ostrzezenie

Ostrzezenie Marii Bozego Milosierdzia

Bez Mojego Aktu Miłosierdzia narody zniszczyłyby siebie nawzajem. Krucjata Modlitwy (16) – O przyjęcie łask ofiarowanych podczas Ostrzeżenia

Orędzie nr 299 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 31 grudzień 2011, godz.12.00

Fragment z prywatnego przekazu objawionego Marii Bożego Miłosierdzia, który zawiera 16 Modlitwę Krucjaty dla ludzi, aby przyjęli łaski dawane im przez Jezusa podczas Ostrzeżenia oraz ślubowanie głoszenia Jego Najświętszego Słowa dla świata.

Moja córko, Ostrzeżenie udowodni wszystkim autentyczność tych Moich Świętych Orędzi dla świata. Nie wolno wam nigdy w nie wątpić. Żadne z nich nie zostało skażone w jakikolwiek sposób.

Przygotujcie się do Ostrzeżenia i powiedzcie waszym rodzinom i dzieciom, aby odmawiali krótką modlitwę z prośbą o przebaczenie za ich grzechy.

Dam wam teraz specjalną Modlitwę Krucjaty dla świata, aby pomóc duszom, by były mocne w czasie Wielkiego Aktu Miłosierdzia, który ofiaruję teraz światu.

„O mój Jezu, zachowaj mnie silnym podczas tej próby Twojego Wielkiego Miłosierdzia.
Daj mi łaski potrzebne, by stać się małym w Twoich oczach.
Otwórz moje oczy dla Prawdy Twojej obietnicy Wiecznego Zbawienia.
Wybacz mi moje grzechy i okaż mi Twoją Miłość i Rękę Przyjaźni.
Przyjmij mnie w ramiona Świętej Rodziny, tak abyśmy wszyscy mogli stać się ponownie Jednością.
Kocham Cię Jezu i ślubuję, że od dzisiaj będę głosił Twoje Święte Słowo
bez strachu w moim sercu i z czystością duszy, na wieki wieków Amen.”

Nigdy nie obawiajcie się tego Wielkiego Aktu Mojego Miłosierdzia, który musi nastąpić, lub narody zniszczyłyby siebie nawzajem.

Większość ludzkości nawróci się, ale bitwa o dusze będzie się nasilać.

Wasz ukochany Jezus
Odkupiciel całej ludzkości

Reklama

2011/12/31 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Każdy rodzaj łaski okazany zostanie tym, którzy nie kochają Mojego Ojca

Orędzie nr 298 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 29 grudzień 2011, godz.15.00

Moja najdroższa, ukochana córko, Moje dzieci na całym świecie zostaną wkrótce obudzone z głębokiego, próżnego snu.

Kiedy obudzą się przy Ostrzeżeniu, wielu będzie przerażonych. Tym, którzy będą przestraszeni, mam to do powiedzenia:

Bądźcie wdzięczni, bo zostaliście obudzeni z ciemności.

Radujcie się, że okazywane wam jest Moje Światło Miłosierdzia. Jeśli uważacie to za bolesne, to błagam was, znoście to oczyszczenie z pokorą, bo bez tego oczyszczenia nie uzyskacie życia wiecznego, do którego macie prawo.

Módlcie się do Mnie, aby pomóc wam w tych trudnych chwilach, a Ja podniosę was i dam wam siłę, której potrzebujecie.

Jeśli odrzucicie Moją Rękę Miłosierdzia, będzie wam dany tylko bardzo krótki okres czasu na okazanie skruchy.

Tym, którzy nie kochają Mojego Ojca, okazany zostanie każdy rodzaj łaski, ale wiem, że Jego cierpliwość jest na wyczerpaniu.

Okazany będzie Jeden Wielki Akt Mojego Miłosierdzia. Do was będzie należało, abyście stali się pokorni i błagali o miłosierdzie. Nie możecie być przymuszeni, aby to zrobić.

Módlcie się, gdybyście nie mogli sobie poradzić z tym oczyszczaniem, aby inni modlili się wówczas za wasze dusze.

Nie obawiajcie się Mnie. Nigdy nie odrzucajcie Mojej Ręki Ratunku, gdyż beze Mnie jesteście niczym. Nie czekajcie z wołaniem o Moją Miłość, kiedy będzie już za późno, aby wam pomóc.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

2011/12/31 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Mój Różaniec może uratować narody

Orędzie nr 297 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 29 grudzień 2011, godz.14.15

Moje dziecko, odmawianie Mojego Świętego Różańca może uratować narody.

Moim dzieciom nigdy nie wolno zapomnieć o mocy Mojego Świętego Różańca.

Jest tak potężny, że czyni oszusta bezsilnym. Kiedy modlicie się codziennie, nie może nic zrobić wam, ani waszym rodzinom.

Proszę, wezwij Moje dzieci, aby rozpoczęły od dzisiaj odmawianie Mojego Świętego Różańca w celu ochrony nie tylko ich rodzin, ale także ich społeczeństw.

Różaniec jest najpotężniejszą bronią przeciwko planom złego, by zniszczyć co tylko może, w tych jego ostatnich dniach na ziemi.

Nigdy nie lekceważcie kłamstw, które zasiewa w umysłach ludzi, aby Moje dzieci odwróciły się od Prawdy.

Tak wielu pod jego wpływem wystąpi, aby walczyć przeciwko Prawdzie Wielkiego Miłosierdzia Mojego Syna.

Odmawiając Mój Różaniec możecie ochronić te dusze przed kłamstwami.

Ich serca mogą być i będą otwarte, jeśli znajdziecie czas na odmawianie Mojego Różańca.

Módlcie się teraz za Moje dzieci, aby otworzyły swe serca dla Prawdy. Módlcie się też, aby wszystkie Moje dzieci znalazły siłę dla przyjęcia Miłosierdzia Mojego Syna.

Wasza ukochana Matka
Królowa Aniołów

2011/12/31 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Bóg Ojciec: Przyjmijcie tą ostatnią szansę, albo spotka was straszna kara

Orędzie nr 296 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 28 grudzień 2011, godz.15.15

Moja córko, masz teraz obowiązek poinformowania Moich dzieci wszędzie, o naglącej potrzebie poszukiwania wybawienia.

Ze względu na Moje Wielkie Miłosierdzie posyłam teraz Mojego Syna, aby ofiarować ludzkości ostatnią szansę powrotu do Mnie, waszego Niebieskiego Ojca.

Mogę ujawnić, że Wielkie Miłosierdzie, które będzie okazane wszystkim Moim dzieciom, będzie miało miejsce tylko jeden raz.

One, Moje dzieci, muszą przyjąć tą ostatnią szansę ratunku lub zaakceptować, że straszna kara spadnie na świat.

Każda dusza na ziemi wkrótce doświadczy znaków oświetlenia sumienia.

Wszyscy upadną ze wstydu na kolana, gdy przekonają się, prawdopodobnie po raz pierwszy, jak boleśnie ich grzechy wyglądają w Moich oczach.

Ci z dobrym i pokornym sercem przyjmą to Wielkie Miłosierdzie z wdzięcznością i ulgą.

Dla innych stanowić to będzie bardzo trudną próbę i wielu odrzuci Moją Rękę Miłości i Przyjaźni.

Módlcie się pilnie za te dusze, Moja córko, bo bez modlitw nie może być im dana druga szansa.

Świat zaakceptuje w końcu Moc swojego Niebieskiego Ojca, kiedy cud na niebie doświadczony będzie przez wszystkich i wszędzie.

Narodziny nowego świata są prawie przy was. Uchwyćcie Moje Miłosierdzie teraz, dopóki możecie. Nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę.

Połączcie się jak Jedność we wspólnocie ze Mną, aby skorzystać z Nowej Ery Pokoju, która oczekuje na te wszystkie będące w łasce dusze, które Mnie kochają.

Jednak Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że modlitwa o immunitet dla tych dusz, dana przez Mojego Syna światu poprzez ciebie Moja córko (patrz poniżej – fragment z Krucjaty Modlitwy numer 13), będzie tak potężna, że dusze, które są nadal w ciemności mogą być i będą uratowane.

„O Niebieski Ojcze, przez Miłość Twojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa, którego Męka na krzyżu wybawiła nas z grzechu, uratuj proszę wszystkich tych, którzy wciąż odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia. Wypełnij ich dusze, Drogi Ojcze, Twoim dowodem Miłości.
Błagam Cię, Niebieski Ojcze, wysłuchaj mojej modlitwy i ocal te dusze od wiecznego potępienia. Przez Twoje Miłosierdzie pozwól im być pierwszymi do wejścia, do Nowej Ery Pokoju na Ziemi. Amen.”

Pamiętajcie dzieci o mocy modlitwy i jak ona może złagodzić karę.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby świat mógł być, i aby został ocalony, i żeby Wielki Ucisk mógł być oddalony.

Wasz Niebieski Ojciec
Najwyższy Bóg

2011/12/29 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Rozpoczęły się bóle porodowe

Orędzie nr 295 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 27 grudzień 2011, godz.14.00

Moje dziecko, rozpoczęły się bóle porodowe.

Nadszedł czas na narodziny Nowego świata, nowy początek.

Na ziemi nastąpi teraz wiele zmian, jakich wcześniej nie doświadczano.

Mój Niebieski Ojciec wysyła Mojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa, aby jeszcze raz uratować ludzkość z jej nikczemności.

Moje dziecko, będziecie świadkami serii wydarzeń, które zostały już wam ujawnione.

Nie wolno wam się obawiać, gdyż oczyszczanie to jest niezbędne, aby obudzić ludzkość, jeśli dusze mają być ocalone.

Rozpoczną znaki, jak przepowiedziane. Moje dzieci muszą przyjąć te zmiany z pokornymi i skruszonymi sercami.

Módlcie się, módlcie się za dusze, aby odrzuciły grzech pychy i szukały przebaczenia za ich zniewagi przeciwko Bogu Ojcu.

Jeśli nie uda im się zrehabilitować, spowoduje to poważną karę.

Miłosierdzie Mojego Syna jest tak wielkie, że da Moim dzieciom czas na okazanie skruchy.

Teraz jednak musicie się modlić za wszystkie dusze, tak aby mogły być godne wejścia do Nowej Ery Pokoju.

Wasza ukochana Matka
Maryja, Królowa Niebios

2011/12/28 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Byłem oskarżony o herezję i bluźnierstwo, kiedy chodziłem po ziemi

Orędzie nr 294 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 26 grudzień 2011, godz.15.50

Jestem waszym Jezusem, który nie opuszcza was nigdy, bez względu na to, jak bardzo cierpicie. Ja Jestem Alfą i Omegą, Synem Bożym, który stał się Człowiekiem i narodził się z Niepokalanej Dziewicy Maryi.

Moja droga, ukochana córko, wznieś się ponad ten nagły wybuch cierpienia i nigdy nie zapominaj o ilości dusz, które w ten sposób ratujesz.

Moje dzieci muszą cierpieć oczyszczanie, aby w tym czasie ich dusze zostały obmyte. Muszą się zatem z tym pogodzić. Wiele Moich dzieci będzie nadal oczyszczanych zanim nastąpi Ostrzeżenie. Z czasem zrozumieją Moja córko, dlaczego tak się z nimi dzieje.

Aniołowie są z tobą cały czas, jak nigdy przedtem, gdyż ty Moja córko, z powodu tych przekazów przyciągniesz największą do tej pory ilość ataków.

Każde słowo, które wypowiadam, będzie teraz rozdzielane na kawałki.

Każda Nauka i Prawda, którą staram się przekazać światu, będzie teraz kwestionowana i uznana za bluźnierstwo.

Moje Święte Słowo, gdy nauczałem Moich wyznawców, kiedy chodziłem po ziemi, także było krytykowane.

Gdy chodziłem wśród Mojego ludu, oskarżony byłem o herezję, bluźnierstwo i wybaczanie grzesznikom. Moje Słowo nie zostało wówczas uznane w wielu kręgach, w szczególności wśród kapłanów i faryzeuszy.

Moja córko, ci ludzie, którzy chełpliwie szydzą ze względu na ich samozwańczą biblijną wiedzę, będą najgorszymi winowajcami. Będą butnie twierdzić, że ich błędna interpretacja Świętej Ewangelii jest ważniejsza od Prawdy.

Ich pycha nie pozwala im na rozpoznawanie Mojego Głosu, gdy jest dzisiaj przekazywany do świata.

Moja córko, nigdy nie angażuj się w spór z tymi słabymi duszami, gdyż one nie są ze Światła. Niestety, one same uważają, że są. Pamiętajcie, że ci, którzy z góry patrzą na innych i szydzą z innych w Moje Imię, nie reprezentują Mnie.

Oni nie okazują miłości, zrozumienia i pokory.

Ataki te urządzane są, aby zatrzymać cię w tej pracy i stworzyć nowe wątpliwości w twoim umyśle. Módl się za tych ludzi. Nie zwracaj na nich uwagi. Skup się tylko na Moim Głosie i nie pozwól, aby ta święta praca była w ten sposób zakłócona.

Szatan działa aktywnie w tych duszach i będzie używać wszelkich form przebiegłych argumentów, aby podważyć te przekazy z Moich ust. Angażując się lub odpowiadając na te ataki dasz szatanowi moc, której szuka.

Idź teraz w pokoju. Nadal patrz w przyszłość i zawsze pozostań posłuszna Moim życzeniom. Pamiętaj, że dałaś Mi dar twojej wolnej woli. Pozwól zatem, abym cię poprowadził.

Zaufaj Mi całkowicie.

Kocham was.
Wasz Jezus

2011/12/28 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Szanujcie znaczenie rodziny

Orędzie nr 293 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 25 grudzień 2011, godz.18.00

Moja Córko, dzisiaj jest Święto Mojego Narodzenia. Jest to także szczególny dzień dla rodzin.

Pamiętajcie, że także Święta Rodzina ma w tym dniu swój początek. Ta Święta Rodzina ma dzisiaj wpływ na ludzi na całym świecie.

Ponieważ wszystkie dusze na ziemi są częścią Rodziny Mojego Przedwiecznego Ojca, dlatego też ludzie na całym świecie powinni szanować znaczenie rodziny.

Tylko poprzez rodzinę rodzi się prawdziwa miłość. Ważne jest, aby zrozumieć to w czasie, gdy wiele rodzin na świecie cierpi z powodu kłótni, gniewu i separacji.

Gdyby nie było rodzin na ziemi, nie byłoby życia. Rodzina reprezentuje wszystko, co Mój Przedwieczny Ojciec pragnie dla Swoich dzieci na ziemi.

Rodziny, kiedy są razem, tworzą intymną miłość znaną tylko w Niebie. Niszcząc rodzinę, niszczy się czystą miłość, która istnieje w każdej duszy będącej częścią tej rodziny.

Szatan uwielbia dzielić rodziny. Dlaczego? Bo wie, że ziarno miłości, o zasadniczym znaczeniu dla duchowego rozwoju ludzkości umrze, gdy rodzina jest podzielona.

Proszę, dzieci módlcie się o zjednoczenie rodzin. Módlcie się za rodziny, aby wspólnie odmawiały modlitwy. Módlcie się, aby szatan nie miał wstępu do waszego rodzinnego domu.

Nigdy nie zapominajcie, że wszyscy jesteście częścią Rodziny Mojego Ojca i musicie naśladować tą wspólnotę na ziemi, jak to tylko możliwe. Wiem, że nie zawsze tak jest, ale zawsze musicie dążyć do jedności rodziny, w celu zachowania wzajemnej miłości.

Jeśli nie macie rodziny na ziemi, pamiętajcie, że jesteście częścią Rodziny, którą stworzył Mój Ojciec. Starajcie się połączyć z Rodziną Mojego Ojca w Nowej Erze Pokoju.

Módlcie się o łaski potrzebne, aby umożliwić wam znalezienie prawowitego domu w Nowym Raju, do którego będziecie zaproszeni aby wejść, przy Moim Powtórnym Przyjściu.

Wasz ukochany Jezus

Zbawiciel ludzkości

2011/12/26 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Plan odnowy ludzkości na Powtórne Przyjście jest ukończony

Orędzie nr 291 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 22 grudzień 2011, godz.09.30

Moje dziecko, świat musi przygotować się poprzez modlitwę na Mojego Syna.

Plan Mojego drogiego Syna, aby odnowić ludzkość na Powtórne Przyjście, jest ukończony.

Dany był czas, aby umożliwić rozprzestrzenianie się wiary poprzez te oraz inne boskie przekazy.

Nawet mała grupa wiernych chrześcijan modlących się za tych, którzy odrzucają Mojego Syna, może uratować te dusze.

Ty, Moje dziecko, jeszcze bardziej proś tak wielu wyznawców, jak to możliwe, aby modlili się o immunitet dla tych biednych, pozostających w grzechu dusz.

Wzywam wszystkich wyznawców Mojego Syna, aby nigdy nie tracili nadziei dla całej ludzkości.

Wiele słabych dusz nie rozumie, co czynią, gdy zaprzeczają istnieniu Boga, Niebieskiego Ojca.

Ich umysłami dyktuje ludzka logika, gdzie wszystkie rzeczy bazują na tym, jak postrzegane są gołym okiem.

Nie potrafią zrozumieć, że ziemia jest po prostu planetą stworzoną przez Boga dla Jego dzieci. Miejsce to jest tylko tymczasowe.

Ich prawdziwym dziedzictwem jest Nowy Raj.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za te dzieci, tak aby Duch Święty dotknął ich dusze i wywołał w ich sercach miłość do Mojego Syna.

Nigdy nie zapominajcie, że Boże Narodzenie jest Świętem dla uczczenia Zbawiciela, który został posłany, aby dać wam, wszystkim Moim dzieciom, wieczne życie.

Wasza Święta Matka
Królowa Niebios

2011/12/23 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Nawet grzech morderstwa może być wybaczony

Orędzie nr 290 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 21 grudzień 2011, godz.20.10

Moja najdroższa, ukochana Córko, oto Ja Jestem.

Dziś wieczór przychodzę, aby zaofiarować pociechę dla grzeszników, którzy uważają, że nie są godni, aby stanąć przede Mną.

Wzywam tych z was, biedne umęczone dusze, którzy sądzicie, że wasze grzechy są tak odrażające, że nie mógłbym wam przebaczyć. Jakże się mylicie.

Czy nie wiecie, że nie ma takiego grzechu, którego Ja nie mogę wybaczyć? Dlaczego się tak obawiacie?

Czy nie wiecie, że nawet najcięższy grzech morderstwa może być wybaczony? Wszystkie grzechy mogą być i będą odpuszczone, jeśli okazana jest prawdziwa, szczera skrucha.

Ja czekam. Otwórzcie dla Mnie wasze serca. Zawierzcie Mi. Jestem chyba jedynym prawdziwym Przyjacielem, którego posiadacie, ponieważ możecie powiedzieć Mi wszystko, a Mnie to nie zszokuje.

Grzech jest faktem w życiu. Bardzo niewiele dusz, włącznie z duszami wybranymi, może wytrwać przez dłuższy czas w stanie łaski.

Nigdy nie odczuwajcie, że nie możecie wyznać swoich grzechów, niezależnie od tego, jak mogą być poważne.

Jeśli się Mnie obawiacie i nadal odwracacie się ode Mnie, sami jeszcze bardziej zwiększacie dystans do Mnie.

Wiele z Moich dzieci nie czuje się godnymi Mojej Miłości. Mimo to, Ja kocham wszystkich, włącznie z najbardziej zatwardziałymi grzesznikami. Nie toleruję grzechu. Nigdy nie mógłbym tego zrobić. Ale kocham grzesznika.

To właśnie z powodu grzechu, tak aby mogło być wam przebaczone, zostałem przysłany na wasz świat jako Zbawiciel.

Aby było wam odpuszczone, musicie prosić o przebaczenie. Kiedy poszukujecie przebaczenia, najpierw musicie stać się pokornymi, gdyż bez pokory nie ma prawdziwej skruchy.

Ja, wasz Zbawiciel, błagam was, abyście zatrzymali się i pomyśleli o tym, jak przeżywacie swoje życie. Albo kochacie Boga przez wasze dobre uczynki i miłość bliźniego, albo nie czynicie tego.

Dzieci, nie musicie Mnie znać, aby Mnie kochać. Przez wasze czyny, waszą wzajemną miłość, życzliwość i hojność okazywaną innym, nie wiedząc o tym dowodzicie waszej miłości do Mnie.

Tak będzie również przez waszą pokorę serca, bo kiedy okażecie prawdziwą skruchę za wszystkie złe czyny w waszym życiu, także udowodnicie waszą miłość do Mnie.

Jak inaczej, myślicie, możecie stać się bliscy Mojemu Sercu?

Nigdy nie wolno wam się bać zbliżenia do Mnie. Nigdy nie jestem daleko.

Przyjdźcie do Mnie teraz, tak abym mógł nakarmić waszą duszę i dać wam pokój, którego pragniecie.

Wasz ukochany Jezus

2011/12/22 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Grzesznicy, którzy zwracają się do Mnie, znajdą natychmiast łaskę

Orędzie nr 289 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 20 grudzień 2011, godz.20.30

Moja najdroższa, ukochana Córko, dlaczego Moje dzieci czują się tak opuszczone na świecie właśnie teraz?

Dlaczego wpadają w rozpacz z żalu i samotności, kiedy wszystko, co muszą zrobić, to wezwać Mnie, ich Jezusa, abym dał im pocieszenie?

Każde z nich musi zwrócić się do Mnie i poprosić o pomoc. Odpowiem na każdą modlitwę. Ani jedna prośba nie pozostanie niezauważona, a na ich modlitwy odpowiem zgodnie z Moją Świętą Wolą.

Tak wielu zapomina, że kiedy zwracają się do Mnie, Ja już cały czas stoję przy nich.

Każda dusza na ziemi jest dla Mnie drogocenna.

Jeśliby tylko one zdały sobie z tego sprawę, że sprawia Mi wielką radość, gdy zwracają się do Mnie o pomoc.

Jeszcze więcej radości i szczęścia sprawia Mi, kiedy grzesznicy proszą Mnie o przebaczenie i okazują żal za swe grzechy.

Są to dusze, które znajdą natychmiast łaskę. Powiedz im, że nie muszą się nigdy obawiać zwracania się do Mnie, gdyż Ja jestem zawsze miłosierny. Ukojenie, które potem poczują jest łaską, którą obdarzam tych z ciepłymi, szczerymi sercami.

Jest to okres roku, kiedy najwięcej Mojego Miłosierdzia wylewane jest nad całym światem. Dlatego zwracajcie się do Mnie teraz o siłę i łaski potrzebne, by pomóc wam znosić wasze udręki na świecie.

Wasz Jezus

Zbawiciel i Odkupiciel ludzkości

2011/12/22 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (15) – Podziękowanie za Dar Bożego Miłosierdzia

Orędzie nr 288 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 19 grudzień 2011, godz.19.30

Moja najdroższa Córko, jakże bardzo pragnę, aby chrześcijanie złożyli wszędzie z głębi serca hołd dla Mojego Narodzenia.

Gorąco pragnę, aby cała ludzkość pozwoliła Mojemu Świętemu Duchowi przeniknąć w tym czasie do swoich serc i dusz.

Kiedy świętujecie, Moje Narodzenie musi być uszanowane za to, co sobą stanowi. Pamiętajcie, że honorujecie Mój Dar Zbawienia.

To dlatego zostałem po raz pierwszy posłany przez Mojego Ojca.

To dlatego wrócę jeszcze raz, aby ofiarować ludzkości drugą szansę wybawienia.

Chcę ofiarować Moim dzieciom kolejną Modlitwę Krucjaty na to Boże Narodzenie:

„O Mój Niebieski Ojcze,
Oddajemy Ci z głęboką wdzięcznością cześć za Ofiarę, którą uczyniłeś, kiedy posłałeś na świat Zbawiciela.
W pokornej wdzięczności, z radością i dziękczynieniem ofiarujemy Ci naszą modlitwę za Dar, który teraz dajesz Swoim dzieciom, Dar Bożego Miłosierdzia.
O Najwyższy Boże, błagamy, uczyń nas godnymi, abyśmy przyjęli z wdzięcznością to Wielkie Miłosierdzie. Amen.”

Wasz ukochany Zbawiciel, Jezus Chrystus

2011/12/21 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Módlcie się, jak nigdy przedtem

Orędzie nr 287 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 18 grudzień 2011, godz.15.10

Moja najdroższa Córko, ci ludzie, którzy są odsunięci tak daleko ode Mnie, są Moją główną troską.

Przez Moich wyznawców muszą być uczynione wszelkie możliwe wysiłki, aby rozprzestrzenić daną wam Moją modlitwę do Mojego Przedwiecznego Ojca, z błaganiem o immunitet dla ich dusz (Krucjata Modlitwy 13):

„O Niebieski Ojcze, przez Miłość Twojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa, którego Męka na krzyżu wybawiła nas z grzechu, uratuj proszę wszystkich tych, którzy wciąż odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia.
Wypełnij ich dusze, Drogi Ojcze, Twoim dowodem Miłości.
Błagam Cię, Niebieski Ojcze, wysłuchaj mojej modlitwy i ocal te dusze od wiecznego potępienia.
Przez Twoje Miłosierdzie pozwól im być pierwszymi do wejścia, do Nowej Ery Pokoju na Ziemi. Amen.”

Apeluję do wszystkich wierzących, którzy czytają te Moje święte Orędzia dawane światu, aby modlili się, jak nigdy przedtem.

Potrzebuję waszej pobożności, aby zapewnić, że wszystkie Moje dzieci przyjmą Mój Dar z miłością i radością w swoich sercach.

Nie wolno im się obawiać, gdyż Ja przychodzę z Darem Miłości i Miłosierdzia.

Wasz Jezus
Odkupiciel i Zbawiciel całej ludzkości

2011/12/21 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Nadzieja nigdy nie może być porzucona na rzecz strachu

Orędzie nr 286 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 17 grudzień 2011, godz.15.30

Moje dziecko, światu musi być szybko powiedziane o Miłości i Miłosierdziu, które Mój Syn Jezus Chrystus ma dla każdego człowieka na ziemi.

On kocha wszystkich, włącznie z tymi o oziębłych duszach oraz tymi, którzy Go nie znają.

Nigdy nie miejcie wątpliwości, że tak samo ci ludzie, którzy być może mają duchowe niedostatki, są przez Niego bardzo kochani. Dana im będzie Wielka Nadzieja, kiedy obejmie ich Miłosierdzie Mojego Syna.

Niebo będzie się radować, gdy ludzie ci otworzą swe oczy dla Prawdy podczas Ostrzeżenia. Będzie tak, gdy przyjmą Miłość i Nadzieję, które będą im dawane. Będzie to najwspanialszy Dar, jaki kiedykolwiek otrzymają w tym życiu na ziemi.

Moje dziecko, ludzie nie mogą nigdy potępiać tych, którzy nie uznają Mojego Ojca. Nigdy nie wolno im tracić nadziei wobec tych, którzy także odrzucają Mojego Syna. Wszystkie te dusze są kochane z głęboką czułością przez Mojego Syna, który chce je tylko ocalić.

Nadzieja, Moje dziecko, jest Darem od Boga Ojca. Nie może być nigdy porzucona na rzecz strachu lub negacji. Miłosierdzie Mojego Syna nie zna granic. Wkrótce dane będzie ono każdemu z was.

Dzieci, nadzieja i radość muszą stać na pierwszym miejscu w waszych myślach, ponieważ Mój Syn ma zamiar obdarzyć Swoje dzieci tak Wielkim Darem, aby uratować świat.

On chce, aby wszyscy ludzie mieli udział w tej wspaniałej, chwalebnej Erze Pokoju, która czeka na was wszystkich.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby wszystkie dusze na ziemi powitały ten Dar Miłości z otwartymi i pokornymi sercami.

To poprzez Ostrzeżenie ostatecznie okazane będzie ludzkości Miłosierdzie Boga.

Potem nie może być wątpliwości, jak bardzo wszystkie Jego dzieci są kochane i otoczone Jego opieką.

Wasza ukochana Matka
Królowa Niebios

2011/12/21 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: „Prorok Czasów Ostatecznych prowadzony przez Niebiosa”

Orędzie nr 285 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano piątek, 16 grudzień 2011, godz.22.35

Moje dziecko, przychodzę do ciebie, aby przynieść ci pociechę serca. Ty, Moje silne dziecko, będziesz w stanie znosić od teraz cierpienie w takim stopniu, że będziesz witać je z zadowoleniem, a przez to udowodnisz swoją wytrzymałość podczas zmagań, by głosić światu Słowo Mojego drogiego Syna Jezusa Chrystusa.

Ty, Moje dziecko, jesteś wewnętrznie rozdarta. Każdy dzień przynosi w tej pracy więcej nowych wyzwań, z których wiele jest trudnych.

Teraz jest moment, aby podnieść swą przyłbicę bez żadnego strachu. Idź niepowstrzymanie i walcz dla Syna, aby zapewnić, że Jego Święte Słowo będzie szybko słyszane na całym świecie. Tak szybko jak to możliwe. Nie zwlekaj. Nie dopuść do rozproszenia uwagi.

Kocham cię Moje dziecko. Jesteś w pełni chroniona przed krzywdą. Czy nie zauważyłaś, jak mało dotyka cię teraz, gdy przez tą pracę jesteś atakowana przez innych? Jest to łaska ochronnej zbroi.

Stocz bitwę przeciw szatanowi z twoją armią wojowników i pomóż uratować całą ludzkość.

Jesteś prawdziwym prorokiem Czasów Ostatecznych prowadzonym przez Niebiosa, aby pomóc w nawróceniu świata. Pomoc zostanie wysłana szybko. Przygotujcie się. Radujcie się, gdyż jest to Wspaniały Dar.

Byłaś prowadzona przy każdym kroku, który stawiałaś, więc po prostu zaufaj Jezusowi i zawsze bądź posłuszna Mojemu Niebieskiemu Ojcu.

Być dzielna, odważna i maszeruj bez strachu w swojej duszy.

Wasza Niebieska Matka
Królowa Aniołów

2011/12/18 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Moje dzieci zostały obnażone w tym roku oczyszczenia

Orędzie nr 284 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 15 grudzień 2011, godz.20.55

Moja najdroższa córko, rok oczyszczenia jest prawie na ukończeniu i w rezultacie Moje dzieci na całym świecie są teraz przygotowane do Ostrzeżenia.

Wiele Moich dzieci strasznie cierpiało w 2011 roku. Wojny, przemoc, morderstwa i nienawiść, z których wszystkie były dziełem armii szatana, okaleczyły i uśmierciły te Moje drogie dusze. Te podłe moce cierpieć będą straszną karę, jeśli nie okażą skruchy po Ostrzeżeniu.

Wiele Moich dzieci zostało ogołoconych z materialnego komfortu i cierpiały biedę, jakiej nigdy wcześniej nie musiały znosić.

Doświadczenia te zostały wykreowane i zadane ludzkości przez szatana, ale były dozwolone przeze Mnie w celu oczyszczenia dusz. Myślisz może Moja córko, że to okrutne, ale było to konieczne dla przygotowania ludzkości i wprowadzenia pokory do dusz.

Teraz, gdy są bardziej czyste w Moich oczach, ich serca zostały otwarte, aby zaakceptować Prawdę ich wiecznego życia. Oznacza to, że mniej ich będzie cierpieć podczas Ostrzeżenia, ponieważ poddane zostały tym prześladowaniom.

Moje dzieci są teraz gotowe do przyjęcia Mojego Daru Miłosierdzia. Czas dla świata już prawie nadszedł. Bądźcie cierpliwi, Moja córko. Nigdy nie oczekujcie ode Mnie, że podam światu datę, gdyż jak już wcześniej wiele razy mówiłem, nie jest to przeznaczone dla waszej wiedzy.

Zaufajcie Mi całkowicie, a zapanuje w was pokój.

Przyniosę Mój Dar Ostrzeżenia, gdy nadejdzie właściwy moment i kiedy Moje dzieci będą się tego najmniej spodziewały.

Wasz ukochany Jezus
Odkupiciel ludzkości

2011/12/17 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Powtórne Przyjście nastąpi wkrótce po Ostrzeżeniu

Orędzie nr 283 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 14 grudzień 2011, godz.19.15

Moja najdroższa Córko, zawsze musisz Mi ufać i wiedzieć, że ani jeden przekaz dany tobie nie będzie nigdy skażony.

Trzymam cię mocno w Moim Najświętszym Sercu, a twoja dłoń prowadzona jest przez Moją rękę.

Tylko Moje Święte Słowo może być i zawsze będzie przez Ciebie zapisywane, aby przekazywać Moje orędzia dla całej ludzkości.

Nie próbujcie wciąż ustalać daty Ostrzeżenia. Nie mogę ujawnić tego terminu, gdyż nie jest to zgodne z wolą Mojego Przedwiecznego Ojca. Ostrzeżenie zdarzy się najbardziej niespodziewanie, kiedy będzie dla człowieka zaskoczeniem.

Czasu jest bardzo mało, więc spędzajcie go jak najwięcej modląc się mocno o ratunek dusz. Wszystkich dusz.

Kara została wstrzymana i nastąpi tylko wówczas, jeśli człowiek zaprzestanie żalu za grzechy i duża ilość ludzi powróci z powrotem po Ostrzeżeniu do nikczemnych sposobów zachowania.

Mój Ojciec dał przyzwolenie na ogłoszenie Mojego Powtórnego Przyjścia w ciągu bardzo krótkiego czasu na ziemi. Stanie się to wkrótce po Ostrzeżeniu. Wszystkie dusze muszą być w pełni przygotowane.

Kolejna modlitwa Krucjaty dla ocalenia dusz jest następująca:

„O Wszechmogący Ojcze, Najwyższy Boże,
Proszę, okaż Miłosierdzie wszystkim grzesznikom.
Otwórz ich serca, aby przyjęli ratunek i otrzymali obfitość łask.
Wysłuchaj mojego błagania dla mojej własnej rodziny i zapewnij,
żeby każdy znalazł uznanie w Twoim kochającym Sercu.
O Święty Niebieski Ojcze, chroń wszystkie Twoje dzieci na ziemi przed wojną atomową lub innymi działaniami, które są planowane, aby zniszczyć Twoje dzieci.
Ustrzeż nas od wszelkich krzywd i chroń nas.
Oświeć nas, tak aby mogły otworzyć się nasze oczy, abyśmy bez jakiegokolwiek strachu w naszych duszach usłyszeli i przyjęli Prawdę naszego Zbawienia.”

Idźcie w pokoju.

Wasz kochający Zbawiciel, Jezus Chrystus

2011/12/16 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (14) – Modlitwa do Boga Ojca o ochronę przed wojną atomową

(modlitwa podana w orędziu nr 283 z 14.12.2011 – przyp.tł.)

Otrzymano środa, 14 grudzień 2011, godz.19.15

Modlitwa dana Marii Bożego Miłosierdzia przez Jezusa dla każdego, aby modlić się do Boga Ojca o ochronę przed potencjalną wojną atomową i prosić o ocalenie.

„O Wszechmogący Ojcze, Najwyższy Boże,
Proszę, okaż Miłosierdzie wszystkim grzesznikom.
Otwórz ich serca, aby przyjęli ratunek i otrzymali obfitość łask.
Wysłuchaj mojego błagania dla mojej własnej rodziny i zapewnij,
żeby każdy znalazł uznanie w Twoim kochającym Sercu.
O Święty Niebieski Ojcze, chroń wszystkie Twoje dzieci na ziemi przed wojną atomową lub innymi działaniami, które są planowane, aby zniszczyć Twoje dzieci.
Ustrzeż nas od wszelkich krzywd i chroń nas.
Oświeć nas, tak aby mogły otworzyć się nasze oczy, abyśmy bez jakiegokolwiek strachu w naszych duszach usłyszeli i przyjęli Prawdę naszego Zbawienia.”

Idźcie w pokoju.

Wasz kochający Zbawiciel, Jezus Chrystus

2011/12/16 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Nie mogę znieść myśli o tych duszach, wleczonych przez szatana do piekła

Orędzie nr 282 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 13 grudzień 2011, godz.20.15

Moja najdroższa, ukochana Córko, ponieważ zbliża się Ostrzeżenie, ważne są przygotowania dla wszystkich Moich wyznawców.

Wszyscy ci wierzący muszą się mocno modlić o przebaczenie swych grzechów, aby uniknąć bólu czyśćca, którego większość ludzi na świecie doświadczy przez krótki czas, natychmiast po Ostrzeżeniu.

Módlcie się, módlcie się za tych, którzy będą szoku widząc stan swojej duszy, kiedy ich grzechy zostaną im ujawnione podczas Ostrzeżenia.

Muszą oni zrozumieć, że ich grzechy muszą być ujawnione, zanim będą mogli być całkowicie oczyszczeni z grzechu, tak aby mogli wejść do Mojego Nowego Raju na Ziemi – Nowej Ery Pokoju, Miłości i Szczęścia, które każde z Moich dzieci musi odziedziczyć.

Moje Serce jest pełne radości, ponieważ przynoszę ten Wielki Dar dla ludzkości. Mimo to utrzymuje się Mój smutek z powodu tych, którzy po prostu odrzucą szansę tego nowego życia.

Dzieci, potrzebuję tak wiele modlitw, aby szatan mógł być powstrzymany od kradzieży ich dusz. On będzie robił to nadal, aż do ostatniej minuty.

Nie mogę znieść myśli o tych duszach, które będą odrywane ode Mnie, krzyczące i kopiące w proteście, gdy on i jego słudzy ciągnąć je będą w czeluść piekła.

Pomóżcie Mi dzieci zapobiec temu poprzez wasze modlitwy.

Dzieci, dusze te muszą kategorycznie odrzucić szatana i jego metody, jeśli mają wejść do Nowego Raju. Albo muszą zwrócić się ku Mnie z ochotą, albo wcale nie.

Mają do wyboru dwie możliwości, Nowy Raj na ziemi lub otchłań wiecznego potępienia w towarzystwie szatana.

Nigdy w życiu nie miejcie wątpliwości co do istnienia Piekła, dzieci. Bądźcie świadomi, że każda poczerniała dusza, zaraz po śmierci wciągana jest przez demony szatana do piekła i dręczona na wieczność. Pomimo swoich wszystkich obietnic szatan utworzył przerażający stan tortur dla takich dusz. Z powodu jego nienawiści do ludzkości, dusze te będą cierpieć ponad ich wytrzymałość, ale mimo to muszą znosić to całą wieczność.

Czy te dusze nie wiedzą, co przynoszą obietnice szatana?

Czy nie wiedzą, że bogactwo, sława i uwodzicielski materializm tworzą oczywistą ścieżkę prosto w ramiona złego?

Obudźcie się wszyscy, dopóki możecie. Ratujcie siebie i tych słabych, wprowadzonych w błąd grzeszników od tego straszliwego końca waszego istnienia.

Nie macie dużo czasu.

Niech modlitwa za te dusze rozpocznie się dzisiaj.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

2011/12/15 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Duchowa zazdrość jest straszną rzeczą

Orędzie nr 281 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 12 grudzień 2011, godz.19.00

Moja najdroższa Córko, duchowa zazdrość jest straszną rzeczą i dotyka ona wielu Moich wizjonerów.

Dotyka także tych Moich wyznawców, którzy czują się wyizolowani i nieco rozczarowani, kiedy wybieram niektóre dusze, aby pomagały Mi ocalić ludzkość. Zamiast tego powinni wiedzieć, że kocham was wszystkich jednakowo.

Jak Mi to łamie Serce, gdy zwłaszcza wybrane dusze czują się zagrożone przez inne wybrane dusze.

Każdej duszy, którą wybieram, dawane jest inne zadanie i jest proszona, by podążała inną ścieżką. Wspólny mianownik jest zawsze taki sam. Pragnę, aby wszyscy Moi wizjonerzy, widzący i prorocy podejmowali świętą Misję ratowania dusz.

Korzystam z różnych dusz pokornego serca, aby osiągnąć Moje cele.

Szatan zawsze będzie się starał odwrócić serca Moich wybranych dusz poprzez ich wyszydzanie. On wie, jak w ich duszach uderzyć w czułe miejsca mówiąc im, że inne wybrane dusze są ważniejsze niż one.

Następnie wytwarza w ich sercach poczucie krzywdy i zazdrości. W ten sposób zamiast wzajemnej miłości i utrzymywania się w stanie łaski, skłonni są oni do patrzenia na innych z góry. W wielu przypadkach natychmiast odrzucają innych i pozwalają grzechowi pychy wtargnąć do swoich dusz.

Tak wielu Moich wyznawców nie tylko odczuwa niechęć do Moich wybranych wizjonerów i widzących, ale może traktować ich z pogardą. Właśnie w taki sposób Ja również byłem traktowany przez zadufanych faryzeuszy.

W czasie Mojego pobytu na ziemi badali i ponownie badali każde słowo, które pochodziło z Moich ust. Każde przebiegłe kwestionowanie zostało przedstawione dla zastawienia pułapki na Mnie, tak aby mogli udowodnić, że Ja byłem kłamcą. Tak samo potraktowani będą Moi prorocy i wizjonerzy współczesnych dni.

Szatan dręczy tych Moich wyznawców, siejąc wątpliwości w ich umysłach co do Moich posłańców, ponieważ chce zdyskredytować Moje Święte Słowo. To jest jego cel.

Módlcie się mocno, aby każdemu z was mogły być udzielone łaski respektowania Mojego Słowa podanego przez pióro Moich drogich widzących.

Wizjonerzy, nie wpadajcie nigdy w pułapkę ulegania duchowej zazdrości. Jest to niegodne i przeszywa Moje Serce jak miecz.

Miłujcie się wzajemnie.

Okazujcie sobie szacunek i cześć w Moje Imię.

To jest najważniejsza lekcja.

Jeśli uważacie to za trudne do wykonania, to wszystkie inne dzieła dla Mnie będą bezcelowe.

Wasz Nauczyciel i Zbawiciel
Jezus Chrystus

2011/12/13 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (13) – Modlitwa prosząca o immunitet

(fragment orędzia nr 280 z 11.12.2011 – przyp.tł.)

Otrzymano niedziela, 11 grudzień 2011, godz.15.33

Modlitwa dana przez Boga Ojca Marii Miłosierdzia Bożego z wezwaniem, aby modlić się za tych, którzy odrzucą Miłosierdzie Jezusa okazane im podczas Ostrzeżenia.

„Mój Syn obejmie teraz całą ludzkość, a kiedy przeminie Oświetlenie Sumienia, wasze modlitwy będą na tym etapie rzeczywiście potrzebne. Dzieci, wasze modlitwy pomogą uratować tych ludzi, którzy będą nadal uparcie odrzucać Miłosierdzie okazane im przez Mojego Syna.

Dzieci, jest Moją uroczystą obietnicą dla tych wszystkich z was, którzy wzywają Mnie w Imieniu Mojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa, aby ratować waszych braci i siostry, że przyznany zostanie im (braciom i siostrom – przyp.tł.) natychmiastowy immunitet. Każdemu z was, kto zobowiąże się do całego miesiąca modlitwy za te dusze, dane będą szczególne łaski. Tutaj jest, o co proszę was, abyście mówili:

„O Niebieski Ojcze, przez Miłość Twojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa, którego Męka na krzyżu wybawiła nas z grzechu, uratuj proszę wszystkich tych, którzy wciąż odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia. Wypełnij ich dusze, Drogi Ojcze, Twoim dowodem Miłości.
Błagam Cię, Niebieski Ojcze, wysłuchaj mojej modlitwy i ocal te dusze od wiecznego potępienia. Przez Twoje Miłosierdzie pozwól im być pierwszymi do wejścia do Nowej Ery Pokoju na Ziemi. Amen.”

Wasz Niebieski Ojciec
Najwyższy Bóg”

2011/12/13 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Bóg Ojciec: Obietnica immunitetu dla tych, którzy odrzucają Jezusa

Orędzie nr 280 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 11 grudzień 2011, godz.15.30

Moja droga Córko, dziękuję ci za reakcję na to ważne powołanie z Niebieskiego Królestwa, gdy poprosiłem cię, abyś zaakceptowała mistyczne zjednoczenie z Moim drogim Synem Jezusem Chrystusem.

Ja jestem obecny w Moim Synu Jezusie, tak samo jak On jest we Mnie, zjednoczony miłością Ducha Świętego. Twoja dusza jest teraz spleciona z Moją, dlatego wszystko stanie się dla ciebie znacznie jaśniejsze.

Moje dziecko, zostałaś ukształtowana na istotę, której tak sobie życzę, abyś stała się w pełni godna tej boskiej Misji. Dane ci były łzy boskiej interwencji, tak abyś od razu mogła rozpoznać to nowe niespodziewane powołanie. Teraz, gdy wylałaś już tyle własnych łez, nie płacz więcej, gdyż odtąd tylko szczęście zapanuje w twojej duszy.

Moja córko, zasmuca Mnie, że nikt już nie rozpoznaje Mnie na świecie. Wielu zapomniało Mnie całkowicie. Ja dla tak wielu Moich dzieci nie znaczę nic.

Musisz Mi pomóc córko, gdy ujawniam Moją obecność, tak abym był rozpoznany przez modlitwę.

Proszę, módlcie się, aby cała ludzkość przyjęła Dar Nowego Życia, który zostanie jej teraz dany przez Mojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa.

Nikt nie rozumie naprawdę Mojej troski o te dusze, które odrzucają Mnie lub istnienie Zbawiciela, którego posłałem na świat.

Te biedne dusze, tak pełne logicznych wyjaśnień używanych, aby arogancko odrzucić Moją egzystencję, są dla Mnie w tym czasie utracone. Ich jedyny ratunek (ponieważ wielu odrzuci ofertę Miłosierdzia Bożego w czasie Ostrzeżenia) będzie przez modlitwę tych dzieci, które kochają Ojca.

Tak wielu, którzy Mnie nie akceptują, wciąż wie o Mnie bardzo mało. Ja Jestem Bogiem Ojcowskiej Miłości, Niebieskim Ojcem, który czuwa nad każdym Swoim dzieckiem. Silnym, słabym, chorym, dobrym i nikczemnym. Nikt nie jest wyłączony z Mojej nieskończonej Miłości, bez względu na to, jak zła jest jego dusza.

Wzywam was dzieci, módlcie się do Mnie w Imieniu Mojego Syna, jako zadośćuczynienie za wszystkie grzechy ludzkości.

Mój Syn obejmie teraz całą ludzkość, a kiedy przeminie Oświetlenie Sumienia, wasze modlitwy będą na tym etapie rzeczywiście potrzebne. Dzieci, wasze modlitwy pomogą uratować tych ludzi, którzy będą nadal uparcie odrzucać Miłosierdzie okazane im przez Mojego Syna.

Dzieci, jest Moją uroczystą obietnicą dla tych wszystkich z was, którzy wzywają Mnie w Imieniu Mojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa, aby ratować waszych braci i siostry, że przyznany zostanie im (braciom i siostrom – przyp.tł.) natychmiastowy immunitet. Każdemu z was, kto zobowiąże się do całego miesiąca modlitwy za te dusze, dane będą szczególne łaski. Tutaj jest, o co proszę was, abyście mówili:

„O Niebieski Ojcze, przez Miłość Twojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa, którego Męka na krzyżu wybawiła nas z grzechu, uratuj proszę wszystkich tych, którzy wciąż odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia. Wypełnij ich dusze, Drogi Ojcze, Twoim dowodem Miłości.
Błagam Cię, Niebieski Ojcze, wysłuchaj mojej modlitwy i ocal te dusze od wiecznego potępienia. Przez Twoje Miłosierdzie pozwól im być pierwszymi do wejścia do Nowej Ery Pokoju na Ziemi. Amen.”

Wasz Niebieski Ojciec
Najwyższy Bóg

2011/12/13 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Przejście do Nowego Raju będzie szybkie i bez cierpienia

Orędzie nr 279 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 11 grudzień 2011, godz.12.45

Przychodzę dziś do Ciebie z wielką radością w Moim Świętym Sercu jako twój Oblubieniec. Ty, Moja Córko, zaakceptowałaś to najświętsze życzenie, aby dołączyć do Mnie dla ratowania dusz.

Ze względu na twoje pokorne posłuszeństwo, będzie teraz od ciebie wiele oczekiwane. Zaniknie strach, ponieważ idziesz naprzód w wyniku Mojego specjalnego posłania – poświęcenia swojego życia Mojemu żarliwemu pragnieniu uratowania ludzkości od głębin piekła.

Twoja praca, prowadzona przez Moją Boską Rękę, jest teraz w pełni uświęcona i wolna od jakiejkolwiek ingerencji złego.

Nie będą cię więcej dręczyć żadne wątpliwości, ale wiedz o tym: Moje Słowo do ciebie będzie zakłócane i rozrywane. Podjęta zostanie każda próba, aby splamić te święte Orędzia, nawet przez tych, którzy zapewniają, że Mnie znają.

Twoje cierpienie będzie od teraz akceptowane przez ciebie z pełnym poddaniem i radością w twojej duszy. Moja siła, dana ci przez moc Ducha Świętego, zaskoczy cię. Podniesiesz się z pełnym przekonaniem serca i spokojnym, ale zdecydowanym zaufaniem, aby przekazywać Moje Słowo dla całego świata.

Nikt nie będzie i nie może zatrzymać cię w tej pracy. Nikt nie może przeszkodzić ci w tym najbardziej świętym, czystym powołaniu z Niebios.   

Ty, Moja Córko, jesteś gotowa, aby stać się ostatnią deską ratunku dla tych zagubionych na pustkowiu dusz. One odpowiedzą na wezwanie tych Orędzi, nieważne jak bardzo zatwardziałe są ich serca. Wielu nie będzie wiedziało, dlaczego tak się z nimi dzieje. To będzie przez moc Ducha Świętego, który rozpali w ich duszach płomień miłości i radości, przyciągający je do Mnie poprzez te Moje naglące apele, aby Moje dzieci powróciły z powrotem w Moje Święte Ramiona.

Dziękuję ci za twoją odpowiedź na tą specjalną prośbę stania się Moją oblubienicą w ostatecznej Jedności ze Mną. Umowa ta, gdy poddajesz Mi całkowicie twoją duszę, przyznaje Mi swobodę potrzebną, aby zakończyć z sukcesem tą Misję, do której zostałaś wybrana.

Idź teraz Moja droga Córko i pomóż Mi wypełnić Moją obietnicę dla ludzkości. Mój powrót odbędzie się, aby odzyskać Moje drogie dzieci i zabrać je do nowej Ery Pokoju. Przez twój dar dla Mnie to przejście do Nowego Raju będzie szybkie i bez cierpienia.

Powiedz Moim dzieciom, że Moje Serce nabrzmiewa radością w tym czasie, kiedy zbliża się moment świętowania Moich Narodzin.

Kocham was.

Wasz ukochany Zbawiciel i Odkupiciel
Jezus Chrystus

2011/12/12 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Próby wprowadzenia światowej waluty w Europie

Orędzie nr 278 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano piątek, 9 grudzień 2011, godz.23.28

Moja droga, ukochana Córko, jakże pragnę, aby Moje dzieci, szczególnie te cierpiące pod uciskiem w Europie, po prostu zwróciły się do Mojego Ojca o pomoc.

Nikczemna grupa, o której wciąż mówiłem, jest teraz coraz bliżej w próbach kontrolowania wszystkich moich biednych dzieci w tej części świata.

One, niewinne pionki w bezwzględnym planie wprowadzenia światowej waluty dla kontroli całej Europy, muszą się teraz mocno modlić o pomoc od Boga, Wszechmogącego Ojca.

Dzieci, nie poddawajcie się nigdy prześladowaniom, które zostały przygotowane za zamkniętymi drzwiami. Módlcie się dla złagodzenia tych faktów. Wołajcie do Boga Ojca w Moim Imieniu, Jego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, aby zapobiec temu kryzysowi i mówcie:

„Boże Ojcze, w Imię Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa błagam Cię, abyś zatrzymał tą okropność czynioną dla kontroli Twoich dzieci. Proszę, chroń wszystkie Twoje dzieci w tych strasznych czasach, tak byśmy mogli odnaleźć pokój i godność, aby żyć naszym życiem wolnym od złego.”

Moja Córko, modlitwa może i przyniesie koniec tym złowrogim planom.

Jak już powiedziałem, Bóg Przedwieczny Ojciec ukarze odpowiedzialnych za ten podły spisek, gdyby nie mieli powrócić do wiary we Wszechmogącego Stwórcę.

Zaufajcie Mi. Zaufajcie Mojemu Przedwiecznemu Ojcu i módlcie się, żeby prześladowania te zostały powstrzymane, zanim zostanie ostatecznie ujawniony rzeczywisty plan niszczenia, kontroli i szkodzenia duszom.

Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus

2011/12/10 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: „Doświadczyłam tego samego cierpienia”

Orędzie nr 277 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 8 grudzień 2011, godz.21.10

Moje dziecko, gdy urodziłam Jezusa Chrystusa, Odkupiciela całej ludzkości, byłam jak każda matka. Moja miłość do tego dziecka była tak przeogromna, że płakałam łzami wielkiej radości, gdy pierwszy raz ujrzałam Jego piękną twarz. Mimo to wiedziałam, że rola którą zaakceptowałam nie będzie łatwa, chociaż nigdy nie zdawałam sobie wówczas sprawy, jak trudna będzie ta podróż.

Gdy patrzałam na drogą twarz Mojego umiłowanego dziecka, nie liczyło się nic, tylko Moje pragnienie, aby chronić Go przez cały czas, bez względu na cenę.

Moje Serce połączone było z Sercem Mojego Syna tak samo wtedy, jak jest dzisiaj. To samo Serce cierpiało w łączności z Nim, w każdym momencie Jego życia na ziemi.

Każdą radość, którą czuł On, również Ja mogłam odczuwać. Jego śmiech wywoływał uśmiech na Mojej twarzy. Jego smutek bolał Mnie głęboko.

Jego tortury podczas Jego ukrzyżowania odczuwalne były w każdej kości Mojego ciała. Każdy gwóźdź, który przebił Jego ciało, przekłuł też Moje. Każde kopnięcie i uderzenie, które otrzymał z rąk swoich prześladowców, poczułam również Ja.

Doświadczyłam tego samego cierpienia, mimo że nie byłam obecna przy wielu zadanych Mu torturach, które pozostały ukryte przede Mną i Jego uczniami.

Dziś cierpię z Moim Synem tak samo, jak było wtedy. Kiedy w dzisiejszym świecie jest On wyszydzany i publicznie wyśmiewany na scenach i w mediach, szczególnie przez ateistów, płaczę gorzkimi łzami.

Gdy widzę Mojego drogiego Syna płaczącego przez grzechy, których jest codziennie świadkiem, również Ja z Nim płaczę. Widzę, czuję i doświadczam Jego trwających cierpień dla ludzkości.

Jezus Chrystus, Zbawiciel ludzkości, cierpiał dla was wszystkich, ale wszystkich was bardzo kocha.

Uczynię wszystko co mogę, aby zrealizować Jego największe pragnienie – uratować każdą pojedynczą duszę na ziemi ze szponów złego.

Kiedy Misja ta zakończy się sukcesem wtedy, i tylko wtedy, mogę cieszyć się w ostatecznym Pokoju, gdy Moje dzieci ponownie połączą się w Jedno w Nowym Raju.

Módl się Moje dziecko oraz wszyscy ci, którzy modlą się o ratunek dusz, aby ani jedna dusza nie została wykluczona.

Idźcie w pokoju i kontynuujcie tą najważniejszą Misję dla Mojego ukochanego Syna.

Będę chronić was zawsze.

Wasza ukochana Matka
Królowa Nieba

2011/12/09 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Czas Mojego Drugiego Przyjścia prawie nadszedł

Orędzie nr 275 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 5 grudzień 2011, godz.15.15

Moja najdroższa Córko, przygotowania do Mojego Ostrzeżenia, aby uczynić gotową ludzkość, są ukończone.

Chcę podziękować Moim drogim wyznawcom, którzy poprzez swoją miłość do Mnie, pomogli uratować tak wiele milionów dusz.

Czas Mojego Drugiego Przyjścia już prawie nadszedł dla świata. Mimo to, wciąż tak wielu jest nieprzygotowanych, ale Moje Miłosierdzie będzie ich chronić.

Moje Przybycie będzie cudownym Wydarzeniem, a mężczyźni, kobiety i dzieci upadną na kolana w radości, zachwycie i z miłością w swoich sercach dla Mnie, ich Boskiego Zbawiciela.

Wielu doświadczy najzwyklejszej ulgi, gdyż człowiek mógłby nie przetrwać męki zadawanej mu przez szatana i miliony jego ciemnych aniołów, które ukryte są w każdej części świata, i które powodują okropny ból.

One, demony szatana, tak ignorowane przez wiele Moich dzieci, bo po prostu nie wierzą w ich istnienie, powodują straszliwe nieszczęścia na świecie.

Wywołują między ludźmi nienawiść, zawiść, zazdrość i chęć zabijania. Nie pozostało im wiele czasu, ponieważ dzieci Ja, wasz Zbawiciel, powrócę wkrótce zgodnie z obietnicą.

Módlcie się wszyscy, aby uratować wszystkie dusze na świecie, tak żeby one również były gotowe dla nowego Raju na ziemi.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

2011/12/07 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Prorocy dla przygotowania Mojego Powtórnego Przyjścia

Orędzie nr 274 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 3 grudzień 2011, godz.20.45

Moja najdroższa, ukochana Córko, z wielką konsternacją patrzę na tych Moich wyznawców, którzy odrzucają Moje Najświętsze Słowo dawane przez te orędzia. Jakże Mnie to zasmuca.

Proszę Moje dzieci wszędzie o modlitwę za tych, którzy odrzucają Boga w swoim życiu. Jednakże nakłaniam też do modlitwy za tych Moich wyznawców, którzy zignorowali lub zapomnieli, że Moje Powtórne Przyjście nastąpi, i że nie może być wstrzymane. Jest to wielkie wydarzenie i wszyscy musicie być na to przygotowani.

Prorocy wysyłani byli w świat, aby zwiastować Moje narodzenie. Prorocy byli także wysłani przez Mojego Ojca, aby od samego początku przygotowywać dusze dla zbawienia. Prorocy są obecnie wysyłani w świat, aby przygotowywać ludzkość na Moje Powtórne Przyjście.

Obudźcie się wszyscy, którzy wyznajecie, że Mnie znacie. Jeśli Mnie znacie, to rozpoznacie Mój Głos, gdy wołam do waszych serc. Tak wielu nie tylko odrzuca te orędzia, ale odrzuca także Mnie.

Niech zrozumieją to ci, którzy tak szybko potępiają Mnie, odrzucając Moje apele dawane całemu światu przez te przekazy.

Odwracając się uparcie od Mojego Słowa dawanego wam teraz, odmawiacie Mi modlitw, których tak bardzo potrzebuję od was w tej chwili. Wy, wszyscy ludzie, którzy wyznajecie, że Mnie znacie, posłuchajcie, co mam do wam do powiedzenia.

Wasze okrucieństwo przeszywa Moje Serce. Wasz brak wspaniałomyślności oznacza, że wasze modlitwy nie są ofiarowane tak, jak powinny być dla ocalenia dusz.

Gdzie jest wasza pokora i dlaczego ukrywacie waszą niechęć do Mojego Świętego Słowa pod fałszywą skromnością?

Musicie odwołać się do Mojego Świętego Ducha, aby prowadził was do Mnie, tak abyście pracowali dla Mnie z pełną miłością w waszych sercach.

Nigdy nie bądźcie chełpliwi z powodu waszej znajomości Pisma Świętego. Nigdy nie wykorzystujcie waszej znajomości Moich Nauk, aby upokarzać innych. Nigdy nie rzucajcie oszczerstw, nie nadużywajcie i nie patrzcie z góry na innych lub nie drwijcie z nich w Moim Imieniu, gdyż kiedy tak robicie, urażacie Mnie ogromnie.

Obudźcie się dzieci. Przygotujcie wasze dusze i bądźcie szczodrego ducha, gdyż czasu jest teraz mało.

Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus

2011/12/06 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (12) – Modlitwa, aby uniknąć grzechu pychy

Orędzie nr 273 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 3 grudzień 2011, godz.19.40

Moja Córko, potrzebuję modlitw wszystkich wierzących, tak żeby mogły ratować dusze grzeszników. Wielu jest tak pełnych pychy z powodu ich samozwańczej znajomości Moich Nauk, że ich brak pokory sprawia Mi ból. Muszą modlić się o łaski, aby mogli stać się jeszcze raz mali i mogli Mi zaufać. Poproś ich, aby odmawiali tą modlitwę.

„O mój Jezu, pomóż mi uniknąć grzechu pychy, gdy mówię w Twoim Imieniu.
Wybacz mi, jeśli kiedykolwiek umniejszam kogoś w Twoim Świętym Imieniu.
Pomóż mi słuchać Jezu, gdy Twój Głos jest wypowiadany i napełnij mnie Twoim Świętym Duchem, abym mógł dostrzec Prawdę Twojego Słowa, gdy wołasz do ludzkości. Amen.“

2011/12/06 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Moje Miłosierdzie obejmuje wszystkie rasy, kolory, religie

Orędzie nr 272 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano piątek, 2 grudzień 2011, godz.22.35

Moja droga Córko, bądź silna i myśl o dobrej nowinie, że Moje Miłosierdzie przyniesie większość Moich umiłowanych dzieci z powrotem na łono Mojego Najświętszego Serca.

Te biedne, nieszczęśliwe dusze, które zadeklarowały swoje życie niegodziwości, potrzebują waszego cierpienia, aby mogły zostać uratowane. Chociaż jest to skrajnie trudne do zrozumienia i z ludzkiego punktu widzenia bardzo ciężkie do przyjęcia, musicie Mi zaufać. Twoje cierpienie i Moich oddanych wyznawców przyczynia się do zbawienia dusz. Nic z tego nie idzie na marne. Ofiara ta jest darem dla Mnie. Pamiętajcie, że cierpienie czyni lżejszym także Moje brzemię.

Moja Córko, znużony własnym cierpieniem oczekuję, aby w końcu objąć Moje dzieci w Jedności z Moim Przedwiecznym Ojcem.

Pomyślcie o tym tak. Kiedy jakiś ukochany członek rodziny emigruje i powraca po wielu latach do domu, jak wiele wzbudza to emocji. Jak wiele radości. Pomyślcie o tęsknocie rodzica do syna lub córki, których nie widzieli od wielu lat i jak wiele oznacza ponowne spotkanie.

Kocham was wszystkie dzieci z nieprzemijającą pasją. Niecierpliwie czekam na nasze spotkanie, gdy będę mógł objąć mocno każdego i każdą z was Moimi ramionami i trzymać blisko Mojego Serca. Moja rodzina jest w końcu gotowa do zjednoczenia, po raz pierwszy od czasu, gdy dla Adama i Ewy stworzony został Raj.

Wyleję Moją Miłość i Miłosierdzie, tak że osiągną one wszystkie Moje dzieci w każdym zakątku świata, obejmując wszystkie rasy, wszystkie kolory, wszystkie religie i wszystkich grzeszników.

Oczekujcie na ten Wielki Moment w czasie. W końcu na dobre zniknie nędzna nienawiść, cierpienie, niepokój, brak zaufania, chciwość, przemoc i inne zło. Wyobraźcie sobie dzieci, jak to będzie. Nowa wspaniała era miłości i pokoju na świecie.

Niech nikt nie przegapi tego życia wiekuistego szczęścia. Czy życzylibyście sobie, aby którekolwiek z waszych braci lub sióstr zostało wykluczone? Bo jeśli byliby, cierpieliby nieustającą ciemność w ogniach piekła, na wieczność. Pamiętajcie o tym dzieci. Na wieczność. Potem nie może być powrotu.

Módlcie się, aby wszystkie dusze mogły odziedziczyć ten raj. Módlcie się za te dusze, o które jesteście osobiście zatroskani. Módlcie się za wszystkie dusze.

Wasz Jezus
Zbawiciel i Odkupiciel całej ludzkości

2011/12/04 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: „Kara będzie miała miejsce”

Orędzie nr 271 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 1 grudzień 2011, godz.23.00

(to przesłanie zostało otrzymane po Objawieniu, które trwało 30 minut, podczas którego Matka Boska nieustannie płakała, ku ogromnej rozpaczy wizjonerki, Marii Bożego Miłosierdzia, która powiedziała, że serce łamało się, gdy było się tego świadkiem)

Moje dziecko, Mój smutek z powodu niegodziwości tak ewidentnej na świecie łamie Moje Serce, gdy widzę te zagubione dusze pogrążające się coraz bardziej w otchłani ciemności, z której nie ma powrotu.

Szatan kpi sobie teraz z Moich dzieci, natychmiast kradnąc dusze tych, którzy nie mają w swoich sercach miłości do Boga. To jest przerażające, Moje dziecko, że te same dusze nie mają pojęcia, co czeka je po śmierci.

Moje łzy smutku płyną w nieskończonej rzece żalu, gdy patrzę również na ogromną mękę i cierpienie, jakich doświadcza właśnie teraz Mój Syn.

Ręka Mojego Niebieskiego Ojca gotowa jest, aby spadnąć z karą teraz, w pewnych częściach świata. Te narody planujące straszne okrucieństwo dla zniszczenia innych krajów będą surowo ukarane. Ja nie mogę powstrzymać Ręki Mojego Ojca, taki jest ogrom Jego gniewu.

Módlcie się za tych, których dotknie ta surowa kara. Módlcie się za ich dusze. Ich działania muszą być powstrzymane, gdyż w przeciwnym razie unicestwią oni życie milionów Moich biednych dzieci. Nie można pozwolić na ich nikczemne działania, bo będą dążyć do spowodowania straszliwego zniszczenia wśród tych innych narodów, które uważają za swoich wrogów.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się zanim nastąpi kara, dla złagodzenia cierpień niewinnych.

Wasza ukochana Matka
Królowa Boleści

2011/12/01 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz