ostrzezenie

Ostrzezenie Marii Bozego Milosierdzia

Czy nie wiecie, że Duch Święty nie może wejść i nie wejdzie do dusz tych, którzy mają zatwardziałe serca?

Orędzie nr 362 z serii Ostrzeżenie

Środa, 29.02.2012, godz.17.30

Moja droga, ukochana córko, czasowy plan Woli Mojego Ojca nie jest przeznaczony dla waszej wiedzy.

Moi wyznawcy muszą być cierpliwi, ponieważ wszystko na świecie rozwijać się będzie tak, jak przepowiedziane w Księdze Mojego Ojca.

Wszystko odbędzie się zgodnie z koordynacją Mojego Ojca i efektem, jaki wasze modlitwy będą miały w pomaganiu, aby uniknąć globalnej wojny.

To już niedługo, gdy wszystkie Moje obietnice zostaną spełnione.

Wy, Moi wyznawcy, musicie zaufać Mi, waszemu umiłowanemu Jezusowi.

Módlcie się za dusze i pozostawcie wszystko w Moich rękach.

Nigdy nie zapominajcie, aby tak często jak tylko możecie, modlić się do Mojego Ojca o Pieczęć Boga Żywego dla ochrony was i waszych rodzin.

Modlitwą Krucjaty (33) z prośbą o Pieczęć Boga Żywego i o przyjęcie jej z miłością, radością i wdzięcznością.

„O Mój Boże, Mój kochający Ojcze,
Przyjmuję z miłością i wdzięcznością
Twoją Boską Pieczęć Ochrony.

Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.
Kłaniam się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Tobie moją głęboką miłość i lojalność
Dla Ciebie, mój Ukochany Ojcze.

Błagam Cię, abyś chronił mnie i moich ukochanych tą specjalną Pieczęcią
I ślubuję moje życie Twojej służbie teraz i na zawsze.
Kocham Cię Drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach Drogi Ojcze.

Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego
Na przebłaganie za grzechy świata i dla Ocalenia wszystkich Twoich dzieci.

Amen.”

Zapewniajcie także, abyście zachęcali innych do odmawiania siedmiodniowej Modlitwy Krucjaty (24), dla ubiegania się o przebaczenie waszych grzechów.

„O Mój Jezu, Ty jesteś Światłem ziemi.
Jesteś Płomieniem, który porusza wszystkie dusze.
Twoje Miłosierdzie i Miłość nie zna granic.
Nie jesteśmy godni Ofiary dokonanej przez Twoją Śmierć na krzyżu,
Wiemy jednak, że Twoja Miłość do nas jest większa niż miłość, którą mamy dla Ciebie.

Udziel nam, o Panie, daru pokory, abyśmy zasłużyli na Twoje Nowe Królestwo.
Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię,
by głosić Prawdę Twojego Świętego Słowa i przygotować naszych braci i siostry
na Chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.

Czcimy Ciebie,
Wysławiamy Ciebie,
Ofiarujemy samych siebie, nasze utrapienia, nasze cierpienia jako dar dla Ciebie dla ratowania dusz.
Kochamy Cię Jezu.
Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi, gdziekolwiek są.
Amen.”

Ci z was, którzy kwestionują ten szczególny dar modlitwy, w którym Ja daję całkowite rozgrzeszenie, musicie wiedzieć to:

Ja Jestem Jezus Chrystus, Syn Człowieczy i otrzymałem władzę odpuszczania wszystkich grzechów.

Moim wyświęconym kapłanom również dana została moc odpuszczania grzechów poprzez Święty Sakrament Spowiedzi.

Ja wyrażam życzenie, abyście przyjęli Mój dar rozgrzeszenia z korzyścią dla tych, którzy nie mogą otrzymać Sakramentu Spowiedzi, albo tych, którzy nie są członkami Kościoła Rzymskokatolickiego.

Czy odmówilibyście tym drogim duszom prawa do Mojego daru?

Dlaczego mielibyście próbować zniechęcić te dusze, które akceptują Moje Boskie Słowo, od otrzymania rozgrzeszenia? Czy wolelibyście raczej, aby nie zrehabilitowały się w Moich oczach?

Musicie okazać miłość waszym braciom i siostrom i być szczęśliwi, że ten szczególny dar został im dany przeze Mnie, ich umiłowanego Jezusa.

Nawet jeśli oni nigdy nie czytają Moich Orędzi dawanych tobie, Moja córko, to wszyscy grzesznicy mają prawo prosić Mnie o wybaczenie im, w momencie gdy okażą prawdziwą skruchę w swoich duszach.

Otwórzcie wasze serca i módlcie się o dar pokory.

Czy nie wiecie, że Duch Święty nie może wejść i nie wejdzie do dusz tych, którzy mają zatwardziałe serca?

Wasz Boski Zbawiciel

Jezus Chrystus

Reklama

2012/02/29 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Świat zostaje właśnie poddany kolejnemu etapowi oczyszczenia

Orędzie nr 361 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 27.02.2012, godz.15.30

Moja droga, ukochana córko, podczas gdy nadal narastają wydarzenia zamętu na świecie, zbliża się czas Mojego Boskiego Miłosierdzia.

Podczas gdy wojny i zamieszki rozprzestrzeniają się w każdym kierunku, wiara Mojego Kościoła będzie nadal słabnąć.

Rozłam w Moim Świętym Kościele będzie się teraz szybko pogłębiać.

Kapłan przeciwko kapłanowi.

Biskup przeciwko biskupowi.

Świat zostaje właśnie poddany kolejnemu etapowi oczyszczenia.

Złość przeciwko Mojemu Ojcu pojawi się w każdym kraju na świecie.

Moi wyznawcy doświadczą teraz cierpienia za swą wiarę w sposób, jakiego wcześniej nie przeżywali.

Ból odczuwany przez te biedne dusze jest odbiciem bólu, który Ja znoszę właśnie teraz.

Wszyscy ci, którzy są zjednoczeni ze Mną, ich umiłowanym Jezusem, będą wiedzieli bez wątpliwości w swoich duszach, że spoczywa w nich teraz Mój Święty Duch.

Będą natychmiast wiedzieć, kiedy są świadkami grzechu wokół nich, i jak Mnie to boli.

Gdy będą widzieć wojny zadawane niewinnym, będą czuć Moją Mękę w każdej kości ich ciał.

Gdy będą widzieć grzech aborcji paradujący przed nimi, jakby był bez konsekwencji, będą przepełnieni Moim bólem.

Grzech eskaluje. Wiara Mojego Kościoła jest roztrwaniana.

Wierność Moich wyświęconych sług jest słabnąca.

Wiara w Moje Nauczanie odrzucana jest przez Moje wyświęcone sługi, kiedy Mojemu stadu wiernych mówione są kłamstwa na temat wagi grzechu.

Z kolei są Moi ukochani kapłani, zakonnice i duchowni wszystkich wyznań, którzy wierzyli we Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca, i którzy znoszą ból, gdy muszą być świadkami rozprzestrzeniania się grzechu jak pożaru, który z przerażającą prędkością ogarnia wszędzie narody.

Bez względu na to, jak to jest trudne, musicie pozostać silni i zjednoczeni w Moje Imię.

Modlitwa jest teraz niezbędna i musicie poświęcić na nią co najmniej jedną godzinę dziennie, aby złagodzić wydarzenia, które teraz będą rozwijać się na świecie.

Kościoły Chrześcijańskie zostały wzięte na cel i są dręczone przez świeckie grupy.

Dążyć one będą do zniesienia wszystkich rzeczy, które honorują Mnie, ich Boskiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Nienawiść, która została zaszczepiona w ich duszach, pochodzi z ręki szatana.

Módlcie się, módlcie się teraz, aby te dusze, które zadają ból i cierpienie dzieciom Bożym, mogły być ocalone.

Wasz Jezus

2012/02/29 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Nigdy nie odrzucajcie proroków Pana

Orędzie nr 359 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 24.02.2012, godz.21.45

Moja córko, ponieważ zaczyna się prześladowanie niezbędne jest, abyś zachowała milczenie.

Święte Słowo Mojego Przedwiecznego Ojca zostanie odrzucone przez te same wyświęcone sługi, którzy twierdzą, że głoszą Prawdę o Jego Przenajświętszym Słowie.

Kościół Katolicki jest jedynym prawdziwym Kościołem.

Wszystkie Kościoły zjednoczą się, aby stać się Świętym i Apostolskim Kościołem przy Moim Powtórnym Przyjściu.

Dopóki to nie nastąpi, każde Słowo od Mojego Ojca dawane duchowo wyschniętemu światu, będzie albo ignorowane, albo podważane lub gwałtownie zaprzeczane.

Ci, którzy będą zaciekle przeciwstawiać się Moim przekazom dawanym tobie, siódmemu posłańcowi na czasy ostateczne, będą podzieleni na dwa obozy.

Tych, którzy podążają za szatanem poprzez wróżbiarstwo New Age i czary.

Inni będą tymi, którzy są duchowo ślepi, ale którzy uważają, że są bosko natchnieni darem Ducha Świętego.

Obydwie grupy odrzucą Słowo Boga dawane tobie przez Świętą Trójcę i Moją ukochaną Matkę.

Nawet dobrzy kapłani, którym zabroniono, aby publicznie popierać te orędzia, będą odczuwać jako usprawiedliwione szkalowanie Mojego Świętego Słowa danego do wysłuchania dla całego świata.

Z mało prawdziwą pokorą w swoich sercach, postanowią oni podważyć to wołanie z Niebios, które jest dawane, aby pomóc ludzkości.

Ci kapłani, duchowni i inni samozwańczy apostołowie, którzy twierdzą, że Mnie znają, będą próbowali zachęcić dusze, aby odrzuciły Moje Słowo.

Oni nie mają wstydu, gdyż będą arogancko rozdzielać na kawałki Moją Księgę Prawdy, podczas gdy jest ona ujawniana całej ludzkości.

Następnie będą niszczyć jej treści jadem w swoich sercach.

Oni nie chcą usłyszeć Prawdy, gdyż ona chwieje i wstrząsa kokonem fałszywego bezpieczeństwa, w który oni się owijają.

Och, jak oni Mnie urażają.

Jak wiele szkody spowodują, a mimo to, nie uświadamiają sobie tego.

Módlcie się, aby te dusze, ślepe na Prawdę przez wpływ zwodziciela, otworzyły swoje serca i przyjęły Słowo Boże, tak jak jest im dzisiaj odsłaniane.

Oni nie mają prawa do publicznego odrzucania tych przekazów bez rozeznania ich czystą duszą, która we wszystkim musi być pokorna.

Chociaż Bóg dopuszcza cierpienie doświadczane przez Jego wizjonerów na ziemi, aby zapewnić, że dusze będą ratowane, to nie będzie On tolerować obrazy Swoich namaszczonych proroków.

Ty, Moja córko, jesteś prorokiem.

Zaakceptowałaś cierpienie, jako dar dla Mnie.

Ale tu nie chodzi o ciebie, gdyż ty jesteś niczym beze Mnie i ty wiesz o tym, i zaakceptowałaś to.

Bóg, Mój Ojciec, mówi do świata poprzez Swoich proroków.

To jest Jego Słowo, które odrzucacie, kiedy publicznie szydzicie z Jego proroków.

Ponieważ jest to grzechem w Jego oczach.

Nigdy nie odrzucajcie proroków Pana.

Nigdy nie rańcie, ani nie krzywdźcie waszych proroków w jakikolwiek sposób.

W razie wątpliwości zawsze zachowujcie milczenie i módlcie się za nich.

Zaatakujecie prawdziwego proroka, a ogień wyleje się na was w karze z Niebios z Ręki Mojego Ojca.

Nikt nie powstrzyma dawania Słowa Pana dla Jego dzieci.

Jest to obietnica uczyniona od samego początku przez Mojego Ojca.

Usłyszcie Jego Głos.

Zaakceptujcie, że jesteście w czasach ostatecznych.

Módlcie się, żeby orędzia te zostały usłyszane, tak aby wszystkie Boże dzieci otrzymały wieczne życie.

Wasz Nauczyciel

Odkupiciel całej Ludzkości

Jezus Chrystus

2012/02/25 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Nie będzie śmierci. Żadnej choroby. Żadnego grzechu w Nowym Raju.

Orędzie nr 358 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 24.02.2012, godz.15.30

Moja droga, ukochana córko, nigdy nie zapominajcie, że pomimo Moich surowych ostrzeżeń dla ludzkości, zachowuję bardzo szczególną Miłość w Moim Sercu dla wszystkich Moich dzieci.

Jest konieczne, aby ziemię oczyścić teraz, gdyż gdybym wrócił obecnie, nie nadawałaby się dla Mnie, aby po niej chodzić.

Kiedy ludzkość zostanie oczyszczona, pozostaną tylko ci z miłością do Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca.

Moja wybrana generacja będzie ze Mną na wieczność. Raj ten zaofiaruje 1000 lat pokoju, miłości i harmonii.

Po okresie tym, odbędzie się drugie zmartwychwstanie ze śmierci.

Dopiero wówczas życie wieczne może być zaofiarowane wszystkim duszom ze światłem Boga świecącym przez nie.

Moja córko, dlaczego wahasz się? Czy nie wiecie, że proroctwa te zostały przepowiedziane?

Niech żaden człowiek tego źle nie zrozumie. Wam, dzieciom tej generacji, dany będzie dar życia w Raju, nawet piękniejszym, niż tym przygotowanym dla Adama i Ewy.

Wiek będzie nieistniejący, ponieważ człowiek żył będzie w pokoju z rodzinami pokoleń.

Tak wiele miłości i radości będzie codziennością. W końcu przyznany wam będzie prawdziwy, trwały pokój w waszych duszach.

Dlaczego miałoby to być niemożliwe? Jest to ziemia, jaka zaplanowana została przez Mojego Ojca, którego Boska Wola, w końcu ostatecznie dokonana będzie jako w Niebie, tak i na ziemi.

Radujcie się wszyscy. Nowy Raj powinien być powitany z zachwytem i utęsknieniem.

Nie będzie śmierci. Żadnej choroby. Żadnego grzechu. Dany wam będzie dar wiecznego szczęścia.

Módlcie się za tych, którzy przez grzech i nieposłuszeństwo utracą wszelkie prawo do ich prawowitego dziedzictwa, które od samego początku czasu zaplanowane było przez Mojego Przedwiecznego Ojca.

Wasz Ukochany Jezus

2012/02/25 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

PILNE! 29 luty 2012 – Światowy dzień modlitwy, aby uniknąć wojny atomowej

Piątek, 24.02.2012, godz.18.40

Ze względu na pilną wiadomość Najświętszej Marii Panny daną wizjonerce Marii Bożego Miłosierdzia Bożego, wzywamy wszystkich braci i siostry do globalnego dnia modlitwy, aby zapobiec wojnie atomowej.

29 luty został zasugerowany przez wizjonerkę Marię Bożego Miłosierdzia. W tym dniu
wszyscy powinni modlić się całym Psałterzem Różańca Świętego, aby uniknąć wojny atomowej w Iranie.

Więcej informacji można znaleźć w orędziu Najświętszej Marii Panny z 23.02.2012

2012/02/24 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Módlcie się, żeby wojna atomowa w Iranie mogła być uniknięta

Orędzie nr 356 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 23.02.2012, godz.16.00

Moje dziecko, jest to moment dla Moich dzieci, aby połączyły się jak jeden mąż przez szacunek dla Mojego drogiego Syna, tak żeby wojna atomowa w Iranie mogła być uniknięta.

Ta wojna jest bardzo blisko i musicie się mocno modlić, aby ją powstrzymać, ponieważ zabije ona miliony dzieci Bożych.

Szatan i jego demony pracują, aby spowodować straszliwe zniszczenie.

Jeśli unicestwią dusze, zanim dana im będzie szansa rehabilitacji w oczach Mojego Syna, wówczas będą one utracone.

Taki jest plan złego.

Szuka on tak wielu dusz, aby zapobiec ich wejściu do Królestwa Mojego Ojca.

Dzieci, Mój Święty Różaniec może zapobiec wojnie, kiedy modląc się odmawiacie wszystkie tajemnice w jednej modlitwie.

Zjednoczcie się teraz przez jeden dzień i odmawiajcie Mój Różaniec, aby powstrzymać tą atomową wojnę, która jest obecnie planowana.

Módlcie się za te biedne dusze, nie tylko w Iranie, ale w krajach, które zostaną nieświadomie uwikłane.

Módlcie się także za te biedne kraje, które są używane jak pionki w nikczemnej grze kłamstw, planowanej przez grupy, które nie są od Boga, Mojego Przedwiecznego Ojca.

Moje dzieci, idźcie teraz i nakłońcie wszystkie Moje dzieci, aby razem modliły się dla złagodzenia tego wielkiego okrucieństwa wobec ludzkości.

Wasza ukochana Matka

Matka Ocalenia

2012/02/23 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Post jest ważny dla waszych dusz

Orędzie nr 355 z serii Ostrzeżenie

Środa, 22.02.2012, godz.19.00

Wiadomość otrzymana przez Marię Bożego Miłosierdzia w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Moja droga, ukochana córko, powiedz Moim dzieciom, że ten okres Wielkiego Postu, to czas cichego rozmyślania, osobistego poświęcenia i okazji do modlitwy o złagodzenie wojny na świecie.

Naśladujcie Mój post na pustyni przez podejmowanie drobnych wyrzeczeń.

Post jest ważny dla waszych dusz. Oczyszcza ducha i daje Mi ogromne pocieszenie.

Możecie uratować wiele dusz poszcząc tylko raz w tygodniu.

Ten termin, może być zgodny z waszym życzeniem. Ważne jest jedynie, że ofiarujcie ten dzień za dusze.

Wykorzystajcie ten czas, aby pomóc Mi w Mojej walce o dusze.

Rozmyślajcie o Moim życiu na ziemi i darze, który przyznałem przez Moją śmierć na krzyżu, aby zapewnić wszystkim Moich dzieciom Wieczne Życie.

Te kilka tygodni Wielkiego Postu musi być wykorzystane dla przygotowania waszych dusz i dusz waszych braci i sióstr.

Proszę przygotujcie się do Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy poprzez odmawianie tej Modlitwy Krucjaty (34) – Mój Dar Postu dla Jezusa

„O mój Jezu,
Pomóż mi w mój własny mały sposób
Naśladować Twoje życie złożone w ofierze dla ocalenia ludzkości.

Pozwól mi ofiarować Tobie dar postu, jeden dzień w tygodniu
Przez cały okres Wielkiego Postu, aby ratować całą ludzkość, tak żeby mogła
Wejść do bram Nowego Raju na Ziemi.

Ofiaruję Tobie drogi Jezu, moje poświęcenie
Z miłością i radością w moim sercu, aby pokazać Ci rozmiar mojej miłości.
Poprzez tą ofiarę błagam Cię o ocalenie każdej duszy, która może
Utraciła stan łaski.
Amen.”

Dzieci, nie pozwólcie strachowi przyćmić waszej nadziei Wiecznego Zbawienia. Oczyszczanie będzie szybkie.

Wy, Moi wyznawcy, którzy przyjmujecie Pieczęć Boga żywego, zostaliście pobłogosławieni.

Wy nie musicie się martwić.

Musicie być mocni.

Musicie być pełni nadziei i cały czas skupiać się na Mnie.

Tylko wtedy powstaniecie i pójdziecie bez wahania ciernistą drogą.

Ja poprowadzę was w waszej podróży i pokieruję każdym krokiem na tej drodze.

Wasz ukochany Jezus

2012/02/23 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (34) – Mój Dar Postu dla Jezusa

Środa, 22.02.2012, godz.19.00

Proszę przygotujcie się do Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy poprzez odmawianie tej Modlitwy Krucjaty (34) – Mój Dar Postu dla Jezusa

„O mój Jezu,
Pomóż mi w mój własny mały sposób
Naśladować Twoje życie złożone w ofierze dla ocalenia ludzkości.

Pozwól mi ofiarować Tobie dar postu, jeden dzień w tygodniu
Przez cały okres Wielkiego Postu, aby ratować całą ludzkość, tak żeby mogła
Wejść do bram Nowego Raju na Ziemi.

Ofiaruję Tobie drogi Jezu, moje poświęcenie
Z miłością i radością w moim sercu, aby pokazać Ci rozmiar mojej miłości.
Poprzez tą ofiarę błagam Cię o ocalenie każdej duszy, która może
Utraciła stan łaski.
Amen.”

Wasz ukochany Jezus

2012/02/23 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Dlaczego odrzucacie Moje ostrzeżenia, aby przygotować się na Moje Powtórne Przyjście?

Orędzie nr 354 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 21.02.2012, godz.19.45

Moja droga, umiłowana córko, jakże cierpisz w Imię Moje i Mojego ukochanego Ojca.

Musisz być mocna, ponieważ przekazy te będą prowokować oburzenie w pewnych kręgach, mimo że będą inspirować i dawać siłę innym duszom.

Moje Święte Słowo zostało odrzucone przez uczonych podczas Mojego pobytu na ziemi.

Ja zostałem odrzucony jako oszust przez kapłanów i tych, którzy utrzymywali, że są pobożnymi ludźmi.

Ci z was, którzy mówią, że wymierzone Mi traktowanie było barbarzyńskie, mieliby rację.

Ci ludzie, którzy żyli w tamtych czasach, byli niewykształceni, nieokrzesani i nikczemni.

Byli tacy okrutni w traktowaniu Mnie, ich ukochanego Zbawiciela.

Niektórzy mogą powiedzieć, że byli ignorantami i nic nie wiedzieli o Piśmie Świętym. Ale to nie jest prawda. Ponieważ ci żyjący w dzisiejszym świecie, choć są lepiej wykształceni i dobrze obeznani, nie są inni.

Ci, po których spodziewalibyście się, że są w pełni zorientowani w Piśmie Świętym, aby pojąć zawarte w Nim nauki, są ślepi dla Prawdy.

Mimo całego ich zrozumienia Świętej Księgi Mojego Ojca zaniedbali, aby przygotować się na moment, kiedy Ja przyjdę ponownie.

Myśleli, że kiedy oni mieliby ten czas przyznany?

Czas Mojego Powtórnego Przyjścia na ziemię bardzo się przybliżył.

Mimo to, ludzkość nie przygotowała się na Moje Przybycie.

Nawet Moi wyświęceni słudzy nie głoszą ważności tego Najbardziej Chwalebnego Wydarzenia. Dlaczego tak jest?

Czy niczego się nie nauczyliście? Co jest jeszcze, co Ja muszę zrobić?

Myśleliście, że kiedy Ja miałbym przyjść i dlaczego uważacie, że czas ten nie jest bliski?

Co jest tym, co zaślepia was i blokuje wasze uszy na dźwięk Mojego Głosu?

Zrzućcie waszą pelerynę złota, srebra i bogactwa i zaakceptujcie, że beze Mnie jesteście niczym.

Bez Moich łask nie możecie przygotować waszych dusz na Mój Chwalebny Powrót.

Mój ukochany Ojciec zawsze posyłał proroków, aby przygotować Swoje dzieci. On robił to od początku czasu.

Dlaczego więc odrzucacie Moje ostrzeżenia, aby przygotować się na Moje Powtórne Przyjście?

Błagam was, posłuchajcie Mnie.

Nie mogę nakazać wam słuchania, ponieważ został wam dany dar wolnej woli.

Nigdy nie mogę przymuszać was lub dać wam komendę, aby podjąć działanie. Ponieważ to jest niemożliwe.

Mój Ojciec nigdy nie będzie ingerował w waszą wolną wolę.

Ale nigdy nie zawaha się ostrzegać was, prowadzić was i wypełniać wasze dusze łaskami, aby uczynić was silnymi.

Dla tych z otwartymi sercami, udzieli On Daru Ducha Świętego.

Ci, winni pychy, religijnego snobizmu i arogancji, nie będą w stanie otworzyć swoich serc, ponieważ brakuje im cechy najważniejszej ze wszystkich. Pokory.

Bez pokory i szczodrości serca nie możecie się zbliżyć do Mojego Najświętszego Serca.

Przyjdźcie do Mnie, dzieci. Pozwólcie, że zabiorę was do Mojego stada, tak abym mógł jak Dobry Pasterz prowadzić was do bezpiecznego miejsca.

Wasz Jezus
Odkupiciel ludzkości

2012/02/22 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Bóg Ojciec: Powstańcie teraz i przyjmijcie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego

Orędzie nr 352 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 20.02.2012, godz.12.20

Moja ukochana córko, Moje Serce pulsuje w smutku wobec grzechów Moich dzieci.

Ich wzajemna nikczemna nienawiść rozdziera Moje Serce, jak każdego kochającego Ojca, na dwoje.

Jest jak miecz przekłuwający Moje Serce, który nie ustąpi.

Ja Jestem Najwyższym Bogiem, który z powodu wolnej woli, jaką dałem wszystkim Moim dzieciom, będzie musiał cierpieć nieustający ból, dopóki nie rozwinie się Nowy Raj na ziemi.

Wówczas wy, Moje dzieci, przyłączycie się jednomyślnie z Moją Świętą Wolą.

Dopóki to nie nastąpi, nie może być pokoju na ziemi.

Tylko wtedy, gdy zły i ci, którzy niewolniczo podążają za obiecanymi przez niego kłamstwami, zostaną ostatecznie zniszczeni, świat w końcu może stać się spokojny.

Moja córko, powiedz Moim dzieciom, że nie odczuwam przyjemności z myśli o karaniu Moich dzieci, ponieważ Ja je kocham.

One są Moje, są Moim drogim Dziełem. Widzieć, jak zły zdeprawował ich dusze jest ciągłą udręką dla Mnie, ich ukochanego Ojca.

Pragnę zabrać wszystkie z was, kochające dzieci, które znacie i rozumiecie Moją Miłość do was, do Mojego pięknego Nowego Raju na ziemi.

Obiecuję wam, że prześladowanie będzie krótkie, i że będziecie chronieni.

Ponieważ pozostawię teraz Pieczęć Mojej Miłości i Ochrony.

Z nią ujdziecie uwadze tych, którzy spowodują trudności w waszych krajach.

Moja Pieczęć jest Moją obietnicą Ocalenia. Z tą Pieczęcią Moja moc przepłynie przez was i żadna krzywda was nie dosięgnie.

Dzieci, jest to Cud i tylko ci, którzy kłaniają się przede Mną, ich Panem i Stwórcą wszystkich rzeczy, jak małe dzieci z miłością dla Mnie w swoich sercach, mogą być pobłogosławieni tym Boskim Darem.

Powstańcie teraz i przyjmijcie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego.

Odmawiajcie tą Modlitwę Krucjaty (33), aby podziękować za Moją Pieczęć i przyjąć ją z miłością, radością i wdzięcznością.

„O Mój Boże, Mój kochający Ojcze,
Przyjmuję z miłością i wdzięcznością
Twoją Boską Pieczęć Ochrony.

Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.
Kłaniam się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Tobie moją głęboką miłość i lojalność
Dla Ciebie, mój Ukochany Ojcze.

Błagam Cię, abyś chronił mnie i moich ukochanych tą specjalną Pieczęcią
I ślubuję moje życie Twojej służbie teraz i na zawsze.
Kocham Cię Drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach Drogi Ojcze.

Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego
Na przebłaganie za grzechy świata i dla Ocalenia wszystkich Twoich dzieci.

Amen.”

Idźcie, Moje dzieci i nie obawiajcie się. Zaufajcie Mi, waszemu ukochanemu Ojcu, który z Miłością stworzył każdego z was.

Znam każdą pojedynczą duszę, każda wasza cząstka jest Mi znana. Ani jeden z was nie jest kochany mniej niż inni.

Z tego powodu nie chcę utracić ani jednej duszy. Ani jednej.

Proszę, módlcie się nadal codziennie Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Pewnego dnia zrozumiecie, dlaczego to oczyszczanie jest potrzebne.

Wasz kochający Ojciec w Niebie
Najwyższy Bóg

2012/02/20 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (33) – Bóg Ojciec: Powstańcie teraz i przyjmijcie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego

Poniedziałek, 20.02.2012, godz.12.20

Moja Pieczęć jest Moją obietnicą Ocalenia. Z tą Pieczęcią Moja moc przepłynie przez was i żadna krzywda was nie dosięgnie.

Dzieci, jest to Cud i tylko ci, którzy kłaniają się przede Mną, ich Panem i Stwórcą wszystkich rzeczy, jak małe dzieci z miłością dla Mnie w swoich sercach, mogą być pobłogosławieni tym Boskim Darem.

Powstańcie teraz i przyjmijcie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego.

Odmawiajcie tą Modlitwę Krucjaty (33), aby podziękować za Moją Pieczęć i przyjąć ją z miłością, radością i wdzięcznością.

„O Mój Boże, Mój kochający Ojcze,
Przyjmuję z miłością i wdzięcznością
Twoją Boską Pieczęć Ochrony.

Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.
Kłaniam się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Tobie moją głęboką miłość i lojalność
Dla Ciebie, mój Ukochany Ojcze.

Błagam Cię, abyś chronił mnie i moich ukochanych tą specjalną Pieczęcią
I ślubuję moje życie Twojej służbie teraz i na zawsze.
Kocham Cię Drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach Drogi Ojcze.

Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego
Na przebłaganie za grzechy świata i dla Ocalenia wszystkich Twoich dzieci.

Amen.”

Idźcie, Moje dzieci i nie obawiajcie się. Zaufajcie Mi, waszemu ukochanemu Ojcu, który z Miłością stworzył każdego z was.

Znam każdą pojedynczą duszę, każda wasza cząstka jest Mi znana. Ani jeden z was nie jest kochany mniej niż inni.

Z tego powodu nie chcę utracić ani jednej duszy. Ani jednej.

Proszę, módlcie się nadal codziennie Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Pewnego dnia zrozumiecie, dlaczego to oczyszczanie jest potrzebne.

Wasz kochający Ojciec w Niebie
Najwyższy Bóg

2012/02/20 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Bestią z dziesięcioma rogami jest Unia Europejska

Orędzie nr 351 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 19.02.2012, godz. 03.00

Moja droga, umiłowana córko, nie musicie obawiać się tych przekazów.

Ponieważ dawane są one światu z powodu Miłości, jaką mam dla całej ludzkości.

Znajomość nadchodzących wydarzeń pomoże przygotować Moje dzieci, tak aby mogły bronić Prawdy.

Moje ostrzeżenia mogą pomóc w szerzeniu nawrócenia i pozwolą po raz kolejny potwierdzić Moim dzieciom Prawdę Mojej obietnicy Powtórnego Przyjścia.

Moje Powtórne Przyjście odbędzie się w czasach waszego życia, dzieci.

Wy, z tego wybranego pokolenia, będziecie korzystać z cudów Mojego Chwalebnego Królowania na ziemi.

Obejmuję pośród was, Moich wybrani dzieci, tych, którzy odwrócili się od mnie i zaprzeczają Istnieniu Mojego ukochanego Ojca, Najwyższego Boga.

Moja Miłość obejmie tych, którzy Mną gardzą. Z czasem nawrócą się.

Uznanie Moich przekazów dawanych tobie, Mojemu prorokowi czasów ostatecznych, któremu dana jest odpowiedzialność otwarcia siedmiu pieczęci, nie wystarczy.

To, co jest naprawdę ważne, to Zbawienie wszystkich waszych braci i sióstr na całym świecie.

Dwóch sojuszników, Rosja i Chiny, połączy siły. Stanie się tak, kiedy bestia z dziesięcioma rogami podniesie się, aby zdominować swoje długo cierpiące niewinne narody.

Moja córko, bestią z dziesięcioma rogami jest Unia Europejska, zwana Babilonem w Księdze Objawienia.

Babilon upadnie i zostanie zdominowany przez wielkiego czerwonego smoka, Chiny i jego sojusznika niedźwiedzia, Rosję.

Kiedy to nastąpi, zapanuje komunizm i biada temu, kto będzie widziany, że praktykuje swoją religię w ich obecności.

Wszystkie religie zostaną zakazane, ale Chrześcijanie będą cierpieć największe prześladowania.

Rzymsko-Katolicy nie będą w ogóle tolerowani i będą musieli odprawiać Msze w tajemnicy.

Dzieci, wszyscy Moi wyznawcy, nadszedł czas, aby rozpocząć planowanie waszej przyszłości.

Będę prowadził was w każdej chwili.

Rozpocznijcie przygotowania teraz, ponieważ dany będzie czas, aby to zrobić.

Ponownie mówię wam, modlitwa, i to wiele modlitw, osłabi moc bestii, niedźwiedzia i czerwonego smoka.

Będą panować przez bardzo krótki czas. A po tym zostaną zniszczeni.

Wasz Ukochany Zbawiciel
Odkupiciel ludzkości
Jezus Chrystus

2012/02/20 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Europejskie kraje ulegną dyktaturze nie lepszej niż za czasów Hitlera

Orędzie nr 350 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 18.02.2012, godz.16.00

Moja droga, umiłowana córko, Moim zamiarem jest ochronić jak najwięcej Moich wyznawców, ponieważ Ręka Mojego Ojca opadnie wkrótce, aby ukarać ludzkość za jej nikczemność i zapobiec, aby straszliwe okrucieństwa popełnione zostały przez grzeszników, którzy chcą zniszczyć wiele narodów.

Wszyscy z was będą chronieni, ale na was spoczywa odpowiedzialność za innych.

Uważajcie teraz, jak kraje europejskie ulegają dyktaturze nie lepszej niż za czasów Hitlera.

Przez światową grupę ustalone są plany, aby przejąć każdy kraj w Europie.

Babilon upadnie, jak przepowiedziane.

Niedźwiedź i czerwony smok podejmą działania wojenne, tak jak prorokowane.

Rzym stanie się siedzibą nikczemnych rządów i dominacji.

Włochy popadną w ruinę.

Grecja będzie katalizatorem, który dostarczy pretekstu do obalenia Babilonu.

Wszystko zostanie teraz wyjawione światu.

Modlitwa może złagodzić udrękę Moich biednych dzieci, które zmuszone będą żebrać o jedzenie wkładane do ich ust.

Będą one traktowane jak dzieci, ale będą przydeptane, ponieważ zostaną zniewolone przez globalną grupę, która działa wspólnie z europejskimi przywódcami.

Są oni zdrajcami, wszyscy z nich, nie tylko wobec tych, którym służą, ale wobec Boga, Wszechmogącego Ojca.

Jego Imię jest znienawidzone przez tą grupę, która zakazała hołdu dla Niego w swoich krajach.

Dlatego będą cierpieć. Będą ukarani i pozbawieni możliwości wypełnienia swojej nikczemnej misji.

Gniew Mojego Ukochanego Ojca osiągnął teraz niespotykane dotąd wyżyny, ponieważ podniesienie się wielkiego czerwonego smoka jest nieuchronne.

Tak dużo zniszczenia, dzieci.

Tak dużo żądzy władzy i kontroli.

Tak dużo nienawiści do Mnie, ich Boskiego Zbawiciela.

Czterech posłańców szatana zeszło i pracuje teraz wewnątrz tych grup.

Ci nikczemni i potężni przywódcy kontrolowani są przez antychrysta, który jest teraz bardzo aktywny. Antychryst prowadzi bardzo dużą organizację.

Są oni tak przebiegli, że tylko niewielu zdaje sobie sprawę, co oni naprawdę robią.

Moje dzieci, oni będą próbowali przejąć władzę i będzie się wydawać, że wszystkie ich plany się rozwijają.

Ale to jest czas, kiedy Mój Ojciec będzie interweniować.

Biada tym, których spotka gniew Mojego Ojca.

Nie będzie im nawet dana szansa, aby zadrżeć przed Nim, jeśli natychmiast nie okażą skruchy.

Dzieci, bardzo niewielu z was podawana jest prawda, gdyż wielu z tych ludzi kontroluje wiadomości, abyście wierzyli, że są one prawdą.

Nie macie żadnych innych środków poznania, co się dzieje na świecie.

Gdyż te organizacje, które uważacie za odpowiedzialne, które mają dbać o narody, są w rzeczywistości tymi samymi grupami prowadzonymi przez antychrysta.

Narody, o których uważacie, że są nikczemne, są represjonowane i używane jako pionki, tak że zamiast tego, wydają się niegodziwe dla zewnętrznego świata.

Nie musicie zawsze wierzyć w to, co jest wam prezentowane w imię sprawiedliwości.

Módlcie się mocno za wszystkich waszych braci i siostry, którzy zostaną zdeptani przez tych ludzi.

Módlcie się, żeby Ostrzeżenie opóźniło ich działanie i módlcie się o osłabienie wpływu planu zaaranżowanego, aby znieść wasze prawa do waszych pieniędzy, waszej żywności i wasze prawo do praktykowania Chrześcijaństwa i innych religii, które honorują Mojego Ojca.

Wasz ukochany Jezus Chrystus
Zbawiciel ludzkości

2012/02/19 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Wprowadzicie aborcję w Irlandii, a zerwiecie połączenie do Mojego Serca

Orędzie nr 349 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 17.02.2012, godz.15.30

Jestem waszą ukochaną Matką, Królową Aniołów, Dziewicą Maryją, Niepokalanym Poczęciem.

Och, jakże płaczę dziś, ponieważ Irlandia, kraj najbardziej oddany Mnie, ich ukochanej Matce, pada ofiarą złego.

Ogromna ciemność zstąpiła nad tym narodem. Tak wielu straciło swą wiarę, tak samo wielu odwróciło swoje serca od Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Moje dzieci w Irlandii pozwoliły złemu, aby obrócił ich serca w kamień.

Ci, którzy kochają Mojego Syna odczuwają ból, kiedy są świadkami sekularyzmu, który przejął kontrolę nad tym niegdyś pobożnym krajem.

Czynione są obecnie próby wprowadzenia aborcji, a jeśli tak się stanie, zrani to głęboko Mojego drogiego Syna.

Moje dzieci, gdybyście miały wprowadzić aborcję w Irlandii, to zerwiecie połączenie, które przyniosło was tak blisko do Mojego Serca.

Tak wielu ludzi w Irlandii obraża teraz Mojego Syna poprzez brak okazywania Mu szacunku. Ja także nie jestem już dłużej tolerowana, a Moje Imię jest poniżane.

Dzieci Irlandii, wybrane jako specjalne dusze do przekazywania Słowa Mojego Ojca na całym świecie, musicie Mnie posłuchać.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby te plany wprowadzenia prawa do aborcji nie zrealizowały się.

Gdyby tak się stało, Irlandia utraci wiele względów w Królestwie Mojego Ojca.

Grzech aborcji jest najbardziej bolesny w oczach Mojego Ojca. Jest to najgorszy rodzaj ludobójstwa.

Musicie walczyć z tym złem, dzieci. Musicie zrobić to teraz lub ostatnie boskie połączenie, które musi być wzmacniane, zostanie zamiast tego osłabione.

Dzieci, musicie powstać i odzyskać waszą Katolicką i Chrześcijańską Wiarę, które zostały wam skradzione.

Nie dopuśćcie, aby ci u władzy szydzili z was, kiedy głosicie Święte Boże Słowo.

Ten duch ciemności przykrywa nie tylko wasz kraj, ale objął też święte sanktuaria, w których przypuszczalnie Ja mam być czczona.

Płaczę w smutku, ponieważ widzę Moją ukochaną Irlandię poddającą się.

Mimo to jest nadzieja, dzieci. Ale musicie teraz przyłączyć się licznie, aby chronić swoją wiarę.

Wkrótce będziecie zmuszani do rezygnacji, nie tylko z waszej Katolickiej, ale z waszej Chrześcijańskiej Wiary.

Odzyskajcie wasz kraj z socjalizmu i świeckich dyktatur.

Będą występować w obronie praw obywateli, ale zaprzeczą tym samym prawom, których ochrony żądają, włącznie z prawem do modlenia się.

Będą was zmuszać do zaakceptowania, w ustawie, prawa do mordowania jeszcze nie narodzonych dzieci.

Pamiętajcie, że każda dusza została stworzona z miłością przez Boga Wszechmogącego Ojca.

Każdy, kto wybiera aborcję lub pomaga w nikczemnym akcie aborcji, popełnia grzech śmiertelny.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się Moją Modlitwą Krucjaty za Irlandię (32)

„O Matko Ocalenia,
Módl się za Twoje dzieci w Irlandii, aby zapobiec
Zadawaniu nam nikczemnych aktów aborcji.
Chroń ten pobożny naród przed zatapianiem głębiej w rozpaczy
Z ciemności, która przykrywa nasz kraj.

Uwolnij nas od złego, który chce zniszczyć Twoje dzieci mające się jeszcze narodzić.
Módl się, żeby przywódcy tam mieli odwagę, aby wysłuchać tych, którzy kochają Twojego Syna,
Tak żeby postąpili oni zgodnie z naukami Naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Amen.”

Idź teraz Moje dziecko i powiedz Moim dzieciom w Irlandii, że muszą być silne. Muszą walczyć o to, co jest słuszne.

Nigdy nie muszą obawiać się głosić Prawdy, Świętego Słowa Boga, bez względu na to, jak może to być trudne.

Wasza ukochana Królowa Nieba

Matka Ocalenia

2012/02/18 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (32) – Modlitwa, aby powstrzymać aborcję w Irlandii

Piątek, 17.02.2012, godz.15.30

Módlcie się, módlcie się, módlcie się Moją Modlitwą Krucjaty za Irlandię (32)

„O Matko Ocalenia,
Módl się za Twoje dzieci w Irlandii, aby zapobiec
Zadawaniu nam nikczemnych aktów aborcji.
Chroń ten pobożny naród przed zatapianiem głębiej w rozpaczy
Z ciemności, która przykrywa nasz kraj.

Uwolnij nas od złego, który chce zniszczyć Twoje dzieci mające się jeszcze narodzić.
Módl się, żeby przywódcy tam mieli odwagę, aby wysłuchać tych, którzy kochają Twojego Syna,
Tak żeby postąpili oni zgodnie z naukami Naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Amen.”

Idź teraz Moje dziecko i powiedz Moim dzieciom w Irlandii, że muszą być silne. Muszą walczyć o to, co jest słuszne. Nigdy nie muszą obawiać się głosić Prawdy, Świętego Słowa Boga, bez względu na to, jak może to być trudne.

Wasza ukochana Królowa Nieba
Matka Ocalenia

2012/02/18 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Nikczemna grupa popełniająca największe kłamstwo, aby przejąć kontrolę nad krajami

Orędzie nr 348 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 16.02.2012, godz.20.00

Moja droga, ukochana córko, musisz powiedzieć Moim dzieciom, tym wszystkim Moim wyznawcom, aby łączyli się i tworzyli Łańcuch Ochrony w modlitwie.

Przyłączając się jako bracia i siostry w modlitwie za te zagubione dzieci, które wędrują szukając miłości do Mnie, ale które nie mogą znaleźć pokoju w swoich duszach, możecie je uratować.

One potrzebują was, abyście się za nie modlili, ponieważ Ostrzeżenie nie nawróci tych słabych dusz.

Wy, Moi wierni wyznawcy przynosicie Mi pocieszenie, którego potrzebuję, kiedy widzę straszny ból i trudności znoszone obecnie przez Moje dzieci w prawie każdym zakątku świata.

Ta nikczemna grupa, składająca się z niektórych najbardziej wpływowych i elitarnych osób, popełnia największe kłamstwo poprzez swoje celowe spiskowanie dla przejęcia kontroli nad krajami Środkowego Wschodu, Europy i USA.

Ich plan ujawnia się na waszych oczach. Czy nie widzicie? Opracowanie tego planu zabrało dziesięciolecia.

Każde z Moich dzieci musi pozostać czujnym w każdej chwili.

Nie pozwólcie im zabrać waszych krajów. Sprzeciwcie się im.

Pieniądze są ich bronią oszustwa. Upadek waszych systemów bankowych był zamierzony. Teraz ruszają, aby zakończyć kolejną fazę swojego planu.

Wy, dzieci, możecie powstrzymać ten rozwój poprzez modlitwę.

Mój Ojciec umieszcza już przeszkody na ich drodze.

Moi wyznawcy obejmują wiele krajów. Musicie teraz połączyć się razem w modlitwie, aby powstrzymać przywódców europejskich, z których niektórzy są nieodłączni w powodowaniu swoimi podłymi sposobami straszliwych trudności u niewinnych ludzi.

Wzywam was do odmawiania tej Modlitwy Krucjaty (31), aby ich powstrzymać.

„O mój Jezu,
Pozwól mojej modlitwie przywołać Twojego Świętego Ducha,
Żeby zstąpił na tych przywódców kierowanych przez pożądanie, zachłanność, chciwość i pychę,
Aby zaprzestali prześladowań Twoich niewinnych dzieci.
Proszę Cię, o powstrzymanie ubóstwa, głodu i wojen od pochłaniania Twoich dzieci
I modlę się, aby przywódcy europejscy otworzyli swoje serca dla Prawdy Twojej Miłości.
Amen.”

Moja córko, łańcuch modlitwy rozprzestrzeni się na wszystkie strony i moc Ducha Świętego pomoże zatrzymać i przerwać działania tych ludzi, którzy mają władzę powstrzymania cierpienia.

Rozprzestrzeniajcie Moje Słowo w celu szerzenia nawrócenia.

Mój czas przyjścia, aby królować, jest bliski. Tak więc nie będzie wystarczająco czasu, aby uratować wszystkie dusze.

Uczyńcie wszystko co możliwe dla Mnie, waszego Jezusa, który kocha i troszczy się o was wszystkich.

Dzieci, przez wzgląd na całą ludzkość musimy pracować razem w naszej walce, aby zapobiec antychrystowi i jego potwornemu planowi oszustwa.

Nadzieja, miłość i modlitwy – to jest dzieci, czego od was oczekuję.

Dziękuję wam za całą waszą wierność i posłuszeństwo.

Nie widzieliście, a mimo to uwierzyliście. W momencie, gdy usłyszeliście Mój Głos przez te przekazy, rozpoznaliście Mnie.

Byliście w stanie to zrobić ze względu na Ducha Świętego, który panuje w waszych duszach.

Musicie dzielić się tym wielkim Darem, tak byście mogli przyprowadzić ze sobą wszystkich waszych bliskich do Mojego Nowego Raju na Ziemi.

Kocham każdego z was. Przynosicie Mi taką pociechę i radość.

Wasz ukochany Jezus

2012/02/17 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (31) – Modlitwa Łańcucha Ochrony

Czwartek, 16.02.2012, godz.20.00

Wzywam was do odmawiania tej Modlitwy Krucjaty (31), aby ich (przywódców –przyp.tł.) powstrzymać.

„O mój Jezu,
Pozwól mojej modlitwie przywołać Twojego Świętego Ducha,
Żeby zstąpił na tych przywódców kierowanych przez pożądanie, zachłanność, chciwość i pychę,
Aby zaprzestali prześladowań Twoich niewinnych dzieci.
Proszę Cię, o powstrzymanie ubóstwa, głodu i wojen od pochłaniania Twoich dzieci
I modlę się, aby przywódcy europejscy otworzyli swoje serca dla Prawdy Twojej Miłości.
Amen.”

Wasz ukochany Jezus

2012/02/17 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (30) – Modlitwa do Boga Ojca

Wtorek, 14.02.2012, godz.18.00

Moja obietnica jest następująca, dzieci.

Ochronię wszystkie Moje dzieci, które mają pieczęć Mojej Miłości osadzoną w ich duszach.

Oszczędzone wam będą prześladowania, tak że pozostaniecie silne, aby modlić się ze wszystkich sił za tych nikczemnych ludzi.

To pomoże osłabić terror i uniknąć wojny, głodu i religijnych prześladowań.

Modlitwa do Mnie, waszego Ojca, musi być teraz włączona w wasze codzienne modlitwy, wraz z tą szczególną Modlitwą Krucjaty (30)

„O mój Przedwieczny Ojcze
Boże, Stwórco Wszechświata
W Imię Twojego drogiego Syna
Błagam Cię, spraw, abyśmy Cię bardziej kochali

Pomóż nam być odważnymi, nieustraszonymi i silnymi w obliczu przeciwności
Przyjmij nasze ofiary, cierpienia i udręki jako dar
Przed Twój tron, aby ocalić Twoje dzieci na ziemi

Złagodź serca nieczystych dusz
Otwórz ich oczy dla Prawdy Twojej Miłości
Tak aby mogły przyłączyć się do wszystkich Twoich dzieci
W Raju na ziemi, który z taką miłością stworzyłeś dla nas
Zgodnie z Twoją Boską Wolą

Amen”

Wasz Kochający Ojciec
Bóg, Stwórca całej ludzkości
Bóg Najwyższy

2012/02/15 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Ostatnie dni szatana: jak osa, kiedy umiera, użądlenie będzie najbardziej bolesne

Orędzie nr 346 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 13.02.2012, godz.15.30

Moja córko, pamiętajcie proszę, że człowiek musi tylko patrzeć wokół siebie, aby poznać, że wielkie zmiany pojawiły się w świecie.

Zwykłe, codziennie wydarzenia nie wyglądają już na takie same. Przyjemności, które wam, dzieci, dostarczały korzyści materialne, straciły swój blask. One już was nie pociągają. Są zabarwione maską nicości.

Dlaczego tak jest? Czy nie wiecie, że jest to zmora antychrysta i jego obecność na ziemi, która rzuca te cienie?

On, nasienie szatana, zaraża każdy poziom waszego społeczeństwa, w tym politykę, siły wojskowe, instytucje finansowe, organizacje humanitarne, a nawet wasze kościoły.

Ani jeden sektor nie został oszczędzony, po to aby on mógł zadać ludzkości ból w tych swoich ostatnich dniach na ziemi.

Pamiętajcie, że Ja, wasz Jezus, dałem wam, Moim wyznawcom, moc Ducha Świętego, aby uczynić tych złych sprawców bezsilnymi.

Im bardziej rośniecie w siłę w bitwie poprzez potęgę waszej wiary, tym słabszy będzie uchwyt antychrysta.

Modlitwa, a zwłaszcza Modlitwy Krucjaty dawane tobie, Mojemu posłańcowi, pomogą wypędzić to zło.

Całe zło może być zniszczone przez modlitwę. To jest takie proste.

Dni przetrwania szatana i jego armii są policzone. Jednak jak osa, kiedy umiera, użądlenie będzie najbardziej bolesne.

Okażcie cierpliwość i wytrwałość podczas tych prób, a wy, Moja armio, w nadziei i zaufaniu pomaszerujecie w jedności ku bramom Mojego Nowego Raju na ziemi.

Wasz Zbawiciel Jezus Chrystus

2012/02/14 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Pismo Święte nie jest spychane na bok na korzyść tych przekazów

Orędzie nr 345 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 12.02.2012, godz.15.00

Moja droga, umiłowana córko, wczoraj tęskniłem za tobą. Czy pamiętasz, że budziłem cię w nocy? Byłaś zbyt zmęczona, a tak chciałem wówczas z tobą porozmawiać.

Dzisiaj muszę cię wezwać, abyś powiedziała światu, że wojna eskaluje, i że jeśli więcej Moich wyznawców nie będzie się modlić, wywołana zostanie wojna nuklearna.

Jest to bliskie, a modlitwa wraz z Ręką Mojego Przedwiecznego Ojca, może temu zapobiec.

Potrzebuję, aby więcej Moich wyznawców rozprzestrzeniało Moje Święte Słowo dawane całej ludzkości dla dobra waszych dusz.

Ty, Moja córko, atakowana jesteś przez tych, którzy mówią, że Święta Księga Mojego Ojca spychana jest na bok na korzyść tych przekazów. To nie jest tak.

Dzisiaj Moje orędzia są dla wzmocnienia nauk zawartych w Piśmie Świętym, ponieważ tak wielu w dzisiejszym świecie nie wie, co jest w Nim zawarte.

Nie rozpoznają też znaków ostrzegających o czasach ostatecznych, chyba że je wam teraz ujawnię.

Dlaczego tak jest? Muszę przygotować wasze dusze dla Mojego Nowego Raju. Nigdy nie miejcie odczucia, że próbuję prowadzić was inną drogą.

Istnieje bowiem tylko Jedna Droga do Raju i Ja Jestem Tym Jedynym, który poprowadzi was do jego bram.

Zważajcie na Moje Słowo.

Słuchajcie Mojego wezwania.

Chodźcie ze Mną z podniesionymi głowami, bez strachu w waszych sercach, ponieważ Ja prowadzę Moją armię, aby pomogła Mi odzyskać Moje Królestwo na ziemi.

Wasz ukochany Jezus

2012/02/14 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Inne kraje podążą za Anglią w zakazie publicznej modlitwy

Orędzie nr 344 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 12.02.2012, godz.10.30

Moje dziecko, jakże płaczę, kiedy widzę, jak wielu stara się stłumić cześć dla Mojego ukochanego Syna.

Mówiłam ci wcześniej, że bitwa się rozpoczęła. Plany zakazu publicznej modlitwy do Boga Ojca i Jego drogiego Syna Jezusa Chrystusa, zostały już rozpoczęte w Anglii.

To jest dopiero początek. Bardzo niedługo będzie to zastosowane w szkołach i innych miejscach publicznych, aż stanie się nielegalnym modlenie się w Kościołach poświęconych Mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

Nienawiść wśród ludzi, i to tych na wysokich pozycjach, do Mojego Syna oznacza, że zrobią wszystko, co mogą, aby zakazać publicznego praktykowania Chrześcijaństwa.

Ci, którzy nienawidzą Mojego Syna mówią, że w Mojego Syna nie wierzą. Ale jak mogą okazywać tak dużo nienawiści do kogoś, w kogo nie wierzą?

Ich pogarda dla Mojego Syna stanie się wyraźniejsza, kiedy inne kraje podążą za Anglią w zakazie publicznego praktykowania Chrześcijaństwa.

Oddawanie czci Mojemu Synowi stanie się przestępstwem.

Ucierpią także inne religie, które wyznają wiarę w Boga Ojca.

Jednak nie będą one tak cierpiały, jak Kościół Rzymsko-Katolicki i pozostali Chrześcijanie. Ich cierpienie stanie się intensywne.

Módlcie się dzieci, aby oddalić wiele z tego zła, kiedy staje się teraz bardziej widoczne.

Tak długo ci, którzy twierdzą, że nie wierzą w Mojego Syna, pozostawali ukryci.

Teraz rzucą się do przodu z pewnością siebie i będą prześladować Mojego Syna poprzez cierpienia, które będą zadawać Jego wyznawcom.

Dzieci, módlcie się mocno, aby ochronić waszą wiarę i wasze prawo do czczenia Mojego Syna w miejscach publicznych, bez bycia zmuszonym do odczuwania wstydu.

Proszę, módlcie się tą Modlitwą Krucjaty (29) o ochronę praktykowania Chrześcijaństwa.

”O Mój Panie, Jezusie Chrystusie
Błagam Cię, wylej Twojego Świętego Ducha
Na wszystkie Twoje dzieci.

Błagam cię, wybacz tym, którzy w swoich duszach mają nienawiść do Ciebie.
Modlę się, żeby ateiści otworzyli swoje zatwardziałe serca podczas Twojego Wielkiego Miłosierdzia
I żeby Twoje dzieci, które Cię kochają, mogły czcić Cię z godnością, wznosząc się ponad wszelkie prześladowania.

Proszę wypełnij wszystkie Twoje dzieci darem Twojego Ducha, tak żeby mogły powstać z
Odwagą i prowadzić Twoją armię do ostatecznej batalii przeciw szatanowi, jego demonom oraz
wszystkim tym duszom, które są niewolnikami jego fałszywych obietnic.
AMEN”

Idź w pokoju Moje dziecko i powiedz światu, aby przygotował się do tej wielkiej niesprawiedliwości.

Dziękuję ci, za twoją odpowiedź na Moje dzisiejsze wezwanie.

Maryja, Królowa wszystkich aniołów
Matka Ocalenia

2012/02/13 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (29) – O ochronę praktykowania Chrześcijaństwa

Niedziela, 12.02.2012, godz.10.30

Dzieci, módlcie się mocno, aby ochronić waszą wiarę i wasze prawo do czczenia Mojego Syna w miejscach publicznych, bez bycia zmuszonym do odczuwania wstydu.

”O Mój Panie, Jezusie Chrystusie
Błagam Cię, wylej Twojego Świętego Ducha
Na wszystkie Twoje dzieci.

Błagam cię, wybacz tym, którzy w swoich duszach mają nienawiść do Ciebie.
Modlę się, żeby ateiści otworzyli swoje zatwardziałe serca podczas Twojego Wielkiego Miłosierdzia
I żeby Twoje dzieci, które Cię kochają, mogły czcić Cię z godnością, wznosząc się ponad wszelkie prześladowania.

Proszę wypełnij wszystkie Twoje dzieci darem Twojego Ducha, tak żeby mogły powstać z
Odwagą i prowadzić Twoją armię do ostatecznej batalii przeciw szatanowi, jego demonom oraz
wszystkim tym duszom, które są niewolnikami jego fałszywych obietnic.
AMEN”

Maryja, Królowa wszystkich aniołów
Matka Ocalenia

2012/02/13 Posted by | Krucjata Modlitwy | Dodaj komentarz

Mój biedny Święty Wikariusz, Papież Benedykt XVI, zostanie usunięty ze Stolicy Apostolskiej w Rzymie

Orędzie nr 343 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 11.02.2012, godz.11.30

Moja droga, ukochana córko, wszędzie następuje eskalacja wojen i bardzo szybko Ręka Mojego Ojca zainterweniuje, aby przynieść powstrzymanie tego zła.

Nie obawiajcie się, gdyż plany uratowania ludzkości zostały zakończone i teraz nie potrwa długo do Mojego Wielkiego Miłosierdzia, które będzie dane każdemu z was.

Nigdy nie bójcie się dzieł antychrysta w sytuacji, gdy wy, drogie dzieci, macie w sobie siłę, aby poprzez modlitwę osłabić jego uchwyt nad światem.

Pozostali światowi przywódcy zostaną wkrótce zabici i Mój biedny Święty Wikariusz, Papież Benedykt XVI, zostanie usunięty ze Stolicy Apostolskiej w Rzymie.

Moja córko, w zeszłym roku mówiłem o spisku w korytarzach Watykanu.

Plan zniszczenia Mojego Świętego Wikariusza został opracowany w tajemnicy 17 marca 2011 roku i dojdzie do skutku, gdyż zostało to przepowiedziane.

Rozprzestrzeniajcie teraz Moje Święte Słowo w każdym zakątku świata i organizujcie, aby drukowane wersje Moich Orędzi szerzone były w tak wielu krajach, jak to możliwe.

Jesteście prowadzeni, więc musicie robić to, co jest najlepsze. Poproście Mnie w modlitwie, abym wysłał wam pomoc, i będzie to uczynione.

Wasz Jezus

2012/02/12 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Bóg Ojciec: Trzęsienia ziemi będą odczuwalne, jako część małej kary przed Ostrzeżeniem

Orędzie nr 342 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 10.02.2012, godz.19.50

Ja Jestem Bogiem Ojcem, Stworzycielem wszystkich rzeczy. Przychodzę w Imię Świętej Trójcy.

Moja ukochana córko, oznajmiam dzisiaj, że wszystkie przygotowania do Wielkiego Miłosierdzia Mojego Syna zostały zakończone.

Proszę powiadom Moje dzieci o obowiązku modlitwy za wszystkie dusze, które się same odsunęły ode Mnie, ich Przedwiecznego Ojca. Dzieci, tylko wy możecie pomóc uratować te dusze.

Chcę was również poinformować, że pewna ilość trzęsień ziemi będzie odczuwalna, ponieważ zsyłam małą karę, dla ukarania tych nikczemnych dusz, które dręczą swoich rodaków.

Moja córko, od chwili, gdy kara ta się zakończy, nastąpi czas na Ostrzeżenie.

Ludzie uhonorują Mojego Syna, kiedy ubiegać się będą o przebaczenie za sposób, w jaki Mnie obrażali.

Wielu nawróci się. Wielu umrze. Dusze, spośród tych, którzy umrą, mogą być uratowane poprzez modlitwę. Po tym, świat trochę się uspokoi i dany będzie czas na okazanie skruchy.

Pamiętajcie, Ja kocham wszystkie Moje dzieci, ale jak każdy dobry Ojciec muszę karać Moje dzieci, aby zrozumiały różnicę pomiędzy dobrem a złem.

To oczyszczenie obudzi Moje dzieci i o wiele więcej przyjmie z wdzięcznością łaski, kiedy wylane zostaną nad ludzkością podczas Ostrzeżenia.

Kocham was dzieci i to jest Moje pragnienie, aby ocalić każdego z was, włącznie z tymi zatwardziałymi duszami, które nie zaakceptują istnienia Świętej Trójcy.

Wasz ukochany Ojciec

Najwyższy Bóg

2012/02/11 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Cudzołóstwo, pornografia i prostytucja – to wszystko są grzechy śmiertelne

Orędzie nr 341 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 09.02.2012, godz.15.00

Moja droga, umiłowana córko, człowiek musi odwrócić się od grzechu i to szybko. Tak wiele grzechów nie jest już dzisiaj jako takie postrzeganych.

Tak wiele krzywd wobec Mojego Ojca popełnianych jest bez jakiegokolwiek poczucia winy.

Dzieci, musicie się zatrzymać. Niszczycie wasze życie. Szatan szydzi ze Mnie, gdy chwali się tymi duszami, które kradnie Mi w każdej sekundzie.

Gdybyście zobaczyli dusze, ich miliony, spadające w wiekuiste ognie, umarlibyście od wstrząsu.

Jak Mi to łamie serce, być świadkiem udręki, jaką dusze te, które żyły w strasznym grzechu kiedy były na ziemi, muszą cierpieć.

Grzechy zawinione przez nie, nie zawsze są tymi, które podejrzewacie, że są grzechami śmiertelnymi.

Mówię o cudzołóstwie, tak łatwo zaakceptowanym w dzisiejszym świecie, o oglądaniu i uczestnictwie w pornografii, prostytucji i seksualnym molestowaniu.

Mam na myśli nienawiść do innych, a także tych, którzy powodują ból i cierpienie u tych mających mniej szczęścia niż oni sami.

To również jest grzech bałwochwalstwa, gdzie ponad wszystko czcicie dobra materialne, mimo że są one niczym, tylko popiołem.

Czy nie rozumiecie, że od chwili, kiedy grzeszycie w ten sposób, codziennie oddalacie się coraz bardziej ode Mnie? Wtedy staje się bardzo trudne, aby uwolnić się z uchwytu nałożonego na was przez króla ciemności.

Obudźcie się dzieci. Bądźcie świadomi istnienia piekła i lękajcie się bardzo wejścia do bram wiecznego potępienia.

Mówię wam to, nie aby was straszyć, ale aby zapewnić, że zrozumiecie iż grzech śmiertelny doprowadzi was tam, jeśli nie zwrócicie się teraz do Mnie.

Modlitwa, i to wiele modlitw będzie potrzebnych, aby wrócić do Mnie, ale posłuchajcie tego. Jeśli ci z was, którzy jesteście zrozpaczeni, pełni smutku i którzy czujecie się bezradni z powodu otchłani grzechu w której jesteście, po prostu poprosicie, to Ja wam wybaczę.

Musicie okazać prawdziwą skruchę i pójść teraz do spowiedzi. Jeśli nie możecie iść do spowiedzi, to odmawiajcie Moją Modlitwę Krucjaty o Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia, przez okres siedmiu kolejnych dni.

„O Mój Jezu, Ty jesteś Światłem ziemi
Jesteś Płomieniem, który porusza wszystkie dusze
Twoje Miłosierdzie i Miłość nie zna granic
Nie jesteśmy godni Ofiary dokonanej przez Twoją Śmierć na krzyżu
Wiemy jednak, że Twoja Miłość do nas jest większa niż miłość, którą mamy dla Ciebie.

Udziel nam, o Panie, daru pokory, abyśmy zasłużyli na Twoje Nowe Królestwo
Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię,
by głosić Prawdę Twojego Świętego Słowa i przygotować naszych braci i siostry
na Chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.

Czcimy Ciebie
Wysławiamy Ciebie
Ofiarujemy samych siebie, nasze utrapienia, nasze cierpienia jako dar dla Ciebie dla ratowania dusz
Kochamy Cię Jezu
Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi, gdziekolwiek są.
AMEN”

Ja nigdy nie rezygnuję z grzeszników i odczuwam dla nich szczególną sympatię.
Kocham ich w bardzo szczególny sposób, ale czuję wstręt do ich grzechów.

Dzieci, pomóżcie Mi was ocalić. Nie zostawiajcie tego, aż będzie za późno.

Wasz Ukochany Jezus

2012/02/11 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Wkrótce nadejdzie człowiek, który będzie twierdził, że jest Mną

Orędzie nr 340 z serii Ostrzeżenie

Środa, 08.02.2012, godz.20.45

Moja droga, ukochana córko, teraz już nie potrwa długo zanim wszystkie zapowiedziane proroctwa zostaną odsłonięte przed niewierzącym światem.

Nawet te nieczyste dusze, które unikają Mnie, ich Boskiego Zbawiciela i Mojego Przedwiecznego Ojca, zauważą to. Będą się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje i po raz pierwszy w końcu zdadzą sobie sprawę, że nie kontrolują swojego własnego przeznaczenia.

Mimo wszystkich ich błędnych przekonań i postrzeganego prawa dla ich osobistej korzyści, wkrótce pojmą Prawdę.

Moja córko, rozwiązaniem jest modlić się, aby te dusze, chociaż zagubione dla Mnie, nie podążyły za urokiem antychrysta i fałszywego proroka.

Wkrótce nadejdzie człowiek, który będzie twierdził, że jest Mną. Ale, oczywiście, to nie może być, ponieważ Ja nie przyjdę, zanim nastąpi całkowity koniec.

Jednak on okazywać będzie wszystkie cechy, które zwiodą biedne dusze wierzące, że to Ja.

Dokona cudów, wielkich dzieł pokoju, humanitarnych czynów i aktów o społecznej sympatii.

Będzie wielbiony i jego moce będą pochodzić od szatana, króla ciemności.

Będzie tak przekonujący, że kiedy zaprezentuje oznaki wiązane z wielkimi świętymi, wielu z Moich wyświęconych sług upadnie w pokorze do jego stóp.

Moje Słowo dawane tobie, prawdziwemu prorokowi czasów ostatecznych, zostanie odtrącone i odrzucone jako herezja.

Moja córko, daję ci wiele ostrzeżeń teraz, tak żeby jak największej ilości Moich dzieci mogła być dana Prawda, zanim to nastąpi.

Nie dajcie się zwieść tym, którzy sami wywyższać się będą w waszych oczach, jakby byli świętymi. Nigdy nie zmylcie się humanitarnymi czynami, jako zawsze pochodzącymi ode Mnie.

Zły jest kłamcą. Jest przebiegły i czasami zaprezentuje kochającą, dobroczynną powierzchowność.

Uważajcie na te organizacje, na których czele stoją bardzo bogate osoby, chełpiące się swoimi wysiłkami, aby uratować ludzkość. Wielu z nich działa w tajemnicy, aby piętnować Moje Słowo.

Ten rodzaj oszustwa zostanie użyty przez antychrysta, aby zwerbować dobrze myślących, ale łatwowiernych wyznawców.

Raz uwiedzeni, znajdziecie się w potrzasku. Następnie zostaniecie oszukani, aby przyjąć znamię bestii, którego musicie uniknąć za wszelką cenę, albo będziecie straceni dla Mnie na zawsze.

Zawsze bądźcie na straży.

Wasze zadanie jest proste. Pamiętajcie, że istnieje tylko Jeden Bóg, trzy Osoby w Trójcy Świętej, Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty.

Nic innego, co poza tym zostanie wam zaprezentowane, nie istnieje.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

2012/02/10 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Zły nie spocznie, dopóki Kościół Katolicki nie zostanie powalony na ziemię

Orędzie nr 339 z serii Ostrzeżenie

Środa, 08.02.2012, godz.20.30

Ja jestem Niepokalanym Poczęciem. Ja jestem Dziewicą Maryją, Bożą Matką.

Moje dziecko, ten biedny świat pogrążony jest w chaosie i tak jak będzie to trwało nadal, tak też z dnia na dzień przybliżał się będzie czas Ostrzeżenia.

To zostało przepowiedziane, że nienawiść do Mojego Syna rozszerzy się na Jego Święty Kościół na ziemi. To się już wydarzyło.

Zły nie spocznie, dopóki Kościół Katolicki nie zostanie powalony na ziemię.

Kiedy Kościół załamie się, wyłonią się dwie strony. Bez względu na to, jak bardzo Kościół będzie cierpiał, nie może umrzeć, ani nie umrze. To się nie może stać, dzieci.

Gdyż chociaż Bóg Ojciec może dopuścić, aby Kościołowi na ziemi zadane było takie samo biczowanie, jak to cierpiane przez Jego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, to tak jak Mój drogi Syn, powstanie on w chwale raz jeszcze.

Nigdy nie opuszczajcie Katolickiego Kościoła.

Nigdy nie odmawiajcie Mojego Syna innym Kościołom Chrześcijańskim. Wszyscy bowiem jesteście wyznawcami Chrystusa.

Wszyscy z was, z pobożnością dla Mojego Syna, musicie odłożyć na bok wasze różnice i łączyć się razem, aby zwalczać antychrysta.

Módlcie się o zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych poprzez tą specjalną Modlitwę Krucjaty (28)

„O Najwyższy Boże
Klękamy przed Tobą, aby błagać o zjednoczenie wszystkich Twoich dzieci
W walce o zachowanie Twoich Chrześcijańskich Kościołów na ziemi.
Niech nasze różnice nie dzielą nas w tym czasie wielkiej apostazji na świecie
W naszej miłości do Ciebie, drogi Ojcze.
Błagamy Cię, daj nam łaski, abyśmy się wzajemnie miłowali, w Imię
Twojego Umiłowanego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Wielbimy Ciebie.
Kochamy Ciebie.
Jednoczymy się, aby starać się o siłę dla zachowania Twoich Chrześcijańskich Kościołów na ziemi
W próbach, którym może stawimy czoła w nadchodzących latach. Amen.”

Zaufajcie Mi dzieci, abym poprowadziła was w kierunku Nowego Raju i Królowania Mojego Syna na ziemi, ponieważ tak zostało zamierzone.

Wasza kochająca Matka
Matka Ocalenia

2012/02/09 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (28) – O zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych

Środa, 08.02.2012, godz.20.30

Módlcie się o zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych poprzez tą specjalną Modlitwę Krucjaty (28)

„O Najwyższy Boże
Klękamy przed Tobą, aby błagać o zjednoczenie wszystkich Twoich dzieci
W walce o zachowanie Twoich Chrześcijańskich Kościołów na ziemi.
Niech nasze różnice nie dzielą nas w tym czasie wielkiej apostazji na świecie
W naszej miłości do Ciebie, drogi Ojcze.
Błagamy Cię, daj nam łaski, abyśmy się wzajemnie miłowali, w Imię
Twojego Umiłowanego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Wielbimy Ciebie.
Kochamy Ciebie.
Jednoczymy się, aby starać się o siłę dla zachowania Twoich Chrześcijańskich Kościołów na ziemi
W próbach, którym może stawimy czoła w nadchodzących latach. Amen.”

Zaufajcie Mi dzieci, abym poprowadziła was w kierunku Nowego Raju i Królowania Mojego Syna na ziemi, ponieważ tak zostało zamierzone.

Wasza kochająca Matka
Matka Ocalenia

2012/02/09 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Tajemnice tak długo ukryte w archiwach Bożego Królestwa

Orędzie nr 338 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 07.02.2012, godz.20.00

Ja Jestem waszym umiłowanym Jezusem, Synem Najwyższego Boga, zrodzonym z Maryi Niepokalanego Serca. Przychodzę w Imię Świętej Trójcy.

Są to dni, Moja droga, ukochana córko, które uważać będziesz za najtrudniejsze. Twoje cierpienie, przekazywane Mi z radością oraz poddanie się w twoim sercu uratuje wiele dusz. Musisz być dzielna, kiedy to czynisz i nie musisz martwić się o swoje zdrowie, ponieważ jest to tylko kolejna próba, która nie potrwa zbyt długo, ale która zdecydowanie przyczyni się do przyprowadzenia Mi zagubionych dusz.

Moja Księga Prawdy jest dawana, tak żeby wierzący świadczyli Mojemu ogłoszeniu tajemnic, tak długo ukrytych w archiwach Bożego Królestwa.

Teraz, gdy Prawda jest rozplątywana, ludzkość musi zaakceptować, że to Moje Najświętsze Słowo przedstawione zostanie każdemu do przemyślenia.

Zapewni to słodkie ukojenie dla waszych dusz, ale dla tych, którzy są ode Mnie odsunięci, będzie bardzo trudne do zaakceptowania.

Gorycz Prawdy jest trudna do przełknięcia, ale jeśli zostanie przyjęta, przyniesie ulgę tym, którzy zaakceptują, że to rzeczywiście jestem Ja, wasz drogi Jezus, który przychodzi w tych czasach, aby was objąć.

Ja, Baranek Boży, przychodzę teraz, aby doprowadzić was do waszego Ocalenia.

Bez Mojej pomocy nie byłoby to możliwe.

Przynoszę wam teraz Światło i musicie pójść za Mną, kiedy poprowadzę was do Nowego Raju.

Wzywam was wszystkich, bądźcie odważni, silni i nieustraszeni na okropnym pustkowiu, gdzie się znajdujecie.

To nie będzie łatwe, ale obiecuję wam, że siła, którą wam dam, uczyni tą podróż mniej uciążliwą.

Zaakceptujcie to, czego świadkami jesteście w świecie, jako oczyszczanie kontynuowane z wielką intensywnością. Ponieważ jest to konieczne.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się o cierpliwość i wytrwałość, ponieważ musicie wznieść się ponad ciemność i pomóc Mi przyprowadzić do Światła całą ludzkość.

Nigdy nie traćcie nadziei. Po prostu pamiętajcie, że wszystko co się liczy, to zjednoczenie się ludzkości.

Wasze modlitwy, cierpienie i miłość do Mnie pomogą zjednoczyć Moją Świętą i drogą Rodzinę w Moim Nowym Raju na ziemi.

Dzieci, oczekujcie na to z utęsknieniem, gdyż jest to życie, dla którego jesteście przeznaczone, gdy postępujecie zgodnie z Moją Świętą Wolą.

Kocham was i błogosławię was, drogie dzieci, za waszą miłość i współczucie dla Mnie, waszego umiłowanego Zbawiciela.

Wasz Jezus

2012/02/08 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Módlcie się, aby zapobiec wojnie nuklearnej, która mogłaby zniszczyć jedną trzecią ludzkości

Orędzie nr 337 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 06.02.2012, godz.20.15

Moja droga, umiłowana córko, Moi wyznawcy muszą się razem zjednoczyć jak jedna rodzina i muszą być silni.

Ofiaruję wszystkim Moim ukochanym i ufnym wyznawcom łaski, aby zachowali spokój wśród burzy.

Podczas gdy ziemia nadal będzie się trząść pod każdym względem, pocieszające są dla Mnie wasze modlitwy w tym czasie.

Jakże łamie Mi to serce, widzieć niewinnych zabijanych w wojnach na Środkowym Wschodzie. Te biedne dusze są ciężko doświadczane i cierpią tak jak cierpiałem Ja.

Nikczemność, którą widzę, zostanie osłabiona i Ręka Mojego Ojca opóźni, ale nie powstrzyma tych krajów od wzajemnego zabijania.

Pieczęcie zostały złamane, Moja córko, i wojny wyłonią się szybko.

Módlcie się, żeby globalne okrucieństwo wojny nuklearnej, która mogłaby zniszczyć jedną trzecią ludzkości, mogło być oddalone.

Dzieci, potrzebuję więcej modlitw. Wiem, jak mocno się modlicie, ale proszę, błagam was, zachęcajcie jak najwięcej grup modlitewnych, przyjaciół i rodzin do modlenia się o pokój.

Daję wam teraz nową Modlitwę Krucjaty (27) – Modlitwę o pokój na świecie

„O mój Jezu błagam o Miłosierdzie
Dla tych cierpiących przez straszne wojny.
Proszę, aby pokój wprowadzony został w tych dręczonych narodach,
Które są ślepe na Prawdę Twojego Istnienia.
Błagam, okryj te narody Mocą Ducha Świętego, tak żeby
Powstrzymały swoje dążenie do władzy nad niewinnymi duszami.
Zmiłuj się nad wszystkimi krajami, które są bezsilne wobec złych okrucieństw, które przykrywają cały świat.
Amen”

Moja córko, wzywam was, bądźcie cierpliwi, gdyż to nie potrwa długo przed Spowiedzią (Ostrzeżeniem – przyp. tłum.). Od chwili, gdy Ona się odbędzie, wszystko stanie się spokojniejsze.

Idźcie w pokoju i miłości. Ponad wszystko pokładajcie całe wasze zaufanie w waszym ukochanym Jezusie.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

2012/02/08 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (27) – Modlitwa o pokój na świecie

Poniedziałek, 06.02.2012, godz.20.15

Daję wam teraz nową Modlitwę Krucjaty (27) – Modlitwę o pokój na świecie

„O mój Jezu błagam o Miłosierdzie
Dla tych cierpiących przez straszne wojny.
Proszę, aby pokój wprowadzony został w tych dręczonych narodach,
Które są ślepe na Prawdę Twojego Istnienia.
Błagam, okryj te narody Mocą Ducha Świętego, tak żeby
Powstrzymały swoje dążenie do władzy nad niewinnymi duszami.
Zmiłuj się nad wszystkimi krajami, które są bezsilne wobec złych okrucieństw, które przykrywają cały świat.
Amen”

Moja córko, wzywam was, bądźcie cierpliwi, gdyż to nie potrwa długo przed Spowiedzią (Ostrzeżeniem – przyp. tłum.). Od chwili, gdy Ona się odbędzie, wszystko stanie się spokojniejsze.

Idźcie w pokoju i miłości. Ponad wszystko pokładajcie całe wasze zaufanie w waszym ukochanym Jezusie.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

2012/02/08 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Kiedy odmawiacie Różaniec, możecie pomóc uratować swój naród

Orędzie nr 336 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 05.02.2012, godz.13.15

Moje dziecko, wzywam wszystkie Moje dzieci, aby modliły się o jedność na świecie w tym czasie.

Wiara w Mojego Syna zanika i Moje dzieci zostały pozostawione z jałowymi duszami.

Ja jestem waszym Niepokalanym Sercem i przez Miłość, jaką mam dla Mojego drogiego Syna, Jezusa Chrystusa, będę z Nim ściśle współpracować, aby ocalić ludzkość.

Przez modlitwy o wstawiennictwo do Mnie, Ja będę błagać Mojego Ojca, Najwyższego Boga, aby zatrzymał Swą rękę sprawiedliwości ze srogą karą, którą On ześle na ziemię, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się nikczemności.

Dzieci, pomogę wam zbliżyć się do Serca Mojego Syna. Moje dzieci, gdy pracujemy razem, możemy oddalić katastrofy na całym świecie.

Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu Mojego Świętego Różańca, bo gdy odmawiacie Go codziennie, możecie pomóc uratować swój naród.

Gdy odmawiacie Mój Różaniec, moc szatana zostaje osłabiona. Ucieka on z ogromnym bólem i staje się bezsilny. Bez względu na to do jakiej chrześcijańskiej wiary należycie, najważniejsze jest to, aby odmawiać Go co najmniej raz dziennie.

Tak wielu ludzi nie akceptuje Mnie, waszej Świętej Matki.

Tak jak Mój Syn jestem odrzucana, wzgardzona, znieważana i poniżana. Mimo to, poprzez prośby o Moją pomoc, mogę niezwłocznie zanieść dusze do Świętego Serca Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Dzieci, Mój Syn, Jezus Chrystus, jest waszym Zbawicielem i On nigdy nie odrzuci grzeszników, bez względu na to jak poczerniałe są ich dusze.

Jeśli czujecie żal za urażanie Go, po prostu zawołajcie do Mnie, waszej kochającej Matki, a wezmę was za rękę do Niego.

Mój Syn przygotowuje się do przyjścia, aby zebrać wszystkie Swoje dzieci razem, tak byście wszyscy mogli połączyć się z Nim w Nowym Raju na ziemi. Lecz tylko czyste i pokorne dusze mogą tam wejść.

Musicie rozpocząć swoje przygotowania teraz. Zacznijcie od odmawiania Mojego Świętego Różańca.

Jest to tak ważna modlitwa, że musi teraz na własnych prawach stać się Modlitwą Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty (26) – Różaniec do Najświętszej Marii Panny (patrz link -ang.*)

http://www.thewarningsecondcoming.com/how-to-pray/how-to-pray-the-rosary/

Dzieci, poczujecie pokój, kiedy medytujecie z Moim Różańcem.

Ponieważ po odmówieniu Go wylewane są nad wami łaski, będziecie wówczas wiedzieć, że oszust odsunął się od was daleko, a na jego miejscu jest Miłość. Miłość pochodzi od Mojego Przedwiecznego Ojca.

Kiedy poczujecie Miłość w waszych sercach, będziecie wiedzieć, że wygrałyście bitwę, aby pokonać złego.

Wasza ukochana Królowa Aniołów

Matka Ocalenia

2012/02/06 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (26) – Módlcie się na Różańcu, aby pomóc uratować swój naród

W orędziu danym Marii Bożego Miłosierdzia w niedzielę, 05.02.2012, Najświętsza Maria Panna apeluje do ludzi o odmawianie Jej Świętego Różańca, aby pomogli ratować swoje narody.

Modlitwa Krucjaty (26) – Różaniec do Najświętszej Marii Panny (patrz link -ang.*)

http://www.thewarningsecondcoming.com/how-to-pray/how-to-pray-the-rosary/

(*Od tłumacza – dla nie znających Różańca podaję krótki opis po polsku za stroną http://www.rozaniec.eu – nie jest to jednak tłumaczenie z linku ze strony angielskiej)

Sposób odmawiania Świętego Różańca
•    Na początku należy uczynić znak Krzyża świętego i na krzyżyku odmówić Wierzę w Boga.
•    Na pierwszym paciorku odmawia się Ojcze nasz.
•    Na trzech dalszych Zdrowaś Maryjo.
•    Są to modlitwy wstępne; ich intencją jest uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości. Przy odmawianiu wszystkich części różańca wystarczy modlitwy wstępne odmówić tylko przed częścią pierwszą.
•    Następnie zapowiada się daną część i tajemnicę jako temat do rozważania na tle powtarzanych modlitw ustnych: Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.
•    Po każdym Chwała Ojcu odmawiamy tak zwaną modlitwę fatimską: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia” lub „O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.”

Odmawiając różaniec, rozważamy razem z Maryją wydarzenia z Ewangelii, które Ona rozważała w Swoim Sercu. Mamy nie tylko rozważać postawę Jezusa i Maryi, ale naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.
Wiele razy w historii Modlitwa Różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach narodów. W życiu ludzi zmagających się z grzechem, trudnościami i nałogami Różaniec jest jakby liną ratunkową. Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Nasze rodziny, Ojczyzna i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła. Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem.

CZĘŚĆ I – TAJEMNICE RADOSNE
(odmawiamy w poniedziałki i soboty)
1. Zwiastowanie Maryi Pannie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie w świątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa

CZĘŚĆ II – TAJEMNICE ŚWIATŁA
(odmawiamy w czwartki)
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

CZĘŚĆ III – TAJEMNICE BOLESNE
(odmawiamy we wtorki i piątki)
1. Modlitwa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Ukoronowanie cierniem
4. Droga krzyżowa
5. Śmierć Jezusa na krzyżu

CZĘŚĆ IV – TAJEMNICE CHWALEBNE
(odmawiamy w środy i niedziele)
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Matki Bożej
5. Ukoronowanie Matki Bożej

Po zakończeniu rozważania całej części różańca dołącza się często modlitwę w intencjach papieża, najczęściej „Pod Twoją Obronę”
Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
O Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.

2012/02/06 Posted by | Krucjata Modlitwy | Dodaj komentarz

Bóg Ojciec: Świat poddawany jest karze – Moja interwencja jest konieczna

Orędzie nr 335 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 04.02.2012, godz.15.00

Moja córko, świat poddawany jest właśnie karze, jako następstwo okropnego grzechu kontynuowanego przez ludzkość.

Chociaż wiele z tej kary zostało oddalone, Moja ręka spadnie teraz na niegodziwości, które popełniane są w każdym zakątku świata.

Tak wiele nienawiści do Mnie, Boga Ojca, musi zostać powstrzymane, albo Moje dzieci będą cierpieć jeszcze większą okropność.

Przygotowuję teraz świat na zmiany niezbędne, aby oczyścić ziemię, tak żeby było to zgodne z Moim planem ratowania ludzkości.

Tak wiele dusz jest dręczonych przez grzech.

Ja Jestem Bogiem całego Stworzenia i nie będę siedzieć bezczynnie i patrzeć, jak Moje dzieci niszczą się nawzajem.

Moja córko, istnieje nikczemny plan zniszczenia większości ludzkości poprzez wojnę.

Te wojny nie są przypadkowe.

Czy widzieliście, jak wiele ich ma miejsce, wśród tylu narodów, wszędzie?

Jest to przez rękę antychrysta, który cierpliwie oczekuje na swój moment chwały na ziemi.

On, gdy narody znajdą się na swych kolanach, wmaszeruje i utworzy fałszywy pokój własnej pokrętnej roboty. To będzie maska oszustwa.

Moja kara będzie uwolniona wobec tych narodów, które biorą udział w tym wielkim oszustwie dla kontrolowania świata poprzez przejęcie narodów.

Moja córko, bądźcie silni, gdyż okres ten, kiedy ziemia będzie się trzęsła, nie potrwa długo. Jest to konieczne, aby obudzić Moje dzieci.

One, Moje dzieci, zostały ostrzeżone, ale nie cierpią Mojego Głosu.

Moje biedne dzieci, które żyją dobrym życiem, i które z przerażeniem patrzą na zło w ich świecie, muszą zrozumieć, że Moja interwencja jest konieczna.

Jeśli Ja nie powstrzymam tego, co się dzieje, wtedy większość ludzkości zostanie zniszczona.

Módl się, aby Moje dzieci modliły się o pokój w swoich krajach.

Nigdy nie obawiajcie się głosić Mojego Słowa, nawet jeśli jesteście prześladowani, gdyż tylko jedna dusza wyznająca głośno swą wiarę, jest wystarczająca dla stu nawróceń.

Idźcie w pokoju. Nadszedł czas dla Mnie, Boga Ojca, aby zatwierdzić otwarcie złamanych pieczęci. Tylko wtedy ludzkość zaakceptuje, że oni są bezsilni.

Oni nie kontrolują świata, gdyż tak nie może być.

Tylko Stwórca całej ludzkości ma władzę nad szatanem i teraz uwolnię karę na te zimne serca i dusze ciemności, które ślubowały mu swoje posłuszeństwo.

Końcowe etapy oczyszczania rozpoczną się teraz.

Bóg Ojciec

2012/02/06 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Wojny obejmujące Iran, Izrael, Egipt i Syrię będą ze sobą powiązane

Orędzie nr 334 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 04.02.2012, godz.10.55

Moja najdroższa, ukochana córko, twoja wierność wobec Mnie jest codziennie wystawiana na próbę. Tak wielu próbuje zatrzymać cię w twojej pracy dla Mnie, a mimo to nie potrafią tego zrobić ze względu na Świętą ochronę przyznaną ci z Niebios. Ci, którzy próbują zadać ci ból, cierpienie i znęcać się nad tobą, będą ukarani. Nie będę tolerował takich działań.

Pamiętaj, to zostało przepowiedziane, że nikt nie może powstrzymać ognia Ducha Świętego, który wyleje się z Moich najświętszych przekazów dla całej ludzkości.

Proszę zatem, żebyś nadal nie zważała na przeszkody umieszczane przed tobą i ignorowała nienawiść, gdyż ona pochodzi od szatana.

Zajmowanie się nienawiścią powoduje jej rozprzestrzenianie.

Zignoruj ją, a umrze, ponieważ nie będzie mogła znaleźć pożywienia potrzebnego jej do wzrostu i jątrzenia.

Teraz chcę, byś powiedziała Moim dzieciom, że wydarzenia przepowiedziane w Księdze Objawienia rozgrywają się teraz na świecie.

Moje dzieci nie muszą być przerażone, ponieważ ich wiara i ich modlitwy pomogą osłabić skutki wojny, ludobójstwa, głodu i apostazji.

Pojawią się wojny, które obejmą Iran, Izrael, Egipt i Syrię. Wszystko będzie ze sobą powiązane.

Również Italia cierpieć będzie negatywne skutki, które połączone będą ze wzrostem w siłę fałszywego proroka i jego partnera antychrysta.

Módlcie się mocno, aby wszystkie kraje nie zostały przyciągnięte do globalnej siły, która będzie kontrolować wasze pieniądze, gdyż jeśli im się to uda, to będzie bardzo trudno.

Módlcie się do Boga Ojca tak, aby mógł oddalić takie okropności.

Modlitwa za dusze innych, uratuje wasze własne dusze. To wszystko, o co proszę. Modlitwa.

Módlcie się również o nawrócenie.

To nie jest teraz długo, aby zrozumieć sens wszystkich rzeczy, Moja córko. Wszystko będzie dobrze od momentu, gdy po Ostrzeżeniu nastąpi nawrócenie.

Idź teraz i powiedz Moim dzieciom, aby się nigdy nie obawiały, kiedy głoszą Moje Słowo. Ja będę stał obok nich.

Jeśli będą wyszydzani, mogą być pewni Prawdy tego Mojego Najświętszego Słowa.

Wasz ukochany Jezus

2012/02/05 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Nienawiść jest nienawiścią. Nie ma dwóch rodzajów. Są one takie same.

Orędzie nr 333 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 04.02.2012, godz.10.09

Moje dziecko, zło rozprzestrzenia się szybko w pewnych kręgach świata.

Podczas gdy aranżowane są wojny z nienawiścią w duszach, w tym samym czasie, w różnych częściach świata, Duch Święty napełnia dusze innych.

Rozpoczęła się batalia o dusze. Dobro przeciwko złu.

Moje dziecko, nigdy nie zakładaj, że ci o zatwardziałych duszach są tymi bez przekonań lub z letnią wiarą.

Wielu pełnych współczucia, wierzących w Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, zostanie teraz odwróconych przez kuszenie.

Ich umysły wypełnione zostaną wątpliwościami, które uczynią ich ślepymi na Słowo Mojego ukochanego Syna, gdy przemawia On do świata poprzez Ciebie, Moje dziecko.

Ich nienawiść, ponieważ zaatakują Jego Święte Słowo, będzie tak samo potężna, jak nienawiść okazywana przez morderców wobec ich ofiar.

Nienawiść pochodzi od zwodziciela.

Kłamstwa rozpowszechniane są przez złego, który używa słabych dusz do podważania Prawdy.

Nienawiść jest nienawiścią. Nie ma dwóch rodzajów. Są one takie same.

Pycha tych wiernych dusz zostanie teraz wzbudzona, jako ostateczna próba dokonana przez złego, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się tych najpilniejszych przekazów dla świata.

Mój Syn potrzebuje wsparcia Swoich ukochanych wyznawców w formowaniu Jego armii na ziemi. Armia ta powstanie z Jego wiernych wyznawców.

Bądźcie pewni, że to będzie ta grupa, których serca utwardzone będą w pierwszej kolejności.

Nie możecie utwardzić duszy, która już jest w ciemności. Tak więc to będą dusze, które są w Świetle, które będą kuszone przez zwodziciela.

Będą oni następnie rozprzestrzeniać kłamstwa, aby zranić Mojego Syna i opóźnić tą pracę.

Nie zrozumieją, że to zdarza się im, ponieważ myślą, że to będzie ich obowiązek, aby bronić prawdziwego Słowa Mojego Syna.

Moje dziecko, Mój Syn będzie dręczony przez dopatrywanie się uchybień w tych przekazach, które On wam daje.

Sam fundament Jego Kościoła odwróci się wkrótce od Niego. Zaprzeczą Mu i wówczas ukrzyżują Go ponownie.

Pycha nie pozwala im otworzyć ich oczu, kiedy On stoi teraz przed nimi z kochającymi i otwartymi ramionami.

Moje dziecko, apeluję, aby wszystkie Boże dzieci zjednoczyły się jak jedno i walczyły o ocalenie wszystkich dusz.

Moje dziecko, obecnie tak wielu nie słucha tych orędzi, ale będą potem, gdy nastąpi Ostrzeżenie.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za te dusze, które zadają ból, zniesławiają i szerzą nieprawdę o tobie.

Dam wam teraz Modlitwę Krucjaty (25), aby prosić o ochronę dla wszystkich Moich wizjonerów i tych wybranych przez Boga Ojca dla rozprzestrzeniania Jego Najświętszego Słowa na ziemi w tych czasach.

„O Najwyższy Boże
Błagam Ciebie, abyś ofiarował ochronę wszystkim Twoim pobożnym posłańcom na świecie
Modlę się, aby byli chronieni przed nienawiścią innych
Proszę, aby Twoje Najświętsze Słowo rozprzestrzeniane było szybko na całym świecie
Chroń Twoich posłańców przed oszczerstwami, przemocą, kłamstwami i każdym rodzajem zagrożenia
Chroń ich rodziny i osłaniaj ich zawsze Duchem Świętym
Tak aby przekazy, które dają światu, brane były pod rozwagę ze skruszonymi i pokornymi sercami.
Amen.”

Moje dziecko, pycha jest cechą, która jest najbardziej drażniąca w oczach Mojego Ojca. Bardziej bolesne jest dla Niego, kiedy grzech pychy atakuje dusze pobożne i święte, gdy odmawiają przyjęcia Prawdy Jego Świętego Słowa, dawanego dzisiaj światu poprzez Jego posłańców.

Muszą one prosić o dar prawdziwego rozeznania, który będzie przyznawany wyłącznie przez moc Ducha Świętego pokornym duszom z czystym sercem, pozbawionym pychy i arogancji.

Wasza ukochana Matka
Matka Ocalenia

2012/02/04 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Krucjata Modlitwy (25) – O ochronę wizjonerów na całym świecie

Sobota, 04.02.2012, godz.10.09

Dam wam teraz Modlitwę Krucjaty (25), aby prosić o ochronę dla wszystkich Moich wizjonerów i tych wybranych przez Boga Ojca dla rozprzestrzeniania Jego Najświętszego Słowa na ziemi w tych czasach.

„O Najwyższy Boże
Błagam Ciebie, abyś ofiarował ochronę wszystkim Twoim pobożnym posłańcom na świecie
Modlę się, aby byli chronieni przed nienawiścią innych
Proszę, aby Twoje Najświętsze Słowo rozprzestrzeniane było szybko na całym świecie
Chroń Twoich posłańców przed oszczerstwami, przemocą, kłamstwami i każdym rodzajem zagrożenia
Chroń ich rodziny i osłaniaj ich zawsze Duchem Świętym
Tak aby przekazy, które dają światu, brane były pod rozwagę ze skruszonymi i pokornymi sercami.
Amen.”

Moje dziecko, pycha jest cechą, która jest najbardziej drażniąca w oczach Mojego Ojca. Bardziej bolesne jest dla Niego, kiedy grzech pychy atakuje dusze pobożne i święte, gdy odmawiają przyjęcia Prawdy Jego Świętego Słowa, dawanego dzisiaj światu poprzez Jego posłańców.

Muszą one prosić o dar prawdziwego rozeznania, który będzie przyznawany wyłącznie przez moc Ducha Świętego pokornym duszom z czystym sercem, pozbawionym pychy i arogancji.

Wasza ukochana Matka
Matka Ocalenia

2012/02/04 Posted by | Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Czy myśleliście, że Ja ignorowałbym was aż do Dnia Sądu Ostatecznego?

Orędzie nr 332 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 02.02.2012, godz.15.30

Moja droga, ukochana córko, jakże jestem szczęśliwy z odpowiedzi Moich wyznawców na Mój wielki dar Zupełnego Odpustu dla całkowitego rozgrzeszenia.

Ale jakże smutny jestem wobec tych niewdzięcznych serc, które odrzucają Mój prezent.

Te dusze nie rozumieją, że tylko Bóg Ojciec może zatwierdzać ten dar Zupełnego Odpustu.

Czy jest dany światu przez Mojego Świętego Wikariusza, czy przeze Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, nie jest istotne.

To co jest ważne, to że pozostało niewiele czasu na ratowanie dusz ludzkości.

Wy, którzy kwestionujecie Moje Słowo wiedzcie, że Ja jestem waszym Boskim Zbawicielem mówiącym do was z Nieba.

Czy nie zaakceptujecie, że Ja istnieję? Że chcę wam wysłać wiadomość w tych ostatecznych czasach?

Czy myśleliście, że Ja ignorowałbym was aż do Dnia Sądu Ostatecznego? Że nie przygotowałbym waszych dusz, komunikując się z wami w ten sposób?

Jeśli wierzycie we Mnie, to musicie wierzyć w Boską interwencję. Jeśli tak nie jest, to nie otworzyliście waszych serc.

Skąd wiecie, że to Ja?

Proszę was, usiądźcie teraz i mówcie do Mnie prywatnie. Poproście Mnie o łaskę Ducha Świętego, a Ja natychmiast odpowiem otwartym i czystym duszom.

Odłóżcie swoją zbroję i pozwólcie Mi dać wam ten szczególny dar.

Wiedzcie, że urażacie Mnie odrzucając Moje prezenty. Czy to również oznacza, że odrzucicie Moje Miłosierdzie?

Pochylcie głowy i poproście o przebaczenie. Kiedy przychodzicie do Mnie w pokornej wdzięczności, oświecę was dla Prawdy.

Gdy otworzycie wasze oczy dla Prawdy, wyleją się wasze łzy zrozumienia i w końcu podziękujecie Mi za Mój wielki Dar rozgrzeszenia.

Wasz Boski Zbawiciel
Jezus Chrystus

2012/02/03 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz

Najświętsza Maria Panna: Nikt nie zapobiegnie, by Księga Prawdy została światu ujawniona

Orędzie nr 331 z serii Ostrzeżenie

Środa, 01.02.2012, godz.20.15

Moje dziecko, kiedy pracujesz dla Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, musisz przez cały czas okazywać posłuszeństwo.

Nigdy nie kwestionuj Jego Świętego Słowa, ponieważ On mówi Prawdę i tylko Prawdę.

Tak wiele z Moich dzieci od samego początku kwestionuje każde Słowo, które On wypowiada. Na każdego, kto przestrzega Jego Świętego Słowa, zawartego w Księdze Mojego Ojca, zawsze jest ktoś inny, kto interpretuje Jego Słowo w inny sposób.

Musisz zrobić wszystko, o co jesteś proszona pod kierunkiem Mojego Syna. Nigdy nie poddawaj się tym, którzy żądają, aby Jego Słowa zostały dostosowane do ich interpretacji.

Moje dziecko, działaj teraz szybko, aby publikować przekazy dane światu przez Mojego Syna, aby ratować grzeszników, którzy są zagubieni.

Mój Syn ma jedną Wolę i jest nią ratowanie dusz.

Nie obawiaj się Moje dziecko, ponieważ wszystko, co mówi wam Mój Syn, nie jest sprzeczne z nauczaniem Jego Świętego Kościoła na ziemi.

Jego dary dla Moich dzieci są wyjątkowe i dawane w tych ostatecznych czasach dla wszystkich dusz.

Tak hojny i miłosierny jest Mój Syn, że chce obsypać grzeszników szczególnymi łaskami, aby zapewnić ich ocalenie.

Każdy, kto próbuje zatrzymać Mojego Syna w Jego misji przygotowania świata na Jego Powtórne Przyjście, zostanie powstrzymany przez Rękę Mojego Przedwiecznego Ojca.

Ta praca, aby ujawnić Księgę Prawdy, kiedy pieczęcie zostały złamane, jest dla Mojego Ojca jedną z najważniejszych misji na ziemi.

Światu została obiecana Prawda w tym czasie.

Wszystkim duszom, wierzącym i niewierzącym, musi być powiedziana Prawda, ponieważ zostały one tak daleko odsunięte od Kościoła, że musi być im ona dana w ten sposób.

Wszystkie anioły zostały wysłane na ziemię, aby chronić ludzkość przed oszustem i kłamstwami, które on szerzy na temat Prawdy wiecznego zbawienia.

Ludzkość może nie chcieć słuchać Prawdy i przed tobą, Moje dziecko, umieszczonych zostanie wiele przeszkód, ale będzie to bezcelowe.

Nikt nie zapobiegnie, by Księga Prawdy została światu ujawniona, gdyż gdyby próbowali to zrobić, to Moc Mojego Ojca zostanie uwolniona jak płomienie ognia wylewające się z Niebios.

Moje dziecko, nigdy nie wątp w te przekazy, tak jak są one tobie dawane.

Nigdy nie zmieniaj ani jednego słowa, aby pasowały tym, którzy próbują poprawiać Słowo Boże.

Może być tylko Jeden Mistrz i jest to Bóg, w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Idź teraz z pewnością siebie, której potrzebujesz.

Pamiętaj, że te przekazy od Mojego Syna są dla wszystkich Bożych dzieci, a nie tylko dla Jego Katolickiego Kościoła lub wybranego narodu Żydów. Są one dla każdego.

Każda dusza jest kochana przez Mojego Ojca jednakowo. Żadna dusza nie jest uważana za ważniejszą niż inne.

Wasza Niebieska Matka
Matka Ocalenia

2012/02/03 Posted by | Orędzia Ostrzeżenia | Dodaj komentarz