ostrzezenie

Ostrzezenie Marii Bozego Milosierdzia

Kiedy w Mojej armii osiągnięte zostanie 20 milionów, pomnożę tę liczbę do miliardów

Piątek 27.07.2012, 18.30

Moja droga, umiłowana córko, Moje życzenie zjednoczenia Moich wyznawców jako jednej armii, przynosi już owoce poprzez te orędzia.

Moja armia jest już utworzona i zjednoczona przez moc Ducha Świętego, który rozprzestrzenia się jak pożar na całym świecie.

Ci z was, którzy przyjmujecie teraz Moje instrukcje, choć może uważacie, że pracujecie razem w małych grupach, musicie wiedzieć, że Moja armia składa się obecnie z ponad 25.000 oddanych żołnierzy, którzy odmawiają Moje Modlitwy Krucjaty każdego dnia.

Wasze poświęcenie dla Mnie, waszego ukochanego Jezusa, przynosi Mi tyle pociechy i radości, ponieważ wasze modlitwy ratują miliony dusz, w każdej sekundzie, każdego dnia.

Gdybyście byli świadkami ich wdzięczności, nigdy nie zaprzestalibyście kontynuacji modlenia się, taka jest tego moc.

Szatan cierpi z powodu tej misji i zrobi wszystko co możliwe, aby ją sabotować.

Dlatego nie wolno wam pozwolić na zastraszanie przez tych, którzy oskarżają was o herezję, aby opóźnić was w rozpowszechnianiu Moich przekazów.

Jeśli pozwolicie innym, tym którzy starają się was poniżyć, lub którzy szydzą z waszej wiary, zdezorientować was, to mniej dusze może być ocalonych.

Pomyślcie o tej misji, że jest taka sama jakbyście pracowali dla zagranicznej agencji pomocy, jak te grupy ludzi, którzy udają się do spustoszonych krajów dla ratowania życia tych, którzy cierpią z głodu.

Jest niezbędne, abyście przezwyciężyli wszystkie przeszkody, aby udzielić pomocy ofiarom. Jedna godzina opóźnienia może oznaczać różnicę pomiędzy życiem i śmiercią. To samo odnosi się do tej misji.

Patrzcie przed siebie, ignorujcie wtrącanie się tych, którzy będą próbowali odciągnąć was z powrotem, a następnie maszerujcie naprzód.

Zbierajcie innych na waszej ścieżce i prowadźcie ich ku zwycięstwu. Zwycięstwu Zbawienia.

Wasza armia rozrasta się każdego dnia. Trzymajcie się Mojej Ręki, aż osiągniemy armię, której pragnę, 20 milionów, które staną na czele bitwy przeciw antychrystowi.

Kiedy w Mojej armii osiągnięte zostanie 20 milionów, pomnożę tę liczbę do miliardów. A kiedy tak się stanie, bestia zostanie ostatecznie zniszczona.

To jest Moja obietnica. Ponieważ wielka liczba Bożych dzieci, wypełnionych Jego Boską Miłością, zniszczy zło.

Pamiętajcie, Miłość jest silniejsza od nienawiści. Tylko obfitość Miłości może wymazać zło.

Wasz Jezus

Reklama

2012/07/30 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (69) – Modlitwa do Boga Ojca, aby przyjąć Jego Boską Wolę

Czwartek 26.07.2012, 23.55

„Boże, Wszechmogący Ojcze, przyjmuję Twoją Boską Wolę.
Pomóż zaakceptować ją Twoim dzieciom.
Powstrzymaj szatana od odmawiania prawa Twoich dzieci do dziedzictwa ich Ojca.
Nie pozwól nam nigdy poddać się w walce o nasze dziedzictwo w Raju.
Usłysz nasze błagania o wygnanie szatana i jego upadłych aniołów.
Proszę Cię Drogi Ojcze, abyś oczyścił ziemię Twoim Miłosierdziem
i okrył nas Twoim Świętym Duchem.
Prowadź nas, aby utworzyć Twoją Najświętszą armię, napełnioną mocą, aby wygnać bestię na zawsze. Amen.”

2012/07/30 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Układ z szatanem dobiega końca i wkrótce muszą nastąpić dwa wydarzenia

Czwartek 26.07.2012, 23.55

Moja droga, umiłowana córko, wielu ludzi tak naprawdę nie zrozumie tajemnicy Mojego Powtórnego Przyjścia.

Moje Powtórne Przyjście jest realizacją Nowego Przymierza.

Będzie kreacją doskonałego Raju, który z miłością urzeczywistniony został dla Adama i Ewy przez Mojego Ukochanego Ojca. W tym czasie wszystkie rzeczy na ziemi były w doskonałej harmonii i zgodne z Bożą Wolą.

Od Mojego Ukrzyżowania, czas na ziemi stał się bolesny dla ludzkości z powodu panowania szatana, który rządził ziemią w tym okresie.

Układ z szatanem dobiega końca i wkrótce muszą nastąpić dwa wydarzenia.

Odkupienie rodzaju ludzkiego nastąpi podczas Ostrzeżenia. Odtąd ludzie, w tym ci, którzy są nieświadomi istnienia Boga, przyjmą Prawdę.

Inni, którzy powoli zareagują na ten wielki Cud, gdy dowód zostanie im przedstawiony, nawrócą się z czasem. Oni też będą poszukiwać przebaczenia za swoje grzeszne życie.

Potem nadejdzie etap końcowy, uświęcenie – końcowe oczyszczenie, tak że cała ludzkość gotowa będzie do wejścia do idealnego Raju.

Jest to Raj pierwotnie zamieszkiwany przez Adama i Ewę. Tylko wtedy zrealizowana zostanie w końcu Boska Wola Mojego Ojca, gdzie Wolę Mojego Ojca wszyscy ludzie będą kochać i szanować.

Zanim stanie się to wszystko, nastąpi wiele sprzeciwu wobec Woli Mojego Ojca, będącej ostatecznie zrealizowanej.

Boże dzieci ciągnięte będą w każdym kierunku. Chociaż Duch Święty wylany będzie nad całym światem podczas Ostrzeżenia, to przez szatana dokonany zostanie każdy wysiłek, aby powstrzymać tę globalną spowiedź.

On i jego nikczemni zwolennicy także przygotowują się do Ostrzeżenia. Ich celem jest przekonać wszystkich, że Ono się nie wydarzyło.

Tak wielu ludziom trudno będzie otwarcie przyjąć Bożą miłość i istnienie Nowego Raju tak długo, jak szatan kroczy po ziemi.

Wolność nadejdzie dopiero wtedy, gdy on zostanie wygnany.

Niestety, ci, którzy zaniechają ujrzenia Prawdy, i którzy uparcie będą odmawiali zaakceptowania Boga, nigdy nie zobaczą Raju.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, aby przyjąć Boską Wolę Mojego Ojca.

Krucjata Modlitwy (69) – Modlitwa do Boga Ojca, aby przyjąć Jego Boską Wolę
 
„Boże, Wszechmogący Ojcze, przyjmuję Twoją Boską Wolę.
Pomóż zaakceptować ją Twoim dzieciom.
Powstrzymaj szatana od odmawiania prawa Twoich dzieci do dziedzictwa ich Ojca.
Nie pozwól nam nigdy poddać się w walce o nasze dziedzictwo w Raju.
Usłysz nasze błagania o wygnanie szatana i jego upadłych aniołów.
Proszę Cię Drogi Ojcze, abyś oczyścił ziemię Twoim Miłosierdziem
i okrył nas Twoim Świętym Duchem.
Prowadź nas, aby utworzyć Twoją Najświętszą armię, napełnioną mocą, aby wygnać bestię na zawsze. Amen.”

Idźcie w pokoju.

Wasz Jezus

2012/07/30 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Miłość to znak od Boga. Bez względu na religię lub wyznanie miłość może pochodzić tylko od Boga

tłumaczenie ze strony paruzja.info

25.07.2012, 23.30

Moja najukochańsza córko, pragnę omówić znaczenie miłości i tego, że świat bez miłości nie mógłby przetrwać.

Bóg jest miłością. Miłość pochodzi od Boga.

Gdzie odnajdujecie miłość od razu czujecie obecność Boga.

Prawie każdy na świecie odczuwa miłość na pewnym etapie. Miłość uwalnia duszę, a jej czystość daje przebłysk głębi miłości, jaką Bóg ma dla każdego Swojego dziecka.

Miłość pokonuje śmierć.

Miłość pokonuje zło.

Miłość jest wieczna. Nigdy nie umrze, gdyż pochodzi od Boga i trwać będzie na wieki.

Kiedy miłość jest atakowana w tym życiu przez złego, który działa poprzez dusze, to cierpi, więdnie i może być zastąpiona przez obojętność albo czasami nienawiść.

Tylko dzięki miłości, zwłaszcza wzajemnej, pokój może panować na świecie.

Bez miłości ludzie by umarli i stali się jałowi.

Kiedy kochasz dziecko czujesz ten sam rodzaj miłości, jaki Mój Ojciec posiada w Swoim Sercu dla każdego dziecka urodzonego na świecie poprzez Jego stworzenie.

Wyobraź sobie ból rodzica, gdy dziecko zaginie.

Smutek, niepokój i lęk są identyczne z tymi odczuwanymi przez Mojego Ojca, kiedy Jego dzieci błąkają się i stają się zaginione na Prawdę Jego istnienia.

Poza tym wyobraźcie sobie przerażenie, które rodzic musi znosić, jeśli nie może znaleźć ich dziecka.

Co wtedy, gdy zostaną się stracone na zawsze? Łamie to serce Mojemu Ojcu, kiedy traci swoje dzieci.

Nic go nie pocieszy, dopóki nie odnajdzie ich ponownie lub gdy zawrócą i przybiegną z powrotem do domu, do Niego.

Całe stworzenie zaistniało przez miłość Mojego Ojca.

Jego Miłość wypełnia Niebiosa i ziemię, i jest przejmująco potężna.

Wszystko zostało stworzone z Jego Boskiej Miłości i hojności Jego serca, tak aby mógł dzielić się wszystkimi cudami stworzenia ze Swoimi dziećmi.

Jego miłość do Swoich dzieci nigdy nie umrze.

Jego zdrada przez Lucyfera, któremu dał wszystko, sprawiła, że Jego miłość do ludzkości nie została odwzajemniona przez większość ludzkości.

Jego miłość do Swoich dzieci, miłość odwiecznie kochającego Ojca, jest tak silna, że nic nie zdoła jej zabić.

Jego miłość oznacza, że każdy człowiek dostał drugą szansę.

Ostrzeżenie, wielki dar zatwierdzony przez Mojego Ojca, jest szczególnym wołaniem z Nieba.

To wołanie, wielki nadprzyrodzony cud, da każdemu z was szansę zbawienia, powołania i otrzymania klucza do otwarcia drzwi do Nowego Raju na ziemi.

Ci z was, którzy przyjmują Klucz do Raju, w rezultacie pokonają bestię.

Świat w końcu pozbędzie się zła, grzechu, cierpienia i każdego bólu.

Zapanuje pokój.

Miłość do Mojego Ojca w końcu rozkwitnie i będziecie żyli zgodnie z Jego Boską Wolą.

Miłość to znak od Boga. Bez względu na religię lub wyznanie miłość może pochodzić tylko od Boga.

Jest światłem obecnym w każdej duszy, nawet tych, którzy są zatwardziałymi grzesznikami, gdyż Bóg nigdy nie gasi Swojego światła.

Chwyćcie je. Obejmijcie je . Trzymajcie się miłości, która doprowadzi was do Niego.

Miłość uratuje was od ciemności.

Wasz Jezus

2012/07/29 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Proroctwa dane Janowi, a do tej pory nie ujawnione, są teraz przedstawiane, aby obudzić świat

tłumaczenie ze strony paruzja.info

24.07.2012, 17.39
Moja najukochańsza córko, zbliża się czas ujawnienia całemu światu ostatecznych tajemnic Boga Najwyższego.

Twój głos, Moja córko, w końcu dopełni planu Bożego na ziemi, aby ujawnić prawdę o Moim Powtórnym Przyjściu.

Ty, Moja córko jesteś 7 Aniołem wysłanym przygotować dzieci Boże do odnowienia ich wiary, aby mogli dostąpić zbawienia.

Kiedy odkryjesz tajemnice siedmiu pieczęci, które Ja, Jezus, Baranek Boży teraz otwieram, wielu to rozwścieczy.

Podłe kłamstwa rozgłaszane przez tych, którzy udają sługi Mojego Kościoła zostaną ujawnione, kiedy rozbrzmi twój głos.

Każdy haniebny czyn popełniony przez wyznawców szatana, którzy ośmielają się uważać siebie za Moich wyznawców będzie zdemaskowany. Każde kłamstwo będzie odkryte, aby wszyscy je zobaczyli.

Nowy fałszywy Kościół utworzony przez antychrysta, zostanie ukazany takim jaki jest naprawdę.

Każda próba oszukania dzieci Bożych zostanie rozbita w miarę nasilania się walki o ocalenie ludzkości.

Bluźnierstwa wypowiedziane przez tych, którzy nie mówią w Moje Święte Imię będą ujawnione wszystkim, choć wielu nie przyjmie prawdy o Bogu, która jest teraz podawana światu.

Słowa ukryte przez tak długi czas i zamknięte aż do końca, teraz wylewają się z Moich ust.

Nikt nie będzie pozbawiony Prawdy. Wszystkim zostanie ukazane Prawdziwe Słowo, gdyż ponownie przygotowuję się, aby ocalić ludzkość od wiecznego potępienia.

Proroctwa dane Janowi, a do tej pory nie ujawnione, są teraz przedstawiane, aby obudzić świat.

Ewangelie po raz kolejny, po tak długim czasie, będą rozprzestrzeniane po całym świecie.

Ślepi ponownie zobaczą.

Niemi będą mówić prawdę, która jak miód będzie wylewać się z ich ust.

Głusi będą słyszeć, a Prawda przyniesie im pocieszenie, za którym tak długo tęsknili w swoim życiu.

Odstępstwo zostanie przełamane i czyste dusze, głodne Prawdy, przyjmą ją w końcu z otwartymi ramionami.

Moc Boża ujawni się wówczas na każdym rogu.

Bądźcie pewni, że  narybek szatana i jego zwolennicy zrobią wszystko, aby powstrzymać przekazywanie światu Księgi Prawdy danej z miłości Boga.

Będą oni bezsilni wobec niej, choć pozornie będzie wyglądać inaczej.

Niebiosa oczekują teraz tej chwili zjednoczenia całej ludzkości na Mój Chwalebny Powrót.

Nigdy Mnie nie opuszczajcie. Przyjmijcie Mnie z radością, gdyż przygotowuję was na Moje Chwalebne Powtórne Przyjście.

Weźcie ze sobą swoje rodziny i pójdźcie w Moje ramiona, gdy przygotowuję do objęcia was ochroną Moich szczególnych łask z Nieba.

Wzywam was wszystkich do rozpoznania ostatniego wołania poprzez Mojego 7 Posłańca, któremu dano władzę ujawnienia siedmiu trąb, zawartości siedmiu pieczęci, kiedy chór aniołów przygotowuje się do spełnienia proroctw.

Wasz Jezus

2012/07/29 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (68) – Chroń mnie od wpływu szatana

tłumaczenie ze strony paruzja.info

23.07.2012, 16.36

„Matko Boga, Matko Zbawienia
Okryj mnie Twoim najświętszym płaszczem i chroń
Moją rodzinę od wpływu szatana i jego upadłych aniołów
Pomóż mi ufać Bożemu Miłosierdziu Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa,
w każdym momencie.
Wspieraj mnie w miłości do Niego i nigdy nie pozwól mi odejść od
Prawdy Jego nauczania, bez względu na to, ile pokus doświadczę.
Amen.

2012/07/29 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Jako Matce Zbawienia, jak głosi mój ostatni tytuł z Nieba, pozwólcie Mi wam pomóc

tłumaczenie ze strony paruzja.info

23.07.2012, 16.36

Moje dziecko,  każdy naród tonie w dolinie łez, co zostało przepowiedziane wiele razy i na wiele sposobów.

Lecz oni nie słuchali ostrzeżeń, które dawałam wizjonerom na przestrzeni wieków.

Niektórzy znający obietnice Pana, który powiedział, że przyjdzie rządzić światem bez końca rozpoznają znaki.

Większość ludzi ich nie rozpozna, bo nie znają Ewangelii.

Dzieci, te czasy są bardzo trudne i mylące. Ja, wasza kochana Matka, ofiaruję wam ochronę przed szatanem, jeśli tylko Mnie o to poprosicie.

Została udzielona Mi władza zmiażdżenia go. Jeśli będziecie wzywać Mojej pomocy, będę mogła  złagodzić wasze cierpienie.

Moje dziecko, jego wpływ staje się wyraźny dla wielu z was, którzy otwierają oczy.

Jego złość objawi się u wielu dzieci Bożych.

Morderstwa, bezsensowne zabijanie, wojny, chciwość, prześladowanie, niemoralność i szerzące się grzechy, które łamią każde Boże przykazanie ustanowione poprzez Mojżesza, są widoczne dla was wszystkich.

Wy, małej wiary, którzy pytacie jakie to ma znaczenie, musicie znać szkody, jakich szatan dokonuje w waszych duszach.

On jest jak choroba trudna do wyleczenia. Jak już raz was opanuje, to doprowadzi do innych chorób, nawet gorszych niż ta pierwsza, dlatego jeden lek nie wystarczy.

Zatruwa on duszę, umysł i ciało tak szybko, że bardzo trudno jest uwolnić się o własnych siłach.

Dzieci, nie zdajecie sobie sprawy jak jest potężny i mściwy. Gdy raz zaatakuje duszę, nie pozostawi jej już w spokoju, tak że taka dusza prawie odchodzi od zmysłów.

W niektórych przypadkach te dusze już nie są w stanie zapanować nad swoimi impulsami.

Jako Matka wszystkich dzieci Bożych, mam moc, aby pomóc ratować wasze dusze.

Jako Matce Zbawienia, jak głosi mój ostatni tytuł z Nieba, pozwólcie Mi wam pomóc.

Musicie codziennie odmawiać Mój Święty Różaniec o ochronę, a szatan zostawi was i waszych  bliskich w spokoju.

Nigdy nie lekceważcie tej modlitwy, gdyż moc szatana maleje, gdy tylko zaczniecie ją odmawiać.

Dzieci, moc Boga przekazywana tym, którzy wzywają Mojego Syna, Jezusa, aby dał wam siłę do życia w tych czasach. Nie otrzymacie jej, jeśli nie będziecie o nią prosili.

Oto kolejna Modlitwa Krucjaty, którą należy odmawiać, w celu uzyskania ochrony przed szatanem.

Krucjata Modlitwy (68) Chroń mnie od wpływu szatana

Matko Boga, Matko Zbawienia

Okryj mnie Twoim najświętszym płaszczem i chroń

Moją rodzinę od wpływu szatana i jego upadłych aniołów

Pomóż mi ufać Bożemu Miłosierdziu Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa,

w każdym momencie.

Wspieraj mnie w miłości do Niego i nigdy nie pozwól mi odejść od

Prawdy Jego nauczania, bez względu na to, ile pokus doświadczę.

Amen.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się zawsze o ochronę przed złym, ponieważ zadaje straszne rany, krzywdy i cierpienia w waszym życiu.

Jeśli nie poprosicie, nie będziecie mogli otrzymać tych łask.

Zaufajcie Mi, waszej Matce przez cały czas, gdyż Moją rolą jest pomóc Mojemu Synowi, zbawić dusze wszystkich dzieci Bożych.

Wasza kochająca Matka

Królowa Ziemi

Matka Zbawienia

2012/07/29 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Wygracie tę bitwę o dusze i nie potrwa to długo zanim wyłoni się Nowy Świat bez końca

tłumaczenie ze strony paruzja.info

22.07.2012, 19.00

Moja najukochańsza córko, wiele wybranych dusz znosi w tym czasie wielkie cierpienie z powodu biczowania grzechem, ponieważ ich  serca są splecione z Moim.

To zjednoczenie w cierpieniu, będzie teraz odczuwane przez wielu wizjonerów, widzących i dusze ofiarne, aby ocalić dusze tych, którzy umrą w stanie grzechu śmiertelnego podczas Ostrzeżenia.

Jest to cierpienie nieporównywalne z żadnym innym i pomoże pokonać wroga podczas Ostrzeżenia.

Moja córko, musisz nadal publikować Moje orędzia, choć sprawia Ci to teraz ból.

Niepokój na świecie będzie szybko narastał i nie tylko wybuchną wojny, ale bank globalny będzie starał się przejąć kontrolę nad znaczną częścią światowych walut.

Chaos zwycięży i katastrofy ekologiczne wzrosną, gdy opadnie Ręka Mojego Ojca, aby ukarać ludzkość za ich słabości i niewolę grzechu.

Moi wyznawcy, wasze modlitwy powstrzymają wiele nieszczęść, które mogłyby zniszczyć miasta i narody.

Nigdy nie możecie rezygnować z modlitwy. Wytrwałość i wierność wobec Mnie, waszego Jezusa załagodzi tę sytuację.

Musicie pozostać silni w tym okresie walki, ponieważ wkrótce wszystko się zmieni.

Mimo złości armii szatana, rosnąca wiara Mojej Armii stawi im czoła i powstrzyma ich od prób zniszczenia Mojego Kościoła.

Nigdy nie czujcie się rozczarowani w tej pracy nawet wtedy, gdy czasami będzie się wydawała beznadziejna. Moje Miłosierdzie jest ogromne. Moja miłość obejmuje wszystkie dzieci Boże.

Wygracie tę bitwę o dusze i nie potrwa to długo zanim wyłoni się Nowy Świat bez końca.

To jest wasza przyszłość, przyszłość świata do którego musicie dążyć. Dni szatana są policzone.

Radujcie się, gdyż wkrótce zapomnicie o cierpieniu.

Wasz Jezus

2012/07/29 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Miłość Boga zajaśnieje nad wszystkimi, którzy proszą Mojego Ojca o powstrzymanie antychrysta od zadania ludzkości straszliwych cierpień

tłumaczenie ze strony www. paruzja.info

21.07.2912, 15.15
Moja najukochańsza córko, ci spośród Moich wyznawców, którzy martwią się o przyszłe czasy, muszą wiedzieć, że wszelka władza leży w rękach Mojego Ojca Przedwiecznego.

Jego jedynym pragnieniem jest uratować wszystkie Jego dzieci ze szponów Bestii.

Niestety Bestia, szatan jest odrzucany przez niewierzących, jako wytwór wyobraźni.

On i jego armia demonów są wszędzie nakłaniając dzieci Boże do grzechu w myślach, działaniach i uczynkach w każdej chwili dnia.

Mój Ojciec nie tylko chce zbawić dusze wszystkich Swoich Dzieci, chce ochronić je przed prześladowaniem antychrysta.

Moc do odwrócenia, złagodzenia i osłabienia tych prób leży w waszych rękach, Moi wyznawcy.

Wasze modlitwy mogą przynieść wielką ulgę w cierpieniu planowanym przez wojska szatana w nadchodzących latach.

Ci, którzy powrócą na drogi Pana, Boga Najwyższego, otrzymają łaski, aby pomóc powstrzymać większość tego okropnego i niegodziwego planu, który jest przygotowywany przez nikczemne grupy wobec swoich współbraci i sióstr.

Miłość Boga zajaśnieje nad wszystkimi, którzy proszą Mojego Ojca o powstrzymanie antychrysta od zadania ludzkości straszliwych cierpień.

Musicie się usilnie modlić, aby szybko ograniczyć antychrysta i Fałszywego Proroka w ich działaniach.

Wy, Moi wyznawcy, otrzymacie specjalne litanie Krucjaty modlitwy, aby rozbić i osłabić jego moc.

Muszą być one odmawiane codziennie po Ostrzeżeniu, najlepiej podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Te litanie, mające na celu zniszczenie antychrysta i jego armii będą potężną siłą i jeśli wystarczająco dużo dusz przyłączy się do tych modlitw, przyczynią się one do pokrzyżowania wielu planów uknutych przez antychrysta i Fałszywego Proroka.

Pierwszą litanię otrzymacie wkrótce.

Bądźcie silni i zaufajcie Mojej miłości do was, gdyż nie jest Moim pragnieniem, aby widzieć gdy cierpicie.

Wszystko czego pragnę, to zjednoczenie całej ludzkości w Nowej Erze Pokoju, która czeka na was.

Powinniście jedynie na tym się skupić. Całe cierpienie zostanie wymazane i zapomniane, kiedy rozpocznie się Nowa Era.

Bądźcie cierpliwi. Zaufajcie Mi i pamiętajcie, że miłość Mojego Ojca Przedwiecznego, którą obejmuje swoje Dzieci jest nie do pokonania i przekracza wasze zrozumienie.

Kochajcie i ufajcie Jego wielkiej miłości i pamiętajcie, że moc Mojego Bożego Miłosierdzia jest tak silna, że gdy otoczę nią całą ludzkość, miliardy się nawrócą.

Nastąpi to wówczas, gdy moc Ducha Świętego wyleje się na większość dusz dzieci Bożych, stanie się dla antychrysta ciężarem nie do zniesienia.

Będzie mu trudno przebić pancerz armii Boga.

Dlatego nigdy nie wolno wam tracić nadziei. Walka o dusze może zostać skrócona i złagodzona, jeśli wystarczająca liczba dusz nawróci się i ich pouczę.

Kocham was wszystkich i mam nadzieję, że zawsze Mi będziecie ufać.

Wasz Jezus

2012/07/26 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Wkrótce zostanie światu przedstawione najbardziej podstępne kłamstwo, które na tym etapie będzie niemożliwe do rozpoznania przez ludzkość

tłumaczenie ze strony http://www.paruzja.info

piątek 20.07.2012, 17.46

Moja najukochańsza córko, okres Ucisku trwający trzy i pół roku rozpocznie się w grudniu 2012 roku.

Będzie to okres, kiedy antychryst pojawi się jako wojskowy bohater.

Jego dusza została oddana szatanowi, który posiada każdą jej część.

Moce, którymi będzie dysponował spowodują, że w końcu będzie postrzegany nie tylko jako człowiek pokoju, ale ludzie pomyślą, że on jest Mną, Jezusem Chrystusem, Zbawicielem ludzkości.

Z czasem inni uwierzą też, że antychryst został wysłany, by zapowiedzieć Powtórne Przyjście.

Z tego powodu tak wiele biednych dusz chętnie przyjmie jego znak, Znak Bestii. Ponieważ on jest bestią pod każdym względem z powodu sposobu, w jaki szatan ujawni się w jego ciele.

Będzie dokonywać cudów na niebie.

Będzie uzdrawiać ludzi.

Będzie przywódcą Nowej Światowej Religii i wraz z Fałszywym Prorokiem, który będzie kierował pustą już skorupą Kościoła katolickiego na ziemi będzie z nim ściśle współpracował, by oszukać wszystkie dzieci Boże.

Wkrótce zostanie światu przedstawione najbardziej podstępne kłamstwo, które na tym etapie będzie niemożliwe do rozpoznania przez ludzkość

Wy, którym dano tę Księgę Prawdy, te Moje Święte orędzia, by ostrzec ludzi przed tymi rzeczami, pamiętajcie o tym.

Ich plan będzie tak wyrafinowany, że wielu zostanie zwiedzionych zewnętrzną humanitarną miłością, którą przedstawią światu zgodnie ze swoim nikczemnym planem.

Działając razem antychryst i Fałszywy Prorok mają już prawie na ukończeniu plan swojego niegodziwego panowania i pierwszą rzeczą jaką oni wprowadzą, będzie nasilenie wojny na Bliskim Wschodzie.

Antychryst będzie najważniejszym człowiekiem, który zza kulis będzie pociągał za sznurki. Potem ujawni się i będzie postrzegany, jako mediator pokojowego planu.

Nastąpi to wówczas, gdy świat padnie pod jego urokiem.

Tymczasem Fałszywy Prorok przejmie władzę w Kościele katolickim.

Wkrótce Kościół katolicki zostanie wciągnięty do Nowej Światowej Religii, który stanie się przykrywką kultu szatana. Podstawowym celem tej obrzydliwości będzie uwielbienie siebie i wprowadzenie przepisów, w których będą się liczyć dwie rzeczy.

Zniesienie sakramentów i zniesienie grzechu.

Prawdziwe Sakramenty będą dostępne tylko u tych księży i innych Duchownych Chrześcijańskich, którzy pozostaną Mi wierni. Będą oni oferować te Sakramenty w specjalnych kościołach schronach.

Zniesienie grzechu zostanie wprowadzone poprzez uchwalenie praw, które zostaną uznane jako poparcie dla tolerancji.

Będą one zawierały aborcję, eutanazję i małżeństwa tej samej płci. Kościoły będą zmuszane do przyzwolenia małżeństw tej samej płci, a kapłani będą zmuszani do ich błogosławienia na  Moich Oczach.

W tym czasie nadal będą odprawiać swoją własną wersję Mszy Świętej. Ich ofiara Najświętszej Eucharystii, polegającą na bezczeszczeniu Hostii, będzie się odbywała w kościołach katolickich.

Mojej Obecności nie będzie nie tylko w takich Mszach, ale także w samych kościołach, gdzie będą Mnie znieważać.

Wszystkie te sprawy będą przerażające dla Moich wyznawców. Nie będziecie już mogli korzystać z Sakramentów, chyba, że od księży z Mojej Reszty Kościoła na ziemi.

Z tego powodu daje wam teraz takie dary, jak Odpust Zupełny na odpuszczenie grzechów. Nie ma ona na celu zastąpić katolikom Aktu Spowiedzi.

To będzie sposób, który zapewni pozostanie w stanie łaski.

Mimo, że miliardy ludzi nawróci się podczas Ostrzeżenia, proroctwa te nadal będą się realizować. Ale wiele z tego może być złagodzone przez modlitwę o zmniejszenie cierpienia i prześladowania.

Wy, Moi wyznawcy pamiętajcie, że jesteście chronieni przez cały czas Pieczęcią Boga Żywego.

Musicie rozprowadzać Pieczęć i przekazywać ją jak największej liczbie ludzi.

Proszę, zrozumcie, że mówię wam te rzeczy dla odpowiedniego przygotowania was, abyście potrafili ochronić jak najwięcej dusz przed przyjęciem Znaku Bestii.

Szatan będzie korzystać z mocy, jaką będzie posiadał w tych duszach, które przyjmą Znak i bardzo trudno będzie je ocalić.

Będziecie pouczani na każdym kroku drogi, Moi wyznawcy, dzięki tej misji. Nie pozwólcie, aby strach wszedł do waszych serc, gdyż będę was napełniał odwagą, siłą, wytrzymałością i zaufaniem, abyście się wyprostowali i z podniesionym czołem maszerowali w Mojej Armii.

Pamiętajcie, szatan nie wygra tej bitwy, gdyż nigdy mu się to nie uda.

Tylko ci z Pieczęcią Boga Żywego i ci, którzy pozostaną wierni i niezachwiani w Bogu mogą wygrać.

Wasz Jezus

2012/07/23 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Moje ręce zostały wyrwane ze stawów podczas Mojego Ukrzyżowania tak, jak widać to na wizerunku Całunu Turyńskiego

Tłumaczenie ze strony paruzja.info

19.07.2012, 07:00

Moja najukochańsza córko, tworzony jest wielki plan, aby oszukać dzieci Boże, aby zniszczyć dowody Mojego istnienia.

Wkrótce wielu wyjdzie w przebraniu Moich świętych, pobożnych sług, aby spróbować zniszczyć wiarę we Mnie, waszego ukochanego Jezusa.

Zaczną podważać fakt Moich narodzin, czystości Mojej Matki i okoliczność Mojego Zmartwychwstania.

Będą wyolbrzymiać te wszystkie rzeczy, jakby były fałszywe i przedstawiać rzekome dowody, aby doprowadzić do tego, żeby jak najwięcej chrześcijan miało wątpliwości, co do Mojego Życia na ziemi.

Będą wymyślać kłamstwa na temat Mojego Ukrzyżowania i robić dochodzenia w sprawie Mojej moralności.

Wtedy zaczną atakować relikwie, podważać ich autentyczność i starać się przedstawiać je jako nic innego, jak tylko zabobon tkwiący w umysłach Chrześcijan.

Wtedy przyjdzie kolej na Całun Turyński, tkaninę, którą owinięto Moje martwe Ciało w grobie.

W końcu zaprzeczą , że jest autentyczny i będą propagować kłamstwa.

Powiedzą, że Moje ręce są za długie i poddadzą to w wątpliwość. Jednak nie zrozumieją tortur Mojego Ciała, które musiałem znosić w trakcie Mojego Ukrzyżowania. Moje ręce zostały wyrwane ze stawów podczas Mojego Ukrzyżowania tak, jak widać to na wizerunku Całunu Turyńskiego.

Następnie będą próbowali udowodnić, że Zmartwychwstanie nigdy nie miało miejsca. Wszystkie kłamstwa przez nich wypowiedziane będą desperackim krokiem do usunięcia wszelkich śladów po Mnie.

Później będą próbowali pozbawić Świętych Sakramentów i Pisma Świętego wszystkich tych, którzy nawrócą się podczas Ostrzeżenia.

Biblia zostanie zakazana w większości miejsc.

Wprowadzą nową fałszywą książkę, która ich zdaniem będzie głosić znaczenie wzajemnej miłości.

Będą wykorzystywać miłość, którą chrześcijanie mają w swoich sercach, jako dar od Boga, aby manipulować nimi w taki sposób, aby przyjęli przesłanie tak zwanej miłości.

Powiedzą miłujcie się wzajemnie. Teraz pokochajcie nawzajem swoje religie. Połączcie się w jednej religii i okażcie prawdziwa miłość do waszych braci i sióstr.

Miłość samego siebie będzie zasadniczym przesłaniem.

Najpierw pokochaj siebie, a będzie ci łatwiej pokochać twojego bliźniego, takie będzie ich przesłanie i to będzie największym kłamstwem do przyjęcia którego zmuszą was, Moich wyznawców.

Miłość siebie przed innymi obraża Boga.

Jest ona egoistyczna. Nie słuchajcie kłamstw. Jednak będą oni tak przekonujący, że wielu uwierzy w to, co będzie im się wmawiać i pójdą za przywódcą tej Jednej Światowej Religii, jak owce na rzeź.

Przenikanie Nowej Światowej Religii do tak wielu narodów będzie przebiegało za zgodą wielu Rządów.

Będą bezwzględnie likwidować Prawa Chrześcijańskie.

Potem utworzą prawa zakazujące praktykowania wszystkich religii, zwłaszcza chrześcijaństwa.

Będą one nakładać kary na tych, którzy nie podporządkują się ich żądaniom.

Komunizm będzie przyczyną tego całego zła.

Nie dlatego, że komunizm promuje Ateizm. Dlatego, że będzie on promował nienawiść do Boga.

Rosja i Chiny będą u władzy w wielu krajach, począwszy od Europy.

Unia Europejska, bestia z dziesięcioma rogami, zostanie pożarta przez drugą bestię, bardziej bezwzględną i silniejszą.

Wtedy komunizm mocno się zakorzeni, a następnie rozprzestrzeni się wszędzie.

Okres ten nie będzie trwał długo. Będzie krótki.

Wasze modlitwy osłabią jego wpływ, ale zostało to zapowiedziane i nastąpi.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się o nawrócenie całego świata podczas Ostrzeżenia.

Jeśli większość dusz nawróci się, wówczas wiele z tego wielkiego ucisku może zostać złagodzone.

Wasz Jezus.

 

2012/07/23 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Niemile widziane przez dzisiejsze tzw. społeczeństwo tolerancyjne jest przyznanie się do wiary w Jezusa Chrystusa

Tłumaczenie ze strony paruzja.info

18.07.2012, 18:15

Moje dziecko, płaczę z tego powodu, że dzieci Boga boją się wyznać lub są zakłopotane wyznając swoją miłość do Jego Syna, Jezusa Chrystusa.

Tak wielu w dzisiejszym świecie, którzy kochają Mojego Syna, wstydzi się otwarcie, publicznie głosić Jego Imię z obawy przed upomnieniem.

Niemile widziane przez dzisiejsze tzw. społeczeństwo tolerancyjne jest przyznanie się do wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego i w Jego Nauczanie.

Jednak wielu nie pomyśli nawet przez moment o tym, że w ciągu dnia wielokrotnie wypowiada Jego Święte Imię, bezczeszcząc je.

Jego Imię jest wypowiadane bardzo często, ale nie w taki sposób, jaki powinno.

Tak wielu boi się otwarcie przyznać się do swojej miłość do Mojego Syna w świecie, którego drażni chrześcijaństwo.

Chrześcijaństwem pogardza dwie trzecie świata.

Chrześcijanie są zastraszani, lekceważeni i często prześladowani, jak żadna inna religia na świecie.

Naród wybrany przez Boga, Żydzi, także cierpią i są prześladowani w najbardziej nieludzki sposób, ponieważ wiadomo kim oni są. Wybranym plemieniem, które wkrótce zostanie nawrócone i powita Mesjasza, po raz drugi, chociaż nie udało im się przyjąć Go za pierwszym razem.

Dzieci, nigdy nie powinniście się bać okazywania swojej miłości do Mojego Syna. Kiedy wyrazicie swoją miłość do Niego otwarcie i bez lęku wielu ludzi będzie słuchać. Wtedy im bardziej będziecie głosić Jego Święte Słowo tym pewniejsi się staniecie.

Wtedy otrzymacie więcej łask, abyście mieli siłę do zrobienia kolejnego kroku.

Po pewnym czasie nie będziecie się przejmować, co inni o was myślą. Jednak wielu będzie pod wrażeniem waszej uczciwości i wiele osób będzie chciało wiedzieć więcej na temat Mojego Syna.

Teraz jest czas, aby mówić o Miłosierdziu Mojego Syna jak największej liczbie ludzi.

Muszą usłyszeć o Jego Bożym Miłosierdziu, o największym darze Ostrzeżeniu, które będzie widzialne na całym świecie. Po Ostrzeżeniu będą znać Prawdę i wtedy wiele więcej będzie chciało słuchać tych orędzi z Nieba.

Dziękuję ci Moje dziecko, że odpowiedziałaś na moje wezwanie.

Wasza ukochana Matka w Niebie
Matka Zbawienia

2012/07/23 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Gdy nastąpi Ostrzeżenie będzie wiele zamieszania

tłumaczenie ze strony paruzja.info

17.07.2012, 23:18

Moja najukochańsza córko, teraz czas płynie szybko. Przygotowuję was wszystkich już od pewnego czasu.

Wy, Moi wyznawcy wiecie co macie robić. Wasza spowiedź jest ważna i od teraz musicie postarać się o nią raz w tygodniu.

Bądźcie spokojni. Jestem zadowolony z tego w jaki sposób wykonujecie Moje polecenia. Proszę, powracajcie do Moich Krucjat Modlitwy i skupcie się na modlitwie, aby uratować dusze innych.

Gdy nastąpi Ostrzeżenie będzie wiele zamieszania.

Wszędzie ludzie będą odczuwać upokorzenie odpowiednio do swoich braków charakteru.

Wielu będzie zbyt przygnębionych, aby natychmiast powrócić do swoich miejsc pracy. Ludzie na wysokich stanowiskach, w rządach będą poddawać w wątpliwość ustanowione przez siebie prawa.

Mordercy i przestępcy z waszych społeczności będą czuć straszny smutek i rozpacz, ale wielu będzie pokutować za swoje grzechy.

Moi kapłani i inni Moi święci słudzy od razu będą wiedzieli, że te orędzia pochodzą z Moich Boskich Ust.

Wówczas powstaną i pójdą w ślady Moich wiernych wyznawców, aby pomóc Mi przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście.

Niektórzy z nich będą wiedzieć, że to Ja mówię do nich, ale zabraknie im odwagi, by otwarcie głosić Moje Najświętsze Słowo.

Z czasem otrzymają łaski do podtrzymania Moich Sakramentów, gdy zdadzą sobie sprawę, że mają one być zbezczeszczone. Wtedy będą mieli dowód tych proroctw.

Od tego czasu wielu rodziców będzie musiało zaszczepić w swoich dzieciach w wieku powyżej 7 lat, znaczenie modlitwy i pokuty. Rodzice, macie obowiązek uczyć swoje dzieci Prawdy.

Ich serca będą otwarte na Moją miłość po Ostrzeżeniu i musicie nadal prowadzić je w sprawach duchowych.

Dopilnujcie, abyście od teraz w waszych domach mieli Wodę Święconą i Krzyż św. Benedykta wraz z Pieczęcią Boga Żywego zawieszoną w waszym domu. Wszystko to będzie chronić wasze rodziny.

Postępujcie według Moich poleceń, a wszystko będzie dobrze.

Moja córko, musisz teraz iść i upewnić się, że Księga Prawdy zostanie opublikowana najszybciej jak to możliwe. Ważne jest, aby otrzymały ją te dusze, które nie mają dostępu do komputera.

Nie bój się, gdyż poprowadzę cię i ześlę ci pomoc, żeby zagwarantować, że dotrze ona do całego świata.

Idź w pokoju. Idź w miłości. Zawsze jestem z tobą.

Jestem przy tobie w każdej chwili dnia prowadząc cię nawet wtedy, gdy nie zdajesz sobie z tego zdawała sprawy. Jestem w twoim sercu.

Wasz ukochany Jezus

2012/07/21 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (67) – Chroń moje dzieci od Króla Kłamstw

tłumaczenie ze strony paruzja.info

17.07.2012, 16:00

„Proszę Cię drogi Jezu, błagam chroń moje dzieci od Króla Kłamstw.
Poświęcam te dzieci (wymień ich imiona)
Twojemu Najświętszemu Sercu i proszę, abyś dzięki płaszczowi Twojej Najdroższej Krwi
rozświetlił ich dusze i bezpiecznie wziął je w Swoje kochające ramiona
aby mogli zostać ochronieni od wszelkiego złego.
Proszę, abyś otworzył ich serca i wypełnił ich dusze Duchem Świętym
podczas Oświecenia Sumienia, aby zostały oczyszczone z każdej nieprawości.

Amen.”

Modlitwa dla ateistów podczas Ostrzeżenia

Ci, którzy uważają się za ateistów niech wysłuchają Mojej obietnicy. Kocham was i nigdy nie zrezygnuję z Mojej walki o wyrwanie was ze szponów oszusta, szatana, który zaślepia was na Prawdę.

Kiedy nadejdzie czas i gdy na własne oczy zobaczycie swoje grzechy podczas Ostrzeżenia, proszę odmówcie tę modlitwę

„Jezu pokaż mi Prawdę i ocal mnie od zła.
Szczerze żałuję za moje grzechy i proszę, abyś mnie teraz wziął i pokazał 
Mi światło Twojego miłosierdzia. Amen.”

2012/07/21 Posted by | Krucjata Modlitwy | Dodaj komentarz

Młode dusze są Mi drogie i płaczę z tego powodu, że wiele z nich nigdy nie uczono Prawdy

tłumaczenie ze strony paruzja.info

17.07.2012, 16:00

Moja najukochańsza córko, twoja misja musi objąć wszystkie dzieci Boże. Szczególnie tęsknię za duszami młodych i tych, którzy pozwalają, aby ludzka inteligencja zamknęła ich uszy na Prawdę Mojej Istoty.

Młode dusze są mi drogie i płaczę z tego powodu, że wiele z nich nigdy nie uczono Prawdy.

Były one prowadzone w otchłań ciemności przez rodziców, z których wielu nie wierzyło w Boga.

Szukają światła, ale to co im się oferuje jest fałszywym światłem tego wszystkiego, co się błyszczy. Są oni uwodzeni przez muzykę, ubrania i rozrywkę, a to wszystko ma na celu pobudzanie zmysłów.

Oni Mnie nie znają. Wielu nigdy nie słyszało o Mnie ani o nadziei, którą daję w ich poszukiwaniach przyszłego szczęścia.

Lucyfer, upadły anioł z wyższej hierarchii Serafinów Mojego Ojca był utalentowanym muzykiem.

Jako szatan w dzisiejszym świecie kusi on Moje młode, wrażliwe dusze poprzez muzykę.

Muzyka jest jego bronią zagłady i używa każdego jej rodzaju, aby zwabić małe, niewinne dusze w swoją sieć oszustwa.

Muzyka jest wielkim Darem od Boga. Jest również używana do zamaskowania obrzydliwego hołdowania złemu poprzez teksty na cześć bestii. Niewiele młodych dusz rozumie moc muzyki ani tego kiedy jest ona wykorzystywana w niewłaściwy sposób.

Proszę, nalegam, abyście Mi pomogli uratować ich małe dusze.

Przyprowadźcie je do Mnie. Nigdy ich nie zmuszajcie. Zamiast tego poświęćcie Mi małe dzieci poprzez tę modlitwę.

Krucjata Modlitwy (67) Chroń moje dzieci od Króla Kłamstw

Proszę Cię drogi Jezu, błagam chroń moje dzieci od Króla Kłamstw.
Poświęcam te dzieci (wymień ich imiona)
Twojemu Najświętszemu Sercu i proszę, abyś dzięki płaszczowi Twojej Najdroższej Krwi
rozświetlił ich dusze i bezpiecznie wziął je w Swoje kochające ramiona
aby mogli zostać ochronieni od wszelkiego złego.
Proszę, abyś otworzył ich serca i wypełnił ich dusze Duchem Świętym
podczas Oświecenia Sumienia, aby zostały oczyszczone z każdej nieprawości.

Amen.

Modlitwa dla ateistów podczas Ostrzeżenia

Ci, którzy uważają się za ateistów niech wysłuchają Mojej obietnicy. Kocham was i nigdy nie zrezygnuję z Mojej walki o wyrwanie was ze szponów oszusta, szatana, który zaślepia was na Prawdę.

Kiedy nadejdzie czas i gdy na własne oczy zobaczycie swoje grzechy podczas Ostrzeżenia, proszę odmówcie tę modlitwę

Jezu pokaż mi Prawdę i ocal mnie od zła.
Szczerze żałuję za moje grzechy i proszę, abyś mnie teraz wziął i pokazał 
Mi światło Twojego miłosierdzia. Amen.

Jeżeli odmówicie tę modlitwę nigdy więcej nie będziecie zagubieni. Z waszych serc zostanie zdjęty ciężar i pozostaniecie w prawdziwym pokoju.

Przypomnijcie sobie te słowa, gdy ten dzień nadejdzie.

Nie opuszczę was. Będę was trzymać i odczujecie Moją miłość przepływającą przez wasze ciało i wtedy otrzymacie dowód, za którym tęskniliście.

Wasz Jezus

2012/07/21 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (66) – Dla duchownych: pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu

tłumaczenie ze strony http://www.paruzja.info

16.07.2012, 15:15

„O Drogi Jezu, pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu przez wszystkie czasy.
Daj mi siłę do podtrzymywania Prawdy o Twoim Kościele w obliczu przeciwności.
Napełnij mnie łaską do szafowania Świętymi Sakramentami tak, jak nas nauczyłeś.

Pomóż mi karmić Twój Kościół Chlebem Życia i spraw, abym pozostał Ci wierny nawet wtedy, gdy mi tego zabronią.

Uwolnij mnie od łańcucha oszustwa, który może mi grozić, abym mógł głosić prawdziwe Słowo Boże.
Obmyj w tym czasie wszystkie Swoje wyświęcone sługi Twoją Najdroższą Krwią, abyśmy pozostali
Odważni, wierni i wytrwali w naszym posłuszeństwie Tobie, Nasz Umiłowany Zbawicielu, Jezu Chryste.

Amen.”

2012/07/19 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Zbliża się czas, gdy prześladowanie Mojego Ukochanego Wikariusza, Papieża Benedykta XVI osiągnie swój szczyt

tłumaczenie ze strony http://www.paruzja.info

16.07.2012, 15:15

Moja najukochańsza córko, teraz jest czas na przygotowanie wszystkich kapłanów Bożych, biskupów i wszystkich tych, którzy prowadzą Mój Święty, Katolicki i apostolski Kościół na ziemi.

Gdyż zbliża się czas, gdy prześladowania Mojego Ukochanego Wikariusza, Papieża Benedykta XVI osiągną swój szczyt.

Wkrótce zostanie on zmuszony do ucieczki z Watykanu. Wówczas przyjdzie czas podziału Mojego Kościoła, jedni przeciw drugim.

Wzywam wszystkie Moje wyświęcone sługi, by pamiętali o swoich najświętszych ślubach.

Nigdy nie opuszczajcie swojego posłannictwa. Nigdy Mnie nie opuszczajcie. Nigdy nie przyjmujcie kłamstw w miejsce prawdy.

Musicie prosić Mnie, abym pomógł wam w tych trudnych czasach, które nadchodzą. Musicie powstać, zjednoczyć się i Mnie naśladować.

Módlcie się za pośrednictwem tej szczególnej Krucjaty Modlitwy o siłę, której będziecie potrzebowali.

Krucjata Modlitwy (66) Dla duchownych: pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu

O Drogi Jezu, pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu przez wszystkie czasy
Daj mi siłę do podtrzymywania Prawdy o Twoim Kościele w obliczu przeciwności
Napełnij mnie łaską do szafowania Świętymi Sakramentami tak, jak nas nauczyłeś

Pomóż mi karmić Twój Kościół Chlebem Życia i spraw, abym pozostał Ci wierny nawet wtedy, gdy mi tego zabronią.

Uwolnij mnie od łańcucha oszustwa, który może mi grozić, abym mógł głosić prawdziwe Słowo Boże.
Obmyj w tym czasie wszystkie Swoje wyświęcone sługi Twoją Najdroższą Krwią, abyśmy pozostali
Odważni, wierni i wytrwali w naszym posłuszeństwie Tobie, Nasz Umiłowany Zbawicielu, Jezu Chryste.

Amen.

Nie zniechęcajcie się Moi kochani, wyświęceni słudzy, ponieważ podział został przepowiedziany i musi dojść do ostatecznej bitwy o dusze.

Kocham was i będę z wami teraz, gdy idziecie ze Mną ciernistą drogą na Kalwarię po to, aby Zbawienie ponownie stało się udziałem wszystkich dusz.

Wasz Ukochany Jezus

2012/07/19 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Bóg Ojciec: Zniosę z powierzchni ziemi ich pełne fałszu kościoły, ich haniebne kulty, ich fałszywych bożków, ich miasta i ich narody

tłumaczenie ze strony http://www.paruzja.info

15.07.2012, 17:45

(Otrzymane podczas adoracji Najświętszego Sakramentu)

Moja najdroższa córko, trudno Moim dzieciom pozostać wolnymi od grzechu z powodu przekleństwa rzuconego na nich z ręki węża.

Nigdy nie oczekuję, żeby Moje dzieci w każdej chwili były całkowicie wolne od grzechu, gdyż to jest niemożliwe.

Ważne jest, aby każdy, kto zna nauczanie Kościoła Mojego Syna na ziemi starał się żałować za swoje grzechy tak często jak to możliwe.

Przez pokutę łatwiej będzie pozostać w stanie łaski, a to stworzy barierę dla dalszej pokusy.

Moje dzieci, jesteście teraz świadkami wielkich, nieprzemijających zmian w świecie. Nastąpią one po Ostrzeżeniu.

Chociaż wielu będzie ignorować te orędzia z nieba, ważne jest, aby ci, którzy przyjmują je jako Słowo Boże przygotowali się.

Jesteście ogniwem w Mojej zbroi przeciw wrogowi i przez wiarę będę podnosić was i chronić przed prześladowaniami.

To dzięki waszej miłości do Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata będę mógł ocalić te dzieci, które nie mogą znieść Światła Boga.

Wasze uświęcenie miłością, cierpieniem i modlitwami będą dla nich łaską ratującą ich od ognia piekielnego.

Nie bójcie się o siebie, ale o tych, którzy nie tylko nie potrafią zobaczyć, ale nie chcą zobaczyć czasów, w których dzisiaj żyjecie.

Przygotowania są zakończone i nadszedł czas, aby rozpocząć zmiany, gdyż nie pozwolę Bestii ukraść dusz.

Interwencja obiecana ludzkości od tak dawna nastąpi bardzo szybko, a potem zacznie się walka o ratowanie Moich dzieci.

Nie obawiajcie się Mojej Ręki, bo kiedy opadnie, to po to, aby ukarać tych, którzy próbują zniszczyć Moje dzieci.

Powstrzymam ich od oszukiwania dusz.

Powstrzymam ich od zbrodniczego zamiaru i zniosę z powierzchni ziemi ich pełne fałszu kościoły, ich haniebne kulty, ich fałszywych bożków, ich miasta i ich narody, jeśli nadal będą odtrącać Rękę, która je żywi.

Oni zostali ostrzeżeni. Wy, Moje ukochane dzieci pomożecie Mojemu Synowi, aby ich zbawił.

Nie bójcie się, ponieważ ci z Pieczęcią Boga Żywego nie tylko są chronieni, ale otrzymują łaski do bronienia Słowa Bożego, aby jak najwięcej dusz otrzymało Dar Życia.

Wasz ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy

2012/07/19 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Kościół Mojego Syna na ziemi nie będzie słuchał tym razem, choć wiedzą oni, jak Mój Syn został potraktowany za pierwszym razem

tłumaczenie ze strony http://www.paruzja.info

15.07.2012, 15:45

Moje dziecko, ból znoszony przez Mojego Syna i Jego uczniów w czasie Jego misji na ziemi jest identyczny z tym, który ma być odczuwany przez Jego wyznawców, gdy On przygotowuje się do przyjścia w chwale.

Podczas pobytu Mojego Syna na ziemi, doświadczył On ogromnych trudności. Bardzo niewielu w Jego własnej wspólnocie było przygotowanych, aby Go słuchać.

Był traktowany z pogardą, a ci, którzy byli odpowiedzialni za świątynie i synagogi spoglądali na Niego z góry.

Mimo to został przywitany z radością przez prostych ludzi i Jego Słowo zostało przyjęte, ponieważ mogli oni ujrzeć Prawdę, o której mówił.

Jego Słowo wywoływało strach i niepewność w wielu kręgach, lecz niewielu mogło zlekceważyć mądrość Jego nauk.

Mój Syn doprowadził do podziału, choć to nie było Jego zamiarem.

Jego zwyczajne zachowanie przyczyniło się do tego, że niewielu mogło pogodzić się z faktem, iż był Synem Bożym.

Wielu z nich pytało, jak Syn Człowieczy może być takim zwykłym, prostym człowiekiem?

Wyparli się Go, gdyż myśleli, że Mesjasz będzie majestatyczny, dumny i będzie miał posłuch wśród przedstawicieli najwyższych szczebli Kościoła.

Mój Syn nie mógł sprawić, aby przywódcy Kościoła w tamtych czasach Go słuchali. Ich duma nie pozwalała im na słuchanie Prawdy.

Tak samo będzie teraz, gdy Mój Syn przygotowuje świat na Swoje Powtórne Przyjście.

Kościół Mojego Syna na ziemi nie będzie słuchał tym razem, choć wiedzą oni, jak Mój Syn został potraktowany za pierwszym razem.

Tym razem Jego Święte Słowo dane tobie, prorokowi końca czasów, nie zostanie przyjęte w Kościele Mojego Syna na ziemi.

Kościół Mojego Syna będzie głuchy na dar proroctwa. Zaprzeczą proroctwu, ponieważ nie będą chcieli go słuchać.

Uczniowie Mojego Syna będą atakowani przez przywódców Kościoła katolickiego na ziemi i oskarżani o fałsz.

Chociaż Nauczanie Mojego Syna nigdy się nie zmieniło, to będą krytykować Jego Święte Słowo, które jest im teraz przekazywane.

Oświadczą, że te orędzia są w sprzeczności ze Słowem Bożym.

Dzieci, musicie zawsze pamiętać, że Mój Syn nigdy nie mógłby pozostawać w sprzeczności ze Swoim Kościołem na ziemi, gdyż On jest Kościołem.

Prawda jest nadal taka, jaka była zawsze.

Musicie postępować zgodnie ze Słowem Bożym, gdyż głos Mojego Syna jest odrzucany i ignorowany, podobnie jak było za pierwszym razem.

Nie pozwólcie, aby was pozbawiono Daru Jego Zbawienia, ostatniego aktu Jego Miłosierdzia na ziemi.

Jak wiele cierpliwości Mój Syn okazywał przez tak długi czas. Prawdę dano ludzkości wtedy, gdy Mój Syn cierpiał Mękę na Krzyżu.

Została ona wzmocniona przez te wszystkie wybrane dusze, które na przestrzeni wieków zostały oświecone przez moc Ducha Świętego.

Teraz nadszedł czas na ponowne przyjście Mojego Syna i tylko ci, którzy rozpoznają Jego głos pod wpływem daru Ducha Świętego, wypełnią Jego polecenia.

Kościół, podobnie jak to miało miejsce podczas pobytu Mojego Syna na ziemi za pierwszym razem, odrzuci Jego Słowo, gdy przygotowuje się On do Swojego Powtórnego Przyjścia.

Ani Go nie rozpoznają, ani nie przyjmą.

Niczego się nie nauczyli.

Módlcie się, aby te odważne dusze w Kościele, którzy rozpoznają Jego głos, miały odwagę prowadzić wszystkie dzieci Boże do życia wiecznego w tym decydującym momencie w historii.

Wasz ukochana Matka

Matka Zbawienia

2012/07/19 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Nie wystarczy wierzyć w Ojca, ponieważ ci, którzy odrzucają Jego Syna, odrzucają zbawienie

tłumaczenie ze strony http://www.paruzja.info

14.07.12 15.15

Moja najukochańsza córko, tak wiele religii na świecie podąża złą drogą, a tym samym utrudniają dzieciom Bożym otrzymanie życia wiecznego.

Życie wieczne stało się możliwe dopiero dzięki Mojej Śmierci na Krzyżu.

Mój Ojciec, który posłał Mnie, Swojego jedynego Syna, jako ofiarnego Baranka, umożliwił całej ludzkości uzyskanie zbawienia i życia wiecznego.

Adam i Ewa otrzymali życie wieczne jako dar. Potem z powodu plamy grzechu i nieposłuszeństwa został im zabrany.

W związku z tym człowiek stał się śmiertelny, jego ciało nieczyste, jego życie w fizycznej formie, niedoskonałe, a ziemia stała się nędzną namiastką bogatej i wspaniałej ziemi stworzonej dla Adama i Ewy w ogrodzie Edenu.

Wówczas Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny obdarzył zbawieniem tych, którzy przyjęli Mnie, Jego Jednorodzonego Syna, jako drogę do Jego Nowego Raju.

Tylko dzięki Mnie możecie zostać przyjęci przez Mojego Ojca.

Nie wystarczy wierzyć w Ojca, ponieważ ci, którzy odrzucają Jego Syna, odrzucają zbawienie.

Pamiętajcie, że jest wiele dzieci Bożych, które z powodu swojej niewiedzy, nie uznają Mnie, Zbawiciela Ludzkości. Ale dzięki Mojemu Wielkiemu Miłosierdziu, Prawda zostanie im ujawniona poprzez boską interwencję.

Wszyscy ludzie są równi w oczach Mojego Ojca, który chce zjednoczyć wszystkie te dusze w Sobie. On kocha ich wszystkich.

Gdy zobaczą dowód uznają, że to Bóg Najwyższy dał im dar życia wiecznego przez Moją Ofiarę na Krzyżu. W ten sposób wszyscy będą czcić jednego Boga.

Ponieważ istnieje tylko jeden Bóg, który stworzył każdego z was.

Teraz idź, Moja córko i spraw, aby Moje orędzia zostały przekazane każdemu wyznaniu, każdemu narodowi i każdemu dziecku Bożemu.

Włącznie z poganami i tymi o sercach z kamienia.

Nie ma znaczenia czy plują na ciebie czy odmawiają słuchania, trzeba im przekazywać te orędzia.

Każdy człowiek lub ten, który wyznaje Mnie, Jezusa Chrystusa, a nie chce uznać faktu, że chcę przekazać Święte Słowo Boże wszystkim religiom, nie jest prawdziwym chrześcijaninem.

Tak wielu odrzuciło te, Moje orędzia do świata, gdyż obejmuję całą ludzkość i każdą inną religię łącznie z Ateistami.

Nie macie prawa sądzić, że tylko wy, prawdziwi chrześcijanie jesteście kochani przez Boga, Mojego Ojca Przedwiecznego.

Błogosławieni jesteście i kochani, ale bez nawrócenia całej ludzkości, Mój Ojciec nie osiągnie zwycięstwa, On chce zjednoczyć wszystkie Swoje dzieci.

Na was, Moi wyznawcy, spoczywa wielka odpowiedzialność ze względu na dany wam Dar Prawdy.

Waszym obowiązkiem jest rozpowszechniać Moje Święte Słowo, aby doprowadzić do Królestwa Bożego te biedne dusze, które nie są świadome Mojego istnienia.

Wasz Jezus

2012/07/18 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Zatem teraz powinnaś zrozumieć, dlaczego różnisz się od wizjonerów. Ponieważ jesteś prorokiem i to prorokiem końca czasów

tłumaczenie ze strony http://www.paruzja.info

13.07.12 23.05

Moja najukochańsza córko, musisz wiedzieć, że rola proroka różni się od roli wizjonera.

Prorok zawsze będzie wyrzutkiem, zostanie znienawidzony, będą się go obawiać i będzie odizolowany.

Prorok będzie zawsze pracować samotnie, jakby wyrzucony na pustynię. Jedynym owocem na tej jałowej pustyni będzie głos Boga.

Moja córko, gdy czujesz się samotna i opuszczona pamiętaj, że to samo odczuwali prorocy w przeszłości. Wielu proroków czuło ciężar postawionego przed nim zadania.

Większość z nich wiedziało, że nie są godni, aby przekazywać święte Słowo Boże, ale przyjęli boskie wezwanie z Niebios, ponieważ zostali posłani.

Z tego powodu, że byli oni wysyłani do świata, instynktownie znali obowiązki, które musieli wypełniać, ale mimo to, nie było im łatwo.

Każde słowo, które oni wypowiedzieli, zostało odrzucone im z powrotem w twarz.

Każde słowo rozszarpywano w synagogach i świątyniach powstałych na chwałę Bożą. Wielu z nich zostało wyrzuconych przez rodaków i nie mogli już powrócić do miejsc swojego urodzenia.

Wielu stało się koczownikami i nigdy nie znaleźli miejsca, gdzie mogliby zostać przyjęci jak zagubiony syn. Tak więc pracowali i żyli w samotności nie mając nikogo, do kogo mogliby się zwrócić.

Jednak w swoich sercach wiedzieli, że są prowadzeni przez Boga i nie czuli strachu, gdy mówili Jego głosem.

Łaski im udzielone pozwoliły im być silnymi. Nigdy się nie załamali w przekazywaniu ludowi Bożemu ostrzeżeń, proroctw i Słowa Bożego.

Nie miało to dla nich znaczenia, że byli wyśmiewani, bo wiedzieli, że Prawda Boża jest pokarmem życia.

Bez tej Prawdy, dzieci Boże nie miałyby możliwości rozpoznania zapowiedzianych proroctw. A także nie byliby w stanie przyjąć Praw ustanowionych przez Boga dla dobra ludzkości.

Odrzuceni, wyśmiani, odsunięci na margines i uważani za dziwaków, podobnie jak Ja podczas Mojego pobytu na ziemi, wciąż głosili Słowo Boże. Ich słowa żyją wiecznie. Oni nigdy nie umrą, ponieważ wypowiadali słowa Pana, Boga Najwyższego.

I tak będzie z tobą. Pozostaniesz sama, jak głos na pustyni.

Będziesz lekceważona w wielu kręgach Mojego Kościoła na ziemi.

Tym razem z tą różnicą, że proroctwa te będą ujawniać się w twoim życiu i Prawda zostanie udowodniona temu pokoleniu.

Uwierzą wtedy, gdy doświadczą Ostrzeżenia.

Proroctwa Pieczęci, gdy je otwieram i ujawniam tobie ich zawartość, będzie również dowodem na to, że mówię do świata przez ciebie Siódmego Anioła, Siódmego Posłańca.

Będziesz słuchana, choć wzywam cię do zachowania milczenia i nie udzielania komentarzy tym, którzy będą ci zaprzeczać lub cię prowokować.

Jeszcze nie rozumiesz znaczenia tych orędzi. W odpowiednim czasie zrozumiesz. Do tego czasu nie masz uprawnienia, by bronić Mojego Słowa.

Wszelkie próby jakimi będziesz poddawana będą miały na celu podstępne skłonienie cię do odpowiedzi w nadziei, że zostaniesz przyłapana na braku wiedzy. Zatem musisz zachować spokój, pozostać w samotności i być anonimową, dopóki nie udzielę ci wskazówek.

Zatem teraz powinnaś zrozumieć, dlaczego różnisz się od wizjonerów. Ponieważ  jesteś prorokiem i to prorokiem końca czasów.

Ta misja jest chroniona przez Niebiosa i nie zostanie zniszczona.

Idź w pokoju i zrozumieniu, Moja córko.

Twój Jezus

2012/07/18 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Po wojnie światowej przyjdą głód i plagi. Jednak modlitwa może złagodzić tę karę

tłumaczenie ze strony http://www.paruzja.info

13.07.12 16.25

Moja najukochańsza córko, Moi wyznawcy muszą znać ciąg wydarzeń, bowiem przez zrozumienie tej kolejności, zyskają wiedzę, która umożliwi im przyczynić się do złagodzenia Kary.

Mój Ojciec Przedwieczny ześle Ostrzeżenie jako ostatnią deskę ratunku, aby wlać do ludzkich serc światło Boga, światło Prawdy.

Bez niego większość ludzkości zostałaby wrzucona do Piekła, ponieważ nie byliby godni Królestwa Mojego Ojca.

Jest to Boży Akt Wielkiego Miłosierdzia, aby oderwać wszystkie dzieci Boże od zła i zabrać je do ich prawowitego dziedzictwa.

Ze względu na wielką ciemność ogarniającą Ziemię w tym czasie, kiedy światło Boga już jest bardzo nikłe, ten Boży Akt jest koniecznością.

Oddzieli dobrych od tych, którzy toną w grzechu, ale którzy uparcie będzie się trzymać Bestii i całej chwały, którą ona obiecuje im na tej ziemi. To strata czasu dla tych biednych dusz, ponieważ muszą one wiedzieć, że ich czas na ziemi jest krótki.

Ziemia zostanie zastąpiona nowym Rajem, do którego nie będą mogli wejść, jeśli odrzucą Mój Akt Miłości i Miłosierdzia.

Wielu pozostanie w ciemności. Wiele będzie nawróconych natychmiast. Jeśli większość ludzi okaże skruchę Wielki Ucisk nie będzie tak dotkliwy.

Podobnie Wojna Światowa nie odegra takiego wpływu, jeśli większość ludzi zacznie po Ostrzeżeniu pokutować.

Po wojnie światowej przyjdą głód i plagi. Jednak modlitwa może złagodzić tę karę.

Dużo się módlcie, aby wojna i kara, która po niej nastąpi zostały złagodzone i by można im było zapobiec. Tylko dzięki wierze ludzkości i wierności Mnie, waszemu Boskiemu Zbawicielowi, można będzie to osiągnąć.

Moja córko, to nie Ja, twój Jezus przyniosę te straszne cierpienia. Dokonają ich niegodziwe grzechy człowieka, którego żądza władzy, pieniędzy i kontrola nad światem dla własnego zysku jest nienasycona.

Podczas, gdy wielu Moich wyznawców będzie cierpliwie i ochoczo czekało na Moje Powtórne Przyjście, będzie także więcej zamieszania.

Pojawi się wielu, którzy będą twierdzić, że są Mną, Mesjaszem i ludzie dadzą się zwieść.

Pamiętajcie, co mówiłem, wrócę na ziemię tak, jak ją opuszczałem, kiedy wstępowałem wśród chmur.

Zlekceważcie każdego, który będzie twierdził, że jest Mną w ciele, gdyż tak się nie stanie.

Moi uczniowie będą silni dzięki swojej miłości do Mnie i muszą skupić się na jednym pragnieniu, które, jeżeli zostanie spełnione, przyniesie Mi radość i pocieszenie. To będzie Misja zbawienia dusz, wszystkich dusz, zanim wrócę.

Pamiętajcie, że wierność wobec Mnie będzie kluczem do zbawienia i przyszłego świata, który nie będzie miał końca, gdyż będzie to Nowy Raj, który ofiaruje każdemu z was życie wieczne.

Wasz ukochany Jezus

2012/07/18 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Ostrzeżenie będzie dla wielu wydarzeniem przerażającym, gdyż będzie się wydawało, że nadszedł koniec świata

tłumaczenie ze strony http://www.paruzja.info

12.07.12 10.50

Moja najukochańsza córko, niech nikt nie lekceważy wpływu, jaki Ostrzeżenie będzie miało na całą ludzkość.

Ostrzeżenie będzie dla wielu wydarzeniem przerażającym, gdyż będzie się wydawało, że nadszedł koniec świata.

Wielu zostanie świadkami tego, co będzie postrzegane, jako wydarzenie katastrofalne, kiedy będzie się wydawało, że dwie komety zderzają się i eksplodują w bliskiej odległości od powierzchni ziemi.

Płomienie ognia będą wyglądać, jak gdyby wulkan wybuchł na niebie i wielu ogarnie lęk.

Promienie czerwonego ognia będą Promieniami Mojej Krwi, promieniami Mojego Miłosierdzia, dane wam wszystkim jako tak olbrzymi dar, że nikt nie będzie w stanie pojąć tego, co się dzieje.

Wielu poczuje palący ogień przeszywający ich ciała, jak gdyby owładnął nimi żar słońca.

Będą odczuwać wewnątrz palący żar do czasu, gdy pojawi się odczucie pełnej świadomości,  umożliwiające im zobaczenie swoich dusz.

Wielu będzie czuło wstrząsy ziemi, jak gdyby nastąpiło trzęsienie ziemi.

Ziemia zadrży, wyda jęk i wielu upadnie chwytając cokolwiek, by się chronić.

Ale ziemia nie otworzy się i ich nie pochłonie. Ponieważ nie będzie to fizyczne trzęsienie ziemi, ale nadprzyrodzone.

Zanim się to stanie, pogoda oszaleje.

Po eksplozji na niebie, ukaże się Mój Krzyż.

Wielu będzie płakać gorzkimi łzami skruchy i smutku oraz odczują ból upokorzenia z powodu swoich grzechów.

Inni będą krzyczeć i przeklinać, ponieważ nie będą w stanie wytrzymać nadprzyrodzonego światła, boskiego znaku, z powodu ciemności swoich dusz i będą oporni na światło Mojego Miłosierdzia.

Będą wyć z bólu ognia Piekielnego, gdyż Mój Znak Miłosierdzia pokaże im los, który ich czeka, chyba, że się nawrócą i zmienią swoje postępowanie.

Dusze dobre, które Mnie kochają również będą cierpieć, gdyż wiele z nich będzie także splamionych grzechem, ale otrzymają natychmiastowe rozgrzeszenie. Oni też zostaną upokorzeni, gdy zobaczą swój grzech pychy.

Potem wielu pozostanie w budynkach przez kilka dni i będą musieli radzić sobie z powodu braku zaopatrzenia. Dlatego musicie się przygotować.

Będzie to również okres cierpienia, kiedy dusze będą odczuwać ból Czyśćca, gdyż nastąpi ich oczyszczenie. W ten sposób wielu przeżyje objawienie stanu swoich dusz i zostaną upokorzeni tak, jak nigdy przedtem.

Bardzo dużo ludzi zaakceptuje to, co będzie się działo i zrozumieją, że otrzymali wielki Dar Mojej Łaski i Mojego Bożego Miłosierdzia.

Nawrócenie będzie powszechne i na taką skalę jakiej nie widziano od czasu Mojej Śmierci na Krzyżu.

Miliardy ludzi zwróci się do Boga, ponieważ Prawda stanie się oczywista.

Ludzie będą dokładnie wiedzieli, co nastąpi w Dniu Sądu Ostatecznego i będą wiedzieli, jak ratować swoje dusze, ponieważ otoczy ich Moja Miłość.

Ponownie będą mogli stać się zdrowi na umyśle, ciele i duszy.

Mój Krzyż będzie dowodem objawienia Mojego Bożego Miłosierdzia, które obiecałem ludzkości od tak dawna. Będzie on widoczny na niebie na całym świecie.

Spokój zstąpi na całą ziemię w wyniku tego aktu bożej interwencji danej dzieciom Bożym, aby wybudzić je z letargu.

Ale upadli aniołowie zaatakują wszystkie dzieci Boże przy użyciu oddanej im armii, która odrzuci Mój Kielich Zbawienia.

Pełni goryczy z kamiennymi sercami i zarażeni skazą szatana, będą walczyć z tymi, którzy kochają Boga.

Ich liczba nie będzie wielka w porównaniu z tymi, którzy podążają za Prawdą, ale ich nienawiść skłoni ich do popełniania złych czynów, które zniszczą pokój i ciszę.

Poprzez różne współgrające ze sobą działania wprowadzą oni w życie plan przekonania świata, że to wydarzenie w istocie było wypadkiem, do którego doszło w kosmosie, co według nich naukowcy mogą udowodnić. To smutne, ale wielu uwierzy wówczas, że tak właśnie było i wiele dzieci Bożych upadnie i powróci do starego grzesznego życia, które kiedyś prowadziły.

Potem rozpocznie się walka o dusze i po pewnym czasie dojdzie do ostatecznej bitwy, a wtedy Moje Powtórne Przyjście przeniesie koniec nieprawości.

Moi drodzy wyznawcy, nie pozwólcie, aby te objawienia was wystraszyły.

Zamiast tego przygotujcie się do owego wspaniałego wydarzenia i pozwólcie waszym duszom je objąć.

Przyjmijcie ten wspaniały Boży Akt, aby wzmocnić wasze postanowienia i szerzyć dalej Moją miłość wśród waszych rodzin i przyjaciół.

Bądźcie dumni z waszej więzi ze Mną, waszym Jezusem i pomóżcie Mi ratować dusze, które będą odmawiać przyjęcia Mojego Miłosierdzia.

Idźcie. Przygotujcie się. Cieszcie się, bo chwila jest bliska.

Kocham was.

Wasz Jezus

2012/07/14 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Odrzucą Mnie mówiąc, że Moje Święte Słowo zaprzecza Słowu Bożemu.

Środa, 11.07.2012, godz.19.30

Moja droga, umiłowana córko, w tym czasie znosisz Mój ból, ponieważ płaczę z powodu ilości Bożych dzieci, które umierają w stanie grzechu śmiertelnego.

To jest tak bolesne, że Ja cierpię jeszcze raz straszliwe rany zadane Mi podczas Mojego Ukrzyżowania.

Moja córko, ważne jest, abyś zrozumiała, co dzieje się z tobą, ponieważ musisz przygotować się, jak radzić sobie z tą misją, gdy powoduje ona u ciebie takie cierpienia.

Udręki, którą znosisz w Moje Imię, należy się spodziewać.

Gdy jakiekolwiek wybrane dusze przekazywały w przeszłości Moje Święte Słowo dla świata, cierpiały umartwienie, tak samo jak teraz. Były wyśmiewane, dręczone, przedstawiane jako głupie, i co gorsza, oskarżane o oszukaństwo, tak jakby mówiły kłamstwa.

Ja też byłem nazywany kłamcą. Ja też byłem wyśmiewany. Mówili, że jestem naciągaczem, oszustem i występuję przeciwko Bożemu Słowu.

Wynajdywali każdy pretekst, aby udowodnić, że Ja jestem oszustem.

Wykorzystywali nawet Święte Słowo Boga, Mojego Przedwiecznego Ojca, aby próbować i udowadniać, że to, o czym Ja mówiłem, zaprzecza Pismu Świętemu.

Każdy może powiedzieć, że przedstawia Słowo Boże. Bardzo niewielu tych, którzy twierdzą, że otrzymują Słowo Boże, jest traktowanych poważnie. Zazwyczaj są oni ignorowani.

Ale ci, którzy mówią, że mówią w Moje Imię, chociaż tak nie jest, i którzy celowo rozprzestrzeniają kłamstwa, są zazwyczaj oklaskiwani i akceptowani, poprzez podstępny wpływ szatana.

W przypadku prawdziwego proroka moc Mojego Głosu jest taka, że będzie ona wywoływać bardzo silną reakcję. W takich przypadkach ludzie albo przyjmą Moje Słowo z miłości do Prawdy, albo kategorycznie Mnie odrzucą.

Ci, którzy Mnie akceptują, poczują Moją Miłość dotykająca ich dusze w sposób, który rozpali ich serca tak, że nie może być odwrotu.

Ci, którzy Mnie odrzucają, nie zignorują Mnie. Zamiast tego będą wyszydzać Mnie i oczerniać Moje Święte Słowo ze złośliwością, która jest sprzeczna z Chrześcijańskimi cnotami, które jak twierdzą, posiadają.

Odrzucą Mnie mówiąc, że Moje Święte Słowo zaprzecza Słowu Bożemu, tak jak robili, kiedy chodziłem po ziemi.

Oni nie rozumieją, dlaczego Moje Słowo wytwarza tak potężną reakcję. Zostali skuszeni przez szatana i nie wiedzą o tym. Zawiodła ich czujność i pozwolili mu przesłonić ich miłość do Mnie.

Nikt nie zignoruje Mojego Słowa. Nie mogą tego zrobić. Ponieważ, tak czy tak, spowoduje Ono reakcję, czy to z miłości, czy z nienawiści.

Wasz Jezus

2012/07/12 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (65) – Za tych w stanie grzechu śmiertelnego

Poniedziałek, 09.07.2012, godz.23.00

„O Drogi Jezu, Zbawicielu ludzkości,
Przez Twoje Boże Miłosierdzie błagam o łaskę dla tych wszystkich
słabych dusz w stanie grzechu, które może zostaną zabrane z tej ziemi podczas Ostrzeżenia.
Wybacz im ich grzechy i przez pamięć Twojej Męki błagam Cię, udziel
mi dla zadośćuczynienia za ich grzechy tej szczególnej łaski –
Ofiaruję siebie Tobie, w umyśle, ciele i duszy, jako pokutę dla ocalenia
ich dusz, i aby przynieść im życie wieczne.
Amen.“

2012/07/10 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Wszyscy ludzie żyjący na świecie ujrzą swoje dusze i będą wiedzieć, w wielu przypadkach po raz pierwszy, że je posiadają.

Poniedziałek, 09.07.2012, godz.23.00

Moja droga, umiłowana córko, pragnę teraz przygotować do Ostrzeżenia wszystkich Moich wyznawców w sposób, który pomoże nie tylko im, ale ich wszystkim bliskim.

Nie wystarczy jedynie okazywanie skruchy z powodu strachu. Niezbędna jest pokuta.

Wszyscy Moi wyznawcy, posłuchajcie teraz Moich zaleceń, aby przygotować wasze dusze na Ostrzeżenie.

Musicie rozpocząć rozmyślanie o wszystkich grzechach, których jesteście winni wobec siebie i waszych sąsiadów.

Katolicy pośród was, musicie co dwa tygodnie uczęszczać do Sakramentu Spowiedzi, jeśli chcecie pozostawać w stanie Łaski.

W ten sposób wasz ból podczas Ostrzeżenia będzie łagodny i będziecie mieć siłę, aby pomóc waszym braciom i siostrom, którzy cierpieć będą okropny ból i poczucie winy, ponieważ spróbują zaakceptować Oświetlenie ich sumień.

Ci spośród was, którzy jesteście Chrześcijanami lub innego wyznania, ale wierzycie w te przekazy, musicie odmawiać modlitwę daną wam przez Krucjatę Modlitwy (24) – Odpust zupełny dla Rozgrzeszenia

Musicie odmawiać tę modlitwę przez siedem kolejnych dni, a Ja, wasz Jezus, udzielę wam przebaczenia.

„O Mój Jezu, Ty jesteś Światłem ziemi.
Jesteś Płomieniem, który porusza wszystkie dusze.
Twoje Miłosierdzie i Miłość nie zna granic.
Nie jesteśmy godni Ofiary dokonanej przez Twoją Śmierć na krzyżu,
Wiemy jednak, że Twoja Miłość do nas jest większa niż miłość, którą mamy dla Ciebie.

Udziel nam, o Panie, daru pokory, abyśmy zasłużyli na Twoje Nowe Królestwo.
Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię,
by głosić Prawdę Twojego Świętego Słowa i przygotować naszych braci i siostry
na Chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.

Czcimy Ciebie,
Wysławiamy Ciebie,
Ofiarujemy samych siebie, nasze utrapienia, nasze cierpienia jako dar dla Ciebie dla ratowania dusz.
Kochamy Cię Jezu.
Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi, gdziekolwiek są.
AMEN”

Teraz również pozostawiam wam specjalną modlitwę do odmawiania, za te słabe dusze, które mogą umrzeć od wstrząsu podczas Ostrzeżenia, i które może będą w stanie grzechu śmiertelnego.

Krucjata Modlitwy (65) – Za tych w stanie grzechu śmiertelnego

„O Drogi Jezu, Zbawicielu ludzkości,
Przez Twoje Boże Miłosierdzie błagam o łaskę dla tych wszystkich
słabych dusz w stanie grzechu, które może zostaną zabrane z tej ziemi podczas Ostrzeżenia.
Wybacz im ich grzechy i przez pamięć Twojej Męki błagam Cię, udziel
mi dla zadośćuczynienia za ich grzechy tej szczególnej łaski –
Ofiaruję siebie Tobie, w umyśle, ciele i duszy, jako pokutę dla ocalenia
ich dusz, i aby przynieść im życie wieczne.
Amen.“

Moi wyznawcy, Ostrzeżenie będzie wielkim wydarzeniem Ocalenia, gdzie udowodnię światu Moje Boże Miłosierdzie.

Wszyscy ludzie żyjący na świecie ujrzą swoje dusze i będą wiedzieć, w wielu przypadkach po raz pierwszy, że je posiadają.

Czas jest teraz bliski i musicie rozpocząć przygotowania.

Nie zapomnijcie o Moich instrukcjach, aby posiadać trwałą żywność na dziesięć dni, poświęcone świeczki i poświęcone przedmioty w waszych domach.

Ufajcie Mi i radujcie się, ponieważ wiele dusz zostanie uratowanych.

Nie ujawnię daty, ale wy wiecie, co musi zostać zrobione.

Kiedy wasze grzechy zostaną ujawnione, musicie poprosić Mnie o przebaczenie wam i pochylić się w pokornej wdzięczności za ten Boski Dar, jakim jest wasz paszport do życia wiecznego w Nowym Raju na Ziemi.

Pamiętajcie, że nie ma takiego grzechu, bez względu na to, jak jest poważny, który nie może być odpuszczony, jeśli tylko okazana jest prawdziwa skrucha.

Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus

2012/07/10 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Bądźcie ostrzeżeni. Nowa Światowa Religia będzie wydawać się z zewnątrz dobrą i pobożną organizacją, pełną miłości i współczucia.

Niedziela, 08.07.2012, godz.17.17

Moja droga, umiłowana córko, wielka apostazja, o której mówiłem, nabiera teraz tempa na całym świecie.

Tym razem rozprzestrzenia się jak zasłona nad Moim Świętym Kościołem na ziemi i zaciemnia jego zdolność widzenia, jak gęsta mgła.

Jest to moment wielkiego podziału Mojego Kościoła na dwa obozy.

Z jednej strony będziecie mieli Moje ukochane, wierne, wyświęcone sługi, którzy podążają za Moimi Naukami, i którzy nigdy od nich nie odbiegają.

Z drugiej strony znajdą się ci kapłani i inni przywódcy w Moich Chrześcijańskich Kościołach, którzy pozostają pod wpływem współczesnego życia, i którzy profanować będą Moje Prawa.

Oni uginają się pod presją ludzi oczekujących, że wykażą tolerancję w Imię Boga zmieniając Boże Prawa, aby dostosować je do ludzkich potrzeb.

Są pełni pychy, arogancji i ziemskich ambicji. Dla nich nie będzie miało znaczenia, jeśli zmienią Święte Sakramenty, aby pasowały do grzesznego programu.

Nie. Oni ułatwią akty odrazy, które zostaną popełnione w Kościołach Mojego Ojca, a wszystko w imię praw obywatelskich i tolerancji.

Zaakceptują grzech i będą Mnie obrażać obnosząc się z takimi grzechami przed Moimi Świętymi Tabernakulami, spodziewając się ode Mnie przyjęcia tych ohydnych czynów.

Wkrótce zniosą Święte Sakramenty, aby zadowolić wszystkich.

W ich miejsce odbywać się będą uroczystości, imprezy i inne formy rozrywki.

Stanie się to Nowym Światowym Kościołem, który będzie się szczycił imponującym budynkiem w Rzymie, ale który nie będzie honorował Boga.

Zostanie zbudowany z tajemnymi, satanistycznymi symbolami, widocznymi dla wszystkich, i będzie wielbić bestię.

Wszelki grzech, odrażający dla Mojego ukochanego Ojca, zostanie publicznie uczczony i miliony ludzi zaakceptują ich przepisy deprawacji, jakby były godnymi w Oczach Boga.

Moi wyświęceni słudzy, którzy pozostaną lojalni wobec Mnie, będą musieli odprawiać tajne Msze lub spotka ich uwięzienie.

Zbiorą się w mocy i napełnieni Duchem Świętym, nadal będą karmić Boże dzieci Pokarmem Życia.

Muszą zapewnić, aby tym wszystkim, których poprowadzą, zaofiarowana została ochrona Pieczęcią Boga Żywego.

Czas na Nową Świątynię, która zostanie zbudowana na cześć bestii, jest obecnie bardzo bliski.

Zostanie wybudowana pod dyktaturą antychrysta, który wkrótce wejdzie na światową scenę, jako człowiek pokoju.

Zbierzcie się razem wszyscy Moi wyznawcy, tak szybko, jak tylko możecie. Moi kapłani, którzy rozpoznają Mój Głos, musicie rozpocząć przygotowania w celu zapewnienia, że Mój Kościół na ziemi będzie mógł z mocą przetrwać nadchodzące prześladowania.

Miejsca schronienia będą dla was z czasem gotowe do wykorzystania, ponieważ pouczałem Moich wyznawców przez jakiś czas, aby zapewnić, że będą służyć waszym celom.

To prześladowanie będzie krótkie i przetrwacie je, chociaż będzie bolesne.

Bądźcie ostrzeżeni. Nowa Światowa Religia będzie wydawać się z zewnątrz dobrą i pobożną organizacją, pełną miłości i współczucia.

Będzie emanować wspaniałym obrazem tolerancji i wychwalać każdy grzech znany Bogu. Przekręci każdy grzech tak, że będzie wydawał się do zaakceptowania w oczach Boga.

Ale musicie wiedzieć, że taka ohyda napawa Mnie obrzydzeniem i biada tym, którzy podążają tą niebezpieczną drogą do wiecznego potępienia.

Grzech będzie zawsze grzechem w Moich Oczach.

Czas tego nie zmieni. Nowe reguły, pasujące do ludzkiej pogoni za grzesznymi pragnieniami, nigdy nie zostaną przeze Mnie zaakceptowane.

Przygotujcie się teraz do tego wielkiego oszustwa, ponieważ nastąpi ono bardzo niedługo.

Wasz Jezus

2012/07/09 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Oni mogą nie słuchać, ale Słowo Boże musi być im dane.

Sobota, 07.07.2012, godz.15.30

Moja droga, umiłowana córko, gdy proszę ludzkość, aby słuchała Mojego Głosu, to rani Mnie kiedy ci, którzy Mnie kochają, mówią, że Ja nigdy nie przemawiałbym w ten sposób.

Gdyby tylko posłuchali, to podniosłoby Moje Serce i o wiele więcej dusz zostałoby ocalonych.

Poprzez te Orędzia, Moimi Boskimi Ustami, przekazywane jest Przygotowanie do Mojego Powtórnego Przyjścia.

Przygotowanie do Moich Narodzin było także najpierw podane do wiadomości poprzez proroków, aby ostrzec Boże dzieci o nadejściu Mesjasza.

Dlaczego Moi uczniowie na ziemi odmawiają zaakceptowania, że Mój Ojciec posłałby Swoich proroków, aby obwieścić Moje Powtórne Przyjście?

Jak niewiele tak naprawdę wiedzą o sposobie, w jaki Mój Przedwieczny Ojciec przygotowuje ludzkość do wielkich wydarzeń.

Moje Duchowieństwo, Moi wyświęceni słudzy, muszą teraz usłyszeć Moje wołanie, ponieważ potrzebuję ich pomocy. Jednak wielu zaniecha odpowiedzi. Odrzucą Mnie, przez Moje orędzia.

Zrozumieją Prawdę, ale tylko wtedy, gdy będzie już za późno.

Moja córko, nigdy nie obawiaj się publikować przekazów, w tym tych dziwnych dla ciebie lub zatrważających.

Oni mogą nie słuchać, ale Słowo Boże musi być im dane.

Człowiek nie może ci nakazać, abyś powstrzymała przekazywanie Świętego Bożego Słowa.

Zasłoń uszy i ignoruj pogardę opinii, bo to nie jest ważne.

Do tych z was, którzy nazywają siebie chrześcijanami, a którzy traktują z pogardą Moje orędzia, mówię to:

Rozdzierając Moje Słowo na części, atakując Moje przekazy i ośmieszając Moje Słowo, przecięliście przewód łączący was z Moim Sercem.

Nie możecie zaakceptować Moich orędzi, ponieważ myślicie, że Mnie znacie i rozpoznajecie Moje słowa, gdy są wypowiedziane. Jednak zamiast tego, padliście ofiarą zwodziciela, którzy zaślepia was wobec Prawdy.

Wzywam was wszystkich, po raz kolejny, wołajcie do Mnie, waszego ukochanego Jezusa, i pozwólcie Mi otworzyć wasze serca.

Pozwólcie Mi napełnić was mocą Ducha Świętego, tak abyście Mnie rozpoznali.

Kapłani, nakłaniam was do zrozumienia, że nadszedł czas wypełnienia się proroctw Daniela i otwarcia przeze Mnie, Baranka Bożego, Pieczęci z Księgi Objawienia.

Przypomnijcie sobie Moją Obietnicę.

Ja przyjdę powtórnie sądzić żywych i umarłych.

Moja Obietnica przyniesienia wiecznego życia wszystkim tym, którzy są Mi wierni, zacznie się wkrótce spełniać.

Musicie upewnić się, że przygotowaliście się odpowiednio do tego Chwalebnego Wydarzenia.

Wasz Jezus

2012/07/09 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Jedna trzecia ziemi zostanie zniszczona, kiedy aniołowie wyleją ogień z czterech naroży Niebios.

Piątek, 06.07.2012, godz.16.15

Moja droga, umiłowana córko, czas został ułożony tak, że te Moje Święte Przekazy do świata słyszane są przez każdą duszę, młodych i starych, na wskroś każdego narodu.

Wiele Bożych dzieci usiądzie i posłucha Moich instrukcji, jeśli Przekazy te zostały im udostępnione.

Wiedzcie teraz, że zmiany już się rozpoczęły jak prorokowano, gdy rośliny nie będą już przynosić swojego owocu jak przedtem, i kiedy pory roku nie będą już dłużej te same.

Zmiany te następują przez Rękę Mojego Przedwiecznego Ojca, ponieważ On przynosi nowe prawa ziemi, których nikt nie przeoczy.

Nic na świecie w prawach natury nie pozostanie takie, jak było kiedyś.

Morza podniosą się, wody wyleją, ziemia zadrży, a gleba stanie się jałowa.

Mój Ojciec nałoży wielką karę, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się grzechu, który jest dla Niego źródłem wielkiego smutku.

Te narody, które przeciwstawiają się Jego Prawom, bardzo ucierpią. Wkrótce zrozumieją, że ich grzechy nie będą tolerowane i zostaną ukarani.

Ich kara jest po to, aby zapobiec zakażeniu przez nich innych dusz, i jeśli nie zmienią swojego nikczemnego postępowania, to będą zmuszeni do tego przez Boską interwencję.

Moja córko, musicie teraz szybko rozprzestrzeniać Moje Słowo, ponieważ Ostrzeżenie jeszcze się przybliżyło.

Wielu narodom musi być dana Księga Prawdy, tak aby mogły przygotować się do Mojego Powtórnego Przyjścia.

Czas na Moje Powtórne Przyjście nastąpi po Ostrzeżeniu.

Kary, przekazywane do aniołów w Niebie z polecenia Mojego Ojca, rozpoczęły się etapami. Będą się one nadal nasilały, ponieważ nadal narasta grzech.

Bitwa rozpoczęła się i jej wczesne etapy mogą być dostrzegane w wielu krajach.

Wszyscy będziecie świadkami klimatycznych zniszczeń, które opadną na ziemię jęczącą z bólu z powodu upodlenia grzechem.

Nasilą się trzęsienia ziemi i naród po narodzie ucierpi zgodnie ze skazą grzechu, która uszkadza jego rdzeń.

Przywódcy, którzy idą za antychrystem, nie umkną Oku Mojego Ojca i zostaną zniszczeni.

Mój Ojciec ukarze tych, którzy kierują teraz nikczemnymi rządami, aby ocalić Swoje dzieci z ich podłego uchwytu.

On nie będzie stać bezczynnie i patrzeć, jak ci przywódcy, którzy podążają za antychrystem, pozostającym w tej chwili w ukryciu, niszczą Jego dzieci.

Jedna trzecia ziemi zostanie zniszczona, kiedy aniołowie wyleją ogień z czterech naroży Niebios.

Wówczas wielu będzie wiedziało, że coś jest źle, i że jest to spowodowane gniewem Mojego Ojca.

Mimo to, wielu nadal się nie nauczy. Wielu nawróci się po Ostrzeżeniu. Jednak wielu nie uczyni tego, nawet wtedy, gdy wszystkim im dany będzie dowód stanu ich dusz.

Będą nadal uwielbiać fałszywe pokusy, które jak sądzą, ziemia ma do zaoferowania. Tylko, że tym razem, ich żądze i te materialne bóstwa, które czczą, staną się jeszcze bardziej obsceniczne i podłe. Wszystkie ich grzechy, widoczne dla wszystkich, którzy mogą je zobaczyć jakimi one są, staną się tak ohydne, że niektóre z Bożych dzieci nie będą w stanie tego znieść.

Każdy odrażający grzech będzie publicznie pokazywany z pogardą dla Boga.

Wszelkie działanie upodli grzeszników do takich głębin, że będą zachowywać się jak zwierzęta.

Cały szacunek dla ludzkiego ciała zniknie i wszelkie nikczemne żądze obnoszone będą wobec świata, aby je ujrzał, bez jakiegokolwiek wstydu w ich duszach.

Oni są więźniami szatana. Wszyscy z nich są Bożymi dziećmi, ale utracą swoje dusze dla bestii.

Kary są częścią Bożych planów oczyszczenia ziemi, aby oczyścić zarówno grzeszników, jak i grunt, po którym chodzicie.

Tylko wtedy, gdy ziemia zostanie oczyszczona, może nastąpić Moje Powtórne Przyjście.

Módlcie się Moi wyznawcy o odwagę i męstwo, dla poradzenia sobie z tymi karami.

Nigdy nie wolno wam się ich obawiać, ponieważ wy, Moja armio, będziecie modlić się za te narody i pomagać w oczyszczaniu niezbędnym dla nawrócenia ludzkości.

Pieczęć Boga Żywego chronić będzie każdego z was.

To z powodu Miłości, którą Mój Ojciec ma dla wszystkich Swoich dzieci, musi je ukarać, ponieważ jeśli tego nie uczyni, pomaszerują naprzód, nieświadomie, w kierunku bram Piekła.

Wasz Jezus

2012/07/07 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Bóg Ojciec: Nikt nie potrafi wyjaśnić, jak Ja stworzyłem wszechświat lub ludzkość, bez względu na to, jak próbujecie, gdyż jest to niemożliwe.

Czwartek, 05.07.2012, godz.15.30

Moja najdroższa córko, pomóż Mi w Moim smutku, ponieważ płaczę za wszystkimi Moimi dziećmi, które odmawiają zaakceptowania, że Ja istnieję.

Jak Ja tęsknię za nimi.

Jak płaczę za ich słabymi duszami.

Tak inteligentne i mądre miarą ludzkiego rozumu, a nie udaje im się pojąć Prawdy, kim Ja Jestem.

Ja Jestem Początkiem.

Ja Jestem Twórcą wszystkich rzeczy.

Ja Jestem ich Ojcem, chociaż Mnie odrzucają.

Jeśli tylko mogłyby ujrzeć Prawdę.

Jeśli tylko mogłyby pozwolić Mi dotknąć ich serc, tak abym mógł pokazać im Moje cudowne i chwalebne plany, oczekujące na nie.

Wiele z tych dusz nie zna Mnie, nie z własnej winy.

Tym duszom pokazana zostanie Prawda, tak że wybiorą Moją Drogę.

Z kolei ci, którym Prawda została dana, ale którzy pozwolili zaślepić się ludzkiemu rozumowaniu i gloryfikacji ludzkiej inteligencji, są teraz dla Mnie zagubieni.

Wiele z tych dusz nawróci się, ale wiele odmówi Kielicha Zbawienia podarowanego im przez Mojego umiłowanego Syna.

Dzieci Mojego Serca, błagam was, pomóżcie Mi uratować Moje drogie dzieci.

Moje łzy płyną w tym czasie i proszę was, przyprowadźcie je do Mnie poprzez Boże Miłosierdzie Mojego Syna.

Tak wiele z tych dusz, włącznie z małymi dziećmi, wyzywająco i publicznie odrzuca mnie, aby pokazać innym, jak są sprytne.

Przesadny szacunek dla ludzkiej inteligencji jest pokusą wpojoną w dusze Moich dzieci przez wroga.

Bestia pożera dusze Moich dzieci, a one nie mają pojęcia, co ona z nimi robi.

Tak wiele upadłych aniołów przekonuje ludzkość, że ludzka inteligencja jest bezbłędna.

Kiedy ludzkość uważa, albo sama siebie przekonuje, że zna Boże Prawo Stworzenia, to popadła w kłamliwą pułapkę.

Nikt nie potrafi wyjaśnić, jak Ja stworzyłem wszechświat lub ludzkość, bez względu na to, jak próbujecie, gdyż jest to niemożliwe.

Kiedy ludzie się nauczą?

Kiedy ujrzą, że te Moje dzieci, o czystych, zwyczajnych i pokornych duszach, które akceptują Mnie, rozumieją tę prostą prawdę?

One nie potrzebują dowodu, ponieważ czują Moją Miłość w swoich czystych sercach, które pozostawiają otwarte, tak że mogę wypełnić ich dusze Bożymi Łaskami.

Ja Jestem waszym Bogiem, waszym Stwórcą i waszym Naturalnym Ojcem.

Moje dzieci muszą przyjść do Mnie poprzez Mojego Umiłowanego Syna i z własnej wolnej woli. Ja nie mogę ich zmusić.

Wam, Moje dzieci, została dana moc, aby pomóc ocalić ich dusze.

Wszystkim z was, którzy odpowiedzą na Moją prośbę, aby ratować waszych braci i siostry poprzez modlitwę i wyrzeczenia, przyznane zostaną szczególne łaski.

Moja Moc jest nieskończona.

Moje cuda, w połączeniu z cierpieniami i modlitwami Moich dzieci, zostaną wykorzystane dla ratowania zagubionych dusz od wiecznej śmierci.

Kocham was, Moje umiłowane, kochane dzieci.

Przyjdźcie i pomóżcie Mi zjednoczyć Moją ukochaną rodzinę i pomóżcie Mojemu Synowi pokonać bestię, zanim skradnie więcej Moich dzieci.

Wasz Kochający Ojciec

Bóg Najwyższy

2012/07/06 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (64) – Ocal moich braci i siostry

Środa, 04.07.2012, godz.12:50

„O mój najdroższy Zbawicielu, Jezu Chryste,
przyjmij mój dar modlitwy i wyrzeczeń, aby pomóc ocalić moich braci i siostry
z pułapki ciemności, w której się znajdują.
Pozwól mi pomóc uratować ich dusze.

Błagam Cię, przebacz im za ich grzechy i proszę,
abyś wypełnił ich dusze Duchem Świętym,
tak żeby przybiegły w Twoje ramiona, do schronienia, którego one tak rozpaczliwie potrzebują, zanim zostaną utracone na zawsze.
Dla tych dusz ofiaruję Tobie mój dar oddania się w pokornej niewoli i dziękczynieniu.
Amen.”

2012/07/05 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Dzieci, cokolwiek dzieje się w świecie, musicie wiedzieć, że dowodzi Najwyższy Bóg.

Środa, 04.07.2012, godz.12:50

Moje dziecko, ci którzy byli świadkami cudów Moich objawień na ziemi będą wiedzieli, że czas przepowiedzianych tajemnic i proroctw będzie się szybko rozwijał.

Dzieci, od pewnego czasu dałam się poznać światu, aby pomóc wam przygotować się do chwalebnego Powrotu Mojego Syna.

Mój Syn przygotowuje was wszystkich poprzez wizjonerów i proroków, tak żebyście stali się godni otrzymania Jego Daru Wiecznego Życia.

Nigdy nie wolno wam obawiać się przyszłości, jeśli wierzycie w Mojego Syna, ponieważ On jest Chlebem Życia, a wy otrzymacie wspaniałą nową przyszłość.

Cokolwiek dzieje się w świecie, musicie wiedzieć, że dowodzi Najwyższy Bóg.

Wąż ma małą moc wobec Mojego Ojca.

Moc węża wzmacniana jest tylko przez tych, którzy padają ofiarą grzechu i pokus, które on stawia na ich drodze.

Człowiek staje się więźniem kiedy grzeszy, ponieważ słabnie jego siła oparcia się innym grzechom i przewinieniom przeciw Mojemu Ojcu.

Następnie kontynuuje on grzeszenie, dopóki nie zostanie pochłonięty ciemnością, która jest tak gęsta, że nie może od niej uciec, nie ważne jak bardzo się stara.

Dzieci, jesteście teraz zobowiązane, poprzez waszą miłość do Mojego Syna, aby pomóc tym biednym duszom.

Tylko wy możecie im pomóc i uratować je, ponieważ wiele z nich nie będzie w stanie pomóc samym sobie.

Jesteście żołnierzami, których Mój Syn potrzebuje w tym czasie. To dzięki waszej miłości do Niego, udzieli On łask zagubionym duszom, jeśli przywołacie Jego pomoc poprzez wasze modlitwy.

Oto Krucjata Modlitwy, aby ocalić grzeszników.

Krucjata Modlitwy (64) – Ocal moich braci i siostry

„O mój najdroższy Zbawicielu, Jezu Chryste,
przyjmij mój dar modlitwy i wyrzeczeń, aby pomóc ocalić moich braci i siostry
z pułapki ciemności, w której się znajdują.
Pozwól mi pomóc uratować ich dusze.

Błagam Cię, przebacz im za ich grzechy i proszę,
abyś wypełnił ich dusze Duchem Świętym,
tak żeby przybiegły w Twoje ramiona, do schronienia, którego one tak rozpaczliwie potrzebują, zanim zostaną utracone na zawsze.
Dla tych dusz ofiaruję Tobie mój dar oddania się w pokornej niewoli i dziękczynieniu.
Amen.”

Dzieci, jesteście jednością z Moim Synem.

Wasza miłość przynosi Mu wielką pociechę, a wasze ofiary i modlitwy pomogą Mu przyprowadzić całą ludzkość do bezpieczeństwa Jego Nowego Raju na ziemi.

Dopiero wtedy Święta Rodzina Najwyższego Boga może ponownie zjednoczyć się i żyć w pokoju na wieki wieków.

Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia

2012/07/05 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najgorszym cierpieniem ze wszystkich jest duchowa pustka, gdzie nie możecie czuć ani jednej uncji miłości do Mnie, waszego Jezusa.

Wtorek, 03.07.2012, godz.20.00

Moja droga, umiłowana córko, kiedy poddaję was próbom, takim jak duchowa suchość, musicie nauczyć się rozpoznawać je, jako takie.

Musicie także zaakceptować, że jeśli znosicie taką suchość duszy, to nie jest to bez przyczyny. Powodem jest, aby ratować dusze poprzez takie cierpienie.

Wiele ofiarnych dusz uważa, że cierpienie jest jedną z dwóch rzeczy.

Po pierwsze, jest zewnętrznym prześladowaniem, które będziecie cierpieć z powodu waszej pracy.

Następnie jest cierpieniem fizycznym, ofiarowanym dobrowolnie dla Mnie, jako dar, aby ratować dusze milionów.

Z kolei najgorszym cierpieniem ze wszystkich jest duchowa pustka, gdzie nie możecie czuć ani jednej uncji miłości do Mnie, waszego Jezusa, gdzie żadna ilość modlitw nie uwalnia was z pułapki osamotnienia.

Spróbujcie, jeśli chcecie, a modlitwa stanie się torturą.

Spróbujcie, jeśli chcecie, poczuć miłość i współczucie dla Mnie, a będziecie się z tym zmagać.

Jest to forma duchowego opuszczenia, gdzie Ja wydaję się być tak daleko, że nie możecie już do Mnie dotrzeć.

To czego nie wiecie, jest następujące.

Jest to Dar, łaska ode Mnie. Podnosi was w Moich Oczach, a próby i cierpienia, które znosicie, są dozwolone przeze Mnie z powodu waszej szlachetnej i czystej miłości, aby ocalić poczerniałe dusze.

Może się to wydawać niesprawiedliwe, ale im bardziej zbliżacie się do Mojego Najświętszego Serca, tym bardziej cierpicie Moje własne prześladowanie z powodu grzechów ludzkości.

Tylko ci, o czystych i pokornych sercach, bez osobistych względów wobec siebie, gdy stawiają Mnie przed wszystkim, co jest z tej ziemi, mogą znieść Mój ból.

Takie dusze są starannie przeze Mnie wybrane i będą pracować ze Mną, poprzez ich dar cierpienia, aby pomóc Mi w Moim Planie Zbawienia.

Moja córko, nie obawiajcie się nigdy, że Mnie przy tym nie ma. Być może nie czujecie Mojej obecności, nie widzicie Mnie lub nie odczuwacie głębokiej miłości do Mnie, tak jak czulibyście ją normalnie, ale Ja jestem przy waszym boku.

Zawsze ufajcie we Mnie, Moi ukochani wyznawcy, nawet jeśli jest wam trudno się modlić.

Ufajcie Mi, kiedy czujecie tęsknotę do Mnie, która nie może być zaspokojona lub ugaszona, bez względu na to, jak bardzo się staracie, aby porozumieć się ze Mną.

Wiedzcie, że kiedy tak się dzieje, Ja jestem o wiele bliżej niż myślicie.

Wiedzcie, że to w tych czasach uwznioślam was, abyście stali się prawdziwymi żołnierzami, prawdziwymi wojownikami w Mojej bitwie o zbawienie dusz.

Kocham was. Nigdy się nie poddawajcie. Nigdy nie czujcie się rozczarowani, ponieważ Ja idę z wami.

Nadejdzie dzień, kiedy cierpienia zostaną zapomniane. W ich miejsce nastąpi radość, która będzie płynąć przez świat i będzie możliwa tylko dzięki waszym ofiarom dla wszystkich Bożych dzieci, które potrzebują waszej pomocy.

Wasz Jezus

2012/07/05 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Moje Słowo jest Moim Słowem. Nikt nie może bronić Mojego Słowa, gdyż jest wykute w kamieniu.

Poniedziałek, 02.06.2012, godz.18.00

Moja droga, umiłowana córko, jest ważne, aby Moi uczniowie zachowali cierpliwość.

Przyszłość nigdy nie może być przyspieszona.

Plany, określone przez Mojego Przedwiecznego Ojca, rozwiną się naturalnie przez Bożą Opatrzność.

Bardzo cenny jest przyznany wam czas, aby pomóc Mi przygotować ludzkość na Moje Wielkie Miłosierdzie. Jest to czas, w którym wielu zostanie uratowanych poprzez wasze modlitwy.

Nadzieja, wiara i miłość dla Mnie, waszego ukochanego Jezusa, podtrzyma was w waszej misji.

Kiedy będziecie świadkami potworności przed wami, kiedy wszystko postawione na Moją cześć zostanie zniszczone, wtedy będziecie wiedzieć, że chwila jest coraz bliżej.

Musicie pamiętać, że rzeczy te muszą się wydarzyć, i że waszym obowiązkiem, jako części Mojej Armii, jest walka i opór wobec wroga.

Moja Armia wyposażona zostanie w Boże Dary i porwie nimi tych, którzy są w ciemności.

Przygotowanie wymaga czasu. Modlitwa przybliża was do Mojego Najświętszego Serca i wypełnia wasze dusze tlenem niezbędnym, aby przetrwać nadchodzącą bitwę.

Ponieważ umacniacie się łaskami, które Ja wam daję, stanie się bardzo łatwe zidentyfikowanie waszych wrogów, którzy nienawidzą wszystko, co Ja oznaczam. Spowoduje to wasz ból, rany i gniew, ale zawsze musicie zachować godność w Moje Imię.

Kiedy otrzymacie wyzwanie w Moje Imię, musicie reagować miłością. Nigdy nie próbujcie analizować Moich przekazów, ponieważ nie musicie tego robić.

Moje Słowo jest Moim Słowem. Nikt nie może bronić Mojego Słowa, gdyż jest wykute w kamieniu.

Każdy człowiek, wszyscy, którzy starają się pokonać Moje Słowo lub rzucają na Nie oszczerstwa, poniosą porażkę, gdyż wobec Mojego Świętego Słowa są bezsilni.

Teraz, gdy już znacie Mój Głos, musicie poznać ból, którego znoszenia możecie oczekiwać, kiedy głosicie w tych czasach Moje Słowo.

Wspomnijcie dzisiaj Moje Imię, nawet wśród tak zwanych chrześcijan, a zapanuje tam niewygodna cisza.

Mówcie otwarcie o dobru i źle, a zostaniecie wyszydzeni.

Wykażcie w jaki sposób grzech może zniszczyć wasze dzieci, a zostaniecie zapytani –  co to jest grzech?

Dziś wielu nie wie, czym jest grzech. Wielu akceptuje grzech jako normalną część, dopuszczalną cechę, w swoim życiu.

Są uszczęśliwieni akceptując grzech, ponieważ daje im to swobodę w dążeniu do innych przyjemności, wielbieniu fałszywych bogów i zaspokajaniu ich żądz.

Nie, oni nie chcą słuchać, ponieważ im to nie pasuje.

Wy, Moi ukochani wyznawcy, będziecie postrzegani, jako mający obsesję na punkcie miłości do religii i miłości Boga, która dziś w zaślepionych oczach rodzi mało owoców.

Dlatego musicie się przygotować. Dlatego musicie być silni. Właśnie dla tych dusz, za które musicie się modlić i pomóc Mi uratować.

Pozwolenie takim duszom, aby was zdenerwowały, zraniły lub obraziły, jest stratą czasu.

Zareagujcie miłością i dostojnym milczeniem.

Nigdy nie obawiajcie się głosić Mnie, ale nigdy wmuszajcie Mnie duszom w taki sposób, że będą od was uciekać. Zamiast tego przyprowadźcie je do Mnie poprzez wasze modlitwy i cierpienia.

Błogosławię was Moja silna, dzielna Armio.

Kocham was.

Idę z wami, z każdym waszym krokiem stawianym, aby przyprowadzić Mi dusze.

Wasz ukochany Jezus Chrystus

2012/07/04 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Sakramenty Świętej Spowiedzi, Chrztu, Małżeństwa i Świętej Eucharystii muszą być zachowane.

Niedziela, 01.07.2012, godz.15.45

Moja droga, umiłowana córko, jakże przytłacza Mnie w tej chwili grzech i jak cierpię mękę odrzucenia.

Moja Głowa jest miażdżona, jak przez ciernie w Mojej Koronie, właśnie wtedy, gdy głowa Mojego Kościoła, Mój Święty Wikariusz na Ziemi, cierpi ból prześladowań, które znosi z rąk swoich wrogów.

Mój Kościół na ziemi, Moje Ciało na ziemi, jest jednym. Ukrzyżowanie jest przygotowywane.

Doktryny Mojego Kościoła, tak jak Moje Nauki na ziemi, które zostały rozdarte przez tych faryzeuszy i tych, którzy sądzili, że znali Słowo Mojego Ojca lepiej niż Ja, wkrótce zostaną rozrzucone na kawałki.

Musicie wszyscy modlić się za Mój Kościół na ziemi. Musicie zawsze pamiętać, że nie istnieje żadna inna doktryna, niż ta głoszona przeze Mnie podczas Mojego pobytu na ziemi.

Wszystko, co jest Prawdą, nigdy nie zostanie zmienione, bo jeśli tak się stanie, będziecie zmuszani do przełknięcia kłamstwa.

Moja córko, nigdy nie pozwól tym, którzy nadal w tym czasie odrzucają Moje Słowo, zniechęcić ciebie, ani Moich wyznawców, od pomagania Mi w ocaleniu Mojego Kościoła na ziemi.

Gdy tylko wróg atakuje Mój Kościół, musicie połączyć razem siły i zapewnić, że Ewangelie szerzone będą aż po krańce ziemi.

Sakramenty Świętej Spowiedzi, Chrztu, Małżeństwa i Świętej Eucharystii muszą być zachowane. Nawet, jeśli będą trudno dostępne.

Moi wyświęceni słudzy, którzy kochają Mnie, muszą rozpocząć przygotowania już teraz. Bardzo niedługo zostanie uniemożliwione oferowanie takich Darów dla Bożych dzieci.

Czas na przygotowania już się rozpoczął.

Pozwólcie Mi pouczyć was, pokierować wami i pomóc wam doprowadzić Moją Resztę Kościoła do bram Raju.

Wasz ukochany Jezus

2012/07/04 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (63) – Ochraniaj mnie w tej podróży

Piątek, 29.06.2012, godz.09.20

„Moja ukochana Matko Zbawienia, proszę Cię, módl się, abym
otrzymał Pokarm Życia chroniący mnie w tej podróży,
aby pomóc ratować wszystkie Boże dzieci.
Proszę, pomóż tym wszystkim, którzy są oszukiwani przez fałszywych idoli i fałszywych bogów,
otworzyć ich oczy na Prawdę Śmierci Twojego Syna na Krzyżu,
aby ocalić każde z Bożych dzieci i przynieść każdemu z nich wieczne życie.
Amen”

2012/07/02 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Tak wiele fałszywych religii i fałszywych doktryn powstałych z ludzkiej wyobraźni zakaża teraz ziemię.

Piątek, 29.06.2012, godz.09.20

Moje dziecko, straszna ciemność zapada nad całym światem, ponieważ pogłębia się apostazja, która trzyma go w swoim uchwycie.

Porzucona została Miłość do Boga.

Zmniejszyła się Miłość do Mojego Syna, a w jej miejsce jest miłość do samego siebie.

Chciwość i umiłowanie władzy atakuje dusze wszędzie, a dążenie do miłości własnej jest podziwiane i zaakceptowane, jako właściwy sposób, aby przeżyć swoje życie.

Dzieci, jest to moment, gdy musicie się modlić, aby pomóc oświecić te dusze, które są w ciemności.

One nie znają Prawdy Ofiary Mojego Syna i znaczenia Jego okrutnego Ukrzyżowania.

Jego Dar Zbawienia został odrzucony, jak gdyby To się nigdy nie wydarzyło. Następnie ci, którzy są świadomi tego, co oznaczała Jego Śmierć na Krzyżu, postanowili szukać różnych fałszywych bogów, aby przynieść sobie pokój. Takiego pokoju nie osiągną nigdy.

Pokój duszy może zaistnieć tylko poprzez wierność i modlitwę do Mojego Syna

Tylko czyste i pokorne serce, które umieszcza w Nim swoje pełne zaufanie, może mieć życie wieczne.

Tak wiele fałszywych religii i fałszywych doktryn powstałych z ludzkiej wyobraźni zakaża teraz ziemię.

Tak wielu kierowanych jest przez niebezpieczne fałszywe wierzenia, które doprowadzą zagubione dusze do Piekła.

Upadłe anioły są wszędzie, dzieci. Miejcie się na baczności, gdyż biorą one na cel zwłaszcza tych wszystkich, którzy czczą Mnie, waszą Ukochaną Matkę, aby was zdezorientować.

Będą zapobiegać, abyście się modlili. W waszych umysłach będą stale umieszczać wątpliwości, co do Miłości Boga. Będą was rozpraszać kuszeniem zmysłów. Trzeba będzie dużo modlitw, aby utrzymać je z daleka. Mój Różaniec jest waszą najważniejszą ochroną.

Mój Syn udziela w tym czasie wielu łask dla tych, którzy słuchają, słyszą i akceptują Jego Święte Orędzia dla świata.

Czyni to, aby dać wam siłę i wytrwałość w tej misji ratowania ludzkości od wiecznego potępienia.

Dzieci, przyjmijcie te łaski z miłością, gdyż jesteście wyjątkowi, wybrani, aby w tym czasie pójść za Nim.

Jako Jego Reszta Kościoła na ziemi, potrzebujecie Chleba Życia w każdej chwili, gdyż podróż ta nie będzie dla was łatwa.

Oto specjalna Krucjata Modlitwy, aby pomóc zachować was silnymi w waszej misji.

Krucjata Modlitwy (63) – Ochraniaj mnie w tej podróży

„Moja ukochana Matko Zbawienia, proszę Cię, módl się, abym
otrzymał Pokarm Życia chroniący mnie w tej podróży,
aby pomóc ratować wszystkie Boże dzieci.
Proszę, pomóż tym wszystkim, którzy są oszukiwani przez fałszywych idoli i fałszywych bogów,
otworzyć ich oczy na Prawdę Śmierci Twojego Syna na Krzyżu,
aby ocalić każde z Bożych dzieci i przynieść każdemu z nich wieczne życie.
Amen”

Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia

2012/07/02 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Mój Kościół musi Mi zaufać. Musi usunąć swoje kajdany strachu i wątpliwości, i pozwolić Mi dać się poznać.

Czwartek, 28.06.2012, godz.15.00

Moja droga, umiłowana córko, musi stać się wiadomym, że rośnie liczba tych, którzy utrzymują, że przychodzą jako prorocy w Moje Imię, ale którzy nie mówią językami z Nieba.

Tak wiele z tych dusz zainfekowanych jest przez upadłe anioły i mówią starannie konstruowanym, ale czułym tonem, przypominającym to, co moglibyście oczekiwać, że jest Moim Świętym Głosem.

Och, jakże Moi biedni pobożni wyznawcy są teraz oszukiwani i jakże będą zdezorientowani. Komu zaufać? Za kim podążać? Komu uwierzyć?

Czy nie mówiłem, że wielu przyjdzie w Moje Imię, lecz niewielu przemawiać będzie Moim Głosem?

Jest mniej niż dwudziestu tych, którzy mają uprawnienia do przekazywania światu Bożego Słowa i obejmuje to tych, którym boskie orędzia z Nieba dawane są przez Moją ukochana Matkę.

Również wielu innych wizjonerów obecnych jest na świecie, ale ich misja jest inna.

Ich rolą może być pewna codzienna modlitwa, aby pomóc ocalić ludzkość, lub pewne osobiste cierpienie, ofiarowane jako dar dla Mnie, aby ratować dusze od szatana. Cierpienie, w taki dobrowolny sposób, kruszy władzę szatana nad duszami wielu ludzi.

Moi prorocy są nieliczni i poznacie ich po Moim prawdziwym Głosie, który uderza serca i dusze Bożych dzieci w sposób niemożliwy do zignorowania.

Moje przekazy dla świata w tych czasach będą szczegółowe i odsłonią prawdy nie ujawnione wcześniej.

Wiele z tego, co daję wam teraz, jest po prostu przypomnieniem wam Mojej Nauki.

Wiele z tego, co przedstawiam wam teraz, jest pokarmem życia, dawanym wam poprzez Moje Modlitwy Krucjaty, aby pomóc ocalić dusze wasze i innych, na Moje Powtórne Przyjście.

Wiele innych przekazów dawanych pozostałym będzie podobnych, ale nie będą zawierały tak wielu szczegółów.

Ich misje są tak samo ważne, ponieważ będą nawracać dusze.

Zawsze o tym pamiętajcie. Ja staram się pokazać wam, jak bardzo was kocham i pragnę ujawnić Prawdę o Moim Istnieniu.

Dowód tego zostanie wkrótce ostatecznie ujawniony wszystkim Bożym dzieciom.

Proszę, nie walczcie między sobą starając się prześcignąć innych w zakresie waszej religijnej wiedzy.

Prawda jest następująca.

Nikt nie zna Prawdy zawartej w Pieczęciach ukrytych w Księdze Objawienia.

Jak już wcześniej mówiłem, zostały one zamknięte w Księdze Prawdy, aż do teraz, czasów ostatecznych.

Ja, Jezus Chrystus, Baranek Boży, otwieram je obecnie, aby przygotować was na Moje Nowe Królestwo.

Dla przygotowania was zostało wam dane Pismo Święte, a teraz musicie pozwolić Mi, Królowi całej Ludzkości, powiedzieć wam Prawdę o tym, co ma nadejść.

Czyniąc tak, będę mógł poprowadzić was przez to, co będzie polem minowym oszustwa, prześladowań i nienawiści.

Pozwólcie Mi, wszyscy z was, w tym wszyscy członkowie Mojego Kościoła na Ziemi, przenieść was ponad tymi ostatnimi przeszkodami do Życia Wiecznego.

Mój Kościół musi Mi zaufać. Musi usunąć swoje kajdany strachu i wątpliwości, i pozwolić Mi dać się poznać poprzez te przekazy.

Uznajcie Moją Miłość w Jej czystej i prostej formie.

Moja Miłość nie jest skomplikowana i owiana mistycznymi sylabami.

Jest dla was prosta do ujrzenia, ale pełna takiego współczucia, że przetnie was jak płomień rozpoznania, jeśli opuścicie waszą zbroję pychy i strachu.

Kiedy tak uczynicie, stanie się dla was łatwiejsze podążanie za Mną, Waszym Jezusem.

Pierwszy raz przyszedłem jako Zbawiciel.

Przychodzę jako Zbawiciel ponownie, ten ostatni raz. Tylko tym razem Moje zadanie jest nawet cięższe.

Miłość Boga umarła w świecie. Jest to tylko migotanie.

Gdyby Moje Powtórne Przyjście miało miejsce teraz, tylko niewielu weszłoby do Raju.

Ostrzeżenie, Mój Dar Mojego Bożego Miłosierdzia, pomoże nawrócić większość ludzkości.

Pomóżcie Mi przygotować Moje stado. Potrzebuję Mojego Kościoła na ziemi, zarówno duchownych, jak i świeckich, aby pomogli Mi uratować wszystkie Boże dzieci.

Proszę, przyjmijcie Moją Rękę, kiedy ją wyciągam i rozprzestrzeniajcie Moje Wezwanie do wszystkich narodów.

Chodźcie ze Mną, waszym ukochanym Jezusem.

Tym razem podążajcie za Mną.

Nie odrzucajcie Mnie, tak jak uczynili faryzeusze.

Tym razem powinniście rozpoznać Mój Głos.

Powinniście poznać, jak Ja teraz przemawiam, ponieważ zostało wam dane Pismo Święte.
Wasz Jezus

2012/07/01 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz