ostrzezenie

Ostrzezenie Marii Bozego Milosierdzia

Ostrzeżenie, aby wierzący nie odrzucali autentycznych Proroków

Orędzie nr 36 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 28 grudzień 2010, godz. 11.00

Moja kochana córko, otrzymujesz teraz ostatnie orędzia dla ludzkości, tuż przed czasami ostatecznymi, aby ludzie je przemyśleli i ocalili swoje dusze.
Wielka liczba aniołów jest zsyłana na ziemię, jak było przepowiedziane, aby przygotowywać ją na Moje przyjście. Wielu z tych aniołów jest w ludzkiej postaci i jak ty, moja kochana córko, wybrało to zadanie. Ich moment pojawienia się został ściśle dopasowany do momentu ostatniego Ostrzeżenia i Czasów Ostatecznych. Podobnie demony uwolnione z czeluści piekielnych, przychodzą na ten świat, aby zwodzić ludzi przez kuszenia i kłamstwa. Przyciągają Moje dzieci, które są otwarte na ich wpływ. Infekują dusze, które już przebywają w ciemności. Wlewają swego ducha przez kłamstwa i przekonywanie ludzi, że wiara we Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca jest nonsensem.
Ci źli nauczyciele na zewnątrz nie wyglądają na złych. Prezentują się, jako inteligentni, posiadający dużą wiedzę. Będą bardzo przekonywujący w swoich nauczaniach, ale nie będzie miłości w ich sercach. Musicie być ostrożnymi i uważać na to co mówią.
Teraz pragnę wezwać Moich wyznawców. Wy, Moje dzieci otrzymujecie poprzez modlitwy i wiarę dary, które obiecuję tym, którzy idą za Mną. Otrzymujecie różne łaski i każda jest dobrana tak, aby Moje Słowo było przekazywane na różne sposoby.

Ocenianie Wizjonerów
Do tych, którym daję dar wiedzy, aby pomagali wam rozpoznawać tych, którzy przychodzą w Moje Imię i przychodzących w imię szatana mówię: bądźcie bardzo ostrożni. Prawdą jest to, co powiedziałem, abyście strzegli się fałszywych proroków. Jakkolwiek nigdy nie osądzajcie tych, którzy mówią, że przychodzą w Moje Imię, bez wcześniejszego zbadania ich przesłań. Nigdy nie osądzajcie na podstawie ‘zewnętrznych przesłanek’. Nawet jeżeli człowiek mówi, że przychodzi w Moim Imieniu, to nie zakładajcie, że wasza ocena jego jest nieomylna. Zwróćcie uwagę na tych proroków, którzy są wyśmiewani, lub których słowa wywołują oburzenie, gdy mówią, że otrzymują orędzia ode Mnie lub Mojej Błogosławionej Matki.
Nie poddajcie się pokusie szybkiego osądzania ich, zanim nie wysłuchacie ich osobiście. Te przesłania nie będą się bezpośrednio odnosić do Moich nauk. One będą instruować was, jak wieść życie w Moje Imię, aby osiągnąć zbawienie.
Nigdy nie bądźcie zaniepokojeni, kiedy Moi prawdziwi prorocy twierdzą, że otrzymują przesłania, dotyczące przyszłych zdarzeń, w które są wtajemniczeni. Nie popełniajcie grzechu uprzedzenia, poprzez osądzanie ich przez pryzmat klasy społecznej, do której należą. Niektórzy mają braki w edukacji, niektórzy przeciwnie, są elokwentni. Niektórzy nie będą pasować do waszych wyobrażeń o tym, co znaczy być „świętym” człowiekiem.
Ale są sposoby, aby się upewnić o ich autentyczności. Ci, którzy prawdziwie komunikują się z Moją kochaną Matką będą w większości przypadków przepowiadać Jej zjawienia się co do dnia i godziny. Wiele z tych objawień będzie obserwowanych przez postronnych świadków. Gdy chodzi o Moje orędzia, prorocy przekazujący je nie szukają swojej chwały.

Rzucanie osądów
Ostatecznie Moi wyznawcy, pomimo ich oddaniu Mnie, będą nadal gardzić tymi, którzy przepowiadają przyszłe zdarzenia i rzucać pomówienia na tych błogosławionych darami Ducha Świętego. Zatrzymajcie się i obudźcie się z waszego błogiego snu. Ci prorocy burzą wasz spokój, ponieważ nie przesiadują wygodnie w waszym ‘świętym’ towarzystwie. Nie pasują do waszych wyobrażeń. Weźcie to pod uwagę. Jeżeli osądzacie tych ludzi na podstawie plotek czy insynuacji, jesteście winni grzechu. Grzech przeciwko Moim prorokom głęboko mnie obraża. Kiedy odrzucacie ich odwracacie się ode Mnie.
To właśnie dzieje się teraz w świecie, kiedy wielu moich wizjonerów ujawnia się publicznie. To nie jest łatwe dla Moich wyznawców. Pamiętajcie tylko, że przesłania muszą najpierw zostać przeczytane, zanim zostaną osądzone i dotyczy to także tych pochodzących od fałszywych proroków. Proście o Światło, gdy rozważacie te orędzia. Prawdziwe orędzia będą pełne miłości. Wkrótce ich autentyczność będzie potwierdzona. Przesłania, które sprzeciwiają się temu, czego nauczałem, bez względu jak subtelne, będą w łatwy sposób dostrzeżone i ocenione.

Nie milczcie w sprawach swojej wiary
Idźcie teraz, Moje dzieci i otwórzcie serca na Moich proroków. Są tutaj, aby zapewniać was, że nadszedł czas do przemawiania w Moim imieniu, aby was przygotować. Chwała tym wizjonerom, którzy mówią o Mnie pomimo upokorzeń, przez jakie przechodzą. Kara zostanie wymierzona tym, którzy twierdzą, że idą za Mną, ale którzy milczą na temat swej wiary lub przeciwnie, wypowiadają się przedwcześnie przeciwko Moim prawdziwym prorokom. Wiecie w swoich sercach, że potępiacie tych, którzy mówią o wydarzeniach, które mają nadejść, a których wy nie chcecie zaakceptować. Możecie pytać: ’dlaczego Mój Zbawiciel Jezus Chrystus miałby przemawiać poprzez takich ludzi? Przecież oni nie są świętymi.’ Moje pytanie do was jest takie: dlaczego wierzycie, że tylko kilku wybranych, którzy poświęcili swoje życie modlitwie ma prawo do odrzucania tych, którzy są spoza waszych środowisk. Czy nie nauczyliście się niczego? Czy nie rozumiecie, że nawet ci, co spędzają życie na modlitwie też mogą paść ofiarami zwodziciela?

Moi prawdziwi prorocy będą znienawidzeni
Pamiętajcie, Ja także zostałem wyśmiany, wzgardzony i odrzucony przez starszyznę i kapłanów, kiedy żyłem na ziemi. Jeżeli Ja byłem znienawidzony, to zapewniam was, że Moi prawdziwi prorocy też będą w nienawiści, ale zostaną uszanowani gdzie indziej.
Wstydźcie się wszyscy. Moi prorocy nie muszą pochodzić z waszych wspólnot, abyście ich uszanowali. Będą najbardziej „niespodziewanymi” prorokami z powodu ich stylu życia. Jedni będą pochodzić z biedoty, inni z bogatszej części społeczeństwa. Jedni będą mało wyedukowani, inni urodzą się z darem wymowy. To są Moi wybrani. Wysłuchajcie ich zanim zechcecie ich potępić.
Módlcie się za nich. Proście, aby Moje Słowo dawane przez nich nie było odrzucane. I wy nie odrzucajcie go. Niewierzący zawsze będą się starali zdyskredytować te dzielne dusze, ale to jest przewidziane. Najbardziej mnie jednak boli, kiedy Moi wyznawcy, zwłaszcza w grupach modlitewnych otwarcie odrzucają Moich prawdziwych posłańców-to łamie Moje Serce. Słuchajcie Moich słów. Oni nigdy nie będą odbiegać od prawdy bardziej niż wy, Moi kochani którzy chcecie dopasować prawdę do własnej interpretacji.
Otwórzcie oczy. Obudźcie się. Znaki zaczynają się ukazywać. Wy, Moi wierzący nie macie dużo czasu. Słuchajcie. Módlcie się. Zjednoczcie się i szerzcie Moje słowo, aby wiele dusz zostało ocalonych, zanim czas się skończy.

Wasz ukochany Jezus Chrystus

Reklama

2010/12/28 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Świętowanie Bożego Narodzenia

Orędzie nr 35 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 25 grudzień 2010, godz.12.30

Moja ukochana córko, dlaczego się wahasz? Czy nie wiesz, że codziennie jesteś prowadzona? W swoim sercu doskonale wiesz, że jedyne czego potrzebujesz to usiąść, otworzyć swoje serce, a wkrótce usłyszysz Moje przesłanie. Ufaj mi. Poddaj się. Uwierz, że jeśli złożysz na Mnie wszystkie swoje zmartwienia, obawy i pytania, zabiorę je wszystkie od ciebie i odpowiem.

Musisz teraz odłożyć wszystko i zwrócić swą uwagę na te pilne objawienia dla całej ludzkości. Nie wolno Ci się wahać i odkładać  tej Świętej Pracy.

Słuchaj uważnie Moja ukochana córko. W czasie kiedy chrześcijanie na całym świecie składają hołd Mojemu Narodzeniu w Betlejem, wielu z nich oddaje go z szacunkiem, ale bez miłości w swoim sercu. Mimo wszystko wielu z nich zbliża się do Mojego serca.

Inni będą  przytakiwać, uśmiechać się i mówić o wadze i znaczeniu tego najważniejszego czasu, w którym  świętuje się  największy Dar, jakim kiedykolwiek od początku zostały obdarowane dzieci Mojego Ojca. Lecz kiedy Moje dzieci, Moi wierni wyznawcy świętują Boże Narodzenie, są oni rozpraszani przez wystawność i tradycje związane z ziemskimi dobrami.

Ilu z chrześcijan wyjaśnia swoim dzieciom wagę Moich Narodzin? Jak wielu z nich pamięta o pokorze Mojej umiłowanej Matki i  Jej oblubieńcu Świętym Józefie? Ilu z nich pamięta, że stałem się człowiekiem aby uratować ludzkość przed Piekłem?

Właśnie ta prosta wiadomość została zniekształcona przez stulecia i została zamaskowana rozrzutnością i zbytkiem. Pomimo to moi wierni chrześcijanie uznali ten czas za okres zastanowienia się nad ich wiernością do Mnie, ich Zbawiciela.

Proszę was, Moje dzieci, ponaglam was, abyście wykorzystali tą Ucztę do modlitwy za tych ludzi na świecie, którzy muszą się przebudzić i zrozumieć, że posiadają dziedzictwo. Dla każdego z nich zostało przygotowane specjalne miejsce w  Królestwie Mojego Ojca, jeśli tylko zechcą je przyjąć.

Czas Wielkiego Ostrzeżenia został ustalony

Moje dzieci są tak bardzo zajęte codziennymi  wiadomościami, które mogą mieć wpływ na ich życie, ale nie mają żadnych konsekwencji w Przyszłym Życiu. Dzieci, jest to czas dla was, abyście przyglądnęli się swojemu sumieniu zanim nadejdzie Wielkie Ostrzeżenie, które poprzedza Moje Drugie Przyjście. Módlcie się swoimi własnymi słowami i proście o Boskie kierownictwo.

Czas Wielkiego Ostrzeżenia został już postanowiony. Bądźcie czujni.

Wasz Boski Zbawiciel i Sprawiedliwy Sędzia Jezus Chrystus

2010/12/25 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Fałszywi nauczyciele i prorocy

Orędzie nr 34 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 25 grudnia 2010, godz.10.30

Ja jestem Początkiem i Końcem. To przeze Mnie Mój ukochany Przedwieczny Ojciec stworzył świat i to przeze Mnie ten świat się skończy. Ja jestem Światłem i Zbawcą, który przyprowadzi do obiecanego Raju tych wszystkich, którzy we Mnie wierzą. Ci, którzy pomimo Moich nauk i wysiłków Moich proroków  nadal odrzucają Mnie, ci nie wejdą do Królestwa Mojego Ojca.

Ci którzy otrzymują dar poznania prawdy poprzez święte pisma, muszą otworzyć oczy i przyjąć Moje nauki i proroctwa dawane przez Moich proroków. Czas zmierza do momentu, kiedy powrócę na Ziemię aby odzyskać Moich kochanych wyznawców, poprzez Moich współczesnych proroków. Niestety, wciąż będę odrzucany. Wszyscy musicie posłuchać i czytać przesłania ode Mnie, które dawane są z Miłosierdzia, i pojąć ich znaczenie.

Moje nauki nigdy się nie zmieniają

Musicie zrozumieć, że Moje nauki są takie same zawsze. Ci, którzy przychodzą w Moje Imię muszą być bacznie obserwowani. Jeżeli głoszą Moje słowo, to pochodzą oni ze światła. Jeżeli widzicie, że ich mowa zmienia Moje nauki, co wydaje się wam w jakiś sposób dziwny, odejdźcie od nich. Nie słuchajcie ich. Ci nieszczęśni ludzie zostali zwiedzeni przez złego, aby wypaczyć Moje nauczanie celowo, aby wprowadzić w was zamęt.

Jakakolwiek doktryna, która nie pochodzi z Pisma Świętego i która głosi, że jest prawdą jest tak naprawdę kłamstwem. To jest grzech przeciwko Mnie i jest poważnym atakiem na Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca.

Fałszywy mesjasz

Ci fałszywi nauczyciele będą wkrótce ukazywać się światu. Znajdziecie ich wszędzie, krzyczących z całych sił. Szukających uwagi. Niektórzy wywrą takie wrażenie na Moich dzieciach, że nawet niektórzy z Moich prawdziwych wyznawców uwierzą w ich „boskie” moce. Szczególnie jeden z nich wywyższy się do takiego stopnia, że ludzie błędnie zaczną wierzyć, że jest mesjaszem.

Będzie potrzeba wiele odwagi, zdrowego rozsądku i sił Moich dzieci, aby trzymać się blisko Mnie i pozwolić się prowadzić przez tą niebezpieczną dżunglę, pełną demonów. Demony zostały wypuszczone przez szatana, bo dni ostateczne nadchodzą, i maskują się tak, jak Moi naśladowcy i prorocy. Biorą sobie na cel Moich prawdziwych wizjonerów i proroków. Będą usiłować zwieść ich przy pomocy fałszywej doktryny. Będą zmieniać prawdę i dopasowywać ją do swoich niemoralnych poczynań, które z zewnątrz będą trudno dostrzegalne. Moi prawdziwi wyznawcy, wyświęcone sługi i prorocy będą szybko wiedzieć, kim są ci źli ludzie. Zobaczą, że ich deklaracje są bolesne i wprowadzające niepokój, ale co uczyni im największy ból, to będzie to, że tak wielu chrześcijan da się uwieść ich czarującym osobowościom. Będą tak przekonywujący, że wiele wyświęconych sług, którzy oddali swoje życie Mnie i Mojemu Przedwiecznemu Ojcu wpadnie w ich złe sidła.

Wezwanie do chrześcijan, aby powstali

Wzywam teraz Moich oddanych wyznawców, pobłogosławionych łaskami Ducha Świętego. Podnieście swoją broń, którą jest wiara i bądźcie mocni. Wzywam was. Nauczajcie Prawdy, przypominając ciągle ludziom Prawdę zawartą w Księdze Mojego Ojca – Księdze Prawdy. Te nauki będą trwały wiecznie.

Może być wam ciężko, Moje dzieci, aby powstać, ale posłuchajcie Mnie teraz. Jeżeli tak uczynicie, to pomożecie duszom. Wasi bracia i siostry w świecie to wasza rodzina. Przyprowadzę was wszystkich do Raju, który wam obiecałem. Proszę, pomóżcie Mi, abym żadnego z was nie utracił. Łamie się Moje Serce, kiedy nie mogę uratować Moich ukochanych dzieci. Poprzez wasze modlitwy, poświęcenie i wytrwanie jako Moi wyznawcy, Moja wola zostanie przyjęta.

Weźcie kielich zbawienia w Moje Imię i podążajcie za Mną. Dajcie Mi się poprowadzić. Pozwólcie, abym objął Was wszystkich Moim Sercem, abyśmy się zjednoczyli i uratowali ludzkość  przed kusicielem.

Pamiętajcie. Kocham każde moje dziecko do tego stopnia, że zwycięstwo bez wprowadzenia wszystkich do wiecznego życia będzie miało słodko-gorzki smak i będzie łamać Moje Serce.

Módlcie się. Módlcie się wszyscy i zapamiętajcie słowa – Ja jestem Alfa i Omega.

Wasz ukochany Zbawiciel Jezus Chrystus, Król Ziemi i Sprawiedliwy Sędzia całej ludzkości

2010/12/25 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Dlaczego stałem się Człowiekiem

Orędzie nr 33 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano piątek, 24 grudzień 2010, godz.20.00-20.15

Moja ukochana córko, dziękuję ci, że odpowiedziałaś na Moje wezwanie. Z radością przemawiam do ciebie przy tej wyjątkowej okazji, jaką jest Moje Narodzenie. Miłość która  wypełnia Moje serce, gdy widzę wiarę i oddanie wszystkich Moich dzieci, jest bardzo cenna.

To jest czas, aby Moje dzieci, gdziekolwiek się znajdują, rozmyślały o Moim życiu na ziemi. Jest to dla nich czas, by rozważały konsekwencje jakie Moje Narodziny mają dla całej ludzkości. To z powodu Mojego Narodzenia człowiek będzie dążył do zbawienia. To z miłości do wszystkich Moich dzieci, Mój Przedwieczny Ojciec dokonał najwyższej ofiary. To, że musiał patrzeć na narodzenie dziecka, patrzeć jak rosło i rozwijało się aż do wieku dorosłego wyraźnie ukazuje Jego miłość i determinację, aby ocalić wszystkie Jego dzieci. On tak bardzo kocha wszystkie Swoje dzieci, że poprosił Mnie, bym wiódł życie jako ludzka istota, mając cały czas świadomość, że doznam upokorzenia i będę przedmiotem drwin. Pozwolił, aby to się dokonało.

Moje Narodzenie jest znakiem danym wszystkim ludziom, że Bóg, Przedwieczny Ojciec ukochał Swoje dzieci tak bardzo, że dokonał Ogromnej Ofiary. Poprzez fakt, że pozwolił Mi przyjść na ziemię i żyć pośród was, pokazał Swoje Miłosierdzie i pragnienie ocalenia was poprzez to, że zezwolił na Moją śmierć. Gdyby nie posłał Mnie, człowiek nie mógłby być zbawiony. Jednakże ci, którzy Mnie odrzucili ciągle są niepewni co do prawdziwości obietnic Boga, Ojca Przedwiecznego. Wciąż jest sporo zamieszania.

Jedyne, co liczy się obecnie dla ludzkości, to zrozumienie tych obietnic i rzeczywistości nowego Nieba i Ziemi, które to zostały przeznaczone dla wszystkich dzieci Boga. Jest to największy dar jaki mogliście otrzymać, a zarazem dar, do którego wszyscy byliście powołani do czasu, gdy szatan wszystko zniszczył kuszeniem Ewy.

W obecnych czasach, ludzie w wielu przypadkach biorą nauczania zawarte w Starym i Nowym Testamencie za stare bajki. Wielu ciągle jeszcze nie rozumie, że nauczanie zawarte w tych pismach jest autentyczne. Ponieważ w wielu przypadkach jest tam odwołanie do wydarzeń, które miały miejsce w sferze duchowej, ludziom ciężko jest uwierzyć, że to kiedykolwiek rzeczywiście się wydarzyło. Doszli do tego wniosku ponieważ oceniają zawartość tych ksiąg za pomocą logicznego myślenia opartego o rzeczy, które dzieją się na ziemi. Jednak są oni w błędzie.

Moje przyjście na ziemię zostało zaplanowane jako Ostatnia Szansa na przebudzenie świata, tak aby mógł poznać, że Bóg wybacza wszystko. Moim zadaniem było pokazać wam, poprzez Moje nauczanie i śmierć na krzyżu, Drogę do Nieba.

Pamiętajcie zatem w czasie świąt Bożego Narodzenia, że narodziłem się po to, byście dokonali ponownej oceny waszej wiary w Niebo, do którego macie pełne prawo dołączyć. Poprzez pamięć o Moim życiu, możecie teraz przyłączyć się do Mnie w Królestwie Mojego Ojca, jeśli tylko otworzycie wasze serca i ponownie poprosicie Mnie, abym was objął.

Wasz Boski Zbawiciel i Sprawiedliwy Sędzia, Jezus Chrystus

2010/12/24 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Mój ból i cierpienie dzisiaj

Orędzie nr 31 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 22 grudnia 2010, godz.2.40

Moja córko, cierpiałem strasznie za grzechy ludzkości i okrutne odrzucenie Mojego Istnienia, które teraz jest tak powszechne w świecie, że liczba wierzących, którzy odwrócili się ode Mnie wzrosła do niespotykanych rozmiarów.

Ból, cierpienie i udręka są zawsze bardziej dotkliwe, kiedy świat obchodzi Boże Narodzenie. Wiem w Moim Sercu, że chociaż jest to najważniejsze chrześcijańskie Święto, to Moje Nauki nie są głoszone w sposób, w jaki powinny być.

Moja ukochana córko, musisz wytrwać w twoich cierpieniach, zarówno umysłu jak i duszy. Przybliżą cię one do Mojego Najświętszego Serca. Tylko wtedy, gdy przetrwasz te próby cierpienia, będziesz w Jedności ze Mną.

Moja córko, módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby pozostałe dusze ulżyły w udręce, którą znoszę. Gdybym tylko mógł szybko ocalić dusze i objąć je Moimi kochającymi ramionami, to Moje Serce zagoiłoby się. Ale wiele dusz nie zwróci się ku Mnie. Musisz ciężko pracować, aby przekonać je do Prawdy, Moja córko. Nigdy się nie poddawaj.
Jesteś pełna wątpliwości, ale wiem, że w głębi serca wiesz, że te Orędzia Miłosierdzia dla ratunku dusz, naprawdę pochodzą ode Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca.

Wytrwaj, przyjmij cierpienie, bądź pokorna, cierpliwa i postępuj z godnością, kiedy jesteś wystawiana na próbę z powodu Mojego Imienia.

Idź teraz z nowym zapałem, miłością i siłą, aby odzyskiwać dusze Moich ukochanych dzieci.

Wasz kochający Zbawiciel, Jezus Chrystus

2010/12/22 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Trzecie Przesłanie od Matki Bożej

Orędzie nr 30  z serii Ostrzeżenie.

Otrzymano, 20 grudzień 2010

Posłuchaj mnie, moje dziecko. Musisz być mocna, dla mojego syna Jezusa Chrystusa. Jest dla ciebie zbyt ważny i wyjątkowy abyś miała powracać w myślach do swoich wątpliwości. Tak, jest łatwo popaść w zbłądzenie w tym dziele, ale musisz zaufać Mu całkowicie. Musisz oddać się Mu zupełnie i całkowicie zaufać.

Moje dziecko, nie jest ci łatwo, ale jak powiedziałam wcześniej: miłuj i trwaj do końca. Uda ci się dokończyć to dzieło. Ostrzegam cię przed popadaniem w rutynę na codziennej modlitwie. Będziesz chroniona przez odmawianie mojego Świętego Różańca. To dzieło jest święte, więc przez szacunek bądź posłuszna mojemu Synowi poprzez zaufanie Mu. Odsuń na bok swoje wątpliwości moje dziecko, bo otrzymujesz specjalne łaski od Ducha Świętego. Prawda leży w twoim sercu, duszy i umyśle. To dlatego jest ci łatwiej spisywać te przesłania, które daje ci mój ukochany Syn.

On cię kocha, moje dziecko i wybrał cię do wypełnienia jednego z najważniejszych zadań w tym stuleciu. Twoje dzieło jest porównywalne z tym, co realizowała Siostra Faustyna. Doświadczasz podobnych cierpień jak ona. Nie lękaj się ich, zwłaszcza braku zdolności modlitwy czy codziennych wątpliwości-to normalne. One przeminą. Wszyscy święci, wraz ze Świętą Faustyną są z tobą, moje dziecko i prowadzą cię każdego dnia.

Dzieło, które prowadzisz w imieniu moim i mojego ukochanego Syna było przepowiadane. T o jest jeden z najważniejszych sposobów w jaki możesz ocalić dusze innych. Nie zatrzymuj ani nie wahaj się. Zawsze proś swoją ukochaną Matkę o opiekę. Jestem tutaj dla ciebie. Proszę, módl się codziennie do mojego Syna, odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W ten sposób będziesz bliżej Niego i będziesz czuła Go, obecnego w twoim sercu.

Nabierz odwagi i idź do przodu. Spoglądaj z miłością krocząc tą cenną ścieżką, która prowadzi do Trójcy Świętej. Wszyscy Oni są z tobą. Będziesz cierpiała, ale wiedz, że to jest łaska, bo bez cierpienia nie możesz pozostać blisko Serca mojego Syna.

To tyle na teraz. Zwróć się i otwórz swoje serce na mojego ukochanego Syna, Najwyższego Jezusa.

Miłość i Pokój

Matka Boża w Różach

2010/12/20 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Wielki Ucisk

Orędzie nr 29 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 20 grudzień 2010, godz.10.00

Zważ na to Moja córko. Poprzez te orędzia ludzkość jest ostrzegana przed karą, która spadnie na tych, którzy ciągle będą odrzucać Przedwiecznego Ojca. Zbliża się czas nadejścia Wielkiego Ucisku. To wydarzenie będzie się rozpoczynać z końcem roku 2012 i nie może być mylone z datą Mojego Ponownego Przyjścia na ziemię. Bo to, Moje dziecko nie jest zapowiadane w tych orędziach. Ktokolwiek, kto spróbuje podać wam, Moje dzieci, datę Mojego Ponownego Przyjścia jest kłamcą i nie jest prawdziwym prorokiem. Ja, za pomocą tej prorokini, odkrywam przed wami lata, w których nastąpią konkretne wydarzenia prowadzące do Mojego Ponownego Przyjścia.

Bóg nie pozwoli na realizację planu depopulacji ludności świata

Wielki Ucisk, jak zostało to dawno przepowiedziane, rozwinie się na oczach niedowierzającego  świata. To jest moment, gdy miecz sprawiedliwości uderzy wszędzie. Mój Przedwieczny Ojciec nie jest gotów, by przyglądać się i pozwolić, aby ten zły plan, który jest już przygotowywany za zamkniętymi drzwiami, i który ma na celu zmniejszenie ilości ludzi, został zrealizowany.

Ta grupa zła, oddani naśladowcy szatana, próbowali już w przeszłości dokonać ludobójstwa na dzieciach Mojego Ojca. Nie udało im się to. Próbują zatem ponownie. Znów im się nie uda, ale zanim poniosą klęskę, spowodują ogromne zniszczenie.

Wierzący nie powinni się obawiać

Mój Przedwieczny Ojciec, w swojej łasce, będzie musiał interweniować, by ich powstrzymać, mimo że boli go to, że musi przy tym rozpętać ogólnoświatowe katastrofy, które was oczekują. Wierzący, nie bójcie się ani o was samych, ani o wasze rodziny. Jesteście chronieni. Ale proszę, proszę módlcie się zawsze Świętym Różańcem i Koronką do Mojego Bożego Miłosierdzia, by łagodzić lub zapobiegać niektórym katastrofom.

Zacznijcie planować już teraz. Ludzie ci, dlatego że próbują przejąć kontrolę nad waszymi pieniędzmi, waszym zdrowiem, waszym pożywieniem, i nawet waszą wiarą, muszą być pokonani. Powstańcie i chrońcie siebie i wasze rodziny modlitwą. Wołajcie do tych wszystkich świętych, których czcicie, aby pomogli wam jako orędownicy u Mojego Przedwiecznego Ojca.

Nawiedzą was globalne katastrofy

Ponieważ te globalne katastrofy rozpoczynają się dramatycznymi zmianami klimatycznymi — które już są w nieznacznym stopniu zapoczątkowane– będą uważane za rezultat globalnego ocieplenia. Tak, ludzie zniszczyli ziemię w okropny sposób, ale te katastrofy nie mają nic wspólnego ze zmianami klimatycznymi.

Mój Przedwieczny Ojciec mógłby, gdyby tak zdecydował, stać z boku i nie reagować. Wtedy wygrałyby te złe i głodne władzy grupy potężnych światowych decydentów. Kradliby dusze poprzez wciąganie Moich niewinnych dzieci w ich sidła hipnotycznego posłuszeństwa szatanowi, złemu. To nie zostanie dozwolone.

Wezwanie do zjednoczenia wszystkich religii

Teraz jest czas, aby dzieci Mojego Ojca  i Jego wyznawcy, jak również ci, którzy wierzą w byt nadrzędny, czyli w  Boga, Stworzyciela i Wykonawcę wszystkich rzeczy, połączyli swe siły w jedno. Bez względu na to, którą drogą podążacie do Boga lub, czy wierzycie we Mnie, Jego Jedynego ukochanego Syna, powstańcie wspólnie jako jedno. Walczcie z grupą, która reprezentuje złego. On jest waszym wrogiem jeżeli wierzycie w Boga, Przedwiecznego Ojca. On próbuje udaremnić wam wejście do Raju, poprzez okłamywanie swoich zwolenników, że i on również zabierze ich do raju równie pięknego. Ci biedni, zwiedzeni i spolegliwi wyznawcy nie potrafią przejrzeć tego kłamstwa, ponieważ są zaślepieni czarem materialistycznej chwały.

Proroctwa z Objawienia Świętego Jana ujawnią się teraz

Módlcie się, módlcie się , módlcie się wszyscy każdego dnia. Już wkrótce wszyscy zrozumieją prawdę Pisma Świętego. Wszyscy w końcu zrozumieją, że nauki zawarte w Księdze Mojego Ojca są prawdziwe. One nie kłamią. Proroctwa zapowiedziane w przeszłości już się wypełniły. Proroctwa zawarte w Księdze Jana ujawnią się teraz. Te orędzia dane tej prorokini są po to, by przygotować Moje dzieci do wejścia do Królestwa Mojego Ojca.

Idźcie teraz i rozgłaszajcie Moją Prawdę. Ratujcie siebie nawzajem z sideł oszusta, zanim będzie za późno.

Wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus

2010/12/20 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Księga Prawdy

Orędzie nr 28 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano, 18 grudnia 2010, godz. 9.40

Teraz już wiesz, że to co obiecałem spełnia się. Posyłam Ci duchowego przewodnika, osobę którą wybrałem jeszcze na początku twojej drogi. Potrzeba czasu, aby kilku wybranych podjęło się tego Mojego dzieła. Moja córko, potrzebujesz duchowego kierownika, aby moje przesłania były całkowicie zrozumiałe przez Mojego sługę. Tą drogą słowo się rozprzestrzeni i ludzie zrozumieją prawdę. Będzie to droga wyboista i pełna różnych krótszych dróżek, która wkrótce poprowadzi cię do innego kierownika duchowego, ale nie lękaj się. Teraz jesteś prowadzona i poczujesz większą pewność co do swojej pracy.

Teraz napisz to. Księga Prawdy jest teraz objawiana ludzkości, aby pomóc jej być zbawioną w Moim Sercu. Ludzie dostają szansę, aby głosić Moją Chwałę zanim powrócę jako Miłosierny Zbawiciel i Sprawiedliwy Sędzia. Nigdy nie chcę karać Moich dzieci, ale w niektórych przypadkach muszę, kiedy ludzie otwarcie paktują z kusicielem, kiedy mają go w poważaniu do tego stopnia, że składają mu hołd przed ołtarzem. Wiedzą kim są. Będzie im bardzo ciężko powrócić do Mnie. Módlcie się za nich.

Kogo atakuje szatan

Kusiciel ma mało czasu, aby wprowadzić na ziemi niepokój, więc intensyfikuje wszędzie swoje działania. Szczególnie celuje w Moje wyświęcone sługi w Kościele Mojego Ojca, w młodych i pięknych, oraz w bardzo inteligentnych.

Ci, którzy wciąż chełpią się, że nie wierzą we Mnie i w Mojego Przedwiecznego Ojca będą mieli jeszcze tylko jedną szansę, aby otworzyć swoje serca.

Boli mnie, kiedy na nich spoglądam. To jest jak patrzenie na samochód pełen ludzi, Moich drogich dzieci, jadący w gęstej mgle prosto na klif. Wybrali złą drogę i teraz wierzą, że kierują się do swoich pełnych wygód domów, a jadą prosto w przepaść, głębię ciemności, bez żadnej nadziei.

Przepowiadane proroctwa teraz się spełnią

Nie będzie łatwo Moja kochana córko, aby Moje dzieci to usłyszały. Musisz wytrwać pomimo wszelkich trudności. Ważna jest cierpliwość Te orędzia są bardzo cenne i pełne miłości, tak jak Ostrzeżenie. Moje dzieci muszą się zatrzymać i zrozumieć, że proroctwa przepowiadane dawno temu, będą się teraz wypełniać. Te zdarzenia wkrótce będą mieć miejsce na ziemi, a czas nadejścia ich jest bardzo krótki.

Nigdy nie objawię daty Mojego Drugiego Przyjścia

Nigdy nie ujawnię Ci daty Mojego Powrotu, Moja kochana córko, bo to nie jest do twojej wiadomości. Ale zanim przyjdę, mówię teraz do całego świata, że ukażę Moim dzieciom Moje Miłosierdzie i Sprawiedliwość.

Moja Matka działa w Moim imieniu

Moja ukochana Matka, pracuje w Moim imieniu i rozsyła orędzia poprzez wybranych wizjonerów. Inni  wybrani prorocy wybrali cierpienie w cichości dla ratowania dusz. Pozwalam im odczuwać Mój ból, jest to wyraz wielkiej hojności tych Moich wiernych wyznawców. Są odpowiedzialni za ratunek wielu. Lecz nie cierpią tylko boleści, jakie Ja cierpiałem na krzyżu, ale także ten ból, który znoszę dzisiaj. Dodatkowo znoszą od czasu do czasu znieważanie i odrzucenie. Dzięki ich pokorze, znoszą to w cichości, a czasami też otwarcie tak, aby widzieli to inni. Inni, Moi wyświęceni słudzy którzy decydują się na życie w samotności oddają Mi wielką przysługę. Ich poświęcenie i wyrzeczenie się samego siebie pomaga ocalać dusze.

Dary Boże są lekceważone

Przekazywanie prawdy we współczesnym świecie, gdzie technologia osiągnęła taki poziom jest trudne. Mój głos jest jak cichy płacz na pustkowiu.

Moje dzieci nie rozumieją, że całe dobro, które zostało wynalezione, pochodzi z Nieba, jest darem Przedwiecznego Ojca. Wszystkie lekarstwa, cały rozwój medycyny jest darem dla ludzi. Ale te dary są lekceważone, bo Moje dzieci myślą, że to wszystko zasługa człowieka, ale tak nie jest.

Dar mądrości

Mądrość jest, tak jak umiejętność śpiewania, darem Królestwa Bożego. I właśnie ten dar jest wykorzystywany przez szatana. Poprzez jego wpływ tworzone są technologie do niszczenia i zabijania. On wyśmiewa się, kiedy widzi wybuchy nowych wojen i kiedy nauka jest używana do szpiegowania, czy zabijania. Jakże on się śmieje, kiedy postęp w medycynie jest wykorzystywany nie tyle nawet do zabijania, co do usprawiedliwiania zabijania. Wszystkie te straszne przestępstwa przeciwko ludzkości, popełniane dzięki nowym technologiom, są ukryte za fasadą tak zwanej tolerancji.

Tolerancja to maska zła

Tolerancja może być  najbardziej idealną maską zła. Ci którzy są uświadamiani poprzez Moje nauki łatwo zauważą te zbrodnie na ludzkości, kiedy będą popełniane. W imię tolerancji ludzie są zabijani, odmawia się im wolności i nade wszystko prawa do walki o moralną sprawiedliwość. O tak, dzieci, bądźcie czujni kiedy usłyszycie słowo „tolerancja”, bo jest to jedna z ulubionych gierek szatana.

Ludzie nie stają w obronie Chrześcijaństwa

Moje dzieci, pomimo możliwości, jakie daje dzisiejszy świat w kwestii komunikacji, nie walczą i nie przyznają się do swojego Chrześcijaństwa. Przeważnie dlatego, że wielu chrześcijan żyje w świecie zachodnim. Obawiają się, że zostaną wyśmiani i wyszydzeni. Mają rację. Będą, ale zrozumcie to. Moje dzieci zawsze cierpiały jakiś rodzaj pogardy, kiedy niosły Mój krzyż. Mogą wtedy być pewni, że wykonują Moje dzieła.

Ten, kto cierpi w Moim Imieniu otrzyma wielkie błogosławieństwo i wiele łask. Ale chrześcijanie, którzy naprawdę walczą o prawo do głoszenia publicznie Mojego Imienia, będą cierpieć najbardziej. Muszą być mocni. Są Moją nadzieją na tej ziemi. Bez Moich oddanych wyznawców, Moje dzieci nie będą w stanie przekroczyć ostatniego progu na drodze do Królestwa Mojego Ojca.

Kocham wszystkich Moich wyznawców. Jestem w ich sercach i oni to wiedzą. Uznajcie moje słowa, jakie mówię przez tego proroka. Nie ignorujcie tych wezwań. Pomogą one ocalić miliony dusz na całym świecie przed  Moim Powtórnym Przyjściem.

Idźcie  teraz w pokoju i miłości.

Wasz oddany Zbawiciel Jezus Chrystus

2010/12/18 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Wezwanie do zaprzestania mordu – aborcji

Orędzie nr 27 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 16 grudzień 2010, godz. 13.10

Napisz tak moja córko. Śmierć zadawana niewinnym ofiarom jest jednym z najcięższych grzechów, które człowiek jest w stanie wyrządzić swemu bratu. Jest to najbardziej dotkliwy grzech ciała i sprawia mi ogromny ból. Brak poszanowania, który ludzkość wykazuje dziś w stosunku do ludzkiego życia staje się coraz bardziej widoczny.

Życie jest cennym darem Boga. Nikt, żaden człowiek nie ma prawa odbierać życia innemu człowiekowi. Nikt nie ma prawa odbierać życia dziecku, które ciągle ma przed sobą swój pierwszy oddech, który nastąpi w momencie narodzin. Ten grzech jest ohydny i niewybaczalny. Wszystkie dusze pochodzą od Mojego Przedwiecznego Ojca i tworzone są w momencie poczęcia. Małe dzieci, niewinne dusze, są mordowane właśnie przez te, które zostały posłane by je karmić i wychowywać– przez ich własne matki, które są odpowiedzialne za to, że ich dzieciom odmówiono prawa do tego, by się narodziły.

Dlaczego Moje dzieci stoją z boku i nie reagują? W imię wolności te małe aniołki z Królestwa Mojego Ojca są zabierane z tej ziemi przed wyznaczonym im czasem, mimo że otrzymały swoje miejsce na ziemi jako Boże dzieci. Czy te kobiety nie rozumieją, że życie, które tak nisko cenią należy do Boga? Te dzieci cierpią. Gdy są mordowane, doświadczają rozdzierającego bólu. I to jest usprawiedliwiane przez rządy, całe środowisko lekarskie i rodziny tych kobiet. Czy nie mają oni wyrzutów sumienia w swoich duszach?

Czy nie zdają sobie sprawy z tego, że ich potworny czyn nie różni się niczym od tego, gdy człowiek zabija drugiego człowieka?

W zasadzie jest to grzech nawet cięższy, gdyż te dzieci są bezbronne. Te kobiety muszą prosić o litość jeżeli są winne. Lub prosić o Moje prowadzenie jeżeli rozważają dokonanie aborcji. Jakkolwiek by nie było, będą sądzone z tego grzechu. Grzechy ciała są najbardziej obraźliwe w oczach Mojego Ojca. Żadne usprawiedliwienie morderstwa nie będzie przyjęte ani przeze Mnie, ani przez Mojego Przedwiecznego Ojca.

Zbudźcie się teraz Moje dzieci i zrozumcie, że odbieranie życia zaprowadzi sprawcę do wiecznego ognia piekielnego. Nie będzie powrotu z tej otchłani pełnej demonów. Tych samych demonów, które za sprawą zwodziciela – szatana –  przekonują, że morderstwo, które ona lub on popełniają jest czymś właściwym! Będzie on podstępnie przekonywał matki że na przykład,  podejmują ‘właściwą decyzję’. Używając wszystkich podstępów związanych z ludzkim rozumowaniem sprawi, że taka osoba będzie usprawiedliwiać ten czyn, mimo że jest to niewłaściwe. Będzie używał kłamstwa, które mówi, że mordujący ma swoje prawa. Że musi przede wszystkim zadbać o własny interes. W imię praw człowieka  promuje się kłamstwo tak, aby postawa, gdzie gloryfikuje się prawa matki i jej wolność do prowadzenia takiego życia jakie ona wybierze, była podziwiana. Następnie to kłamstwo przekonuje ją, że zamordowanie swojego własnego dziecka jest rzeczą właściwą i odpowiednią.

Proszę zrozumcie, że eskalacja ludobójstwa na świecie została zapowiedziana. Jest to jeden z wielu znaków, które mówią o Końcu Czasów.

Zatrzymajcie się teraz wszyscy. Słuchajcie. Morderstwo to bardzo poważne przestępstwo. Kto tego dokona, nie będzie zbawiony. Nie ma powrotu. Ci, którzy popełniliście ten okropny grzech, żałujcie. Proście teraz o wybaczenie. Ja poprzez Moje Miłosierdzie wysłucham  waszej modlitwy. Możecie i będziecie zbawieni, jeżeli tylko szczerze żałujecie swojego ciężkiego grzechu. Wysłucham was. Przebaczę wam. Ale czas nie działa na waszą korzyść.

Wierzący módlcie się wytrwale za te moje zagubione i oddalone dzieci, które zostały zwiedzione przez zwodziciela i jego sługi, wśród których panuje hierarchia mocy. One, moje dzieci,  potrzebują teraz waszych modlitw. Wszyscy musicie bronić prawa człowieka do życia, które to prawo nie może być zmieniane ludzką ręką w żadnych okolicznościach.

Módlcie się do Mnie codziennie. Ofiarujcie jakiekolwiek cierpienie jakie macie za te niewinne ofiary.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

2010/12/16 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Przyszłe Życie

Orędzie nr 26 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 11 grudzień 2010, godz.09.15

Teraz, Moja najmilsza i najukochańsza córko, jesteś już gotowa iść do przodu by kontynuować zadanie polegające na wypełnieniu Mojej Świętej Księgi Prawdy. Ty, Moja córko, sama przechodzisz teraz oczyszczenie, które jest niezbędne byś mogła czerpać siłę z tej pracy.

Moje dzieci, tak goniące za tym światem, złożonym z dwóch części, nie zdajecie sobie sprawy, że wkrótce wszystko będzie jednym. Obie te części to smutek i radość. Smutek powoduje prawdziwe zagubienie i rozpaczy. Ten rodzaj smutku, w przeciwieństwie do innych jego rodzajów, istnieje już od założenia świata.

Smutek, który jest teraz odczuwany, wynika z poczucia traconych rzeczy materialnych. Odczuwalna jest również tęsknota za pokojem umysłu, ciała i duszy. Pokój ten można osiągnąć jedynie poprzez pokorę, akceptację i miłości mojego Ojca Przedwiecznego. Następnie, jest również radość. Uśmiecham się z miłością, gdy moje dzieci radują się, uśmiechają i cieszą się sobą wzajemnie. Radość jest darem ode mnie. Śmiech i radość są ważnym darem dla ludzkości, gdy są czyste i nie są osiągane kosztem innych.

Moje dzieci małej wiary, wiem jak trudno zatrzymać się i powiedzieć, że wracam do Boga. Tak wielu z was wie, jest świadoma, kim jest Ojciec Przedwieczny. Zaledwie kliku rozumie, że ​​czuwa nad nimi każdego dnia ich życia, nad wszystkimi i nad każdym z nich. On uśmiecha się, raduje się i czuje się bardzo szczęśliwy, kiedy jego dzieci są szczęśliwe. Nie może jednak patrzeć przychylnie na tych, którzy radość, czy poczucie radości, osiągają bez miłości w sercu.

Ja, wasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, też was kocham, wszystkie Moje dzieci. Teraz Ja i Mój Ojciec Przedwieczny Jesteśmy Jedno. Uśmiecham się do was wszystkich i mam nadzieję, że wrócicie do Mnie.

Przyjdźcie do Mnie Moje dzieci jak jedno i przychodźcie do Mnie z otwartym sercem.

Dla wielu moich dzieci, przesłania, które zapowiadają Moje Powtórne Przyjście na Ziemię budzą lęk w ich sercach. Nie lękajcie się!. Będzie to moment absolutnego szczęścia, chwały i czystej radości. Ponieważ wszystkich, którzy zwracają swe serca z powrotem do mnie, przygarnę w swe ramiona i będę płakać z radości.

Wiernych, proszę módlcie się za tych, którzy nie wierzą lub którzy zgubili swoją drogę. Rolnik, który wypasa swoje stada zawsze szuka tych, które się zgubiły. Słodycz zwycięstwa, którą odczuwa po ich odnalezieniu, podobna jest do tej, którą odczuwam, gdy moje zaginione dzieci wracają do mnie.

Dzieci, nawet w chwilach radości i śmiechu na ziemi należy pamiętać o jednej rzeczy. Obecna radość i szczęście to zaledwie przebłysk czystego szczęścia i radości, które będą na nowej ziemi, gdy powróci Raj utracony. Kiedy to nastąpi, ludzie wybrani, którzy prowadzą dobre życie, wierzący w swojego Stwórcę, połączą się ze Zmartwychwstałym. Ci ludzie, przyjaciele i rodziny, razem ze mną przejdą z życia do wiecznej chwały. Pamiętajcie dzieci, ważne jest, aby nie traktować tej ziemi, jako ziemi obiecanej. Nie bądźcie również pewni, że wszystko tutaj macie pod kontrolą. Ponieważ tak nie jest. Ten świat absorbuje was swoimi obietnicami, rozczarowaniami, radościami i cudami, ale pamiętajcie, że jest tylko miejscem tymczasowym. Etapem przejściowym przed wejściem do Królestwa Mego Ojca – nowego Nieba i Ziemi, które staną się jednym.

Jedno ostateczne wezwanie, Moje dzieci, módlcie się do mnie swoimi słowami. Proście Mnie abym was prowadził. Proście mnie, abym wam pokazał miłość i prawdę i ich prawdziwy sens. Nie trzymajcie głów zakopanych w piasku, bo nie zobaczycie chwały nowej Ziemi.

Pusta droga do nicości.

Dzieci, ci, którzy szydzą i zaprzeczają mi, będą wam mówić, że nie ma życia poza tym jednym. Zapewniam was, że oni nie tylko pozbawiają się dostępu do Raju, ale kroczą po pustej drodze do nicości. W niektórych przypadkach są oni zwiedzeni przez kłamcę i złego, który niepostrzeżenie i z piekielnym sprytem, prowadzi ich zaślepionych za rękę, tych, którzy nie wierzą w jego istnienie, wprost do bram piekła.

Moje cierpienie w Ogrodzie Getsemani

Kiedy wierzący we Mnie zobaczą tych ludzi arogancko pyszniących się i chlubiących swoim ateizmem, poczują straszne cierpienie. Ci z was, którzy przyjęli mój krzyż, poczują również mękę agonii, którą, cierpiałem podczas pobytu w Ogrodzie Getsemani. Cierpiąc wtedy wiedziałem, że nawet, jeśli chętnie złożę najwyższą ofiarę, gdy zgodzę się umrzeć by Moje dzieci miały miejsce w Królestwie Ojca Mojego, czułem głęboko, że w gruncie dla niektórych z moich dzieci nie będzie to miało żadnego znaczenia. To był najstraszniejszy ból męki, który sprawił, że oblałem się krwawym potem. Czułem wtedy wielką trwogę o te zagubione dusze, która nadal istnieje we mnie dzisiaj.

Dla tych, którzy pytają: Jeżeli jesteś Bogiem, lub skoro jesteś Jezusem Chrystusem, to z pewnością możesz zrobić wszystko? Moja odpowiedź brzmi: oczywiście. Z wyjątkiem jednej rzeczy. Ja nie mogę ograniczać wolnej woli danej człowiekowi. Do Moich dzieci będzie należało dokonanie ostatecznego wyboru według ich własnej nieprzymuszonej woli.

Wasz kochający Jezus Chrystus

Wasz Zbawiciel

2010/12/11 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Ostrzeżenie dla ludzkości, aby pojęła Prawdę

Orędzie nr 25 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 7 grudzień 2010, godz. 3.15

Tak, Moja kochana córko, jestem z powrotem. Napisz to. Ty, Moja córko która ukierunkowałaś swoje życie na Mnie pomożesz Mi przyprowadzić ludzi z powrotem do Światła, Światła Prawdy.

Żaden człowiek nie zostanie pozbawiony przeze Mnie szansy poznania Prawdy Bożej. Okażę ludziom Miłosierdzie poprzez dar, który udowodni im, że Ja istnieję. Otrzymają dar w czasie Ostrzeżenia, w końcu poznają Prawdę. Niestety, nawet wtedy nie wszyscy zwrócą się do Mnie czy do Mojego Przedwiecznego Ojca.

Wiesz, że te przekazy pochodzą ode Mnie i wszystkie poruszają bardzo ważne kwestie. Myślę, że możesz teraz rozróżnić prawdę Moich Słów od swojej własnej wyobraźni. Moja córko, widzisz teraz ból i rozpacz jaką odczuwam, kiedy świadczysz codziennie o frustracji Mojej i Mojego Ojca z powodu tego, jak zachowuje się ten smutny, pusty i niedowierzający świat.

Nie tylko niewierzący zadają ci ból; dzięki łaskom jakie ci udzieliłem widzisz także zamęt, jaki istnieje nawet w umysłach Moich wyznawców. Im także trudno się przekonać do Prawdy, którą daję im jako Dar miłości poprzez Moich proroków.

Jakaż długa i ciężka droga jest przed Moimi dziećmi, które starają się dążyć do Mojej Prawdy. Patrząc na Moje dzieci, na ludzi na ulicach, w TV czy wśród swoich sąsiadów, patrzysz na nich teraz Moimi oczami. Co dostrzegasz? Zupełną nieświadomość świata duchowego i brak celów w ich życiu. Poczucie beznadziei pomimo uroków tego świata.

Moje dzieci nie uświadamiają sobie tego teraz, że przechodzą przez oczyszczenie. Następuje ono za Moim przyzwoleniem, gdy doświadczają poczucia przenikliwej pustki przez brak dóbr materialnych. Jest ono skutkiem ludzkiej chciwości. Ludzie otrzymali wolną wolę,  a Ci źli, chcący spowodować upadek światowego systemu bankowego cały czas przebiegle do tego dążą.

Dopuszczam, aby niewinni ludzie przechodzili przez to oczyszczenie. To jest ważne, bo przez trudy, których doświadczają, oczyszczają swoje dusze.

Niedługo, kiedy dobra materialne staną się trudne do zdobycia, ludzie spojrzą na swoje życie z głębszej perspektywy. Prostota pomoże otworzyć im oczy na prawdę, prawdę co tak naprawdę jest istotne. Bez tego oczyszczenia Moje dzieci nie przybliżą się do Mojego Serca, kiedy spadnie na nich cierpienie.

Ogołoceni z dóbr materialnych, do których dążyli w przeszłości z taką bałwochwalczą obsesją zwrócą się ku Prawdzie. Wyraźnie ujrzą miłość w swoich duszach. Zobaczą także zło w tym całym wstrętnym samouwielbieniu tych, którzy podążają za swoją chciwością. Spojrzą wtedy na tych, których pokazywano w mediach, jako  godnych czci i podziwu tak, jak Ja na nich patrzę – z rozpaczą i smutkiem.

Idź teraz Moja córko i bądź świadoma swoich zadań. Teraz znasz prawdę. Nie wątpisz już. Rozgłaszaj prawdę tak szybko jak to możliwe, aby ludzie wykorzystali  szansę na ratunek jeszcze przed Wielkim Ostrzeżeniem.

Twój Ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

2010/12/07 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz