ostrzezenie

Ostrzezenie Marii Bozego Milosierdzia

Ci, którzy są wobec Mnie lojalni, zostaną zabrani w mgnieniu oka, bez cierpienia, do Nowego Nieba i Ziemi.

Czwartek, 26.04.2012, godz.20.30

Moja droga, ukochana córko, ponownie muszę powiedzieć wszystkim Bożym dzieciom, aby nie czuły się zaniepokojone lub przerażone nadchodzącymi wydarzeniami.

Cała ludzkość będzie wkrótce świadkiem Mojego Miłosierdzia i wielu, pełnych skruchy za swe grzechy, nie będzie się Mnie obawiać.

Zamiast tego, ich dusze zostaną wypełnione Moją Boską Miłością. Moje Światło będzie promieniować przez ich ciała i będą się radować.

Czas na Nową Erę Pokoju przynosi ogromną radość i emocje dla tych, którzy uznają Moją Rękę Miłosierdzia.

Każdy pojedynczy grzesznik jest zaproszony do życia wiecznym życiem i nie wolno mu odejść z powodu zdezorientowania.

Moja Era Pokoju będzie Nową Ziemią, gdzie dwanaście narodów panować będzie pod Moim Przewodnictwem.

Będziecie żyć w pokoju, miłości i harmonii. Naturalne otoczenie, które widzicie dzisiaj na ziemi, zblednie w znikomości w porównaniu do świata, który was czeka.

Dla tych zmartwionych lub przestraszonych o ich rodziny lub ukochanych – przyprowadźcie ich ze sobą do Mojego cudownego Nowego Raju.

Módlcie się za nich, a Ja dam im szczególne łaski, tak że dany im będzie dar rozpoznania Mojej Miłości.

Jest największym życzeniem Mojego Ojca, aby zobaczyć zdumienie, radość i miłość promieniującą przez każde z Jego drogich dzieci, kiedy On odsłoni Nowy Raj.

Zostaniecie zjednoczeni z waszymi ukochanymi, którzy zmarli w stanie łaski i którzy zostaną wskrzeszeni z martwych.

Dlaczego nie wierzycie w taki dar? Kiedy ufacie Mojej obietnicy Powtórnego Przyjścia, wówczas poczujecie pokój.

Wszystko o co proszę, to żebyście przygotowali się przez modlitwę. Kiedy tylko modlicie się o łaskę i za innych, wszystko będzie dobrze.

Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że tylko niewielu nie rozpozna Mojej Boskiej Obietnicy zebrania wszystkich dzieci Bożych i zabrania ich do domu, z daleka od żelaznego uchwytu szatana i jego demonicznych aniołów.

Prawda Mojego Królestwa zostanie ujrzana nawet przez ateistów, którzy będą wstrząśnięci. Ale w większości przypadków ich niewiara zamieni się w pokorną miłość i akceptację.

Pomimo, że czeka was wiele trudnych chwil, żadne nie będą tak ciężkie, że nie będziecie mogli ich przezwyciężyć, poprzez waszą miłość i oddanie dla Mnie, waszego Jezusa.

Proszę, nie pozwólcie, aby strach stanął na drodze akceptacji z radością, daru Mojego Nowego Raju.

Ci, którzy są wobec Mnie lojalni, zostaną zabrani w mgnieniu oka, bez cierpienia, do Nowego Nieba i Ziemi.

Czym powinniście się martwić, to są ci zatwardziali grzesznicy, którzy nie poproszą o przebaczenie im, którzy odrzucą Moją Rękę i którzy, zamiast tego, trzymać się będą swoich nikczemnych dróg.

Oni potrzebują waszych modlitw.

Módlcie się mocno o ocalenie ich dusz.

Wasz Ukochany Jezus

Reklama

2012/04/28 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Cała ludzkość będzie miała wolną wolę, aż jej wola połączy się z Boską Wolą Ojca.

Środa, 25.04.2012, godz.15.50

Moja droga, umiłowana córko, wiele dusz nie uznaje Mnie tylko dlatego, że one tego nie chcą.

One wiedzą, kim Ja jestem.

Wiedzą, że zostały stworzone z niczego przez Boga Ojca, a jednak zdecydowały się ignorować Boga.

Używają Mojego Imienia w najbardziej przypadkowy sposób, wiele, wiele razy, a Moje Imię włączane jest w przekleństwa wypluwane przez tych, opanowanych przez demony.

Dopiero, gdy ludzie zostają dotknięci przez tragedię, zatrzymują się i myślą o śmierci oraz jakimś przyszłym życiu, które jak sądzą, być może jest przed nimi.

To dlatego czasami karzę te dusze, z Mojego Miłosierdzia, dla przywrócenia im rozsądku, tak abym mógł je ocalić.

Poprzez cierpienie, wszystkie te materialne atrakcje poszukiwane przez zmysły, staną się bez znaczenia i będą postrzegane takimi, jakimi są. Ulotnymi nowościami, które znikną w krótkim okresie czasu.

Wiele dusz wysłanych z Nieba rodzi się na tym świecie. One, w tym te od dzieci z dokonanych aborcji, wybierają cierpienie, jako sposób poszukiwania ocalenia dla grzeszników.

Ludzkiemu umysłowi trudno jest zrozumieć Boże Królestwo, gdyż żaden człowiek nie został pobłogosławiony tym darem.

Kiedy upadłe anioły zbuntowały się przeciwko Mojemu Ojcu, On – Mój Ojciec – nigdy nie przekreślił prawa swoich dzieci do ich wolnej woli, ponieważ On nigdy nie zabierze daru danego ludzkości.

Cała ludzkość będzie miała wolną wolę, aż jej wola połączy się z Boską Wolą Ojca.

Szatan czerpie korzyści z wolnej woli. Z czym nie potrafi walczyć, to jest, kiedy wybrane dusze rezygnują ze swojej wolnej woli i ofiarowują ją Bogu.

Przez dokonywanie takiej ofiary, poprzez akceptację cierpienia, osłabiany jest wpływ szatana.

Wówczas grzesznicy mogą być uratowani, nawet jeśli nie okazali skruchy. To jest cud, którym jest cierpienie.

Wasz ukochany Jezus

2012/04/27 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (49) – Ślubowanie lojalności Chrześcijańskiego Duchowieństwa

Wtorek, 24.04.2012, godz.19.45

„O Jezu, jestem Twoim pokornym sługą.
Ślubuję moją miłość i lojalność dla Ciebie.
Błagam Cię, daj mi znak Twojego powołania.
Pomóż mi otworzyć moje oczy i doświadczyć Twojej obietnicy.

Pobłogosław mnie łaską Ducha Świętego,
Tak żebym nie był oszukiwany przez tych, którzy twierdzą,
Że przychodzą w Twoim Imieniu, ale którzy nie mówią prawdy.
Pokaż mi Prawdę.

Pozwól mi poczuć Twoją Miłość,
Tak żebym mógł wypełnić Twoją Najświętszą Wolę.
Proszę Cię z pokornym sercem, abyś pokazał mi sposób,
W jaki mogę pomóc Ci ratować dusze ludzkości.
Amen.”

Wasz ukochany Jezus

2012/04/26 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Moim wyświęconym sługom mówię: Nie popełnijcie błędu waszych przodków, którzy odrzucili Mnie, kiedy przyszedłem po raz pierwszy.

Wtorek, 24.04.2012, godz.19.45

Moja droga, umiłowana córko, wiedz, że kiedy misja jak ta, którą teraz przekazuję światu, jest tak ważna, to wiele osób będzie się starało ją powstrzymać.

Będą starali się atakować i bagatelizować tych, którzy rozpoznają Mój Głos, gdy staram się przekazywać Moje orędzia dla całego świata.

Skala nienawiści okazywana wobec tych przekazów, dostarczanych poprzez ciebie, proroka czasów ostatecznych, będzie nadal narastać.

Słuchajcie Mnie teraz wszyscy ci, którzy mówicie, że Mnie znacie. Ja przygotowuję ludzkość na Moje Powtórne Przyjście.

Jeśli wierzycie we Mnie, w Moje Nauki, i mówicie, że Mnie znacie to wiecie, że Ja posyłam Mojego proroka czasów ostatecznych wraz z innymi prorokami, aby uczynić was godnymi wejścia do Mojego Królestwa.

Moim wyświęconym sługom mówię: Nie popełnijcie błędu waszych przodków, którzy odrzucili Mnie, kiedy przyszedłem po raz pierwszy.

Uważajcie i słuchajcie Mojego wołania, ponieważ potrzebuję was, abyście pomogli Mi przygotować dusze Moich wiernych zanim Wielki Cud będzie miał miejsce.

Czy myślicie, że Ja nie wysłałbym Moich proroków, aby was ostrzec?

Czy uważacie, że Ja po prostu obwieściłbym Mój Powrót bez przygotowania was, pozwalając ginąć duszom?

Ci z was, którzy piętnujecie Moje Powtórne Przyjście, a mimo to twierdzicie, że rozumiecie Moją Obietnicę wobec ludzkości, wstydźcie się.

Wasz brak pokory oznacza, że nie możecie być oczyszczeni Duchem Świętym.

Musicie wołać do Mnie o ten dar rozeznania, albo oddalacie się ode Mnie.

Zawiedliście Mnie, doprowadziliście Mnie do płaczu z frustracji, gdyż wy jesteście Moimi sługami, którym za ratunek dusz dano odpowiedzialność będącą waszą posługą.

Teraz, gdy wołam do was z Niebios, błagam was, odpowiedzcie na Moje wezwanie.

Mam wiele wybranych dusz, które pracują ze Mną dla przyprowadzenia Mi dusz, których pragnę.

Waszym obowiązkiem jest podnieść się z letargu i być czujnym na Moje wezwanie.

Tylko ci z was, którzy naprawdę Mnie kochają, rozpoznają Mój Głos.

Podobnie, jak dziecko rozpozna swoją własną matkę, tak i wy, Moi umiłowani słudzy musicie wołać do Mnie, jak dziecko szukając potwierdzenia, że to jestem Ja, wasz ukochany Jezus, który zaprasza was do wzięcia Mnie za rękę.

Poprowadzę was przez cierniową dżunglę, po której będziecie musieli kroczyć w celu dotarcia do bram Mojego Nowego Raju.

Czyż nie powiedziałem wam, że przyjdę jeszcze raz? Aby sądzić żywych i umarłych?

Więc przyjdę niebawem i potrzebuję was, abyście pomogli Mi połączyć razem, jak jedność, wszystkie Boże dzieci.

Bardzo niewielu rozpoznaje Mnie teraz z powodu zasłony fałszu, która opadła na cały świat.  Wielu nie wierzy w Boga Ojca.

Niewielu akceptuje, że Ja, Jezus Chrystus, Jego jedyny Syn umarłem, aby ich zbawić. Jednak są skłonni uwielbiać i wierzyć w fałszywych bogów, którzy nie istnieją.

Jakże płaczę ze strasznym smutkiem, kiedy jestem świadkiem, jak młodzi ludzie śmieją się na wspomnienie Mojego Imienia i kiedy szydzą z innych, którzy publicznie wyznają, że Ja istnieję.

Jak Ja cierpię ból Mojego Ukrzyżowania, kiedy widzę tych uważających się za chrześcijan, którzy odrzucają publiczne głoszenie Moich Nauk z obawy przed wyszydzeniem.

Świat został oszukany przez króla kłamstw. Tylko Ja mogę teraz przynieść nadzieję i uratować Boże dzieci przed straszliwym losem, który został zaplanowany, wprowadzania terroru w każdym narodzie, przez armie tych globalnych potężnych grup, włącznie z tymi pod kontrolą fałszywego proroka i antychrysta.

Wypełnią się wszystkie Moje ostrzeżenia, dawane Mojemu prorokowi czasów ostatecznych, Marii Bożego Miłosierdzia.

Dopóki to nie nastąpi, nigdy nie zapominajcie o waszej wierności dla Mnie, waszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Bez Mojej Miłości i prowadzenia, będzie dla was niemożliwe sterować statkiem, którym jest Mój Święty Kościół na ziemi.

Obudźcie się. Nie odrzucajcie Bożych proroków.

Teraz wielu twierdzi, tak jak przepowiedziane w Piśmie Świętym, że przychodzą w Moim Imieniu, ale nie zapewniają duchowego pokarmu, który może pochodzić tylko ode Mnie.

Wielu nadchodzi teraz, tak że Mój główny, publiczny Głos dla świata, zawarty w tych przekazach, w tych ostatecznych czasach zostanie odrzucony.

Modlitwa jest waszą powrotną drogą w Moje ramiona.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się o łaski, abyście otworzyli wasze oczy i mogli Mnie rozpoznać, zanim będzie za późno.

Potrzebuję waszej pomocy, waszej miłości i waszej lojalności.

Pamiętajcie, że to z Mojego powodu złożyliście wasze święte zakonne śluby. Teraz, gdy wołam do was, nie odrzucajcie Mnie.

Obejmijcie Mnie i pozwólcie Mi prowadzić was, tak żebyście mogli kierować Resztą Mojego Kościoła i ratować dusze.

Udzielam wam Mojego specjalnego błogosławieństwa i oczekuję waszej odpowiedzi na Moje wezwanie, jak w następującej Modlitwie Krucjaty (49) – Ślubowanie lojalności Chrześcijańskiego Duchowieństwa

„O Jezu, jestem Twoim pokornym sługą.
Ślubuję moją miłość i lojalność dla Ciebie.
Błagam Cię, daj mi znak Twojego powołania.
Pomóż mi otworzyć moje oczy i doświadczyć Twojej obietnicy.

Pobłogosław mnie łaską Ducha Świętego,
Tak żebym nie był oszukiwany przez tych, którzy twierdzą,
Że przychodzą w Twoim Imieniu, ale którzy nie mówią prawdy.
Pokaż mi Prawdę.

Pozwól mi poczuć Twoją Miłość,
Tak żebym mógł wypełnić Twoją Najświętszą Wolę.
Proszę Cię z pokornym sercem, abyś pokazał mi sposób,
W jaki mogę pomóc Ci ratować dusze ludzkości.
Amen.”

Nie ignorujcie Mojego apelu. Nie odrzucajcie Mnie, kiedy przyjdę jeszcze raz.

Tym razem przyjdę nie tylko, aby jeszcze raz ratować ludzkość, ale aby wypełnić Boską Wolę Mojego ukochanego Ojca, Najwyższego Boga.

Idźcie w pokoju.
Wasz ukochany Jezus

2012/04/26 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Więcej narodów połączy się i więcej Bożych dzieci rządzonych będzie przez Jeden Organ

Poniedziałek, 23.04.2012, godz.20.00

Moja najdroższa, ukochana córko, wkrótce nastąpi czas na zmiany, w jaki sposób rządy na całym świecie sprawować będą władzę w swoich krajach.

Więcej narodów połączy się i więcej Bożych dzieci rządzonych będzie przez Jeden Organ.

Nadszedł dla was moment, aby mieć szeroko otwarte oczy i słuchać o każdych zmianach w prawie, które będą was osłabiać.

Walczcie przeciw prawom, które kontrolują wasze zapatrzenie w żywność.

Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec ukarze te złe grupy, gdyby próbowały zagłodzić Jego dzieci.

Moi wyznawcy, jest to czas na ujawnienie Trzeciej Pieczęci.

Mimo, że nie zostanie ona otwarta przez jakiś czas, ostrzegam was o tym, tak byście mogli próbować przygotować waszą żywność przez własną uprawę i przechowywać środki spożywcze, tak by się nie psuły.

Z czasem ograniczana będzie wasza żywność, a także dostęp do wody pitnej.

Grupa ta, chociaż osłabiona z powodu siły waszych modlitw, zamierza głodzić i truć wielu niewinnych ludzi w próbie zredukowania światowej populacji.

Będą mocno walczyć o realizację tego celu.

Podczas gdy będą kontynuować wprowadzanie horroru wobec Bożych dzieci, Mój Przedwieczny Ojciec wywoła ekologiczne kary i zetrze miliony tych złych ludzi z powierzchni ziemi.

Wasze warunki pogodowe będą się nadal zmieniać. Z czasem wpłynie to na zdolność do handlu, tak że światowe mocarstwa zostaną powstrzymane w swoich złych planach.

Przez ten cały kryzys, wy Moja armio, musicie modlić się do Boga Ojca o waszą ochronę przed tymi ludźmi i tak, żeby otworzyli oni swoje zatwardziałe serca dla Prawdy Miłosierdzia Bożego.

Mówię wam to, abyście mogli się przygotować.

Wydarzenia te nie nastąpią natychmiast i wiele z tego planu może zostać uniknięte i złagodzone poprzez wasze modlitwy i ofiary.

Zło nie pochodzi od Boga. Wynika ono z chciwości, miłości własnej oraz żądzy władzy i kontroli. Wszystkie te wady powodowane są przez szatana i stawiane przed światowymi przywódcami dla skuszenia ich, tak żeby mogli sprawiać ból Bożym dzieciom.

Nie pozwólcie szatańskim mocom kontrolować waszych krajów.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, abyście mieli siłę, by przeciwstawić się środkom projektowanym dla uczynienia was ubogimi, uzależnionymi i zdanymi na łaskę tych, którzy kontrolują wasze kraje. Oni rządzą pod światowymi mocarstwami składającymi się z Wielkiej Brytanii, USA, Unii Europejskiej, Chin i Rosji.

Ja, wasz Jezus, pomogę wam uniknąć prześladowań, ale pamiętajcie, że modlitwa będzie waszą główną bronią.

Modlitwa może powstrzymać tych nikczemnych ludzi od przejęcia waszych możliwości żywienia, picia, ubierania się i praktykowania w Kościołach Chrześcijańskich.

Walczcie w Moim Imieniu, a Ja będę stał przy was w każdej chwili.

Wasz ukochany Jezus

2012/04/26 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (48) – Modlitwa o łaskę głoszenia Powtórnego Przyjścia Chrystusa

Niedziela, 22.04.2012, godz.15.30

„O Mój Jezu,
Udziel mi łaskę głoszenia Twojego Świętego Słowa
Do całej ludzkości, tak żeby dusze mogły być ocalone.
Wylej Ducha Świętego na mnie, Twojego pokornego sługę,
Tak żeby Twoje Święte Słowo mogło być słyszane i zaakceptowane,
Zwłaszcza przez te dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.
Pomóż mi zawsze uszanować Twoją Świętą Wolę i nigdy nie obrażać lub
Potępiać tych, którzy odrzucają Rękę Twojego Miłosierdzia. Amen.”

Wasz ukochany Jezus

2012/04/25 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Pomóżcie Mi przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście

Niedziela, 22.04.2012, godz.15.30

Moja droga, ukochana córko, ludzkość musi wiedzieć, że niedaleki jest dla Mnie moment, abym przedstawił się niedowierzającemu światu.

Wszystkie Boże dzieci, które są pobożnymi wierzącymi muszą teraz, z ich lojalności wobec Mnie, ich ukochanego Jezusa, pomóc Mi przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście.

Tak wiele czasu zostało już przyznane w celu nakłonienia dusz, aby powróciły do Mojego Najświętszego Serca.

To było ważne, gdyż bez tego czasu bardzo niewiele dusz byłoby w stanie wejść do Mojego Nowego Raju.

Zachęcam wszystkich, w Moje Święte Imię, do umożliwienia Mi prowadzenia was, aby pomóc wam głosić Prawdę Mojej Nauki w każdym zakątku świata.

Głoście najpierw Moje proste Nauki.

Miłość bliźniego oczekiwana jest od wszystkich tych, którzy mówią, że są Moimi wyznawcami.

Mówcie tylko o Moim Powtórnym Przyjściu.

Tym, którzy was piętnują przypomnijcie, że Moja obietnica przyjścia w chwale, by sądzić żywych i umarłych, ma być wypełniona w czasie trwania życia tego pokolenia.

Mój Święty Duch wypełni dusze tych, którym wy przekażecie Moje Święte Słowo.

Ale najpierw musicie poprosić Mnie o tę szczególną łaskę. Zanim zaaprobuję, abyście wykonywali tę najświętszą pracę, wzywam was, poproście Mnie o tę łaskę przez odmawianie Krucjaty Modlitwy (48)

Krucjata Modlitwy (48) – Modlitwa o łaskę głoszenia Powtórnego Przyjścia Chrystusa

„O Mój Jezu,
Udziel mi łaskę głoszenia Twojego Świętego Słowa
Do całej ludzkości, tak żeby dusze mogły być ocalone.
Wylej Ducha Świętego na mnie, Twojego pokornego sługę,
Tak żeby Twoje Święte Słowo mogło być słyszane i zaakceptowane,
Zwłaszcza przez te dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.
Pomóż mi zawsze uszanować Twoją Świętą Wolę i nigdy nie obrażać lub
Potępiać tych, którzy odrzucają Rękę Twojego Miłosierdzia. Amen.”

Idźcie teraz, Moja armio, ponieważ dany wam został pancerz, jakiego potrzebujecie dla nawracania ludzkości.

W waszej Misji będziecie wyśmiewani, obrażani i wyzywani.

Wiedzcie, że kiedy tak się dzieje, stajecie się prawdziwie dzieckiem Bożym.

Nie obawiajcie się, gdyż dam wam siłę przezwyciężenia takich przeszkód.

Poprowadzę was przez całą drogę. Idźcie w pokoju i miłości.

Wasz ukochany Jezus

2012/04/25 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (47) – O ożywienie waszej miłości do Jezusa

Niedziela, 22.04.2012, godz.10.00

„O błogosławiona Matko, Matko Odkupienia dla całego świata,
Módl się, żeby moja miłość do Jezusa mogła być ponownie ożywiona.
Pomóż mi poczuć płomień Jego miłości, tak aby wypełnił moją duszę.

Pomóż mi bardziej kochać Jezusa.
Módl się, żeby moja wiara, miłość i oddanie dla Niego stały się silniejsze.
Rozwiej wszelkie wątpliwości, które mnie dręczą i pomóż mi widzieć jasno
Boskie Światło Prawdy, która promieniuje od Twojego umiłowanego Syna,
Zbawiciela całej ludzkości. Amen.”

Wasza Błogosławiona Matka
Królowa Aniołów
Matka Odkupienia

2012/04/24 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Dzieci, kiedy czasy wydają się trudne lub bolesne, zawsze wołajcie do Mnie.

Niedziela, 22.04.2012, godz.10.00

Moje dziecko, Mój Syn jest tak szczęśliwy przez sposób, w jaki Jego ukochana armia, posłuszna Jego Świętemu życzeniu, odmawia Jego Modlitwy Krucjaty.

Te modlitwy przeznaczone są na współczesne czasy, aby pomóc wszystkim Bożym dzieciom ubiegać się o ochronę, której potrzebują dla poradzenia sobie z trudnymi chwilami, które spotykają tak wiele dusz.

Dzieci, kiedy czasy wydają się trudne lub bolesne, zawsze zwracajcie się do Mnie, waszej ukochanej Matki, o wstawiennictwo w waszym imieniu u Mojego drogiego Syna.

Zawsze pamiętajcie, że wasze osobiste poświęcenie ofiarowane Bogu, pomaga uratować tak wiele dusz na ziemi.

Wasze modlitwy są zawsze słyszane.

Nie są nigdy ignorowane, lecz są traktowane zgodnie z Wolą Mojego Ojca.

Tak więc dzieci, musicie być cierpliwe. Zawsze ufajcie całkowicie Mojemu Synowi.

Powierzcie Mu wszystkie swoje lęki i cierpienia, i musicie wierzyć, że On wszystkimi się zajmie.

Dla tych z was, wierzących, którzy uważają, że trudno jest się modlić lub zachować żywą waszą miłość dla Mojego Syna, tutaj jest specjalna Modlitwa Krucjaty (47), aby pomóc ponownie ożywić waszą miłość do Jezusa.

Krucjata Modlitwy (47) – O ożywienie waszej miłości do Jezusa

„O błogosławiona Matko, Matko Odkupienia dla całego świata,
Módl się, żeby moja miłość do Jezusa mogła być ponownie ożywiona.
Pomóż mi poczuć płomień Jego miłości, tak aby wypełnił moją duszę.

Pomóż mi bardziej kochać Jezusa.
Módl się, żeby moja wiara, miłość i oddanie dla Niego stały się silniejsze.
Rozwiej wszelkie wątpliwości, które mnie dręczą i pomóż mi widzieć jasno
Boskie Światło Prawdy, która promieniuje od Twojego umiłowanego Syna,
Zbawiciela całej ludzkości. Amen.”

Idźcie w pokoju dzieci. Pamiętajcie, że kiedy prosicie Mnie z serca o modlitwę za was, Ja, Matka Odkupienia, przedstawię waszą prośbę Mojemu ukochanemu Synowi.

Nigdy nie ignoruję ani jednej prośby, jeśli jest zgodna z życzeniem Mojego Syna i Świętą Wolą Ojca.

Nauczcie się bardziej ufać, dzieci. Kiedy ufacie Mojemu drogiemu Synowi, udowadniacie waszą miłość do Niego.
Jeśli wasza miłość jest słaba, to wasze zaufanie do Niego będzie również słabe.

Tylko ci z was, którzy upokorzą się przed Moim Synem, zostaną pobłogosławieni łaskami udzielanymi dla wzmocnienia waszej wiary.

Nigdy nie poddawajcie się, gdy czujecie rozpacz.

Rozpacz kreowana jest przez złego.

Po prostu zwróćcie się do Mnie, a Ja będę się modlić, aby pokój powrócił do waszej duszy.

Kiedy tak zrobicie, będziecie w stanie odrzucić pokusy podstawiane przez Złego i staniecie się wolni.

Wasza Błogosławiona Matka

Królowa Aniołów

Matka Odkupienia

2012/04/24 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Nawrócą się miliardy dusz, a nie miliony.

Sobota, 21.04.2012, godz.16.00

Moja droga, ukochana córko, muszę przynieść pocieszenie tym wszystkim, którzy być może obawiają się tych przekazów.

Pozwólcie Mi uspokoić was, wszystkich Moich drogich, umiłowanych wyznawców, zapewniając was o Moim Wielkim Miłosierdziu dla całej ludzkości.

Ze względu na modlitwy Moich ukochanych wyznawców, z których wszystkie są słyszane, i które otrzymują odpowiedź zgodnie z boskim planem Mojego Przedwiecznego Ojca, zaczyna rozkwitać wiele nawróceń.

Nigdy nie traćcie nadziei. Jesteście trzonem Mojej Misji na ziemi, aby pomóc Mi uratować całą ludzkość. Dlatego będziecie cierpieć ból grzechów innych.

Nigdy nie zakładajcie, że grzechy innych mogą przyćmić Światło Boga Najwyższego w takim stopniu, że wszystko jest stracone.

Wkrótce wszyscy będą świadkami Bożej Chwały poprzez Moje Boskie Miłosierdzie, które zostanie objawione podczas Ostrzeżenia.

Nawrócą się miliardy dusz, a nie miliony. Będzie to oznaczać, że zmniejszy się moc szatana, gdy Armia Boga wzrośnie w siłę, aby pokonać bestię.

Cała ludzkość wkrótce dowie się Prawdy jej istnienia. To będzie punkt zwrotny dla Bożych dzieci, którzy zjednoczą się w przygotowaniach do Nowej Ery Pokoju, gdzie grzech nie będzie istniał.

Modlitwa jest ważna, ponieważ Bóg Ojciec dał każdej osobie na tej ziemi, w momencie jej narodzin, dar wolnej woli. Z tego powodu, mimo że ma On Moc uczynienia wszystkiego, czego zapragnie, On chce, aby Jego dzieci przyszły do Niego z ich własnej woli.

Bóg Ojciec nie chce zmuszać Swoich dzieci, aby Go kochały.

To musi przyjść naturalnie. Ale jak możecie kochać kogoś, kogo nie znacie?

To jest problem w dzisiejszym świecie. Bardzo niewielu zna Boga Ojca. Bardzo niewielu zna Mnie, Jego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wy, Moi wyznawcy, musicie korzystać z modlitw, tak żeby Mój Ojciec mógł obdarzać specjalnymi darami te dusze, które są w ciemności.

Wówczas pokazane zostanie im Jego Chwalebne Światło i zostaną uratowane.

Poprzez wasz dar modlitwy, Bóg Ojciec użyje Boskiej interwencji, aby przybliżyć do Swojego Serca tych, którzy Go nie znają lub nie wiedzą, że On istnieje.

Jednak wiele dusz, które znają Mojego Ojca, a które świadomie odwracają się plecami, stanie wobec strasznych kar.

Dane im będą wszystkie możliwości, ale odrzucą Boga.

Dla tych dusz, które prowadzą nikczemne działania, wspólne w niektórych częściach świata, nadejdzie kara w postaci trzęsień ziemi.

Ponieważ te globalne grupy, nadal kontynuujące niszczenie krajów, które kontrolują, zostaną powstrzymane i surowo ukarane Ręką Mojego Ojca.

Jeszcze raz, wasze modlitwy są potrzebne dla złagodzenia takich grzechów i kolejnych kar.

Nieco więcej czasu potrzebne jest w przygotowaniach do Mojego Bożego Miłosierdzia, aby umożliwić większej ilości dusz przygotowanie się do tego Wielkiego Wydarzenia.

Ważne jest, aby większość ludzkości mogła być ocalona, i aby wszystkim duszom, w tym zatwardziałych grzeszników, dana została szansa ponownego zjednoczenia się jak Jedno z Bogiem.

Jest Moim największym życzeniem, aby w Nowym Raju królować nad większością ludzkości.

Wasze modlitwy pomogą Mi spełnić Moje wielkie pragnienie, abyśmy wszyscy mogli stać się jedną Rodziną w Miłości i Jedności, na wieki wieków.

Wasz ukochany Jezus

2012/04/23 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (46) – Uwolnij mnie z łańcuchów szatana

Piątek, 20.04.2012, godz.15.45

„O Jezu, jestem zagubiony,
Jestem zdezorientowany i czuję się jak więzień
Złapany w sieć, z której nie mogę uciec.
Ufam Ci Jezu, że przyjdziesz mi z pomocą
I uwolnisz mnie z łańcuchów szatana i jego demonów.

Pomóż mi, gdyż jestem zagubiony.
Potrzebuję Twojej miłości dla dania mi siły
Uwierzenia w Ciebie i zaufania Tobie,
Tak bym mógł zostać uratowany od tego zła i mogło być mi
Pokazane Światło, tak bym nareszcie mógł odnaleźć pokój, miłość i szczęście.
AMEN.”

Wasz ukochany Jezus

2012/04/22 Posted by | Krucjata Modlitwy | Dodaj komentarz

Nawet ci, którzy popełniają straszny grzech, są kochani przez Boga Ojca.

Piątek, 20.04.2012, godz.15.45

Moja najdroższa, ukochana córko, Moim dzieciom musi być powiedziane o Wielkiej Miłości, którą zachowuję w Moim Najświętszym Sercu dla każdego dziecka urodzonego na tej ziemi.

Nawet ci, którzy popełniają straszny grzech, są kochani przez Boga Ojca.

Każdy z was jest dzieckiem Bożym.

Z tego powodu jesteście znieważani, dręczeni i ranieni przez szatana i jego demony.

Ci zatwardziali grzesznicy, członkowie armii szatana, którzy wiedzą, że Bóg istnieje, ale którzy zdecydowali się uwielbiać bestię, niech wiedzą to.

Bez względu na to, jak bardzo składacie hołd szatanowi, pamiętajcie, że on was nie kocha.

On was nienawidzi i zniszczy was.

Jego obietnice oferujące wam raj, zarówno na ziemi, jak i poza nią, są pustymi kłamstwami.

Bardzo niedługo dany wam będzie dowód Mojej Miłości do was. Nie będzie żadnych wątpliwości w waszych sercach, że Ja, wasz ukochany Jezus, chcę was objąć, wybaczyć wam i przynieść wam wieczny pokój, miłość, radość i szczęście w Moim Nowym Królestwie, Nowym Raju.

Nigdy nie obawiajcie się odwrócić od tego życia, które prowadzicie, gdzie uwielbiacie wszystkie postrzegane dary bogactwa, seksualności i innych materialnych udogodnień, oferowanych wam przez szatana, którego panowanie na ziemi wkrótce dobiegnie końca.

Tylko Ja, wasz ukochany Jezus, mogę was uratować.

Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że wybaczę wam wszystko, jeśli odczujecie skruchę.

Pospieszcie się, aby przyjść do Mnie teraz.

Nie traćcie ani jednej sekundy, gdyż zagrożone jest wasze przyszłe szczęście.

Ja obiecuję wam Wieczne Życie, pokój, miłość, radość i piękny Raj, gdzie będziecie kochani, otoczeni opieką, i gdzie będziecie mieć wszystko, czego potrzebujecie.

Jeśli nie możecie przyjąć Mojej Ręki Miłosierdzia teraz, to gdy nadejdzie moment ostatniego dnia, dana wam będzie jeszcze jedna szansa, aby poprosić Mnie o Miłosierdzie.

Kiedy nadejdzie ten dzień, wielu z was zrozumie dokonany błąd.

Mimo to, wciąż obejmę was jak długo utracone i bardzo kochane Boże dziecko, bez względu na to, jak bardzo ucierpieliście przez rękę złego.

Wszystko co będziecie musieli zrobić, to zawołać do Mnie i poprosić o Moje Miłosierdzie.

Jeśli w tym momencie jesteście uwikłani w sieć fałszu i zła, z której nie możecie uciec, to proszę, wołajcie do Mnie odmawiając tę Modlitwę Krucjaty (46) – Uwolnij mnie z łańcuchów szatana

„O Jezu, jestem zagubiony,
Jestem zdezorientowany i czuję się jak więzień
Złapany w sieć, z której nie mogę uciec.
Ufam Ci Jezu, że przyjdziesz mi z pomocą
I uwolnisz mnie z łańcuchów szatana i jego demonów.

Pomóż mi, gdyż jestem zagubiony.
Potrzebuję Twojej miłości dla dania mi siły
Uwierzenia w Ciebie i zaufania Tobie,
Tak bym mógł zostać uratowany od tego zła i mogło być mi
Pokazane Światło, tak bym nareszcie mógł odnaleźć pokój, miłość i szczęście.
AMEN.”

Wasz ukochany Jezus

2012/04/22 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Nigdy nie wykorzystujcie innych, nawet w interesach, polityce lub jakiejkolwiek dziedzinie życia.

Czwartek, 19.04.2012, godz.20.00

Moja najdroższa córko, chcę, abyś powiedziała wszystkim Moim wyznawcom, że ich modlitwy są słyszane i w ich efekcie złagodzonych jest wiele złych wydarzeń.

Pragnę także, aby było wiadomym, że w wyniku twojego cierpienia Moja córko, mogłem uratować cztery miliony dusz.

Nad tymi Bożymi dziećmi, które wciąż żyją w dzisiejszym świecie, wylane zostało Moje Miłosierdzie.

Inne wyrzeczenia, ofiarowane przez Moich wyznawców poprzez modlitwę i post, pomagają Mi ratować ludzi od strasznego przeznaczenia.

Wasza siła, miłość, wierność i wytrwałość oznacza, że moc szatana zostaje osłabiona.

Oznacza to również, że słabnie moc globalnej Jednej Światowej Grupy.

Musicie wiedzieć, że modlitwa osłabia zło na świecie.

Im więcej jest modlitwy, tym mniej jest mocy posiadanej przez szatana.

Nigdy nie lekceważcie modlitwy i cierpienia nawet pojedynczej osoby, gdyż przynosi wielką ulgę dla tych, których w przeciwnym razie spotkałyby piekielne ognie.

Dzieci, miłość, którą odczuwacie, dana wam jako naturalny dar przy urodzeniu, jest uczuciem czystym.

Nienawiść rzadko wchodzi w wasze życie, zanim osiągniecie wiek zrozumienia.

Dzieci poniżej tego wieku są niewinne, czyste i pokorne w Moich Oczach oraz widzą rzeczy w prosty, nieskomplikowany sposób. To jest prawdziwa Miłość, którą musicie spróbować odzyskać w waszym życiu.

Kiedy patrzycie na życie w prosty sposób, czcicie Boga Ojca, Stworzyciela wszystkich rzeczy oraz wypełniacie Jego Przykazania, wtedy stajecie się ponownie jak dziecko.

Stajecie się czyści, kochający, prostolinijnego serca oraz pozbawieni złośliwości. Wówczas dawana wam będzie siła Ducha Świętego, tak że wasza wiara będzie niezachwiana.

Staniecie się jak dziecko, ale dana wam będzie zbroja wojownika, prawdziwego i prawego członka Bożej Armii.

Z czasem królować będziecie, ręka w rękę ze Mną, w Nowym Raju.

Zachowujcie swoją prostą miłość do innych. Nigdy nie ofiarujcie miłości pod warunkiem, że otrzymacie coś w zamian.

Zamiast tego, ofiarujcie miłość bez żadnych zobowiązań. Ofiarujcie miłość dla innych jako dar dla Boga.

Patrzcie na każdego, kogo spotykacie w waszym życiu, poprzez oczy Boga.

Każdy człowiek został stworzony przez Boga. Każdy został wydany na świat poprzez Bożą miłość.

Pomimo, że niektóre dusze rodzą się z ciężkim krzyżem do niesienia, podarowane są one światu przez Boga z miłością.

Kochajcie się nawzajem, pomimo waszych wzajemnych wad, na cześć Mojego Ojca.

Odszukajcie każdą twarz i popatrzcie na nią, tak jakbyście widzieli tę osobę w Oczach Boga.

Tylko wtedy będzie wam łatwiej powstrzymać się od osądzania innych.

Starajcie się znaleźć w każdym dobro i to co najlepsze. Okazujcie sobie nawzajem miłość i życzliwość.

Nigdy nie wykorzystujcie innych, nawet w interesach, polityce lub jakiejkolwiek dziedzinie życia.

Kiedy natkniecie się na zło obecne w innych, módlcie się mocno za ich dusze i ofiarujcie małe symboliczne poświęcenie dla Mnie, waszego Jezusa, na przebłaganie za ich grzechy.

Trochę cierpienia, dokonanie niewielkich wyrzeczeń dla dusz innych oraz modlitwy, mogą złagodzić intensywność przyszłych, prorokowanych prześladowań.

Kiedy tak czynicie, Miłosierdzie Mojego Ojca może być wylane na cały świat w powodzi łask.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby wasze modlitwy pomogły odpowiednio przygotować ludzkość, zanim odbędzie się Ostrzeżenie, tak aby niewielu było utraconych zanim dana im będzie szansa ujrzenia Mnie, prezentującego im Mój Wielki Dar miłości, miłosierdzia i pojednania.

Wasz kochający Jezus

Zbawiciel ludzkości

2012/04/21 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (45) – O pokonanie negatywnych myśli

Wtorek, 17.04.2012, godz.18.30

„ O Jezu, wiem bardzo mało o Tobie,
ale proszę, pomóż mi otworzyć moje serce, aby pozwolić Ci wejść do mej duszy,
tak abyś mógł mnie uzdrowić, pocieszyć i napełnić mnie Twoim pokojem.

Pomóż mi poczuć radość, pokonać wszystkie negatywne myśli i nauczyć mnie zrozumienia jak Cię prosić, tak bym mógł wejść do Nowego Raju, gdzie będę mógł przeżyć życie miłości, radości i cudu z Tobą na wieki wieków. Amen.”

2012/04/19 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Moje przekazy są dla wszystkich religii i wyznań, włączając tych, którzy nie wierzą.

Wtorek, 17.04.2012, godz.18.30

Moje przekazy są dla wszystkich religii i wyznań, włączając tych, którzy nie wierzą.

Negacja spowodowana jest przez szatana i jego demoniczne anioły. Nie pochodzi ona od Boga. Od Boga może pochodzić jedynie pokój i miłość.

Moja najdroższa, umiłowana córko, wiedz, że Moje przekazy dawane tobie, przeznaczone są dla całego świata.

Są one dawane dla wszystkich religii i wyznań, włączając tych, którzy nie wierzą w istnienie Boga, Przedwiecznego Ojca, Stworzyciela całego świata.

Dzieci, musicie wiedzieć, że ponieważ wam została dana Prawda o Bogu w Trzech Osobach, Świętej Trójcy, która składa się z Ojca, Syna i Ducha Świętego, macie obowiązek głoszenia Mojego Świętego Słowa dla całego świata.

Bez względu na to, czy wierzycie, czy nie, że to Ja mówię do was przez te orędzia, musicie pomagać tym słabym duszom, które potrzebują Mojej ochrony, tak aby mogły zostać uratowane.

Wielu zadaje pytanie, dlaczego przekazy te tak wiele razy odnoszą się do szatana. Moja odpowiedź jest następująca.

Szatan i jego upadłe anioły wędrują po ziemi poszukując ludzkich istot, aby je zaatakować.

Atakują je poprzez zmysły, głównie w celu zachęcenia ich do popełnienia grzechów ciała.

Umieszczają myśli w ich umysłach, tak że popełniają potworności, które urażają Mojego Ojca.

W przypadku dusz będących już w grzechu, mogą zawładnąć ich ciałem. Kiedy tak się stanie, te biedne opętane dusze tworzą wokół siebie chaos.

Jeśli są one na stanowiskach władzy, mogą wyrządzić straszną niesprawiedliwość wśród tych, którymi rządzą.

Będą wprowadzać prawa, które przeciwstawiają się Dziesięciu Przykazaniom ustanowionym przez Boga Ojca.

W pozostałych przypadkach powodować będą wielkie cierpienie w życiu ludzi.

Negacja spowodowana jest przez szatana i jego demoniczne anioły. Nie pochodzi ona od Boga.

Jedynie pokój i miłość mogą pochodzić od Boga.

Dla wszystkich tych, którzy chcą uwolnić swoje życie od negatywnych myśli i uczuć, wszystko co jest wymagane, to pobożność wobec Mnie, ich ukochanego Jezusa Chrystusa.

Wystarczająca jest modlitwa, prosta rozmowa. Swoimi własnymi słowami poproście Mnie, abym wam pomógł.

Mówcie z serca, a Ja odpowiem natychmiast i pomogę wam zbliżyć się do Mojego Najświętszego Serca.

Proszę, dzieci, pozwólcie Mi trzymać was blisko i dać wam pociechę, której pragniecie w świecie pełnym nieszczęść, niesprawiedliwości, okrucieństwa i nienawiści.

Jestem waszą ostatnią deską ratunku. Tylko Ja mogę wam pomóc. Proszę, wołajcie do Mnie tą Modlitwą Krucjaty (45)

„ O Jezu, wiem bardzo mało o Tobie,
ale proszę, pomóż mi otworzyć moje serce, aby pozwolić Ci wejść do mej duszy,
tak abyś mógł mnie uzdrowić, pocieszyć i napełnić mnie Twoim pokojem.

Pomóż mi poczuć radość, pokonać wszystkie negatywne myśli i nauczyć mnie zrozumienia jak Cię prosić, tak bym mógł wejść do Nowego Raju, gdzie będę mógł przeżyć życie miłości, radości i cudu z Tobą na wieki wieków. Amen.”

Drogie dzieci, kocham was wszystkich bez względu na to, jakiego jesteście wyznania, nieważne jak bardzo zgrzeszyliście i powodowaliście ból lub krzywdę u innych.

Tylko Ja mogę zmienić sposób w jaki żyjecie.

Jedynym sposobem, abyście uwolnili się od trudnego życia, które prowadzicie, jest wezwanie Mnie, tak abym mógł wam pomóc.

Wasz ukochany Jezus

2012/04/19 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Ja, wasz ukochany Jezus, nie mógłbym nigdy podważać Mojego własnego Kościoła.

Poniedziałek, 16.04.2012, godz.18.00

Moja droga, umiłowana córko, wołam do wszystkich Bożych dzieci i zapewniam was, że Ja, wasz ukochany Jezus, nie mógłbym nigdy podważać Mojego własnego Kościoła.

Jednak nie będę zachowywał dystansu i patrzył, jak Mój Kościół, przez ręce jednej konkretnej sekty, która nie ma prawa odgrywać roli w Stolicy Apostolskiej, rozpada się.

Ponieważ to jest właśnie to, co fałszywy prorok i oszuści, którzy wielbią szatana, próbują zrobić. Chcą obalić Katolicki Kościół i rozbić go na małe kawałki.

To jest Moje dzieci, jak szatan powstanie w ostatnim buncie przeciw Bogu, Stwórcy wszystkich rzeczy.

Ten nikczemny plan zniszczenia Mojego Kościoła był wprowadzany przez 100 lat, ale nasilił się od 1967 roku.

Wielu oszustów, członków tej złej sekty, którzy czczą szatana, wstąpiło do seminariów duchownych, aby znaleźć punkt zaczepienia w Watykanie.

Ich uprawnienia, chociaż dozwolone od Boga Ojca, były do tej pory ograniczone. To się zmieni, ponieważ zbliżają się czasy ostateczne.

Ta zła sekta uwolni teraz wszystkie siły, aby zapewnić, że to oni wybiorą nowego następcę Mojego Świętego Wikariusza, Papieża Benedykta XVI.

Wszyscy ci, którzy znają Moje Nauki, zobaczą zmiany w porządku Mszy Świętej

Wprowadzone zostaną nowe świeckie prawa, które będą obrazą Mojej Śmierci na Krzyżu.

Wielu Moich pobożnych wyznawców dostrzeże to i poczuje ból. Ich opinie zostaną odrzucone i wiele Sakramentów przestanie być oferowanych.

To dlatego niezbędne jest tak wiele przygotowania.

Ci z Katolików, który będą odczuwać ból i przerażenie, proszę pamiętajcie, że Ja tu jestem.

Wołajcie do Mnie, waszego ukochanego Jezusa i wiedzcie, że nie wolno wam obawiać się głosić Prawdy Moich Nauk.

Nie wolno wam bać się odwrócić od herezji.

Ja będę was prowadził i chronił w waszej podróży, i zostaniecie pokierowani przez moc Ducha Świętego.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

2012/04/19 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Reszta Mojego Kościoła, Dwóch Świadków, o których mowa w Księdze Objawienia.

Niedziela, 15.04.2012, godz.19.16

Moja droga, umiłowana córko, zdaję sobie sprawę, że dla ciebie niektóre z tych przekazów nie mają sensu, ale musisz Mi zaufać i wiedzieć, że Ja muszę ujawniać treść Księgi Objawienia, tak żeby dusze wiedziały, czego spodziewać się w tych czasach.

Ci z was, małej wiary, ale akceptujący Moje Słowo dawane wam poprzez tego proroka, wiedzcie, że wasza pokora i pragnienie zrodzone z czystej miłości do Mnie, zbliżyło was do Mojego Najświętszego Serca.

Jesteście Resztą Mojego Kościoła. Jesteście Kościołem, o którym mowa w Księdze Objawienia.

Jesteście dziełem kobiety, która urodziła syna mężczyznę, i która zbiegła na pustynię, gdzie wy będziecie odizolowani, a mimo to zjednoczeni jako jedno, aby oznajmiać Moje Święte Słowo i głosić prawdziwą Ewangelię.

Kobieta zrodzi Mój prawdziwy Kościół, Moją wierną owczarnię, która nie będzie zwiedziona przez fałszywego proroka.

Wy, Mój Kościół, zostaniecie porzuceni na 1260 dni na pustyni, gdzie otrzymacie schronienie, ale darem Ducha Świętego nakarmieni zostaniecie owocami Mojej Miłości.

Będą to wierni członkowie Moich Chrześcijańskich Kościołów, którzy będą musieli utrzymać Mój Kościół razem, w tym Moi wyświęceni słudzy i ci z Moich wyznawców, którzy odrzucą fałszywego proroka.

Będziecie musieli czcić Mnie w tajemnicy, ponieważ Msza zmieni się nie do poznania pod rządami fałszywego proroka.

Wy jesteście Moimi prawdziwymi wyznawcami i wszystkie łaski Niebios wylewane są nad waszymi drogimi duszami.

Jak bardzo was kocham dzieci i jak łagodzicie Moje cierpienie. Lecz jak wiele bólu jest w Moim Sercu z powodu tych Moich wyznawców, którzy odmówią wysłuchania Mnie.

Zostaną wciągnięci w sieć przez fałszywego proroka, do ciemności, i Ja nie będę mógł ich ocalić.

Ze swojej własnej woli wymierzą Mi policzek.

Reszta Mojego Kościoła będzie musiała szerzyć Słowo wśród innych Moich dzieci, w tym tych, którzy w ogóle Mnie nie znają.

Wy, Reszta Mojego Kościoła, będziecie musieli głosić Moje proroctwa i Moje Święte Słowo tym, którzy nie są Chrześcijanami, lub którzy nie znają Dziesięciu Przykazań.

Waszym zadaniem będzie zapewnienie, że Biblia będzie czytana i rozumiana.

To do was będzie należało, aby informować świat o pełnym znaczeniu pieczęci zawartych w Księdze Objawienia, które ujawniać będę Marii Bożego Miłosierdzia.

Dwóch Świadków z Księgi Objawienia:

Wy, Moi wyznawcy, jesteście jednym z Dwóch Świadków, o których mowa w Apokalipsie, i którzy chronieni będą z Nieba.

Moje Słowo dawane wam, Reszcie Mojego Kościoła, może zostać odrzucone jak zwłoki, ale Moje Słowo nigdy nie umrze.

Drugim z Dwóch Świadków będą Żydzi.

Dwoma lampami są Moje Chrześcijańskie Kościoły, tradycyjny prawdziwy Kościół i ci Moi wyznawcy, którzy będą odrzuceni przez fałszywego proroka.

Dwoma Drzewami Oliwnymi są Stare Jeruzalem Izraela i Nowy Izrael.

Oni, Żydzi, będą wiedzieli w końcu, że Ja jestem Mesjaszem i ich głoszenie Prawdy również zostanie odrzucone i usunięte przez fałszywego proroka i antychrysta, aby rozkładało się jak zwłoki. Jeszcze raz – ten wybrany naród nie zginie.

Obydwaj będą się czuć pokonani, ale to nie będzie ten przypadek, gdyż utworzą, wraz ze wszystkimi innymi religiami, jedyny prawdziwy Kościół, Nowe Jeruzalem, który powstanie z popiołów.

Przetrwacie straszliwą, złą monarchię, która pojawi się pod podwójnym kierownictwem, fałszywego proroka i antychrysta, którzy obydwoje zostaną wrzuceni do jeziora ognia, jakim jest Piekło.

To prześladowanie nie potrwa długo i dana wam będzie wielka siła i ochrona.

Pomoc dana będzie wam i wielu przywódcom, którzy powstaną wśród was, aby przeprowadzić was przez ten okres.

Wielu z was zostanie świętymi w Moim Nowym Raju i, pomógłszy budować Moją Resztę Kościoła na ziemi, panować będzie ze Mną w Nowym Niebie i Ziemi, które pojawią się przy Moim Powtórnym Przyjściu.

Ci z was, którzy nie jesteście ze Mną, będziecie mieli dany bardzo krótki czas na dokonanie wyboru.

Albo będziecie za fałszywym prorokiem i przeciwko Mnie, albo będziecie za Mną.

Jeśli wybierzecie pierwsze, wasza dusza zostanie skradziona przez zwodziciela. Jak surowo to brzmi, taka jest też prawda.

Dowód Mojej Obecności dany będzie wszystkim Bożym dzieciom podczas Ostrzeżenia.

Módlcie się, żebyście wówczas zaakceptowali Prawdę, że to jestem Ja, wasz ukochany Jezus, który wzywa was z Nieba do otwarcia waszych oczu, tak byście mogli zobaczyć, i tak byście słuchali, żeby móc usłyszeć, zanim będzie za późno.

Wasz ukochany Jezus

2012/04/18 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Tak wiele kłamstw, w których zaprzecza się istnieniu Piekła, będzie upadkiem Chrześcijan.

Sobota, 14.04.2012, godz.15.27

Moja najdroższa, ukochana córko, bez względu na to, jak trudne jest twoje fizyczne cierpienie, musisz rozpoznać je, jako kontynuację nasilania się tego, jak Ja to czuję.

Twoje cierpienie odzwierciedla tylko ułamek Mojego własnego cierpienia.

W jedności ze Mną będziesz wiedzieć, że z każdym bólem i wewnętrzną ciemnością duszy, której doświadczasz, poznawać będziesz udrękę, którą Ja znoszę ze względu na grzechy ludzkości.

Wiele osób błędnie uważa, że Moje cierpienie zaczęło się i skończyło na Krzyżu.

Moje cierpienie nie ustanie, aż wszystkie Boże dzieci zostaną zjednoczone w miłości i harmonii w Nowym Raju Mojego Ojca, gdzie grzech nie będzie istniał.

Bez względu na to, jak wiele powiedziane zostało ludzkości o Moim istnieniu, nadal jestem znienawidzony.

Wśród wierzących, chociaż jestem akceptowany, Moje Nauki są przez nich tolerowane tylko, gdy bazują na ich własnych warunkach.

Wielu będzie traktować innych z miłością i życzliwością, ale tylko wtedy, gdy ci, którym oferują ten dar, zbliżą się do ich własnych ideologii.

Wielu na przykład będzie potępiać grzeszników, kiedy powinni okazać życzliwość i modlić się za nich. Natomiast muszą dawać przykład.

Niektórzy będą się odnosić do innych z pogardą, zamiast okazywać miłość, która oczekiwana jest od nich, jako Chrześcijan.

Nigdy nie potępiajcie innych, nawet jeśli nie zgadzacie się z nimi, gdyż nie macie takiego prawa. Nikt, tylko Bóg ma władzę sądzenia innych.

Chociaż wielu wierzących czci Mnie nadal, czynią to na swoich własnych warunkach.

Niektórzy czują potrzebę odróżnienia się od swoich braci i sióstr, aby pokazać światu, jak są wykształceni w sprawach duchowych. Następnie stosować będą własne interpretacje tego, co rzeczywiście oznacza Moje Miłosierdzie.

Ile razy słyszeliście, że Bóg jest całkowicie miłosierny? Że ponieważ kocha wszystkich, jest On tak miłosierny, że nigdy ich nie potępiłby?

Że nigdy nie posłałby duszy do Piekła?

Ale to jest kłamstwem. Tak wiele kłamstw, w których zaprzecza się istnieniu Piekła, będzie upadkiem Chrześcijan.

Ludzie sami skazują się na Piekło. Ja ich tam nie umieszczam. Wybierają je, odrzucając odwrócenie się od grzechu śmiertelnego.

Oni nie będą poszukiwać przebaczenia, ani nie okażą skruchy.

Jest to niebezpieczne myślenie i jest obowiązkiem wszystkich Chrześcijan, aby ostrzec innych przed niebezpieczeństwem Piekła.

Tak wielu, włącznie z tymi, którzy odmawiają swoim dzieciom Sakramentu Chrztu, mówi tak, jak gdyby grzech nie miał już znaczenia.

Wierzą, że każdy grzech „zostanie” wybaczony. To nie jest poprawne.

Każdy grzech „może” być wybaczony, bez względu na to, jak ciężki jest grzech, ale tylko wtedy, gdy grzesznik szuka przebaczenia.

Teraz mówię do was z Niebios, aby przygotować wszystkie Boże dzieci na Moje Powtórne Przyjście i co znajduję?

Mówię do was zza więziennych murów i z celi, do której Mnie wysyłacie, bo nie chcecie uwierzyć, że Ja mogę mówić do was w ten sposób.

Och, jakże Mnie urażacie!

Do tych, którzy poświęcili swoje życie oddaniu dla Mnie, i którzy posiadają wiedzę na temat Mojego Pisma Świętego, ale którzy teraz Mnie odrzucają, mówię to.

Wasze obecne odrzucenie Mnie, pozostawi was udręczonych i w wielkim smutku, gdy Prawda zostanie wam objawiona.

Ponieważ wtedy poznacie dusze, które odrzuciliście, kiedy potrzebowałam waszej pomocy, aby je uratować.

Jakże wprowadzacie Mnie w rozpacz z frustracji wobec waszej ślepoty spowodowanej przez wasz brak pokory.

Wątpicie w Moje Święte Słowo, kiedy powinniście Je przyjąć, pochwycić Je, gdyż jesteście duszami tonącymi i brakuje wam szczodrości serca.

Błagam was, odpowiedzcie na Moje wezwanie.

Wasz ukochany Jezus

Odkupiciel ludzkości

2012/04/18 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (44) – O siłę, aby bronić swej wiary przed fałszywym prorokiem.

Czwartek, 12.04.2012, godz.11.27

„Drogi Jezu, daj mi siłę skupienia się na Twoich Naukach
I głoszenia zawsze Twojego Świętego Słowa.
Nigdy nie pozwól mi skusić się do wielbienia fałszywego proroka,
który spróbuje zaprezentować się jako Ty.

Zachowaj silną moją miłość do Ciebie.
Daj mi łaski rozeznania, tak abym nigdy nie zaprzeczył
Prawdzie zawartej w Piśmie Świętym, bez względu na to, jak wiele
Kłamstw będzie mi przedstawianych dla zachęcenia mnie do odwrócenia się od Twojego Prawdziwego Słowa.
Amen.”

2012/04/16 Posted by | Krucjata Modlitwy | Dodaj komentarz

Następny Papież może zostać wybrany przez członków Kościoła Katolickiego, ale będzie on fałszywym prorokiem.

Czwartek, 12.04.2012, godz.11.27

Moja najdroższa córko, wciąż wielu ludzi na świecie odrzuca Mnie i ma to związek z opinią publiczną.

Tak wielki mrok zstąpił na wszystkie Boże dzieci, że tylko niewielu ma odwagę publicznie głosić Moje Słowo.

Wierzący obawiają się słownych zniewag i złośliwych szyderstw, które musieliby znosić, gdyby otwarcie wypowiadali Moje Święte Słowo.

Nawet pobożnym wyznawcom brak odwagi, aby powstać i walczyć przeciw złym przepisom wprowadzonym w ich krajach, które przeczą Słowom Mojego Ojca.

Kapłani są zakłopotani obawiając się zbojkotowania, gdy są postrzegani jako stający w obronie Prawdy Mojej Nauki.

Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, ze względu na wstyd, który muszą znosić z powodu nikczemnych grzechów ich niektórych własnych zakonów, uważają za niemożliwe, aby ich głosy zostały wysłuchane.

Kiedy odważni wyświęceni słudzy decydują się powstać i bronić Prawdy Moich Nauk, strasznie cierpią. Są oskarżeni o brak tolerancji, brak współczucia, brak miłości i brak poszanowania praw człowieka.

Widzicie dzieci, Prawda Mojej Nauki wypowiadana przez Moje wyświęcone sługi, traktowana jest jak kłamstwo.

Zamiast tego jako prawda przedstawiane są kłamstwa, te przekręcone wersje Prawdy zawartej w Piśmie Świętym.

Szatan odniósł zwycięstwo nad tyloma duszami, w tym liderów wewnątrz Mojego własnego Kościoła, co spowodowało, że wielu niewinnym ludziom trudno jest ślubować wierność Mojej Świętej Woli.

Jakże zostałem opuszczony i zepchnięty na bok dla umożliwienia, aby kłamstwa, osadzone w umysłach Moich wyświęconych sług, zostały przez większość zaakceptowane.

Te nikczemne kłamstwa rozszerzają się jeszcze dalej.

Prawda Mojego Pisma Świętego, zawarta w Księdze Objawienia, została zinterpretowana przez wiele Moich Kościołów. Jest tak wiele odmian, z których wszystkie oparte są na ludzkiej interpretacji.

Mój umiłowany Papież Benedykt XVI jest ostatnim prawdziwym Papieżem na tej ziemi.

Piotr Rzymianin jest Moim Piotrem, pierwotnym Apostołem, który będzie rządził Moim Kościołem z Niebios pod przywództwem Mojego Przedwiecznego Ojca. Następnie, kiedy Ja przyjdę panować, w Powtórnym Przyjściu, będzie on rządził wszystkimi Bożymi dziećmi, kiedy wszystkie religie staną się Jednym, Świętym, Katolickim i Apostolskim Kościołem.

Moja córko, Ja mówię tylko Prawdę.

Muszę cię ostrzec, że pojawi się teraz wielu nowych, samozwańczych proroków, którzy zaprzeczać będą Mojemu Świętemu Słowu dawanemu tobie, prawdziwemu prorokowi czasów ostatecznych.

Najpierw będą przekonywać wierzących, że ich słowa pochodzą ode Mnie.

Ich słowa będą ostrożnie dobierane, a ich znaczenie będzie niejasne i trochę zagmatwane. Słabość ta będzie przez wielu oddalona i zaakceptują ich przekazy, gdyż będą się wydawać zgodne z Pismem Świętym.

Kiedy wiele dusz zostanie uwiedzionych, rozpocznie się atak.

Oni, Moja córko, wysyłani są dla przygotowania Bożych dzieci na przyjęcie następnego Papieża, który przyjdzie po Moim umiłowanym Wikariuszu, Papieżu Benedykcie. Ten Papież może zostać wybrany przez członków Kościoła Katolickiego, ale będzie on fałszywym prorokiem.

Jego wyborcy są wilkami w owczej skórze i są członkami tajnej masońskiej i złej grupy kierowanej przez szatana.

W ten sposób szatan będzie próbował zniszczyć Mój Kościół.

Niestety, ten fałszywy prorok przyciągnie licznych zwolenników. Ci, którzy mu się sprzeciwią, będą prześladowani.

Działajcie dzieci, dopóki możecie. Demaskujcie kłamstwa, które zostaną zaprezentowane przez tych, próbujących przekonać was o autentyczności fałszywego proroka.

Bądźcie silni. Bądźcie wierni Mnie, waszemu Jezusowi. Nigdy nie wątpcie w Moje Święte Słowo.

Księga Objawienia jest prawdziwym Słowem Boga. Ona nie kłamie.

Jeszcze nie wszystkie tajemnice w Niej zawarte są wam znane. Ja ujawnię wszystkie poprzez Marię Bożego Miłosierdzia, choć Prawda będzie gwałtownie atakowana i traktowana jako herezja.

Pamiętajcie o jednej ważnej lekcji. Moje Słowo, kiedy Ja byłem na ziemi, kiedy przybyłem po raz pierwszy, było traktowane jak herezja.

Moje Słowo, dawane wam teraz, na Moje Powtórne Przyjście, będzie również jako takie traktowane przez wierzących, w tym Moje wyświęcone sługi, którzy reprezentują Mój Kościół na ziemi.

Szatan złoży w ofierze wiele dusz zaspokajając swoje ostatnie pragnienie spowodowania jak największego smutku.

Bądźcie pewni, że to będzie Kościół Katolicki, założony przeze Mnie i postawiony pod wodzą Mojego ukochanego apostoła Piotra, który ucierpi najwięcej w czasach ostatecznych.

Uważajcie na siebie w każdej chwili. Proszę, odmawiajcie Modlitwę Krucjaty (44) – O siłę, aby bronić swej wiary przed fałszywym prorokiem.

„Drogi Jezu, daj mi siłę skupienia się na Twoich Naukach
I głoszenia zawsze Twojego Świętego Słowa.
Nigdy nie pozwól mi skusić się do wielbienia fałszywego proroka,
który spróbuje zaprezentować się jako Ty.

Zachowaj silną moją miłość do Ciebie.
Daj mi łaski rozeznania, tak abym nigdy nie zaprzeczył
Prawdzie zawartej w Piśmie Świętym, bez względu na to, jak wiele
Kłamstw będzie mi przedstawianych dla zachęcenia mnie do odwrócenia się od Twojego Prawdziwego Słowa.
Amen.”

Prawda jest napisana w Piśmie Świętym.

Księga Objawienia nie ujawnia wszystkiego, dlatego właśnie teraz przychodzę Ja, Baranek Boży, otworzyć Księgę dla świata, aby ujrzał.

Nie można zaufać jakiejkolwiek ludzkiej interpretacji odnośnie 1000 lat.

Ufać musicie jedynie Bożemu Słowu.

Wasz ukochany Jezus


2012/04/16 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Nienawiść do ciebie będzie narastać. Zostanie ci powiedziane, że dzieło to pochodzi od szatana.

Orędzie 399 z serii Ostrzeżenie

Środa, 11.04.2012, godz.21.20

Moja droga, ukochana córko, dlaczego tak się dzieje, że czasami wątpisz w łaski, które Ja ci dałem?

Dany ci został dar czytania dusz, tak abyś mogła rozpoznać intencje tych słabych dusz, które będą próbowały podważyć Moje Święte Słowo.

Dar ten pozwoli ci czuć współczucie dla takich dusz i pomóc im odnaleźć prawdziwą drogę do Życia Wiecznego oraz uwolnić ich dusze od udręki, którą znoszą.

Ten dar umożliwi ci także identyfikację fałszywych proroków.

Będziesz natychmiast wiedzieć, kto przychodzi w Moje Imię, a kto nie.

Na początku poczujesz okropne uczucie strachu, ponieważ będziesz rozpoznawać dzieło szatana. Będziesz wiedzieć od razu, kiedy on jest obecny w innych.

Kiedy zaatakuje cię, poprzez innych, będziesz się czuła jakbyś była kopana w brzuch.

Kiedy staniesz twarzą w twarz z kimś, kogo dusza została skradziona przez szatana, poczujesz mdłości, będziesz drżeć i mieć zawroty głowy.

Będziesz mówić do takich dusz, jednak Moimi słowami i z siłą, której nie rozpoznasz jako własnej.

Wielu, którzy przyjdą do ciebie z czystymi duszami, odczuwać będzie Światło i Moją Obecność przenikającą ich ciała.

Tylko niewielu pokornego serca i z głęboką miłością do Mnie, nie zareaguje na Mojego Świętego Ducha, który wypełnił twoją duszę.

Moja córko, teraz nastąpił trudny etap twojej misji.

Nienawiść do ciebie będzie narastać.

Zostanie ci powiedziane, że dzieło to pochodzi od szatana.

Czy nie wiecie jak działa szatan, oszust? On przekonuje dobre dusze, że kiedy mówione jest Moje Słowo, to nie jest Ono ode Mnie.

On stara się przekonać innych, poprzez ich strach przed nim, że cechy z nim związane są obecne w innych.

On powoduje wątpliwości i rozpacz w duszach przez ich oszukiwanie, przez oślepienie ich wobec prawdy i poprzez uniemożliwienie im otrzymania łask przeznaczonych przeze Mnie dla uświęcenia ich dusz.

Najbliżsi Mi są tymi, których atakuje najbardziej.

Obejmuje to nie tylko wizjonerów i proroków, ale właśnie te dusze, których potrzebuję, aby pomogły Mi formować Moją armię.

Armia ta pokona szatana. On o tym wie i nigdy nie podda się w swoim poszukiwaniu dusz.

Pamiętajcie jednak o tym. Szatan nie ma władzy, jaką Ja mam. Nie może pokonać Świętej Trójcy. Jest bezsilny wobec Mojej Matki, której dana została moc zniszczenia go. On się Jej boi.

Wszystkich tych, którzy wątpią w Moje Słowo dawane poprzez te orędzia, proszę, poproście Moją ukochaną Matkę o przybliżenie was do Mojego Najświętszego Serca.

Poproście Ją o okrycie was Jej świętym Płaszczem i o danie wam niezbędnej ochrony od złego.

Pamiętajcie, że zły jest pełen nienawiści.

Jeśli znajdujecie w waszych sercach jakikolwiek rodzaj nienawiści, zwłaszcza wobec Moich pobożnych posłańców, wiedzcie, że szatan kusi was do grzechu.

Wtedy musicie poprosić Mnie o łaski uczynienia was silnymi.

Pamiętajcie, że Ja nigdy nie odwrócę się plecami do kogokolwiek z was, w tym tych z was, którzy nienawidzą Moich posłańców i tych dusz, które Mnie odrzucają.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

2012/04/14 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Przybliżył się dla Mnie czas, aby zgnieść węża.

Orędzie nr 398 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 13.04.2012, godz.17.57

Jestem waszą ukochaną Matką, Królową Ziemi. Jestem Niepokalanym Poczęciem, Dziewicą Maryją, Matką Jezusa, który przyszedł w ciele.

Moje dziecko, czas triumfu Mojego Niepokalanego Serca jest blisko.

Przybliżył się dla Mnie czas, aby zgnieść węża, ale wiele zamętu wybuchnie na ziemi zanim nastąpi dzień, kiedy szatan i jego demony zostaną zesłani na pustynię.

Dla wierzących w Mojego Syna będzie to czas udręki. Będą ciągnięci w dwóch różnych kierunkach przez Kościół Katolicki.

Jedna połowa będzie wierzyć, z obowiązku, w potrzebę podążania za fałszywym prorokiem, Papieżem, który nastąpi po Papieżu Benedykcie XVI.

On, bestia, przebrany jest jak baranek, ale nie jest od Mojego Ojca, Najwyższego Boga, i oszuka biedne dusze, w tym księży, biskupów i kardynałów.

Wielu będzie za nim podążać i uwierzy mu, że został posłany przez Boga, aby panować nad Jego Kościołem na ziemi.

Niestety, wiele dusz podąży za jego naukami, które będą obraźliwe dla Mojego Ojca.

Inni, napełnieni Duchem Świętym i łaskami rozeznania danymi im ze względu na ich pokorne dusze, będą od razu wiedzieli, że w Kościele w Rzymie siedzi oszust.

Nowy fałszywy Papież już intryguje, nawet jeszcze przed wstąpieniem na tron Siedziby Piotrowej, aby piętnować Nauki Mojego Syna. Następnie potępi Mnie, Błogosławioną Bożą Matkę, i wyszydzi Moją rolę, jako Współodkupicielki.

Moje dziecko, twoja rola stawać się będzie jeszcze cięższa niż poprzednio, ponieważ wiele z Moich dzieci jest bardzo zdezorientowanych. Narastać będą zniewagi, które napotkasz każdego dnia i udręki, które znosić będziesz w Imię Mojego Syna.

Moje dziecko, nigdy nie obawiaj się powiedzieć światu Prawdy.

Zostałaś ukształtowana mocniejszą w wyniku fizycznego i psychicznego cierpienia, które przyjęłaś w Imieniu Mojego Syna, aby ratować dusze.

Uczyniony zostanie każdy wysiłek, zwłaszcza przez jeden wydział w Kościele Katolickim, aby odrzucić Moje przekazy dawane tobie.

Twoje posłuszeństwo i wierność wobec Mnie i Mojego umiłowanego Syna będą wypróbowane, jak nigdy dotąd. Może to spowodować twoje odsunięcie się, ale gdyby tak się stało, nie potrwa to długo.

Moje dziecko, módl się za wszystkie Boże dzieci, które nie z własnej winy wciągane są do ostatecznej bitwy o dusze.

Wszystko to musi stać się, gdyż jest zawarte w Księdze Mojego Ojca.

Wszyscy Aniołowie w Niebie chronią cię, Moje dziecko, w tej trochę samotnej misji.

Zawsze pamiętajcie, jak ważna jest modlitwa.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, gdyż bez modlitw, a szczególnie odmawiania Mojego Świętego Różańca, szatan może odciągnąć was od Świętego Słowa Mojego drogiego Syna.

Pamiętajcie również o znaczeniu postu, który utrzymuje oszusta na dystans.

Moje dzieci, bez regularnej modlitwy trudno będzie pozostać blisko Mojego Syna.

Dzieci, nigdy nie bójcie się przyszłości, bo gdy już pozostaniecie blisko Mojego Syna, będziecie chronieni i dane wam będą łaski potrzebne do przygotowania waszych dusz i waszych rodzin do Nowej Ery Pokoju, tak dawno temu przepowiedzianej.

Wasza ukochana Matka

Królowa Ziemi

Matka Ocalenia

2012/04/13 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Era Pokoju, o której mówiłam w Fatimie, została zapomniana.

Orędzie nr 397 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 09.04.2012, godz.10.00

Moje dziecko, świat zostanie wkrótce poddany ostatecznym zmianom, ponieważ walka o dusze nasila się.

Szatan będzie zadawał ból Katolickiemu Kościołowi i Ja, Matka Boża, zostanę wmieszana w podział Kościoła.

Moja rola, jako Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki, nie jest akceptowana w oddziałach Kościoła Katolickiego.

W wielu kręgach nie jestem akceptowana ze względu na rolę, jaką muszę odegrać w Zbawieniu dusz.

Mój biedny Syn jest tak bardzo urażony przez sposób, w jaki Ja, Matka Boża, zostałam odrzucona.

Moja rola jako Niszczycielki węża nie jest zrozumiana.

Zostałam obdarzona łaskami i mocą, aby pokonać i zniszczyć złego.

On, zły, ma wielu zwolenników wewnątrz Kościoła Katolickiego, którzy chcą sprzeciwić się władzy nadanej Mi przez Najwyższego Boga.

Era Pokoju, o której mówiłam w Fatimie, została zapomniana.

Ta Era Pokoju nastąpi po Powtórnym Przyjściu Mojego Syna i trwać będzie 1000 lat.

Stanie się tak, kiedy Niebo i Ziemia połączą się, jako jeden chwalebny Nowy Raj.

Ze względu na wiarę Moich dzieci i ich oddanie Mnie, ich ukochanej Matce, wiele dusz wejdzie do Nowego Raju.

Szatan pracuje teraz mocno dla przekonania członków Kościoła Katolickiego, aby to nie nastąpiło.

Moja rola, jako Matki Ocalenia i Współodkupicielki działającej u boku Mojego ukochanego Syna dla zwiastowania Jego Powtórnego Przyjścia, jest odrzucana.

Dzieci módlcie się, żeby te dusze, ofiary oszusta wewnątrz Katolickiego Kościoła, nie odwiodły Moich dzieci od momentu ich ocalenia.

Módlcie się, aby Papież Benedykt mógł powstrzymać to zło od przeniknięcia Katolickiego Kościoła.

Dzieci, nie poddawajcie się nigdy w waszej walce świadczenia o Prawdzie.

Obietnica Mojego Syna, powrotu dla doprowadzenia ludzkości do Życia Wiecznego w Raju, ma być wkrótce wypełniona. Ale na każdym kroku napotka On sprzeciw tych dusz, które pozwoliły oszustwu złego odwrócić ich głowy.

Wewnątrz Kościoła osłabnie wierność wobec Mojego Syna.

Moja rola, jako Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki, nie zostanie zaakceptowana.

Módlcie się, aby kapłani Mojego Syna zachowali siłę i bronili Prawdy.

Wasza ukochana Matka

Matka Boża

Matka Ocalenia

2012/04/12 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Niebo i ziemia stanie się jednym. Jedno nie będzie istnieć bez drugiego.

Orędzie nr 396 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 08.04.2012, godz.15.30

Moja droga, umiłowana córko, czas Mojego panowania na ziemi zbliża się, a dla ludzkości czasu jest tylko tyle, żeby wykorzystać Moje Miłosierdzie i okazać skruchę.

Ważne jest również, aby Mój Kościół przygotowywał swoich wiernych do Wiecznego Życia i wykorzystywał każdą okazję dla zachęcania do pojednania.

Jest to ważny okres roku i musicie zwrócić się do Mnie, waszego Jezusa, i modlić się o łaski dla zapewnienia, że wy, Moi wyznawcy, będziecie mieli siłę przekonywania, aby szerzyć Prawdę Mojego Powtórnego Przyjścia.

Cierpienie ludzkości i to, Mojego Przedwiecznego Ojca i Moje, Jego ukochanego Syna, zbliża się wreszcie ku końcowi.

Rządy szatana na ziemi ustaną i Ja obejmę Mój prawowity tron.

Chociaż Moje panowanie w obrębie Mojego Kościoła oznaczało, że obecny był Mój Duch z wielkimi łaskami ofiarowanymi zasługującym duszom, to dopóki szatan nie zostanie związany nie stanie się, że Wola Mojego Ojca będzie mogła być ostatecznie wypełniona.

Żaden człowiek nie rozumie naprawdę, czym jest Wieczne Życie.

Żaden człowiek nie rozumie w pełni, co się stanie przy Moim Powtórnym Przyjściu.

Żaden człowiek, z powodu ograniczeń ludzkiego rozumu, nie może pojąć Moich planów zebrania Moich dwunastu narodów na ziemi.

Tak wielu wierzy, że Moje Powtórne Przyjście jest końcem świata.

To może być koniec czasów, jakie wy znacie, ale to jest tylko początek chwalebnej przyszłości, zaplanowanej przez Mojego Przedwiecznego Ojca dla wszystkich Jego dzieci.

Niebo i ziemia stanie się jednym.

Jedno nie będzie istnieć bez drugiego. Sprawiedliwi żyć będą w Moim Nowym Raju, w którym istnieć będzie wielka obfitość wszystkich rzeczy.

Tak wielkiego cudu nie da się nigdy opisać w ludzkich kategoriach. Wspaniały pokój i radość odczuwane będą przez każdą duszę, która odziedziczy prawo do bycia częścią Mojego Królestwa.

Dzieci, Moje Serce się łamie, gdy widzę strach w waszych oczach, kiedy nawiązuję do czasów ostatecznych.

Zamiast tego proszę was, zaufajcie Mojej Wielkiej Miłości do was wszystkich i wiedzcie, że Moją obietnicą jest, że znajdziecie się naprawdę w domu ze Mną i wasze smutki zostaną przegnane na wieczność.

Nowy Raj, który Ja obiecuję, ma być objawiony ludzkości bardzo niedługo.

Nie traćcie w bojaźni ani jednej chwili. Radujcie się. Oczekujcie z niecierpliwością waszej przyszłości.

Zaufajcie Mi całkowicie, gdyż Ja kocham was zbyt mocno, aby was kiedykolwiek zawieść.

Módlcie się, aby wszystkie Moje dzieci były pokornego serca dla przyjęcia kluczy do Raju.

Wasz Jezus

2012/04/10 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Ja Jestem Kościołem. Kościół został założony przeze Mnie i nigdy nie może zginąć.

Orędzie nr 395 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 07.04.2012, godz.10.00

Moja droga, umiłowana córko, w Kościele Katolickim rozpoczęła się schizma, o której mówiłem.

Moje Nauki, które nigdy się nie zmieniły od czasu, kiedy Moje Pismo Święte zakończyła Księga Objawienia, są obecnie kwestionowane.

Na przestrzeni wieków było wiele podważania, opinii i teologicznych ocen Mojego Świętego Słowa.

Wielu dobrych ludzi podawało w wątpliwość zalecenia i nauki, które przekazywałem ludzkości.

Niektóre z Moich Nauk zostały rozdrobnione, przeanalizowane, poszukano nowych interpretacji, a następnie zostały zaakceptowane.

Jednak było to niepotrzebne. Ponieważ Prawda przekazana została człowiekowi poprzez proroków, którzy przyszli przede Mną, a następnie przeze Mnie, podczas Mojego pobytu na ziemi.

Prawda nigdy nie zmieniła. Prawda jest prosta.

Inne informacje, niezawarte w Piśmie Świętym, dawane były jako dar dla świata poprzez wybrane dusze tylko z jednego powodu. Aby pomóc wam w rozważaniu Mojej Ofiary dla ludzkości i pokazać oraz przypomnieć o Miłości, którą zachowuję w Moim Sercu dla wszystkich Bożych dzieci.

Wszelkie Boskie objawienia dawne dzisiejszemu światu mają wam pomóc przygotować się do Życia Wiecznego.

Moje Nauki, honorowane przez Święty, Katolicki i Apostolski Kościół, są obecnie atakowane w pierwszym z wielu wyzwań, które prowadzić będą do podziału Kościoła.

Wprowadzone zostaną nowe przepisy dla zadowolenia współczesnej opinii i tak, żeby były wygodne dla tych, którzy z pychą w swych duszach odczuwają potrzebę uspokajania ludzkości, zamiast okazywania posłuszeństwa Naukom Kościoła.

Ja Jestem Kościołem. Kościół został założony przeze Mnie i nigdy nie może zginąć.

Wielu, włącznie z tymi wewnątrz, jak i spoza Kościoła, będzie próbowało rozbić jego strukturę.

Módlcie się, aby Mój Święty Wikariusz Papież Benedykt XVI pozostał silny pośród opozycji, jakiej teraz stawia czoła.

Jest to celowa próba dokonywana przez tych związanych z fałszywym prorokiem, aby utworzyć nowy kościół.

Ci przebiegli ludzie zamierzają was przekonać, że będzie to ten sam Kościół, ale takim nie może być.

Jak Mój Kościół, z nowymi przepisami, z przekręconymi wersjami Prawdy, którą Ja dałem światu, może Mnie reprezentować?

Nie może tego uczynić. To dlatego Mój Ojciec kierował będzie Swoim Kościołem, prawdziwymi, lojalnymi wierzącymi, z Niebios.

On zatrzyma klucze do Powtórnego Przyjścia, kiedy z popiołów powstanie Nowe Jeruzalem, jeden prawdziwy Katolicki Kościół, odzyskany jako Jedność dla wszystkich Bożych dzieci, wszystkich religii i wszystkich wyznań.

Taki jest sens, jaki miał w zamierzeniu być, w pełnym i ostatecznym zjednoczeniu w Nowej Erze Pokoju na ziemi.

Wasz ukochany Jezus Chrystus

2012/04/09 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Wielkanoc to czas, kiedy Moja Śmierć na Krzyżu jest właściwie rozważana

Orędzie nr 394 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 06.04.2012, godz.22.20

Moja droga, ukochana córko, jakże Mnie pocieszasz w Moim czasie smutku. Jak przynosisz miłość i pociechę, których tak pragnę od dusz. O, gdyby wszystkie dusze były zjednoczone i splotły swoje serca z Moim, Święta Boża Rodzina byłaby w pełni kompletna. Dopiero, gdy wszystkie dusze zostaną uratowane, wypełni się Boska Wola Mojego Ojca.

Wielkanoc to czas, kiedy Moja Śmierć na Krzyżu jest właściwie rozważana i Moje Zmartwychwstanie jest w pełni uznane za wolność, którą przynosi ludzkości.

Moje Zmartwychwstanie oznacza, że wszyscy, którzy Mnie miłują i głoszą Moje Święte Słowo, również mogą być wskrzeszeni z martwych.

Wszyscy ci, którzy umarli w stanie łaski i znaleźli uznanie u Mojego Ojca, zostaną również wskrzeszeni w chwale z martwych w Dniu, kiedy przyjdę sądzić.

Dołączą do tych, którzy są żywi nie tylko w ciele, ale w duchu Pana, i otrzymają życie wieczne.

Wielu ludzi nie rozumie Mojej obietnicy.

Wszyscy ci, których imiona zawarte są w Księdze Życia zostaną wskrzeszeni ciałem, umysłem i duszą, wolni od cielesnej ułomności w pełnej jedności ze Mną.

Wszyscy ci wybrani, będą żyć zgodnie z Bożą Wolą Mojego Ojca.

Będziecie żyć w miłości, pokoju i harmonii podczas Mojego chwalebnego panowania na ziemi przez 1000 lat.

Przyłączycie się w chwale z Pierwszym Zmartwychwstaniem. Te dusze, w tym waszych ukochanych rodzin i przyjaciół, które zostaną uznane za gotowe do wejścia do Mojego Nowego Raju na Ziemi.

To jest życie, o które wszyscy musicie się ubiegać. Niech nie będzie tu żadnych wątpliwości.

Ponieważ te słabe dusze, które nie mogą zaakceptować Prawdy o Moim istnieniu lub Mojej obietnicy sądzenia żywych i umarłych, będą rwać sobie włosy z głowy w obliczu straszliwego losu leżącego przed nimi, kiedy Prawda zostanie objawiona.

Ponieważ wy wierzący, wy także musicie uważać.

Wielu z was, którzy nie kochacie Mnie wystarczająco lub  przyjmujecie za pewnik popełniając błąd uważając, że Moje Miłosierdzie zignoruje grzechy tam, gdzie nie istnieją wyrzuty sumienia.

Moje Miłosierdzie jest obfite i chcę hojnie rozdawać Moje łaski dla wszystkich grzeszników. Ale są tacy, którzy są zadowoleni z siebie w fałszywym założeniu, że ich znajomość Mojej Nauki wystarczy, aby ich zbawić. Są obojętni wobec Mojej Miłości. Brakuje im czułego serca, mają mało pokory w swych duszach i wierzą, że pewne grzechy nie są warte skruchy. Takie myślenie jest niebezpieczne i przyczynia się jedynie do odsunięcia tych dusz dalej ode Mnie.

Nie ma ani jednego grzechu tak małego, aby mógł być zignorowany. Rozgrzeszenie może być przyznane tylko wtedy, gdy żałujecie za grzechy. Skruchę możecie okazać tylko wtedy, jeśli jesteście pokornego serca i wolni od pychy.

Radujcie się Moje dzieci tej Wielkanocy. Tak jak Moja Śmierć na Krzyżu dała wam dar Zbawienia, tak Moje Zmartwychwstanie da wam również wieczne życie, które tak dawno temu zostało zaplanowane przez Mojego Przedwiecznego Ojca.

Macie tak wiele do oczekiwania. Ponieważ obiecane wam wieczne życie oznacza właśnie to – wieczne życie ciała, umysłu i duszy.

Ważne jest, abyście dążyli do tego nowego życia, i abyście przygotowali wasze dusze.

Przez szatana i jego demony uczyniony zostanie każdy wysiłek, aby przekonać was, że wieczne życie w Moim Nowym Raju nie istnieje, i że Moje Powtórne Przyjście jest kłamstwem.

Pierwszym celem będą kapłani, członkowie duchowieństwa i pobożni Chrześcijanie.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się do Mojego Przedwiecznego Ojca, aby chronił was Moją drogocenną Krwią, tak aby nikt z was nie zbłądził od Prawdy.

Wasz ukochany Jezus Chrystus

Odkupiciel ludzkości

2012/04/08 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Pragnę, aby szczególnie w tym roku pamiętać, co naprawdę oznacza dzień Wielkiego Piątku

Orędzie nr 393 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 05.04.2012, godz.08.00

Pragnę, aby szczególnie w tym roku pamiętać, co naprawdę oznacza dzień Wielkiego Piątku.

Mój Ojciec posłał Mnie na świat i ofiarował Mnie jako okup, aby uratować świat od ognia piekielnego.

Przyszedłem, aby służyć wam dzieci, a nie aby was potępiać. Moja Śmierć była szczególną łaską, bez żadnych zobowiązań z waszej strony, poza przyjęciem Ręki Miłosierdzia podanej wam przez Mojego Przedwiecznego Ojca.

Ten dar został ofiarowany, aby umożliwić ludzkości otrzymanie daru pojednania, tak by mogła stać się godna wejścia do Królestwa Mojego Ojca.

Zanim zostałem ukrzyżowany, w nocy przed Moją Śmiercią na Krzyżu wziąłem udział wraz z Moimi Apostołami w bardzo ważnej Wieczerzy Paschalnej.

Ta Ostatnia Wieczerza stanowi kolejny szczególny dar. Dar celebrowania Świętej Eucharystii jest Sakramentem Miłości, aby zapewnić wam wyjątkowy dar, gdzie prawdziwie możecie Mnie przyjąć w Komunii Świętej.

Moja prawdziwa obecność zawarta w Eucharystii, w dzisiejszym świecie celebrowana podczas uroczystości Mszy Świętej, zapewnia bardzo szczególne łaski dla tych w stanie łaski, którzy mnie kochają, i którzy Mnie przyjmują.

Moja obecność może być odczuwana w sposób, który wzmocni waszą wiarę, kiedy zaakceptujecie Moją prawdziwą obecność w Świętej Eucharystii.

Jeśli odrzucacie Moją obecność w Świętej Eucharystii, odrzucacie jeden z najistotniejszych darów, który pozostawiłem, kiedy przyszedłem na ziemię dla zadośćuczynienia za wasze grzechy.

Umarłem, aby was zbawić i to jest samo w sobie Wielkim Darem.

Ale pozostawiłem wam bardzo szczególny dar, gdzie możecie przyjąć Mnie w umyśle, ciele i duchu.

Zaakceptujcie Moją obecność, a wasza dusza stanie się bliższa prawdziwej jedności ze Mną.

Przyjmijcie Mnie.

Nie opuszczajcie Mnie.

Nie wypierajcie się Mnie.

Uwierzcie, bez żadnych wątpliwości w waszych sercach, że to z powodu Miłości Boga Ojca zostaliście obdarzeni tymi darami.

Zastanówcie się teraz nad rzeczywistą Prawdą Moich Nauk.

Nie przyjmujcie Mojego Ukrzyżowania bez akceptacji darów ofiarowanych wam także podczas Mojej Ostatniej Wieczerzy. Jeśli tak czynicie, będziecie łaknąć waszą duszą pokarmu życia.

Wasz ukochany Jezus

Odkupiciel ludzkości

2012/04/08 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Proszę, odmawiajcie Moją Koronkę do Bożego Miłosierdzia i rozpocznijcie Moją Nowennę w Wielki Piątek

Orędzie nr 392 z serii Ostrzeżenie

Środa, 04.04.2012, godz.01.00

Moja droga, umiłowana córko, czas refleksji o Mojej Śmierci na Krzyżu już prawie nadszedł dla świata.

Jest to moment podczas 2012 roku, gdy pilnie potrzebuję waszych modlitw za tych, którzy nie rozpoznają Mnie i za tych, którzy o Mnie nie wiedzą.

To będzie należało do was, Moi umiłowani wyznawcy, aby pomóc Mi uratować te biedne dusze, które potrzebuję przynieść blisko do Mej piersi, tak abym mógł je przygotować do Mojego Nowego Raju.

Dzieci, potrzebuję, abyście odmawiali Moją Koronkę do Bożego Miłosierdzia i rozpoczęli 9-dniową Nowennę do Miłosierdzia Bożego od Wielkiego Piątku.

Ważne jest, aby jak najwięcej  z was zakończyło tę nowennę dla innych dusz. Otrzymacie wielkie łaski i za to nigdy was nie opuszczę. Ocalę wasze dusze, kiedy przybędziecie do Mnie w Dniu Sądu.

Nigdy nie wolno wam być zmęczonymi modląc się dla ratowania innych dusz. Jesteście Moją Armią i poprzez łaski, które wam daję, będziecie pracować ze Mną, aby oczyścić ziemię z grzechu przed Moim Powtórnym Przyjściem.

Modlenie się nie przychodzi łatwo wam wszystkim. Najlepszym sposobem jest zjednoczyć się w Mojej Bolesnej Męce i rozmyślać o Moim cierpieniu, a w szczególności o Mojej udręce w Ogrodzie. Moje Wielkie Miłosierdzie jest wówczas najskuteczniejsze. To właśnie z powodu grzeszników, w tym tych pogan, którzy nie mieli szansy poznać Mnie, cierpiałem najbardziej.

Ci z was, którzy Mnie kochacie, wiedzcie to. Im bardziej Mi całkowicie zaufacie, tym silniejsze jest Moje Miłosierdzie. Tym więcej mogę wybaczać. Moje Miłosierdzie jest tak potężne, że może wymazać grzechy całej ludzkości.

Ci, którzy we Mnie wierzą, którzy Mi ufają, mogą osiągnąć wielką świętość pomagając ratować jako priorytet dusze swoich braci i sióstr. Czynią to z miłości do Mnie, gdyż wiedzą, że przynosi Mi to wiele pocieszenia.

Wy, Moi prawdziwi i sprawiedliwi wyznawcy, którzy Mnie kochacie tak bardzo, wiedzcie, że to dzięki waszej szczodrości serca mogę ratować grzeszników.

Musicie zrozumieć, że grzesznicy są tymi, za których Ja umarłem i są tymi, których pragnę przede wszystkim. Dla grzeszników okazuję wielkie współczucie.

Ale wy, Moi wyznawcy, którzy także jesteście grzesznikami, musicie zaufać Mi całkowicie. Gdy tak czynicie udzielam kilku szczególnych łask.

Im więcej prosicie Mnie o pomoc, tym więcej otrzymujecie. To właśnie z powodu tej więzi, którą utrzymuję między Mną i wami, możecie Mi pomóc uratować dusze innych przed zatonięciem w rozpaczy i beznadziei.

Pamiętajcie o mocy Nowenny do Mojego Bożego Miłosierdzia i ilości dusz, które ratować będziecie dla Mnie w tym roku.

Wasz ukochany Jezus

2012/04/07 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Dusze w ciemności mogą być ocalone tylko dzięki modlitwom wstawienniczym

Orędzie nr 391 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 03.04.2012, godz.20.00

Moja droga, umiłowana córko, chcę, aby Moi wyznawcy zrozumieli ten okres pomiędzy czasem teraz a Ostrzeżeniem.

Wasze intensywne modlitwy są potrzebne, aby ratować dusze, które nie są w stanie pomóc same sobie. Wiele z tych dusz nie przetrwa Ostrzeżenia, tak więc ważne jest, aby one i wszyscy inni, wszyscy którzy są w stanie grzechu śmiertelnego, zostali ocaleni przy Boskiej Interwencji.

Wasze modlitwy, błagające o ocalenie ich dusz, potrzebne są od zaraz. Musi to być waszym priorytetem teraz, podczas Wielkiego Tygodnia, gdyż kiedy poprosicie Mojego ukochanego Ojca w Moje Święte Imię, aby uratować takich grzeszników, wasze modlitwy zostaną wysłuchane.

Krucjata Modlitwy (43) – Ocal dusze podczas Ostrzeżenia

„O Wszechmogący Boże Ojcze,
W Imieniu Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa,
upamiętniając Jego Śmierć na Krzyżu dla odkupienia naszych grzechów,
Błagam Cię, ocal dusze, które same nie mogą się ratować,
i które może umrą w stanie grzechu śmiertelnego podczas Ostrzeżenia.

W zadośćuczynieniu cierpieniom
Twojego umiłowanego Syna, proszę Cię usilnie, przebacz tym, którzy nie są w stanie
ubiegać się o odkupienie, ponieważ nie będą żyli wystarczająco długo, aby poprosić
Twojego Syna Jezusa o Miłosierdzie, dla uwolnienie ich od grzechu.
Amen.”

Módlcie się za wszystkich grzeszników. Moim największym pragnieniem jest uratować całą ludzkość. Te dusze w ciemności mogą być ocalone tylko dzięki modlitwom wstawienniczym.

Wasz ukochany Jezus Chrystus

2012/04/04 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (43) – „Ocal dusze podczas Ostrzeżenia”

Wtorek, 03.04.2012, godz.20.00

„O Wszechmogący Boże Ojcze,
W Imieniu Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa,
upamiętniając Jego Śmierć na Krzyżu dla odkupienia naszych grzechów,
Błagam Cię, ocal dusze, które same nie mogą się ratować,
i które może umrą w stanie grzechu śmiertelnego podczas Ostrzeżenia.

W zadośćuczynieniu cierpieniom
Twojego umiłowanego Syna, proszę Cię usilnie, przebacz tym, którzy nie są w stanie
ubiegać się o odkupienie, ponieważ nie będą żyli wystarczająco długo, aby poprosić
Twojego Syna Jezusa o Miłosierdzie, dla uwolnienie ich od grzechu.
Amen.”

2012/04/04 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Niech modlą się do Mnie o rozeznanie

Orędzie nr 390 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 02.04.2012, godz.15.30

Moja najdroższa, ukochana córko, musisz teraz odpocząć, gdyż nadal trwają ataki ze strony tych, którzy nie mogą zaakceptować Mojego prawdziwego Słowa.

Nie masz pozwolenia, aby bronić Mojego Słowa, ale teraz zalecam ci nie zajmować się tymi, którzy wątpią w Moje Słowo, gdyż nie jest to twoim obowiązkiem.

Moja córko, bez względu na to, jak kuszącym jest dowodzenie autentyczności Mojego Najświętszego Słowa dla ludzkości w tych czasach, nie wolno ci tego robić.

Ja nigdy nie reagowałem wobec Moich oprawców podczas Mojego Ukrzyżowania. Nie wolno ci próbować odpowiadać tym, którzy chcą prześladować Mnie poprzez Moje przekazy.

To nie jesteś ty, Moja córko, ale to Jestem Ja, na kogo oni są źli.

Ja mogę tylko powiedzieć światu, jak przygotować się do Mojego Powtórnego Przyjścia, ale zmusić go nie mogę.

Ignoruj takie zaczepki. Wiele z nich jest od szczerych dusz, które czują potrzebę zadawania pytań. Ale ty nie masz pozwolenia, aby reagować. Niech modlą się do Mnie o rozeznanie. Tylko na Mnie spoczywa odpowiedzialność za ich dusze. Nawet jeśli ofiarujesz cierpienie dla ratowania dusz, nadal nie jest to twoja odpowiedzialność.

Idź więc i powiedz tym, którzy mają wątpliwości, że Mój apostoł Tomasz był tym, którego spotkałem po Moim Zmartwychwstaniu i kiedy stanąłem przed nim, dopiero gdy dotknął Moich ran, w pełni uwierzył.

Niestety, wielu duszom na świecie nie jest oferowany ten luksus.

Muszą wiedzieć, że czas na przygotowanie ich dusz jest krótki. To jest ich własny wolny wybór, czy odpowiadają, czy nie, na Moje wezwanie.

Wasz Jezus

2012/04/04 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Moje nowe cuda zostaną przedstawione światu

Orędzie nr 389 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 31.03.2012, godz.11.00

Moja najdroższa, ukochana córko, musisz pozostać odważna w całym twoim cierpieniu i nie pozwolić, aby strach wszedł do twojego serca.

W zjednoczeniu prawdziwie ze Mną, twoje cierpienie zbiega się z tygodniem upamiętniającym Moją Śmierć na Krzyżu.

To nie jest przypadek, gdyż cierpienie, które ty i inne podobne, wybrane dusze znoszą w tym tygodniu, uratuje miliony dusz od ognia piekielnego.

Tak jak Ja znosiłem ból, tortury i śmierć, aby ocalić ludzkość od wiecznego potępienia, tak też ofiarne dusze ratują inne dusze, aby mógł być im dany dar Życia Wiecznego.

Bez względu na to, jak trudne i przerażające jest to cierpienie, zawsze pamiętajcie o darze dla ludzkości, które reprezentuje.

Dzieci, ponieważ rozpoczyna się Wielki Tydzień, proszę rozmyślajcie o Mojej Męce na Krzyżu.

Nie tylko o cierpieniu, ale o darze wolności, który ofiaruje Ona całej ludzkości.

Ani jedna dusza, włącznie z okrutnymi i zatwardziałymi grzesznikami będącymi pod wpływem szatana, nie zostanie wykluczona z Mojego Miłosierdzia.

Miłosierdzia, które stało się możliwe, ze względu na dar dany światu przez Mojego umiłowanego Ojca.

Kiedy On posłał Mnie, Swojego Jedynego Syna, uczynił największą ze wszystkich Ofiarę.
Ofiara ta, dowód Jego żarliwej Miłości do wszystkich Jego dzieci, oznaczała, że jest możliwe, aby zniszczyć szatana raz na zawsze.

Ze względu na wolną wolę daną ludziom przez Mojego Ojca, każdy człowiek będzie miał wybór.

Będziecie albo za Moim Ojcem, albo przeciwko Niemu.

Wybierzecie Raj Wiecznego Życia lub grozę piekła.

Szatan, ponieważ jego dni prawie się kończą, nie będzie siedzieć bezczynnie, kiedy Moje nowe cuda będą w tym czasie przedstawiane światu.

Będą atakowane nie tylko te ciemne dusze, aby skłonić je do dalszej ciemności i zbliżenia się do jego zwierzchnictwa, ale weźmie on na cel pobożnych Chrześcijan.

Cuda, o których mówię, to po pierwsze Moja komunikacja poprzez ciebie, Moja córko. Mój Głos jest słyszany i zwielokrotniają się nawrócenia.

Poprzez te przekazy przyciągniętych do Mnie zostało już miliony dusz.

Inne cuda, w tym Wielki Dar Mojego Miłosierdzia, przyniosę światu wkrótce, gdy nastąpi Ostrzeżenie.

Po raz pierwszy każdemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku dany będzie dowód nie tylko na to, że istnieje Bóg Ojciec, ale że również istnieję Ja, Jezus Chrystus, Jego Jedyny Syn.

Oznacza to, że wszystkie religie, włącznie z narodem Żydów, Moim wybranym narodem, z którego przyszedłem, zrozumieją Prawdę.

Cud globalnego nawrócenia rozwścieczy szatana, który nie podda się nawet na tym etapie. Tym słabym duszom, znajdującym się już w strasznym grzechu, będzie bardzo trudno oderwać się od niego.

Inne cuda obejmą globalne wydarzenia, wiążące się z cudami ekologicznymi, które uczynione będą przez Mojego Ojca z Jego Miłości do Swoich dwóch świadków, Chrześcijan i Żydów.

Tym dwóm wyznaniom zostanie dana siła, gdy będą prześladowane.

Ich wrogowie będą cierpieć, ponieważ zadają im straszliwą karę.

A potem będzie Moje Powtórne Przyjście, Największy Cud od Mojego Zmartwychwstania.

To będzie dzień, kiedy Ja przyjdę sądzić żywych i umarłych.

Jest to dzień, kiedy przyjdę zebrać Moją Rodzinę, tak abyśmy stali się Jednym.

Będzie to początek Mojego Panowania, gdy Niebiosa i ziemia połączą się, aby stać się Jednym przez 1000 lat.

W tym czasie wszyscy będą żyć przez Bożą Wolę Mojego Ojca.

Wasz ukochany Jezus

2012/04/03 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Ja jestem Orędowniczką. Przeze Mnie zaniosę wasze modlitwy przed Mojego Drogiego Syna.

Orędzie nr 388 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 30.03.2012, godz.23.45

Moje dziecko, musisz wiedzieć, że ponieważ przekazy Mojego Syna do ciebie zmieniają i ujawniają wydarzenia zarówno przeszłe, jak i przyszłe, będziesz bardziej atakowana.

Święte Słowo Mojego Syna zawsze będzie odrzucane przez tych, którzy odmawiają słuchania Go.

Ludzka opinia nie jest ważna.

Komunikacja Mojego Syna ze światem jest w tym momencie zbyt ważna, aby pozwolić opóźnić i odciągnąć ciebie od tej pracy tym, którzy sprzeciwiają się tym orędziom.

Teraz jest czas na pokorne rozmyślanie o Męce Mojego Syna na Krzyżu.

Moje dzieci muszą uczcić Ofiarę, którą On dokonał dla całej ludzkości, poprzez swoją osobistą ofiarę dla Niego podczas Wielkiego Tygodnia.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się dzieci, o pokój na świecie.

Módlcie się także o ochronę Papieża w tych czasach ostrej opozycji wobec Kościoła Katolickiego.

Modlitwa, pokora i zwykłe posłuszeństwo wobec Mojego Syna są dla was konieczne, abyście stali się bliscy Sercu Mojego Syna.

Ja jestem Orędowniczką. Przeze Mnie zaniosę wasze modlitwy przed Mojego Drogiego Syna.

Przeze Mnie pomogę wam bardziej Go kochać i dać Mu pociechę, której potrzebuje w tym momencie, kiedy świat upamiętnia Jego Śmierć na Krzyżu.

Wasza ukochana Matka

Matka Ocalenia

2012/04/02 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz