ostrzezenie

Ostrzezenie Marii Bozego Milosierdzia

Wielu z was wyprze się Mnie, akceptując te nikczemne nowe prawa.

Czwartek, 11.10.2012, 10.03

Moja droga, umiłowana córko, trudności spotykające w tym czasie Moich uczniów, są dwojakie.

Po pierwsze, muszą być świadkami wprowadzanych na siłę kłamstw, które zostaną im zademonstrowane przez świeckie rządy. Te kłamstwa, w formie nowych, proponowanych przepisów prawnych, nowych pomysłów i nowych zasad, realizują tylko jedną rzecz. Łamią Prawa Boże. Są to przepisy tolerancji, które bez przeszkód pozwalają, aby akty grzechu były chronione w waszych konstytucjach i kościołach.

Druga udręka powstanie z powodu presji wywieranej na was, za ośmielanie się, aby mówić Prawdę, Słowo Boże. Moja córko, gdy odważycie się mówić Prawdę, będziecie zaciekle atakowani. Następnie zostaniecie oskarżeni, że postępujecie nie po chrześcijańsku i brakuje wam tolerancji.

Czy widzicie jak działa szatan? Zwodzi te słabe dusze do uwierzenia w kłamstwa i do akceptacji grzechu, przez zaprzeczenie mu, jakby on w ogóle nie istniał.

Ludzie ci, ściśle z sobą powiązani pośród wszystkich narodów, wzmagają presję, aby zniszczyć Moje Chrześcijańskie Kościoły, i aby uczynić grzech akceptowalnym. Mają na celu uciszenie Moich wyznawców i ich zdolności do otwartego głoszenia Prawdy Mojego Świętego Słowa.

Będziecie cierpieć z powodu tych obrzydliwości. Gdy tak będzie wiedzcie, że Ja jednoczę się ściśle z waszymi sercami.

Proszę, bądźcie silni przez wzgląd na Mnie. Musicie modlić się za te słabe, zwiedzione dusze, ponieważ są one pionkami w nikczemnej grze uknutej przez tych, którzy czczą szatana.

Nie dajcie się oszukać, bo tak jak myślicie, ich nikczemność w przebraniu tolerancji i miłości dla praw innych opanowała ludzkość, a walka będzie się nasilać.

Ręka Mojego Ojca uderzy z taką siłą, że oni, sprawcy, zostaną zmiecieni. Nigdy nie wolno wam rozpaczać i sądzić, że ta grupa obezwładni Moich uczniów. Oni nigdy nie będą w stanie tego dokonać, choć czasami może się tak wydawać.

Obudźcie się, Moi wyświęceni słudzy. Nie wolno wam pozwolić się zastraszyć lub wciągnąć do tego przebiegłego planu, mającego na celu profanowanie Bożego Słowa.

Musicie zachować Moje Nauki, waszego Zbawiciela, i nigdy się Mnie nie wyprzeć. Jednak, będziecie ku temu kuszeni. Wielu z was wyprze się Mnie, akceptując te nikczemne nowe prawa.

Jeśli tak uczynicie, Ja poczekam, gdyż jeśli Mnie wezwiecie, Ja was podtrzymam. Podtrzymam was Moją Boską Interwencją.

Proszę odmawiajcie tę Litanię (3) – O obronę Bożego Słowa

„O drogi Jezu, chroń nas od kłamstw, które obrażają Boga.

Chroń nas od szatana i jego armii.

Pomóż nam kochać Cię bardziej.

Wspieraj nas w naszej walce.

Broń nas w naszej wierze.

Prowadź nas do Twojego azylu bezpieczeństwa.

Pomóż nam powstać i bronić Twoją Świętą Wolę.

Umocnij naszą determinację bycia Twoimi prawdziwymi uczniami.

Daj nam odwagę.

Daj nam zaufanie.

Prowadź na drodze Prawdy.

Broń nas przed wrogiem.

Wylej nad nami Twoje Łaski Ochrony.

Pomóż nam uniknąć pokusy.

Przyprowadź nas bliżej Twojego Najświętszego Serca.

Pomóż nam pozostać zawsze wiernymi Tobie.

Amen.”

Idźcie, Moja armio, ze spokojem i w pokoju, wiedząc, że Ja, w tych zatrważających czasach, jestem blisko waszych serc. Gdy jesteście samotni, czujecie się zagubieni lub porzuceni, wiedzcie to. To jest wtedy, gdy Ja będę najbliżej was. To jest wtedy, gdy wasza słabość zamieni się w wielką siłę, właśnie gdy postrzegana siła waszego wroga zmaleje do zera.

Wasz Jezus

Reklamy

2012/10/15 Posted by | Litanie Jezusa dla Ludzkości, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Podziękujcie Mojemu Ojcu za Dar Jego Łaski Uwolnienia od Ogni Piekła

Piątek, 24.08.2012, 03.15

Moja droga, umiłowana córko, chcę, żebyś poprosiła Moich uczniów, aby od zaraz rozpoczęli codzienne odmawianie Moich Litanii – Litanii Jezusa dla ludzkości.

Modlitwy te przyniosą wielkie Łaski i ocalą wszystkich tych, których polecicie w waszych specjalnych intencjach dla zbawienia ich dusz.

Kolejny raz, w czci dla Mojego Przedwiecznego Ojca, który kocha każde z Jego umiłowanych dzieci.

Kładę Moją Głowę na Jego Ramieniu, obejmuję Go codziennie Moimi Ramionami, aby dać mu pociechę, ponieważ On płacze za tymi wszystkimi biednymi, zagubionymi dla Niego, duszami.

Przyjdźcie do Niego, Moi umiłowani uczniowie, i podziękujcie Mojemu Ojcu za Dar Jego Łaski Uwolnienia od Ogni Piekła dla tych, którzy odpowiedzą na Jego Wezwanie.

Litania Jezusa dla Ludzkości (2) – O Łaskę Uwolnienia

„O Najwyższy Niebieski Ojcze,
Kocham Cię.
Czczę Cię.
Panie, zmiłuj się.
Panie, przebacz nam nasze winy.
Uwielbiam Cię.
Chwalę Cię.
Dziękuję Ci za wszystkie Twoje szczególne Łaski.
Błagam Cię o Łaskę Uwolnienia dla moich ukochanych
(Wymień wszystkich na liście dla ocalenia dusz)

Ofiaruję Tobie moją wierność w każdej chwili.
O Najwyższy Niebieski Ojcze,
Stwórco wszystkich rzeczy,
Stwórco Wszechświata,
Stwórco ludzkości,
Jesteś źródłem wszystkich rzeczy.
Jesteś źródłem Miłości.
Jesteś Miłością.

Kocham Cię.
Czczę Cię.
Korzę się przed Tobą.
Błagam o Miłosierdzie dla wszystkich dusz, które Cię nie znają,
które Cię nie czczą,
które odrzucają Twoją Rękę Miłosierdzia.
Oddaję się Tobie umysłem, ciałem i duszą,
tak abyś mógł zabrać je w Swoje Ramiona, bezpieczne od zła.
Proszę Cię, otwórz Bramę Raju, tak aby wszystkie Twoje dzieci
mogły zjednoczyć się w końcu w tym dziedzictwie, które Ty stworzyłeś dla nas wszystkich.

Amen.”

Chcę, abyście wszyscy o tym wiedzieli.

Miłość, jaką Mój Przedwieczny Ojciec odczuwa do każdego z Jego dzieci, wykracza poza zdolności waszego pojmowania.

Jest ona setki lub więcej razy silniejsza od tej, jaką rodzice na ziemi posiadają w swoich sercach dla własnego dziecka.

Miłość, którą Mój Ojciec ma dla Swoich dzieci jest tak silna, że dokonał On wielu ofiar, których nie jesteście świadomi.

Jego Ręka cofnęła się od wymierzenia wielu kar, które zaplanował w celu ukarania Swoich dzieci.

Jego cierpliwość została wystawiona na próbę nie do zniesienia.

Obelgi rzucane na Niego zostały przez Niego zignorowane.

Zamiast tego, chce On przyprowadzić Swoje dzieci z powrotem do Siebie, nie poprzez strach, ale poprzez miłość tych Jego dzieci, które kochają Go najbardziej.

On polega na tych z was, z głęboką, nieustającą miłością do Niego i do Mnie, Jego Syna, aby pomóc pozbierać Jego zagubione dzieci, tak aby On mógł je zabrać do Siebie.

Sprowadźcie wszystkie te dusze blisko waszych serc i umieśćcie je teraz przed Tronem Mojego Ojca, a On w Swoim Miłosierdziu, da wam największy Dar ze wszystkich.
On wyrazi zgodę na ich zbawienie.

Przynieście imiona ciemnych dusz, w tym listę tych nieznanych wam, i błagajcie o miłosierdzie dla ich dusz.

Mój Ojciec czeka z miłością w Swoim Sercu na waszą wielkoduszną odpowiedź.

Przychodźcie. Nie wahajcie się, gdyż jest to najbardziej niezwykły w swoim rodzaju Dar z Nieba.

Rzeczywiście, wy, z tego pokolenia, zostaliście pobłogosławieni.

Wasz Jezus

2012/08/31 Posted by | Litanie Jezusa dla Ludzkości, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Obecny czas można porównać do ciszy przed burzą. Wykorzystajcie go, aby przygotować tak wielu ludzi, jak to jest tylko możliwe.

Niedziela, 19.08.2012, 22.56

Moja droga, umiłowana córko, wiedz, że kiedy cierpisz z Mojego powodu, i gdy czujesz się osamotniona i poza Moim zasięgiem, to wówczas jesteś najbliżej Mojego Najświętszego Serca.

Chociaż ta, Moja Księga Prawdy, jest darem ode Mnie dla świata, i jest chroniona z Nieba, nie oznacza to, że podróż ta będzie dla ciebie bezbolesna.

Doświadczysz krytyki i nowego rodzaju ataku teraz, gdy Moje Święte Słowo jest drukowane dla świata do wspólnego korzystania.

Nigdy nie wolno ci odpowiadać tym, którzy żądają od ciebie wyjaśnienia, dlaczego ta Księga była niezbędna. Zachowaj milczenie i kontynuuj Moją pracę.

Nie pozwól nikomu powstrzymać lub opóźnić rozprzestrzeniania Mojej Księgi, ponieważ liczy się każdy dzień, gdyż ograniczony jest okres czasu przyznany dla dusz, aby zrehabilitowały się w Moich Oczach.

Pozwól Mi zapewnić ciebie, Moja córko, i wszystkich Moich wyznawców, że wyruszacie teraz w podróż, pielgrzymkę, jak żadna inna.

Ten czas można porównać do ciszy przed burzą.

Wykorzystajcie go, aby przygotować tak wielu ludzi, jak to jest tylko możliwe. Rozprzestrzeniajcie Moje Orędzia, Moje Modlitwy Krucjaty, i módlcie się za waszych braci i siostry, tak aby po Ostrzeżeniu przyjęli Moje Miłosierdzie.

Zbierzcie razem Mój Kościół i módlcie się o siłę, ponieważ fałszywy prorok przygotowuje się i jest już obecny w Watykanie. Jednak bardzo starannie ukrywa swoją prawdziwą twarz. Mój umiłowany Wikariusz jest izolowany i pozostaje mało czasu.

Chcę, abyście wszyscy rozpoczęli nową litanię modlitw dla ochrony przed fałszywym prorokiem i odmawiali je od tej chwili raz dziennie.

Modlitwy Krucjaty muszą być wybierane w różnych zestawach i odmawiane, kiedy możecie.

Oto pierwsza Litania Jezusa dla Ludzkości (1) – O Ochronę przed fałszywym prorokiem

„Najdroższy Jezu, ocal nas przed oszustwem fałszywego proroka.

Jezu, zmiłuj się nad nami.

Jezu, ocal nas od prześladowań.

Jezu, zachowaj nas od antychrysta.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami.

Najdroższy Jezu, osłoń nas Swoją Drogocenną Krwią.

Najdroższy Jezu, otwórz nasze oczy na kłamstwa fałszywego proroka.

Najdroższy Jezu, zjednocz Swój Kościół.

Jezu, ochroń nasze Sakramenty.

Jezu, nie pozwól fałszywemu prorokowi podzielić Twojego Kościoła.

Najdroższy Jezu, pomóż nam odrzucić kłamstwa przedstawione nam jako prawda.

Jezu, obdarz nas Siłą.

Jezu, daj nam Nadzieję.

Jezu, napełnij nasze dusze Duchem Świętym.

Jezu, ochroń nas przed bestią.

Jezu, obdarz nas darem rozeznania, tak byśmy mogli zawsze podążać

ścieżką Twojego prawdziwego Kościoła, na wieki wieków. Amen.”

Moja córko, proszę, nie czuj się przytłoczona tą misją, ponieważ przyślę ci wkrótce pomoc. Musisz zaakceptować wszystko, o co cię proszę i pozostać silna w przeświadczeniu, że wszystko jest dobrze.

Nawrócenie dzięki tym Orędziom zostało już uzyskane i wynosi już setki tysięcy dusz. Nie czuj się więc bezsilna lub zmartwiona. Jestem zadowolony z wierności i poświęcenia tych, którzy kochają mnie bezwarunkowo.

Posyłam ci tych, Moich, z czystymi sercami, aby ofiarować ci ochronę.

Podniosą cię i pomogą ci prowadzić Moich wyznawców podczas całej podróży do bram Nowego Raju.

Kocham was, Moi umiłowani wyznawcy. Wytrwajcie ze Mną na tej ciernistej ścieżce. Zaakceptujcie szyderstwa, które spotkają was, gdy w dalszym ciągu rozpowszechniać będziecie Moje Święte Słowo.

Wiedzcie, że Ja zawsze jestem z każdym z was. Ja znam Moich, należących do Mnie i oni znają Mnie. Nic nie może nas rozdzielić.

Wasz Jezus

2012/08/22 Posted by | Litanie Jezusa dla Ludzkości, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz