ostrzezenie

Ostrzezenie Marii Bozego Milosierdzia

Najświętsza Maria Panna: Dzień, w którym przyniosłam światu Zbawiciela, zmienił losy ludzkości.

Poniedziałek, 24.12.2012, 18:00

Moje dziecko, Dzień, w którym przyniosłam światu Zbawiciela, zmienił losy ludzkości.

Kochałam to małe Dziecko z pasją, jak każde inne matki. Przez Mojego Ojca została Mi jednak dana specjalna łaska. Była to łaska ochrony. Od samego początku chroniłam Mojego Syna w inny sposób. Wiedziałam, że On był obiecanym Mesjaszem, została Mi więc dana bardzo szczególna odpowiedzialność, chociaż nie miałam pojęcia o ogromie skali, z jaką ta odpowiedzialność się wiązała.

Nie zostało Mi dane do zrozumienia, na początku, że Mój Syn, Zbawiciel posłany przez Boga dla ocalenia ludzkiego rodzaju od ogni Piekła, zostanie zabity. Ta część Mojej misji nadeszła jako straszliwy wstrząs, a Mój ból nie może zostać opisany, tak był intensywny.

Cierpiałam przez Mojego Syna, w Nim i razem z Nim. Nawet dzisiaj czuję Jego ból i smutek z powodu niedowierzania w Istnienie Mojego Syna w dzisiejszym świecie. Moim obowiązkiem jako Matki Zbawienia jest pomóc Mojemu Synowi w Jego planie ratowania dusz.

Jest to czas powodzi; czas szybkiej i nagłej zmiany. Gdy będą wybuchać wojny, a wielka wojna wyłoni się z popiołów, Boży Plan nasili się w swoim tempie, aby uświadomić Jego Obecność wśród wszystkich narodów i wszystkich ras.

Moje dziecko, błagam was płacząc dzisiaj, módlcie się Najświętszym Różańcem. Moje łzy, których właśnie jesteś świadkiem, są za te dusze, które nie uznają Mojego Syna. To są ci Chrześcijanie zasmucający Go najbardziej, którzy mówią, że akceptują Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, ale którzy Go obrażają, nie modląc się do Niego.

Rozprzestrzenianie się ateizmu jest jak straszna epidemia ogarniająca ziemię. Bóg nie został zapomniany, ale zamiast tego, Jego Istnienie jest celowo ignorowane. Jego Prawa zostały zakazane w waszych krajach. Jego Kościoły nie są honorowane. Jego wyświęceni słudzy są zbyt nieśmiali i niewystarczająco odważni, aby głosić Jego Święte Słowo.

Ziemia będzie się teraz zmieniać zarówno fizycznie jak i duchowo. Oczyszczanie rozpoczęło się. Walka rozegra się pomiędzy tymi, którzy podążają za złym, a Resztą Bożego Kościoła.

Wy, którzy jesteście wierni Mojemu Synowi, zawsze wzywajcie Mnie, waszą ukochaną Matkę Zbawienia, tak abym mogła poświęcić was Mojemu umiłowanemu Synowi w celu przyznania wam najbardziej potrzebnych łask. Musicie zostać przygotowani jako żołnierze Jezusa Chrystusa. Wasz pancerz musi zostać wzmocniony ze względu na waszą rolę jako krzyżowców, i będziecie musieli maszerować przeciwko wielkim okrucieństwom i niesprawiedliwości.

Idźcie w pokoju dzieci i trwajcie w codziennej modlitwie, ponieważ rozpoczynają się zmiany, tak aby zbawienie ludzkości mogło zostać osiągnięte.

Wszystko dokona się zgodnie ze Świętą Wolą Mojego Ojca, przez Jego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. Wam, Moje dzieci, które prosicie Mnie o pomoc, przyznana zostanie ogromna ochrona dla waszych narodów.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

Reklama

2012/12/27 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

U podstaw wszystkiego będzie zniszczenie komórki rodzinnej

Niedziela, 23.12.2012, 15:30

Moja droga, umiłowana córko, wielu z Moich wyświęconych sług znajdzie się teraz w obliczu strasznego wyzwania. Będzie tak, gdy będą przekonywani, aby wybrać jedną z dwóch różnych dróg. Od ich własnej wolnej woli będzie zależało, którą ścieżkę muszą wybrać. Ponieważ ohyda da się poznać w najbliższym czasie.

Wielu z Moich wyświęconych sług nie będzie natychmiast świadomych tego, co się dzieje. Napotkają trudności jedynie wtedy, gdy będą czytać listy przekazane im przez tych na wysokich stanowiskach.

Tym, którzy będą stać na straży Mojego Świętego Słowa, danego człowiekowi poprzez Dar Pisma Świętego, rzucone zostanie wyzwanie i będą nakłaniani do zaakceptowania zmian. Zmiany te zostaną im przekazane i będzie od nich oczekiwane, że uwierzą w nie i przyjmą je jako Prawdę. Są one równoznaczne z jednym.

Będą one nakłaniać Moje wyświęcone sługi, aby zaakceptowali tolerancję grzechu.

Zostanie im powiedziane, że Bóg jest zawsze miłosiernym Bogiem, i że kocha wszystkich. Tak, ta część jest prawdą. Ale następnie dostaną polecenie, aby zaakceptować prawa, które są obrzydliwością w Moich Oczach. U podstaw wszystkiego będzie zniszczenie komórki rodzinnej.

Inni zostaną poproszeni, aby zaakceptowali nowy rodzaj ceremonii, która zastąpi Mszę i Obecność Mojej Świętej Eucharystii.

Zostanie to uznane za obejmujące wszystko dążenie do połączenia w jedność wszystkich Chrześcijan i innych religii. To będzie początek końca.

Dzień wstrzymania codziennej Ofiary Mszy będzie początkiem rozwijania się wszystkich wydarzeń, jak zostało przepowiedziane Janowi Ewangeliście. Będzie to czas podniesienia się bestii, a jej wpływ będzie wielki. Pozyska on serca i dusze wielu kapłanów. Jego celem jest zatrzymanie wszystkich Mszy i zbezczeszczenie Świętej Eucharystii.

On już to robi poprzez czarne msze, które odbywają się w wielu Katolickich Kościołach. Rdzeń nielojalnych sług knuje przeciwko Mojemu Kościołowi i zwiodą wielu.

Bądźcie czujni. Otwórzcie wasze oczy i proście Mnie o siłę, której będziecie potrzebować, aby przeciwstawić się temu podłemu i nikczemnemu planowi.

Ta walka wewnątrz Mojego Kościoła na ziemi będzie bezwzględna. Kapłan przeciwko kapłanowi. Biskup przeciwko biskupowi. Kardynał przeciwko kardynałowi.

Niech będzie wiadomym, że Ja pokieruję tymi spośród was, Moich wyświęconych sług, którzy Mnie znają i Mnie kochają. Ja was poprowadzę. Dam wam siłę, aby poradzić sobie z tymi wrogami Boga. Nie jesteście sami.

Nigdy nie wolno wam słuchać kłamstw, przekazywanych lub przedstawianych wam w Moje Święte Imię. Tylko wy znacie Prawdę w waszych sercach. Słuchajcie swojego serca. Pozostańcie wierni wszystkiemu, co wam zostało powiedziane, że jest Bożym Prawem.

Jeśli jest wam przedstawiane cokolwiek, co wydaje się być w sprzeczności z Moimi Naukami, to musicie się od tego odwrócić.

Wasz Jezus

2012/12/27 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (90) – Dziękczynienie za Twoje Najchwalebniejsze Powtórne Przyjście

Sobota, 22.12.2012, 20:36

„O Mój Jezu, ofiaruję Ci chwałę i dziękczynienie za Twoje Najchwalebniejsze Powtórne Przyjście.
Ty, mój Zbawicielu, narodziłeś się, aby dać mi Wieczne Życie i uwolnić mnie od grzechu.

Ofiaruję Ci moją miłość, moje podziękowanie i moje uwielbienie, podczas gdy przygotowuję moją duszę na Twoje Cudowne Przyjście.
Amen.”

2012/12/26 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Obdarzam was dziś tym Specjalnym Błogosławieństwem

Sobota, 22.12.2012, 20:36

Moja droga, umiłowana córko, Boże Narodzenie jest Moim Darem dla ludzkości. To dzięki temu Dniowi wieczne życie stało się możliwe dla śmiertelnego człowieka.

Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel Świata, zapraszam was wszystkich, Boże dzieci, do Królestwa obiecanego Mi przez Mojego Ojca.

Przyszedłem na świat nierozpoznany, za wyjątkiem niewielu. Moje Narodziny zmieniły przyszłość. Moja Obietnica została przyjęta przez Moich wyznawców. Oni wiedzieli, że Ja przyjdę raz jeszcze, ale nie mieli pojęcia kiedy. Słuchali Moich Nauk, choć wielu z nich nie było wykształconych. Byli biedni i żyli prostym życiem. Jednak to byli ci, którzy Mnie powitali.

To samo będzie prawdą teraz, kiedy przygotowuję was na Moje Powtórne Przyjście. To będą te dusze z prostą miłością do Mnie, które otworzą swoje serca na Moje Wezwanie. I to będą ci spośród was, pokornego serca i czystej duszy, którzy staną się Moimi dzisiejszymi uczniami. To będzie dzięki wam, tak jak to było, kiedy Ja chodziłem po ziemi, że Moje Słowo będzie usłyszane i zostanie w Nie uwierzone.

Obdarzam was dziś tym Specjalnym Błogosławieństwem. Pragnę, abyście przyjęli Moje Błogosławieństwo Ochrony poprzez tę Modlitwę Krucjaty dla powitania Mnie, Mesjasza, gdy będę odsłaniał Moje Nowe Królestwo.

Modlitwa Krucjaty (90) – Dziękczynienie za Twoje Najchwalebniejsze Powtórne Przyjście

„O Mój Jezu, ofiaruję Ci chwałę i dziękczynienie za Twoje Najchwalebniejsze Powtórne Przyjście.
Ty, mój Zbawicielu, narodziłeś się, aby dać mi Wieczne Życie i uwolnić mnie od grzechu.

Ofiaruję Ci moją miłość, moje podziękowanie i moje uwielbienie, podczas gdy przygotowuję moją duszę na Twoje Cudowne Przyjście.
Amen.”

Idźcie teraz i przygotujcie się. Czas jest bliski i tak wiele trzeba zrobić, aby uratować każdą duszę.
Przynoszę wam pokój, miłość i radość w tym Szczególnym Dniu.

Wasz Jezus

2012/12/26 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Moje Słowo będzie jak miecz, który przetnie dezorientację i kłamstwa.

Piątek, 21.12.2012, 22:50

Moja najmilsza córko, teraz jest czas rozprzestrzeniania Moich Nauk i Moich Świętych Orędzi w każdym zakątku świata.

Zapewnię, że Księga Prawdy obiecana światu, gotowa będzie w każdym narodzie i w każdym języku.

Moi uczniowie i Moi wyświęceni słudzy głosić będą z czterech krańców ziemi.

Miliardy podążą za Moim Słowem, a wielu wreszcie przeczyta Świętą Ewangelię.

Księga Mojego Ojca, Święta Biblia, będzie ponownie odwiedzana i Moje Słowo będzie ponownie czytane.

Teraz, Moje współczesne Przekazy zawarte w Księdze Prawdy, będą pożywieniem, którym karmione będą Boże dzieci, gdy czytanie Świętego Słowa Bożego zostanie uznane w przyszłości za niezgodne z prawem.

Wy, Moi uczniowie, musicie nawracać tych, którzy Mnie nie znają. Jeśli nie wiedzą, kim Ja Jestem, nie mogą się właściwie przygotować do Mojego Nowego Królestwa.

Moje Słowo będzie jak miecz, który przetnie dezorientację i kłamstwa. Dotknie umysły, serca i dusze wszystkich.

Niektórzy potrzebować będą czasu, aby przyswoić sobie Moje Słowo, ale większość ludności świata zaakceptuje Prawdę, gdy raz zostanie im dana.

Proszę, módlcie się o odwagę, siłę i wolę uczynienia tego, o co was proszę. Przypomnijcie im, że umarłem za nich. Powiedzcie im, że czas Mojego Powtórnego przyjścia jest bliski. Pocieszcie ich, ujawniając im wielki Dar Nowego Raju, który Ja okażę.

Powiedzcie im, że Ja przychodzę, aby ich ocalić i zakończyć ich cierpienia.

Wasz Jezus

2012/12/26 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Moja Miłość do ludzkości jest odczuwana przez wielu. Niestety ci, którzy jej nie szukają, nie znajdą jej.

Piątek, 21.12.2012, 22:20

Moja droga umiłowana córko, kochać Mnie jest łatwe. Nie musicie być uczonymi w Piśmie Świętym. Wszystko, co musicie zrobić, jest następujące.

Zawołajcie Mnie, nawet w razie wątpliwości o Moim istnieniu. Napełnię was nieoczekiwanie Moją Obecnością. Poczujecie Miłość, jak nigdy wcześniej. I wtedy poznacie Prawdę.

Ja Jestem rzeczywiście. Jestem tu i kocham każdego z was. Prawdziwa miłość przenika wasze serca potężnym uczuciem przywiązania. Jest to dar działający w dwie strony. Będziecie Mnie kochać i zastanawiać się, jak to jest możliwe?

Moja Miłość do ludzkości jest odczuwana przez wielu. Niestety ci, którzy jej nie szukają, nie znajdą jej. Wy, którzy jeszcze znajdujecie się na wędrówce z dala ode Mnie, wszystko co musicie zrobić, to wezwać Mnie, abym mógł oświecić wasze dusze.

Moje Narodziny zapowiadały dowód Miłości Mojego Ojca dla ludzkiego rodzaju. Posłał Mnie, waszego Zbawiciela, z powodu Jego Miłości do was.

Miłość nie jest czymś, co kiedykolwiek powinniście uważać za rzecz oczywistą, ponieważ jest Największym darem od Boga. Przewyższa wszystkie inne uczucia i może pokonać zło, gdybyście tylko ją przyjęli.

Mój Duch Miłości, Moja Ochrona obejmuje was w tym szczególnym czasie. Jesteś Moi. Jestem w waszych sercach. Wszystko, co musicie zrobić, to pozwolić Mojej Miłości wypełnić was, gdyż jeśli tak zrobicie, poczujecie prawdziwy pokój.

Błogosławię was wszystkich.

Wasz Jezus

2012/12/26 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Bóg Ojciec: Nadszedł dla was czas wielkiej zmiany dla dobra wszystkich.

Czwartek, 20.12.2012, 19:15

Moja najdroższa córko, wzywam wszystkie Moje dzieci do stania na straży Imienia Mojego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, i okazania Mu czci, należnej Mu pośród ludzkości.

Moi Aniołowie w Moim Świętym Królestwie świętują i radują się z powodu Miłosierdzia, które poprzez Mojego Syna ma być wszystkim przyznane.

Ten wielki Boski Dar zostanie wykorzystany do pokonania ciemności, która obejmuje cały świat. Moja Boska Interwencja umożliwi Mi uratowanie większości Moich dzieci.

To Boże Narodzenie, czas wielkiej radości, kiedy świętujecie Narodziny Zbawiciela, którego dałem światu, jest punktem zwrotnym w historii ludzkości.

Jako wasz Ojciec, błogosławię was wszystkich i obdarzam z głębokim współczuciem tym wielkim Darem Miłosierdzia. Zbiorę was, wszystkie Moje Stworzenia, tak abym mógł oczyścić was z każdej wątpliwości, każdego grzechu i każdego bluźnierstwa przeciwko Prawom Mojego Królestwa.

To wielkie oczyszczenie ziemi zajmie trochę czasu, ale przyspieszę te czasy prześladowań.

Wasze cierpienie, spowodowane rękami skorumpowanych rządów, które nie akceptują Moich Praw, będzie trudne, ale nie będzie trwało zbyt długo.

Dam wszystkim Moim wrogom czas, aby otworzyli swoje oczy na Prawdę chwalebnego Raju, z którym czekam, aby odsłonić go światu.

Cieszcie się. Chwalcie Mojego Syna, bo to dzięki Niemu przedstawiam Nowy Raj gdzie rozwinie się obiecane Mu przeze Mnie Królowanie.

Nadszedł dla was czas wielkiej zmiany dla dobra wszystkich.

Moja Władza zostanie okazana w całej swej sile i chwale, aby świat stał się jej świadkiem.

Ja Jestem Początkiem. Ja Jestem Końcem. Moje Nowe Królestwo, Nowy Raj, ostatecznie zastąpi stary. Ziemia została splamiona przez grzech Adama i Ewy.

Idealne Stworzenie człowieka zostało zniszczone, kiedy grzech położył kres Darowi nieśmiertelności. Wkrótce odwrócę wszystko, co zostało skalane przez skażenie spowodowane przez szatana i jego demony. Już dłużej nie będą mistrzami kuszenia.

Wyślę teraz Mojego Syna, aby odzyskał Tron, który został dla Niego stworzony.

Bitwa o ten Tron jest zacięta, ale Moja Moc zwycięża, a każdy cud zostanie wykorzystany, aby z powrotem przyprowadzić bezpiecznie Moją Rodzinę do Boskiego, Najświętszego Serca Mojego Syna.

Moje dzieci, jesteście zagubione i w bólu. Teraz Ja posyłam Mojego Syna, aby rozpocząć proces zabrania was do waszego prawowitego domu.

Kocham was, Moje najdroższe dzieci. Ja nigdy was nie opuściłem, chociaż może mogłyście tak uważać.

Teraz jesteście wzywane. Nikt nie zostanie wykluczony z tej zapowiedzi z Nieba.

Módlcie się, dzieci, żeby wszyscy odpowiedzieli na Miłosierdzie Mojego Syna.

Wasz ukochany Ojciec
Najwyższy Bóg

2012/12/24 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Umarłem dla was. Z tego powodu musicie Mi teraz zaufać.

Środa, 19.12.2012, 21:00

Moja najmilsza córko, muszę cię ostrzec, że przeciwko tobie i Mojemu Słowu dawanemu tobie w tym czasie, zorganizowana zostanie krytyka.

Nie wolno ci pozwolić, aby zakłócenia lub wątpliwości powstrzymały ciebie od szerzenia każdego pojedynczego Słowa, które ci daję. Człowiek nigdy nie powinien wątpić w proroctwa dawane od dni Mojżesza. Ani jedna przepowiednia nie zawiera nieprawdy.

Teraz, kiedy ujawniam światu tajemnice i Moje plany dla ludzkości ukryte przed wami aż do tej pory, nie odwracajcie się. Ponieważ teraz przedstawiam wam wiele rzeczy, które są wciąż przed nami, o których wy, Moi uczniowie, musicie być poinformowani, tak abyście nie zaniedbali przygotowania się do Mojego Chwalebnego Powrotu.

Niech nikt nie odmawia sobie Daru życia wiecznego, które przynoszę. Ci z was, szczęśliwi, aby wejść do Nowej Ery Pokoju, kiedy Niebo i Ziemia staną się jednym, muszą podążać Drogą Prawdy.

Teraz nadszedł czas, kiedy wasza wiara we Mnie, waszego Zbawicielem, będzie naprawdę wyzwaniem i próbą. Wkrótce będziecie szykanowani, aby odrzucić Moje Orędzia. Wszystko zostanie uczynione, aby zmusić was do odrzucenia Mojego Słowa i uznania Prawdy za herezję.

Zwróćcie teraz wasze umysły ku Mojemu Narodzeniu. Ku Naukom, które dałem ludzkości, aby mogła uczyć się, jak przygotować wasze dusze. Ku Ofierze złożonej przez Moją Śmierć na Krzyżu dla ocalenia dusz.

Umarłem dla was. Z tego powodu musicie Mi teraz zaufać.

Ja Jestem Światłem oświetlającym drogę, którą musicie iść. Po obu stronach tej drogi ciągnąć was będą złe duchy, będą was dręczyć, próbować, abyście poszli z powrotem tą samą drogą, którą przyszliście, do ciemności. Zrobią to poprzez szyderstwa innych, którzy będą was rozdzielać z powodu waszej wierności tym Orędziom.

Musicie pozostać w cichych rozmyślaniach, czytać Moje Słowo i czuć Moją Obecność. Pozwólcie Mojemu Duchowi Świętemu ukoić wasze serce i poczujcie, jak obejmuje was Moja Miłość. Ponieważ z powodu tej Misji nasila się wasz ból, wiedzcie, że jesteście w pełnej jedności ze Mną, waszym Jezusem.

Nigdy nie poddawajcie się. Nie odrzucajcie Mojej Ręki Miłosierdzia. Pozwólcie Mi objąć was, aby dać wam odwagę niezbędną dla kontynuowania tej drogi ze Mną, aż do dnia, kiedy Ja przyjdę, aby was wynagrodzić.

Wasz ukochany Jezus

2012/12/24 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Szatan zostanie związany w czasie Mojego Panowania i nie będzie już dłużej zwodzić Bożych dzieci.

Środa, 19.12.2012, 12:30

Moja droga, umiłowana córko, świat musi wiedzieć, że Era Pokoju będzie zwieńczeniem Mojej Obietnicy, gdy będę Królował nad Nowymi Niebiosami i Nową Ziemią. Będzie to Duchowe Królowanie i Mój Kościół, Nowe Jeruzalem, będzie w pokoju, a Moje Słowo będzie słyszane wśród wszystkich narodów.

Szatan zostanie związany w czasie Mojego Panowania i nie będzie już dłużej zwodzić Bożych dzieci. To Panowanie nie będzie symboliczna, ale takie, gdzie Drzewo Życia oddychać będzie Miłością i Pokojem, aby wszyscy ci, którzy są błogosławieni, aby cieszyć się Moim Nowym Rajem, nie cierpieli śmierci, nawet gdy szatan zostanie zwolniony, aczkolwiek na krótki czas, pod koniec tego okresu.

Mój plan jest zgodny z Wolą Mojego Ojca, a żaden człowiek nie ma prawa odrzucać Woli Boga.

Nie popełnijcie błędu, musicie przyjąć Boże Słowo, które zawarte jest w Księdze Mojego Ojca, gdyż jeśli nie uczynicie tego, zostaniecie zwiedzeni co do przepowiedni dawanych człowiekowi od początku czasu.

Podążajcie jedynie Moją Ścieżką. Zaakceptujcie Moje Obietnice. Nie wątpcie we Mnie, gdyż obrażacie Mnie. Albo zaakceptujecie Mnie jako Zbawiciela i zaufacie Mi całkowicie, albo wcale.

Moje Słowo jest Prawdą. Prawda, jeżeli zostanie przyjęta przez każdą duszę, będzie kluczem do wolności i do bram Mojego Nowego Raju.

Wasz Jezus

2012/12/22 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Płomienie Mojego Miłosierdzia, jak Języki Ognia, zstąpią wkrótce na każdą duszę.

Wtorek, 18.12.2012, 19:30

Moja najmilsza córko, dla każdego z Moich wyznawców nadszedł czas, aby zrozumieć, że Moje Miłosierdzie musi zostać przyjęte bez strachu.

Ja nie przychodzę, aby skrzywdzić lub osądzić Boże dzieci podczas Ostrzeżenia. Przychodzę tylko je przygotować, ujawniając im Prawdę w ich sercach.

Tylko ufając Mojej Miłości i Boskości możecie poczuć prawdziwą radość i pokój. Jeśli pozwolicie, aby strach pochwycił wasze serce, nie będziecie w stanie zaakceptować Mojego Daru. Radujcie się, ponieważ Ja kocham was wszystkich.

Czas świętowania Mojego Narodzenia jest ważny, ponieważ coraz mniej narodów toleruje Moje Imię. Kiedy świętujecie Moje Narodziny, uznajecie wasze własne Zbawienie.

Dałem wam Dar Wolności. Teraz dzielcie się wraz z innymi Prawdą, bez obawy w waszych sercach.

Kiedy dla całego świata nadejdzie moment, aby być świadkiem publicznego wydarzenia Mojego Powtórnego Przyjścia, będziecie ubolewać, że nie rozprzestrzenialiście Mojego Słowa do zagubionych dusz.

Proszę, przygotujcie wasze serca i dusze, tak aby mogły zostać oczyszczone w oczekiwaniu Mojej Obietnicy Ponownego Przyjścia.

Wykorzystajcie ten czas na modlitwie. Spędzajcie czas z rodziną i waszymi bliskimi. Pomóżcie tym, którzy przeżywają trudności fizyczne i duchowe.

Płomienie Mojego Miłosierdzia, jak Języki Ognia, zstąpią wkrótce na każdą duszę. Nie wolno wam się zatrzymać z obawy czy zmartwienia. Wszystko o co proszę, to żebyście byli zawsze przygotowani.

Wasz Jezus

2012/12/21 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Wszyscy ci, którzy promują aborcję, i którzy są odpowiedzialni za jej wprowadzanie, winni są grzechu śmiertelnego.

Wtorek, 18.12.2012, 18:45

Moje drogie dziecko, najświętsze Stworzenie Mojego umiłowanego Ojca, życie dzieci w łonach matek, jest milionami niszczone na całym świecie.

Zły wpłynął na rządy we wszystkich częściach świata dla zapewnienia, że aborcja jest nie tylko akceptowana, ale że będzie postrzegana jako coś dobrego.

Jak wiele łez wylewanych jest teraz w Niebie. Wszyscy aniołowie i święci pochylają w smutku głowy.

Boże dzieci będą ginęły w wielkiej liczbie, ponieważ rozpoczyna się czas Wielkiego Ucisku.

Nasilą się wojny, głód, morderstwa i samobójstwa. Jednak to grzech aborcji jest tym, który wywołuje Gniew Mojego Ojca bardziej niż nieomal każdy inny grzech.

Kraje, które akceptują aborcję, będą bardzo cierpieć przez Rękę Boga. Kraje te będą płakać, kiedy doświadczą swej kary. Wszyscy odpowiedzialni za wprowadzanie tak nikczemnego aktu potrzebować będą wielu modlitw.

Moje dziecko, ważne jest, aby każdy odmawiał Mój Święty Różaniec w każdy piątek, aż do ostatniego tygodnia w styczniu 2013 roku, dla powstrzymania rozprzestrzeniania się aborcji.

Każde dziecko zamordowane w łonie matki staje się aniołem w Królestwie Mojego Ojca. Modlą się codziennie za każdą matkę, która świadomie i bez wahania zadziałała, aby zakończyć w sobie życie dziecka. Ich modlitwy wykorzystywane są dla ratowania dusz ich matek.

Wszyscy ci, którzy promują aborcję, i którzy są odpowiedzialni za jej wprowadzanie, winni są grzechu śmiertelnego.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za tych grzeszników, ponieważ oni bardzo potrzebują Bożego Miłosierdzia.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

2012/12/20 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Moc śmierci nad ludzkością zostanie ostatecznie pokonana.

Poniedziałek, 17.12.2012. 12:15

Moja droga, umiłowana córko, dzień, w którym przyjdę, aby odzyskać Moje dziedzictwo obiecane Mi przez Mojego Ojca, będzie niespodziewany.

Chociaż Ja przygotowuję całą ludzkość do tego wielkiego wydarzenia, dzień ten nastąpi nieoczekiwanie. Czas wrzucenia bestii w przepaść jest bliski, a następnie dwanaście narodów cieszyć się będzie pokojem i jednością.

W tym czasie święci w Niebie i wszyscy ci, którzy umarli w Mojej Łasce, zostaną podniesieni ze sprawiedliwymi, którzy przetrwają Ucisk. Wszyscy zostaną wskrzeszeni i otrzymają Dar doskonałych ciał, które przezwyciężą śmierć znaną ludzkości od grzechu Adama. Będą się cieszyć pokojem i dobrobytem pod Moim Duchowym Panowaniem, aż Moje Królestwo przekazane zostanie Mojemu Ojcu.

To będzie Pierwsze Zmartwychwstanie i nastąpi po nim tysiąc lat panowania w doskonałej harmonii, zgodnie z Boską Wolą Mojego Ojca.

W ciągu tego czasu, grzesznicy, którzy Mnie odrzucili, będą cierpieć. O Drugim Zmartwychwstaniu nie jest ludzkości nic wiadome, ani też nie zostały ujawnione szczegóły nikomu innemu, poza prorokami Danielem i Janem Ewangelistą.

Tajemnice te zostaną ujawnione, z czasem, ponieważ nie są teraz przeznaczone dla waszej wiedzy.

Władza Boga zostanie okazana, kiedy walka o ocalenie dusz zakończy się sukcesem. Moc śmierci nad ludzkością zostanie ostatecznie pokonana. To jest Moja Obietnica. Spełnię proroctwa ustanowione przez Mojego Ojca.

Ci z was, którzy są zdezorientowani, nie obawiajcie się. Wszystko jest teraz w Moich Świętych Rękach, ale bądźcie pewni, że wszystko, co się liczy, to przebaczenie grzechów. Tak będzie, gdy wszyscy z was poproszą Mnie o Dar Wybawienia. To jest takie proste.

Wasza miłość do Mnie przyniesie Dar Życia. Śmierć, taka jak ją znacie, nie będzie miała nad wami ponownie władzy ani kontroli. Wasza przyszłość jest czymś, co należy powitać z radością w waszych sercach, gdyż jest największym Darem Boga, ale tylko zasługujące na to dusze obdarzone zostaną takim bogactwem. Zostańcie w pokoju. Zaufajcie Mi. Kochajcie Mnie. To jest wszystko, co ma znaczenie.

Wasz Jezus

2012/12/20 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Przynoszę Nadzieję. Przynoszę Miłosierdzie. Przynoszę Zbawienie.

Niedziela, 16.12.2012, 23:20

Moja droga, umiłowana córko, ważne jest, aby Moi uczniowie nie powodowali strachu w sercach swoich przyjaciół i rodzin, z powodu Moich Orędzi do ciebie w tym czasie.

Przychodzę w tej chwili do was wszystkich, aby z wami rozmawiać z Nieba, i aby was przygotować. Robię to z miłością i radością w Moim Sercu.

Przybywam, aby pomóc tym, którzy wierzą we Mnie, tak żeby byli gotowi na przyjęcie Mnie w stanie łaski potrzebnej, aby panować ze Mną w Moim Królestwie.

Przychodzę też błagać tych, którzy nie mogą zrozumieć sensu Bożego Stworzenia, a szczególnie te dusze, które używają ludzkiego rozumowania do zdefiniowania wszystkiego w ich życiu. Oni wierzą tylko w to, co mogą zobaczyć lub dotknąć. Te same dusze zaakceptują kłamstwa tych, o których sądzą, że muszą być respektowani w ich społeczeństwach i narodach. Jak łatwo ich nabrać na kłamstwa człowieka i jak słabi są przez to, że odrzucają Prawdę o ich Stworzeniu.

Moim zadaniem jest pomóc wszystkim. Nie grozić, ale przybliżyć was do Mnie, tak abyście zostali pocieszeni.

Moje Królestwo jest waszym domem. Nie wolno wam czuć żadnej presji, żeby odrzucić swoją rodzinę, aby móc zjednoczyć wasze serca z Moim. Zamiast tego przyprowadźcie do Mnie wasze rodziny poprzez modlitwę. Wielu będzie was ranić, kiedy głosicie Prawdę Mojego Słowa. Ale to jest w porządku. Nie rzucajcie im wyzwania lub nie próbujcie zmuszać ich wbrew ich woli. Zabiorę ich do Mojego Światła Ochrony, jeśli wy będziecie odmawiać Modlitwę Krucjaty o Moją Łaskę Uwolnienia.

Jestem pełen miłości dla was. Ci, którzy wierzą we Mnie, zostaną ogromnie pocieszeni przy Moim Powtórnym Przyjściu. Pozostałe dusze mogą być ocalone przez modlitwę. Dlatego właśnie przygotowuję was teraz. Jest to dla uratowania was wszystkich, tak abyście mogli cieszyć się Nowymi Niebiosami i Nową Ziemią.

Przynoszę Nadzieję. Przynoszę Miłosierdzie. Przynoszę Zbawienie. Doprowadzę do końca Ostateczne Przymierze, końcowy wiek, co będzie wypełnieniem Woli Mojego Ojca.

Nie obawiajcie się Mnie, gdyż Ja Jestem waszą rodziną połączoną przez Moje Ciało i Krew, przez Moje Człowieczeństwo, jak również przez Moją Boskość.

Zostańcie w pokoju Moi umiłowani wyznawcy. Odpoczynek w Moich Ramionach, przez Moją Miłość i Miłosierdzie, jest większy niż jakikolwiek wam znany. Jest to czas radości a nie smutku, ponieważ dałem wam Dar Zbawienia. Ten Dar jest dla was, jak i dla tych, którzy są zagubieni. Jest dla wszystkich.

Wasz Ukochany Jezus

2012/12/19 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Jestem Bogiem całkowicie wyrozumiałym, gotowym przyznać wam wolność od grzechów, które was usidlają.

Sobota, 15.12.2012, 21:45

Moja droga, umiłowana córko, pragnę dotrzeć do tych z was, którzy w tym czasie mają kłopoty w swoim życiu.

Wołam do tych z was, którzy pozostają w głębokim grzechu, i którzy tracą nadzieję, że kiedykolwiek znajdą ukojenie z powodu bólu, w jakim się znajdują. Być może jesteście winni grzechu ciężkiego, w tym zabójstwa, aborcji, przemocy, deprawacji seksualnej, lub może paraliście się okultyzmem, ale czyż nie wiecie, że wszystko, co musicie zrobić, to zwrócić się do Mnie i poprosić o pomoc?

Jestem Bogiem całkowicie wyrozumiałym, gotowym przyznać wam wolność od grzechów, które was usidlają. Te grzechy mogą być wyrzucone z waszego życia. Wszystko czego trzeba, to odwaga. Pamiętajcie, że nie ma ani jednego grzechu, poza grzechem bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, którego Ja bym wam nie darował.

To nie jest to, że grzesznicy nie mogą pozostawać w stanie łaski przez długi czas, co blokuje was od poszukiwania Mojego Przebaczenia. To jest myśl, że Ja mógłbym wam nigdy nie wybaczyć, która trzyma was z dala ode Mnie.

Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że dane zostanie tym, którzy o nie poproszą.

Wołam do was wszystkich, którzy nie jesteście pewni Mojego Istnienia. Proszę, zaufajcie Mi. Przez zwierzanie się Mi, porozumiewanie się ze Mną i proszenie Mnie o wybaczenie wam, otrzymacie odpowiedź, której pragniecie.

Ja odpowiem i poczujecie to w waszym sercu, gdy będziecie odmawiać Modlitwę Krucjaty o Łaskę Mojego Miłosierdzia dla nieszczęsnych grzeszników.

Modlitwa Krucjaty (89) – Dla Nieszczęsnych Grzeszników

„Drogi Jezu, pomóż mi, słabemu, nieszczęsnemu grzesznikowi, przyjść do Ciebie ze skruchą w mojej duszy.
Oczyść mnie z grzechów, które zniszczyły moje życie.
Daj mi dar nowego życia, wolnego od więzów grzechu i wolność, której odmawiają mi moje grzechy.
Odnów mnie w Świetle Twojego Miłosierdzia.
Obejmij mnie w Twoim Sercu.
Pozwól mi poczuć Twoją Miłość, tak abym mógł zostać blisko Ciebie, i aby zapłonęła moja miłość do Ciebie.
Zmiłuj się nade mną Jezu i zachowaj mnie od grzechu.
Uczyń mnie godnym wejścia do Nowego raju. Amen.”

Pamiętajcie, że to nie dlatego dusze są godne wejścia do Mojego Królestwa, ponieważ otrzymują pojednanie. To dlatego, że Moje Miłosierdzie jest tak ogromne, że mogę uratować każdego grzesznika, jeśli tylko poszukiwałby potrzebnej mu odwagi, aby poprosić Mnie o pomoc.

Kocham was wszystkich z nieprzemijającą pasją. Nigdy nie odrzucajcie Mojej Miłości czy Miłosierdzia, ponieważ bez nich będziecie tonąć dalej w grzechu i pozostaniecie dla Mnie zagubieni.

Kiedy będziecie odmawiać tę modlitwę, Ja odpowiem w taki sposób, że będzie wam bardzo trudno odwrócić się ode Mnie.

Wasz ukochany Jezus

2012/12/19 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Pokora, to więcej niż tylko akceptacja cierpienia. Jest to potężny sposób na pokonanie zła.

Czwartek, 13.12.2012, 18:11

Moja droga, umiłowana córko, na dar pokory trzeba zasłużyć. Nigdy nie wolno mylić go z tchórzostwem.

To było z powodu Mojej własnej Pokory, że szatan został zmylony i jako taki, utracił prawo zdobycia wszystkich dusz i rzucania na nie klątwy wiecznego potępienia.

Szatan jest arogancki, chełpliwy, przewrotny oraz pełen miłości własnej i nienawiści. Bitwa o dusze została wygrana poprzez Akt Pokory, kiedy Ja, Król ludzkości, pozwoliłem Siebie umniejszyć, torturować, wzgardzić, wyszydzić i dręczyć przez grzeszników porażonych nienawiścią szatana.

Dla bestii jest niemożliwe, aby poczuć pokorę. On wiedział o Mocy Boga i jak trudna byłaby walka przeciwko Jego dzieciom. Spodziewał się po Mnie nie tylko głoszenia Bożego Słowa, ale też zademonstrowania Mojej Władzy wśród ludzi, przez ukazanie Siebie wobec nich w podniosłym stanie majestatu. Nawet wtedy był pewny pokonania Mojej Misji.

Tym, czego się nie spodziewał, była Moja odmowa potępienia Moich katów, czy Pokora, którą okazałem. Mój brak zajmowania się Moimi oprawcami oznaczał, że nie miał władzy nade Mną. Moje tolerowanie biczowania, wyszydzania i prześladowania, jedynie dalej osłabiło moc złego. Nigdy nie spodziewał się tego i próbował wszystkiego, w tym tortur fizycznych, aby zmusić Mnie do wyrzeczenia się rodzaju ludzkiego.

To była Moja akceptacja Mojej śmierci, ofiara uczyniona przez Mojego Ojca, aby zezwolić na Moje Ukrzyżowanie, że człowiek został uwolniony od grzechu.

To była pierwsza stoczona i wygrana bitwa. Tak będzie, gdy stoczona będzie druga bitwa dla przyprowadzenia ludzkości z powrotem do Mojego Królestwa, tak aby mogła się cieszyć wiecznym życiem.

On, bestia, i wszystkie jego upadłe anioły, kuszą wiele dusz, tak że dużo z nich zostało zwiedzionych i nie akceptują one Mojego Istnienia. Wiele z nich, tak czyniących, walczy ciężko przez pokusy umieszczane przed nimi, aby ignorowały w tym czasie Moje Wezwanie z Nieba.

Następnie są ci, którzy podszywają się pod sługi w Moim Kościele, którzy planują wraz z elitarną grupą zniszczenie milionów. Będą to robić poprzez blokowanie Mojego Słowa, a następnie przez fizyczne prześladowania. Wszyscy będą świadkami ich ostatecznej zdrady wobec Bożych dzieci.

Dusze, o które jestem najbardziej zatroskany, są tymi ateistów i młodych ludzi, którzy nie byli nauczani Prawdy. Wzywam was wszystkich, którzy uznajecie Mnie, waszego Jezusa, przyprowadźcie je do Mnie. Otoczę je Moim Światłem oraz Ochroną i będę walczyć o te dusze przeciwko złemu, aż do ostatniej sekundy.

Moi dzielni uczniowie, musicie maszerować naprzód i próbować blokować zło, które was otacza. Jeśli będziecie zajmować się tymi, którzy są zdesperowani, aby zatrzymać tę Misję, zawiedziecie Mnie.

Możecie zapytać, dlaczego ci ludzie są tak zdesperowani, aby zablokować Moje Słowo? Odpowiedź jest następująca: tak było zawsze gdzie Ja chodzę, gdzie Ja mówię i gdzie Ja Jestem obecny.

Wyruszajcie i trzymajcie się blisko Mnie. Moja Moc okryje was i będziecie chronieni. Ale nie odrywajcie ode Mnie waszego wzroku, ponieważ jest wielu, którzy będą wam grozić, obrażać was, próbować spowodować wasze potknięcie. Kiedy usłyszycie aroganckie, ale chaotyczne, werbalne tyrady rzucane na was, będziecie wiedzieć, co robić.

Im bardziej wasi przeciwnicy są zdeterminowani w próbach przekonania was, że to nie Jestem Ja, Jezus Chrystus, Król ludzkości, który teraz z wami rozmawia, tym bardziej wtedy poznacie, że Ja Jestem rzeczywiście obecny pośród was.

Idę z wami, gdy jesteście blisko Mnie. Wasze milczenie i odmowa zajmowania się tymi szyderstwami, zachowają was silnymi. Niech ci, którzy wykrzykują zniewagi i wyszydzają Moje Święte Słowo, robią to, co robią. Módlcie się mocno za nich, ponieważ potrzebują waszej pomocy. Pomyślcie o tym w ten sposób.

Popatrzcie na tych wszystkich ludzi, jakby byli zebrani razem w jednym pokoju i byli tylko małymi dziećmi. Kiedy patrzycie na małe dzieci, czujecie głęboką miłość z powodu ich bezbronności. Widzicie jak polegają na swoich rodzicach i opiekunach i czujecie się przytłoczeni miłością, którą macie dla nich w waszych sercach.

Niektóre z tych dzieci będą zachowywać się zgodnie z tym, co im powiedziano, że jest poprawnym sposobem zachowania się. Inne okażą okrucieństwo wobec pozostałych dzieci. I chociaż może będziecie zatrwożeni ich zachowaniem, wiecie, że musicie je korygować, a następnie ukarać, jeżeli będą nadal odmawiać poprawnego zachowania. Ponad wszystko wciąż je kochacie, bez względu na to, co robią, ponieważ są one najdroższymi dziećmi kochających rodziców.

To jest, co Mój Ojciec czuje dla wszystkich Swoich dzieci. Bez względu na to, co robią, ponieważ On ciągle je kocha. Jednak On nie pozwoli, aby niektóre z Jego dzieci niszczyły Jego inne dzieci i ukarze je, ale tylko dlatego, żeby mógł ponownie zjednoczyć Swoją rodzinę.

Kiedy modlicie się za tych, którzy urażają Boga, i którzy ranią Jego dzieci, możecie spowodować straszne cierpienia u szatana, który rozluźnia uchwyt, w jakim trzyma osoby, za które się modlicie.

Pokora, to więcej niż tylko akceptacja cierpienia. Jest to potężny sposób na pokonanie zła. Modląc się za tych, którzy was dręczą, przynosicie Mi wielki dar prawdziwej miłości. Szczególnej miłości dla Mnie, waszego Jezusa.

Będą was nadal pouczał, Moi uczniowie, tak abyście pozostali silni i wierni Moim Naukom. To właśnie w tych czasach wielkiej apostazji, Moja Święta Ewangelia i Moje Orędzia, dawane wam teraz dla przygotowania was, muszą być rozprzestrzeniane na całym świecie w Mojej kampanii ratowania dusz.

Wasz Jezus

2012/12/17 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Uroczyście zapowiadam – Dla zdrajców Mojego Świętego Słowa posyłanego przez Bożych proroków, zakończy się to Gniewem Mojego Ojca.

Środa, 12.12.2012, 23:54

Moja droga, umiłowana córko, jakże Mnie to zasmuca, gdy widzę tak wiele podziałów spowodowanych przez Moje Święte Słowo dawane poprzez te Przekazy.

Kiedy Moje Słowo, dawane prawdziwym wizjonerom i prorokom, staje się znane światu, przyciąga natychmiastową krytykę. Dlaczego tak jest? To dlatego, że to Jestem Ja, wasz Jezus, którego Święte Słowo zawsze będzie kwestionowane i krytykowane, zanim zostanie potępione przez grzeszników jako herezja.

Ludzkie rozumowanie, choć ważne w roli rozróżnienia, odgrywa bardzo małą rolę w rozpoznawaniu Mojego Słowa.

Miłość, którą Moje Słowo budzi w duszy wolnej od złych zamiarów, czystej i pokornej, nie może być, ani nie będzie odrzucona. To przez takie dusze mogę udzielić daru zdolności rozpoznania Mnie. Dusze te, wraz z prorokiem wybranym przeze Mnie do przekazywania Mojego Słowa, będą musiały przyjąć Mój Kielich cierpienia.

Proszę was, abyście oderwali się od światowych atrakcji i poświęcili Mnie, ponieważ droga, kiedy podążacie za Mną, jest bardzo trudna i samotna.

Jeśli jesteście w Moje Imię prowokowani, lub gdy głosy Moich prawdziwych proroków są wyszydzane i jest twierdzone, że nie są od Boga, mówię wam to.

Nie zaszczycajcie takich ataków odpowiedzią jakiegokolwiek rodzaju. Zachowajcie milczenie w waszym cierpieniu.

Głos Boga zapanuje teraz na całym świecie i nie pozwoli nikomu odwieść was od Prawdy, która jest tak bardzo ważna, abym mógł wziąć was, biednych, bezbronnych grzeszników w Moje Święte Ramiona, aby was ukoić.

Przynoszę wam Pokój. Kłótnie, krytyka i publiczne pokazywanie władzy przez tych, którzy z jednej strony głoszą Moje Słowo, a z drugiej strony w Moje Imię potępiają innych, nie mogą być akceptowane. Taki rodzaj zachowania nie jest od Boga. Pochodzi on od ducha zła.

Pamiętajcie, że to nie są Moi prorocy, których ranicie. To Jestem Ja, kogo urażacie.

Jesteście winni marnowania czasu i szkodzenia w Pracy Ducha Świętego. Nie zostanie wam dozwolone poświęcenie dusz tych, których ośmielacie się wprowadzać w błąd w Moim Imieniu.

Wy, którzy grzeszycie przeciwko Mnie, zapobiegając w tych czasach wysłuchiwaniu Bożego Słowa, zostaniecie odrzuceni. Znużona jest Moja cierpliwość. Moje zmartwienia są dotkliwe. Mój ból jest straszliwy. Próbujecie zwieść Moich wyznawców, których rola w kierowaniu Mojej Reszty armii jest najważniejsza. Za to zostaniecie ukarani.

Błagam was, poproście Mnie, abym przyszedł do was, tak abym mógł dać wam pociechę, gdyż – nie popełnijcie błędu – jesteście duszami, które przeżywają trudności, a wasze grzechy są Mi znane.

Wasza arogancja obraża i uraża Mojego Ojca. Wasza gotowość do poświęcenia własnych dusz, z powodu waszej ambicji bycia postrzeganym jako Moi inteligentni i autorytatywni rzecznicy, jest wstrętna w Moich Oczach.

Uroczyście zapowiadam – Dla zdrajców Mojego Świętego Słowa posyłanego przez Bożych proroków, zakończy się to Gniewem Mojego Ojca. Wasze kara będzie szybka. Wasz czas jest ograniczony. Macie jednak krótki czas na dokonanie wyboru, któremu mistrzowi naprawdę służycie.

Wasz Jezus

2012/12/17 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Ludzkie rozumowanie jest nieistotne, gdy próbujecie zdefiniować Życie Wieczne.

Wtorek, 11.12.2012, 23:16

Moja droga, umiłowana córko, podczas gdy obchodzony jest Adwent, wzywam Moich wiernych uczniów, aby przypominali innym o znaczeniu Mojego Narodzenia na ziemi.

Moje Narodzenie wykazało niezgłębioną Miłość, którą Mój Ojciec ma dla Swoich dzieci. Chętnie poświęcił Mnie, Baranka Bożego, aby każdy z was mógł otrzymać życie wieczne. Ten Dar, który spowodował ogromny ból i cierpienie u wszystkich Moich bliskich, został z Radością dany ludzkości.

Był to jedyny sposób, aby ocalić ludzkość od spotykającego ją spustoszenia. Moje Imię, Moja Obecność znana jest wszystkim, ale tylko niewielu na świecie naprawdę wierzy w Moje Istnienie. Moja Śmierć na Krzyżu, Ukrzyżowanie brutalne i okrutne, nawet jak na standardowe metody stosowane wobec przestępców w tym czasie, przynosi wam wolność – nawet dzisiaj.

Każdemu z was, z racji waszych narodzin, dany został klucz do wolności, do Życia Wiecznego w Moim Chwalebnym Raju. Wielu z was nie zdaje sobie sprawy, co to oznacza. Jest to z powodu presji, jakiej jesteście poddani, aby odrzucać Mnie publicznie. Jak wielu z was boi się powiedzieć, że wierzy we Mnie? Gdyby poproszono was o otwarte zadeklarowanie waszej wiary, czy wytrwalibyście przy Mnie i okazali Mi waszą lojalność?

Wielu z was mówi, że Mnie nie zna, ale wierzycie, że Ja Istnieję. Wierzycie, że istnieje życie po tym czasie na ziemi, który został wam przyznany przez Mojego Ojca. Czy nie wiecie, że kiedy odwracacie się do Mnie plecami, odmawiacie sobie prawa do Mojego Królestwa?

Ludzkie rozumowanie jest nieistotne, gdy próbujecie zdefiniować Życie Wieczne, gdyż nie została wam dana wiedza niezbędna do poznania Tajemnic Stworzenia Mojego Ojca. Jednak dane wam zostało Moje Słowo poprzez Moje Nauki, które jest wszystkim czego potrzebujecie, abym Ja was przyjął do życia wiecznego pokoju, miłości i szczęścia. To nowe życie jest wasze i dzięki Bożej Miłości oczekuje na was, gdybyście tylko odpowiedzieli na Moje Wezwanie.

Ja, wasz ukochany Jezus, wasz Zbawiciel i Król, przygotowuję się teraz do przedstawienia wam Siebie, kiedy przyjdę odzyskać was wszystkich.

Moja Miłość obecna jest w każdym z was. Spójrzcie w siebie i poproście Mnie, abym zapalił ogień miłości, której potrzebujecie jak tlenu, aby żyć w tym Nowym Raju. Nie obawiajcie się. Musicie powitać Mnie, ponieważ Ja przychodzę, aby przynieść wam wieczne szczęście. Wzywam was, przyjmijcie Moje Powtórne Przyjście z radością w waszych sercach.

Wasz Jezus

2012/12/15 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: On, tak pokorny, przyjdzie w ogromnej, cudownej wspaniałości, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię.

Wtorek, 11.12.2012, 17:00

Moje drogie dzieci, Moje Serce raduje się, ponieważ Królowanie Mojego Syna jest bardzo blisko.

Za wszystkie Jego cierpienia, odrzucenie Go przez niewdzięcznych ludzi i apostazję, która obejmuje ziemię, On przyniesie wielką chwałę ludzkości.

Przyjdzie na wielkiej chmurze a Jego Majestat zawładnie każdą duszą, która przypadnie Mu do stóp w ekstazie.

On, tak pokorny, przyjdzie w ogromnej, cudownej wspaniałości, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię.

Dzieci, musicie się przygotować, ponieważ będziecie potrzebować wielkiej siły, aby ukorzyć się przed Nim. Będzie dla was konieczne, aby wykazać pokorę i poprosić Go o ocalenie waszych dusz, tak byście mogli ujrzeć Światło Prawdy.

Wielu z was zostanie ogarniętych Jego Wielkim Miłosierdziem. Jednakże inni zignorują Jego Obecność i Wielki Dar, który On przyniesie.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za tych, którzy odmawiają uznania istnienia wiecznego życia, ponieważ ludzie ci potrzebują waszej pomocy. Jeśli zdołacie w swoim sercu poprosić Mojego Syna o ocalenie tych dusz, przyniesie to wiele radości.

Wy, Moje dzieci, wkrótce zobaczycie koniec waszego cierpienia, ponieważ Mój Syn, w Jego Miłosierdziu, ma wielkie plany wobec każdego człowieka, który żyje dziś na ziemi.

Bądźcie wdzięczni za Dar życia, które został wam przyznany, kiedy się rodziliście.

Bądźcie wdzięczni, ze względu na Dar Życia Wiecznego, który Mój Syn niedługo przedstawi światu. Dar ten przewidziany jest dla każdego grzesznika. Od waszej własnej wolnej woli będzie zależeć, czy go przyjmiecie, czy nie.

Chodźcie do Mnie, dzieci, ponieważ zabiorę was do schronienia Mojego Niepokalanego Serca i przygotuję tak, abym mogła was zabrać do Mojego Syna, w gotowości na Jego Powtórne Przyjście.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

2012/12/14 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Będę sądził Żywych i Umarłych, ale tylko ci, którzy będą tego godni, mogą wejść do Mojego Królestwa.

Poniedziałek, 10.12.2012, 22:22

Moja droga, umiłowana córko, proszę powiedz wszystkim, którzy przestrzegają Moich Nauk, aby przypomnieli sobie o Mojej Obietnicy.

Wyraziłem się jasno, że przyjdę ponownie, aby ocalić Moje Królestwo.

Moje Powtórne Przyjście jest oczekiwane i ci, którzy twierdzą, że znają Prawdę zawartą w Księdze Mojego Ojca, będą wiedzieli, że ona nie zawiera kłamstw.

Przyjdę ponownie, jak przepowiedziane, a ten moment już prawie dla was nadszedł.

Będę sądził Żywych i Umarłych, ale tylko ci, którzy będą tego godni, mogą wejść do Mojego Królestwa.

Zostało także przepowiedziane, że zły przygotuje wojnę na ziemi, aby walczyć z Moim Ojcem o dusze.

Jest to wojna, której on nie może wygrać, a jednak wielu z tych, którzy przeżywają swoje życie w oparciu o fałszywe obietnice wierzy, że ich ziemskie życie jest wszystkim, co ma znaczenie. Oszustwo, na które złapanych zostało wielu ludzi, będzie ich upadkiem.

O, jak Ja pragnę, aby na czas otworzyć tym duszom oczy na Prawdę, zanim będzie dla nich za późno.

Mój ból i cierpienie teraz, gdy wyobrażam sobie te biedne zwiedzione dusze, które zostaną dla Mnie utracone, nie były nigdy aż tak intensywne. To dlatego dusze ofiarne, wybrane dusze i ci, którzy są blisko Mojego Najświętszego Serca, czują właśnie teraz taki ból. Cierpię z ich powodu, ponieważ czas się zbliża.

Wszystkie plany Mojego Ojca, aby objąć Swoje dzieci i okryć je Jego Pieczęcią Ochrony, są na swoim miejscu.

Każda dusza jest przez Niego poszukiwana. Duch Święty obejmuje tak wiele dusz w tym momencie historii, aby przyciągnąć je do Moich Świętych Ramion.

Proszę, nie odrzucajcie Mojej Obietnicy. Zaakceptujcie, że wy, z tego pokolenia, będziecie świadkami Mojego Powtórnego Przyjścia.

To jest dobra wiadomość. Mój Powrót będzie momentem Mojej Gloryfikacji, która odnowi wszystkich tych, którzy Mnie kochają i rozpoczną nowe życie, czas wielkiej świetności, gdzie będą się cieszyć Światłem i Miłością.

Proszę, nie obawiajcie się.

Przychodzę z Wielką Miłością.

Przychodzę z Wielkim Darem.

Będziecie zabrani do waszego prawdziwego domu i zostaniecie zjednoczeni z waszą własną rodziną.

Wszystkie Boże dzieci, wyróżnione wstępem do tego Chwalebnego Istnienia, staną się jak jedno.

Wszędzie będzie Miłość. Pokój, radość, śmiech, przyjaźń, cuda i Adoracja Boga, będą częścią każdej chwili.

Śmierć nie będzie istnieć. Martwa będzie nienawiść.

Zło zostanie wygnane.

Cała ludzkość nie będzie już dłużej cierpieć lub doświadczać bólu albo niedoskonałości wszelkiego rodzaju. To jest Mój Nowy Raj. Nie będzie już więcej czasu łez.

Zaufajcie Mi, Moi wyznawcy, ponieważ ból i cierpienie, których doświadczacie, dobiegają prawie końca. Wiem, jak bardzo cierpicie z powodu niesprawiedliwych reżimów, pod którymi musicie żyć. Jest to ostatni okres, gdyż Ręka Mojego Ojca będzie teraz interweniować.

Świat się zmieni. Stary zostanie odrzucony i pojawi się Nowy Początek w pełnej Chwale Boga, gdy zapanuje Jego Władza, tak jak miało być od Stworzenia świata.

Wasz Ukochany Jezus

2012/12/13 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Ogień Ducha Świętego będzie odczuwalny w sercach wszystkich

Niedziela, 09.12.2012, 19:00

Moja droga, umiłowana córko, Moim pragnieniem nie jest przestraszenie Moich wyznawców, ale raczej okazanie Miłości i Współczucia, które zachowuję w Moim sercu dla każdego mężczyzny, kobiety i dziecka.

To z powodu Mojej Miłości do każdego z Bożych dzieci, w tym tych, którzy przeciwstawiają się Bożemu Słowu, chcę je objąć Moim Płomieniem Miłosierdzia.

Bądźcie przygotowani, wszyscy z was, gdyż będziecie niedługo świadkami Bożej Mocy i Jego Boskiej Interwencji w świecie, kiedy On zatrzyma wszystko, co istnieje, na okres piętnastu minut.

Ogień Ducha Świętego będzie odczuwalny w sercach wszystkich.

Dla tych, którzy są w stanie łaski, będzie to uczucie radości, miłości i współczucia dla Mnie, waszego Jezusa.

Ci, którzy są w stanie grzechu powszedniego, poczują ból Czyśćca, ale zostaną szybko oczyszczeni, a następnie poczują w swoich sercach głęboki pokój i miłość do Mnie.

Ci z was, w stanie grzechu śmiertelnego, doświadczą niedoli i bólu, tak jakby zostali skazani na ognie Piekła.

Niektórzy z was, w tym stanie grzechu, będą błagać o Moje przebaczenie i łaskę, aby zatrzymać swoje wewnętrzne cierpienie. Przyznam je wam, jeśli znajdziecie prawdziwą skruchę w waszych sercach i zaakceptujecie, że wasze grzechy powodują u Mnie ciężką ranę i ból, ponieważ obrażają Boga.

Następnie będą te biedne, nieszczęsne dusze, które będą pluć na Mnie, walczyć ze Mną, a potem odwrócą się plecami. Poczują przerażenie, ponieważ ich dusze zaatakowane są przez szatana.

Nie będą mogli znieść bólu, kiedy doświadczą Mojego Światła i będą uciekać w objęcia złego, którego ciemność poprawi ich samopoczucie.

Wreszcie będą ci, którzy umrą natychmiast z powodu wstrząsu, którego doświadczą. Proszę, módlcie się za te dusze każdego dnia, gdyż przez wasze modlitwy uzyskają one wstęp do Mojego Królestwa.

Jest to jeden z największych cudów kiedykolwiek przyznanych Bożym dzieciom.

Moje Objawienie dla was podczas tego Wydarzenia, które obudzi was na fakt Mojej Obietnicy Powrotu dla ocalenia ludzkiego rodzaju, tak abyście mogli odziedziczyć będące przed wami Chwalebne Życie, zostanie niedługo zrealizowane.

Wasz Jezus

2012/12/12 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Ostrzeżenie oczyści Boże dzieci w przygotowaniu na Moje Powtórne Przyjście

Sobota, 08.12.2012, 11:40

Moja droga, umiłowana córko, tak jak Mój Ojciec przygotował świat na Moje Pierwsze Przyjście, tak też przygotowuje On teraz Swoje dzieci na Moje Powtórne Przyjście.

Całe Niebo cieszyło się, kiedy się urodziłem, ponieważ wiedzieli, że zostałem wysłany, aby ocalić ludzkość od wiecznego potępienia. Teraz raduje się Hierarchia wszystkich aniołów i wszyscy święci, ponieważ obecnie trwają przygotowania, aby przyszykować świat na ponowne powitanie Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego.

Tylko Mój Ojciec zna terminy, ale Ja mogę wam powiedzieć, że będzie to miało miejsce niezbyt długo po tym, gdy nastąpi Ostrzeżenie.

Jest to moment, na który Mój Ojciec czekał cierpliwie. Wreszcie może rzucić w otchłań bestię i jej demony, które chodzą po ziemi dręcząc Jego dzieci.

Ostrzeżenie oczyści Boże dzieci w przygotowaniu na Moje Powtórne Przyjście.

Jest to niezbędne, ponieważ będzie to oznaczać, że obecnie wielu ludzi, którzy inaczej nie uczyniliby tego, ubiegać się będzie o przebaczenie za swoje grzechy.

Trzęsienia ziemi, burze, powodzie i nietypowa dla sezonu pogoda połączą się, aby oczyścić ziemię z trucizny. Ziemia, morza i powietrze również zostaną oczyszczone w gotowości do Nowego Raju, kiedy Niebiosa i Ziemia połączą się w jedno.

Wszystko zostało starannie zorganizowane, zgodnie z Boskimi Planami Mojego Ojca. Wśród ludzi jest bardzo mało wiadome o Bożych Prawach, które rządzą w Królestwie Mojego Ojca na ziemi i w Niebiosach.

Dużo nauczono was poprzez proroków i przez Moje Nauki. Jednak wiele pozostaje dla was tajemnicą. Kiedy tajemnice zostaną wam z czasem ujawnione, wtedy zrozumiecie przyczynę ludzkiego cierpienia.

Wielu z was, uczonych badaczy Boga, stosuje się najlepiej jak potrafi do Praw ustanowionych przeze Mnie.

Wiedzcie zatem, że Miłość, którą Bóg ma dla Swoich dzieci, przewyższa jakiekolwiek teologiczne uzasadnienie.

To samo prawdziwe jest dla prostej duszy, która czuje prawdziwą miłość dla Mnie, jej ukochanego Jezusa, bez analizowania dlaczego.

Ufając we Mnie i przyjmując, że Moja Miłość jest Miłosierna i Cierpliwa, wiedzcie, że Ja spełnię Obietnice złożone przez Mojego Ojca.

Jego Boska Wola zostanie w końcu wypełniona. Tylko Jego Wola może zapewnić pokój pośród Jego dzieci. Będzie ona Manifestacją, tak aby wszystkie Jego Stworzenia pokochały Go, przyjęły Jego Miłość i Dary, które On chce wylać na Swoje dzieci.

Świat dostrzegł jedynie ułamek cudów stworzonych przez Mojego Ojca.

Jego dzieci mają być jeszcze świadkami Prawdziwej Chwały Królestwa, z którym On oczekuje na nich.

Po wielu bólach i cierpieniu, spowodowanym przez nienawiść zadaną ziemi przez upadłe anioły kierowane przez szatana, wszystko zostanie teraz rozwiązane.

Ostateczna bitwa pokaże, że zniszczenie zła zostało w końcu ukończone.

Ostrzeżenie jest Cudem zezwolonym przez Mojego Ojca dla zapewnienia, aby tak wiele Jego dzieci jak to tylko możliwe, mogło wejść do Mojego Nowego Królestwa.

Ze względu na apostazję i błędy doktrynalne szerzone w ciągu ostatnich czterech dekad przez wprowadzone w błąd wyświęcone sługi, jest to jedyny sposób, aby szybko zjednoczyć ludzkość.

Wielkość populacji na świecie w tej chwili oznacza, że przez ten Cud Oświetlenia Sumienia można ocalić miliardy.

Ponieważ czas zmierza teraz ku Wielkiemu Uciskowi, Ja, Baranek Boży, ujawnię światu prawdziwe znaczenie treści Pieczęci, podanych Janowi.

Księga Prawdy jest Słowem Bożym danym już ludzkości przez Księgę Mojego Ojca. Przypomina ona Bożym dzieciom o Prawdzie, gdyż tak wielu o Niej zapomniało.

Ujawni również niektóre tajemnice czasów ostatecznych podanych Danielowi, tak aby wszyscy z was zostali przygotowani do wejścia, ze swojej własnej woli, do Nowego Raju.

Nie odrzucajcie Prawdy, kiedy jest wam obecnie dawana, ponieważ byłoby to podobne do chorego, który odmawia leczenia choroby. Bez Prawdy nie będziecie wystarczająco przygotowani, aby wejść do Mojego Nowego Raju.

Wasz Jezus

2012/12/11 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Fałszywy prorok już zaplanował, jak przejmie ministerstwa w Kościele Katolickim.

Piątek, 07.12.2012, 18:45

Moja droga, umiłowana córko, ponieważ zbliża się moment dla fałszywego proroka, aby dać się poznać, zarządzone zostały przez niego i jego kohorty przygotowania do potępienia tych Orędzi.

Wielu fałszywych proroków infiltruje Moich wyznawców w każdym zakątku. Spowoduje to nie tylko zamieszanie, ale oni odwrócą ode Mnie Boże dzieci.

Podczas gdy nadal będziesz odrzucana przez frakcje w Moim Kościele, oni będą się  przeciwstawiać Mnie oświadczając, że to inni samozwańczy prorocy przynoszą Prawdę dla ludzkości.

Jeden z Moich wyświęconych sług, tak jak Judasz przed nim, zdradził Mnie. On będzie jak cierń w twoim boku.

Ponieważ rozpoczyna się Krzyżowanie Mojego Kościoła, w tych ostatnich dniach wszystko, co wydarzyło się podczas Mojej Męki, zostanie teraz powtórzone na ziemi.

Po pierwsze odrzucone zostanie Moje Święte Słowo.

Następnie, w Obecności Mojej Najświętszej Eucharystii, zdradzony zostanie Mój ostatni prorok. Ty, Moja córko, zostaniesz uznana za oszustkę przez jednego z tych fałszywych proroków, który uczyni to w Kościele Katolickim przed Moim Tabernakulum.

Ich bluźniercze słowa będą oklaskiwane przez wrogów Boga ubranych w święte szaty.

W tym czasie da się poznać wielu fałszywych proroków, tak że ich głos zagłuszy Mój. Wówczas jeden spośród nich będzie próbował cię zniszczyć.

Ręka Mojego Ojca spadnie na tych, którzy krzywdzą Jego proroków, wysłanych dla przygotowania świata na Moje Powtórne Przyjście.

Niestety, wiele biednych dusz zostanie wprowadzonych w błąd. Nie jest problemem to, że oni odrzucą ciebie, Moja córko. ale to, że zapobiegną, aby  ocalone zostały dusze.

Wzywam tych z was, którzy Mnie kochają, aby uważnie słuchali słów fałszywych proroków. Zwróćcie uwagę, jak oni nie będą kwestionowani przez kapłanów, jak będą przez nich promowani, i jak zostanie im dozwolone głoszenie kłamstw z ambon w Domu Mojego Ojca.

Wydarzenia te będą powszechne i będą torować drogę dla fałszywego proroka, który, jak przepowiedziane, nadejdzie wkrótce, aby zażądać swojego tronu.

Ohyda, która zaatakuje Kościół Katolicki, zostanie następnie spotęgowana pracą antychrysta.

Człowiek ten, kierowany przez szatana, będzie postrzegany jako będący przyjacielem Izraela. Wówczas będzie wydawał się bronić go przy wsparciu Babilonu, którym jest Unia Europejska.

Wszystkie wojny, wywołane celowo na Bliskim Wschodzie, rozprzestrzenią się na Europę.

Antychryst będzie szerzył ateizm pod pozorem Nowej Światowej Religii, która będzie kierowana przez fałszywego proroka.

Moja córko, objawione ci przeze Mnie tajemnice, co do tożsamości fałszywego proroka i innych spraw, nie mogą zostać jeszcze ujawnione. Jednak wiedzcie o tym.

Fałszywy prorok, który będzie utrzymywał, że jest człowiekiem Bożym, już zaplanował, jak przejmie ministerstwa w Kościele Katolickim.

On i antychryst pracują już jednomyślnie w celu wprowadzenia spustoszenia w świecie, co później spowoduje, że ohyda w Kościele Katolickim zostanie dopełniona.

Moi wyznawcy, nie wolno wam słuchać tych, którzy starają się powstrzymać wasze modlitwy. Musicie zapytać, który człowiek Boży zapobiegałby odmawianiu modlitw, odmawianiu Koronki do Mojego Bożego Miłosierdzia lub modlitwy Różańca Świętego? Odpowiedź jest ta, że nie wolno ufać żadnemu człowiekowi, który stara się powstrzymać was od modlitw, choćby  był ubrany w szaty wyświęconego sługi.

Są to niebezpieczne czasy dla Moich prawdziwych proroków, którzy zawsze będą odrzucani. W ten sposób będziecie wiedzieli, kim oni są.

Tak jak Ja byłem odrzucany, męczony, biczowany i umniejszany przez kapłanów Mojego dnia, tak też cierpieć będą Moi prorocy.

Nigdy nie odrzucajcie prawdziwych proroków. Słuchajcie modlitw, które oni przynoszą ludzkości jako Dar Niebios. Jeśli nie przynoszą wam modlitw, to nie zostali wysłani przeze Mnie.

Jeśli są witani z otwartymi ramionami przez kapłanów, biskupów i inne wyświęcone sługi, publicznie w ich Kościołach, to nie zostali wysłani przeze Mnie.

Znacie Mnie. Znacie Moich proroków. Będą znosić takie same cierpienia, jak Ja znosiłem. Zostaną odrzuceni przez tych w Moim Kościele, przez Moich wyznawców i innych, którzy twierdzą, że mówią w Moje Imię.

Ich los nie będzie łatwy. Jednak przez ich publiczne odrzucenie, podłe oszczerstwa szerzone o nich, które będą musieli znosić, rozpoznacie Mnie.

Idźcie teraz i nie pozwólcie, aby wasze serca zostały oszukane przez kłamców.

Wasz Jezus

2012/12/10 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Jako Matka Zbawienia pomogę wam i waszym rodzinom, abyście zostali poświęceni Mojemu Synowi

Środa, 05.12.2012, 20:40

Moje dziecko, powiedz proszę Moim dzieciom, aby wzywały Mnie, ich ukochaną Matkę, tak abym mogła chronić je w tym czasie zamętu i niepokoju.

Moje Niepokalane Serce jest schronieniem, do którego musicie się zwracać, tak abyście przez Moje wstawiennictwo mogli odnowić swoją wiarę i ufność w Mojego Syna.

Przyjdę wam z pomocą i wyleję Moje łzy miłości i współczucia dla każdego z was, a wówczas odnajdziecie pokój w waszych sercach.

Z Moją pomocą, której musicie próbować szukać codziennie, Mój Syn da wam łaski niezbędne, abyście stali się godni Jego Wielkiego Miłosierdzia.

Nigdy nie wahajcie się wołać do Mnie, ponieważ przyznany Mi został specjalny dar od Mojego Syna.

Pomogę wam przygotować waszą duszę tak, że stanie się miła Mojemu Synowi.

Moja pomoc uczyni was silniejszymi i poczujecie bliskość Mojego Syna, która będzie dla was takim komfortem, że wrócicie do Mnie ponownie, abym mogła was chronić.

Jako Matka Zbawienia pomogę wam i waszym rodzinom, abyście zostali poświęceni Mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

Nigdy nie wolno wam obawiać się Mojego Syna, bez względu na to, jak zgrzeszyliście, ponieważ On zawsze ma nadzieję i czeka na was, na wasze wołanie do Niego. Jego Miłosierdzie jest poza waszą zdolnością zrozumienia.

Moje kochane dzieci, nigdy nie wolno wam komplikować modlitwy. Wszystko, co musicie zrobić, aby pomóc Mi doprowadzić was do Niego, to rozmawiać z Moim Synem i zawołać do Mnie.

Wasza Niebieska Matka

Matka Zbawienia

 

2012/12/10 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Wzywam ludzkość do przygotowania się na Moje Wielkie Miłosierdzie

Poniedziałek, 03.12.2012, 19:05

Moja droga, umiłowana córko, przez całą twoją siłę i całą twoją odwagę, wzywam ludzkość do przygotowania się na Moje Wielkie Miłosierdzie.

Tych z was, o pokornym sercu i czystej duszy, wzywam do modlitwy za dusze tych, którzy umrą w czasie Ostrzeżenia.

Jakże oni potrzebują waszych modlitw. Jak Ja potrzebuję waszego cierpienia. Oba dary, dane Mi przez was, pomogą uratować tych, którzy nie mogą zostać uratowani z ich własnej woli.

Kiedy Mój Płomień Miłosierdzia zostanie wylany na całej ziemi, wielu będzie się radować, ale będzie to bolesny czas dla grzeszników, którzy z powodu pychy nie będą w stanie poprosić Mnie o przebaczenie.

Ich oczyszczanie będzie bolesne i wymagać będzie wiele cierpienia z ich strony, aby zrehabilitowali się w Moich Oczach.

Jakże niegodziwe serca ludzi zostaną wewnątrz rozdarte i ze strachem w swych duszach wielu upadnie przede Mną w męce. Niech wiedzą, że choć będą poddani wielkiemu bólowi, to serca i dusze miliardów staną się czyste. Wówczas będą w pełni przygotowani na wielki dzień Mojego Przyjścia.

Moja córko, udręki Moich wyznawców wzrosną i nasilą się przed Ostrzeżeniem.

Gdy ofiarujecie Mi takie cierpienie, ocalę dusze milionów. Proszę, nie żałujcie Mi tych udręk, ponieważ podarowane zostaną wielkie cuda, pomimo tych niewdzięcznych ludzi, którzy nie mają w swoich sercach wstydu za nikczemności, których są winni.

Żadnemu człowiekowi nie zostanie oszczędzony widok stanu jego duszy, tak jak ukazuje się w Moich Oczach.

Gdy zobaczą żałosny stan swoich dusz, będą głęboko zawstydzeni. Tym, którzy będą naprawdę żałować za swoje wykroczenia przeciwko Bogu, zostanie wybaczone. Będą musieli poddać się oczyszczaniu, które muszą przyjąć z pokorą.

Wiele, wiele, dusze przyjmie Moją Rękę Miłosierdzia, ale dusze, które popełniły grzech śmiertelny, będą tak zatwardziałe, że będą unikać Mojego Miłosierdzia. Ta Modlitwa Krucjaty musi być odmawiana za dusze po Ostrzeżeniu.

Modlitwa Krucjaty (88) – Za dusze po Ostrzeżeniu

„O Najświętsze Serce Jezusa, okaż Miłosierdzie nam wszystkim, biednym grzesznikom.

Oświeć te serca z kamienia, tak zrozpaczone w ich poszukiwaniu przewodnictwa.

Przebacz im ich winy.

Pomóż im, dzięki Twojej Miłości i Miłosierdziu, odnaleźć go w ich sercach, aby pojęli Twój wielki Dar Odkupienia.

Błagam Cię, przebacz wszystkim duszom, które odrzucają Bożą Prawdę.

Okryj je Twoim Światłem, Drogi Jezu, tak aby uczyniło je ślepymi na nikczemność i zasadzki diabła, który spróbuje oderwać je od Ciebie na wieczność.

Błagam Cię, daj wszystkim Bożym dzieciom siłę, aby były wdzięczne za Twoje Wielkie Miłosierdzie.

Proszę, otwórz drzwi Twojego Królestwa wszystkim zagubionym duszom, które błądzą po ziemi w stanie bezradności i beznadziei. Amen.”

Idźcie Moi uczniowie i przestrzegajcie Moich instrukcji, aby przygotować wasze dusze na Moje Boże Miłosierdzie.

Wasz Jezus

2012/12/08 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Płomień miłości gasi pożar nienawiści

Niedziela, 02.12.2012, 17:40

Moja droga, umiłowana córko, tylko wtedy, gdy jesteście celem nienawiści, możecie naprawdę zrozumieć władzę, którą zły posiada nad ludzkością.

Nienawiść spowodowana jest przez szatana, który wykorzystuje ją do kuszenia ludzi, aby atakowali swoich braci i siostry.

Nienawiść rodzi nienawiść, kiedy jedna osoba nienawidzi inną i jest to zazwyczaj spowodowane przez złość.

Złość może powstać w wyniku różnicy zdań. Jeśli nie jest to kontrolowane, może zamienić się bardzo szybko w nienawiść.

Gdy ktoś z powodu różnicy zdań atakuje inną osobę, organizację lub naród, może to wywołać potok nienawiści w krótkim okresie czasu.

Dlatego wzywam wszystkich, którzy sami stają się celem takiej złości, aby zawsze zachowali godność. Nawet, jeśli ktoś was obraża bezpośrednio lub za waszymi plecami, musicie uważać, aby się nie angażować. Ponieważ jeśli tak uczynicie, będziecie mieć skłonność, by zgrzeszyć.

Szatan zachęca ludzi do gniewu. Następnie wykorzystuje gniew do spowodowania złości u następnej osoby, i tak dalej, aż nienawiść zostanie zaszczepiona po obydwu stronach.

On, zły, pobudza nienawiść, tak żeby mógł spowodować podział.

Podział jest przeciwieństwem jedności. Jedność jest Łaską daną przez Boga. Kiedy ludzie są zjednoczeni jak jedno i szanują się nawzajem, obecna jest miłość. Miłość to Bóg, dlatego Bóg zainspirował tę jedność.

Szatan wykorzystuje nienawiść dla spowodowania podziału narodów, rozbicia małżeństw, morderstw i rozwoju bezwzględnej przestępczości. Gdy szatan zostanie pokonany, nienawiść zostanie ostatecznie porzucona i nie zaistnieje ponownie na świecie.

Miłość może zredukować nienawiść. Gdy jakaś osoba jest na was rozzłoszczona, musicie spróbować odpowiedzieć miłością. Zrobić to może być dla was bardzo trudne, ale z Moją pomocą stwierdzicie, że nienawiść zostanie szybko osłabiona.

Płomień miłości gasi pożar nienawiści. Równoważy go. Miłość to Bóg, a ponieważ Bóg ma wielką Władzę nad bestią, to jest to rozwiązanie na wypędzenie bestii z waszego życia.

Potrzeba wielkiej odwagi, aby jako ofiary przeciwstawić się nienawiści. Jeśli uczynicie tak, jak Ja was proszę i wezwiecie Mnie dla dodania wam odwagi, wtedy możecie pokonać nienawiść.

Wasz Jezus

2012/12/07 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Wrogowie Żydów we wszystkich narodach zbiorą się razem zjednoczeni, aby zniszczyć Izrael.

Piątek, 30.11.2012, 22:20

Moja droga, umiłowana córko, czas proroctw przepowiedzianych w Starym Testamencie, dotyczących losu Żydów, już wkrótce stanie się widoczny.

Moja wybrana rasa będzie cierpieć

Żydzi, którzy odrzucili Przymierze Boga ustanowione poprzez Mojżesza, będą cierpieć, tak jak to było przez wieki. Odebrana zostanie ich władza nad ziemią ich przodków i jedynym rozwiązaniem będzie podpisanie traktatu, gdzie staną się niewolnikami antychrysta. Moja wybrana rasa będzie cierpieć, tak jak Ja cierpiałem i okazane jej zostanie mało litości.

Traktowanie Żydów będzie gorsze niż to, okazane im podczas ludobójstwa, które miało miejsce w czasie Drugiej Wojny Światowej.

To w Izraelu, jak przepowiedziane, Ucisk będzie widoczny najwyraźniej.

To z powodu Izraela eskalować będą wojny, gdzie stanie się trudne do ustalenia, kto jest prawdziwym wrogiem.

Wkrótce potem podpisany zostanie traktat pokojowy, a człowiek pokoju wejdzie na światową scenę.

Unia Europejska będzie niszczyć wszystkie ślady Boga

Bestia z dziesięcioma rogami, czyli Unia Europejska, będzie niszczyć wszystkie ślady Boga.

Teraz jest czas na przygotowanie się do ich okrucieństwa, które będzie bez precedensu, gdy dojdzie do zniesienia Chrześcijaństwa.

Jakże będą dumni, gdy mały, ukryty pośród nich, wzrośnie i będzie się szczycił swoją mocą. Będą oklaskiwać mianowanego przywódcę nowego kościoła, a jego władza rozprzestrzeni się na świecie.

To będzie się szybko rozwijać i ci Moi wyświęceni słudzy, którzy nie akceptują Prawdy tego proroctwa, muszą wiedzieć o tym.

Jeśli zgodzicie się na nowe prawa Rzymu, miasta, które zostanie zajęte przez kłamcę i sługę antychrysta, staniecie się więźniami tego nowego reżimu. Gdy zobaczycie, że Sakrament Najświętszej Eucharystii jest korygowany, i że zmienił się nie do poznania wiedzcie, że będzie to wasza szansa, aby odwrócić się od tego nikczemnego systemu.

Mój Kościół jest nieomylny. On pozostanie nieomylny. Jeśli jednak inni w Moim Kościele buntują się przeciwko Moim Naukom i zmieniają Święte Sakramenty, zostaną wyrzuceni z Mojego Kościoła. Nowy reżim, który nie jest od Boga, będzie omylny, ponieważ nie będzie przedstawiał Prawdy. Chrześcijanie mogą przestrzegać jedynie Moich Nauk.

Jeśli podążcie za religią stworzoną przez człowieka, nie możecie nazywać się Chrześcijanami. Każdy, kto mówi, że Mój Kościół jest omylny, nie ma racji.

Każdy, kto twierdzi, że należy do nowego kościoła, w którym Moje Nauki zostały naruszone i gdzie Moje Sakramenty zostały zniesione, będzie żyć w kłamstwie.

To będzie bardzo trudny czas dla Moich wyświęconych sług, ponieważ oni muszą przestrzegać Praw ustanowionych przez Mój Kościół. Mówię wam teraz, że nadal musicie tak robić. Jednak gdy tylko Moje Sakramenty zostaną zbezczeszczone, podążajcie jedynie za Moim Prawdziwym Kościołem. Wówczas tylko ci słudzy, którzy przestrzegają Prawdy mogą twierdzić, że prowadzą Mój lud zgodnie z instrukcjami ustanowionymi przeze Mnie podczas Mojego pobytu na ziemi.

Rozkwit pogaństwa

Rozkwit pogaństwa omiecie ziemię, a w ślad za nim wytworzone zostanie fałszywe poczucie pokoju. Następnie ujrzycie wzrost schlebiania sławnym osobom i fanatyczne oddanie spirytualizmowi New Age i satanistycznemu kultowi w przebraniu nowoczesnej psychologicznej terapii. To będzie, gdy uwielbienie samego siebie stanie się najważniejszą pożądaną cechą.

Seksualna niemoralność wzrośnie, gdyż nasili się Bitwa Armageddonu.

Aborcja i morderstwo będą tak powszechne, że wielu uodporni się na jakiekolwiek uczucie współczucia dla tych, którzy są bezbronni.

To w tym czasie Moja armia, niezrażona, kontynuować będzie swoją misję ratowania dusz. Nic jej powstrzyma i dla każdej godziny jej modlitw Ja złagodzę wiele z tego cierpienia na świecie.

Żydom mówię to. Cierpieliście z powodu zaniechania wysłuchania Bożego Słowa poprzez proroków. Jednakże niedługo zaakceptujecie w końcu Prawdziwego Mesjasza. Wówczas wy także dołączycie do Mojej Armii, gdy będzie maszerować do zwycięstwa przeciwko antychrystowi.

Będziecie cierpieć, tak jak Ja cierpiałem, gdyż to zostało przepowiedziane. Dom Dawida będzie miał swój dzień zwycięstwa w dniu, kiedy Ja podniosę Nowe Jeruzalem z popiołów. Gdy wyłoni się Moje Nowe Królestwo, król pogańskiego świata i jego słudzy zostaną obróceni w popiół.

Moja Obietnica Przyjścia, aby doprowadzić was do Królestwa Mojego Ojca, jest blisko. Przyrzekam wam Moją Miłość i Moją Wierność, jako wasz obiecany Mesjasz, obiecany wam tak dawno temu.
To jest wasze dziedzictwo. Gdy zostałem ukrzyżowany nie odrzuciliście Mnie, waszego Jezusa. Odrzuciliście Boga.

Ja Jestem Bogiem. Ja Jestem dla was drogą wejścia do Nowego Raju. Przyjmijcie Moją Rękę, ponieważ Ja was kocham, Ja wam wybaczam. Jesteście Moim Ludem i Ja idę do was.

Wasz Jezus

2012/12/06 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Gdy odebrana jest wolność słowa, Prawda jest ukryta.

Piątek, 30.11.2012, 15:55

Moja droga, umiłowana córko, przepowiednie o końcu wolności narodów, która pozwala im mówić bez kajdan, zaczną się wypełniać.

W Moim Orędziu do was z 1 stycznia 2011 powiedziałem, że głos ludzi poprzez media zostanie ukryty przed ludzkością i odebrany jej.

Kiedy wolny głos mediów zostaje wyciszony, to wiecie, że żyjecie w dyktaturze.

Wiele zmian zostało narzuconych narodom poprzez kontrolę nad mediami. Gdy odebrana jest wolność słowa, Prawda jest ukryta. Następnie naród po narodzie karmiony będzie kłamstwami podyktowanymi przez pogan.

Księga Prawdy została dana światu, tak żeby ludzkość mogła czuć Miłość Boga i była kierowana ku Prawdzie, abyście znaleźli wolność.

Wolność dokonywania własnego wyboru została wam odebrana przez elitarną grupę. Jesteście jak jagnięta prowadzone na rzeź i wielu z was zostanie wprowadzonych w błąd oraz stanie się ślepymi na Prawdę.

Wolność jest Darem danym każdemu człowiekowi przez Boga, który szanuje wolną wolę Swoich dzieci.

Poprzez waszą wolną wolę możecie dokonać wielu wyborów. Niektóre z tych wyborów nie są mile widziane przez Mojego Ojca, a jednak On nigdy nie ingeruje w waszą wolną wolę, ponieważ nie może, ani nigdy wam jej nie zabierze.

Niewolnicy szatana zawsze będą atakować waszą wolną wolę. Robią to kusząc narody, aby zabierać wolność tym, którymi rządzą. Robią to z wielu powodów.

Jednym z powodów jest, aby uczynić z was niewolników dla ich własnej samolubnej korzyści. Drugim jest kontrolowanie wzrostu populacji. Trzecim powodem jest wymazanie wszelkich śladów Boga.

Od Mojej Śmierci na Krzyżu, wiele krajów doświadczyło tego planu. Jednak zachodniemu światu udało się pozostać wolnym od dyktatury, na ile to możliwe. Wszystko to zmieni się teraz.

Poszczególne narody zostaną opanowane przez inne. Będą walczyć między sobą o władzę. Wiele narodów zacznie wprowadzać prawa, które są równoznaczne z komunizmem.

Następnie nadejdzie czas, kiedy Czerwony Smok i Niedźwiedź kontrolować będą wszystko, ale wiele osób nie zda sobie z tego sprawy, ponieważ znaczna część tej dyktatury zostanie ukryta przed publicznymi oczami.

Wiedzcie o tym. Kiedy próby wymazania Imienia Boga zaczną być akceptowane, a wy staniecie się niewolnikami kłamstw, wtedy uderzy Ręka Mojego Ojca.

Jedna trzecia świata zostanie wymazana, a Boska Interwencja będzie kontynuowana aż do ostatniego dnia.

Aby złagodzić te złe prawa, które będą wprowadzane w waszych krajach, gdzie Prawda zostanie przed wami ukryta, musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty (87) o ochronę narodów przed złem.

Modlitwa Krucjaty (87) – Chroń nasz naród przed złem

„O Ojcze, w Imię Twojego Syna uratuj nas od komunizmu.
Wybaw nas od dyktatury.
Chroń nasz naród przed pogaństwem.
Ocal nasze dzieci od krzywdy.
Pomóż nam ujrzeć Światło Boga.
Otwórz nasze serca na Nauki Twojego Syna.
Pomóż wszystkim Kościołom pozostać wiernymi Bożemu Słowu.
Błagamy Cię, zachowaj nasze narody bezpieczne od prześladowań.
Najdroższy Panie, patrz na nas z Miłosierdziem, bez względu na to, jak Cię urażamy.
Jezu, Synu Człowieczy, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.
Wybaw nas z sideł złego.
Błagamy Cię, Najdroższy Boże, zainterweniuj i powstrzymaj zło od ogarnięcia świata w tym czasie. Amen.”

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, ponieważ Serce Mojego Ojca jest łamane przy szybkości, z jaką grzeszne prawa zostają wprowadzane w tym czasie w każdym narodzie na ziemi.
Miejcie nadzieję. Módlcie się i ufajcie Mi, aby to spustoszenie mogło być osłabione.

Módlcie się, aby jak najwięcej Bożych dzieci trzymało swoje oczy cały czas otwarte i pozostało wiernymi Prawdzie Moich Nauk.

Wasz Jezus

2012/12/04 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Kochający Bóg nie wywołałby konfliktu lub powodował rozdźwięku.

Czwartek, 29.11.2012, 15:20

Moje kochane dzieci, musicie modlić się w tym czasie za wszystkich Bożych wizjonerów na świecie. Cierpią bardzo, a niezgoda stworzona została w ramach ich misji i poza nimi.

Wielu ludzi odrzuci ich. Jeszcze więcej odrzuci tych wizjonerów i proroków, którzy dali poznać światu swoje misje.

Musicie zjednoczyć się jak jedno, jeśli naprawdę kochacie Mojego Syna. Nie może być pośród was miejsca na zazdrość, oszczerstwa i nienawiść. Kiedy tak się dzieje, to zły kusi was do odrzucenia, nie proroka, ale Świętego Słowa Mojego Syna.

Jest to czas, gdy nie wolno dopuścić do podziału, aby powstały bariery wśród tych, którzy podążają za Naukami Mojego Syna.

Gdy istnieje podział, następuje rozproszenie uwagi. To zatrzymuje przepływ modlitw i opóźnia was w pomocy dla ratowania dusz.

Kochający Bóg nie wywołałby konfliktu lub powodował rozdźwięku. Oczernianie innych w Imię Boga jest grzechem w Oczach Mojego Ojca.

Jeśli tak robicie, obrażacie Mojego Syna, który zawsze mówił, że musicie się wzajemnie miłować, jak bracia i siostry.

Jeśli używacie Imienia Mojego Syna, aby zniszczyć reputację innych, musicie błagać Mojego Syna, aby wam przebaczył.

Dzieci, jest to czas, aby być silnym i czcić Mojego Syna, pamiętając o wszystkim, czego On was uczył.

Wiele przepowiedzianych wydarzeń będzie teraz dostrzeganych na świecie.

Nie ma czasu na podziały wśród tych, którzy oddają cześć Mojemu Synowi.

Wkrótce rozłamy będą wymuszone wśród Chrześcijan. To dlatego zjednoczeni, staniecie się silną armią, godną głosić Boże Słowo.

Podzieleni, zostaniecie wessani w próżnię, gdzie wasz Kościół zmuszany będzie do pogańskich praw.

Jeśli powodujecie podział, nie może być jedności.

Tylko ci z silną wiarą, zjednoczeni z Sercem Mojego Syna, posuną się naprzód w armii Mojego Syna.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

2012/12/04 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Bez względu na to, jak bardzo wasze rzeczy na tej ziemi są dla was ważne, nie są one nic warte.

Środa, 28.11.2012, 19:40

Moja droga, umiłowana córko, podczas zmian, które bardzo niedługo wybuchną na świecie, nikt nie może nigdy zapomnieć, że to Bóg stworzył świat, i że to wyłącznie z Jego Ręki i przez Jego Moc dobiegnie on końca, w sposób, który jest wam znany.

Żaden rząd, żaden przywódca lub żaden człowiek nie może kontrolować egzystencji ludzkości czy śmierci, gdzie tylko Bóg może zdecydować, kiedy dusza może opuścić ciało.

Bez względu na to, jak bardzo wasze rzeczy na tej ziemi są dla was ważne, nie są one nic warte. Jednak wielu ludzi spędza większość swojego życia realizując marzenia o sławie, bogactwie i zbieraniu rzeczy materialnych, które mogą być im odebrane w każdej chwili.

Dlatego właśnie te dusze, dla których czuję głębokie współczucie, będą cierpieć utratę bogactwa. Pozwolę, żeby zostały pozbawione wszystkiego, tak abym mógł je oczyścić.

Wielu ludzi na świecie utraciło dużo przez ręce skorumpowanych i chciwych organizacji. Jednak, choć muszą jeść i mieć dom do zamieszkania, Ja zezwalam na te cierpienia.

Ponieważ tylko wtedy takie dusze zwrócą się do Mnie o pomoc. Jest to forma oczyszczenia, tak aby następnie człowiek mógł przyjść do Mnie w pokorze, z cechą, którą trzeba koniecznie posiadać, aby wejść do Mojego Królestwa.

Nie obawiajcie się, gdy znajdziecie się w tej sytuacji. Będzie ona trwała tylko chwilę i będzie wynikiem waszej własnej działalności. Z czasem wszystko ułoży się dobrze. Będzie to czas, aby zastanowić się nad waszą przyszłością i miejscem, które zachowuję dla was w Moim Nowym Raju.

Musicie zdobyć prawo, aby iść ze Mną. Wasz czas na ziemi jest tymczasowy. Wiele dusz, które widzą świat jako miejsce materialnych cudów musi zrozumieć, że są one ledwo mignięciem obfitych i chwalebnych darów, które oczekują na wszystkich tych, którzy żyć będą w Nowej Chwalebnej Erze.

Wasz czas tutaj jest przeniknięty cierpieniem, niezadowoleniem, nienawiścią i rozpaczą, z powodu obecności szatana.

Nie możecie go zobaczyć, ale on i jego upadłe anioły są wszędzie, szturchając, popychając i kusząc ludzkość przez cały dzień.

Wielu ludzi nie może zaakceptować faktu jego istnienia i jest to bardzo niepokojące. Jednak wielu nie wypiera się nienawiści, jaką mogą czuć, gdy stają się ofiarą cudzej złości. Nienawiść może pochodzić tylko z jednego źródła. Nie jest czymś, co istnieje samo z siebie. Wypływa z paszczy bestii.

Dusze, które pozostawiają siebie otwarte, ponieważ nie akceptują, że grzech istnieje, będą łatwym celem dla złego. Będą wciągane w pokusy, które on umieszcza przed nimi, zazwyczaj poprzez grzechy ciała. Dusze te są łatwym łupem i nie będą cierpieć, tak jak te dusze, które mu się opierają. Dusze, które kochają Mnie, ich Jezusa, i które podążają za Moimi Naukami z pokornym sercem są tymi, na których zły koncentruje się najbardziej.

Są to dusze, które szatanowi będzie niezwykle trudno pozyskać. Są to te same dusze, które poprzez ich modlitwy i cierpienia dla Mnie powodują, że on się kuli i wyje w mękach.

Dla tych z was, którzy Mnie kochają; to jest tylko dzięki waszej wytrwałości i wytrzymałości, że możecie przezwyciężyć jego uchwyt, który słabnie z godziny na godzinę dzięki tej Misji.

Jeśli i gdy jesteście atakowani słownie, bez znanej przyczyny, lub gdy jesteście oczerniani w Moje Imię, to wówczas wiedzcie, że wasze modlitwy ratują dusze.

Proszę, zachowajcie milczenie podczas tych ataków, gdyż jeśli zajmujecie się waszymi napastnikami, to dajecie złemu wiele sił.

Bądźcie silni Moi umiłowani uczniowie, przez wzgląd na Mnie. Ja was podtrzymam i wkrótce wasze cierpienia dobiegną końca.

Wasz Ukochany Jezus

2012/12/03 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Moi kapłani, nie wolno wam obrażać Mnie oświadczając, że Ja jestem kłamcą.

Wtorek, 27.11.2012, 20:08

Moja droga, umiłowana córko, muszę wyjaśnić, że wielu z was, którzy ciężko pracują, aby promować i rozpowszechniać Moje Święte Słowo, zostanie zaatakowanych bardziej niż kiedykolwiek przez samozwańczych ekspertów, którzy odrzucą te Orędzia, jako nie mające znaczenia.

Inni, którzy zaatakują ciebie, powiedzą, że nie masz prawa do głoszenia Mojego Słowa lub uznawania Go za Prawdę.

Wreszcie będziesz zagrożona przez niektóre wyświęcone sługi wewnątrz Mojego Kościoła i zostanie ci nakazane zaprzestanie tego, co robisz, ponieważ oni poczują się urażeni twoją pracą. Powiedzą, że te Przekazy nie są od Boga.

Będą podejrzewać, że pochodzą one od złej siły. Powiedzą, że te Orędzia są sprzeczne z Naukami Mojego Kościoła. Ja mówię do nich to:

Jaka część Orędzi powoduje u was taki ból serca? Dlaczego nie mówicie Prawdy, kiedy krytykujecie Moje Słowo?

Dlaczego chwalicie swoją znajomość duchowych spraw, która mówicie, przekracza Moją?

Czy mówicie w imieniu Mojego Ciała na ziemi, Mojego Kościoła? Jeśli tak, to Ja, poprzez Mojego Świętego Wikariusza, nie upoważniłem was do tego.

Czy wasza tak silna kampania, aby odrzucić te Orędzia, bazuje na waszych własnych poglądach i osobistych opiniach?

Dopatrujecie się uchybień, a następnie grozicie waszym parafianom, że jeśli będą czytać Moje Słowo, będą błądzić.

Mówicie, że Moje Święte Słowo musi zostać odrzucone, a następnie powiecie Moim wyznawcom, że jest ich obowiązkiem, aby tak zrobić.

Dlaczego boicie się Króla, któremu ślubowaliście wasze życie?

Mnie nie należy się obawiać, mimo że Moje Słowo jest dla was niewygodne.

Istnieje wielu samozwańczych proroków na świecie, którzy nie są prawdziwi, i którzy potrzebują modlitw wielu z was. Jednakże to ci, którzy są autentyczni, stają się zawsze waszym największym celem. To Moi prawdziwi prorocy są tymi, którzy ściągają na siebie gniew kapłanów, ciągle niepewnych celu tej Mojej Świętej Misji.

Bądźcie ostrożni komu rzucacie wyzwanie, szerzycie jad, nieprawdy i kreujecie oszczerstwa, ponieważ Ja nie dałem wam, ani Mojemu Kościołowi upoważnienia, aby to robić. Moi kapłani, nie wolno wam obrażać Mnie oświadczając, że Ja jestem kłamcą.

Kiedy objawi się wam Dzień Prawdy, poczujecie wielki wstyd.

Musicie opuścić waszą broń i wyeliminować wszelką nienawiść i gniew, które dręczą was teraz. Następnie spójrzcie, co się wam przydarzyło. Szatan oszukał was w taki sposób, że wasze słowne i pisemne ataki na tę Pracę wykraczają ponad to, co jest od was jako kapłanów oczekiwane.

Dlaczego tak się stało? Czy jest to dla opóźnienia tej Misji i odciągnięcia ludzi od Moich Modlitw, które zostały wysłane z Nieba, aby ratować dusze. To co robicie, jest próbą powstrzymania Mnie, waszego Jezusa, w Moim Planie zbawienia ludzkości.

Jest to bardzo ciężkie wykroczenie przeciwko Bogu.

Oto Modlitwa Krucjaty, aby pomóc wam odpowiedzieć na Moje Wezwanie i uwolnić was od męki wątpliwości.

Modlitwa Krucjaty (86) – Uwolnij mnie od męki wątpliwości

„Przychodzę przed Ciebie, drogi Jezu, zdezorientowany, niepewny i sfrustrowany, ponieważ martwię się o Prawdę, którą głosisz przez Twoje Orędzia.
Wybacz mi, jeśli Cię skrzywdziłem.
Wybacz mi, jeśli nie mogę Cię usłyszeć.
Otwórz moje oczy, tak żeby mogło być mi pokazane, co jest Tobie potrzebne, abym ja zrozumiał.
Błagam Cię, podaruj mi moc Ducha Świętego, aby pokazać mi Prawdę.
Kocham Cię, drogi Jezu i błagam Cię, uwolnij mnie od męki wątpliwości.
Pomóż mi odpowiedzieć na Twoje wezwanie.
Wybacz mi, jeśli Cię obraziłem i przybliż mnie do Twojego Serca.
Prowadź mnie do Twojego Nowego Królestwa i udziel mi łaski, tak abym przez własne modlitwy i cierpienia, mógł pomóc Tobie uratować dusze, tak cenne dla Twojego Najświętszego Serca.”

Wasz Jezus

2012/12/02 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Ci, którzy przestrzegają Bożych Praw, będą demonizowani i odszukiwani.

Niedziela, 25.11.2012, 18:45

Moja droga, umiłowana córko, Moi uczniowie muszą zrozumieć, że udręki, które znoszą w Moim Imieniu czynią ich tylko silniejszymi.

Do wszystkich zwolenników tych Świętych Orędzi: nigdy nie możecie pozwolić, aby powaliły was ataki innych ludzi .

Nawet jeśli tak robią, jeśli was depczą was, a następnie kopią, kiedy leżycie bezbronni, wiedzcie, że Ja was potem podniosę. Będziecie stawać się za każdym razem silniejsi, a wtedy wasz strach zostanie zmniejszony.

Módlcie się za tych ludzi, bo to nie jest ich wina. Są wykorzystywani przez oszusta, abyście zrezygnowali z tej Misji.

Teraz musicie być poinformowani, że Moje Miłosierdzie spłynie wkrótce na ludzkość jak płomień ognia i pochłonie duszę każdego człowieka. Kiedy tak się stanie, świat zostanie skierowany na spokojne miejsce. Tak wielu się nawróci i to jest dobre. Ale, jak burza w nocy, przybędzie antychryst i pozbawi was tego poczucia spokoju.

On będzie zakłócał ludzkie życia, choć na początku nie zauważycie tego. Stanie się bardzo potężnym światowym liderem, a wam nie wolno nigdy patrzeć mu w oczy. Spuście w dół wasze oczy. Zaufajcie Mi i módlcie się, aby ci, których on atakuje, mogli zostać uratowani.

Tak jak przed każdą burzą, o której wiecie, że nadchodzi, musicie się dobrze przygotować. Nie zostawiajcie żadnej części domu bez ochrony. Przygotujcie się na najgorsze. Odizolujcie siebie i waszą rodzinę od krzywdy. Temu człowiekowi zostało danych przez bestię wiele mocy, musicie więc chronić siebie przed nim lub będzie on odpowiedzialny za spowodowanie splamienia waszej duszy.

Jego nikczemność będzie przed wami starannie ukryta, a jeśli nie będziecie przygotowani, możecie wpaść w jego pułapkę.

Walka pomiędzy dobrem i złem odbędzie się zarówno na ziemi, jak i poza nią, w tym samym czasie.

Problemem tej wojny jest, że ci, którzy są po stronie antychrysta i fałszywego proroka, będą postrzegani, jakby czynili wielkie dobro na świecie.

Ci, którzy przestrzegają Bożych Praw, będą demonizowani i odszukiwani.

Moje Schronienie jest tym, gdzie musicie uciekać. Moje Najświętsze Serce, z każdą kroplą Mojej Krwi wylewanej na was, będzie was chronić.

Nigdy nie odczuwajcie rozczarowania. Nigdy nie czujcie się samotni. Połączyłem was wszystkich razem przez tę i inne misje. Z czasem wszyscy ci, którzy postępują według instrukcji, które Ja daję poprzez wszystkich prawdziwych proroków i wizjonerów, pomogą ocalić dusze miliardów.

Nawet 20 milionów spośród was, dzięki waszej wytrwałości, udrękom, cierpieniom i modlitwom, może uratować większość ludzkości.

To jest Moja Obietnica dla was.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za wszystkich waszych braci i siostry. Ponieważ, zjednoczeni, wszyscy staniecie się częścią Mojego Nowego Królestwa i wszystko będzie dobrze.

Nie miejcie jednak wątpliwości, że wiele pracy jest do wykonania dla nawrócenia ludzkiego rodzaju.

Nie będzie to łatwe osiągniecie, ale moc i łaski, które Ja przyznam tej Misji zapewnią, że Święta Wola Mojego Ojca będzie mogła być wypełniona w taki sposób, w jaki musi być.

Wasz Jezus

2012/12/01 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Nie na Mnie umieszczą koronę ze szmaragdów lub szlachetnych kamieni.

Niedziela, 25.11.2012, 17:25

Moja droga, umiłowana córko, Jam Jest Chrystus, Zbawiciel ludzkiego rodzaju i wkrótce podejmę Moją Koronę oraz ostateczne panowanie nad ziemią.

Jednakże Cierniowa Korona nadal pozostanie na miejscu, na Mojej Świętej Głowie, aż nadejdzie wielki dzień, gdy ostatecznie zasiądę na tronie obiecanym Mi przez Mojego Ojca.

Ja Jestem jedynym Prawdziwym Królem, Jedynym Prawdziwym Bogiem, ale mimo to noszę Cierniową Koronę, tak okrutnie umieszczoną rękami niewdzięcznego człowieka.

Nie na Mnie umieszczą koronę ze szmaragdów lub szlachetnych kamieni. Nawet dzisiaj nie. Nie, zamiast tego oni wciąż Mnie ranią przez okrutne odrzucanie zbawienia, które osiągnąłem dla nich, kiedy Mnie ukrzyżowali.

Czekałem i czekałem na ludzkość, aby podniosła oczy i otworzyła je w celu zobaczenia Prawdy.

Jednak tak niewielu Chrześcijan podąża za Moimi Naukami. Są osłabieni przez zewnętrzne naciski i milczą, kiedy świat przyjmuje grzech jako coś dobrego.

Moja Korona została przygotowana, a Ja przybędę w Chwale. Nie będzie człowieka, który nie zobaczyłby Mnie, jak przychodzę z Nieba.

Wydarzenie to będzie trwało pewną ilość godzin i spowoduje u silnie wierzących, że będą krzyczeć i radować się.

Tak wielu będzie zawstydzonych i zalęknionych, kiedy Mnie zobaczą. Nawet wtedy, jeśli poproszą Mnie o przebaczenie im, zrobię tak, aż do ostatniej sekundy.

Strzeżcie się tych, którzy twierdzą, że są Mną. Jest to bardzo ważne, ponieważ Ja przyjdę tylko w jednym dniu.

Ja nie będę chodził po ziemi jako człowiek, ponieważ nie zostało to przyzwolone przez Mojego Ojca. Niech taki człowiek nie zwiedzie was.

Moje panowanie jest blisko i niech wszyscy ci, którzy nie uznają Mnie, Mojego Istnienia, czy proroctw zawartych w Księdze Mojego Ojca wiedzą, że nie może zostać ono powstrzymane.

Szatan i ci, którzy idą za nim, nie mają nade Mną władzy. Jedyna Moc, która ma znaczenie, to Władza Boga, który kocha wszystkie Swoje dzieci.

Przygotujcie się na Moje Nowe Królestwo i bądźcie radośni. Oczekujcie tego dnia, ponieważ będzie to dzień, kiedy na dobre zakończą się wszystkie ludzkie cierpienia.

Tylko ci, którzy podążają za Moimi Naukami doświadczą Mojego Nowego Raju.

Moi uczniowie muszą utworzyć krąg modlitwy, aby ocalić dusze tych, którzy nie przyjdą do Mnie, nawet w ostatnim dniu.

Proszę, módlcie się Krucjatą Modlitwy o Łaskę Uwolnienia dla tych, którzy nie mają siły, aby pomóc samym sobie.

Wasz Jezus

2012/11/29 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Moi ukochani kapłani i wyświęceni słudzy, nie bójcie się Mojego Słowa.

Piątek, 23.11.2012, 21:45

Moja droga, umiłowana córko, prześladowanie Moich proroków i wizjonerów nasila się obecnie jako sprzeciw wobec wzmożenia tych przekazów.

Mówię do tych z was, zwłaszcza Moich ukochanych kapłanów i wyświęconych sług, nie bójcie się Mojego Słowa. Strach i niepewność, których doświadczacie, nie pochodzą ode Mnie. Jeśli nie pochodzą ode Mnie, to musicie zadać sobie pytanie, skąd one pochodzą?

Moje Święte Słowo zawsze budzi sprzeciw.

Podczas Mojego pobytu na ziemi, kapłani tamtych czasów, faryzeusze, zrobili wszystko, co mogli, aby sprzeczać się ze Mną. Próbowali przy każdej okazji spowodować Moje potknięcie; zadawali Mi pytania tak skonstruowane, aby wykazać, że Ja zaprzeczam Bożemu Słowu; jednak to im się nie powiodło.

Zachowałem milczenie, gdy próbowali nakłonić Mnie do odpowiedzi na pytania, o których wiedzieli, że nie byłem gotów na nie odpowiedzieć.

Zauważcie, że chociaż praktykowali swoją religię, odprawiali wiele drobiazgowych ceremonii ubrani w kosztowne szaty, to brakowało im jednej rzeczy. Nie posiadali ani grama pokory, ponieważ błędnie uważali, że z powodu ich roli wyświęconych sług, znaleźli się ponad swoimi braćmi.

Rozmawiali, głosili i przedstawiali w publicznych miejscach, jak prorocy, Święte Słowo Mojego Ojca. Mimo to, tak naprawdę nie rozumieli Obietnicy uczynionej przez Mojego Ojca, ani lekcji, jakich On udzielił im przez proroków.  Nie zdołali zaakceptować, że moment przyjścia obiecanego Mesjasza miał miejsce w ich własnym czasie.

Uważali, że wydarzenie to będzie miało miejsce w przyszłości.

Czuli się zmieszani Moimi odpowiedziami, Moimi Naukami i prostym życiem, które prowadziłem. Jednak czuli się do Mnie przyciągani i wracali, znowu i znowu, aby rzucać Mi wyzwanie.

Następnie poczuli się zagrożeni z powodu Mojej znajomości duchowych spraw, faktu, któremu nie mogli zaprzeczyć.

Torturowali Mnie. Odpowiadałem na ich pytania zgodnie ze Świętą Wolą Mojego Ojca. Potem zachowywałem milczenie, gdy z wściekłością wskazywali na Mnie swoimi palcami.

Przy całej oznajmianej przez nich wiedzy Bożego Słowa, wpadli w pułapkę zastawioną przez oszusta. Uważali, że ich wiedza była lepsza od Mojej.

Warstwowa hierarchia Kościoła, którą utworzyli, była jak królewska monarchia. Królem, którego czcili, nie był Bóg, lecz ich właśni, mianowani przez nich królowie. Górna warstwa miała niewielką łączność z niższymi sługami, którzy kierowali ich plemionami. Dla biednego, skromnego człowieka, mieli mało czasu.

Jak bardzo obrazili Mojego Ojca. Jakże Mnie torturowali. Mieli krew wielu na swoich rękach, ale mimo to, w oczach opinii publicznej udało im się utrzymać je w czystości.

Ich wykształcenie oznaczało, że uważali, że tylko oni mogli poprawnie interpretować Pismo Święte. Moje Słowo było traktowane jak herezja.

To samo prawdziwe jest dzisiaj. Tak niewielu z Moich wyświęconych sług przygotowanych jest na Moje Powtórne Przyjście. Ich świadectwo, jako Pobożnych Kapłanów w Moim Kościele, może wytworzyć podział, na który Ja nie zezwoliłem.

Tym uczonym w teologii ludziom, z wieloma latami szkolenia, nie udaje się zrozumieć Moich Nauk, proroctw czy sposobu, w jaki Ja mówię.

Ci z was, którzy kwestionujecie Moje Słowo lub próbujecie wytworzyć różnice, porównując je do swojej własnej, błędnej znajomości Pisma Świętego, musicie się teraz zatrzymać.

Niczego się nie nauczyliście. Czy nie możecie zaakceptować, że czas jest bliski, i że to Ja was przygotowuję?

Wielu jest wrogów tej Mojej Świętej Misji przygotowania was do Mojego Powtórnego Przyjścia.

Ataki są zaciekłe. Każdy zwrot, każdy zakręt i każdy krok, który stawiam poprzez te Orędzia, napotyka przeszkody.

Jeśli nie akceptujecie Mojej Obietnicy Powtórnego Przyjścia, to musicie sami sobie postawić to pytanie. Jaka jest moja rola w Imię Boga? Czy jest to tylko administrowanie Świętymi Sakramentami? Nie, to nie jest tylko ta rola, dla której zostaliście powołani.

Kiedy atakujecie Moje Przekazy w taki sposób, sprawiacie, że płaczę ze smutku i frustracji.

Czy nie zostaliście ostrzeżeni, aby zachować czujność, ponieważ nie znacie dnia ani godziny, kiedy Ja powrócę? Jest to dla was chwila, aby obudzić waszego ducha, aby czytać Słowa zawarte w Księdze Mojego Ojca, a następnie modlić się, abym Ja pobłogosławił was darem rozeznania.

Tym z was, którzy odrzucacie Mnie, ponieważ jesteście ostrożni i martwicie się, że to nie jestem Ja, wasz Jezus, który przemawia, Ja wam wtedy wybaczam. Rozumiem, jak to jest trudne, ale z czasem poczujecie, jak ogarnia was Moja Miłość.

Ci z was, którzy odmawiacie wysłuchania Mnie, jesteście wtedy winni grzechu pychy.

Ci z was, którzy publicznie potępiacie Moje Słowo, rozdzielacie je na części i twierdzicie, że Moje Orędzia pochodzą od złego, jesteście wówczas dla Mnie zgubieni. Tak daleko odsunięci ode Mnie, pomimo waszego aroganckiego przekonania, że wasza książkowa wiedza na temat spraw duchowych, czyni was bardziej godnymi, aby mówić w Moim Imieniu, musicie wiedzieć to.

Przyniesiecie Mi prostą duszę, z czystym sercem, która kocha Mnie z tego powodu, kim Ja Jestem, a dołączycie do Mnie w Raju.

Przyniesiecie Mi duszę pełną pychy, która wykrzykuje na całe gardło Słowo Boże, a odrzucę was na bok.


Zaufajcie Mi z pokornym sercem, a Ja wyleję na was Moje Łaski.

Kochajcie Mnie bez żadnych warunków, a rozpoznacie w tym czasie Mój Głos. Jesteście duszami, które mają szczęście. Ale te dusze, które same odsunęły się od mnie są tymi, których pragnę, i za którymi tęsknię najbardziej.

O, przyjdźcie do Mnie, Moi wyświęceni słudzy. Daję wam Prawdę, ponieważ chcę, abyście odnowili waszą wierność dla Mnie. Nieposłuszeństwo wobec Moich Nauk i zaniechanie uznania waszej własnej słabości, wbija pomiędzy nas klin.

Ci wyświęceni słudzy, którzy popełniliście ciężkie grzechy ciała, musicie przyjść do Mnie, tak żebym mógł was podtrzymać. Uznajcie swoje grzechy, a Ja odnowię wasze dusze, tak że będziecie gotowi, aby pomóc ratować inne dusze, zanim Ja przyjdę ponownie.

Musicie posłuchać. Jeśli macie wątpliwości, wtedy Ja akceptuję to. Jeśli jednak próbujecie skrzywdzić Moich proroków, będziecie za to cierpieć. Jest dla was znacznie lepiej zachować milczenie. Musicie być gotowi słuchać i ukorzyć się w Moich Oczach. Tylko wówczas będziecie zdolni do reprezentowania Mojego Ciała na ziemi.

Wasz Jezus

2012/11/29 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Bóg Ojciec: Ofiaruję wam najdoskonalszą przyszłość.

Czwartek, 22.11.2012, 19:00

Moja najdroższa córko, Światło Mojej Miłości pada dzisiaj na ziemię, w nadziei, że serca Moich dzieci mogą zostać poruszone.

Ci, którzy Mnie nie znają, a wielu jest takich, którzy boją się zbliżyć do Mnie, wy powinniście wiedzieć, że pragnę was zabrać do Królestwa Mojego Syna.

Ja Jestem Bogiem Miłości i Bogiem, który przekazał wam Dar Zbawienia.

Nie wolno wam odrzucić tego Daru, ponieważ dany został ludzkości, tak aby mogła zjednoczyć się ponownie, by cieszyć się Rajem, który najpierw dla niej stworzyłem.

Jest to czas na Dzień Pański i wy, Moje dzieci, jesteście do tego wspaniałego dnia przygotowywane.

Moment Mojej Bożej Interwencji, tak abyście mogli zostać ocaleni, żeby wejść do bram Królestwa Mojego Syna, nastąpi wkrótce.

Kiedy rozpocznie się wypełnianie proroctw przepowiedzianych w Mojej Świętej Księdze, w końcu zaakceptujecie Prawdę.

Prawda, która obiecałem dla ludzkości w tych czasach, dawana jest wam teraz.

Możecie zapytać, czy Ja potrzebuję, aby Prawda Mojego Świętego Słowa dawana była Moim dzieciom ponownie?

Jest tak dlatego, gdyż tak niewielu w dzisiejszym świecie wierzy w Moje istnienie. Nie przestrzegają już dłużej Moich Dziesięciu Przykazań.

Arogancja zastąpiła pokorę wśród Moich dzieci, w tym pośród wielu wyświęconych sług, którzy zostali powołani do przekazywania Prawdy. Wielu ignoruje Prawdę Mojego Słowa, a nawet więcej, nigdy nie zostali nauczeni o sensie ich istnienia na ziemi.

Tak wiele dusz może zostać obecnie uratowanych z powodu Mojej Miłości i dlatego dawałem wam instrukcje, poprzez Mojego umiłowanego Syna, co do tego, co jest od was oczekiwane.

Przyjmijcie Prawdę. Przypomnijcie waszym bliskim o Mojej Wielkiej Miłości do Moich dzieci.

Jak każdy dobry Ojciec będę ostrzegał Moje dzieci przed niebezpieczeństwami, które napotykają.

Nigdy nie pozwolę im chodzić po omacku w sieci fałszu, która spadła na ludzkość, jak sieć rybaka na niczego niepodejrzewającą ławicę ryb.

Nie pozwolę powstrzymać wysłuchiwania Mojego Świętego Słowa tym, którzy tego próbują lub tym, którzy starają się przeszkodzić Słowu Mojego Syna. Ani nie zaniecham, jako Mojego obowiązku, ostrzeżenia Moich dzieci o karach, które je spotkają, jeśli nadal będą Mnie urażać swoim traktowaniem innych.

Ja Jestem waszym Ojcem. Jestem odpowiedzialny za ponowne zebranie razem Moich dzieci i użyję wszystkiego, co konieczne, dla ocalenia Moich dzieci od krzywdy.

Każda możliwa taktyka i każdy podstęp wykorzystane zostaną przez szatana i jego oddanych zwolenników, aby powstrzymać was od słuchania Prawdy.

To obiecuję wam uroczyście. Zostaniecie zabrani szybko w Moje Ramiona i pod ochronę Wielkiego Miłosierdzia Mojego Syna.

Bitwa o dusze rozpoczęła się, choć dla wielu z was może to nie być oczywiste.

Aby cieszyć się Moim Nowym Rajem na ziemi, musicie przyjąć Moją Rękę wyciągniętą do was. Nie obawiajcie się, ponieważ zabezpieczę Moją Pieczęcią wszystkich tych, którzy honorują Mnie, ich Przedwiecznego Ojca i Mojego drogiego Syna.

Zważajcie na Moje Wezwanie. Bądźcie silni. Zasłońcie wasze uszy na podszepty bestii, kiedy wykorzystuje te dusze, które są splamione grzechem pychy, aby zabrać was ode Mnie.

Ofiaruję wam najdoskonalszą przyszłość. Nie wolno wam odrzucać tego Raju, ponieważ jest to wasze dziedzictwo. Ilu z was odrzuciłoby spadek wielkiego bogactwa na świecie? Bardzo niewielu. Nie popełnijcie błędu odwracając się od tego Daru.

Każdy, kto stara się was zatrzymać, potrzebuje waszych modlitw, ponieważ Ja kocham wszystkie Moje dzieci.

Ja, wasz Ojciec, zapewnię, że Mój wielki plan ogłoszenia Powtórnego Przyjścia Mojego Syna, nie zostanie opóźniony.

Przyjdźcie do Mnie, poprzez Mojego Syna, a będziecie mieć wszystko, co trzeba. Kocham was. Płaczę za wielu z was, zbyt upartych, aby zobaczyć, że jest to rzeczywiście wołanie z Nieba, obiecane dla przygotowania was do Nowej Ery Pokoju.

Wasz ukochany Ojciec

Najwyższy Bóg

2012/11/27 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Jedna połowa nie będzie zbaczać od Prawdy. Pozostała połowa przekręci Prawdę.

Środa, 21.11.2012, 23:30

Moja droga, umiłowana córko, przy każdej surowej Wiadomości, jaką daję wszystkim Bożym dzieciom, stale pamiętajcie, że Moja Miłość jest zawsze Miłosierna.

Moja cierpliwość znosi wszystko i ocalę każdego człowieka, który wzywa Mojego Miłosierdzia, niezależnie od wagi jego grzechów.

Jakże pragnę uwolnić wszystkich z uścisku zwodziciela, który zacieśnia swój uchwyt na każdej uwiedzionej przez niego duszy, tak że wiele z nich jest bezradnych wobec jego siły.

Niech nikt nie zaniedba zrozumienia tego. Jeśli sprzedaliście z własnej woli wasze dusze szatanowi, on nie pozwoli odejść wam dobrowolnie. Tylko Ja mogę was wyzwolić.

Kiedy te dusze, które zostały utracone dla Mnie z powodu grzesznego życia, które prowadzą, spróbują zmienić swoje postępowanie, będą walczyć również z bestią. Ponieważ bestia będzie urażona, a jest ona bezwzględna.

Dla wielu, nawet tych, którzy są oddani Mnie, ich Jezusowi, będzie od czasu do czasu jak cierń w ich boku. Nic jej nie zadowoli, dopóki nie ulegniecie jej pokusie, która różnić się będzie w zależności od osoby.

Ponieważ każdy z was jest grzesznikiem i nadal nim będzie, dopóki nie zostaniecie oczyszczeni z grzechu, przyjmijcie grzech jako fakt, ale walczcie z nim.

Ci z was, którzy znacie Mnie bliżej, wiecie, że zawsze możecie zaufać Mojemu Miłosierdziu.

Znacie znaczenie utrzymania codziennej komunikacji ze Mną. To może być tak proste, jak pogawędka ze Mną w trakcie waszego dnia pracy. To idealny czas, aby ofiarować Mi wasze małe poświęcenia.

Jeśli ktoś was rani, ofiarujcie Mi tę udrękę, tak abym mógł przez to ratować dusze.

Jeśli jesteście zaniepokojeni w zmaganiach, którym stawiacie czoła, gdyż nie macie nad nimi kontroli, musicie pozwolić Mi zabrać wasz ciężar.

Wiele osób ciężko pracuje przez długie godziny, zarówno w domu, jak i poza domem. Wszystko, o co proszę, to abyście zwrócili się do Mnie w waszych myślach, kiedy potrzebujecie wsparcia i pomocy, ponieważ Ja odpowiem na waszą modlitwę.

Nigdy nie popełniajcie błędu, sądząc, że można się ze Mną porozumiewać tylko podczas pobytu w Kościele, albo przed lub po otrzymaniu Świętych Sakramentów. Ja jestem obecny w każdym momencie dnia. Odpowiem na każdą prośbę, jeśli jest zgodna z Moją Świętą Wolą.

Moi drodzy uczniowie, wszyscy jesteście dziećmi Boga. Łączę was, naród z narodem, tak abym mógł przynieść pokój i jedność wśród chaosu, który nadejdzie.

Pozwólcie Mi przyprowadzić was do Mojej Świętej Rodziny, a zostaniecie wzmocnieni.

Wtedy powstaniecie i ruszycie do przodu, odnowieni i z nowymi siłami, aby prowadzić Moją armię, która jeszcze w wielu krajach nie została utworzona.

Bądźcie wierni Moim instrukcjom.

Proszę, rozprzestrzeniajcie wszędzie Pieczęć Boga Żywego. Nie wolno jej sprzedawać. Musi być dostępna dla wszystkich. Przekażcie kopie dla wszystkich osób, które potrzebują ochrony.

Podział między wiernymi wyznawcami, tymi, którzy akceptują Księgę Mojego Ojca, Najświętszą Biblię, i tymi, którzy chcą zmienić Prawdę, będzie się poszerzał.

Jedna połowa nie będzie zbaczać od Prawdy.

Pozostała połowa przekręci Prawdę.

Zrobią to, aby odpowiadała ich własnym politycznym i osobistym motywacjom, które będą ukryte za językowymi sformułowaniami.

Prawda zostanie wkrótce uznana za kłamstwo, a Bóg zostanie obarczony winą.

Będą lekceważąco oświadczać, że prawa ustanowione przez Mojego Świętego Wikariusza są staroświeckie i nie pasują do współczesnego społeczeństwa.

Każdy przebiegły argument będzie w bezpośrednim konflikcie z Prawami Bożymi, i będzie z nim równoznaczny.

Ludzie ci chcą wprowadzić prawa, które legalizują grzech. Oni nie kochają Boga. Mówią, że tak robią, a wielu z tych, którzy promują takie prawa, jest ateistami, ale nie ujawniają swoich prawdziwych przekonań.

Wiele z ich planów zawiera zakazanie Chrześcijańskich praw.

Z jednej strony, tolerują przepisy, które umożliwiają kobietom przerywanie ciąży z powodu wyboru stylu życia. Używają argumentów wyboru, ale wybór ten stosuje się do potrzeb matki, ale nie dzieci.

Wiele kobiet będzie później udręczonych, gdy zniszczą życie w ten sposób. Wiele poczuje znaczenie straty, ponieważ będą wiedziały w swoich sercach, że życie, które zniszczyły, stworzone zostało przez Boga.

Każdy mocny i przekonujący argument użyty zostanie dla spowodowania ustawodawstwa aborcji. Wykorzystana zostanie każda sztuczka dla zgromadzenia poparcia, co równoznaczne będzie z wprowadzeniem aborcji dla wszystkich.

Za ten grzech zburzę wasze kraje.

Grzech aborcji powoduje ogromny ból u Mojego Ojca, a On nie pozwali na to, aby był on kontynuowany.

Narody, które ciągle starają się udostępnić go dla większej liczby kobiet i które promują go, jakby był dobrą rzeczą, zostaną wyjęte i poddane karze, z której nie będą mogły się odnowić.

Będą winni grzechu zabójstwa i będą jedną z pierwszych grup, które ucierpią ból podczas Ostrzeżenia.

Bóg nie pozwoli wam dotknąć życia, które On stworzył.

Jego kara zostanie wam wymierzona w postaci trzęsień ziemi i wiele narodów będzie nadal otrzymywać karę za karą, aż do dnia Pańskiego.

Aborcja i morderstwo będą dwoma grzechami, za które Mój Ojciec rzuci na świat surowe kary.

Grzech, Moi uczniowie, jest czymś jak plama, która kładzie się cieniem na wasze dusze każdego dnia. Ale kiedy jesteście w stanie łaski, grzech zmniejsza się. Im więcej przyjmujecie Sakramentów Komunii Świętej i Spowiedzi, tym większe otrzymujecie łaski.

Tym z was, którzy codziennie uczestniczą we Mszy Świętej, dawane są bardzo szczególne łaski. Ponieważ wy, Moi pobożni wyznawcy, szybko przejdziecie przez Bramy Mojego Raju.

Idźcie teraz i spędzajcie trochę więcej czasu ze Mną. Rozmawiajcie ze Mną. Lubię tę cichą pogawędkę i ona zbliża was do Mnie. Tęsknię za wami. Pragnę zażyłości, o którą zabiegam, tak abym mógł przyciągnąć was bliżej do Mnie.

Możecie zbudować cudowny związek ze Mną, po prostu gdy najpierw zostaniemy przyjaciółmi. Następnie nasza miłość będzie narastać aż do takiego momentu, że wasze serca wybuchną z miłości do Mnie, a Moje, do was.

To nie jest skomplikowane. Aby rozpocząć nowy, świeży początek, aby przygotować się do Mojego Królestwa, zacznijcie już teraz. Zawołajcie do Mnie.

Jeżeli Mnie kochacie, to wkrótce Mi zaufacie, a to doprowadzi was do oczyszczenia duszy. Będziecie szczęśliwsi, w pokoju, i nic z zewnętrznego świata nie będzie miało znaczenia, z wyjątkiem bólu grzechu, którego będziecie świadkami.

Ja Jestem właśnie tutaj. Czekam na was. Chcę, aby ludzkość mogła poznać Mnie właściwie.

Kocham was.

Wasz Jezus

2012/11/25 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Musicie się modlić, aby te biedne dusze, które nadal krzyżują Mojego Syna, odwróciły się od grzechu.

Środa, 21.11.2012, 18:45

Moje dziecko, wszystkie Moje dzieci, które kochają Mojego Syna, muszą zjednoczyć się w modlitwie w tym czasie konfliktów na świecie.

Musicie się modlić, aby te biedne dusze, które nadal krzyżują Mojego Syna, odwróciły się od grzechu i błagały Mojego Syna o przebaczenie.

Czas jest krótki, a tylko ci w stanie łaski mogą wejść do Królestwa Mojego Syna.

Podczas gdy wcześniej, modlitwy, poświęcenie i oddanie dla Mnie, waszej Najświętszej Matki, zajęły wiele lat,  teraz pozostanie wam tylko bardzo krótki czas, aby szukać odkupienia.

Módlcie się mocno, Moje małe dzieci, za tych, którzy obrażają Mojego Syna, i którzy odmawiają uznania Mojego Ojca, Najwyższego Boga.

Tak wielu odwróciło się od Boga. Złemu udało się zamienić ich serca w kamień.

Bardzo niewielu szanuje życie, które zostało dane Bożym dzieciom. Wasze życie jest w Rękach Boga. Każdy, kto ingeruje w Boże Stworzenie, zostanie ukarany.

Moje dziecko, musisz wezwać wszystkich tych, którzy otrzymali Księgę Prawdy, aby modlili się do Mnie, Matki Zbawienia. Mnie zostało przyznane zadanie pomagania Mojemu Synowi w zbawieniu ludzkości.

Pozwólcie Mi pomóc wam, dzieci, zobaczyć drogę do Mojego Syna z czystością i miłością w waszych sercach.

Pomogę wam pokonać każdą przeszkodę, która blokuje waszą podróż do Miłosierdzia Mojego Syna.

Proszę, pamiętajcie, że Mój Syn jest całkowicie wybaczający. On kocha wszystkie Boże dzieci, bez względu na to, jak one Go dręczą.

Wszystko, co musicie zrobić, to zwrócić się do Niego i poprosić, aby Jego Miłosierdzie przybliżyło was do Niego.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za tych wszystkich, którzy urazili Mojego Syna, i którzy zbezcześcili Jego Kościoły, ponieważ oni potrzebują waszej pomocy.

Są zagubionymi duszami i muszą zostać przywróceni na Łono Mojego Syna. W przeciwnym razie Jego Serce zostałoby złamane.

Dziękuję za waszą odpowiedź na to wezwanie z Nieba.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

2012/11/24 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Ta grupa dwunastu, reprezentująca potężne narody, jest obrazą dla istnienia Moich 12 apostołów.

Wtorek, 20.11.2012, 23:50

Moja droga, umiłowana córko, wiele zniewag zostało rzuconych przeciwko Mnie, Zbawicielowi człowieka, i są one ukryte za zasłoną kłamstwa.

Szatan zaatakował w tym czasie szczególnie Chrześcijan na całym świecie. Czyni to w najbardziej przebiegły sposób. On przekonuje ich, że muszą okazywać oddanie dla swoich braci i sióstr, zachęcając ich do wierzenia w kłamstwa.

Ludzie, przez swoją naturę, posiadają troskliwą stronę zrodzoną z naturalnej miłości dla innych. Jest to dar od Boga. Szatan wykorzystuje to uczucie, aby wciągnąć człowieka w sieć fałszu, nad którą  ma on niewielką kontrolę. Udaje mu się ich przekonać, aby uwierzyli w prawa, które są równoznaczne z poważnymi grzechami przeciwko Bogu.

Poprzez wspieranie innych w ich dążeniu do wprowadzenia praw, które tolerują morderstwo, wojnę i bluźnierstwa przeciwko Bogu, wielu ludzi wierzy, że czyni dobrze.

Jeśli uważacie, że grzech jest akceptowalny i jest usprawiedliwiony, ponieważ jest on dla dobra innych, to wpadliście w starannie zaaranżowaną pułapkę.

To nie jest zbieg okoliczności, że narastają usprawiedliwienia dla podziału w Kościołach Chrześcijańskich. To nie jest przypadek, że w tym czasie przedstawiany jest wam każdy pretekst dla zaakceptowania aborcji.

Powiązany jest każdy naród, a każde oburzenie opinii publicznej dla wprowadzenia aborcji, akceptowania wojny i spowodowania zmian w Kościołach Chrześcijańskich, planowane jest przez jeden podmiot. Grupa ta planowała te wydarzenia przez wiele lat. Oni wiedzą dokładnie, kim są i co robią. Są bardzo potężni i niebezpieczni.

Zatrzymajcie się, patrzcie i słuchajcie, ponieważ powinniście już do tej pory zaakceptować, że to, co mówię wam Ja, jest w Imieniu Boga. Wszystkie te potworne i odrażające czyny, przedstawiane wam jako przekonywujące i opiekuńcze zmiany w waszym społeczeństwie, zostały zaplanowane i skoordynowane w światowej skali przez grupę dwunastu.

Ta grupa dwunastu, reprezentująca potężne narody, jest obrazą dla istnienia Moich dwunastu apostołów.

Będą oni prezentować i wspierać antychrysta na świecie, tak jak Moich dwunastu apostołów reprezentowało publicznie Mnie, podczas Mojego pobytu na ziemi.

Ich moc oznacza, że wszystkie potężne narody wspierają się nawzajem przy wprowadzaniu grzesznych praw, dla zapewnienia, że zostaną one zaakceptowane.

Jakże wy, Moi umiłowani uczniowie, będziecie cierpieć z powodu waszego dostępu do Prawdy. Prawda otworzy wasze oczy na zło wokół was. Nigdy nie wolno wam bać się Prawdy. Tylko wówczas, kiedy ją przyjmiecie, może was ona chronić od tych nikczemnych praw, aktów i czynów.

Wiedzcie, że te narody, które biorą udział we wprowadzaniu nikczemnych praw, ucierpią najbardziej w końcowym oczyszczaniu.

Mogą sądzić, że są bez zarzutu, ale zdołają osiągnąć tylko jedno. Będzie to kara, tak surowa, że nie będą w stanie ukryć się lub zakryć swoich twarzy, aby jej uniknąć. Przede wszystkim będą musieli odpowiadać przede Mną. Nawet wówczas wielu napluje Mi w Twarz. A następnie dołączą do antychrysta, bestii i wszystkich tych upadłych aniołów, na wieczność bólu.

Ostrzegam was teraz. Tych z was, którzy starają się wprowadzić aborcję w waszych narodach; tych, którzy bezczeszczą Moje Chrześcijańskie Kościoły i tych, którzy oddają cześć bestii; wasze dni są nieliczne.

Dla was nie będzie żadnej przyszłości, żadnego wiecznego życia, żadnego wstępu do Mojego Królestwa.

Wasz Jezus

2012/11/23 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Zamieszanie będzie widoczne w każdym zakątku ziemi i tylko niewidomy nie zdoła zobaczyć zmian.

Poniedziałek, 19.11.2012, 09:00

Moja droga, umiłowana córko, jest tylko jedna droga do Wiecznego Życia i prowadzi ona przeze Mnie, Jezusa Chrystusa. Istnieje jednak wiele ścieżek, które prowadzą do Mnie.

Dla wielu, którzy podążają Moją Prawdą będzie to łatwiejsze, niż dla tych, którzy znają Prawdę, ale nie składają hołdu Bogu.

Moi wyznawcy, musicie zrozumieć, że ci z was, którzy znają Prawdę, ale siedzą wygodnie i pozwalają, aby Słowo Boże uznawane było za kłamstwo, mają obowiązek wobec Mnie.

Nigdy nie akceptujcie praw, które honorują szatana. Kiedy będą wam demonstrowane, będziecie wiedzieć w waszych sercach, które prawa mam na myśli. Ponieważ wzbudzą w was obrzydzenie, tak jak powodują wstręt u Mnie.

Niech będzie wiadomym, że rozpoczęła się walka przeciwko Bożemu Słowu. Sposób, w jaki to nastąpi, stanie się dla was jasny.

Wiele zmian w Moich Kościołach na ziemi; wiele udręki pośród Moich wyświęconych sług; zatargi między narodami oraz konflikt w Izraelu; wszystko będzie się nasilać w swojej intensywności, wszystko w tym samym czasie.

Zamieszanie będzie widoczne w każdym zakątku ziemi i tylko niewidomy nie zdoła zobaczyć zmian wokół was. W pewien sposób będą miały wpływ na każdego z was, ale wiedzcie o tym.

Obiecałem, że będę z wami, prowadząc was na każdym kroku, łagodząc wasz ból przy każdym kamieniu, na który staniecie w waszym dążeniu do pokoju, miłości i harmonii.

Trzymajcie się Mnie. Stójcie blisko Mojego Najświętszego Serca i pozwólcie Mi zachować was silnymi.

Wędrujcie przez tę dżunglę bólu i zamętu z wiarą w sercu i zaufaniem do Mnie, waszego Jezusa, a przetrwacie.

Nigdy nie pozwólcie, aby ktokolwiek, bez względu na to, jak przekonująco brzmi, wywarł wpływ na wasze sumienie lub oddanie dla Bożej Prawdy. Bez względu na to, jak bardzo będą was zmuszać do akceptacji tak zwanych tolerancyjnych praw.

W waszych sercach rozpoznacie różnicę między prawdą i fikcją.

Wasz Jezus

2012/11/22 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (85) – O ocalenie Stanów Zjednoczonych Ameryki z ręki oszusta

Sobota, 17.11..2012, 19:00

„O drogi Jezu, obejmij nasz naród Twoją najdroższą ochroną. Przebacz nam nasze grzechy przeciwko Bożym Przykazaniom. Pomóż Amerykańskiemu narodowi powrócić do Boga. Otwórz ich umysły na Prawdziwą Drogę Pana.

Odblokuj ich zatwardziałe serca, tak żeby powitali Twoją Rękę Miłosierdzia. Pomóż temu narodowi przeciwstawić się bluźnierstwom, którymi może zostać zaatakowany, aby zmusić go do odrzucenia Twojej Obecności.

Błagamy Cię, Jezu, ocal nas, chroń nas od wszelkiej krzywdy i przyjmij nasz naród do Twojego Najświętszego Serca. Amen.”

2012/11/21 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Mam Wiadomość, którą muszę przekazać Narodowi Amerykańskiemu.

Sobota, 17.11..2012, 19:00

Moja droga, umiłowana córko, mam Wiadomość, którą muszę przekazać Narodowi Amerykańskiemu.

Moi ukochani wyznawcy, musicie teraz zważać na Moje Święte Słowo i posłuchać.

Spotyka was wiele prześladowań z powodu grzechów waszych rodaków i tych, którzy sterują waszymi przepisami o aborcji. Ten największy grzech, którego jesteście winni miliony razy, skaleczył Moje Serce, jak kłujący Go wiele razy miecz.

Wasze grzechy niemoralności i wasza miłość do materialnego bogactwa, urażają Mnie głęboko. Nie okazujecie Mi wierności w sposób, którym jest od was oczekiwany. Ci z was, którzy odpadli od Prawdy, musicie wezwać Mnie, tak abym mógł otworzyć wasze oczy.

Kocham wszystkie Boże dzieci w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ale obawiam się, że grzech wbił klin tak szeroki, że wielu z was wpadnie w otchłań rozpaczy, jeśli nie zaakceptujecie Istnienia Boga.

Ważne jest, abyście się mocno modlili, ponieważ moc szatana przeniknęła wiele waszych praw. Przepisy te, i więcej z nich, które mają być wprowadzone przez ateistów pośród was, będą odrażające w Oczach Mojego Ojca.

Jakże płaczę z powodu oszustwa, które zostało wam przedstawione. Moi biedni wyświęceni słudzy pośród was zostaną zgnieceni, jak owady pod stopami tych przywódców, którzy wypierają się Mnie, waszego Jezusa.

Jest to czas, kiedy modlitwa musi być waszym codziennym celem, tak żeby wasz naród mógł zostać ocalony i uwzględniony wśród Moich dwunastu narodów w Nowym Raju.

Oto Krucjata Modlitwy (85) – O ocalenie Stanów Zjednoczonych Ameryki z ręki oszusta

„O drogi Jezu, obejmij nasz naród Twoją najdroższą ochroną. Przebacz nam nasze grzechy przeciwko Bożym Przykazaniom. Pomóż Amerykańskiemu narodowi powrócić do Boga. Otwórz ich umysły na Prawdziwą Drogę Pana.

Odblokuj ich zatwardziałe serca, tak żeby powitali Twoją Rękę Miłosierdzia. Pomóż temu narodowi przeciwstawić się bluźnierstwom, którymi może zostać zaatakowany, aby zmusić go do odrzucenia Twojej Obecności.

Błagamy Cię, Jezu, ocal nas, chroń nas od wszelkiej krzywdy i przyjmij nasz naród do Twojego Najświętszego Serca. Amen.”

Idź, Mój ludu, i nigdy nie obawiaj się okazywać swojej miłości do Mnie, ani nie wypieraj się swojego Chrześcijaństwa.

Wasz Jezus

2012/11/21 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Zacznie ujawniać się pewna Ilość wydarzeń dotyczących kościołów, które honorują Mnie na świecie.

Środa, 14.11.2012, 20:30

Moja droga, mistyczna współmałżonko, Moja najmilsza córko, twoje doświadczenia dały Ci nowe siły i pasję potrzebną, aby poruszyć serca wielu.

Jest to jeden ze sposobów, w jaki Ja osiągam dusze tych, którzy potrzebują Moich Łask. Dokonam tego dzięki twojej pracy dla Mnie, tak żeby nawrócenie mogło się szybko rozprzestrzeniać.

W tym czasie zacznie ujawniać się pewna ilość wydarzeń dotyczących kościołów, które honorują Mnie na świecie. Wkrótce zostanie ogłoszony rozłam w Moim Katolickim Kościele. Kiedy to nastąpi, zabrzmi dźwięk oklasków tych, którzy rozdzielili Prawdę Moich Nauk od Przykazań ustanowionych przez Mojego Ojca.

Planowanie i koordynacja tego wielkiego spisku zabrały jakiś czas, ale wkrótce ogłoszą schizmę wobec światowych mediów.

Wielu, krzycząc na cały głos, przedstawi kłamstwa nie tylko przeciwko zasadom ustanowionym przez Moje Nauki. To, czego oni tak naprawdę chcą, jest utworzeniem nowego boga. Nowy przywódca figurant Mojego Kościoła będzie promowany, jak w jakichś głośnych wyborach przywódców politycznych.

Będą działać tak, abyście zechcieli uwierzyć, że Słowa z dawnych czasów są kłamliwe. Następnie powiedzą wam, abyście nie wierzyli w Nie. Zmienią sposoby przeżywania Moich Nauk i zmienią sposób oddawania Mi czci.

Będą teraz spychać Moje Prawa na bok i stawiać ponad wszystko prawa ich własnej produkcji.

Zmienią swoje uroczyste śluby, aby usprawiedliwić ich udział w budowie nowej świątyni – nowej świątyni oddanej rządom fałszywego proroka. Wówczas nie będą już dłużej Moimi sługami, ponieważ zmienią swą wierność i uhonorują fałszywego proroka.

Następnie będą wielbić fałszywego boga, zupełnie nową koncepcję, która pozwoli, aby niektóre Boże Prawa zostały zniesione i zastąpione plugawościami w Moich Oczach.

To jest Moje ostrzeżenie dla tych kapłanów pośród was, którzy oderwą się od Katolickiego Kościoła.

Jeśli przestaniecie Mi całkowicie ufać, wasze głowy zostaną zwrócone ku wierzeniu w kłamstwa. Jeśli zaufacie kłamliwym przywódcom, popadniecie w straszny grzech. Uhonorujecie bestię, która pohańbi Mój Kościół wciskając cierniową koronę na Głowę Mojego Kościoła, Mojego prawdziwego Świętego Wikariusza, Papieża Benedykta.

Będziecie strasznie cierpieć służąc bestii, ponieważ będziecie pozbawiać Boga Jego dzieci. Powróćcie do swoich prawdziwych korzeni. Nie dopuście, aby Mój Kościół został pohańbiony grzechami planowanymi przez ludzi, którzy chcą zniszczyć Chrześcijaństwo i inne religie, które oddają cześć Mojemu Ojcu.

Wy, Moi wyświęceni słudzy, którzy nie przestrzegacie waszych Kapłańskich Święceń, odcinacie wasze serca ode Mnie, podczas gdy oszuści kraść będą wasze dusze.

Największym grzechem, który macie zamiar popełnić, jest uczczenie fałszywego boga. Ustrojony klejnotami, będzie czarujący, subtelny i z pozornie dobrym zrozumieniem Nauk Księgi Mojego Ojca. Ulegniecie jego urokowi. On przekręci Moje Nauki, tak że staną się herezją.

Ta religia, alternatywa wobec Bożej Prawdy, jest bezwartościowa. Jednak będzie miała zewnętrzną otoczkę czaru, miłości i cudu, i przystrojona w nowe złoto i szlachetne kamienie, zostanie przedstawiona na wszystkich ołtarzach jako nowa, jedna światowa religia.

Do wiernych kapłanów, mówię to. Będę wam błogosławił Łaskami dla zrozumienia Prawdy w każdym momencie.

Takie bożki, prezentowane wam jako Prawda, są jednak gliną. Są przedmiotami wykonanymi z drewna. Są niczym. Nie mają żadnego znaczenia. Nie emitują żadnych łask. Bóg, Jedyny Prawdziwy Bóg, po prostu nie będzie obecny w ich kościołach.

Tylko Żywy Bóg jest obecny.

Kiedy Bóg Ojciec będzie świadkiem tej ostatecznej zniewagi, wygna tych, którzy ożywiają te pogańskie praktyki. Następnie zażąda wyjaśnień od tych, którzy powodują rozłam w Jego Świętym Kościele na ziemi – tych samych sług, którzy arogancko lekceważą Słowo Boże, tak beztrosko.

Kiedy staną naprzeciw Mnie podczas Ostrzeżenia, będą wiedzieć, jak urazili Mojego Ojca. Żadna osoba, czy wyświęcony sługa, nie dysponuje kontrolą, ponieważ jest tylko jeden Mistrz. Tylko Jeden Bóg. Wprowadzają boga zrobionego przez człowieka. On nie istnieje, ale mimo to będą Mi kraść Moje stado. Zostaną im dane wszelkie łaski i okazane będzie wiele cierpliwości. Jeśli nie okażą skruchy, zostaną zniszczeni.

Każdemu z was zostanie odpłacone, za każdą duszę, którą utraciliście dla Mnie.

Wasz Jezus

2012/11/21 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Ukoronowanie Cierniem podczas Mojego Ukrzyżowania jest symboliczne dla czasów ostatecznych

Wtorek, 13.11.2012, 17:00

Moja droga, umiłowana córko, Ukoronowanie Cierniem podczas Mojego Ukrzyżowania jest symboliczne dla czasów ostatecznych.

Ponieważ Kościół jest Moim Ciałem na ziemi, dlatego również on uwieńczony zostanie cierniami biczowania, tak jak to było podczas Mojej drogi na Kalwarię. Cierniowa Korona oznacza Głowę Mojego Świętego Kościoła na ziemi. Papież Benedykt wiele wycierpi, kiedy będzie prześladowany za mówienie Prawdy.

Zostanie zdruzgotany jako Głowa Mojego Kościoła i nie zostanie mu okazana żadna litość. Szybko zorganizuje się opozycja, ponieważ zostanie uznany za nie mającego dłużej znaczenia.

Ci, którzy będą twierdzić, że są bardziej współcześni w swoim podejściu do apostolskich metod, uderzą w niego i wyszydzą jego słowa. Następnie Głowa Mojego Kościoła zostanie zastąpiona przez Głowę Węża.

Biczowanie, które znosiłem podczas Mojego Ukrzyżowania, zostanie obecnie ponownie odtworzone w Moim Katolickim Kościele. Wąż porusza się teraz szybko, ponieważ będzie próbował pochłonąć Moje Ciało – Mój Kościół na ziemi. Następnie wszystkie Kościoły Chrześcijańskie zostaną połknięte i zmuszone do uhonorowania fałszywego proroka jako prawej ręki bestii.

Chociaż wielu z was może się obawiać, pamiętajcie, że wasze modlitwy opóźniają te wydarzenia, a w wielu przypadkach łagodzą takie fakty.

Modlitwy, wystarczająca ich ilość, opóźnią i osłabią pracę złego na ziemi.

Jest to antidotum na prześladowanie zaplanowane przez złą grupę rządzoną przez szatana. Nawróceniem i waszymi modlitwami, Moi uczniowie, wiele może zostać obalone. Modlitwa może zniszczyć tę nikczemność. Modlitwa może nawrócić i nawróci ludzkość. Następnie, jeśli wystarczająca ilość dusz podąży za Mną, wszystko będzie proste. Wówczas przejście do Mojego Nowego Raju będzie łatwiejsze.

Wasz Jezus

2012/11/18 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Katolicy będą musieli odprawiać Msze Święte w bezpiecznych miejscach lub Kościołach bezpieczeństwa.

Niedziela, 11.11.2012, 22:00

Część 2

Moja droga, umiłowana córko, musicie zebrać się razem i szukać tych dusz, które w ogóle nie znają Prawdy.

Podajcie im wasze ręce. Zachęcajcie ich do słuchania Prawdy. Ich życie i ich dusze mogą zostać utracone, jeśli nie pomożecie im przyjść do Mnie.

Krucjata, Misja Reszty Kościoła na ziemi, stawiać będzie tak samo wysokie wymagania, jak ta w Średniowieczu. Nie będzie ona dotyczyć fizycznej walki, kiedy armia stacza bitwy w normalnej wojnie.

Będzie to wojna duchowa, chociaż niektóre wojny będą powodem dla tworzenia milionów grup modlitewnych, aby osłabić siłę antychrysta.

Modlitwy te zostały napisane w Niebie i obiecują nadzwyczajne Łaski.

Mają tylko jeden cel i jest nim ocalenie wszystkich dusz; każdego dziecka, każdego wyznania, każdej płci, każdej religii oraz ateistów. To jest Moje największe pragnienie.

Wy, Moi uczniowie, jesteście pod Moim kierownictwem. Łaski, które na was wylewam, przynoszą już owoce. Wkrótce siły, które dam poprzez Łaski Modlitw Krucjaty, przyciągną tysiące nowych dusz.

Może myślicie, jak mała grupa modlitewna może osiągnąć takie nawrócenia? Odpowiedź jest prosta. To dlatego, że jesteście chronieni przez Mojego Ojca i kierowani bezpośrednio przeze Mnie, osiągniecie sukces. Nie możecie zawieść. Chociaż będziecie doświadczać wielu zakłóceń i zamieszania, a także wewnętrznej walki, której należy spodziewać się przy tej pracy, Ja zawsze będę przy was.

Pamiętajcie, że teraz przygotowujemy się na negatywne skutki rozejścia się Moich biednych wyświęconych sług, które będzie rezultatem nadchodzącej schizmy, jaka ma wybuchnąć w Chrześcijańskich Kościołach.

Tak więc, chociaż Reszta Armii prowadzona będzie przez księży i innych Chrześcijańskich duchownych, wielu będzie świeckimi sługami, ponieważ będzie to czas niedoboru kapłanów.

Wy, Moi uczniowie, będziecie musieli zebrać i przechowywać Hostie Komunii, ponieważ będą one trudno dostępne. Ci z was, którzy są Katolikami, będą musieli odprawiać Msze Święte w bezpiecznych miejscach lub Kościołach bezpieczeństwa.

Utworzona zostanie misja, podobna do niemieckiego nazistowskiego prześladowania, gdzie ścigani byli Żydzi, w celu wykorzenienia tak zwanych zdrajców Nowego Światowego Kościoła, o którym powiedzą wam, że jest dla wszystkich religii.

Zostaniecie oskarżeni o profanowanie Mszy i ich nowo ukształtowanej prezentacji Mszy, gdzie Ja nie będę obecny w Eucharystii, ponieważ będzie to ohyda w Oczach Mojego Ojca.

Moje Ciało i Krew obecne będą w Mszach odprawianych w tych ośrodkach i bezpiecznych miejscach, gdzie będziecie ślubować wierność Przeistoczeniu chleba i wina w Ciało i Krew Pańską, aby uczynić Sakrament Najświętszej Ofiary Mszy autentycznym i akceptowanym przez Mojego Ojca.

Ja będę nadal udzielał wam instrukcji, gdy będziecie kontynuować na całym świecie zakładanie Grup Modlitewnych Jezusa do Ludzkości.

Wiele z nich jest już tworzonych każdego dnia. Dziękuję tym, którzy podążyli za Moimi instrukcjami i okazali posłuszeństwo.

Zostańcie w pokoju. Musicie być bardziej pewni siebie. Zostawcie na boku strach, ponieważ on nie pochodzi ode Mnie. Rośniecie teraz i rozprzestrzeniacie się w każdym zakątku ziemi. Wkrótce podążą wszyscy, a kiedy tak się stanie, modlitwy zmienią świat poprzez nawrócenie.

Kocham was wszystkich. Jestem wdzięczny i wzruszony, że natychmiast odpowiedzieliście Mi poprzez tę ważną Misję, największą zorganizowaną w celu doprowadzenia wszystkich grzeszników do domu Ojca i zabezpieczenia od wpływu i kuszenia bestii.

Wasz Jezus

2012/11/16 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Uroczyście obiecuję, że przejście będzie szybkie.

Niedziela, 11.11.2012, 18:00

Część 1

Moja droga, umiłowana córko, jest zawsze ważne, abyś pamiętała, że gdy cierpisz, to jest nie tylko twój ból, który odczuwasz. To jest Mój ból, który znosisz. Ból, o którym mówię, nie jest tym, który Ja znosiłem podczas Mojego Ukrzyżowania, ale jest to ten, który spotyka Mnie dzisiaj, kiedy widzę i czuję ból ludzkości.

Ludzie cierpią na świecie ze względu na ich ciemność duszy. Cierpią nawet ci, którzy żyją prostym życiem, i którzy próbują podążać za Moimi Naukami. Mogą czuć się nieszczęśliwi, kiedy usilnie starają się o wzajemną miłość. Cierpią także z powodu wątpliwości, których doświadczają w swojej wierze.

Tak wielu nie rozumie sensu wiecznego życia lub faktu, że życie nie kończy się, kiedy osoba umiera na tej ziemi. To dlatego tak wielu z nich nie przygotowuje się do następnego życia.

Wielu ludzi w przeszłości nie przygotowało się odpowiednio i są albo w Piekle, albo w Czyśćcu.

Temu pokoleniu dany jest Dar, z którego nie korzystała żadna inna generacja. Wielu po prostu dokona przejścia z tego życia natychmiast, bez doświadczenia śmierci, tak jak to znacie.

Moje Powtórne Przyjście przyniesie ze sobą ten niezwykły Dar. Tak więc, nie obawiajcie się. Radujcie się, ponieważ przychodzę do was, aby przynieść wam pomyślną przyszłość.

Pomyślcie o tym w ten sposób. Chociaż będziecie znosić pewne trudności i będziecie musieli doświadczać metod, jakimi Moje Istnienie zostanie napiętnowane, to nie potrwa długo.

Zdaję sobie sprawę, że wielu z was martwi się, ale uroczyście obiecuję, że przejście będzie szybkie. Następnie, gdy będziecie świadkami Nowego Jeruzalem zstępującego na Nową Ziemię, Nowy Raj, wypełni was ekstaza.

Żadne słowa nie mogą opisać tego pięknego Stworzenia. Moje Serce wybucha Miłością, kiedy myślę o tym, jak wy i wasi bliscy będą ze zdumieniem reagować. Będzie tak, kiedy tajemnica Ostatecznego Przymierza stanie się dla was jasna.

Jasność Mojej Obietnicy Powtórnego Przyjścia zostanie w końcu zrozumiana.

Świat stanie się jedną, świętą rodziną i będzie żył egzystencją zgodnie i w unii z Boską Wolą Mojego Ojca.

Będzie to czas ponownego zjednoczenia, kiedy odbędzie się pierwsze zmartwychwstanie. Ci, którzy zostali oczyszczeni na ziemi, poprzez Oczyszczanie, dołączą do tych, którzy również zostali oczyszczeni w Czyśćcu, aby żyć w Nowym Raju.

Wiele się zmieni, ale wszyscy ci, którzy podążają za Mną i dołączą do Mnie w Mojej Nowej Erze Pokoju, nad którą Ja będę królować poprzez Moje duchowe kierownictwo, odnajdą pokój duszy.

W końcu nie będzie więcej cierpienia doświadczanego pod panowaniem szatana na tej ziemi.

Każdy ból, każde cierpienie, każda modlitwa, każdy wysiłek znoszony przez was, aby zebrać dusze, które upadają, i które opierają się i cały czas walczą, będą tego warte.

Nowy Raj jest gotowy. Wszystko, co musicie zrobić, to przygotować wasze dusze i iść w kierunku jego bram. Tym z was, którzy zrehabilitują się w Moich Oczach, zostaną dane klucze do otwarcia bram.

Wytrwajcie podczas tego nadchodzącego ucisku, ponieważ jest tym, co musi się wydarzyć, tak jak zostało przepowiedziane w Księdze Mojego Ojca.

Wasze modlitwy złagodzą wiele z tego, a Mój Ojciec będzie interweniować na każdym możliwym etapie, aby zapobiec popełnianu złych czynów wobec Jego drogich dzieci.

Wasz Jezus

2012/11/16 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Globalne szczepienie: Jedna z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, doświadczanego kiedykolwiek od śmierci Żydów pod rządami Hitlera.

Sobota, 10.11.2012, 23:45

Moja droga, umiłowana córko, jak Prawda może cię zaszokować. Chociaż akceptujesz Moje Święte Słowo, to dopiero, gdy urzeczywistniają się przepowiednie, które ci wyjawiam, rozumiesz wagę tej Misji ratowania ludzkości.

Wprowadzenie globalnej szczepionki przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci, będzie jedną z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, doświadczanego kiedykolwiek od śmierci Żydów pod rządami Hitlera.

Ten perfidny plan będzie możliwy, ponieważ wiele waszych rządów zmusiło ludzi do przyjęcia zmian w waszych ustawach, udzielających waszym rządom władzy wprowadzenia w życie praw wobec waszych niewinnych dzieci.

Pamiętajcie, że jedyną rzeczą, która powstrzymała Mojego Ojca od położenia kresu temu światu, jest miłość tych wiernych sług pośród was.

Mój Ojciec, ze względu na Jego Miłość do każdego dziecka i każdego Jego Stworzenia, powstrzymał Swoją Rękę. Teraz nadszedł dla Niego moment ostatecznego rozwiązania czasów, tak żeby świat, który On stworzył z Miłości i według Jego Boskiej Woli, mógł być w pokoju kontynuowany.

On zniszczy obecnie tych, którzy popełniają taką nikczemność wobec Jego dzieci. Nie będzie już dłużej tolerował zła i Jego Ręka opadnie teraz z karą.

Jego Gniew objawi się obecnie na świecie, który zostanie zaskoczony ogromem kary, jaka spotka ziemię.

Ci z was, odpowiedzialni za spowodowanie strasznego cierpienia u swoich rodaków i współobywateli, wiedzcie o tym.

Zostaniecie ostatecznie powaleni plagą chorób, a następnie wy, i ci, którzy oddają hołd jednej światowej grupie, zostaniecie usunięci, zanim rozpocznie się Bitwa Armageddonu.

Nie będziecie tolerowani przez Mojego Ojca i nie pozwoli On już dłużej atakować Swoich dzieci. Biada wam i tym spośród was, którzy w tym czasie powodujecie Jego Gniew.

Moment dla Mojego Ojca, aby pokazać wam, czyja Moc utrzyma się wiecznie, zostanie wam teraz dowiedziony. Zostanie wam w końcu pokazane, czym są wasze błędne teorie na temat waszej kreacji. Prawda, jak zostało wam obiecane w Księdze Prawdy przepowiedzianej prorokowi Danielowi, zostanie ostatecznie ujawniona.

Tak wielu ludzi nieświadomych jest Bożej Prawdy. Wiele dusz, pełnych najlepszych intencji, nie szuka niczego w swoim życiu, poza przyjemnymi podnietami. Wielu traci czas, który został im przyznany w ich życiu na ziemi, ponieważ nie znają Prawdy Istnienia Boga.

Teraz Prawda zostanie przedstawiona. Nadchodzi czas rozliczenia.

Mój Ojciec sprawi, że świat będzie w końcu świadomy Prawdy. Ci, którzy ignorują Prawdę, sami sobie odmówią dostępu do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.

Zamiast żyć wiecznym, chwalebnym życiem, pełnym cudów, radości, miłości i dobrobytu, zostaną odrzuceni, aby gnić w głębinach Piekła.

Wzywam wszystkie Boże dzieci, aby wzięły pod rozwagę to ostrzeżenie.

Być może jest ono ostre. Wielu tych, którzy mówią: „To nie pochodzi od Boga, ponieważ On jest Miłosierny”, niech zważa na to.

Nadszedł czas, aby oddzielić plewy od ziarna. Dzień ten jest bardzo blisko. Którykolwiek wybór dokonany przez człowieka, będzie ostatecznym wyborem.

Wolna wola będzie zawsze honorowana przez Mojego Ojca, aż do ostatniego dnia. Dnia Sądu Ostatecznego.

Wasz Jezus

2012/11/15 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (84) – O oświecenie dusz elit, które rządzą światem.

Piątek, 09.11.2012, 21:00

„O drogi Jezu, błagam Cię, oświecić dusze elit, które rządzą światem.
Pokaż im dowód Twojego Miłosierdzia. Pomóż im, aby stali się otwartego serca i okazali prawdziwą pokorę, ku czci Twojej wielkiej Ofiary przez Twoją Śmierć na Krzyżu, gdy umarłeś za ich grzechy.
Pomóż im rozpoznać, kto jest ich Prawdziwym Stwórcą, kto jest ich Kreatorem, i napełnij ich łaskami, aby zobaczyli Prawdę.
Proszę, zapobiegnij realizacji ich planów sprawienia bólu milionom ludzi poprzez szczepienia, niedobór żywności, wymuszone adopcje niewinnych dzieci i rozbicie rodzin.
Uzdrów ich. Okryj ich Twoim Światłem i zabierz ich na łono Twojego Serca, aby ocalić ich z sideł złego. Amen.”

2012/11/14 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Szczepienie to będzie trucizną i zostanie przedstawione w ramach globalnego planu opieki zdrowotnej.

Piątek, 09.11.2012, 21:00

Moja droga, umiłowana córko, w ciągu zaledwie dwóch lat miliony dusz zostało już nawróconych i uratowanych przez tę Misję. Tylko twoje cierpienie ocaliło dziesięć milionów dusz, tak jak ci obiecałem. Podczas gdy na świecie nieszczęścia wydają się może nasilać, wiele dusz ratowanych jest poprzez wasze modlitwy.

Cierpienie w Moje Imię staje się wciąż gorsze i tak bolesne, że trudno je wytrzymać. Jest najbardziej intensywne, kiedy szatan jest rozzłoszczony. Obecnie jego złość narasta i dlatego ataki na ciebie są tak dręczące. On i jego demony krążą wokół ciebie, ale nie mogą ci zaszkodzić w sposób fizyczny, ponieważ chroni cię Ręka Mojego Ojca. To nie umniejszy doświadczenia biczowania, które znosisz w tym czasie, w drugą rocznicę tej Misji, ale wiedz o tym.

Największe cierpienie znoszone jest wtedy, gdy Misja lub działanie duszy ofiarnej odnosi sukces. Im więcej ocalonych dusz, tym bardziej agresywny staje się atak złego. Jego działania były coraz bardziej widoczne na świecie. On, który dokłada wszelkich starań, aby ukryć swoje istnienie, pracuje nad dojściem do ducha tych słabych ludzi, którzy pozostawiają samych siebie otwartymi dla niego, z powodu ich żądzy ziemskich przyjemności i miłości do władzy.

Siła szatana leży w jego umiejętności oszukania ludzkości w przekonaniu, że jest on tylko symbolem używanym przez Chrześcijan, aby wyjaśnić różnicę pomiędzy dobrem i złem.

Szatan zna niebezpieczeństwo odsłonięcia swojej obecności. Gdyby tak zrobił, wtedy więcej ludzi zaakceptowałoby, że Bóg istnieje.

Tego on nie chce uczynić, więc tworzy zdolność postrzegania swojego istnienia pośród tych, którzy składają mu hołd. Ludzie ci, którzy przyjmują istnienie szatana, oddają mu cześć, podobnie jak ludzie odprawiają Msze w Kościołach Katolickich lub wykonują posługę w kościołach, aby chwalić Boga.

Tak wiele dusz zostało skradzionych. Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, zamierza odzyskać je z powrotem poprzez Swoje Ostrzeżenie i kary, które zostaną zadane tym, którzy zbierają się, aby czcić bestię.

Mój Ojciec obnaży zwolenników szatana, którzy profanują Jego Kościoły.

Oni są celem Jego kar i jeśli nie zaprzestaną tego, co robią, z własnego wolnego wyboru, zostaną powaleni Ręką Boga.

Wzrost tych satanistycznych grup, które prezentują się światu poprzez biznesowe i powiązane sieciowo organizacje, jest gwałtowny.

Są wszędzie; intrygując, organizując spotkania, knując i tworząc nikczemne plany zniszczenia milionów niewinnych ludzi.

Oni wprowadzą formę ludobójstwa poprzez obowiązkowe szczepienia wobec waszych dzieci, z waszym lub bez waszego pozwolenia.

Szczepienie to będzie trucizną i zostanie przedstawione w ramach globalnego planu opieki zdrowotnej.

Ich plany urzeczywistniły się obecnie i już zaczęli ich wprowadzanie. Niektóre z ich planów, w jednym europejskim kraju, zostały powstrzymane przez Mojego Ojca z powodu modlitw ofiarnych dusz.

Spójrzcie przed siebie i za siebie. Przyjrzyjcie się uważnie na pozór niewinnym, nowym prawom, wprowadzanym w waszych krajach, przedstawianym tak, abyście czuli, że mają poprawić wasze życie. Wiele z nich ma was po prostu zniewolić, nakłaniając was do pisemnego zrzeczenia się waszych praw w ramach tego, co wydaje się być demokratycznymi zasadami.

Demokracja zostanie zastąpiona dyktaturą, ale nie będzie jako taka przedstawiona narodom. Gdy miliony zrzekną się pisemnie swoich wszystkich praw, w imię nowych tolerancyjnych przepisów, będzie już za późno. Staniecie się więźniami.

Główni przywódcy na świecie pracują wspólnie, aby wprowadzić swoje nowe plany. Są częścią elity, której celem jest chciwość, bogactwo, kontrola i władza. Nie akceptują Władzy Boga. Nie wierzą, że Moja Śmierć na Krzyżu była dla ocalenia ich od ogni Piekła.

Muszę sprawić, aby zobaczyli, jak bardzo są w błędzie. Nadszedł dla Mnie czas, aby udowodnić im Moje Miłosierdzie, Moją Miłość do nich.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (84) – O oświecenie dusz elit, które rządzą światem.

 „O drogi Jezu, błagam Cię, oświecić dusze elit, które rządzą światem.
Pokaż im dowód Twojego Miłosierdzia. Pomóż im, aby stali się otwartego serca i okazali prawdziwą pokorę, ku czci Twojej wielkiej Ofiary przez Twoją Śmierć na Krzyżu, gdy umarłeś za ich grzechy.
Pomóż im rozpoznać, kto jest ich Prawdziwym Stwórcą, kto jest ich Kreatorem, i napełnij ich łaskami, aby zobaczyli Prawdę.
Proszę, zapobiegnij realizacji ich planów sprawienia bólu milionom ludzi poprzez szczepienia, niedobór żywności, wymuszone adopcje niewinnych dzieci i rozbicie rodzin.
Uzdrów ich. Okryj ich Twoim Światłem i zabierz ich na łono Twojego Serca, aby ocalić ich z sideł złego. Amen.”

Wasz Jezus

2012/11/14 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Potrzebuję waszej pomocy. Tak jak potrzebowałem Moich apostołów i uczniów, kiedy chodziłem po ziemi.

Czwartek, 08.11.2012, 15:50

Moja droga, umiłowana córko, Moi uczniowie, wyświęceni słudzy i członkowie duchowieństwa zbierają się obecnie na całym świecie w odpowiedzi na to wezwanie z Nieba.

Ja, ich ukochany Jezus Chrystus, obecny jestem w ich sercach z Moimi specjalnymi łaskami. Oni rozpoznają to Boskie powołanie, ponieważ Duch Święty okrył ich wiedzą, że to rzeczywiście jestem Ja, Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, który porozumiewa się z nimi.

Wy, Moje ukochane i drogie zgromadzenie wiernych, spleceni jesteście z Moim Najświętszym Sercem w tym czasie. Prowadzę was na drodze, tak abyście mogli oznajmiać Prawdę zagubionym duszom, potrzebującym Mojego wielkiego Miłosierdzia. To jest Mój Dar dla was. Poruszę wasze serca w taki sposób, że natychmiast będziecie wiedzieć, że jest to Boskie Natchnienie. Czy nie wiecie, jak bardzo was kocham? Jak bardzo jesteście chronieni Mocą waszego Boskiego Zbawiciela, który obiecał ocalenie świata?

Moje Powtórne Przyjście jest blisko i pragnę uratować wszystkich grzeszników, bez względu na to, jak poczerniałe są ich dusze.

Pamiętajcie, że to przez wasze oddanie, umożliwiające Mi prowadzenie was, takie biedne dusze będą mogły być zabrane z uchwytu złego.

Nie wahajcie się z odpowiedzią na Moje wezwanie, ale wiedzcie, że musicie uważać, jak to robicie. Muszę zbudować Moją armię w taki sposób, aby mogła zbierać się poufnie, łącząc się jak jedno, tak aby przedstawiać swe modlitwy przede Mną. Musicie działać szybko, a dusze te, jeśli tylko raz odmówią Moje Modlitwy Krucjaty, zostaną do was przyciągnięte.

Potrzebuję waszej pomocy. Tak jak potrzebowałem Moich apostołów i uczniów, kiedy chodziłem po ziemi. Przyjdźcie teraz. Nie obawiajcie się.

Nie słuchajcie tych, którzy stawiają wam wyzwania, którzy was wyśmiewają, lub którzy rzucają oszczerstwa na Moje Święte Słowo. Nadszedł wasz czas, aby Mi służyć.

Powstańcie z odwagą i podążajcie za Mną. Napełnię was w waszych sercach miłością i radością. Wkrótce nie będziecie mieć żadnych wątpliwości co do tego, kto składa wam tę prośbę. Dziękuję wam za odpowiedź na Moje wezwanie. Błogosławię was i prowadzę was przez cały czas.

Wasz Jezus

2012/11/12 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Duża część ludzkości zostanie oczyszczona i będzie wówczas gotowa na długo oczekiwaną Erę Pokoju.

Środa, 07.11.2012, 21:28

Moja droga, umiłowana córko, cały świat odczuje zmiany, ponieważ każdy kraj doświadczy bezruchu i poczucia oczekiwania, ale mimo to wielu nie zrozumie, dlaczego tak się dzieje.

Życie ulegnie zmianie i wy, którzy Mi ufacie, macie wiele do oczekiwania w przyszłości.

Pomyślcie o świecie tak, jak o żywej osobie cierpiącej na straszną chorobę. Musi cierpieć, odczuwać ból i znosić okres, w którym choroba leczona jest przez jego lekarza.

Wielu ludzi reaguje na leczenie szybko. Inni wolniej. Inni w ogóle. Niektórzy pacjenci mają nadzieję i akceptują fakt, że ich organizm będzie musiał znosić czasami bolesne leczenie, zanim ponownie poczuje się dobrze i zdrowo.

Świat cierpi na zakażenie spowodowane wpływem szatana, gdzie on i jego demony nakłaniają, kuszą i przekonują Boże dzieci, że grzech nie istnieje.

Zanurzają się one z jednego kryzysu ducha w następny. Jakże wywołują niezadowolenie Mojego umiłowanego Ojca. Ile bólu będą musiały znieść, zanim będą mogły żyć w sposób, jaki nakazują Boże Prawa.

Jednak kiedyś choroba ta zostanie uleczona, i gdy minie ból, duża część ludzkości będzie oczyszczona i wówczas gotowa na długo oczekiwaną Erę Pokoju. Era Pokoju, obiecana wszystkim tym, którzy podążają za Naukami Boga, oczekiwać będzie tych, którzy zrehabilitowali się w Moich Oczach.

Każdemu z was pokazana zostanie Prawda. Wówczas będziecie w stanie rozróżnić pomiędzy brzydotą grzechu i tą czystością, która jest wymagana, aby wejść do Mojego Chwalebnego Królestwa.

Kiedy każdej osobie pokazana zostanie Prawda, nikt nie będzie w nią wątpił, ale nie wszyscy ją przyjmą.

Jest to czas dla ludzkości, aby zobaczyć, co stało się ze światem z powodu chciwości, samolubstwa i egoistycznej miłości do samego siebie. Nie bierze się uwagę dobra tych, którzy są w życiu nieszczęśliwi. Niewiele jest już szacunku dla życia ludzkiego.

Musicie porzucić waszą arogancję, bo jeśli nie uczynicie tego, zostaniecie pozbawieni wszystkiego, co posiadacie.

Rozliczni przywódcy w różnych narodach wkrótce połączą szeregi i przygotują się do zniszczenia Chrześcijaństwa na całym świecie.

Z tego powodu, czasze ognia i błyskawic wylane zostaną nad całym światem dla ukarania nikczemnych.

Musicie jednak zrozumieć, że wiele z kar planowanych przez Mojego Ojca zostało złagodzonych dzięki waszym modlitwom.

Pozostańcie silni. Kontynuujcie Moje Modlitwy Krucjaty i nigdy nie traćcie nadziei.

Wasz Jezus

2012/11/11 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Ziemia będzie jęczeć z bólu, ponieważ antychryst przygotowuje swoje wejście.

Poniedziałek, 05.11.2012, 18:50

Moja droga, umiłowana córko, świat musi przygotować się teraz do wielkich zmian, na które zezwoliłem, aby przygotować ludzkość na Powtórne Przyjście.

Wiele pracy zostało wykonanej przez Moich umiłowanych wyznawców, aby uratować miliony dusz dzięki modlitwom, które im dałem.

Moi ukochani wyznawcy, wasza wierność dla Mnie, waszego Jezusa, oznacza, że przekazaliście Mi dusze, które są teraz bezpieczne, a które w przeciwnym razie wrzucone byłyby do Piekła.

Tak potężne są wasze modlitwy, że z czasem, kiedy więcej milionów przyjmie Moje Orędzia miłości i nadziei, miliardy dusz zostanie ocalonych.

Moja praca poprzez was, Moi uczniowie, ratuje codziennie tysiące ludzi. Dlatego nigdy nie pozwalajcie sobie na wątpliwości, które oczywiście nachodzą was od czasu do czasu, a które mogą uniemożliwić wam modlitwę.

Teraz musicie posłuchać.

Obecnie dużo się wydarzy. Burze nasilą się na całym świecie, a ziemia będzie jęczeć z bólu, ponieważ antychryst przygotowuje swoje wejście. To już nie będzie długo, zanim on siebie przedstawi.

Moja córko, koncentrujcie się na rozprzestrzenianiu Mojego Słowa, chociaż możecie napotkać wiele przeszkód. Niech nic nie opóźnia dawania wszystkim Moich Orędzi.

Różnicę sprawi nie liczba ludzi, którzy otrzymają Księgę Prawdy czy Moje Przekazy, ale liczba tych osób, które odmawiają Moje Modlitwy Krucjaty.

Modlitwy osłabią siłę antychrysta.

To kary wysłane na ziemię przez Mojego Ojca będą tymi, które zgładzą tych przywódców i te grupy, które ośmielają się zadawać ból Jego dzieciom.

Moc Boga okryje tych, którzy Go kochają.

Moc Boga będzie ochroni tych, którzy się nawracają.

Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, będzie nadal wylewał Swoje Łaski, aż Jego Moc okryje i ochroni wszystkie Jego dzieci na ziemi.

Idźcie w pokoju, nadziei i miłości. Zaufajcie Mi, a wszystko będzie dobrze.

Wasz Jezus

 

2012/11/07 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz