wolę daną człowiekowi jako dar od Mojego Ojca, nie mogę zmusić ludzi do nawrócenia lub powrotu do wiary w Boga Ojca. To musi być ich własna decyzja. Modlitwa rozprzestrzeniać będzie nawrócenie. Obiecuję ci to. Pomyślcie tylko o darze oczekującym dusze, kiedy wy, Moje dzieci, modlicie się za nie.

Czyż nie znacie mocy modlitwy? Modlitwa wypowiedziana przez tłumy w dziękczynieniu dla Mojego Ojca i jako przebłaganie za wasze grzechy, może uratować świat. Taka jest moc, którą posiada. Nigdy wcześniej nie zachęcałem was tak bardzo do modlitw, które muszą pochodzić z waszych własnych ust i hojności serca, za zatwardziałych grzeszników na całym świecie. Potrzebuję waszych modlitw. Bez waszych modlitw te słabe dusze nie mogą być uratowane, ponieważ wiele z nich jest w takiej ciemności, że wpływ Ostrzeżenia będzie miał niewielki efekt. Wy, Moje drogie, ukochane dzieci, wszystkie grzeszne, z których wiele stara się jak najlepiej, aby okazać Mi swoją miłość, nawet nie zdajecie sobie sprawy jak bardzo liczę na was, że pozostaniecie przy Mnie. Dołączcie do Mnie na łono Mojego Najświętszego Serca i poproście Mnie o łaski, aby uratować waszych braci i siostry. Uratuję miliony dusz, jeżeli poświęcicie wasz czas modląc się Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Jest to czas, kiedy modlitwa do Miłosierdzia Bożego będzie najbardziej skuteczna. Bądźcie hojnego serca, umysłu, ciała i duszy. Odrzućcie wszelkie wątpliwości. Pozwólcie Mi, waszemu Jezusowi, podnieść i zabrać was, i tych wszystkich, za których się modlicie, do Mojego wiecznego życia.

Wasz ukochany Zbawiciel, Jezus Chrystus

2011/10/15 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Nigdy Mnie nie broń, gdy jest to niepotrzebne

Orędzie nr 222 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 13 październik 2011

Moja droga, ukochana Córko, muszę poinformować cię o konieczności powstrzymania się od obrony Mojego Najświętszego Słowa.

Ci, którzy wątpią w Moje Słowo, muszą modlić się do Mnie o przewodnictwo. Polecam ci teraz, abyś nigdy nie próbowała interpretować przekazów z Moich Boskich Ust.

Powiedziałem ci to wiele razy i nie dane ci zostało upoważnienie, abyś to robiła. Przyjmuj za to Moje Orędzia takimi, jakie są. Nie wątp w nie. Nie staraj się ich analizować, gdyż człowiek tak niewiele wie o boskich planach lub terminach. Człowiek nie wie też nic na temat antychrysta, choć tak mu się wydaje. Sprawy o takim znaczeniu pozostają znane tylko Mojemu ukochanemu Ojcu.

Proszę, abyś Mnie nigdy nie broniła, gdy jest to niepotrzebne. Wola Mojego Ojca przekazywania ludzkości przez ciebie i innych proroków jest wszystkim, co powinno mieć znaczenie. Jak już wcześniej powiedziałem, ty jesteś pisarzem. Ja Jestem Autorem. Ty jesteś instrumentem. Ja Jestem Mistrzem.

W każdej chwili oczekiwane jest od ciebie posłuszeństwo wobec Mnie. Czynienie tego co mówię jest proste. Twoja praca będzie łatwiejsza, jeżeli powstrzymasz się od udziału w intelektualnej religijnej debacie dotyczącej spraw biblijnych, o których nic nie wiesz.

Pamiętaj o znaczeniu pokory Moja córko. Pozostań jak dziecko, cały czas małe w Moich Oczach, a odnajdziesz pokój. Podczas tej pracy zostaną zesłane na ciebie próby. Spodziewaj się ich. Nie odrzucaj ich. Twój dar wolnej woli dla Mnie został zaakceptowany, ale musisz nauczyć się znaczenia rezygnacji z odrzucania cierpienia, ponieważ jest to ważne dla ratowania dusz.

Kocham Cię Moja córko, ale czuję potrzebę przypomnienia ci Moich jasnych wskazówek. Ja nie potrzebuję, aby Mnie broniono. Słowa dawane wam są nieskażone i nie są sprzeczne z Prawdą dawaną ludzkości od początku czasu. Wiele wersji Prawdy zawartej w Biblii zostało pokrętnie dorobionych, aby pasowały własnym potrzebom człowieka. Ja Jestem Prawdą. Ja Jestem Chlebem Życia. Beze Mnie nie ma życia.

Idź naprzód z pełniejszym zrozumieniem, co jest od Ciebie oczekiwane. Jesteś chroniona przez cały czas. Dziękuję ci Moja córko za siłę, którą wykazujesz obecnie, ale zawsze pozwól Mi prowadzić cię w każdej chwili. Podróż ta będzie w ten sposób łatwiejsza.

Twój ukochany Jezus

2011/10/13 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Dziewica Maryja: Zostaniesz poddana ogromnej kontroli i atakowi

Orędzie nr 221 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 12 październik 2011

Moje dziecko, jest to czas, gdy przez pracę dla Mojego Syna poddana zostaniesz ogromnej kontroli i atakowi. Musisz zawsze wypełniać życzenia Mojego Syna i być mu posłuszna w każdej chwili. Nigdy nie broń Jego Najświętszego Słowa, gdyż On nie życzy sobie, abyś ty to robiła. Nie odpowiadaj lub nie zajmuj się tymi, którzy kwestionują lub źle interpretują Jego Słowo, co może spowodować dyskusję i wątpliwości.

Poddana zostaniesz teraz atakowi oszusta, ale musisz modlić się o Moją opiekę i nigdy nie ulegać takim szyderstwom. On, oszust, działa za pośrednictwem innych osób, aby cię skrzywdzić i jeśli miałabyś mu na to pozwolić, zaangażuje cię sobą i da mu to moc, której chce.

Moje dziecko, trwaj mocno w takich przypadkach i zwracaj się do Mnie. Będę cię zawsze okrywała Moim Najświętszym Płaszczem, aby cię przed nim zabezpieczyć i wszystko będzie dobrze.

Pozostań odważna i przyjmij to jako dar od Najwyższego Boga, bo bez takiej siły nie mogłabyś efektywnie wykonywać tej pracy. Zawsze pamiętaj, że w pracy tej nie jesteś sama, ponieważ wszyscy Święci wstawiają się za tobą i dany ci będzie każdy rodzaj Boskiej Opieki.

Zachowuj nadal swoje posłuszeństwo Mojemu Synowi i spróbuj być, i bądź radosna, akceptując cierpienie pozwalające Mu na ratowanie dusz. Musisz kontynuować codzienne odmawianie Świętego Różańca i modlić się ze Mną tak, aby dusze mogły być uratowane.

Błogosławię cię Moje dziecko. Niebo raduje się tą Najświętszą pracą w Imieniu Mojego drogiego, umiłowanego Syna, który kocha wszystkich ludzi, ale płacze z żalu za tymi duszami, które odrzucą Jego Rękę Miłosierdzia po Ostrzeżeniu.

Wasza ukochana Matka

2011/10/12 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Orędzie dla Ameryki – obejmijcie swoich braci i siostry wszystkich wyznań

Orędzie nr 220 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 11 październik 2011, godz.15.30

Moja droga, ukochana Córko, pragnę przekazać narodowi amerykańskiemu Moje następujące przesłanie.

Wy, Moje drogie dzieci, bardzo cierpicie w tych czasach. Doświadczacie oczyszczenia, które jest niezbędne, aby uszlachetnić wasze dusze.

Wielkie grzechy w Ameryce, przez które znoszę udręki, są grzechami aborcji i niemoralności ciała. Wiele Moich dzieci zakażonych jest przez oszusta, który rządzi ukryty za zamkniętymi drzwiami finansowych i politycznych systemów. Tak wielu z was jest nieświadomych tego faktu. Apeluję teraz do was o modlitwę, niezbędną dla udaremnienia ich przebiegłych planów zniszczenia waszego kraju.

Modlitwy, Moje dzieci, pomogą złagodzić kary, które Mój Ojciec uwolni wobec świata za grzech aborcji. Módlcie się, módlcie się i zjednoczcie się, aby oddać hołd Mojemu Ojcu, gdyż poprzez połączenie ze sobą wszystkich wyznawców, którzy czczą Boga Ojca Stwórcę świata, możecie pomóc waszemu krajowi.

Musicie modlić się o przebaczenie i ufać, że wasze modlitwy będą wysłuchane w zgodności z Boskim planem Mojego Ojca.

Obejmijcie waszych braci i siostry wszystkich wyznań, którzy wierzą w Boga Ojca i módlcie się zjednoczeni, aby uzyskać przebaczenie za grzechy waszego kraju. Moje dzieci, tak ogromny jest wasz kraj, że ważne jest, abym mógł uratować jak najwięcej dusz, jak to tylko możliwe. Mogę to uczynić tylko poprzez nawrócenie, które nastąpi podczas Ostrzeżenia oraz poprzez wasze modlitwy i pobożność.

Zwróćcie się teraz do Mnie wszyscy. Nie dyskryminujcie religii innych, tylko po prostu zaufajcie Bogu Ojcu, a On odpowie na wasze modlitwy.

Wy, My drogie dzieci, jesteście zagubione. Pokazano wam tak wiele zamieszania i przedstawiono pokrętne prawdy o istnieniu Boga Ojca. Używacie religii jako fasady, by zniszczyć jadem jeszcze większych nieszczęśników niż wy sami. Nadszedł czas, aby zaakceptować Prawdę, że tylko poprzez miłość bliźniego możecie jako naród powrócić w ramiona waszego Stwórcy, Boga Ojca.

Kocham was z rozdzierającym współczuciem w całym Moim Jestestwie. Staram się was uratować, abyście mogli być zabrani do nowej i wspaniałej Ery Pokoju, która czeka na was na tej ziemi. Ażeby wejść do tego Nowego Raju, wasze dusze muszą być wolne od grzechu.

Módlcie się o łaski, aby prosić o przebaczenie za wasze własne grzechy i za grzechy popełnione przez wasze rządy.

Pozostawiam was w pokoju i miłości

Wasz ukochany Zbawiciel Jezus Chrystus

2011/10/11 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Era dla wielu fałszywych proroków wysłanych przez szatana

Orędzie nr 218 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 8 październik 2011, godz.16.20

Moja droga, ukochana Córko, tak jak Moi prawdziwi wizjonerzy idą w świat, tak samo czynią fałszywi wizjonerzy. Poznacie ich przez staranne analizowanie ich przekazów dla świata, gdyż, gdzieś wewnątrz, będziecie mieć przekonanie, że Moje Nauki i Prawda zawarte w Najświętszej Biblii zostały sfałszowane. Tak subtelne są te nieprawdy, że tylko ci z prawdziwą znajomością Pisma Świętego będą w stanie je dostrzec.

Uważajcie na każdą nienawiść, którą tacy wizjonerzy wywołują wśród swoich zwolenników, kiedy oni walczą, rozbijają i dzielą rodziny. Sekty, które pojawiają się na skutek pracy takich wizjonerów, będą teraz zalewały świat, aby spowodować zamieszanie i niepokój wśród wiernych.

Gdziekolwiek zawarte jest Moje Święte Słowo, tam znajdziecie Miłość. Moje Orędzia rodzą Miłość i harmonię, i będą w stanie poruszyć wasze dusze. Moje Przekazy będą zawsze mówić Prawdę, i chociaż czasami surowe i przerażające, dawane są one wam, Moje dzieci, z Miłości.

Fałszywi wizjonerzy przekazywać będą wiadomości, które nie są łatwe do odczytania i zrozumienia. Na pierwszy rzut oka emanować będą autorytetem i kreować poczucie miłości. Nie będą jednak w stanie przynieść wam pokoju dla duszy. Tacy wizjonerzy, z których wielu nie pochodzi od Boga, najpierw uwodzą, potem kontrolują, aż w końcu wciągają was w łoże kłamstw i oszustw.

Szatan ze swoją armią będzie wpływał na takich fałszywych wizjonerów i jasnowidzów. Może nawet zaatakować prawdziwych wizjonerów, zachęcając ich w zamieszaniu do odejścia ode Mnie. Dzieci, wzywam was, miejcie się cały czas na baczności.

Odrzucajcie przekazy, które w jakikolwiek sposób sprzeczne są z Moimi Naukami, gdyż możecie mieć pewność, że są fałszywe.

Mówię dzisiaj do świata tylko poprzez wybraną ilość autentycznych proroków i wizjonerów. Jest ich mniej niż dwudziestu i mniej niż myślicie. Każdemu z nich nadano inną rolę, ale Mój Głos i Moje wskazówki będą miały znamię poufałości, którą możecie wykryć. W ich wiadomościach będzie zawarty cel; wszystkie z nich są przeznaczone, aby zachęcić działanie z waszej strony dla przygotowania waszych dusz.

Odrzućcie wszelkie akcje popierane przez tych, którzy sami siebie nazywają wizjonerami i jasnowidzami, a które wydają się dziwne lub które zachęcają ich zwolenników do podjęcia czynów nie zawierających miłości do bliźniego.

Uważajcie teraz, gdyż jest to era Fałszywego proroka, który wkrótce da się poznać światu. Jest to także era dla wielu fałszywych proroków wysłanych przez oszusta w świat, aby spowodować zamieszanie i ciemność w duszach.

Wasz ukochany Jezus

2011/10/08 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Dziewica Maryja – grzech obojętności wobec Mojego Syna jest powszechny

Orędzie nr 217 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 8 październik 2011, godz.14.20

(Odebrane podczas prywatnego Objawienia Błogosławionej Matki, które trwało 30 minut)

Moje dziecko, tak wiele dusz przeznaczonych jest na wieczne wygnanie, jeśli miałyby nie powrócić do Mojego Drogiego Syna.

Mój Syn bardzo cierpi z bólu, gdy widzi jak dzieci te wchodzą z jednej ścieżki zła na inną.
Grzech obojętności wobec Mojego Syna jest powszechny i tak wielu, którzy wiedzą o Jego Istnieniu, poprzez swoją wolną wolę wybiera nadal wyrzeczenie się Go.

Teraz jest czas, gdy zrozumieją co ich oczekuje, jeśli nie okażą skruchy podczas Oświetlenia Sumienia, którego wkrótce doświadczą.

Ci z was, którzy kochacie Mojego Syna, weźcie Jego Krzyż i pomóżcie Mu przywrócić te dusze, za którymi tęskni, aby trzymać je w Swoich szlachetnych, kochających Ramionach.

Tak wiele z was dzieci, które tak naprawdę nie znacie Mojego Syna, musi zrozumieć delikatną czułość Jego Serca. On ma tak wiele Miłości dla was wszystkich, że gdybyście zobaczyli Jego cierpienie z powodu odrzucenia, kładlibyście się na ziemię, płacząc i błagając o przebaczenie grzechów ludzkości.

Proszę, wzywam was do intensywnej modlitwy o tak upragnione przez Mojego Syna nawrócenie podczas Ostrzeżenia.

Wasza Błogosławiona Matka

Królowa całej Ludzkości

2011/10/08 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Czyściec nie jest miejscem, do którego wchodząc powinniście czuć zadowolenie

Orędzie nr 216 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano piątek, 7 październik 2011, godz.21.45

Moja droga, ukochana Córko, powodem dla którego wysyłam tak dużo przekazów do Moich dzieci jest, aby pomóc im w przygotowaniu ich dusz w sposób, który do tej pory nie był możliwy.

Wiele z Moich dzieci nie czytało Pisma Świętego, ani nie są świadomi wszystkich Moich Nauk.

Moi wyświęceni słudzy poświęcają więcej czasu, koncentrując się na części Moich Nauk, gdzie proszę was wszystkich o miłość do bliźniego, i jest to dobre. Brak jest natomiast rozmowy o konsekwencjach, przed którymi stoi ludzkość, jeśli odrzuciłaby Boga Ojca. Dlaczego Moi wyświęceni słudzy zaprzeczają istnieniu piekła i dlaczego malują różowy obraz czyśćca?

Moje dzieci nauczane były przez kościoły wielu dobrych rzeczy głoszących chwałę Boga, Wszechmogącego Ojca. Niestety jednak, egzystencja czyśćca i piekła bagatelizowana jest aż do tego stopnia, że Moje dzieci popadły w samozadowolenie, gdy chodzi o ich istnienie.

Moje dzieci wprowadzane są również w błąd na temat egzystencji szatana. Wielu Moich wyświęconych sług zaprzecza nawet jego istnieniu. Och, jak niemądrzy są wierząc, że człowiek może umocnić swoją wiarę, bez wiedzy i zrozumienia prawdy o mocy szatana.

Ten brak kierunku ze strony Moich wyświęconych sług oznacza, że zło w świecie rozwinęło się w sposób, któremu można było zapobiec poprzez modlitwę. Szatanowi zostało przez pewien czas dozwolone swobodne poruszanie się na tej ziemi, z powodu ślepoty Moich wyświęconych sług. Gdyby Moje dzieci były prawidłowo uświadamiane o spustoszeniu powodowanym przez szatana, wówczas modlitwy dla złagodzenia jego wpływu byłyby znacznie silniejsze.

Istnienie czyśćca

Istnienie czyśćca jest źle rozumiane. Wielu wierzy, że jest to po prostu karencja oczyszczenia, zanim dusze mogą wejść do Nieba, dla tych dusz, które nie mogły być w stanie łaski w chwili śmierci. Dzieci, istnieją różne poziomy czyśćca i wszystkie dusze odczuwają palący ból ciemności, który nasila się bardziej na niższych poziomach. Oznacza to, że dusze, którym niewiele zabrakło, aby wtrącone zostały do piekła, cierpieć będą palący ból najbardziej. Mimo, że wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu ostatecznie wejdą do Królestwa Mojego Ojca, nie jest to miejsce, do którego wchodząc, Moje dzieci powinny czuć zadowolenie. Dlatego musicie walczyć z grzechem i szukać przebaczenia tak często jak możliwe, abyście mogli pozostawać w stanie łaski. Dlatego zawsze musicie przestrzegać Dziesięciu Przykazań. Dlatego również musicie modlić się za dusze, które tu są, ponieważ bez modlitwy nie mogą wejść do Królestwa Niebieskiego w Dniu  Sądu Ostatecznego.

Dzieci, nadszedł czas, aby stawić czoło prawdzie.

Módlcie się o łaski potrzebne wam dla uwolnienia się od grzechu tak, abyście mogli wejść do Nieba. Bądźcie gotowi każdego dnia, bo nie znacie planów, które już istnieją, i które was oczekują. Daję wam to orędzie tak, że prawda jest jasna. Dzieci, te ważne informacje nie zostały wam przedstawione wyraźnie na przestrzeni dziesięcioleci. To jest takie ważne, abyście byli dobrze przygotowani.

Jeśli modlicie się codziennie o godzinie piętnastej Koronką do Bożego Miłosierdzia, będę interweniować w chwili śmierci w waszym imieniu, bez względu na to, jakimi jesteście grzesznikami i okażę wam Moje Miłosierdzie. Mówię wam o tym, bo was kocham, nie aby was straszyć, ale aby upewnić się, że przekażecie Prawdę do waszych rodzin.

Moje dzisiejsze Słowo jest po prostu przypomnieniem Prawdy, która była wam odmawiana pod maską tolerancji. To jest trochę jak z rodzicami dziecka, które jest rozpieszczane, ponieważ oni tak bardzo dziecko kochają. Jeżeli rodzice przekarmiają dziecko, to jego zdrowie ucierpi. Mimo to, w imię fałszywej miłości, rodzice nadal dają dziecku pokarm, do którego się już przyzwyczaiło. Może to doprowadzić do dalszego pogorszenia jego zdrowia. Z kolei samo dziecko staje się nieświadome, jaka jest zdrowa żywność do jedzenia, bo nic o niej nie wie. Nigdy mu nie powiedziano.

Idźcie teraz i powiedzcie waszym braciom i siostrom Prawdę o piekle i czyśćcu, zanim będzie za późno. Bo jeśli nie zrobicie tego wy, nie uczyni tego nikt inny.

Wasz Nauczyciel i Boski Zbawiciel

Jezus Chrystus

2011/10/07 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Załamanie waszego systemu bankowego sterowane było przez antychrysta

Orędzie nr 215 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 6 październik 2011, godz.22.45

Moja droga, najmilsza Córko, módlcie się mocno, gdyż antychryst gotowy jest do skoku ze swojej kryjówki, a będzie to skok na świat, aby pochłonąć Moje dzieci.

Jego przebiegły plan ukryty będzie za przystojną, uroczą i elokwentną fasadą, ale kiedy Moje dzieci spojrzą w jego oczy, ujrzą ciemność, gdyż on nie ma duszy. On – nie został stworzony ręką Boga Ojca.

Moje dzieci, módlcie się teraz, każdy z was, aby powstrzymać go od zniszczenia tych wszystkich, których kontroluje poprzez Jeden Światowy Porządek.

Modlitwa może złagodzić wiele z jego zamierzonych, obrzydliwych planów przeciwko ludzkości. Niestety, wielu da się zwieść przez niego. Nigdy wcześniej nie wzywałem Moich dzieci do aż tak intensywnej modlitwy, ale bez waszych modlitw, wzniecane przez niego intrygi zostaną wypełnione tak, jak przepowiedziano w Księdze Objawienia.

Jego obecność na ziemi odczuwalna jest na całym świecie, ale jego działania nie są widoczne. Jest jak skała, która po wrzuceniu do wody powoduje fale, które przemieszczać się mogą kilometrami. Chce was zniszczyć, ponieważ jesteście Moimi dziećmi.

Moje dzieci, które podążają za nim w coraz bardziej niewolniczy sposób, mają opaski na oczach. Tajemnica zbrodni popełnionych przez tych ludzi budzi ogromny smutek w niebie.

Dzieci, muszę prosić was o modlitwę do Świętego Michała Archanioła, aby skarcił szatana w tych burzliwych czasach. Antychryst porusza się szybko, a jego wpływ przyspiesza globalny spisek w celu ujednolicenia wszędzie waszej waluty.

Załamanie waszego systemu bankowego sterowane było celowo przez antychrysta tak, aby – kiedy wasze kraje potrzebują pomocy – on i jego podli sługusi mogli wystąpić dla ratowania waszych krajów.

Obudźcie się wszyscy i zobaczcie, co naprawdę dzieje się na waszych oczach. On czeka, żeby rzucić się na was, ale wasze modlitwy mogą złagodzić jego działania i zatrzymać go na jego torach. Jego brudne ręce czekają, aby złapać was w objęcia, z których trudno wam będzie się uwolnić.

Dzieci, pamiętajcie, że czas, który pozostał dla szatana na ziemi, jest krótki. Antychryst został wysłany, aby skraść dusze od Mojego Ojca. Dusze te pochodzą od Mojego Ojca, Boga, Stwórcy wszystkich rzeczy. Obietnica wiecznego wszechświata dawana przez antychrysta jest nonsensem. Wiele dusz jest obecnie uwodzonych tą nową i złowieszczą doktryną. Widzę, jak wpadają w tą podstępną otchłań ciemności i płaczą gorzkimi łzami. Jeśli tylko dusze te podążą tą drogą oszustwa, stają się zanieczyszczone, a ich stosunek do innych, w tym ich rodzin, zmienia się, gdy serca ich ogarnia zimno.

Moc szatana jest silna, ale Bóg Ojciec wkroczy i ukarze jego zwolenników na ziemi jak najsurowiej. Ostrzeżenie jest ich ostatnią szansą, aby odwrócić się od antychrysta.

Módlcie się, aby Moje Światło przeniknęło każdą duszę podczas Ostrzeżenia tak, aby szczególnie dusze zagubione mogły zostać uratowane z tej strasznej ciemności.

Wasz ukochany Jezus Chrystus

2011/10/06 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Globalne grupy pod domeną antychrysta

Orędzie nr 214 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa,  5 październik 2011, godz.21.00

Moja droga, ukochana Córko, cieszę się, że poświęcasz większą ilość godzin w Adoracji do Mnie. To dobrze, gdyż Moje Łaski dawane tobie w tym szczególnym czasie wzmocnią twoją wolę, aby jeszcze bardziej rozprzestrzeniać Moje Orędzia.

Teraz, gdy więcej Moich dzieci zdaje sobie sprawę z atmosfery w świecie, która zarówno politycznie, jak i gospodarczo, zmieniła się w niezrozumiały dla nich sposób, wkrótce ujrzą prawdę. Światowi przywódcy, o których mówię, którzy przez tchórzostwo ukrywają się tam, gdzie nie możecie ich zobaczyć, potęgują swoje plany globalnej dominacji.

Budują armie, produkują broń i trujące substancje, a wszystko w jednym celu, aby zniszczyć Moje dzieci. Jeśli wnikliwi obserwatorzy publikują prawdę, potępiana jest ona stale jako teorie spiskowe. Musicie zrozumieć, tak silne są te grupy, wszystkie zjednoczone pod jednolitą fasadą powagi, że mogą manipulować prawdą i ukryć ją przed opinią publiczną.

Dzieci, przyjmijcie do wiadomości, że zła grupa podnosi się do walki przeciw Moim własnym wyznawcom i liderom w Kościele. Udało im się nawet przeniknąć od wewnątrz do Mojego Kościoła. Ich jad wypluwany jest nadal, jak strumień płynący i tryskający we wszystkich kierunkach. Istnieje plan, nie tylko aby was oszukać, ale też, aby przekonać was do ich sposobu myślenia. Na zewnątrz będą postrzegani, jako oferujący światu ratunek pod postacią humanitarnych wysiłków. Ich kreatywne rozwiązania, aby ułatwić wam życie, będą formą łączącą w jedno – wasze pieniądze, waszą żywność, wasze zdrowie, wasz majątek i waszą religię,  wszystko pod jedną domeną – dziedziną władzy antychrysta.

Proszę, odrzućcie próby tych złych ludzi, wciągnięcia was Moje niewinne dzieci, do ich podłego planu. Oni chcą, abyście wy, poprzez wasze własne przyzwolenie, odrzucili Boga, Mojego Wszechmogącego Ojca. Jeśli tylko uzyskają nad wami kontrolę, będziecie zgubieni. Będą kontrolować to, co jecie, w jakich religijnych praktykach uczestniczycie oraz lekarstwa, które wam dostarczą.

Módlcie się, módlcie się do Boga Ojca, aby zatrzymać teraz ich podłe okrucieństwo i proście Go, aby uratował ich dusze podczas Ostrzeżenia. Niezależnie od tego, jak przebiegłe są ich plany, oni przede wszystkim potrzebują waszych modlitw. Są marionetkami w rękach szatana i w wielu przypadkach, te słabe, zabłąkane dusze nie wiedzą co czynią, ani na czyje rozkazy reagują.

Jeśli możecie, módlcie się codziennie Koronką do Mojego Bożego Miłosierdzia za te dusze, tak długo, jak tylko możecie. Pomóżcie Mi je uratować.

Wasz Jezus

2011/10/05 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Era Pokoju nie jest daleko

Orędzie nr 213 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 4 październik 2011, godz.15.30

Moja droga, ukochana Córko, w niedalekiej przyszłości Nowa Era stawać się będzie rzeczywistością.

Era Pokoju, z której korzystać będą wszyscy Moi wyznawcy. Będzie to okres miłości, szczęścia i pokoju. Nie będzie chorób, bólu, kłopotów finansowych, ponieważ wszystko, czego będziecie potrzebować dostarczone będzie przeze Mnie. Wam, Moje dzieci, nie będzie niczego brakować, a Ja obejmę was i będę się wami opiekować w Moim nowym Raju, tak jak rodzic pielęgnowałby noworodka. Należy to powitać. Jest to cel, do którego wszyscy powinniście dążyć.

Zwlekanie z przygotowaniem się do wejścia do Mojego nowego Raju Pokoju nic nie da, gdyż może zostawiacie to na okres, gdy będzie już za późno. Planujcie dziś, gdyż nie wiecie, kiedy to nastąpi. W rzeczywistości wydarzy się to tak szybko i nagle, że wy, Moi wyznawcy, po prostu znajdziecie się tam w mgnieniu oka. To dlatego musicie teraz rozpocząć przygotowanie waszych dusz, gdyż tylko czyste dusze mogą tam wejść.

Czas nagli. Moje dzieci, jest to jeden z ostatnich apeli do was, abyście zmienili wasze życie przed Ostrzeżeniem. Przygotowujcie się każdego dnia i ufajcie Mojemu Boskiemu Słowu, gdy teraz nakazuję wam wypełnienie Moich próśb o ratowanie dusz.

Era Pokoju nie jest teraz daleko, więc zachęcam was do przygotowania waszych rodzin tak, abyście mogli stać się Jednością w Moim Nowym Królestwie.

Wasz Boski Zbawiciel

Jezus Chrystus

2011/10/04 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Nigdy was nie opuszczę, Dzieci. Dlatego przychodzę.

Orędzie nr 212 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 3 październik 2011, godz.12:30

Moja droga, ukochana Córko, dzisiaj rozmawiam z tobą o potrzebie zrozumienia czym jest Ostrzeżenie i aby rozwiać wszelkie dotyczące go nieporozumienia. Wielu ludzi boi się i wierzy, że jest to Dzień Sądu, ale tak nie jest. Będzie to dzień Chwalebnego Bożego Miłosierdzia, które obejmie cały świat. Moje Promienie Miłosierdzia wylane będą na każdą duszę z osobna, mężczyzn, kobiet i dzieci. Nikt nie będzie wykluczony. Nikt.

Jest to Mój powrót, aby uratować was po raz kolejny. Czyż nie wiedzieliście, że zawsze pozostanę miłosierny? Że nigdy nie czekałbym do Dnia Sądu Ostatecznego, nie próbując jeszcze raz uratować was wszystkich?

Jest to Oczyszczenie, o którym mówiłem. W drodze do tego Wielkiego Wydarzenia, świat znosił oczyszczanie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Dozwoliłem, aby ludzkość cierpiała straty i nabrała pokory poprzez globalne załamanie rynków finansowych, choć nie Ja byłem tego przyczyną. Było to sterowane ze złej chciwości przez globalne grupy w miejscach sprawowania władzy, w tym na poziomie rządów na całym świecie. Jednak z powodu tego cierpienia miliony ludzi będzie teraz gotowych, aby usłyszeć Moje Słowo i zaakceptować Moje Miłosierdzie. Inaczej nie byliby gotowi. Jeśli mnie kochacie i żyjecie według Przykazań danych światu przez Mojżesza na polecenie Mojego Przedwiecznego Ojca, nie macie się czego obawiać.

Czekajcie na Moje przybycie w przewidywaniu miłości i radości, i bądźcie wdzięczni, że żyjecie dzisiaj na świecie, aby otrzymać Mój Wielki Dar Ratunku. Nigdy nie opuszczę was, Dzieci. Dlatego przychodzę. Robię to dlatego, że kocham was tak bardzo. Dlatego, że chciałem przygotować was i przybliżyć do Mojego Serca, dałem światu Moje Orędzia poprzez Moją ukochaną córkę.

Przekazy te będą kontynuowane po Ostrzeżeniu, aby dać wam możliwie jak najwięcej wskazówek odnośnie Moich Nauk. Moje Słowo zawarte w tych tomach, które Ja nazywam Księgą Prawdy, wykreuje nową Chrześcijańską Armię, która będzie bronić Mojego Imienia, zanim rozpocznie się Nowa Era Pokoju.

Radujcie się Moje dzieci. Pozwólcie Mi was pocieszyć, gdyż będzie to po raz pierwszy gdy przyjdziecie, aby stanąć przede Mną twarzą w twarz. Dla Moich wyznawców będzie to chwila wielkiej Miłości, Pokoju i Szczęścia. Powstańcie teraz i bądźcie silni, gdyż zostaliście uprzywilejowani i za to musicie głosić Chwałę Boga, Wszechmogącego Ojca, który na to pozwolił.

Wasz ukochany Zbawiciel, Jezus Chrystus

2011/10/03 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Radujcie się gdy niebo eksploduje, gdyż będziecie wiedzieć, że Ja przychodzę

Orędzie nr 211 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 2 październik 2011, godz.15.00

Moja droga, umiłowana Córko, schematy pogodowe zmieniają się teraz, jako kolejny znak zmiany czasów. Inne zmiany będą doświadczane. Słońce zacznie pulsować i wirować wobec świata, kiedy będzie przygotowywany do Ostrzeżenia.

Najpierw pojawi się Mój Krzyż. Będziecie zszokowani, ale dany będzie jako Znak, abyście mogli przygotować wasze dusze i poprosić o przebaczenie za popełnione przez was grzechy. Czyniąc tak, nie ucierpicie podczas Ostrzeżenia.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Moi wyznawcy na całym świecie, radujcie się gdy niebo eksploduje, gdyż będziecie wiedzieć, że Ja naprawdę przychodzę do świata. W końcu ludzkość nie będzie mogła się Mnie wyprzeć. Moja Miłość promieniować będzie w każdym zakątku świata, gdy spróbuję wniknąć we wszystkie dusze, wszędzie.

Wydarzenie to będzie tak nieoczekiwane, że świat zatrzyma się w wielkim szoku. Kiedy powoli wróci do normalnego stanu, wielu nadal nie będzie pewnych, co się stało. Kiedy przyjdę Ja, uczyni to też szatan i demony z piekła rodem, którzy spróbują porwać dusze Moich dzieci. To dlatego muszę zalecić wam wszystkim pokropienie domów święconą wodą i posiadanie wszędzie poświęconych gromnic. Musicie stale chronić samych siebie.

Wcześniej proszę was o to: módlcie się za wszystkich tych, którzy nie mogą znaleźć w swoich sercach akceptacji dla Prawdy Moich Nauk. Módlcie się aby ich uratować, a zwłaszcza za tych, którzy czynią ogromny wysiłek, aby wyrzec się Mnie, choć są świadomi Mojego Ukrzyżowania.

Pamiętajcie, że umarłem za każdego z was, aby was odkupić. Pamiętajcie, że tym razem przyjdę ponownie, aby was uratować, każdego z was. Nikogo nie wykluczam.

Dzieci, teraz jest wasza szansa, aby być pewnym miejsca w Erze Pokoju na ziemi. Dlaczego mielibyście nie chcieć mieć w tym udziału? Dlaczego ktoś miałby świadomie wybrać głębię piekła zamiast tego Wielkiego Daru?

Cieszcie się. Módlcie się. Dziękujcie Bogu Ojcu za to Wielkie Ostrzeżenie. Przyjmijcie ten Dar z miłością i radością w waszych sercach.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

2011/10/02 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Dziewica Maryja: oszust także przygotowuje się do Ostrzeżenia

Orędzie nr 210 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 1 październik 2011, godz.20.30

Moje dziecko, módlcie się za wszystkie te dusze, które odrzuciły Mojego Syna, i które są dumne z tego powodu.

Zbliża się czas, kiedy Mój Syn raz jeszcze spróbuje uratować świat od potępienia. Ważne jest Moje dziecko, że jesteś nadal posłuszna we wszystkich sprawach, o które prosi cię Mój Drogi Syn.

On cierpi i pragnie uratować was wszystkich z uścisku zwodziciela. On, oszust, przygotowuje się do Ostrzeżenia. Podczas gdy Mój Syn przez Swoje Miłosierdzie wystąpi, aby ratować wszystkie dusze, on, oszust będzie próbował je przekonać, że Ostrzeżenie było iluzją.

Szatanowi musi zostać uniemożliwiona kradzież tych niczego nie podejrzewających dusz. Umieszczajcie je we wszystkich waszych modlitwach, gdyż one są tymi, które waszych modlitw potrzebują najbardziej.

Wasza Błogosławiona Matka

Królowa Nieba

2011/10/01 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz